02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Yurt Dışında Lise Eğitimi

İçindekiler
  1. Afrika'da lise eğitimi
  2. Asya'da lise eğitimi
  3. Avrupa'da lise eğitimi
  4. Amerika kıtasında lise eğitimi
  5. Okyanusya'da lise eğitimi

Bu makale bazı ülkelerde lise bazı ülkelerde ise daha genel bir tanımla orta öğretim olarak anılan eğitim düzeyi hakkında detaylı bilgi vermektedir. Lise veya ortaöğretim 11 ile 19 yaş arasındaki öğrencilerin ilkokulu tamamladıktan sonra ve üniversiteye gitmeden önce aldıkları eğitim aşamasını kapsar.

Afrika'da lise eğitimi

Nijerya'da lise eğitimi

Nijerya'da lise JSS2 (7. sınıf) ila SSS3 (12. sınıf) arasındadır. Çoğu öğrenci, 10 ya da 11 yaşlarında başlar ve 17 veya 18 yaşında bitirirler. Öğrenciler Batı Afrika Üst Düzey Ortaöğretim Sertifika Sınavı (WASSCE) için mecburi olarak sınava girmektedir. Üniversiteye devam etmek için öğrenciler WASSCE'de matematik, İngilizce ve üç diğer dersden en az birer kredi almak zorundadır.

Somali'de lise eğitimi

Somali'de lise 9. sınıftan 12. sınıfa kadar devam eder. Öğrenciler 14-15 yaşları arasında başlayıp 18 yaşında bitirirler. Öğrenciler, okul türüne göre seçmeli İngilizce veya İtalyanca ile Somali ve Arapçayı okumak zorundadırlar. Din, kimya, fizik, biyoloji, beden eğitimi, tekstil, sanat, tasarım ve müzik dersleri de mevcuttur. Ortaokul tamamlandığında, öğrenciler üniversiteye veya askeri eğitime gitmeden önce ulusal eğitim kampına gönderilir. Dünyanın dört bir yanındaki diğer enstitülere benzer şekilde, öğrenciler akademik potansiyellerine ulaşamadıklarında bir önceki yılı tekrarlaması gerektiğinden ya da başarı seviyeleri akademik potansiyelinden yüksekse bir yıl atlama izni verildiğinden dolayı öğrencilerin yaşları değişiklik göstermektedir.

Güney Afrika'da lise eğitimi

Güney Afrika'da lise 8. sınıfta başlar. Öğrenciler beş yıl boyunca eğitim alırlar ve sonunda yeterlilik sınavı olurlar.

2008 yılı itibariyle öğrenciler, Kıdemli Sertifika ve İleri Eğitim ve Öğretim Sertifikasının yerini alan Ulusal Üst Düzey Sertifika sınavlarına girmektedir. Üniversiteye devam etmek için, öğrencilerin Ana Dili, Ek Dil, Matematik veya Matematik Okuryazarlığı ve Yaşam Yönelimi ile en az üç seçmeli ders almaları gerekir (Sistem daha önce her sınıfta Yüksek veya Standart sınıfta sınava girmesine izin veriyordu, 2008'den itibaren bu kullanım kaldırıldı.)

Alternatif Matric sınavı, Güney Afrika'daki çeşitli özel okulları temsil eden bir organ olan Bağımsız Sınav Kurulu (IEB) tarafından sunulmaktadır.

Yabancı ülkelerdeki 12. sınıf eğitim seviyesi eşdeğer nitelikte kabul edilmektedir. Birçok yabancı öğrenci 12.sınıf eşdeğer seviye sınavı olmaktadır.

Zimbabve'de lise eğitimi

Lise 1. formda (eğitimin 8. yılı) başlar ve 6. Formda (eğitimin 13.yılı) biter.

Hükumet, misyoner ve bazı özel liseler, ZIMSEC müfredatını sunar ve ZIMSEC Orta Düzey  ve İleri Düzey sınavlarını yürütür.

Çoğu özel lise, Cambridge Uluslararası Sınav müfredatlarını sunar ve Cambridge IGCSE tarafından yürütülür. İleri Düzey Seviye için devlet liseleri ile sırası ile aynı şekillerde yürütülür.

Asya'da lise eğitimi

Bangladeş'te lise eğitimi

Bangladeş'te 8 ve 12 sınıfları arasındaki okullara lise denir. 10.sınıfı tamamladıktan sonra öğrenciler Lise Sertifikası almak için sınava girerler. Daha sonra, 11 ve 12. sınıflardan oluşan kıdemli lise olarak adlandırılan koleje kabul edilirler. Cambridge sisteminde, standart 1'den standart 4'e ilkokul bölümü, standart 5 ten 7'ye  ortaokul bölümü ve standart 8'den 10'a lise başlangıcıdır. Üniversiteler için başvurmadan önce öğrenciler O Düzeyi ve A Düzeyi Sınavlara girerler.

Brunei'de lise eğitimi

Brunei'de Lise beş yıl sürer ve 7.yıl da başlar ve 11.yıl sona erer ve genelde öğrenciler 12 ile 16 yaşları arasındadır. Brunei'de Lise girişi 6.yılın sonunda alınan Penilaian Sekolah Rendah (PSR) veya İlköğretim Okulu Değerlendirmesine dayanır. Lise yılları alt lise ve üst lise bölümü olarak iki döneme bölünmüştür. İlk eğitim iki yıl sürer ve yeni eğitim sistemi Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 (21. Yüzyıl Milli Eğitim Sistemi olarak tercüme edilebilir) altında, ana değerlendirme Öğrenci İlerleme Değerlendirmesi aşamalı olarak Penilaian Menengah Bawah ya da Alt Lise ile yer değiştirmiştir. Öğrenciler daha sonra üç sene süren ve Brunei-Cambridge Genel Eğitim Sertifikası Basit Düzeyde veya sadece O Seviyesi olarak bilinen Lise kurumlarında üst seviyeye ulaşırlar. Öğrenciler, daha sonra mezuniyet diplomalarını teslim almak için A Düzeyi'nde sınava girecekleri, çeşitli sertifika ve diploma programlarını üstlenebilecekleri teknik ve mesleki eğitime devam etmek için iki yıllık altıncı sınıfa devam edebilir.

Çin'de lise eğitimi

Çin'de "lise" ve "son ortaokul" (高中) terimleri daha çok "Çin ortaöğretiminin son kısmı" olarak adlandırılır. Ortaöğretimin ilk aşaması "İlk Orta Okul" olarak adlandırılır. Normal koşullarda, altı yıllık ilköğretim eğitimini tamamlayan öğrenciler, on iki yaşına kadar zorunlu eğitim olarak orta öğretim okullarında üç yıl daha akademik çalışma sürdürürler. Bu üç yıllık eğitimden sonra, orta öğretim mezunlarının akademik liselerde üç yıllık akademik eğitime devam etmeleri mecburi değildir. Devam ederlerse üniversiteye girmeye hak kazanabilirler veya mesleki liselerde meslek kursuna katılarak lise eğitimlerini tamamlarlar.

Genellikle, lise yıllarının Eylül ve Şubat aylarında başlayan iki dönemi vardır. Bazı kırsal alanlarda, eğitim tarımsal iş düzenine ve yoğunluğuna tabi olabilir. Okul tarafından haftalık olarak sunulan ders sayısı çok öznel, büyük ölçüde okulun kaynağına bağlıdır. Normal derslere ek olarak, özel çalışma ve ders dışı etkinlikler de sağlanmaktadır. Akademik müfredat matematik ve sürücü eğitimi gibi derslerden oluşur. Bazı okullar mesleki dersler de verebilir. Genel olarak, Çince, Matematik ve İngilizce, Gaokao'da (Ulusal Üniversite Giriş Sınavı) kesinlikle tabi tutulacağı için üç ana konu olarak düşünülmektedir. Birçok ilde öğrencilerin Coğrafya, Tarih ve ideoloji ile politikayı birleştiren ya Fizik, Kimya ve Biyoloji ya da sosyal bilimler içeren doğal bilimler alanına da tabi tutulmaları gerekmektedir.

Çin şehirlerinde, lise mezunlarının çoğunluğu üniversitelere veya meslek yüksek okullarına giderler. Çoğu lise, Gaokao'daki akademik performanslarıyla ebeveynler ve öğrenciler tarafından değerlendirilir.

Kırsal Lise Eğitimi, 1980'de il düzeyindeki idari birimler bazı okulları kapatıp halkın komünlerinin ( people's communes) yönettiği bazı okulları devraldıktan sonra çeşitli değişimler geçirdi. 1982'de halkın komünleri sonlandırıldı. 1985 yılında eğitim reformu mevzuatı kırsal alanlarda Lise okullarını resmi olarak yerel yönetimlere devretti. Genel olarak kırsal kesimdeki öğrenciler ve özellikle de ebeveynlerin tutumlarından dolayı Lise öğrencileri arasında yüksek bir bırakma oranı vardı. Tüm öğrencilerin, özellikle de erkeklerin, bir kolej veya üniversiteye (hâlâ prestijli görülmektedir) girmelerine ve köy hayatlarından kaçmalarına bir fırsat olduğu için, liseye devam etmeleri teşvik edildi.

Hong Kong'da lise eğitimi

Hong Kong'da hükumet, bölgedeki öğrencilere on iki yıllık zorunlu eğitim vermektedir. İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra öğrenciler ortaöğretim sınıflarına geçirilir. 2008-2009 eğitim yılı liselerin yedinci sınıfa kadar (Sınıf/ Orta öğretim 1-7), 2009-2010 öğretim yılından itibaren 3-3-4 sistemi faaliyete geçmiştir Üniversitelerde üç yerine dört yıllık eğitim sağlandı. Lise eğitiminin sonunda öğrenciler, Hong Kong Sınav ve Değerlendirme Otoritesi tarafından organize edilen Hong Kong Lise Diploması sınavına girerler.

