02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Yayın

İçindekiler
 1. Yayın nedir?
 2. Yayıncılık tarihi
 3. Yayın yöntemleri
 4. Ekonomik modeller
 5. Kayıtlı ve canlı yayınlar
 6. Yayıncılığın sosyal etkileri

Yayın nedir?

Yayın, herhangi bir elektronik kitle iletişim aracı vasıtasıyla ses ve / veya video içeriği veya diğer mesajların dağınık bir izleyici kitlesine dağılımıdır, ancak tipik olarak kullanılan elektromanyetik spektrum (radyo dalgaları), birden çoğa modelindedir. Yayıncılık, 1920'lerde vakum tüplü radyo alıcı ve vericilerinin yaygınlaşmasıyla popülerlik kazanan AM radyosuyla başladı. Bundan önce, elektronik iletişimin tüm biçimleri (ilk radyolar, telefon ve telgraf) tek bir alıcıya yönelik ileti ile bire bir modelindeydi. Yayın terimi, tohumların tarlaya birlikte dökülmesinden oluşan tarım yönteminden alınıp, ya KDKA yöneticisi Frank Conrad ya da RCA tarihçisi George Clark tarafından 1920'lerde bu yeni "birden çoğa" iletişim aktivitesini; tek radyo istasyonunun birden fazla dinleyiciye yayın yapmasını ayırt etmek için hazırlandı.

Son yıllarda hem radyo hem de televizyon yayınları kablo (kablolu televizyon) ile dağıtılmaya başlandığı halde havadan yayın genellikle radyo ve televizyon ile ilişkilendirilir. Alıcı taraflar, kamu ya da nispeten küçük bir alt grup içerebilir; amaç, uygun alıcı teknolojisi ve ekipmanına (örn. Bir radyo veya televizyon seti) sahip olan herkesin sinyal alabilmesidir. Yayıncılık, hem kamu radyosu, topluluk radyosu ve kamu televizyonu gibi devlet tarafından yönetilen hizmetler hem de özel ticari radyo ve ticari televizyon hizmetleri içerir. ABD Federal Yasalar Yönetmeliği, başlık 47, bölüm 97, "yayın"ı, "halk tarafından doğrudan veya aktarımla alınmak üzere tasarlanan gönderimler" olarak tanımlar. Özel veya iki yönlü telekomünikasyon gönderimleri bu tanım kapsamında uygun değildir. Örneğin, amatör radyocular ve vatandaşlar grubu (CB) radyo operatörlerinin yayın yapmasına izin verilmiyor. Tanımlandığı gibi, "gönderim" ve "yayın" aynı değildir.

Radyo ve televizyon programlarının bir radyo veya televizyon istasyonundan ev alıcılarına radyo dalgaları ile gönderimine, "havadan" (OTA) veya karasal yayın denir ve çoğu ülkede bir yayın lisansı gerektirir. Kablolu televizyon (OTA istasyonlarını kendi onayları ile tekrar gönderenleri de vardır) gibi bir tel veya kablo kullanan gönderimler yayın olarak kabul edilir, ancak bir lisansa gereksinim duymazlar (ancak bazı ülkelerde bir lisans gereklidir). 2000'li yıllarda, akış dijital teknolojisi yoluyla televizyon ve radyo programlarının gönderimleri gittikçe artan bir şekilde yayın olarak adlandırılmaya başlandı, ancak bu adlandırma kesin olarak yanlış.

Yayıncılık tarihi

En eski yayın, 1830'larda Samuel F. B. Morse, fizikçi Joseph Henry ve Alfred Vail tarafından geliştirilen bir sistem olan Morse kodunun hava dalgaları üzerinden telgraf sinyalleri yollanmasından oluşuyordu. Telgraf sisteminin alıcı ucunda bulunan bir elektromıknatısı kontrol eden teller boyunca elektrik akımı gönderen bir elektrikli telgraf sistemi geliştirdiler. Doğal dili yalnızca bu akımlarla ve aralarındaki sessizlikle iletmek için bir kod gerekiyordu. Bu nedenle Morse, modern Uluslararası Mors alfabesi kodunun öncüsünü geliştirdi. Bu özellikle gemiden gemiye ve gemiden kıyıya iletişim için önemliydi, ancak iş ve genel haberler sunan radyo amatörleri için kişisel bir iletişim alanı (Douglas, op. Cit.) olduğundan giderek önem kazandı. Ses yayıncılığı deneysel olarak 20. yüzyılın ilk on yılında başladı. 1920'lerin başında, radyo yayıncılığı ilk olarak AM bandında ve sonrasında FM bandında her evde dinlenen bir hale geldi. Televizyon yayıncılığı 1920'lerde deneysel olarak başladı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra VHF ve UHF spektrumunu kullanarak yaygınlaştı. Uydu yayıncılığı 1960'larda başlatılmış ve 1970'lerde genel sanayi kullanımına geçilmiştir. 1980'lerde ise DBS (Doğrudan Yayın Uyduları) ortaya çıkmıştır.

