03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Wroclaw

İçindekiler
 1. Wroclaw nerede?
 2. Wroclaw adının kökeni
 3. Wroclaw tarihi
 4. Wroclaw iklimi
 5. Wroclaw yerel yönetimi
 6. Wroclaw'da turizm
 7. Wroclaw'da edebiyat
 8. Wroclaw'da eğitim
 9. Wroclaw'da ulaşım
 10. Wroclaw'da din
 11. Wroclaw'da profesyonel sporlar
 12. Wroclaw ekonomisi
 13. Wroclaw'daki büyük şirketler
 14. Wroclaw'ın uluslararası ilişkileri
 15. Wroclaw'lı ünlüler

Wroclaw nerede?

Wrocław batı Polonya'nın en büyük şehridir (Lehçe telaffuzu: vrɔt͡swaf, Almanca: Breslau, Çekçe: Vratislav, Latince: Vratislavya). Orta Avrupa'da Silezya ovasındaki Oder Nehri kıyısında, kuzeydeki Baltık Denizinden yaklaşık 350 kilometre (220 mil) ve güneydeki Südet Dağlarından 40 km (25 mil) mesafede yer alır. Wrocław, Silezya ve Aşağı Silezya'nın tarihi başkentidir. Günümüzde, Aşağı Silezya Voyvodalığının başkentidir. Tarih boyunca Polonya Krallığı, Bohemya, Macaristan, Avusturya İmparatorluğu, Prusya ve Almanya'nın bir parçası olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sınırların değişmesi sonucunda Polonya topraklarına dahil olmuştur. Wroclaw, 2016 yılındaki  637.075 nüfusu ile Polonya'nın dördüncü en büyük şehri ve Wroclaw kentler topluluğunun ana kenti olmuştur.

Şehir, 1997 yılında Efkaristiya Kongresine ev sahipliği yaptı. Wrocław, Küreselleşme ve Dünya Kentleri Araştırma Ağı raporlarına göre yeterlilik ve yaşam standardı sıralamasında yüksek puanla küresel kent olarak sınıflandırıldı. 2015 yılında uluslararası danışmanlık kuruluşu Mercer tarafından "Yaşanılacak En İyi Şehir" listesinde yer alan 230 şehirden biri olmuştur ve listedeki tek Polonya şehri olarak gelişmekte olan ticaret merkezleri sınıflandırmasına girmiştir. 2016 yılında şehir Avrupa Kültür Başkenti ve Dünya Kitap Başkenti oldu. Wrocław şehri, ayrıca aynı yıl içinde Tiyatro Olimpiyatlarına, Dünya Briç Müsabakalarına ve Avrupa Film Ödülleri'ne ev sahipliği yaptı. Şehir 2017 yılında, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu Yıllık Konferansına ve Dünya Oyunları'na ev sahipliği yaptı.

Wroclaw adının kökeni

Şehrin adı, ilk olarak Alman tarihçisi Merseburg'lu Thietmar tarafından tutulan kronolojik tarih notlarında "Wrotizlava" olarak geçmiştir ve Gniezno Kongresi kaynaklarında yeni kurulan piskoposluk olarak bahsedilmiştir. İlk belediye arması ''Sigillum civitatis Wratislavie'' olarak kayıtlara geçmiştir. 1175 yılında ismi, Wrezlaw, Prezla veya Breslaw olarak sadeleştirilmiştir. Latin kaynaklarda, Çekçe yazımıyla, Wratislavia veya Vratislavia olarak geçmiştir. O dönemlerde Orta Yüksek Almanca dilinde Prezla olarak kullanımda olan isim sonraları Preßlau biçimine dönüşmüştür. 14. yüzyılın ortalarında, şehrin adı Erken Yeni Yüksek Almanca (ve daha sonra Yeni Yüksek Almanca) döneminde kullanılan şekliyle Breslau olmuş ve önceki kullanım biçimlerinin yerini almıştır.

Kentin adının, Wrocisław veya Vratislav kelimelerinden ve büyük ihtimalle Bohemya Dükü I.Vratislaus'dan geldiğine inanılmaktadır.

Diğer varsayımlar arasında, şehrin adının bir Silezya kabile reisinden veya daha önceleri şehri yöneten Vratislav adlı hükümdardan geldiği yer almaktadır.

Çeşitli dillerde şehrin adı : Macarca: Boroszló, Çekçe: Vratislav, Almanca: Breslau, İbranice: ורוצלב (Vrotsláv), Yidçe: ברעסלוי (Bresloi), Silezya Almancası: Brassel ve Latince: Vratislavya, Budorgis ya da Wratislavia. Şehrin diğer dillerdeki adı, Avrupa şehirlerinin adları listesinde mevcuttur.

Şehirde doğan ya da yaşayan kişiler için "Vratislavians" (Lehçe: Wrocławianie) tabiri kullanılır.

Wroclaw tarihi

Antik çağlarda Wrocław şehrinin içinde ya da yakınlarında Budorigum diye bilinen bir yer vardı. Batlamyus'un MS 124-147 yılları arasında çizdiği haritada yer alır.

Wrocław şehri iki ticaret yolunun kesiştiği yerde, Via Regia ve Kehribar Yolu kavşağında kurulmuştur.

Bölgedeki yerleşimler, 6. yüzyıldan itibaren başlamıştır. Slav kabilelerinden olan Silezyalılar Oder nehri üzerindeki bir adada Ostrów Tumski antik kentini kurmuşlardır.

Şehir, ilk kez 10. yüzyılda Vratislavya olarak kayıtlara geçmiştir. Bohemya dükü I. Vratislaus bir kale yaptırmıştır. Vratislavia kelimesi muhtemelen dükün adı olan Vratislav'dan türemiştir. 990 yılında Polonya dükü I. Mieszko, Silezya ile beraber Wroclaw'ı fethetmiştir. Şehrin ismi, bir piskoposluğun kuruluşuyla beraber, MS 1000 yıllarında açıkça belirtilmiştir.

Orta Çağda Wroclaw

MS 1112-1116 yıllarında Gallus Anonymus tarafından yazılan Gesta principum Polonorum (Polonya Prenslerinin Belgeleri) kitabında Polonya'nın üç baş kenti olarak Kraków ve Sandomierz ile birlikte Wrocław'ın da adı geçmiştir.

Şehrin ilk dönemlerinde, Wrocław'ın kontrolü; Bohemya (992 yılına kadar ve sonrasında 1038-1054 yılları arasında), Polonya Krallığı (992-1038 ve 1054-1202) ve sonrasında Polonya Krallığı'nın dağılışıyla beraber Piast hanedanlığına bağlı Silezya Dükalığı arasında el değiştirdi. Bu dönemde meydana gelen önemli olaylardan biri, 1000 yılında Polonya Dükü (1025 yılından itibaren Kral olmuştur) Cesur Bolesław tarafından Wrocław piskoposluğunun kurulmasıydı. Kutsal Roma İmparatoru III. Otto şefaatiyle, Papa II. Sylvester tarafından MS 1000 yılında Gniezno Kongresi'nde kurulan Wrocław piskoposluğu, Kraków ve Kołobrzeg piskoposluklarıyla beraber, Büyük Polonya Voyvodalığı himayesindeki Gniezno Başpiskoposluğuna dahil edildi. Wroclaw şehri, 1034-1038 yılları arasında, Polonya'daki Pagan kültüründen etkilenmiştir.