Hindistan'da lise eğitimi

Hindistan'daki liselerde VIII seviyesinden X'e kadar eğitim dereceleri bulunmaktadır. IX ve X seviyeleri Lise olarak adlandırılır. Genellikle, bu bölümde 14-17 yaş arası öğrenciler bulunmaktadır. Bu okullar ulusal kurullara (CBSE, ISC ve NIOS gibi) veya çeşitli devlet kurullarına bağlı olabilirler. Eğitim 14 yaşına kadar zorunludur. Çoğu okul bağımsız günlük olmasına rağmen, bazı popüler okullar yatılıdır. Örgün eğitimde geleneksel ikinci aşama, tipik olarak 14-16 yaşları arasında başlayıp 16-18 arası bitmektedir.

11. ve 12. seviyelerinin bulunduğu okul (XI ve XII), Yüksek Orta Öğretim Okulu olarak adlandırılır.

Endonezya'da lise eğitimi

Lokal olarak Sekolah Menengah Pertama olarak bilinen veya kısaca SMP olarak bilinen Lise ve yerel olarak Sekolah Menengah Atas olarak bilinen ve diğer bir deyişle Sekolah Menengah Umum olan Sekolah Menengah Umum, sırasıyla SMA ve SMU olarak kısaltılır. SMA'ya benzer bir kurum da bulunmaktadır, ancak Meslek Yüksek Okulu olarak bilinen, yerel olarak Sekolah Menengah Kejuruan veya SMK olarak bilinen belirli bir meslek kariyerine odaklanmaktadır.

Lise, tüm Endonezya vatandaşları için şarttır. Endonezya Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilir ve her vatandaşın okuma hakkına sahip olduğu Endonezya anayasasında belirtilir. SMP ve SMA veya SMU ve SMK'dan mezun olan öğrenciler farklı eğitim sertifikalarına sahiptir. Endonezya liselerinin tüm öğrencileri, Endonezya Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olan BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) tarafından düzenlenen Ulusal Sınav'ı geçmek zorundadır. Ne yazık ki, Endonezya vatandaşları şu anda SMK mezunlarını küçük görmektedir ve öğrenciler katılmayı pek tercih etmemektedir.

Japonya'da lise eğitimi

Lise eğitimi için kullanılan Japonca kelime kısaca kōtōgakkō (yükseköğrenim okulları) veya kōkō (高校) 'dır. Japonya'da lise, 10-12. Sınıfları kapsamaktadır. Zorunlu olmasa da, Japon halkının yüzde 94'ü liseye devam etmektedir. Japonya'daki lisenin üçüncü yılı, öğrencilerin "juken" (受験) olarak bilinen üniversite sınavlarına hazırlanmaları için ayrılmıştır. Diğerleri bunun yerine işe yerleşmek isteyebilir. Japonya'daki liseler, MEXT tarafından "lise" olarak adlandırılmaktadır. Çoğu İngiliz dili gazetesi ve kaynağı "lise" terimini kullanmaktadır. Pek çok okul panosu da "lise" yi kullanmaktadır; Örneğin Tokyo Büyükşehir Yönetim Kurulu "lise" tabirini kullanır. Genellikle, lise öğrencileri zamanın çoğunu evde geçirir.Sınıflar genellikle saat 14.00'da sona erer. Bundan sonra öğrenciler kulüp etkinliklerine giderler.

İran'da lise eğitimi

İran'da, "Lise", Farsça olarak "Dabirestan" (دبيرستان) olarak bilinir. İlkokuldan sonra 6 yıl sürer. Kızlar ve erkekler 13 yaşında ilkokul sonrası liseye giderler. Lise ikinci sınıfından sonra öğrenciler genel bölümlerini seçerler (Matematik ve Fizik, Deneysel Bilimler, Sosyal Bilimler, Sanatlar, vb.). Bu 4 yıl sonra, üniversitelere devam etmek isteyenler için her şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen "Konkoor" (كنكور) adlı bir "çoktan seçmeli soru" sınavı için eğitim almak zorundadırlar.

Malezya'da lise eğitimi

Malezya'daki orta öğretim okulu lise olarak kabul edilir. Öğrenciler 13 yaşında ortaokula devam ederler ve genellikle 17 yaşında mezun olurlar. Ön Üniversite olarak da bilinen  seçmeli sınıf da (Form 6) vardır.

Malezya'da lise öğretimi veren okullar "sekolah menengah"  olarak adlandırılır. 1. sınıftan  3'e kadar olan öğrenciler lise öğrencileri iken;  4. sınıftan  6'ya kadar olan öğrenciler üst lise öğrencileridir. Malezya lise eğitimi, İngilizler tarafından hazırlanan eğitimleri yakından takip eder. Ortaokulda iki büyük sınav vardır: Bunların birincisi 3. sınıflar için PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3); ikincisi 5.sınıflar için SPM (Sijil Pelajaran Malezya veya Malezya Eğitim Sertifikası). (PT3'ün başlangıcından önce, 3. sınıflar PMR - Penilaian Menengah Rendah veya Alt Orta Öğretim tanıtılır). PT3 sekiz zorunlu dersi içerir: Malay Dili, İngilizce, Matematik, Bilim, Tarih, Coğrafya, Yaşayan Becerileri ve İslami Eğitim (sadece Müslüman öğrenciler için). SPM için, Yaşama Becerileri ve Coğrafyası (SPM'de seçmeli konular) hariç olmak üzere, PT3'te verilenlere benzer altı zorunlu ders vardır ve seçmeli derslerin altı bölümü (bunlarla sınırlı olmamak üzere) vardır:

Sosyal Bilim ve Din

Bilgi Teknolojisi

Sanat ve Sağlık

Teknik ve Mesleki

Dil ve Edebiyat

Öğrencilere daha sonra yerel enstitülerde, özel enstitülerde veya Altıncı Formda çalışmalarına devam etme fırsatı verilir.

Pakistan'da lise eğitimi

Pakistan'da orta öğretim 9-10. Sınıflar arasında lise olarak adlandırılır. İlköğretim (Sınıf 1-5) + Ortaöğretim (Sınıf 6-8) başarıyla tamamlanmasının ardından lise eğitimi alırlar. İki lise sistemi vardır. Birincisi, hem Federal hem de İl Eğitim Kurulları tarafından idare edilen ve öğrencilerin koleje kabul edilebilmesi için 9 ve 10'uncu sınıfları kapsayan yerel eğitim sistemi (Intermediate); ikinci önemli eğitim kurulu British Council tarafından yürütülen Cambridge Uluslararası Sınavlar GCE Olağan Düzeyi'dir. Orta Düzey ve Lise Öğretim Kurulu (BISE) Orta Düzeyde (Sınıf 11 ve Sınıf 12) / HSSC yüksek lise sertifikaları ve Matriculation (Sınıf 9 ve Sınıf 10) lise kurumlarının sertifika sınavlarını düzenler.

Filistin'de lise eğitimi

Filistin'de eğitim, Gazze Şeridi ve West Bank'taki eğitim sistemi ilgilenmektedir. Filistinliler arasındaki kayıt oranları bölgesel ve küresel standartlara göre nispeten yüksektir. 2003'te yapılan bir gençlik araştırmasına göre, 10-24 yaşları arasındaki yüzde 60, eğitimin birinci öncelik olduğunu belirtti. Gençlerin okur yazar oranı yüzde 98,2, ulusal okuma yazma oranı yüzde 91,2'dir.

Filipinler'de lise eğitimi

2012'de DepEd, K-12 eğitim sistemini uygulamaya başladı.

Eski sistemdeki lise, şimdi ki ortaokul; lise öğretimi ise yeni eğitim sisteminin 11. ve 12. yılı olacak. Uzmanlaşmış bir üst seviye lise hizmeti verilecek. Lise ile birlikte, öğrenciler yetenek, ilgi alanları ve okul kapasitelerine dayalı bir uzmanlık seçebilecekler. Kariyer seçimi, bir öğrencinin 11. ve 12. Sınıfta alacağı derslerin içeriğini tanımlayacaktır. Lise mezunları ne temel derslere ne de belirli seçime dahil edilecekler.

Öğrenilen temel dersler; dil, edebiyat, iletişim, matematik, felsefe, doğa bilimleri ve sosyal bilimleri içermektedir.

Öğrencilerin seçebilecekleri üç seçenek vardır. Bunlar:

Akademik

Teknik-Mesleki geçim kaynağı

Spor ve sanat

Akademik Eğitim aşağıdakileri içerir:

Muhasebe, İşletme ve Yönetim (ABM)

Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler (HUMSS)

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM)

Genel Akademik Aşama (GAS)

Teknik mesleki geçim kaynağı, mesleki öğrenmede uzmanlaşmıştır. Bir öğrenci, Teknik Eğitim ve Beceri Geliştirme Otoritesinin yeterlilik temelli değerlendirmesini kabul etmesi koşuluyla, Ulusal Sertifika Düzeyi II'yi (NC II) elde edebilir. Bu sertifika, tarım, elektronik ve ticaret gibi alanlarda mezunların istihdam edilebilirliğini artırır.

Spor ve sanat, lise öğrencilerini spor ve sanat alanlarında eğitmekten sorumlu alandır.

Aşağıdaki tablo özetlenen bir versiyonudur.

Yenilenen lise sisteminin K'dan 12'ye kadar olan sisteme uygulanması,  II.Aşama ve III.Aşama altında olacaktır. Değişikliklerin özeti aşağıdaki gibidir:

K'dan 12'ye kadar olan programda, fen dersi öğretimde spiral ilerleme yönteminin kullanımı ile 7. Sınıflardan 10. Sınıflara kadar bağlanmıştır ve bütünleştirilmiştir. Bu ayrıca Matematikte de uygulanacaktır.

Suudi Arabistan'da lise eğitimi

Suudi Arabistan'da lise, 15 ila 18 yaşlarını kapsayan,10-12. Sınıfları içerir.

Singapur'da lise eğitimi

Singapur'da, 13-16 yaşları arasındaki Singapurlu öğrencilerin, ilköğretimin bitiminde İlköğretim Ayrılma Sınavına (PSLE) girdikten sonra lise eğitimine devam etmesi gereklidir. Sınav, öğrencinin ilkokuldan geçiş yapmasına hazır olup olmadığını belirler; lise yerleri öğrencilerin sınavdaki performanslarına göre ayrılır. Sınavdaki performansı, öğrencilerin hangi yol yada müfredatı izleyeceğini de belirler.

