02 June 2023, Friday
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji, güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gelgitler, dalgalar ve jeotermal ısı gibi zaman içerisinde kendini yenileyebilen doğal kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerjinin kullanıldığı en önemli dört alan: elektrik üretimi, hava ve su ısıtma / soğutma, nakliye ve kırsal (şebekeden bağımsız) enerji hizmetleri.

REN21'in 2016 raporuna göre, yenilenebilir enerji küresel enerji tüketiminin % 19,2' sini (2014 yılı), elektrik üretiminin % 23,7'sini (2015) oluşturmaktadır. Bu enerji tüketimi türleri şu şekilde özetlenebilir; % 8,9 geleneksel biyokütle enerji, %4,2 ısı enerjisi (modern biyokütle, jeotermal ve güneş enerjisi),% 3,9 hidroelektrik ve % 2.2'si rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütleden elde edilen elektrik enerjisi. Çin ve ABD başta olmak üzere bir çok ülke rüzgar, hidro, güneş ve biyoyakıtlara çok yoğun yatırımlar yapmaya başlamışlardır. Öyle ki, bu yatırım miktarı 2015 yılı itibari ile global anlamda 286 milyon doları aşmıştır. En büyük iş sahası güneş panelleri üretimi alanı olmakla birlikte, dünyada yenilenebilir enerji endüstrileri ile ilişkili yaklaşık 7,7 milyon kişiye iş imkanı sağlanmaktadır. 2015 yılı itibarıyla, dünya genelinde kurulu olan yeni elektrik kapasitesinin yarısından fazlası yenilenebilir durumdaydı.