03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Yoksulluk Sınırı

İçindekiler
 1. Yoksulluk sınırı nedir?
 2. Yoksulluk sınırı nasıl hesaplanır?
 3. Türkiye'de yoksulluk sınırı
 4. Yoksulluk sınırı tarihçesi
 5. Mutlak yoksulluk
 6. Göreceli yoksulluk
 7. Ulusal yoksulluk sınırları
 8. Yoksulluk sınırına itirazlar

Yoksulluk sınırı nedir?

Yoksulluk sınırı, yoksulluk eşiği veya fakirlik sınırı, belirli bir ülkede yeterli görülen minimum gelir seviyesidir. Uygulamada, yoksulluğun tanımı gibi, yoksulluk sınırının resmi veya ortak anlayışı, gelişmiş ülkelerde (HDI değeri 0.700 puanın altında) gelişmekte olan ülkelere göre belirgin olarak daha yüksektir. 2008'de Dünya Bankası 2005 yılı satın alma gücü paritesinde 1.25 dolarlık bir rakam ile ortaya çıktı (enflasyon nedeniyle büyük ölçüde revize edildi). Ekim 2015'te Dünya Bankası, uluslararası yoksulluk sınırını günde 1,90 ABD doları olarak güncelledi. Çoğu bilim insanı bu rakamın bugünün gerçekliğini, özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki yeni fiyat seviyelerini daha iyi yansıttığını kabul ediyor. Geçmişte, ortak uluslararası yoksulluk sınırı kabaca günde 1 dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında yayınlanan Dünya Bankası projeksiyonlarına göre şu anda aşırı yoksulluk içinde yaşayan küresel nüfusun yüzdesi muhtemelen %10'un altına düşecektir.

Yoksulluk sınırı nasıl hesaplanır?

Yoksulluk sınırının belirlenmesi, genellikle ortalama yetişkin bir insanın bir yıl içinde tükettiği tüm zorunlu kaynakların toplam maliyetini bulmakla yapılır. Bu masrafların en büyüğü tipik olarak bir dairede yaşamak için gereken kira değeridir. Bu yüzden tarihsel olarak ekonomistler emlak piyasasına ve konut fiyatlarına güçlü bir yoksulluk sınırı faktörü olarak dikkat çekmişlerdir. Bireysel faktörler, birinin ebeveyn, yaşlı, çocuk, evli olup olmadığı gibi çeşitli koşulları açıklamak için sıklıkla kullanılır. Yoksulluk sınırı yıllık olarak ayarlanabilir.

Türkiye'de yoksulluk sınırı

TarihYoksulluk Sınırı
Ocak 2002935 TL
Aralık 20031.603 TL
Nisan 20041.652 TL
Eylül 20051.832 TL
Ekim 20061.934 TL
Kasım 20072.171 TL
Şubat 20082.329 TL
Ekim 20092.464 TL
Aralık 20092.588 TL
Eylül 20102.757 TL
Ekim 20102.802 TL
Aralık 20113.063 TL
Şubat 20123.117 TL
Aralık 20123.208 TL
Mart 20133.311 TL
Aralık 20133.523 TL
Temmuz 20143.835 TL
Haziran 20175.030 TL