Dört farklı izlenecek yol yada müfredat vardır; bunlar "Özel", "Ekspres", "Normal (Akademik)" veya "Normal (Teknik)" dir. 2008'den itibaren, "Özel" müfredat "Ekspres " müfredatla birleşti ve şimdi tek bir müfredat olarak değerlendiriliyor. Normal Teknik, Normal Akademik ve Ekspres müfredat öğrencileri, mezun olmak için gerekli olan GCE 'O' seviyesinde yapılan sınavlara girerler ve bir lise / teknolojik üniversiteyi (örneğin, yüksekokul, teknik okul veya teknik eğitim enstitüsü) kazanmak için sınavlara katılırlar.

Güney Kore'de lise eğitimi

Güney Kore'de 15-19 yaş arasındaki öğrenciler lise eğitimine devam etmekle birlikte, birinci sınıf (15-17 yaş) ile 3. sınıf (17-19 yaş) arasında yaş temelli "lise derecesi" serisine ayrılırlar. Korece, İngilizce ve matematik gibi bazı konular lisedeyken zorunludur, bazıları ise seçmeli derslerdir. Güney Kore'deki liseler de özel dersler vardır. Örneğin, fen, yabancı dil, fiziksel aktivite veya sanatı takip etmek isteyen öğrenciler, akademik bilim, yabancı dil veya diğer liselerde okumayı tercih edebilirler (Hangul: Özel Amaç, Yüksek Lisans; RR: teuksu-mokjeok godeung hakgyo ). Bu liselere giriş zordur, özellikle bilim ve yabancı diller olmak üzere, iyi bir liseye gitmek bir rekabet ortamı oluşturmuştur.

Güney Kore'deki akademik liselerde zorlu dersler ve sıkı disiplin olduğu bilinmektedir. Güney Kore'de akademik liseler, bir saatlik bireysel çalışma ile başlayarak sabah 8:00'dan önce açılmaktadır ve yaklaşık 5  saatlik zorunlu bireysel çalışma süresi (Hangul: 자습) nedeniyle saat 11:00 civarında sona ermektedir. ABD Başkanı Barack Obama, ABD okullarının Güney Kore Lise Eğitiminin nasıl yürütüldüğü hakkında bir şeyler öğrenmesi gerektiğini vurgularken, Koreliler ise eğitimlerinin fazla rekabetçi olduğunu söylemişlerdir.

Çoğu Koreli öğrenci, genel liseye gitmeyi seçebilir (Hangul: İnmangeye godeung hakgyo); ve diğer öğrenciler tarım, ticaret veya teknik ticaret müfredatını uygulayan bir meslek lisesi seçebilirler (Hangul: Uzanger 고등학교; RR: jeonmungye godeung hakgyo).

Çoğu gelişmiş ülkeden farklı olarak, Güney Kore'deki liseler ne özgür ne de zorunludur. Bununla birlikte, 2003 yılı OECD araştırmasına göre, Kore orta sınıf öğrencilerinin yüzde 97'si liseye gitmek istiyor.

Güney Kore'deki genel liseler, godeung hakgyo olarak adlandırılır (고등학교; Hangul).

Tayvan'da lise eğitimi

Tayvan'daki orta öğretim, lise, meslek yüksek okulu, askeri okul ve tam lise'yi kapsar. Geleneksel lise kurumları Japon sömürge döneminde kuruldu (1895-1945). Bugün, Amerika'dan alınmış birçok özellik içerir.

İlkokulda altı yıl sonra, kurallar tipik olarak çocukların liseye gitmesi gerektiğini yoksa ailelerinin cezaya çarptırılabileceğini belirtmektedir. Lisede üç derece vardır. Üçüncü sınıfı başarıyla geçen çocuklar lise, meslek yüksekokulu veya lise eğitimini tamamlamayı seçebilirler. Çocuklar, örgün eğitimlerine devam etmek istiyorlarsa, sınava girmeleri gerekir. Genel olarak, liseye girme ve lise bitirme notu en yüksek iken, meslek lisesi ve askeri okula gitme oranı düşüktür.

Lise üç sınıfa sahiptir. Lise mezunları genellikle üniversiteye devam eder. Meslek lisesi de üç sınıfa sahiptir. Meslek lisesini tamamlayan çocuklar daha sonra teknolojik bir üniversiteye girebilirler. Tam lise, Amerikan liselerininki gibi, yediden on ikinci sınıfa kadar devam eder.

Taipei Amerikan Okulu (TAS), Taipei Adventist Hazırlık Akademisi (TAPA), Taipei Adventist Amerikan Okulu (TAAS), Ulusal Deneysel Lise (NEHS), Taipei Avrupa Okulu (TES), Hshinchu Uluslararası Okulu (HIS), Morrison Akademisi (MCA), Morrison Academy Kaohsiung (MAK) ve Kaohsiung Amerikan Okulu gibi uluslararası okullar da bulunmaktadır. Bu okullar Kindergarten'den 12. sınıfa kadar eğitim sunar. Tüm dersler için İngilizce eğitim verilmektedir. Müfredat bulunduğu ülkenin müfredatıyla uyumlu olduğu için, bu uluslararası okullardan mezun olanlar genellikle lisans derecesi için Tayvan'da kalmazlar.

Vietnam'da lise eğitimi

Lise ve orta öğretim

Lise eğitimi (Vietnamca: trung học phổ th ing) ondan on ikinci sınıfa kadar olan sınıflardan oluşur. IGE, yüksek öğretim için ön koşullu bir giriş sınavıdır. IGE puanı, öğrencilerin kaydolabileceği okulları belirler. Puan ne kadar yüksek olursa, okul o kadar prestijli olur.

Tüm konular öğrenciler için zorunludur.

Vietnam edebiyatı (ve Çin, Fransız gibi diğer edebiyatlar)

Matematik (Cebir konularından oluşan (sadece 10.yıl), Yüksek Matematik (sadece 11. ve 12. yıllarda) ve Geometri (her 10, 11 ve 12. yıllarda) 

Fizik

Kimya (8.yıl ve yukarısı)

Biyoloji

Tarih

Coğrafya

Halk Ekonomisi (genellikle ekonomi, felsefe, siyaset, hukuk ve etikten oluşur)

Yabancı dil (çoğunlukla İngilizce veya Fransızca; Çince ve Rus ise bazı özel okullarda öğretilmektedir)

Teknoloji (Tarım / Bahçıvanlık, Mekanik, Elektronik, Tasarım, vb.)

Bilgi Teknolojisi (Yakın zamanda tanıtıldı, yoksul bölgelerde uygulanmaya devam edildi. Öğrencilere Visual FoxPro, Visual Basic ve Pascal gibi dillerde temel programlama dersleri veriliyor.

Beden Eğitimi (P.E)

Askeri eğitim ve öğretim

İleri sınıflar aşağıdakilerden oluşur:

Doğal bilimler: Öğrenciler matematik, fizik, kimya ve biyolojide ileri bir müfredatı (ve farklı ders kitabı) takip eder.

Sosyal bilimler: Öğrenciler edebiyat, tarih, coğrafya ve yabancı dilde gelişmiş bir müfredatı (ve farklı ders kitabı) takip eder.

Lise başlangıcında öğrenciler, genellikle bir Matematik sınavından, bir Edebiyat sınavından ve öğrencinin uzmanlaşmak istediği konunun sınavından oluştuğu giriş sınavını başarırlarsa, Uzmanlık Derslerine kayıt olabilirler. Uzmanlaşmış dersler Teknoloji, Beden Eğitimi ve Yurttaşlık dışında yukarıda listelenen konuların herhangi biri olabilir. Bu programlara kayıtlı öğrencilerin normal orta öğretim öğrencilerine göre daha ağır iş yükleri vardır. İş yükü okuldan okula değişir, ancak 11. sınıf öğrencilerinin genellikle 12. sınıf derslerini eş zamanlı olarak çalışması beklenir. Diğer dersler üniversite seviyesinde kurslar içerir. Bazı okullar, öğrencilerinin 10. sınıfın sonunda liseyi bitirmesine ihtiyaç duyacak hale getirir.

Sadece prestijli okullar bu dersleri sunmaktadır ve henüz standartlaştırılmamıştır.

Yüksek Lisans Bitirme Sınavı

Vietnam'daki tüm lise öğrencilerinin, 12. sınıfın sonunda Eğitim ve Öğretim Bakanlığınca düzenlenen Ulusal Mezuniyet Sınavına (HGE) girmeleri ve diploma alması gerekir. Yüksek Mezuniyet Sınavına girmeden önce yine de dönem sonu sınavlarına devam etmek zorundadırlar.

Standart HGE, her biri en fazla 10 puan olan altı ders içerir: Matematik, Vietnam edebiyatı, yabancı dil ve her yıl değişen, Eğitim ve Öğretim Bakanlığı tarafından belirlenen üç  alternatif ders bulunur. Mezun olabilmek için, bir öğrencinin en az 30 puan ile 0 puan almamış bir sınavının olması gerekmektedir. Bunun altındaki bir puan veya herhangi bir dersten sıfır puan alan bir öğrencini Üniversite Giriş Sınavında yer almadan diskalifiye olur.

Standart hale getirilmiş liselerde eğitim ve öğretimini görmeyen öğrenciler için ayrıca Standart HGE ile aynı zaman da olan Alternatif HGE bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ve her yıl değişen Matematik, Vietnam Edebiyatı ve dört alternatif ders içeren altı ders bulunmaktadır. Mezun olma şartları diğer liseyle aynıdır. Her yıl yaklaşık 1 milyon öğrenci mayıs sonunda veya haziran başında Leaving Examination sınavına girmektedir.

Avrupa'da lise eğitimi

Belçika'da lise eğitimi

Fransızca "enseignement secondaire", Hollandaca "secundair onderwijs" olarak geçen kelime "lise" olarak tercüme edilebilir. 12 ila 18 yaş arasındaki öğrencileri kapsamaktadır. Dersler haftada 32 ila 40 saat arasında okutulmaktadır.

Belçika'da dört düzey "lise eğitimi" vardır: ASO, TSO, KSO ve BSO (Hollanda) veya ESP, EST, ESA ve ESG (Fransızca).