Şehir ticari bir merkez haline geldi ve Wyspa Piasek (Kum Adası) ve daha sonra Oder Nehri'nin sol şeridine doğru genişledi. 1000 yıllarında, kasabanın nüfusu yaklaşık 1.000 kişi idi. 1109'da Polonya-Almanya savaşı sırasında, Wrymouth Prensi III.Bolesław, Hundsfeld Savaşı'nda Almanya Kralı V. Heinrich'i mağlup etti ve Almanların, Polonya'ya girişini engelledi. 1139 yılına gelindiğinde Vali Piotr Włostowic'e (Piotr Wäast Dunin olarak da bilinir) idaresinde bir yerleşim yeri kuruldu ve bir diğer bir yerleşim yeri ise Oder Nehrinin sol şeridine, bugünkü üniversitenin olduğu yere kuruldu. Kent Polonya yönetimindeyken, Bohemyalılar, Yahudiler, Valonlar ve Almanlar da yaşıyordu.

13. yüzyılda Wrocław, bölünmüş Polonya krallığının politik merkezi oldu. Nisan 1241'de, Polonya'ya yapılan Birinci Moğol istilası endişesiyle şehir, sakinleri tarafından terk edildi ve stratejik nedenlerle yakıldı. Moğollar ile yapılan savaşlarda Wrocław Kalesini, II.Henry Pious savundu ve kale zapt edilemedi.

Moğol istilasından sonra kasabanın bir kısmına Almanlar yerleşerek ilerleyen yüzyıllarda en büyük etnik grup haline geldiler; ancak şehir, Via Regia ve Kehribar Yolu kavşağında, önemli bir ticaret merkezi konumunda yer almasından dolayı, çok etnikli karakterini korudu.

Yerleşimcilerin akını ile birlikte şehir genişledi ve 1242 yılında yasal olarak Alman kasabası statüsüne kabul edildi. Şehir konseyinde Latince ve Almanca dilleri kullanıldı ve kentin Almanca adı olan "Breslau", ilk olarak yazılı kayıtlarda yer aldı. Genişleyen şehir yaklaşık 60 hektarlık alana yayıldı ve etrafı ahşap evlerle çevrelenen yeni pazar meydanı kasabanın merkezi oldu. Kasabanın kuruluşundan beri var olan Ostrów Tumski (Katedral Adası) dini merkez haline geldi. Şehir 1261 yılında Magdeburg yasalarını kabul etti. Bölge, Polonya Piast hanedanı hakimiyetinde kaldı fakat şehir konseyinin hanedanlıktan bağımsız olarak kasabayı yönetme yetkisi vardı.

350 yıl boyunca Polonya hakimiyetinde kalan Wrocław, 1335 yılında Dobra Henry'nin (Henry VI the Good) ölümünden sonra Bohemya Krallığı'na dahil oldu ve sonrasında Kutsal Roma İmparatorluğu'na bağlandı.

1342 ile 1344 yılları arasında çıkan iki yangın şehrin büyük bölümünü yok etti. Kent, 1387'de Hansa Birliği'ne katıldı.

5 Haziran 1443'te, kentte meydana gelen, Richter ölçeği ile en az 6 şiddetinde bir depremle birçok bina yıkıldı ya da ağır hasar gördü. 1469-90 yılları arasında Macaristan Krallığı'na dahil edildi, hatta Macar Kralı Matthias Corvinus'un kentte bir metresi vardı ve ondan bir oğlu oldu. Şehir 1474'te Hansa Birliği'nden çıktı.

Kasper Elyan 1475 yılında ''Wrocław Statuta Synodalia Episcoporum Wratislaviensium'' kitabını bastı. Lehçe dilinde basılan ilk eser olan kitapta üç Katolik dua yazılıydı.

Rönesans, Reformasyon ve Karşı Reformasyon

Şehir 1518'de, Protestan Reformundan etkilenerek Protestanlığa geçti. Bununla birlikte, 1526'dan itibaren Silezya, Katolik Habsburg hanedanı tarafından yönetildi. 1618'de dini ifade özgürlüğünün kaldırılmasından endişe ederek Bohem İsyanını destekledi. Ardından gelen Otuz Yıl Savaşı sırasında şehir, Sakson ve İsveç birlikleri tarafından işgal edildi. 40.000 sakinin 18.000'i veba salgınında hayatını kaybetti.

Avusturya İmparatoru, karşı reform ile Katolik tarikatlarını bölgeye yerleştirmeye başladı. 1610 yılından itibaren Franciscan tarikatı ve sonrasında Cizvitler, Kapusenler ve son olarak 1687'de Ursulin tarikatı bölgeye yerleşti. Bu tarikatların inşa ettiği binalar 1945 yılına kadar şehrin çehresini şekillendirdi. Bununla birlikte, Otuz Yıl Savaşı'nın sonunda, Protestan kalan birkaç Silezya şehrinden biri oldu.

1666'da Polonya Belediye Okulu açıldı (1766 yılına kadar faaliyet gösterdi).

Şehirde itinayla tutulan doğum ve ölüm kayıtları, verilerin ilk olarak John Graunt ve daha sonra Edmond Halley tarafından ölüm analizleri için kullanılmasına yol açtı. Halley'in çizelge ve analizleri 1693'te yayınlandı ve ilk doğru istatistik çizelge olarak kabul edildi. Bu nedenle modern  istatistik bilimin temeli olarak kabul edilir.

1702 yılında üniversitede eğitim başladı.

Karşı-Reform sırasında kentin entelektüel hayatı gelişti, Sanat, Protestan burjuvaziden Katolik tarikatlarının kontrolüne geçti. Şehir, Alman Barok edebiyatının merkezi haline geldi ve Birinci ve İkinci Silezya şair okuluna ev sahipliği yaptı.

Prusya Krallığı 1740'larda Avusturya Veraset Savaşı ile beraber kenti ve Silezya'nın büyük bir kısmını ilhak etti. Habsburg İmparatoriçesi Maria Theresa, 1742'de Breslau Antlaşması uyarınca toprakları teslim etti. Avusturya, Yedi Yıl Savaşı ve Breslau Muharebesi sırasında Silezya ve Wrocław'ı kurtarmaya çalıştı.

Napolyon Savaşları ve Wroclaw

Napolyon Savaşları sırasında, Ren Bölgesi Konfederasyonu'nun bir ordusu tarafından işgal edildi. Şehrin surları yıkıldı ve manastırlar ve dini kurumlar din adamlarından arındırıldı. Protestan Viadrina Frankfurt Avrupa Üniversitesi, 1811'de Breslau'ya taşındı ve oradaki Cizvit Üniversitesi ile birleşip Silezya Frederick-William adlı yeni bir üniversite kuruldu (bugünkü Wrocław Üniversitesi). Şehir, Napolyon'a karşı yürütülen Alman Kurtuluş Hareketi'nin merkezi ve Mart 1813'ün başında Prusya Kralı III.Frederick William tarafından kurulan Demir Haç askeri nişanına Almanya'nın dört bir yanından katılan gönüllüler için toplanma kampı haline geldi. Şehir, Leipzig'de sona eren Prusya seferberliğinin merkezi idi.

Prusya ve Almanya

Napolyon döneminde meydana gelen gelişmelerle Silezya bölgesinde ve şehirdeki refah arttı. Yıkılan sur duvarlarıyla alan açıldı ve şehir eski sınırlarına doğru genişledi. Breslau önemli bir demir yolu merkezi ve özellikle keten ve pamuk imalatı ve metal endüstrisi ile sanayi merkezi haline geldi. Yeniden yapılandırılan üniversite, bilimin ana merkezi olarak işlevsellik kazandı ve dinlerden arındırılan yaşam ile bölge bir müze alanına dönüştü. Johannes Brahms, 1881'de verilen fahri doktora için üniversiteye teşekkür etmek adına Akademik Festival Peşrevi adlı eseri besteledi.