Yoksulluk sınırı tarihçesi

20. yüzyılın başında Londra'daki yoksulluğun öncü bir araştırmacısı Charles Booth, başlangıçta Londra Okul Kurulu tarafından tasarlanan yoksulluk sınırı kavramını yaygınlaştırdı. Booth, her hafta için 10 (50 peni) ila 20 şilin (1£) arasındaki sınırı belirledi. Bunu, 4 veya 5 kişiden oluşan bir ailenin geçinebilmesi için gerekli olan minimum miktarı düşünerek hesapladı. Bir İngiliz sosyolojik araştırmacı, sosyal reformcu ve sanayici olan Benjamin Seebohm Rowntree (1871-1954), York'daki zengin aileleri araştırdı ve ailelerin yakıt ve ışık, kira, yiyecek, giyim ve ev eşyaları ile kişisel eşyaları içeren sağlıklı bir yaşamın şartları olan ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gereken minimum haftalık para miktarını belirten bir yoksulluk sınırı çizdi. Rowntree, dönemin önde gelen beslenme uzmanlarının verilerine dayanarak, insanlar hastalanmadan ya da kilo vermeden önce alınması gereken minimum kalori miktarı ve gerekli beslenme dengesi için en ucuz fiyatı hesapladı. O, bu miktarı, yoksulluk sınırını belirlemek için düşünmüş ve toplam York nüfusunun %27,84'ünün bu yoksulluk sınırının altında yaşadığı sonucuna varmıştır. Bu sonuç, Charles Booth'un Londra'daki yoksulluk incelemesinden aldığı sonuçla benzerdi ve o zaman sıklıkla dile getirilen görüşe meydan okuyarak, sefil yoksulluğun Londra için özel bir sorun olduğunu ve Britanya'nın geri kalanında yaygın olmadığını savundu. Rowntree, birincil yoksulluk (gelirsiz olanlar) ve ikincil yoksulluk (yeterince gelir elde etmiş ancak onu başka yerlerde harcamış olanlar) arasında ayrım yapıyordu.

Mutlak yoksulluk

Mutlak yoksulluk, gıda, giyim, sağlık hizmetleri ve barınmanın asgari standartlarını karşılamak için gereken asgari gerekliliklerle tanımlanan fakirlik seviyesidir. Oranın mutlak olması için sınır, farklı ülkelerde, kültürlerde ve teknolojik seviyelerde aynı olmalıdır. Böyle bir mutlak oran, yalnızca bireyin tüketme gücüne bakmalı ve gelir dağılımındaki herhangi bir değişiklikten bağımsız olmalıdır. Mutlak bir oranın arkasındaki sezgi şudur: Sadece hayatta kalma, aslında dünyadaki aynı miktarda kaynağı kullanır ve anlamlı politika ve ilerleme karşılaştırmaları yapılırsa, herkes aynı standartlara tabi olur. Dikkat edin ki herkesin bir ekonomideki gerçek geliri artarsa ​​ve gelir dağılımı değişmezse mutlak yoksulluk azalacaktır.

Yoksulluğun mutlak bir eşikle ölçülmesi, aynı standardın farklı yer ve zaman aralıklarında uygulanması avantajına sahiptir. Karşılaştırmaları daha kolay hale getirir. Öte yandan, herhangi bir mutlak yoksulluk sınırı bir dereceye kadar keyfi olma dezavantajından muzdariptir. Hayatta kalma için gerekli zenginlik miktarı her yerde ve her zaman aynı değildir. Örneğin, çok kuzeydeki İskandinavya'da yaşayan bir insanın soğuk aylarda bir ısı kaynağına ihtiyacı varken, tropik bir adada yaşayan bir kişi buna sıcak bakmaz.

Bu tür bir oran, bireyleri veya aileleri sabit bir kesme noktası ile karşılaştırarak değil, incelenen nüfustaki diğerleriyle karşılaştırarak "yoksul" olarak sınıflandıran göreceli yoksulluğun oranları ile tezat oluşturur.

Mutlak yoksulluk terimi bazen aşırı yoksulluk ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Mutlak yoksulluk, temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli kaynağın bulunmamasıdır.

1995'te Kopenhag'daki Sosyal Kalkınma Dünya Zirvesi'nden çıkan BM bildirisine göre, mutlak yoksulluk gıda, güvenli içme suyu, sağlık tesisleri, sağlık, barınak, eğitim ve bilgi gibi temel insan ihtiyaçlarının büyük ölçüde yoksun olunması ile karakterize edilen bir durumdur. Mutlak yoksulluk, sadece gelire değil, aynı zamanda hizmetlere erişime de bağlıdır. 