BSO (Beroepssecundair onderwijs) ya da ESP (Enseignement Secondaire Professionel) 'meslek lisesi' olarak tercüme edilmektedir, öğrencinin mezun olduktan sonra meslek edinmesine olanak sağlar.

Teknik lise olarak tercüme edilen TSO (Technische Secundair Onderwijs) ya da EST (Enseignement Secondaire Technique), bir öğrencinin mezun olduktan sonra meslek edinmesini veya daha fazla eğitim almasını sağlar.

'Sanat lisesi' olarak tercüme edilen KSO (Sanat Sekreterliği) veya ESA (Enseignement Secondaire Artistique) mezun olduktan sonra sanat eğitimine devam ettirir.

Genel lise olarak tercüme edilen ASO (algemeen secondair onderwijs) veya ESG (Enseignement Secondaire Général), öğrencileri mezun olduktan sonra ileri eğitime hazırlamak için özel olarak hazırlanmıştır.

Çek Cumhuriyeti'nde lise eğitimi

Çek Cumhuriyeti'nde, "lise" (střední škola, tam anlamıyla "ortaokul") terimi lise eğitiminin son dört, altı veya sekizci yılını ifade edebilir. Tipik olarak, Çek Cumhuriyeti'ndeki öğrenciler liseye gitmeden önce 9 yılını ilkokulda geçirirler ve burada 4 yıl daha eğitim görürler.

Bununla birlikte, çocuklar nadiren de olsa, söylenen sıraya göre 6. yada 8. yıl için hazırlık olarak düşünülen, 7.sınıfı gymnázium'da (bazen bu gramer okulu olarakta çevrilir) okumak için  5. sınıftan sonra ilkokuldan ayrılmaya karar verebilir.

Finlandiya'da lise eğitimi

Dokuz yıllık  Özel Sanat/Meslek okulunu 15 yada 16 yaşında tamamladıktan sonra, ''Lise'' olarak adlandırılan, bir meslek okulu yada bir üst orta öğretim okuluna gitme şansı kazanırlar.

Meslek okulunda elektrikçi, kuaför, su tesisatçıları vb. eğitimler alabilirler. Ortaokul öğrencileri, çeşitli konularda (Matematik, Biyoloji, Kimya, farklı diller, Psikoloji, Sağlık Eğitimi vb.) Yılda yaklaşık 30 ders alırlar. Normalde, ulusal kayıt yaptırma sınavına (ylioppilastutkinto) girdikten sonra üç yıl içinde, genellikle 18 ya da 19 yaşında mezun olurlar. Tipik olarak öğrenciler üniversiteye (yliopisto) veya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne (ammattikorkeakoulu) devam etmektedir, ancak bazıları orta dereceli bir okuldan sonra herhangi bir okula gitmemeye karar verebilir.

Estonya'da lise eğitimi

Dokuz yıllık ilkokulu 15 ya da 16 yaşında (doğduğu zamana bağlı olarak) tamamladıktan sonra, bir liseye (Gymnasium) gitme şansı vardır. Lise, üç yıl içinde 18 ya da 19 yaşında tamamlanır. Eğitimini sürdürmeyi tercih edenler için  seçenekler sunulur. İlkokul bittikten sonra bir meslek okuluna gitme şansları da vardır. Burada bir kuaför, şef vb. olmak için eğitim almak mümkündür.

Fransa'da lise eğitimi

15-18 yaş arasındaki çocuklar için üç yıllık lise eğitimi verilmektedir. Öğrenciler baccalauréat için hazırlanırlar (lec-bac olarak bilinen baccalaureate). Baccalaureate, yüksek öğretime ya da doğrudan profesyonel yaşama götürebilir.

Almanya'da lise eğitimi

Almanya'da birçok devlette Hauptschule, Realschule ve Gymnasium'dan oluşan, ancak birçok farklı sistemi içerem üçlü bir okul sistemi vardır. Sırasıyla Hauptschule, Realschule ve Gymnasium gibi ödüllü sertifikalar bulunduran kapsamlı bir okul olan Gesamtschule'de bulunmaktadır.

9. sınıfta (14 ya da 15 yaş) Hauptschulabschluss ile biten Hauptschule, 10. sınıfta (15 ya da 16 yaş) Mittlere Reife ile biten Realschule, genellikle mesleki eğitim ile birlikte çıraklık eğitimi (ikili eğitim sistemi) ile devam etmektedir. Gymnasium 12 ya da 13. sınıflara kadar (17,18 ya da 19 yaşında) devam eder ve Abitur Hazırlık Programlarına yönlendirir. Bu tür okul, öğrencileri, üniversitelerde veya uygulamalı bilimler üniversitesinde okumaya hazırlar.

Çoğu Alman eyaletinde ilköğretim 4. sınıf (10 yaş) ile bitmektedir ancak bazılarının 5. ve 6. yılları da (sırasıyla 11 ve 12 yaşında) vardır. Öğretmenler daha sonra, öğrencilerin akademik becerilere dayalı olarak katılmaları gereken üç  lise okulundan birine ilişkin resmi tavsiyeler yayınlarlar.

Yunanistan'da lise eğitimi

Yunanistan'da lise, iki aşamadan oluşur: Öğrencilerin, zorunlu bir üç yıllık okul olan Gymnasio'dan ( Ortaöğretim veya Lise olarak tercüme edilir) sonra Lykeion'a (akademik odaklı Lise) veya mesleki eğitime katılabilirler.

İrlanda'da lise eğitimi

İrlanda'da lise ilk yıldan altıncı yıla kadar tipik bir öğrenci yaşı 12 ile 18 arasında olmak üzere değişmektedir. Lise eğitimi : Alt Dönem - Junior Certificate'in alındığı üçüncü sınıfın sonunda gerçekleşen üç yıllık bir kurs, Lise dönemi - altıncı yılın sonunda gerçekleşen Leaving Certificate'in alındığı iki ya da üç yıllık bir kurs olmak üzere iki döneme ayrılır.

Geçiş Yılı olarak da bilinen dördüncü yıl, isteğe bağlıdır ancak son sınıf döneminin bir parçası olarak dahil edilir. Liselerin çoğunluğu artık öğrencilerinin bu yılı atlamasına izin vermez. Konular iki sertifika arasında biraz değişir; ancak İngilizce, İrlandaca ve Matematik zorunludur - bazı durumlarda İrlandalılar hariçtir. Bu üç ders Yüksek, Normal ve Temel Düzeyinde (Sertifika Bırakma hariç) sunulmaktadır. Diğer konular, Ortak Seviye olan Junior Certificate konusundaki Sivil, Sosyal ve Politik eğitim hariç olmak üzere, sadece İleri yada Basit Düzey'de sunulmaktadır. Eğitim, 16 yaşına kadar veya Gençlik Sertifikası alınana kadar zorunludur. Liselerin çoğunluğu ayrıca öğrencilerin okul kıyafetleri giymesini ve bazı durumlarda Beden Eğitimi üniformasını giymesini zorunlu kılar. Liselere bazen "üniversite" denir, örneğin County Dublin'deki Chanel Koleji.

İtalya'da lise eğitimi

İtalya'da eğitim üç seviyede organize edilmektedir:

Scuola primaria veya ilkokul (genelde scuola elementare olarak adlandırılır, 6 ila 11 yaşları arasında)

Scuola secondaria di primo grado veya orta öğretim okulu (genelde scuola media olarak adlandırılır, 11 ila 14 yaşları arasında)

Scuola secondaria di secondo grado veya lise (genelde scuola superiore olarak adlandırılır, 14'den 19 yaşına kadar).

Letonya'da lise eğitimi

Letonya'da eğitim üç seviyede organize edilmektedir:

Sākumskola (tam karşılığıyla "başlangıç ​​okulu") veya ilkokul, 1. ila 4. sınıflar;

Pamatskola (tam karşılığıyla "ilkokul") veya ortaokul, sınıflar 5 ila 9;

Vidusskola (tam karşılığıyla "ortaokul") veya lise 12 ila 10. sınıflar;

Tam karşılığıyla "lise" ye tercüme edilen augstskola terimi, bir yüksek öğretim kurumuna aittir . Letonya'da 9. dereceye kadar eğitim zorunludur.

Okulların kendi aralarında birkaç çeşiti bulunmaktadır:

Sākumskola 1. sınıf ile 4. sınıfları kapsar.

Pamatskola 5-9. Sınıfları kapsar; ancak çoğu zaman, ilkokul öğrencileri için bir kat veya ek bina bulunmaz.

Vidusskola (veya licejs, liceum), 10-12. Sınıfları kapsar, ancak bunların çoğu ilkokul öğrencileri için ayrılmış olan bir kat veya ek bina ile çevreleyen 1 ila 12 arasındaki sınıfları kapsar.

Ģimnāzija (gymnasium) 7-12. Sınıfları kapsar.

Litvanya'da lise eğitimi

Litvanya eğitim sisteminde, "lise" nin gerçek bir tercümesi olan aukštoji mokykla, gerçekte bir kolej veya bir üniversiteyi ifade eder, ancak orta öğretim sağlayan bir kurum anlamına gelmez. Böylece universitetas (üniversite) ve kolegija (üniversite) kelimelerinin ikiside genel terim olarak aukštoji mokykla adı altında geçmektedir.

Lise eğitimi için hükümet tarafından onaylanan kurumlar tarafından sağlanmaktadır. Bu kurumların üç türü var:

Pradinė mokykla (ilkokul) - 7-10 yaşları kapsar (1 ila 4. sınıflar)

Pagrindinė mokykla (genel okul) - 7 ila 16 yaşları kapsar (1 ila 10. sınıflar)

Progimnazija (progymnasium) - 7-14 yaşları kapsar (1 ila 8. sınıflar)

Gimnazija, licėjus (gymnasium, lyceum) - 15-18 yaşları kapsar (9-12. Sınıflar)

Vidurinė mokykla (Lise) - 7-18 yaşları kapsıyor (1 ile 12. sınıflar)

Pagrindinė mokykla, eksik bir orta öğretim eğitimi sağlamaktadır, bu da bir üniversitede okumaya başlamak isteyen biri için yetersizdir.  