1821'de Breslau başpiskoposluğu, Gniezno'daki Polonya başpiskoposluğundan ayrılarak bağımsız bir piskoposluk haline geldi. 10 Ekim 1854'te Musevi Teoloji İlahiyat Okulu açıldı. Kurum, Orta Avrupa'da hahamlara dair açılan ilk ilahiyat okulu idi. 1863 yılında Karl ve Louis Stangen kardeşlerin kurduğu Stangen seyahat acentesi dünyanın ikinci seyahat acentesi oldu.

1871'de Almanya'nın Birleşmesi, Breslau'yu Alman İmparatorluğunun altıncı büyük şehri haline getirdi. Nüfusu 1860-1910 yılları arasında yarım milyondan fazla arttı. 1900 nüfus sayımında kentte 422.709 kişi yaşıyordu.

1890'da Breslau Hisarının kalelerinin inşaatı başladı. Kaiser köprüsü ve günümüzde Wrocław Teknoloji Üniversitesi olarak hizmet veren Teknik Üniversite gibi kentin önemli simgelerinin açılışları 1910'da yapıldı. 1900 nüfus sayımına göre Almanca konuşanların oranı %98 iken, Lehçe konuşanların sayısı 5.363 (%1,3), her iki dili birden konuşanların sayısı ise 3103 (%0,7) olarak kayıtlara geçti. Nüfusun %58'i Protestan, %37'si Katolik (en az %2'si Polonyalı) ve %5'i Yahudi (1905 nüfus sayımında toplam 20.536 kişi) idi. Breslau'da yaşayan Yahudi cemaati, Almanya'daki en önemli Yahudi cemaati idi ve aralarından birçok tanınmış sanatçı ve bilim adamı çıktı.

1912'den beri Wrocław Üniversitesi Psikiyatri Bölüm Başkanı ve Psikiyatri Kliniği direktörü Alois Alzheimer idi.

1912'de Wroclaw Üniversitesi profesörü William Stern, IQ (mantıksal akıl) kavramını ortaya çıkardı.

1913 yılında yeni inşa edilen Yüzüncü Yıl Salonu (Centennial Hall), Napolyon'a karşı yapılan tarihi Alman Kurtuluş Savaşlarının 100. yıl dönümünü anmak için ve ilk Demir Haç ödülü anısına "Ausstellung zur Jahrhundertfeier der Freiheitskriege" adlı bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Birinci Dünya Savaşından sonra Breslau, 1919'da Weimar Cumhuriyetinin yeni kurulan Prusya Eyaleti Aşağı Silezya bölgesinin başkenti oldu. Savaştan sonra Polonya topluluğu, Saint Anne (Meryem'in annesi) Kilisesinde, ve 1921 yılı itibarı ile Aziz Martin Kilisesinde Lehçe dilinde ayinler düzenlemeye başladı ve Helena Adamczewska tarafından bir Polonya okulu kuruldu. 1920'de Ana Meydanda, Polonya konsolosluğu açıldı.

Ağustos 1920'de Polonya'da, Yukarı Silezya bölgesinde çıkan isyanlarda, Polonya Konsolosluğu ve Okul yıkıldı ve Polonya Kütüphanesi de kalabalıklar tarafından ateşe verildi. 1918'de Polonya'nın yeniden yapılandırma sürecince Polonya'ya gelenlerle beraber, Polonyalıların toplam nüfusa oranı %0,5'e düştü. 1923'te, Yahudi karşıtı isyanlar başladı.

Şehir sınırları, 1925-1930 yılları arasında genişleyerek, 175 km2'lik (68 mil kare) bir alana yayıldı ve şehrin nüfusu 600.000 rakamına ulaştı.

1929'da Werkbund Sergi alanında, Silezya mimarları tarafından, ''WuWa'' (Almanca: Wohnungs- und Werkraumausstellung)) adlı uluslararası modern mimari sergisi açıldı. 1930 Haziran ayında Breslau'da, I. Dünya Savaşından sonra Olimpiyat Oyunlarından çıkarılan Almanya'nın, atletleri için ''Deutsche Kampfspiele'' adlı bir spor etkinliği düzenlendi. Breslau'da yaşayan Yahudilerin sayısı 1925'te 23.240 iken 1933'te 10.659'a düştü. 

II. Dünya Savaşından önce Breslau, Berlin'in doğusunda kalan en büyük Almanya şehri idi.

Alman İmparatorluğu döneminde sol liberalizmin kalesi olarak bilinen Breslau, sonrasında Nazi destekçilerinin kalelerinden biri oldu. 1932 seçimlerinde şehirdeki %44 oy oranı ile Almanya genelindeki en yüksek üçüncü Nazi destekçisi şehir oldu.

Nazi Almanyası'ndaki ilk toplama kamplarından biri olan KZ Dürrgoy, 1933'te Wrocław'da kuruldu.

Hitler'in 1933'te Almanya Şansölyesi olmasıyla beraber, Nazilerin siyasi rakipleri zulüm gördü ve kurumları kapatıldı ya da yok edildi; Gestapo örgütü, Polonyalı ve Yahudi öğrencilere, Komünistlere, Sosyal Demokratlara ve sendikacılara karşı eylem başlattı. Kamuya açık alanlarda Lehçe konuşulduğu için tutuklamalar yapıldı ve 1938'de Nazi kontrolündeki polis Polonya kültür merkezini yok etti. Şehirde yaşayan 10.000 Yahudi'nin birçoğu ve Nazi Almanyası tarafından "istenmeyen" olarak adlandırılan diğer insanlar, toplama kamplarına gönderildi; kalan Yahudiler, Yahudi Soykırımı sırasında öldürüldü. Breslau civarında toplama kampları ve FAMO, Junkers ve Krupp gibi sanayi devlerinde, zor kullanarak iş gücü sağlamak için çalışma kampları kuruldu. On binlerce kişi burada hapsedildi.

Deutsches Turn-und-Sportfest (Jimnastik ve Spor Şenliği) adı verilen, Nazi Almanyası Ulusal Sosyalist Birliği Fiziksel Egzersiz Etkinlikleri tarafından düzenlenen son büyük spor etkinliği, 26 ile 31 Temmuz 1938'de Breslau'da gerçekleşti. Napolyon'un istilasına karşı Alman Kurtuluş Savaşlarının 125. yıl dönümü anısına Sportsfest etkinlikleri düzenlendi.

İkinci Dünya Savaşı ve Wroclaw

İkinci Dünya Savaşının büyük bir kısmında, Breslau savaştan etkilenmedi. Savaştan önce, 1941'de Polonyalı azınlıklar ve köle işçiler, Olimp adlı bir direniş örgütü kurdu. Örgüt, istihbarat topladı, sabotajlar yaptı ve Polonyalı köle işçilere yardım etti. Savaş sırasında, bombalanan Alman kentlerinden kaçan mülteciler ve daha sonraları doğudan gelen mültecilerle beraber, 1944 yılında şehrin nüfusu yaklaşık bir milyona yükseldi. Bu rakama zorla çalıştıran 51.000 işçi ve 9.876 savaş esiri dahildir. 1944 yılı sonlarında, Nazilerin Varşova Ayaklanmasını bastırmasını takiben 30.000-60.000 arası Polonyalı daha kente geldi. Şubat 1945'te Sovyet Kızıl Ordu şehre yaklaştı. Gauleiter Karl Hanke, kenti her ne pahasına olursa olsun elde tutulması gereken Festung (kale) olarak ilan etti. Neredeyse artık tahliye için çok geç olmuş iken; Hanke kentin terk edilmesi konusundaki yasağı kadınlar ve çocuklar için kaldırdı. Ocak 1945'te kötü organize edilmiş tahliye sırasında, 18.000 kişi buz gibi kar fırtınalarında ve -20 ° C (-4 ° F) hava şartlarında donarak hayatını kaybetti. Breslau Savaşının sona ermesiyle şehrin yarısı yok edilmişti. Evlerin ve fabrikaların enkazında, yaklaşık 40 bin sivil ölüp kalmıştı. Yaklaşık üç ay süren kuşatmanın ardından, savaş bitmeden iki gün önce 6 Mayıs 1945'te  Breslau teslim oldu. Sovyetler, Ağustos ayında kenti faşizm muhalifi Almanların denetimine bıraktı.