David Gordon'ın Birleşmiş Milletler için yazdığı "Yoksulluğun ve Açlığın Göstergeleri" başlıklı yazısı, mutlak yoksulluğu, aşağıdaki sekiz temel ihtiyaçtan herhangi birinin yokluğu olarak tanımlamaktadır:

 • Yiyecek: Vücut Kitle İndeksi 16'nın üstünde olmalıdır.
 • Güvenli içme suyu: Su sadece nehirlerden ve havuzdan gelmemelidir ve yakınlarda mevcut olmalıdır (her yönden 15 dakikadan az yürüme mesafesinde).
 • Sağlık Olanakları: Tuvaletler evin içinde veya yakınında erişilebilir durumda olmalıdır.
 • Sağlık: Ciddi hastalıklar ve gebelikler için tedavi sağlanmalıdır.
 • Barınak: Evlerin her bir odasında dört kişiye kadar insanın yaşaması gerekir. Zeminler maden içeren toprak, çamur veya kilden yapılmış olmamalıdır.
 • Eğitim: Herkes okula devam etmeli veya başka bir şekilde okumayı öğrenmelidir.
 • Bilgi: Herkesin evde gazete, radyo, televizyon, bilgisayar ya da telefonlara erişimi olmalıdır.
 • Hizmetlere erişim: Bu madde Gordon tarafından tanımlanmamıştır, ancak normal olarak eğitim ve sağlık hizmetlerinin, hukuki, sosyal ve finansal (kredi) hizmetlerin tamamını belirtmek için kullanılır.

Örneğin, çamur zeminli bir evde yaşayan bir kişi ağır bir şekilde barınaktan yoksundur. Asla okula gitmeyen ve okuma-yazma bilmeyen bir kişi, eğitimden büyük ölçüde mahrum bırakılmıştır. Gazete, radyo, televizyon, bilgisayar veya telefona sahip olmayan bir kişinin, ciddi ölçüde bilgiden yoksun olduğu düşünülür. Bu koşullardan herhangi ikisi kendisi için söz konusu olan herkes -örneğin, çamur zeminli evlerde yaşayan ve okuma- yazma bilmeyen- mutlak yoksulluk içinde yaşıyor olarak değerlendirilir.

"MutlakYoksulluk" terimi bu şekilde tanımlandığında biraz yanıltıcıdır. Çünkü bu sekiz temel gereksinimden hiçbirini yerine getiremeyen çok sayıda insan bulunduğu halde, gruplandırma hala bunlardan yalnızca ikisinden mahrum olanlar ile yapılmaktadır.  

Temel ihtiyaçlar

Temel ihtiyaçlar yaklaşımı, gelişmekte olan ülkelerde mutlak yoksulluğun ölçülmesine yönelik temel yaklaşımlardan biridir. Uzun vadeli fiziksel refah için gerekli olan mutlak minimum kaynakları, genellikle tüketim ürünleri açısından tanımlamaya çalışmaktadır. Yoksulluk sınırı bu ihtiyaçları karşılamak için gereken gelir miktarı olarak tanımlanır. Temel ihtiyaçlar yaklaşımı, 1976'da Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Dünya İstihdam Konferansı ile tanıtıldı. Belki de WEP'in en önemli noktası, ulusal ve uluslararası gelişme politikasının başta gelen hedefi olarak temel insan ihtiyaçlarının tatminini öneren 1976 Dünya İstihdam Konferansıydı. Temel ihtiyaçlar yaklaşımı, dünyanın her yerindeki hükümetler ile işçi ve işveren örgütleri tarafından kabul edilmiş; büyük, çok taraflı ve ikili kalkınma ajanslarının program ve politikalarını etkilemiş ve insan kalkınma yaklaşımının öncüsü olmuştur.

Acil temel ihtiyaçların geleneksel bir listesi, yiyecek (su da dahil), barınak ve giyecektir. Çoğu modern liste, gıda, su ve barınağın yanı sıra sağlık, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçların da asgari düzeyde tüketimini vurgular. Farklı ajanslar farklı listeler kullanmaktadırlar.