Lise diplomasını almak için eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin, Pagrindine moykyla eğitimini tamamladıktan sonra üniversiteye katılmalarına izin vermeleri için, gynasium,lyceum veya vidurine mokykla'a girmek zorundadırlar.

Bir vidurinė mokykla, bu okulların en evrensel türüdür ve ilkokul eğitiminden Lise seviyesine kadar her seviyede eğitim vermektedir.

Malta'da lise eğitimi

Malta'da Liselere Junior Lyceums denir,  2 seviyede zorunlu eğitim sağlanmaktadır:

İlköğretim okulları (1-6 yıl, 6 ila 11 yaş arası)

Liseler (1-5 yıl, 11-16 yaş arası)

5. sınıfın sonunda, bir öğrenci O-level'ı seçme seçeneğine sahiptir. Öğrencinin A-seviye ve Orta Düzeyinde (A-level and Intermediates) girdiği sınavda elde ettiği başarı ona, 6.formda iki yıl kalma seçeneğini açar. A-seviyeleri Orta Düzey (intermadiates) seviyesinden daha zordur ancak her ikisine de bir sonraki eğitim seviyesine, yani üniversiteye ilerlemek için ihtiyaç duyulmaktadır.

Moldova'da lise eğitimi

Moldova'da eğitim üç seviyede düzenlenmiştir:

Ilkokul (1. sınıf ile 4. sınıflar arası, 6 ila 11 yaş arası)

Alt Lise (5-9. Sınıf, 10-16 yaş arası)

Üst Lise (10.-12. Sınıf, 15-19 yaş arası).

Hollanda'da lise eğitimi

Hollanda'da lise okullarının dört seviyesi vardır: "Praktijkonderwijs", VMBO, HAVO ve VWO.

"Praktijkonderwijs" (pratik eğitim olarak çevrilir), bu sadece VMBO'ya yetersiz olan öğrenciler içindir. Bu eğitim öğrenci 18 yaşına gelene kadar zorunludur.

VMBO ( "kariyer eğitimine hazırlık" olarak çeviren Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs) Öğrenciler 12-16 yaşları arasında olup, VMBO'yu tamamlayan öğrenciler için MBO'ya devam etmek zorunludur.

HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) yaklaşık olarak  "yüksek genel eğitim" olarak tercüme edilir. Öğrenciler 12-17 yaşları arasındadır. Yüksek meslek eğitimi (HBO) için öğrencileri hazırlar.

"Hazırlık eğitimi" anlamına gelen VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs), öğrencilerin üniversite seviyesinde veya HBO düzeyinde okumaya devam ettikten sonraki ortaöğretim sınıfıdır. Öğrenciler 12-18 yaşları arasındadır.

Norveç'te lise eğitimi

Lise, genel üniversiteye kabul sertifikasına veya mesleki yeterliliğe götüren eğitim ve öğretimdir. Neredeyse tüm Norveçli öğrenciler 16 yaşındayken liseye gider ve eğitimlerini 11.sınıfa kadar sürdürürler. Lise normalde okulda üç yıl veya okulda iki yıl ve staj içinde iki yıl ile sağlanır. Genel çalışmalar temel olarak teorik bilgileri vurgular ve genel üniversiteye kabul sertifikasına hazırlar. Genel eğitim dersleri seçilirse, üç yıl sonra üniversiteye girilebilir. Mesleki eğitim ve öğretim, işçilik veya meslektaş belgesi olsun veya olmasın bir mesleğe ve mesleki yeterliliğe yol açmaktadır. Mesleki eğitim / öğretim seçimi, 3-5 yıl içinde bir iş hayatına girmesine izin verir. Öğrenciler ayrıca genel üniversite kabul sertifikası için ek programa katılma fırsatı bulurlar.

Norveç'teki liseler, nitelikli bir işçi, örneğin marangoz veya şef olarak çalışmak isteyen öğrencilere teorik ve pratik eğitimi sağladığı için en yaygın öğretim seviyesidir. Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok temel program vardır ve elde edilen zanaat veya meslek hakkında eksiksiz bir bilgi vermektedir.

Program listesi: 3 genel eğitim

Spor ve beden eğitimi

Müzik, dans ve drama ile program alanları

Müzik

Dans

Drama / oyunculuk / performans

Genel eğitim alanlarında uzmanlaşma

Sanat, zanaat ve tasarım çalışmaları

Doğal bilimler ve matematik çalışmaları

Diller, sosyal bilimler ve ekonomi çalışmaları

9 mesleki:

Yapı ve İnşaat

Tasarım, sanat ve el işleri

Elektrik ve elektronik

Sağlık ve sosyal bakım

Medya ve iletişim (genel çalışmalar Vg3 seçeneği ile)

Tarım, balıkçılık ve ormancılık (genel çalışmalar Vg3 seçeneği ile)

Restoran ve Yiyecek üretimi

Servis ve Ulaşım

Teknik ve Endüstriyel Üretim

Bir zanaatkârın ya da ustabaşının sertifikası, normal olarak, seçilen meslekte çalışmak için gereken tek niteliktir. İleride ki eğitim, ileri düzeyde bir teknik eğitim ile sunulmaktadır, ancak bir üniversite değildir.

Norveç liseleri, Norveççe adı "lise" ye çevrilen bir eğitim kurumu olan høyskole (İskandinav üniversitesi kolej) ile karıştırılmamalıdır. Videregående skole orta öğretime sahipken, høyskole yüksek öğrenim görür ve Norveç'te ki üniversitelere benzemektedir.

Polonya'da lise eğitimi

Üst lise eğitimi, tam zamanlı zorunlu eğitimin sona ermesiyle başlar ve öğrencileri doğrudan iş gücü piyasasına giriş ve / veya yüksek öğretim için hazırlar. Üst lise eğitimi pek çok biçimde gerçekleşir.

Genel eğitim, genel lise okullarında (liceum) devam edebilir: 3 yıl sonra öğrenciler yüksek öğretime erişim imkânı veren "Matura" ya geçebilirler. Mesleki ve teknik eğitim esas olarak Teknik okullar (technikum) ve / veya temel meslek okulları (zasadnicza szkoła zawodowa) tarafından sağlanmaktadır. Teknik okullar son 4 yılda Matura'ya yönlendiriyorlar. Onların birincil amacı, en popüler varlık olan meslekleri ve esnaflığı öğretmektir: muhasebeci, mekanik, elektronik uzmanı ve satış elemanı. Temel meslek yüksekokulları ayrıca 2 yıl süren mesleki eğitim imkânı sağlamakta ve mağaza asistanı, aşçı, bahçıvan, otomobil tamircisi, kuaför ve fırıncılık gibi çeşitli alanlarda yetkinlik belgesi vermektedir. Temel meslek okullarından mezun olanlar, genel bir lise okulunda 2 yıllık bir ek-müfredattan sonra veya 2004 yılından itibaren bir Teknik okulda 3 yıl içinde Matura'ya geçebilirler. Profilli genel lise okulları (Liceum profilowane), Polonya Faaliyet Sınıflamaları (PKD) tarafından tanımlanan alanlarda, ancak 3 yılda bir mesleki eğitim vermektedir. 

Buna ek olarak, zihinsel ve / veya fiziksel özürlü öğrenciler 3 yıl içinde Matura'ya hazırlanan özel okullara (szkoła specjalna) katılabilirler.

Portekiz'de lise eğitimi

Lise sadece okulun ilk 9 yılından sonra Portekiz Genel Eğitim sistemi, yüksek öğretime dayalı (genel orta öğretim programları), bir iş odaklı (teknolojik lise programları) ve sanatsal odaklı programlardan oluşur. Liseden (genel, teknolojik veya sanatsal programlar) geçtiği notlarla okulu bitirdiğinde, elde edilen yeterliliği belgeleyen bir diploma verilir ve iş odaklı programlar söz konusu olduğunda belirli mesleklere yeterlik kazandırır. Tüm Genel ve Teknolojik programlar, Genel Düzenleme olarak bilinen aşağıdaki konuları paylaşmaktadır:

Portekiz Dili (10., 11. ve 12. yıl)

Beden Eğitimi (10., 11. ve 12. yıl)

Felsefe (10. ve 11. yıl)

Yabancı Dil (10. ve 11. yıl)

Ahlak ve Din Eğitimi (10., 11. ve 12. yıl - seçmeli)

Genel Programlar:

Bilimler ve Teknolojiler

Ana dersler - 10., 11. ve 12. yıl - Matematik A 10. ve 11. yıl - Biyoloji ve Jeoloji, Tanımlayıcı Geometri, Fizik ve Kimya (bunlardan ikisi) İsteğe bağlı dersler - 12. yıl - Biyoloji, Jeoloji, Fizik, Kimya, Psikoloji veya diğerleri (bunlardan ikisi)

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Ana dersler - 10., 11. ve 12. yıl - Tarih A Belirli konular - 10. ve 11. yıl - Coğrafya, Yabancı Dil II (veya III), Portekiz Edebiyatı, Sosyal Bilimler için Uygulanan Matematik (bunlardan ikisi) İsteğe bağlı dersler - 12. yıl - Hukuk , Sosyoloji, Latin, Coğrafya, Psikoloji, Felsefe, İktisat veya diğerleri (bunlardan ikisi)

Sosyo-Ekonomik Bilimler Ana Konu - 10., 11. ve 12. yıl - Matematik A 10. ve 11. yıl - İktisat, Tarih B, Coğrafya (bunlardan ikisi) İsteğe bağlı dersler - 12. yıl - İktisat, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk Veya diğerleri (bunların ikisi)

Görsel Sanatlar

Ana dersler - 10., 11. ve 12. yıl - Çizim A Belirli Başlıklar - 10. ve 11. yıl - Tanımlayıcı Geometri, Matematik B, Kültür ve Sanat Tarihi (bunlardan ikisi) İsteğe bağlı dersler ;- 12. yıl - Sanat atölyesi, Multimedya atölyesi, Malzeme ve Teknolojileri, Psikoloji, Felsefe veya diğerleri (bunlardan ikisi). Profesyonel Programlar; Spor, Mimar, Teknisyen, Sivil Yapı, Elektronik, Bilgisayar Donanımı, Tasarım, Multimedya, Yönetim, Pazarlama, Çevre ve Alan, Toplumsal Düzen, Sosyal Eylem, Animasyon. Diğer Uzmanlaşmış Sanat Programları; Müzik, Dansı, Drama ve Sinema Görsel, ve Görsel ve İşitsel Sanatlar ve diğerleri.