Bununla birlikte, Potsdam Konferansı şartları uyarınca, Aşağı Silezya'nın neredeyse tamamıyla birlikte kent, Polonya'nın bir parçası oldu. Şehrin resmi adı Lehçe dilindeki "Wrocław" olarak ilan edildi. Batılı Müttefikler arasında Güney Polonya-Almanya sınırının Glatzer Neisse'ye çekilmesi tartışıldı; bu da savaş sonrası Breslau kentini de içine alarak, Silezya'nın yaklaşık yarısının Almanya topraklarında kalacağı anlamına geliyordu. Bununla birlikte Sovyetler, sınırın daha batıdaki Lusatian Neisse'ye çekilmesi konusunda ısrar etti.

2.Dünya Savaşından sonra Wroclaw

Ağustos 1945'te, şehirdeki Alman nüfusu 189.500 iken Polonya nüfusu 17.000 idi. İkinci Dünya Savaşından sonra bölge, Sovyetler Birliği tarafından talep edilen bölgesel değişimler kapsamında Potsdam Anlaşması uyarınca Polonya yönetimi altına alındı. Şehirde yaşayan Almanların neredeyse tamamı 1945-1949 yılları arasında kaçtı ya da zorla sınır dışı edildi ve Almanya'daki Sovyet işgal bölgesi ve Müttefiklerin işgali altındaki Almanya Bölgelerine yerleşti. Şehirdeki son savaş öncesi dönemi Alman okulu 1963'te kapatıldı. Kentte küçük bir Alman azınlığı (yaklaşık 1.000 kişi) kaldı. Sovyetler Birliği topraklarına dahil edilen Lviv (Lwów), Volhinya ve Vilnius gibi doğudaki Polonya bölgelerinden mübadele ve sürgün edilerek gelen Polonyalıların yerleştiği kentte, Polonya nüfusu büyük oranda artış gösterdi.

Wrocław, günümüzde; Bohemya, Avusturya ve Prusya mimari geleneklerinin etkisi altında kalan, karma bir mirasa sahip eşsiz bir Avrupa kentidir. Kent mimarisi, Silezya Gotik tarzının ve Avusturya Habsburg Monarşisinin, saray mimarı Fischer von Erlach'ın Barok tarzı mimari anlayışının etkilerini yansıtmaktadır. Wrocław kentinde, Max Berg tarafından tasarlanan ve 1911-1913 yılları arasında yapılan ünlü Yüzüncü Yıl Salonu, (Hala Stulecia ya da Jahrhunderthalle) gibi, Çağdaş Alman mimarları tarafından yapılan birçok kayda değer bina yer alır. 1948'de, Kurtarılan Topraklar Sergisi ve Dünya Barış Savunucusu Aydınlar Kongresi, Wrocław'da organize edildi.

Wrocław, 1963'teki çiçek hastalığı salgını nedeniyle kapalı bir şehir ilan edildi ve giriş çıkışlar kısıtlandı.

1982'de Polonya'daki sıkıyönetim sırasında Wrocław'da komünizm karşıtı Mücadele Dayanışması ve Turuncu Alternatif gibi yeraltı örgütleri kuruldu. Wrocław cüceleri (2005 yılında kent genelinde yapılan küçük heykelcikler) Turuncu Alternatif örgütünü kuruluşu anısına yapılmıştır.

Papa II. İoannes Paulus (Jean Paul), şehri 1983 ve 1997 yıllarında ziyaret etti.

Polonya ve komünizm sonrası ülkelerdeki ilk özel televizyon kanalı PTV Echo, 6 Şubat 1990'da Wrocław'da yayın yapmaya başladı.

Mayıs 1997'de Wrocław, 46. Uluslararası Evharistiya Kongresi'ne ev sahipliği yaptı.

Temmuz 1997'de şehir, Oder Nehri'nin taşmasıyla ağır bir hasara uğradı. Savaş sonrası Polonya, Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nde meydana gelen en büyük sel felaketiydi. Şehrin yaklaşık üçte birini su basmıştı. Benzer bir sel felaketi, daha önceleri 1903 yılında yaşanmıştı. 

2010 yılında meydana gelen taşkında da şehrin bir bölümü sular altında kaldı. 2012-2015 yılları arasında Wrocław'daki su şebekeleri, taşkınları önlemek amacıyla yenilendi ve geliştirildi. Maliyeti, 900 milyon Ziloti'den fazla oldu (yaklaşık 220 milyon avro).

Wrocław 2016'da  Avrupa Kültür Başkenti seçildi.

Wroclaw iklimi

Wrocław'da, nemli bir karasal iklim hakimdir (Köppen iklim sınıflandırmasına göre Dfb). Polonya'nın en sıcak şehirlerinden biridir. Trzebnickie Tepeleri ve Südetler arasında uzanan Silezya Ovasında yıllık ortalama sıcaklık 9.8 ° C (50 ° F) civarındadır. En soğuk ay Ocak ayıdır (ortalama  -0.5 ° C) ve kış aylarında sıklıkla kar yağar. En sıcak ay Temmuz ayıdır (ortalama sıcaklık 19.9 ° C). Wrocław'da kaydedilen en yüksek sıcaklık 8 Ağustos 2015 tarihinde +38,9 ° C ve en düşük sıcaklık 8 Ocak 1985 tarihinde -29.4 ° C olmuştur.

Wroclaw yerel yönetimi

Wrocław, 1999'da kurulan Silezye Voyvodalığı'nın başkentidir. Daha önceleri Wrocław Voyvodalığı'na bağlı bir yerdi. Şehir ayrı bir kent yapılanması ve vilayettir. Ayrıca Wroclaw vilayeti ile bitişik olmakla beraber idari olarak ayrıdır.

Wrocław daha önceleri beş bölgeye (dzielnica) ayrılmıştı:

 • Fabryczna ("Fabrika Mahallesi")
 • Krzyki, (Almanca: Krietern, "sığır çobanları" anlamına gelir)
 • Psie Pole (Almanca: Hundsfeld, "Köpeklerin Tarlası", anlamına gelen tabir, Hundsfeld Savaşından ya da verimsiz tarlalardan gelir)
 • Stare Miasto (eski şehir)
 • Śródmieście (orta şehir)

Ancak, şehir günümüzde 48 ilçeye (osiedles) ayrılmıştır.