1978'de Ghai, temel ihtiyaçlar yaklaşımını eleştiren literatürü araştırdı. Eleştirmenler, temel ihtiyaçlar yaklaşımının bilimsel bir titizlikten yoksun olduğunu savundular. Tüketim odaklı ve büyüme karşıtı olduğunu ileri sürdüler. Bazıları yoksulluğun ortadan kaldırılmasının çok kolay olduğu izlenimini vererek temel ihtiyaçlar yaklaşımını ekonomik geri kalmışlığı sürdürmek için bir reçete olarak gördü. Amartya Sen, tüketim yerine kabiliyetler üzerine yoğunlaştı.

Kalkınma söyleminde, temel ihtiyaçlar modeli, var olduğuna inanılan yok edilebilir bir yoksulluk seviyesinin oranı üzerine odaklanmaktadır.

Göreceli yoksulluk

Göreceli yoksulluk, zengin gelişmiş ülkelerdeki yoksulluk oranlarının tespiti için en yararlı ölçüdür. Göreceli yoksulluk oranı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Kanada yoksulluk araştırmacıları tarafından kullanılmaktadır. Avrupa Birliği'nde "göreceli yoksulluk oranı, AB sosyal içerme göstergelerinin en belirgin ve en çok alıntılanan kısmıdır.

Göreceli yoksulluk, belirli bir zaman ve mekanda sosyal içerme ve fırsat eşitliği maliyetini daha iyi yansıtıyor.

Ekonomik kalkınma belirli bir asgari seviyenin ötesine geçtiğinde, yoksul bireylerin ve yaşadıkları toplumların bakış açısından, yoksulların yaşamları ile çevrelerindeki yaşamlar arasındaki her gün algılanan zıtlığın etkileri dışında, yoksulluk sorununun etkisi, yoksulluğun herhangi bir mutlak biçimdeki etkileri kadar çok değildir. Sanayileşmiş ülkelerdeki yoksulluk sorunu bugün pratik amaçlar için bir göreceli yoksulluk sorunudur.

Göreli yoksulluk kavramının tarihi

Adam Smith, 1776'da yoksulluğun yalnızca hayatı desteklemek için vazgeçilmez bir gereklilik olan malları satın almaya güç yetirememe olmadığını, aynı zamanda ülkenin gelenekleri ne olursa olsun bu geleneklerin yoksulluğu, en alt sınıftan bile olsa itibarlı insanlar için uygunsuz kıldığını iddia etti. 

John Kenneth Galbraith, 1958'de "Hayatta kalmaya yeterli olsa bile, insanlar gelirleri belirgin bir şekilde topluluğunun gerisinde kaldığı zaman yoksulluktan muzdariptir" dedi.

1964'te Birleşik Devletler Ekonomik İşbirliği Konseyi tarafından hazırlanan ortak bir komitede Cumhuriyetçiler, göreceli yoksulluk kavramını onayladı: "Yoksulluğun nesnel tanımı yok ... Bu tanım yerden yere ve zamandan zamana değişiyor. Amerika'da yaşam standardımız yükseldikçe, bizim için neyin standartların altında olduğuna dair fikrimiz de yükselir" dedi.

1965'te Rose Friedman, yoksulluk tanımının genel yaşam standartlarıyla değiştiğini iddia ederek göreceli yoksulluk teriminin kullanılmasını savundu. 1995'te yoksul olarak nitelendirilenlerin, 1965'te birçok yoksul olmayan olarak nitelendirilenden daha yüksek yaşama standardına sahip olmaları gerekirdi.

1979'da İngiliz sosyolog Peter Townsend ünlü tanımını yayınladı: "Bireyler ... diyet türlerini elde etmekten, faaliyetlere katılmaktan ve geleneksel olan veya ait oldukları toplumlarda en azından yaygın şekilde teşvik veya onaylanmış olan geçim koşulları ve kolaylıklara sahip olmaktan yoksunlarsa yoksulluk içinde oldukları söylenebilir."

Brian Nolan ve İrlanda'daki Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünden Christopher T Whelan, yoksulluğa, söz konusu toplumun yaşam standardı açısından bakılması gerektiğini söyledi.