Romanya'da lise eğitimi

Romanya'da lise sıklıkla liceu (İngilizce dilinde lyceum) olarak anılır. Öğrenciler genelde liseye 14 ya da 15 yaşlarında başlar, 18 ya da 19 yaşlarında mezun olurlar. Mezun olunların bir lisans diploması alması için BAC sınavını geçmek zorundadır ve dört yıllık lise sonrası eğitimlerini  tamamlamış olmak zorundadırlar ( 9-12). Lise diploması, çeşitli alanlarda iş bulmaya yeterlidir.

İspanya'da lise eğitimi

İspanya'da ilkokuldan sonra 7-10. Sınıflarda Liseler vardır. Bunlara 1º de la ESO, 2º de la ESO, 3º de la ESO ve 4º de la ESO denilmektedir. ESO, Zorunlu Lise olarak tercüme edilen  "Educación Secundaria Obligatoria" yı tanımlamaktadır. İspanya'da lise olarak adlandırdıkları şey, 11 ve 12. sınıflar olan "Bachillerato" olacaktır.

 Bu iki sınıfta, tüm öğrencilere ortak konular vardır ve seçilen bölüm, üniversitede okumak istenilen kariyere bağlıdır. Eğitim farklı alanlarda da uzmanlaşmıştır: Fizik, kimya ve biyoloji alanlarında (bilimsel meslekler için) saf bilimler vardır. Seçmeli derslerin fizik, kimya ve teknik resim (mühendislik kariyeri ve mimarlık ve tasarım için) olduğu teknolojik bilimler de seçilebilir; ekonomi, tarih ve coğrafya gibi konuları içeren sosyal bilimler de vardır. Dördüncü yöntem dillerde uzmanlaşmış uygarlık tarihidir (filoloji kariyerleri) ve seçmeli dersler Yunanca ve Latince'dir. Son olarak, sanatın üç farklı türü olan dans, çizim ve drama seçilebilir.

İsveç'te lise eğitimi

İsveç'te lise, högstadiet ("üst kademe") adı verilen zorunlu eğitimin son üç yılı olan 7-9 sınıfları ve 10-12. Sınıflar arasında gymnasiet olarak adlandırılan iki aşamaya ayrılmıştır. İsveç lisesi gymnasieskola, gönüllü olup tüm öğrencilerin %99'u katılmaktadır. Hazırlık programlarına katılanlara çoğunlukla hazırlık ve mesleki programlar sunmaktadır.

Birleşik Krallık'ta lise eğitimi

İngiltere'de lise eğitimi

İngiltere ve Galler'de lise genellikle 12-16 ya da 18 yaşları arasındaki öğrenciler içindir. Lise, Ulusal Eğitim Müfredatının Yedinci ila On birinci yılın 3. basamağı ve 4. basamağını kapsar. 11. yıldan sonra okuldan ayrılabilirler, ancak 13.yılın / Altıncı seviyesine eşdeğer olana kadar bir eğitim formunda kalmalıdırlar. Bu, altıncı form kolejinde A-Düzeyleri veya BTECS, üniversitede mesleki diplomalar veya çıraklık eğitimi alınabilir. 11. yılından sonra zorunlu eğitimden ayrılabilecek son bir yıl olan grup, 2012 yılının 11. sınıfıydı.(Kabul Edilme / Kuruluş yılı 2000)

Wight Adası, Northumberland ve güney İngiltere'nin bazı kısımları ile Midlands'ın da bulunduğu bazı bölgeler "orta" veya "junior" (5-8.Yıl) okullarının eklenmesiyle üç aşamalı bir sistem seçmektedir. Bu alanlarda, "ikinci" okul olmadığı için liselerde ki karışıklığı önlemek için "lise" adı verilir. "Üçüncü" terimi, bu bölgelerdeki orta ve lise türlerini tanımlamak için hiçbir zaman kullanılmamaktadır.

Müfredat

"Temel Müfredat", 3. ve 4. Aşama / 7-11.sınıflar / 1-5 için zorunlu lise müfredatıdır.

İngilizce

Matematik

Bilim (Bu, üç ayrı bilim dalı olarak öğretilebilir: Biyoloji, Kimya ve Fizik)

Şuan Ana Kademe 3 çocukları için Modern Yabancı Dil zorunludur. Ortak diller Fransızca, Almanca, İspanyolca veya İtalyanca'dan oluşmaktadır.

GCSE'ler İngilizce, Matematik ve Bilim dalında alınmalıdır.

Ayrıca 11.yıl / 5. sınıfa kadar zorunludur:

Kişisel Sosyal Sağlık Eğitimi (PSHE) / Vatandaşlık

Din Çalışmaları (RS) veya Din Eğitimi (RE) (Bazı okullarda)

Beden Eğitimi (PE)

Cinsel Eğitim (SE) (7 yıl için zorunludur, ancak 8-11 yaş için isteğe bağlıdır, GCSE mevcut değil, genellikle genç gebeliklerin yüksek olduğu bölgelerde 9. yıl öğretilir). Bu, PSHE ve Biyoloji'nin bir parçası olarak öğretilebilir.

Bu konulardaki sınavlar zorunlu değildir, ancak öğrenci isterse tam veya kısa süreli GCSE sınavına girebilirler. Bazı okulların (çoğunlukla bağımsız okullar veya yüksek seçime bağlı seçici devlet lisesi okulları) sınavlardaki bazı konuları okul politikasına kalmıştır.

'Anahtar Aşama 3'  7-9. yıl / 1-3 sınıf Müfredatı

"Temel Müfredat" artı diğer Temel Vakıf konuları

Sanat ve Tasarım

Tasarım ve Teknoloji

Drama

Coğrafya

Tarihçe

Diğer MFL'ler (Lehçe, Galce (okul karar verecektir).

Müzik

İskoçya'da lise eğitimi

"Lise" terimi Edinburgh, İskoçya'dan geldiğinden, ülkedeki ikinci eğitim kademesini tanımlamak için kullanılan en yaygın ifade budur. İskoçya, halk eğitiminin evrensel hüküm konusunda uzun bir geçmişi vardır ve İskoç eğitim sistemi Birleşik Krallık'taki diğer ülkelerden belirgin bir şekilde farklılık gösterir. 1998 İskoçya Yasası, İskoçya Parlamentosu'na tüm eğitim konularında yasal denetime izin vermektedir ve 1980 Eğitim (İskoçya) Yasası, İskoçya'da eğitimle ilgili temel mevzuattır.

Geleneksel olarak, lise seviyesindeki İskoç sistemi İngilizce, Galler ve Kuzey İrlanda sistemleri, daha küçük bir konu yelpazesinde eğitimin daha fazla derinliğini vurgularken, çeşitli konularda da genişliğini vurgulamıştır. İskoçya'daki liseler tipik olarak 1 ila 6 yıldır; öğrenciler, belirlenmiş bir tarihten önce 16 yaşındaysa, 4. yılda okuldan ayrılabilirler. Öğrenciler genel olarak 11 ya da 12 yaşlarında 1. yıl giriş yaparlar ve 17 ya da 18 yaşları arasındaki 6. yıldan sonra ayrılırlar. Bazı bağımsız okullarda, ilköğretim ile lise arasında yaklaşık 10 ya da 11 yaşlarındaki öğrenciler için bir geçiş yılı vardır.

Devlet okullarının çoğunluğu mezhepe bağlı değildir, ancak 1918 Eğitim Kanununun bir sonucu olarak ayrı mezhep devlet okulları da kurulmuştur. Mezhep devlet okullarının büyük çoğunluğu Roma Katolik'tir, ancak bir takım İskoç piskoposlara ait okullar da bulunmaktadır. Okul binaları Roma Katolik Kilisesi tarafından yaptırılıp Bakım Yasası uyarınca devletin eline geçmiştir. O zamandan beri Katolik okullarına İskoç Hükumeti tarafından finans sağlanır ve Öğrenim Direktörlüğü tarafından idare edilir. Anlaşmanın bir parçası olarak, bu tür okullarda bir Katolik ahlakının teşvik edilmesini sağlamak için belirli yasal hükümler vardır: Din Eğitimi, Rehberlik veya Üst Düzey Yönetim alanlarında görev alan adaylar, İskoçya'daki Roma Katolik Kilisesi tarafından da onaylanmalıdır. Ayrıca her okuluna bir papaz atamaktadır.

Lise ve sonrası eğitim (daha ileri eğitim) düzeyindeki nitelikler, İskoçya'daki ulusal ödüllendirme ve akreditasyon kuruluşu olan ve çeşitli okullar, kolejler ve diğer merkezler aracılığıyla verilen İskoç Yeterlilik Kurumu tarafından sağlanmaktadır. Eğitimin her kademedeki siyasi sorumluluk [İskoç Parlamentosu'na] Öğrenme Direktörlüğü'ne aittir.

Amerika kıtasında lise eğitimi

Arjantin'de lise eğitimi

Arjantin'de lise, ilköğretim okulu ile birlikte 12 yıllık bir sürede sonuçlanan iki seviyeden oluşur. Her ikisi de zorunludur. 1'den 3'e kadar olan yıllar tüm okullarda ortaktır (Ciclo Básico). 4. sınıftan 6. sınıfa kadar, Muhasebe, Sosyal Bilimler, Doğa Bilimleri, Sanatlar, Spor, Tasarım gibi oryantasyonlarda (Ciclo Orientado) düzenlenir. Yönlendirme (tarım, elektrik, mekanik, inşaat) ile de meslek unvanı veren bazı okullarda (Teknik-Profesyonel okullar) ek bir yıl sunulmaktadır.