Başlangıçta tüm yayın analog iletim tekniklerini kullanarak analog sinyallerden oluşuyordu, ancak 2000'li yıllarda yayıncılar dijital gönderim kullanarak dijital sinyallere geçtiler. Genel kullanımda, yayın en sık olarak bilgi ve eğlence programlarının çeşitli kaynaklardan kamuya iletilmesi anlamına gelir.

 • Analog ses ve HD Radyo
 • Analog televizyon vs. Dijital televizyon 
 • Kablosuz 

Tek yönlü yayın ağları yoluyla bilgi almak için kullanılan dünyanın teknolojik kapasitesi, 1986'dan 2007'ye kadar geçen 20 yıl boyunca 432 ekstabayt (en iyi şekilde sıkıştırılmış) bilgiden 1.9 zettabayt'a kadar dört kat arttı. Bu, 1986 yılında günde kişi başına 55 gazeteye ve 2007 yılında kişi başı 175 gazeteye eşdeğerdir.

Yayın yöntemleri

Tarihsel olarak, elektronik medya ses ve / veya videolarını halka yayınlamak için kullanılan birkaç yöntem olmuştur:

 • Telefon yayıncılığı (1881-1932): (kaset bantları tanımın dışındaysa ve 1867'den anonim telgraf şirketleri tarafından sunulan veri servislerini saymazsak) elektronik yayının en eski formudur. Telefon yayıncılığı, Fransız mucit Clément Ader'in 1881'de oluşturduğu telefon hatlarında abonelerin canlı opera ve tiyatro performanslarını dinleyebilmelerini sağlayan telefonla dağıtımlı sistemler olan Théâtrophone'un ("Tiyatro Telefonu") sistemlerinin ortaya çıkışı ile başladı. Telefon yayıncılığı, öncelikle büyük Avrupa şehirlerinde bulunan, 1890'lı yıllarda tanıtılan haber ve eğlence programlarına yönelik telefonla gazete servislerini dahil edecek şekilde büyüdü. Bu telefonla yapılan abonelik hizmetleri, elektrikli / elektronik yayıncılığa ilişkin ilk örneklerdi ve çok çeşitli programlar sundu.
 • Radyo yayını (deneysel olarak 1906'dan ve ticari olarak 1920'den); Ses sinyalleri bir vericiden radyo dalgaları olarak havadan gönderilir, bir anten tarafından toplanır ve bir alıcıya gönderilir. Radyo istasyonları radyo şebekelerine, yayın sendikasyonu, aynı anda yayınlar (simulcast) veya alt kanallarda ortak radyo programlarını yayınlamak üzere bağlanabilir. 
 • Televizyon yayıncılığı (telecast), deneysel olarak 1925'den ve ticari olarak 1930'lardan itibaren video sinyallerine yer veren için bir radyo yayını eklentisi olarak ortaya çıkmıştır. 
 • Kablo radyosu (1928'den itibaren "kablo FM" olarak da anılır) ve kablo televizyonu (1932'den itibaren): her ikisi de radyo veya televizyon istasyonlarında üretilen programlar için koaksiyel kablo aracılığıyla iletim ortamı olarak hizmet eden, ancak daha sonra geniş bir evrene büyüyen kablo kaynaklı kanallardır. 
 • Doğrudan yayın yapan uydu (DBS) (1974'den itibaren) ve uydu radyo (1990'dan itibaren): direkt evden yayın programlaması için (stüdyo ağı bağlantıları ve uydu bağlantıları yerine), geleneksel radyo ya da televizyon yayını programlama, ya da her ikisine de, özel uydu radyo programlaması sağlar. 
 • Video/Televizyonun (1993'den itibaren) ve Ses/Radyonun (1994'ten itibaren) internetten yayınlanması, geleneksel radio ve televizyon istasyonu yayını programlamasını özel internet radyosu ve internet teleyizyonunu kaynaştırarak sunar. 