Wrocław günümüzde belediye başkanı ve belediye meclisi olarak bilinen şehir konseyi tarafından yönetilmektedir. Belediye meclisi, 39 üyeden oluşur ve doğrudan şehrin sakinleri tarafından seçilir. Konseyin ve belediye başkanının yetki alanı; yerel alt yapıdan, ulaşım ve planlamaya kadar, belde siyaseti ve geliştirme politikaları alanlarında tüm konuları kapsamaktadır. Bununla birlikte, sakinlerinden doğrudan vergi toplayamamakta ve bütçesini Varşova'da bulunan ulusal Polonya hükumetinden karşılamaktadır. Şehrin şu anki belediye başkanı Rafał Dutkiewicz, 2002'den beri görevdedir.

Wroclaw'da turizm

Turist Bilgilendirme Merkezi (Lehçe: Centrum Informacji Turystycznej), Ana Pazar Meydanında (Rynek), 14 no'lu binada yer almaktadır.

Şehrin çeşitli yerlerinde ücretsiz kablosuz internet (Wi-Fi) mevcuttur.

Wroclaw'da görülmesi gereken yerler

Ostrów Tumski, Wrocław şehrinin en eski kesimidir. Önceleri Katedral Adası diye bilinen, Oder Nehri'nin dereleri arasında yer alan bir ada idi (Eski Lehçede ostrów). 10. yüzyılın ortalarında inşa edilen Wrocław Katedrali burada yer almaktadır.

Eski Belediye Sarayının bulunduğu, 13. yüzyıl Ana Pazar Meydanı (Rynek). Pazar meydanının kuzey-batı ucunda St. Elisabeth Kilisesi (Bazylika Św. Elżbiety) yer alır ve 91,46 m'lik kulesinin üst katı gözlem için kullanılmaktadır (75 m). Kilisenin kuzeyinde, Kesimhaneler ve Katledilen Hayvanlar ansına yapılan bir anıt vardır. Tuz Meydanı (günümüzde bir çiçek pazarı) pazar meydanının güney-batı köşesinde yer almaktadır. Meydanın yakınında, Szewska ve Łaciarska sokakları arasında, 13. yüzyılda kurulan Magdalalı Meryem Kilisesi (Kościół Św. Marii Magdaleny) yer almaktadır.

Pan Tadeusz Müzesi - Mayıs 2016'dan bu yana faaliyet göstermektedir. Pazardaki Altın Güneş binasında yer almaktadır. Ulusal "Pan Tadeusz" destanının el yazması, çoklu ortam sergileri, etkileşimli eğitim salonları ve müze atölyeleri yer almaktadır.

1911-13 yılları arasında Max Berg tarafından tasarlanan Yüzüncü Yıl Salonu (Hala Stulecia, Almanca: Jahrhunderthalle), 2006'da UNESCO tarafından Dünya Mirası Sitesi olarak ilan edilmiştir.

Diğer ilgi çekici yerler şunlardır:

 • Afrika ve Okyanusya Akvaryumu barındıran Wroclaw Hayvanat Bahçesi - Polonya'daki en eski hayvanat bahçesi. Hayvan türleri açısından dünyada, önde gelen üçüncü hayvanat bahçesi.
 • Wroklaw Çeşmesi (Çoklu Ortam Çeşmesi)
 • İçinde Japon Bahçesi barındıran Szczytnicki Parkı (Wrocław)
 • Wróblewskiego Caddesi 9 adresindeki minyatür park ve Dinozor parkı
 • Wrocław Botanik Bahçesi - 1811'de kurulmuştur.
 • Olimpik stadyum
 • Belediye Stadyumu - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası arenası
 • Sky (Gökyüzü) Kulesi (212 m) - Polonya'nın en yüksek binası, 200 metrelik bir yükseklikle geniş bir görüş açısı sağlamaktadır.
 • Świebodzki İstasyonunda yer alan Polonya'nın en büyük demir yolu modeli "Kolejkowo"
 • Hydropolis - Su altı müzesi (su altı çoklu ortam müzesi)
 • Matematik Kulesi ile Wrocław Üniversitesi
 • İsa'nın Adı Kilisesi
 • Wrocław su kulesi
 • Wrocław Kent Müzesi'ni barındıran Wrocław Sarayı
 • Beyaz Leylek Sinagogu
 • Eski Yahudi Mezarlığı, Wrocław
 • İtalyan Asker Mezarlığı
 • Wrocław Ana İstasyonu
 • Wrocław Operası
 • Polinka - Teleferik
 • Opatowicka Adası'nda halatlar ve iplerden meydana gelen spor alanı
 • Ślęża Dağı
 • Oder nehri üzerindeki küçük yolcu gemileri, tarihi tramvaylar ve üstü açık tarihi Jelcz 043 otobüsleri ile şehir turları yapılmaktadır.

Şehri keşfetmek için başka bir ilginç yol ise, Wrocław cüceleri olarak adlandırılan ve kent geneline yayılan küçük bronz heykelleri arayarak gezmek olabilir.

Wrocław'da "Ücretsiz Yürüyüş Turu" yapılmaktadır - https://freewalkingtour.com/wroclaw/

Wroclaw'da yüzme

 • Wrocław Su Parkı (yıl boyunca)
 • Wrocław Kaplıca Merkezi (yıl boyunca)
 • Orbita (yeninden yapılandırılmaktadır)
 • AWF Wrocław Yüzme havuzu (yıl boyunca)
 • WKS Śląsk Wrocław Yüzme havuzu (yıl boyunca)
 • Spor ve yüzme merkezi "Redeco" (yıl boyunca)
 • Morskie Oko (yaz aylarında)
 • Glinianki WakePark Wrocław (Deniz bisikleti, Sörf, Akrobatik Sörf, Su kayağı) (sadece yaz mevsiminde)
 • Królewiecki göleti (sadece yazın)
 • Yüzme havuzu Kłokoczyce (yaz aylarında)

Wroclaw'daki alışveriş merkezleri

 • Wroclavia (2017'de açıldı)
 • Galeria Handlowa Sky (Gökyüzü) Kulesi
 • Galeria Dominikańska
 • Pasaż Grunwaldzki
 • Arkady Wrocławskie
 • Borek Alışveriş Merkezi
 • Manolya Parkı
 • Futura Parkı
 • Korona Alışveriş Merkezi
 • Renoma, Alışveriş merkezi olmasının yanı sıra, 1930'lu yılların mimari yapısı ile ilgi çeken mağazadır.
 • Feniks
 • Wrocław Pazar Salonu
 • Marino
 • Bielany Wrocławskie'de yer alan, Polonya'nın en büyük alışveriş merkezi Aleja Bielany

Wroclaw'da gece hayatı

Şehir, çok sayıda gece kulübü ve barıyla ünlüdür. Birçoğu Pazar Meydanında veya Niepolda pasajında ve Bogusławskiego caddesindeki demir yolu rıhtımı civarındadır. Eski Belediye Binasının bodrum katında, Avrupa'daki en eski restoranlardan biri olan Piwnica Świdnicka (1275 yılından beri faaliyet göstermektedir) yer alırken, yeni Belediye Binasının bodrum katında ise Spiż birahanesi yer alır. Wrocław'da birçok kaliteli bira imalatı ve servisi yapılan yer bulunmaktadır: Üç adet bira fabrikası - Browar Stu Mostów, Browar Staromiejski Złoty Pies, Browar Rodzinny Prost; Bir adet küçük bira fabrikası - Profesja; ve üç adet sözleşmeli bira fabrikası - Doctor Brew, Genius Loci ve Solipiwko. Her yıl Haziran ayının ikinci hafta sonunda Polonya'nın en büyük bira festivali olan İyi Bira Festivali düzenlenir. Kasım ve Aralık aylarında Pazar Meydanında her yıl Noel pazarı kurulur.