Brezilya'da lise eğitimi

Brezilya Eğitim Bakanlığı Ensino Básico ("temel eğitim") Ensino Infantil ("ilk öğretim"), Ensino Temel ("orta öğretim okulu") ve Ensino Médio ("lise") olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, ortaokul 2-9. Sınıflar ile 6-14 yaş grubu (en azından) öğrencileri kapsar. Dönem, liseye ek olarak o zamanda tanımladığı şeyin ikinci yarısını ilgilendirmektedir. Halkın eğitimi bağlamında, liseler, belediye veya eyalet hükumetleri tarafından tüm vatandaşlara sağlanmaktadır. Temel eğitim müfredatının tamamı, Portekiz dili, matematik, doğa bilimleri, sosyal bilimler, sanat, jimnastik ve dini çalışmalar olmak üzere yedi bilgiyi kapsar ve en az 17 yıl sürer.

Brezilya'da ki liseler öğrencileri liseye ve nihayetinde "Vestibüler" olarak adlandırılan üniversiteler (özel veya kamuya) için düzenenlenen giriş sınavlarına hazırlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler her yıl ENEM - Ensame Nacional do Ensino Médio'ya (Ulusal Lise Sınavı) başvurabilirler. Bu sınavda elde edilen not genellikle Vestibüler sürecinin bir parçası olarak kullanılır. Brezilya Federal Hükümeti, PROUNI - Programa Universidade para Todos'da (Herkes için Üniversite Programı) halka açık liselerden gelen ENEM'de yeterince iyi derece almış öğrenciler için özel kolejlerde tam (yüzde yüz) veya kısmi (yüzde 50) burs imkânı sunmaktadır.

Kanada'da lise eğitimi

Kanada'da liseler, ondan on ikinci sınıfa kaydolan öğrencilerin çoğunluğundan oluşan eğitim kurumlarıdır. Dört ilin liseleri dokuz ila on iki arasında derecelerden oluşurken, Quebec'teki lise yılları Orta 1 ila Orta 5 arasındadır (7-11. Sınıflar). Bu yapıların çeşitleri ve alt bölümleri oldukça yaygındır.

 Kanada'daki liselerin çoğunluğu, Ağustos'un sonunda veya Eylül ayının başında ya da Haziranın sonundan itibaren, Ağustos ve Temmuz aylarında yaz tatili düzenleyen sınıf programlarıdır.

Kanada liseleri, atletizm de dahil olmak üzere pek çok ders dışı aktivite sunmaktadır. Kanada liselerindeki en popüler spor dalları buz hokeyi, ragbi, futbol, ​​lacrosse, saha hokeyi, futbol, ​​beyzbol, basketbol, ​​atletizm ve voleyboldur. "Üst Düzey Mezuniyet Balosu" ya da "resmi" olarak da bilinen Grad, mezun olan öğrenciler arasında çok popüler bir etkinliktir. Tiyatro, öğrenci gazetesi kulübü, yıllık kitap kulübü ve bilgisayar kulübü de dahil olmak üzere Kanada'daki liselerde, sportif olmayan birçok ders dışı etkinlikte sunulmaktadır.

Şili'de lise eğitimi

Lise eğitimine, İspanyolca eğitim medyası denir. Gençler 14-18 yaşları arasında zorunludur. Lise dört sınıfa ayrılır.

Primero Medio (Lise birinci Sınıf) 14-15 yaşında

Segundo Medio (Lise ikinci Sınıf) 15 - 16 yaşında

Tercero Medio (Lise Üçüncü Sınıf) 16 - 17 yaşında

Cuarto Medio (Lise Dördüncü Sınıf) 17 - 18 yaşında

Liselerde iki tür eğitim vardır: Matematiksel / bilimsel ve hümanist konulara yönelen bilimsel-hümanist eğitim, teknisyenlerin gelişimi için ticari, tarımsal veya endüstriyel alanlara yönlendirilebilecek profesyonel teknisyen eğitim.

Her iki tür lise eğitiminin de ilk iki sınıfında aynı konular vardır. 3. sınıf öğrencileri, bilimsel-hümanist eğitim alanında bilimsel bir uzmanlık, hümanist uzmanlaşma veya bazı kurumlarda sanatsal bir üçüncü uzmanlık dalını seçebilirler. 3. sınıf profesyonel teknisyenler de seçtikleri alanda uzmanlık alanlarını seçebilirler.

Lise bitiminde öğrencilere Licencia de Educacion Medyası (Lise Lisansı) ve mesleki teknisyen durumunda Orta Düzey Teknisyen adlı bir diploma verilir.

Liselerde çalışma planındaki zorunlu konular şunlardır:

Dil ve İletişim (İspanyolca Dilbilgisi, Yazım ve edebiyat ve iletişim ilkeleri)

Matematik

Biyoloji

Kimya

Fizik

Tarih, Coğrafya ve Sosyal Bilimler

İngilizce

Beden Eğitimi (Fiziksel Egzersiz)

Görsel Sanatlar veya Müzik Sanatları

Teknolojik Eğitim (İlk 2 Sınıf)

Psikoloji (3. sınıf)

Felsefe (4. sınıf)

Sınıflar Mart ayında başlar, iki dönem sürer ve Aralık ayında sona erer, ancak özel okullar veya kolejler başka bir tarihte başlayabilir.

Temmuz ayında iki hafta veya bir buçuk hafta kış tatili verilir, Yaz tatili Ocak ayında başlar, Mart ayının başlangıcına kadar devam eder.

Meksika'da lise eğitimi

Meksika'da "lise" genellikle 7-12. Sınıflar (12-18 yaş arası) arasında kayıtlı öğrencilerden oluşan eğitim kurumlarını belirtir. Bazı okullar giriş sınavına ihtiyaç duyarlar. Secundarias olarak bilinen bu okullar, liselere eşdeğerdir. Secundaria'dan öğrenciler, escuelas técnicas, CBTIs veya CETIs olarak bilinen meslek okullarına veya Amerikan liselerine benzer geleneksel bir lise veya spor salonu eğitimi sağlayan Escuelas Preparatorias'a kadar devam edebilir. Özel, mezheplere ait olan secundarias'lar colegios olarak bilinirler. Kırsal bölgelerde telesecundaria, online ve televizyon formatları üzerinden sunulmaktadır. Nüfusun yüzde 70'inden azı lise eğitimini Meksika'da tamamlamaktadır.

Hazırlık sınıfı, geleneksel olarak, ilk dört yarıyılda ortak bir müfredata sahip olan altı yarıyıla bölünmüş üç öğretim eğitiminden oluşur. Fizik bilimlerinde (elektrik, kimya, biyoloji) veya sosyal bilimlerde (ticaret,felsefe,hukuk) belirli derecede uzmanlık kazandırmaya olanak tanır.

Hazırlık sınıfı, üniversitede okumaya devam etmek için öğrenciyi genel bilgiye "hazırlayan" üç yıllık bir eğitim programı sunan kurumlar için en yaygın kullanılan yöntemdir. Buna karşın, bachillerato terimi çoğunlukla iki ya da üç yılda mesleki eğitim veren kurumlar için kullanılır. Böylece mezun yetişmiş bir işçi, örneğin asistan muhasebeci, sekreter ya da elektronik teknisyeni olarak bir iş bulabilir.

Kolombiya'da lise eğitimi

Lise eğitimi, temel lise (6. sınıftan 9. sınıfa kadar) ve orta lise (10. ve 11. sınıflar) şeklinde ikiye ayrılır. Lise eğitimi (genellikle 15 ya da 16 yaşında başlar), iki yıllık müfredatın ardından hepsinin kendi "Bachiller'ine" yol açan birçok "rotalar" sunar. Her zaman ki akademik müfredat dışında, öğrenciler, endüstriyel rota (Bachillerato Industrial), ticari rota (Bachillerato Commercial), pedagojik rota (Bachillerato Pedagogico), tarım arazisi (Bachillerato Agropecuario) veya sosyal yardımlaşma rotası (bachillerato de Promocion Social) gibi mesleki rota yollarından birini izleyebilirler.

"Bachiller" akademik veya mesleki yüksek öğretime devam etmek zorundadır. Yine de, yüksek Öğretim'in teknik ve mesleki kurumları "sanatta ve işte yeterlik" ile öğrencileri de ağırlayabilir. Bu nitelik, SENA tarafından iki yıllık bir müfredattan sonra verilir.

Küba'da lise eğitimi

Küba'daki liseler genel olarak "preuniversitarios" olarak bilinir, ancak uzmanlık durumuna bağlı olarak başka isimler de vardır: IPVCE (Tam Bilimler Enstitüsünün İspanyolca kısaltması), IPUEC (Institute Preuniversitario kısaltması), EVA ( Sanat Meslek Yüksekokulu) ve ESPA (spor) en popülerleri arasındadır. Hepsi devlet tarafından finanse edilen ve çalıştırılan laik kuruluşlardır ve 10. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim sağlamaktadır.

Venezuela'da lise eğitimi

Venezuela'da "lise", 7 den 11. sınıfa kadar (12 ila 16 yaş arası) eğitim veren kurumlardır. Sınıflar Eylül ayında başlayıp 3 dönem olup Temmuz ayında sona eriyor. Venezuela'da liseye "bachillerato" denir. Eğitim ikiye bölünür,7'den 9. sınıfa kadar orta öğretim, 10-11. sınıfları kapsayan çeşitli eğitimler veya lise eğitimi.

Amerika'da lise eğitimi

Amerika Birleşik Devletleri'nde 'lise' terimi, çeşitli okul türlerinde adlandırılabilir. Birinci sınıf, 9-12. Sınıflardan oluşan geleneksel, kapsamlı bir lisedir. Bir başka tür ise, aynı sınıflara hizmet eden devam okulları da dahil olmak üzere alternatif okullardır. Bazı yargı bölgelerinde 'orta öğretim okulu', 7-12. sınıflardaki bir kuruma ait olabilir. 'Lise' terimi kategorik olarak hem ortaokul hem liseyi kapsar. Bu sayfada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok lise bulunmaktadır.