Göreceli yoksulluk oranları, Avrupa Birliği, UNICEF ve OEDC tarafından resmi yoksulluk oranları olarak kullanılır. OECD ve Avrupa Birliği'nde kullanılan temel yoksulluk sınırı, medyan hane halkı gelirinin %60'ına ayarlanmış olan gelir seviyesi anlamına gelen ekonomik mesafe temellidir.

Göreceli yoksulluk diğer standartlarla karşılaştırıldığında

Göreceli yoksulluğun bir ölçütü, fakirliğin göreceli yoksulluk eşiğinin altında olduğunu tanımlamaktadır. Örneğin, "istihdam edilen ve hane halkı eşdeğer harcanabilir geliri ulusal medyan eşdeğer gelirin %60'ının altında olan bireylerin yoksul olduğu" ifadesi, yoksulluğun tanımlanması için göreceli bir oran kullanıyor.

Göreceli yoksulluk terimi, aynı zamanda, temel düzeyde ihtiyaçları (su, gıda, giyim, konut ve temel sağlık hizmetleri gibi) karşılamak için yeteri kadar yüksek gelir seviyesi veya bir yaşam standardı anlamındaki "orta derece yoksulluk" terimiyle farklı bir anlamda da kullanılabilir. Ancak yine de dikkate alınan nüfusun çoğunluğununkinden önemli ölçüde daha düşüktür.

Ulusal yoksulluk sınırları

Ulusal tahminler, hane halkı araştırmalarından elde edilen nüfus ağırlıklı alt grup tahminlerine dayanmaktadır. Yoksulluk sınırının tanımları uluslar arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Örneğin, zengin uluslar genellikle fakir ülkelerden daha cömert yoksulluk standartlarını kullanmaktadırlar. Zengin uluslar arasında bile standartlar büyük farklılıklar gösterir. Böylece, rakamlar ülkeler arasında kıyaslanabilir değildir. Ülkeler aynı yöntemi kullandıklarında bile bazı meseleler farklı kalabilir.

2015'te ABD'de 65 yaşın altındaki tek bir kişinin yoksulluk sınırı bir yıllık gelirde 11.770 ABD Doları idi. İki çocuklu dört kişilik bir aile için sınır 24,250 Dolardı. 13 Eylül 2011'de yayınlanan ABD Sayım Bürosu verilerine göre, ülkenin yoksulluk oranı 2010'da yüzde 15,1'e yükseldi.

İngiltere'de "beş milyondan (tüm çalışanların yüzde 23'ü) fazla kişiye Nisan 2006'da saatte 6,67 £'un altında bir miktar ödeniyordu. Bu değer, 35 saatlik bir çalışma haftası için yılda 12.000 £'dan biraz fazla bir miktara eşit olan, tam zamanlı medyan kazancın yüzde 60'ı oranındaki düşük ücret oranına dayanıyordu. Nisan 2006'da 35 saatlik bir çalışma haftası bir kişiye yılda (vergi veya Ulusal Sigortadan önce/brüt) 9,191 £ kazandırmış oluyordu.

Diğer taraftan Hindistan'ın resmi yoksulluk seviyesi, kırsal ve kentsel eşiklere göre bölünmüştür. Kent sakinleri için yoksulluk sınırı, ayda 538.60 rupi (yaklaşık 12 ABD Doları)'nin altında olarak tanımlanırken, kırsal alan sakinleri için ayda 356.35 rupi (yaklaşık 7.50 ABD doları)'nin altında olarak tanımlanmaktadır.

Yoksulluk sınırına itirazlar

Bir yoksulluk sınırının kullanılması sorunsaldır; çünkü biraz üstündeki ya da biraz altındaki bir gelire sahip olunması önemli ölçüde farklı değildir. Yoksulluğun olumsuz etkileri ayrık olmaktan ziyade sürekli olma eğilimindedir ve aynı düşük gelir, farklı insanları farklı şekillerde etkiler. Bu sorunun üstesinden gelmek için, yoksulluk endeksi veya endeksleri kullanılabilir.