Ekonomik modeller

Sürekli yayın için maddi destek sağlayan çeşitli araçlar vardır:

 • Ticari yayıncılık: Kar amacı güden, genellikle özel yayın istasyonlarının, kanalların, ağların veya servislerin, programları kamuya sağlayan, reklam verenlere radyo ve televizyon programları arasındaki boş zamanların reklam olarak satışlarıyla ve genellikle kablo veya kablo abonelikleri ücretleriyle desteklenir.
 • Kamu yayıncılığı: Genellikle kar amacı gütmeyen, lisans ücretleriyle, devlet fonlarıyla, vakıflardan hibelerle, kurumsal taahhütlerle ve izleyici üyelikleri ve / veya katkılarıyla veya bunların bir kombinasyonuyla desteklenen kamuya ait istasyonlar veya ağlardır. 
 • Topluluk yayıncılığı. 

Yayıncılar bu iş modellerinin bir kombinasyonuna güvenebilirler. Örneğin, Birleşik Devletler'de, Ulusal Halk Radyosu (NPR) ve Kamu Yayın Hizmeti (PBS, televizyon), Kongre tarafından iki yılda bir tahsis edilen Halka Açık Yayın Kuruluşu (CPB) tarafından sağlanan fonlarla kamu üyeliği aboneliklerini ve hibelerini desteklemektedir. ABD kamu yayın kuruluşları ve yardım hibeleri, genel olarak, bir ürünün veya bir "eylem çağrısı"nın savunulmasını yasaklayan belli FCC kısıtlamalarına tabi oldukları için, ticari reklamlardan farklılık gösteren sigortalılık noktaları göz önünde bulundurularak verilir.

Kayıtlı ve canlı yayınlar

İlk düzenli televizyon yayınları 1937'de başladı. Yayınlar "kayıttan" veya "canlı" olarak sınıflandırılabilir. İlki, hata düzeltme ve gereksiz veya istenmeyen materyalleri kaldırma, yeniden düzenleme, slow-motion ve tekrarlamalar uygulayarak ve programı geliştirmeye yönelik diğer teknikler sağlar. Bununla birlikte, spor televizyonu gibi bazı canlı etkinlikler, canlı TV yayını arasında önemli gollerin / sayıların slow motion klipleri de dahil olmak üzere bazı yönlerini içerebilir. Amerikan radyo ağı yayıncıları, 1930 ve 1940'larda Doğu ve Orta zaman dilimleri için oynanan radyo programlarının üç saat sonra Pasifik saat dilimi için tekrarlanmasını yasaklamışlardı. Bu kısıtlama özel günler için düşürüldü, 1937'de, Lakehurst, New Jersey'deki Alman kiralanabilir uçak gemisi Hindenburg felaketi durumunda olduğu gibi. İkinci Dünya Savaşı sırasında, ABD radyosunda savaş muhabirlerinin önceden kaydedilmiş yayınlarına izin verildi. Buna ek olarak, Amerikan radyo programları, Armed Forces Radio radyo istasyonları tarafından tüm dünyada oynatılabilmesi için kaydedildi.

Kaydetmenin bir dezavantajı, halkın başka bir kaynaktan gelen ve olayın sonucunu bildiren bir "spoiler" ile karşılaşmalarıdır. Buna ek olarak, ön kayıt, 1940'larda Almanya'dan gelen propaganda yayınlarıyla ve 1980'lerde Moskova Radyosunda olduğu gibi, canlı radyo spikerlerinin resmen onaylanmış bir senaryodan sapmasını engeller. Çoğu olay canlı olarak bildirilir, ancak çoğu kez "canlı olarak kaydedilir" (bazen "canlı yayından kasete aktarılmış" olarak adlandırılır). Bu, özellikle stüdyoda bir konser performansı için ziyarette bulunan müzisyenlerin performansları için geçerlidir. Televizyon yapımlarında da, haber yayınları ve Cosby Show (Canlı bir televizyon stüdyosu kitlesinin önünde kaydedildi) gibi benzer durumlar meydana gelmiştir.