Pratik bir husus olarak, eyaletlerin çoğundaki yasalar en az 16 yaşına kadar okula devam ettirme zorunluluğunu getirirken, çoğu öğrencinin 17 veya 18 yaşına kadar (genellikle 16 yaş civarında bir diploma kazanması dışında) devam etmesini gerektirir. Devlet yasaları, öğrencilerin ücretsiz halk eğitim hizmetleri almalarının kesilme yaşına göre değişir. Lisedeki öğrenciler 18 yaşından önce, kendi eyaletlerinde ücretsiz eğitim verilmesi gereken azami yaş sınırına kadar kalabilirler. Birçok eyalette ayrıca 18 yaş ve üstü insanlar için yetişkin liseleri bulunmaktadır. Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi'ne göre 2012-2013 yılları arasında öğrencilerin yüzde 81'i zamanında liseyi bitirmiştir (Liseye giriş yaptıktan sonra dört yıl içersinde). İki ya da dört yıllık kolej veya üniversiteye giriş ve diğer orta öğretim sonrası eğitim programlarına giriş yapmak için lise diploması veya Genel Eğitim Geliştirme (GED) sertifikası gerekmektedir.

Liseler genellikle genel lise, meslek okulları (VoTech okulları), parasız okullar, üniversite hazırlık liseleri (hazırlık sınıfı), özel liseler veya alternatif liseler olarak sınıflandırılabilir. Çoğu lisesi genel lisedir. Bu genel nüfus okulları, ileri düzey öğrenciler için kolej hazırlık sınıfları, ortalama öğrenciler için genel eğitim sınıfları ve vasat öğrenciler için iyileştirici dersler sunmaktadır.

Bazı okul bölgelerinde olağanüstü yüksek performanslı öğrencilere bir ilçe üniversitesi hazırlık lisesine kayıt sunulmaktadır. Geleneksel olarak Kuzey Amerika'daki "hazırlık okulları" çoğu zaman özel kuruluşlardır, oysa çoğu orta veya büyük devlet (eyalet) okul bölgeleri şu anda ileri öğrenciler için üniversite hazırlık okulları sunmaktadır. Kamu hazırlık okulları, ilçelerindeki en iyi öğrencileri cezbetmektedir ve sıkı giriş koşullarına sahiptir. Bu okullarda sunulan tüm akademik sınıflar, Uluslararası Bakalorya veya İleri Düzey Yerleştirme olarak sınıflandırılır.

Büyük okul bölgelerinde, bir veya daha fazla çalışma alanı için geliştirilmiş müfredat sağlamak için parasız okullar kurulmuştur. Parasız okullar, matematik, bilim, güzel sanatlar ve müzik gibi çeşitli konulardan oluşturulabilir. Parasız okullara kabul (genellikle kontrollü), talep ve kaynakları yönetmek için okulun bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterir. Okul kabul süreci, rekabetçi kabul standartlarından kura çekimi sistemine kadar değişebilir.

Meslek liseleri, öğrencileri bilgi teknolojileri, pazarlama, işletme, mühendislik ve tıp meslekleri gibi alanlarda kariyerlere hazırlayan eğitimler sunmaktadır. Mesleki veya mesleki ve teknik eğitim lise  mezunları doğrudan bir ticarete gidecek olsa da, diğerleri orta öğretim sonrası eğitime devam etmektedir. Kariyer ve Teknik Eğitim Birliği, kariyer ve teknik eğitim alanındaki en büyük ulusal eğitim derneğidir.

Özel liseler, örneğin öğrenme güçlükleri veya fiziksel engeller nedeniyle özel eğitim gereksinimleri olan öğrenciler için uygundur. Bazı disiplin veya zihinsel sağlık sorunları olan öğrencilere, geleneksel yüksek okul ortamında eğitim almayı problemli hale getiren öğrencilere bazı özel liseler önerilir. Bazı özel liseler, güvenlik riski altında bulunmaktadır; burada yasal olarak okuldan ayrılmak için henüz yeteri yaşta olmayan ve diğer öğrencilere veya öğretmenlere tehlike olarak kabul edilen, ancak bir suçtan dolayı hüküm giymemiş öğrencileri barındırmaktadır. Bazı özel lise öğrencileri, uyuşturucu veya zihinsel sağlık sorunları yaşayan öğrencilere yöneliktir ve burada tıbbi ve psikolojik personellere sahiptir. Bu okullardan birkaçı bir kreş ve bir çocuk bakım ekibini içermektedir, bu nedenle genç aileler okul günlerinde çocuk bakımı bulmaya gerek kalmadan eğitimlerini tamamlayabilmektedir. Özel lise okullarının kendi kampüsü vardır, ancak bazen genel lise bölümünde veya ek binasında bulunurlar.

Ortaya çıkan yeni bir lise türü de Online lisedir. Birleşik Devletler Eğitim Bakanlığı'na göre Online bir lise öğrencisi, aynı materyali geleneksel öğretim yoluyla öğrenen öğrencilere göre ortalama olarak daha iyi performans göstermektedir.

Birçok Amerikan lisesi, şuan da seyahat, küresel vatandaşlık ve yer temelli öğrenmenin pedagojik konsepti üzerine odaklanan eğitim programları sunmaktadır. Think Global School ve Traveling School gibi bu okulların bir kısmı, tek başına tuğla-harç kampüsüne güvenmemektedir, dünyayı sınıfları gibi kullanarak her yıl birçok ülkeye ziyaret edip, yaşayıp, öğrenmektedirler. Birleşik Dünya Kolejleri ve Bulvarları gibi diğer okullar, öğrencilerinin okuyabileceği çeşitli coğrafi bölgelerde kampüsler sunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lise genellikle her yılın ağustos ayının sonu veya Eylül ayının başında başlar ve mayıs sonu veya haziranın ayının başında biter. Bu artan iki buçuk ay aralığında, öğrencilere yaz tatili verilir. Bu, çiftliklerde bitkileri ekip biçmek için çocukların ihtiyaç duyduğu zamana kadar uzatılır. Bazı durumlarda okullar yıl boyu bir program kullanmaktadır.

9. Sınıf -Birinci yıl, 14 ila 15 yaşından başlar.

10. Sınıf - İkinci Yıl, 15-16 yaşları arasında başlar.

11. Sınıf - Üçüncü Yıl, 16-17 yaşları arasında başlar.

12. Sınıf -Son sınıf, 17-18 yaşları arasında başlar.

Okyanusya'da lise eğitimi

Avustralya'da lise eğitimi

Avusturalya'da Orta öğretim, 8. yılda öğrencilerin liseye başlandığı Güney Avusturalya hariç, 7. yıldan 12. yıla kadar olan her bölüm Lise olarak adlandırılır. Hem Tazmanya hem de Avustralya Başkent Bölgesi, 7-10 yaş ile 11-12 yaş son sınıf öğrencileri içeren liselerden oluşur.

Lisenin sonraki yıllarında kıdemli liseler olarak (genellikle vatandaş okulu olarak) bilinen, öğrencilerin Yeni Güney Galler'de Yüksek Okul Sertifikası (HSC), Victoria'da Viktorya Sertifikası (VCE) gibi okul bitirme sınavlarına hazırlandıkları liselerdir ve diğer bölgelerde de benzer isimler ile  bilinmektedir.

Bir öğrencinin Yeni Güney Galler'deki ilk sınavı notları ve diğer eyaletlerdeki (Queensland hariç) sınav notları ve kurs kombinasyonu Avustralya Tersiyer Kabul Sıralamasına (ATAR) endekslenir. Bu endeks genellikle üniversite derslerine başvururken dikkate alınan tek unsurdur. ATAR sadece 2009'da (NSW'de) uygulanmıştır ve önceden her devlet, NSW'deki Üniversiteler Kabul Endeksi (UAI) ve Victoria'daki Eşdeğer Ulusal Üçüncü Giriş Sıralaması (ENTER) gibi kendine ait final lise derecesini hesaplamıştır.

Viktorya dönemi öğrencileri, öğrencilere bir ticaret veya işyerinde pratik deneyim kazandıran Viktorya Uygulamalı Öğrenim Sertifikası kapsamında lise niteliklerini tamamlama fırsatına da sahiptir. Bu zorunluluk, öğrencileri ticaret veya TAFE kurslarına yönlendirir.

Yeni Zelanda'da lise eğitimi

Yeni Zelanda'da ortaokul genellikle kolej ya da lise olarak adlandırılır (diğer ülkelerdeki yüksek öğrenim süresiyle karıştırılmamalıdır.) Liselerin çoğunluğu 9. Sınıfdan 13. Sınıfa kadar (önceden 3-7. sınıf olarak bilinir) 12-18 yaş arasındaki öğrencilerle; Invercargill ve Southland bölgesinin çoğunu  içeren bazı bölgelerde ise, lise 7-10 yaş arasındaki  (önceden 1.form olan) öğrencilerle başlar.

Yeni Zelanda'nın liselerinde uygulanan mevcut ve en yaygın yeterlilik sistemi, Ulusal Eğitim Başarı Sertifikasıdır (NCEA). NCEA 'standartları' veya sınavlar / ödevler, genellikle 11.sınıfta (daha önce 5. sınıfta ) NCEA Seviye 1 ile başlar ve 12. sınıfta (önceden 6. sınıfta) NCEA Düzey 2'ye ve 13.sınıfta (daha önce 7. sınıftı) NCEA Seviye 3'e kadar devam eder. Bazı ödevler / testler okul ve bireysel öğrencilere bağlı olarak 9 ya da 10'uncu yıllarda tamamlanır. Bazı okullar, ayrıca NCEA'i veya onun yerine IGCSE'yi kullanmayı seçmektedirler.

Yeni Zelanda'daki lise öğrencilerine çeşitli konular öğretilir. Matematik, İngilizce, Beden Eğitimi, Sosyal Bilgiler, Bilim ve Teknolojiler, bazı durumlarda Māori (bazı okulların resmi dili olan Ngā Taiatea Wharekura gibi) gibi dersler 9. yılda zorunludur. Dans, Drama, Sanat, Grafik, Müzik ve dil dersleri de seçmeli derslerdir. Ortak dil seçenekleri, okulun coğrafi konumuna ve ilgili konuları öğretebilecek öğretmenlerin bulunmasına bağlı olarak; Māori, İspanyolca, Fransızca, Almanca ve Japonca'dan oluşmaktadır.

Yeni Zelanda'lı öğrencilerin sıklıkla üniforma giydikleri görülmektedir. Üniforma modeli okullar arasında büyük farklılıklar gösterir. Avustralya'nın dengi okullarında giyilen resmi üniformalara kıyasla genellikle daha rahattır.