Wroclaw'da müzeler

Polonya'nın Ulusal Müzecilik sistemi olan ''pl. Powstańców Warszawy'' işletmelerine bağlı Ulusal Müze, ülkedeki en büyük çağdaş sanat koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmaktadır.

 • Wrocław şehir müzesi 
 • Eski Belediye Sarayındaki Burjuva Sanat Müzesi
 • Panorama Racławicka (Racławice Panoraması)
 • Mimarlık Müzesi
 • Arkeoloji Müzesi (Lehçe)
 • Wrocław Üniversitesi Doğal Tarih Müzesi
 • Başpiskoposluk Müzesi (Lehçe)
 • Askeri Cephane Müzesi
 • Prens Lubomirski Müzesi (Lehçe)
 • Eczacılık Müzesi (Lehçe)
 • Posta ve Telekomünikasyon Müzesi (Lehçe)
 • Jeoloji Müzesi (Lehçe)
 • Mineraloji Müzesi (Lehçe)
 • Sovyetler Birliği Lwów'u ele geçirdikten sonra çalınan II.Dünya Savaşı tarihi belgelerinin koleksiyonuna ev sahipliği yapan Ossolineum kütüphanesi

Sovyetler Birliği Lwów'u ele geçirdikten sonra çalınan II.Dünya Savaşı tarihi belgelerinin koleksiyonuna ev sahipliği yapan Ossolineum kütüphanesi

Wroclaw'da edebiyat

Wrocław'ın kısa tarihine, Norman Davies ve Roger Moorhouse tarafından yazılan, Bir Orta Avrupa Şehrinin Portresi adlı insanlık tarihi eserinde değinilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Wrocław hakkında bir takım kitaplar yazılmıştır.

Wrocław'lı filolog ve yazar Marek Krajewski, Breslau kentinde yaşayan hayali bir karakter olan dedektif Eberhard Mock ile ilgili bir dizi cinayet romanı yazdı. Michał Kaczmarek, bu romanlara göre Wroclaw ile ilgili bir rehber kitabı yayınladı ve hayali kahraman Eberhard Mock gözüyle Wrocław'ı anlattı. 2011 yılında Wrocław mimarisine dair 1104 sayfalık bir Sözlük ve 2013 yılında da Wrocław'ın yeşil alanlarıyla ilgili 960 sayfalık bir Sözlük yayınlandı. Wrocław,Mart 2015'te UNESCO Edebiyat Kenti olmak için başvuruda bulundu.

Wroclaw'da eğitim

Wrocław, Polonya'nın üçüncü büyük eğitim merkezidir ve yaklaşık 7.400 personel istihdam eden 30 kolejde 135.000 öğrenci eğitim görmektedir.

On devlet okulunun ve üniversitesinin listesi:

 • Wrocław Üniversitesi (Uniwersytet Wrocławski): 47.000'den fazla öğrenci eğitim görmektedir. 2007'deki haftalık "Wprost" dergisinde yayınlanan sıralamaya göre, Polonya'daki devlet üniversiteleri arasında dördüncü sırada yer aldı.
 • Wrocław Teknoloji Üniversitesi (Politechnika Wrocławska): 40.000'den fazla öğrenci eğitim görmektedir. 2007'deki haftalık "Wprost" dergisinde yayınlanan sıralamaya göre, Polonya'daki en iyi teknoloji üniversitesi seçildi.
 • Wrocław Tıp Üniversitesi (Uniwersytet Mediczny biz Wrocławiu)
 • Wrocław Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi
 • Wrocław Ekonomi Üniversitesi (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), 18.000 öğrenci üzerinde öğrenci eğitim görmektedir. 2007'deki haftalık "Wprost" dergisinde yayınlanan sıralamaya göre, Polonya'daki devlet üniversiteleri arasında beşinci sırada yer aldı.
 • Wroclaw Çevre ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi (Uniwersytet Przyrodniczy Wrocławiu): 13.000'in üzerinde öğrenci eğitim görmektedir. 2007'deki haftalık "Wprost" dergisinde yayınlanan sıralamaya göre, Polonya'daki devlet üniversiteleri arasında üçüncü sırada yer aldı.
 • Wrocław Güzel Sanatlar Akademisi (Akademia Sztuk Pięknych biz Wrocławiu),
 • Karol Lipiński Müzik Üniversitesi (Akademia Muzyczna im Karola Lipińskiego biz Wrocławiu)
 • Ludwik Solski Drama Sanatları Akademisi, Wrocław Kampüsü (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna ve Krakowie filia biz Wrocławiu)
 • Tadeusz Kościuszko Kara Kuvvetleri Askeri Akademisi (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych)

Diğer kültür enstitüleri:

 • Wrocław Fransız Enstitüsü
 • Wrocław Avusturya Enstitüsü
 • Wrocław İngiliz Enstitüsü
 • Wrocław Dante Alighieri Topluluğu
 • Wrocław Grotowski Enstitüsü

Wroclaw'da ulaşım

Wrocław büyük bir yol kavşağıdır. Güneydeki A4 otoyoluyla Yukarı Silezya bölgesine, Krakow'a ve daha doğuda Ukrayna'ya ve batıda da Dresden, Leipzig ve Berlin şehirlerine bağlanır. Şehrin batı ve kuzeyindeki A8 otoyolu (Wrocław çevre yolu), A4 otoyolunu, Poznań ve Bydgoszcz şehirlerine giden S5 ekspres otoyoluna, Oleśnica, Łódź, Varşova ve Białystok şehirlerine giden S8 otoyoluna ve ayrıca Çek Cumhuriyeti'ne giden 5 numaralı Ulusal otoyola bağlar. Wrocław çevre yolunun doğu kesiminde yol yapım çalışmaları devam etmektedir.

Şehirdeki Wrocław-Copernicus Hava alanına (hava alanı kodu WRO) Ryanair, Wizz Air, Lufthansa, Eurowings, LOT Polonya Hava yolları, SprintAir ve İskandinav Hava yolları firmaları tarafından uçuşlar yapılmaktadır.

Ana tren istasyonu Wrocław Główny, PKP Şehiriçi, Przewozy Regionalne ve Koleje Dolnośląskie hatlarında hizmet vermektedir. Wrocław'dan yolculuk süreleri: Varşova - 3 saat 36 dakika, Gdansk - 5 saat, Kraków - 3 saat 14 dakika, Poznań - 2 saat 26 dakika.

Tren istasyonunun bitişiğindeki otobüs terminalinde, PKS, PolskiBus.com, Eurolines ve diğer otobüs firmaları hizmet vermektedir.

Kentin Oder üzerinde bir nehir limanı bulunmaktadır.

Wrocław'daki toplu taşıma, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK, Belediye Ulaşım Şirketi) tarafından işletilen otobüs hatları ve 22 tramvay hattı ile yapılmaktadır. Biletler otobüs duraklarındaki gişelerden veya otobüslerdeki otomatik bilet makinelerinden satın alınabilir. Biletler cep telefonlarıyla elektronik ortamda da satın alınabilir. Biletler tek kullanımlık veya sürelidir (0,5 saat, 1 saat, 1,5 saat, 24 saat, 48 saat, 72 saat, 168 saat).

Kentte birçok özel taksi firması bulunmaktadır.

Wrocław'da, bisiklet yolları ve bisiklet kiralama sistemi vardır - Wrocław Şehir Bisikletleri.

Pazar Meydanında yaz sezonunda Segway PT (iki tekerlekli motor) kiralanabilir.