Bir yayın birkaç fiziksel yolla dağıtılabilir. Doğrudan radyo stüdyosundan tek bir istasyondan veya televizyon istasyonundan gelirse, stüdyodan / verici bağlantısından vericiye ve radyo direklerinde bulunan televizyon anteninden ve kulelerden dünyaya gönderilir. Programlama ayrıca, canlı yayınlanan veya daha sonra aktarım için kaydedilmiş bir iletişim uydusu yoluyla da gelebilir. İstasyon ağları, aynı programlamayı aynı anda, başta mikrodalga bağlantı yoluyla, şimdi de genellikle uydu yoluyla eş zamanlı olarak yayınlayabilir. İstasyonlara veya ağlara dağıtım, manyetik bant, kompakt disk (CD), DVD ve bazen diğer formatlar gibi fiziksel ortamlar aracılığıyla yapılabilir. Genellikle bunlar, yeni bir programa dahil edilmek üzere elektronik haber toplama (ENG) istasyona bir hikaye getirdiğinde başka bir yayında yer alır.

Yayın dağıtımının son ayağı, sinyalin dinleyiciye veya izleyiciye nasıl geldiğidir. Bir radyo istasyonu veya televizyon istasyonu gibi bir anten ve radyo alıcısına havadan gelebilir, istasyon yoluyla, doğrudan bir ağdan kablo televizyonu veya kablo radyosu vasıtasıyla gelebilir. İnternet ayrıca, sinyal ve bant genişliğinin paylaşılmasına olanak tanıyan çoklu yayın ile alıcıya İnternet radyosu veya akışlı medya televizyonu da getirebilir. "Yayın ağı" terimi, genellikle havadan yapılan bir yayını, bir kanal arayıcı (televizyon) kullanılarak alınan ya da çanak anten kullanan bir uydu televizyonu kullanarak alınan şeklinde birbirinden ayrılması için kullanılır. "Yayın televizyonu" terimi bu tür ağların televizyon programları için kullanılabilir.

Yayıncılığın sosyal etkileri

Bir yayındaki içeriğin sıralanmasına program adı verilir. Tüm teknolojik girişimlerde olduğu gibi, bir takım teknik terimler ve argo geliştirildi. Bu terimlerin bir listesi Yayıncılık Terimleri Listesi'nde bulunabilir. Televizyon ve radyo programları çoğu zaman eşzamanlı olarak kablo ya da radyo yayıncılığı yoluyla dağıtılır. Sinyalleri kodlayarak ve evlerde şifre çözme ekipmanlı kablo dönüştürücü kutular bulundurarak, aboneliğe dayalı kanalları, ücretli televizyonları ve izleme başına ödeme servisleri de etkinleştirilir. John Durham Peters makalesinde, iletişimin yaygınlaştırma için kullanılan bir araç olduğunu yazdı. Durham, "Yaygınlaştırma, genel olarak gelecekteki iletişim teorisinin gündemine yardımcı olan, çoğu zaman etkileşim, varlık, mekan ve zaman gibi temel sorunları ele almamıza yardımcı olan yararlı bir bozucu mercektir." demiştir (Durham, 211). Yaygınlaştırma, diyalog değişimi olmaksızın mesajın bir ana kaynaktan büyük bir kitleye aktarımına odaklanır. Ana kaynak yayınladığında, mesajın devlet görevlileri tarafından değiştirilmesi veya bozulması mümkündür. Büyük bir popülasyonun ya da kitlenin bu mesajı nasıl anlayacağını önceden kestirmenin hiçbir yolu yoktur. Onlar mesajı dinlemeyi, analiz etmeyi ya da basitçe umursamamayı tercih edebilir. İletişimde yaygınlaştırma yayın dünyasında çokça kullanılmaktadır.

Yayıncılığın odağı bir mesaj çıkarmaktır ve bu mesajla ne yapılacağı halkın sorumluluğundadır. Durham ayrıca yayıncılığın açık uçlu bir adrese hitap etmek için kullanıldığını da belirtmiştir (Durham, 212). Yayıncılığın birçok biçimi vardır ama hepsinin amacı bir hedef kitleye hitap edecek bir sinyal dağıtmaktır. Yayıncılar genellikle kitleleri bütün kurulların içine yerleştirirler (Durham, 213). Medya yayıncılığı açısından, bir radyo şovu büyük sayıda takipçiyi özellikle de o Dj'yi dinlemek için bir araya getirebilir. Dj yalnızca radyo programının senaryosunu takip eder ve mikrofona konuşur. Herhangi bir dinleyiciden anlık geribildirim beklemez. Mesaj yayın araçlarınca kamuya aktarılır, fakat bir çok radyo şovu gerçek yayın zamanından önce kaydedildiğinden dinleyiciler her zaman anında cevap veremezler.