Bir yoksulluk sınırı, nicel veya tamamen sayılara dayalı bir gelir oranına dayanır. Sağlık ve eğitim gibi diğer insan kalkınma göstergeleri kullanılıyorsa, sayısal olarak belirtilmelidirler. Bu, (gerçekleştirilebilir bile olsa) basit bir görev değildir.

Tek bir parasal yoksulluk eşiğinin kullanılması, ülkeler arasında fiyat karşılaştırması zorluğu nedeniyle dünya çapında uygulandığında sorun yaratmaktadır. Aynı malların fiyatları ülkeden ülkeye değişir. Bu genellikle satın alma gücü paritesi (PPP) kullanılarak döviz kurları için düzeltilirken, bu oranları belirlemek için kullanılan mal sepeti, çoğu zaman PPP sepetlerinde yer alan nispeten lüks öğelerden (çamaşır makineleri, uçakla seyahat, sağlık hizmetleri) ziyade temel gıda maddelerine harcama yapan yoksulların temsilcisi değildir. Ekonomist Robert C. Allen, bunu yoksulların ülkelerde ve tarihsel zaman zarfında satın aldıkları malların standart sepetlerini kullanarak çözmeye çalışmıştır. Örneğin, en ucuz yerel hububatın sabit kalori miktarı (mısır, pirinç veya yulaf).

Yoksulluk sınırını olduğundan fazla göstermek

Bazı eleştirmenler, sağlam refah sistemlerine sahip ülkelerde (ABD ve Avrupa gibi) belirtilen yoksulluk sınırlarının, yoksulluk eşiğini hesaplarken, ister kamu ister özel kaynaklardan olsun, ayni transferleri saymamakta olduğuna dikkat çekiyorlar. Örneğin, bir ebeveyn, ödemesi için oğluna vermek yerine, oğlunun apartman dairesi kirasını doğrudan daire sahibine öderse, bu para, oğlu için doğrudan bir gelir sayılmaz. Kilise veya kar amacı gütmeyen bir organizasyon yaşlı bir kimseye yemek verirse, gıdaların değeri o yaşlı kişinin doğrudan geliri olarak sayılmaz. Miras Vakfı'ndaki Veri Analizi Merkezi'nde kıdemli bir politika analisti olan Rea Hederman şunları söyledi:

Resmi yoksulluk oranı, sadece doğrudan parasal geliri sayıyor. Gıda pulları, konut yardımı, Kazanılan Gelir Vergisi Kredisi, Medicaid (federal sistemlerde bir sağlık sigortası) ve okul öğle yemekleri gibi yoksullukla mücadele programları, diğerlerinin yanı sıra ayni yardımlardır ve dolayısıyla gelir olarak değerlendirmez. Yani, bu programların yoksulluğu azaltmak için yaptıkları her şeye rağmen, Washington yoksulluk oranını ölçtüğü zaman ayni yardımlar gelir olarak sayılmaz.

Yoksulluk sınırını olduğundan az göstermek

Ücret ve maaş gelirine ek olarak, yatırım gelirleri ve SNAP (yiyecek pulları olarak da bilinir) gibi devlet transferleri ve konut sübvansiyonları bir hane halkının gelirine dahil edilir. Vergi ve hükümet transferleri öncesi ve sonrası gelir arasındaki farkları ölçen çalışmalar, sosyal destek programları olmaksızın, yoksulluğun, resmi yoksulluk sınırının öngördüğünden yaklaşık %30 ila %40 daha yüksek olacağını buldular.

Ayrıca, ABD Sayım Bürosu, eyalet ya da kentsel alanlardaki yaşam masrafları ne olursa olsun, yoksulluk sınırını ABD genelinde hesaplamaktadır. Örneğin, en kalabalık eyalet olan Kaliforniya'da geçim maliyeti 2010 yılında ABD ortalamasının %42 üzerindeyken, en kalabalık ikinci eyalet olan Teksas'ta geçim maliyeti ABD ortalamasının %10 altındaydı.