Wroclaw'da din

Wrocław'ın nüfusu ağırlıklı olarak Roma Katolik mezhebine mensuptur ve şehir, başpiskoposluk idaresindedir. Bununla birlikte, savaş öncesi Polonya yerleşim bölgeleri olan, Lehçe adıyla ''Kresy''olarak bilinen doğu kesimleri ve 1945 sonrası doğu Polonya bölgelerinde etnik ve dini açıdan çeşitlilik söz konusudur. Yunan Katolik ve Ortodoks Hristiyanların büyük bir çoğunluğu Ukrayna ve Lemko kökenlidir. Wrocław ayrıca, bir Sinagog, bir Lutheryan Kilisesi, bir Roma Katolik kilisesi ve bir Doğu Ortodoks kilisesinin iç içe olduğu Eski Şehir (Stare Miasto) bölgesi ile, benzersiz bir Dört Tapınak Kenti (Dzielnica Czterech Świątyń) olarak nitelendirilmektedir. Wrocław'da bulunan diğer mezhepler arasında: Adventistler, Baptistler, Özgür Hristiyanlar, Yehova Şahitleri, Ahir Zaman Azizleri, Metodistler ve Pentikostalizm cemaatleri yer alır.

2007'de, Wrocław Roma Katolik Başpiskoposu, İngilizce konuşanlar için bir Piskoposluk Merkezi kurdu ve bu merkezde Pazar günleri ile kutsal günlerde ayinler düzenlenmeye başlandı. Ayrıca, İngilizce konuşan Katolikler ve Katolik Kilisesine ilgisi olan Katolik haricindeki mezheplere mensup olanlar için; cemaat toplantıları, inziva, vaftiz ile ilgili bilgilendirme gibi ayinler ve piskoposluk hizmetleri verilmeye başlandı. Piskoposluk Merkezi, Krakow ilçesi, St Charles Borromeo (Św Karol Boromeusz) kilisesine bağlı Franciscan manastırı tarikatı tarafından idare edilmektedir.

II. Dünya Savaşı öncesinde, daha sonra Breslau olarak anılacak olan Wroclaw, tüm Alman şehirleri arasında üçüncü büyük Yahudi nüfusuna ev sahipliği yapıyordu. Beyaz Leylek Sinagogu, 1840 yılında inşa edilmiştir. 2010 yılında yeniden tahsis edilmiştir. Dört yıl sonra, 2014 yılında, İkinci Dünya Savaşından bu yana ilk kez dört rahip ve üç vaiz atanması kutlanmıştır. Törene Alman Dış işleri Bakanı katılmıştır.

Wroclaw'da profesyonel sporlar

Wrocław bölgesinde birçok popüler profesyonel spor takımı bulunmaktadır. 1977 ve 2012 yıllarında Polonya şampiyonu olan Śląsk Wrocław sayesinde günümüzün en gözde sporu futboldur.

Ödül kazanan erkekler basketbol takımı Śląsk Wrocław sayesinde, ikinci sırada basketbol yer alır (17 kez Polonya Şampiyonu).

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası, A Grubu maçları, Wrocław Belediye Stadyumunda oynandı.

EuroBasket 1963 ve EuroBasket 2009 turnuvalarının yanı sıra 2009 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, 2014 Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası ve 2016 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası maçları Wrocław'da yapıldı.

Wrocław, 2013 Dünya Halter Şampiyonasına, 2016 Dünya Briç Şampiyonasına ve 2017 Dünya Oyunlarına (Olimpik olmayan, 37 ayrı branşta yapılan spor müsabakaları) ev sahipliği yaptı.

Her yıl, Eylül ayında Wrocław'da bir maraton yapılır.

Erkek sporları

 • Śląsk Wrocław - erkekler futbol takımı, Polonya Futbol Şampiyonası 1977, 2012; Polonya Kupası şampiyonu 1976, 1987; Polonya Süper Kupa galibi 1987, 2012; Polonya Lig Kupası galibi 2009. Şimdi Ekstraklasa liginde (Polonya Birinci Ligi).
 • Slask Wroclaw (önceki isimleri: BASCO Slask Wroclaw, ASCO Slask Wroclaw, Bergson Slask Wroclaw, Era Slask Wroclaw, Deichmann Slask Wroclaw, Fikir Slask Wroclaw, Zepter Fikir Slask Wroclaw, Zepter Slask Wroclaw, Śląsk ESKA Wrocław, PCS Slask Wroclaw, WKS Slask Wroclaw ) - erkekler basketbol takımı, 17 kez Polonya Şampiyonu, 6 kez ikincilik, 14 kez üçüncülük; 12 kez Polonya Kupası galibi.
 • Śląsk Wrocław - erkekler hentbol takımı, 15 kez Polonya Şampiyonu.
 • WTS Sparta Wrocław - motosiklet yarışı ekibi, 4 kez Polonya Şampiyonu.
 • KS Rugby Wrocław - Ragbi birliği takımı.

Bayan sporları

 • KŚ AZS Wrocław - kadınlar futbol takımı.
 • AZS AWF Wrocław - kadınlar hentbol takımı.
 • AZS AE Wrocław - kadınlar masa tenisi takımı.

Wroclaw ekonomisi

 Wroclaw'da, yıllık geliri 1 milyon Ziloti'nin üzerinde olan 401 milyoner yaşamaktadır  (2014 itibarı ile)

Wrocław'da, otobüs, tramvay, demir yolu araçları, ev aletleri, kimyasallar ve elektronik üretim endüstrileri yer almaktadır. Şehirde yer alan yerli ve yabancı fabrikalar, geliştirme merkezleri ve şirketler arasında: Siemens, Bosch, Bosch-Siemens, Nokia Networks (İletişim), Volvo, HP, IBM, Google, Opera Yazılımı, QAD, Bombardier Taşımacılık, DeLaval, Whirlpool Şirketi, WABCO, Tieto, PPG Deco Polonya ve diğer şirketler bulunmaktadır.

Ayrıca, Getin Holding, Akwawit-Polmos Wrocław, Telefonia Dialog, PGS Yazılımı, Gazoprojekt, MCI Management SA, Protram, Selena, Rawplug, AB SA, Impel, Kogeneracja SA, EKO Holding, Inter -Sistem, Supra Invest (Yatırım) ve Toya SA gibi büyük Polonya şirketlerinin de ofisleri Wroclaw'da yer almaktadır. Kaufland Polonya Şirketinin merkezi de Wroclaw'dadır.

21. yüzyılın başından bu yana, şehirde gelişen bir yüksek teknoloji sektörü revaçtadır. Baluff, CIT Engineering (Mühendislik), Caisson Elektronik, ContiTech, Ericsson, Innovative Software Technologies (Yenilikçi Yazılım Teknolojileri), IBM, IT-MED, IT Sector, LiveChat Software (Yazılım Firması), Mitsubishi Electric, Maas, PGS Software (Yazılım Firması), Technology Transfer Agency Techtra (Teknoloji Transfer Ajansı) ve Vratis gibi birçok yüksek teknoloji şirketi, Wrocław Teknoloji Parkı'nda yer almaktadır. Biskupice Podgórne bölgesinde (Community Kobierzyce), çoğunlukla elektronik ve beyaz eşya sektörlerinde olmak üzere LG (LG Display, LG Electronics, LG Chem, LG Innotek), Dong Seo Display, Dong Yang Electronics, Toshiba ve diğer birçok şirketin fabrikaları bulunmaktadır. Nowa Wieś Wrocławska fabrikası, Nestlé Purina dağıtım merkezi ve diğer bazı fabrikalar da bu bölgede yer almaktadır.

2013-15 yıllarında makine sanayisi kurulmuştur. Wrocław Endüstri Parkında yaklaşık 60 farklı endüstriden 250'den fazla şirket faaliyet göstermektedir. Wrocław'da, bir araştırma ve geliştirme merkezi havacılık endüstrisi olan, Amerikan UTC Uzay Sistemleri Firması, Küresel Mühendislik Merkezi bulunmaktadır. 

Şehirde bulunan Wroclaw Araştırma Merkezi EIT+, jeolojik araştırma laboratuvarlarına ve Aşağı Silezya Nanoteknoloji Kümelenmesine ev sahipliği yapmaktadır.

Aşağıdaki bankaların merkezi Wrocław şehrindedir: Polonya Crédit Agricole Bankası, Banka Zachodni WBK, Euro Bank, Santander Tüketici Bankası. Ayrıca, finans ve muhasebe merkezleri Wroclaw'da olan firmalar: Volvo, Hewlett-Packard, KPIT Cummins, UPS, GE Money Bank, Credit Suisse. Kent, Avrupa'nın en büyük Leasing (finansal kiralama) Fonu da dahil olmak üzere, ülkedeki en büyük finansal kiralama şirketleri ve tahsilat şirketine ev sahipliği yapmaktadır.

Ayrıca Polonya'nın en büyük gıda hizmeti şirketi AmRest'in merkezi Wrocław'da yer alır. KFC, Pizza Hut, Burger King, La Tagliatella ve Starbucks firmalarının yetkili satış temsilcileri (franchisee) de şehirde yer almaktadır.

Wrocław, ilaç endüstrisi için önemli bir merkezdir: ABD Pharmacia, Hasco-Lek, Galena, Avec Pharma, 3M, Labor, S-Lab, Herbapol ve Cezal.

Şubat 2013'te Katar Hava Yolları (Qatar Airways), Wrocław Avrupa Müşteri Hizmetini başlattı.

Wrocław'da DHL, FedEx ve UPS lojistik merkezleri yer almaktadır.

Wrocław'a çok yakın bir mesafedeki Bielany Wrocławskie bölgesinde yer alan, Polonya'nın en büyük alışveriş merkezi Bielany Bulvarı (Lehçe Aleja Bielany) ve Bielany Ticaret Merkezinde; Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Makro, Tesco, IKEA, Jula, OBI, Castorama, Black Red White ve Poco süpermarketleri, E. Wede ve Cargill fabrikaları, Prologis ve Panattoni toptan satış mağazaları ve Amazon.com firmasının iki lojistik merkezi bulunmaktadır.

Sınırların Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile olan yakınlığı nedeniyle, Wrocław ve Aşağı Silezya bölgesi, bu ülkelerle büyük bir ithalat ve ihracat ortaklığı yapmaktadır.

Wroclaw'daki büyük şirketler

 • 3M 
 • AB SA 
 • Akwawit–Polmos S.A. – fabrika "Wratislavia vodka" 
 • AmRest 
 • Bombardier Transportation Polska 
 • The Bank of New York Mellon 
 • Bank Zachodni WBK 
 • Bosch-Siemens-Hausgeräte GmbH (BSH) 
 • Cargill Poland 
 • CH Robinson Worldwide 
 • DHL 
 • Dolby Labs 
 • Eko Holding 
 • Eurobank S.A. 
 • Ernst & Young 
 • Europejski Fundusz Leasingowy SA 
 • Crédit Agricole Poland 
 • Credit Suisse
 • Deichmann 
 • DeLaval Operations Poland 
 • Dolby 
 • Fortum S.A. 
 • Qatar Airways 
 • Gigaset Communications 
 • Google 
 • Hasco-Lek S.A. 
 • Herbapol Wrocław 
 • Hewlett Packard 
 • Hologram Industries Polska 
 • Hutmen SA 
 • IBM
 • Impel SA 
 • Intakus SA 
 • Inter-System S.A. 
 • IT Consulting 
 • KGHM Polska Miedź 
 • Kinnarps Poland 
 • KOGENERACJA S.A. 
 • Komsa Polska 
 • LiveChat Software 
 • LG Electronics 
 • McKinsey & Company 
 • Microsoft
 • Mphasis Wyde 
 • MSI (Micro Star International) Polska 
 • National Bank of Poland 
 • Nokia Networks 
 • Opera Software 
 • Parker Hannifin 
 • PGS Software 
 • PPG Deco Polska 
 • PZ Cussons Polska S.A. 
 • PZU 
 • QAD 
 • Robert Bosch GmbH 
 • SAP Polska 
 • Santander Consumer Bank 
 • Selena 
 • Siemens 
 • Société Générale Insurance Poland 
 • Supra Invest S.A. 
 • Südzucker 
 • Swiftway Sp. z o.o. 
 • Telefonia Dialog SA 
 • Tieto 
 • UBS 
 • United Technologies Corporation 
 • UPM Raflatac 
 • Viessmann 
 • Volvo Polska sp. z o.o. 
 • WABCO Polska 
 • Whirlpool Polska S.A. 
 • Work Service 
 • Zender sp. z o.o.

Wroclaw'ın uluslararası ilişkileri

Wroclaw kardeş şehirleri

 • Hollanda, Breda
 • Almanya Dresden
 • ABD, North Carolina, Charlotte
 • Belarus, Hrodno
 • Meksika Guadalajara
 • Çek Cumhuriyeti, Hradec Králové
 • Litvanya, Kaunas
 • Ukrayna, Lviv
 • İsrail, Ramat Gan
 • Almanya, Wiesbaden
 • Uruguay, Montevideo

Wroclaw'lı ünlüler

 • Alois Alzheimer
 • Adolf Anderssen, satranç ustası
 • Đorđe Andrejević-Kun, ressam
 • Natalia Avelon, aktris
 • Max Berg, Mimar
 • Dietrich Bonhoeffer, teolog, anti-Nazi muhalifi
 • Edmund Bojanowski, Katolik Kilisesi'ne göre kutsanmış kişi
 • Max Born, teorik fizikçi ve matematikçi
 • Hermann Fernau
 • Władysław Frasyniuk, siyasetçi
 • Hans Freeman, biyokimyacı
 • Henryk Gulbinowicz, başpiskopos
 • Jerzy Grotowski, tiyatro yönetmeni
 • Fritz Haber, kimyager
 • Mirosław Hermaszewski, astronot
 • Carl Gotthard Langhans, mimar
 • Clara Immerwahr, kimyager
 • Alfred Kerr, Alman-Yahudi eleştirmen
 • August Kopisch, şair
 • Wojciech Kurtyka, dağcı
 • Alexander Moszkowski, hicivci, yazar ve filozof
 • Moritz Moszkowski, besteci, piyanist ve öğretmen
 • Sepp Piontek, futbol menajeri
 • Manfred von Richthofen, savaş pilotu
 • Wanda Rutkiewicz, dağcı
 • Marlene Schmidt, Miss Almanya 1961 (Almanya Güzeli), Miss Universe (Kainat Güzeli) 1961
 • Angelus Silesius (Johann Scheffler), Alman diyanet şairi
 • Max Simon, Waffen- Nazi Partisi (SS) subayı
 • Daniel Speer, yazar
 • Eva Stachniak, yazar
 • Edith Stein, filozof ve Roma Katolik şehidi
 • Charles Proteus Steinmetz, elektrik mühendisi
 • William Stern, psikolog
 • Ağustos Tholuck, teolog
 • Henryk Tomaszewski, Sessiz tiyatro sanatçısı
 • Dagmara Wozniak (doğum: 1988), Polonya kökenli Amerikalı - Amerika Olimpiyat Eskrim Sporcusu