02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Vladimir Lenin

İçindekiler
  1. Vladimir Lenin kimdir?
  2. Vladimir Lenin'in hayatı
  3. Devrimci faaliyet
  4. Lenin hükümeti
  5. Lenin'in siyasi ideolojisi
  6. Lenin'in özel hayatı ve karakteri
  7. Lenin'in mirası

Vladimir Lenin kimdir?

Vladimir İlyiç Ulyanov, bilinen adıyla Lenin (22 Nisan 1870 - 21 Ocak 1924), bir Rus komünist devrimci, siyasetçi ve politik kuramcıydı. 1917-1918 yılları arasında Rusya Federasyonu hükümet başkanlığını, 1918-1924 yılları arasında Rus Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ve 1922-1924 yılları arasında da Sovyetler Birliği'nin başkanlığını yaptı. Onun yönetimi altında Rusya ve daha geniş Sovyetler Birliği  Rusya Kominist Partı tarafından yönetilen tek bir parti oldu. İdeolojik bir Marksist olan Leninizm olarak bilinen politik teorileri geliştirdi.

Simbirsk'teki orta sınıf zengin bir ailede doğan Lenin, kardeşinin 1887'deki infazından sonra sosyalist politikayı benimsedi. Rus İmparatorluğunun Çarlık rejimine karşı protesto gösterilerine katıldığı için Kazan İmparatorluk Üniversitesi'nden uzaklaştırılan Lenin, sonraki yıllarını hukuk eğitimine ayırdı. 1893'te Saint Petersburg'a taşındı ve Marksist Rus Sosyal Demokratik İşçi Partisi'nin (RSDLP) üst düzey bir figürü oldu. 1897 yılında Nadezhda Krupskaya ile evlendiğinde üç yıl boyunca Şuşenskoy'a sürgün edildi ve isyan sebebiyle  tutuklandı. Sürgününden sonra Batı Avrupa'ya taşındı ve burada yayınları ile tanınmış bir parti kuramı oldu. 1903'te, Bolşevik grubu Julius Martov'un Menşevikleri'ne karşı yönlendiren bir RSDLP ideolojik bölünmesinde önemli bir rol üstlendi. Rusya'nın 1905 Devrimi boyunca ayaklanmayı teşvik ederek, Birinci Dünya Savaşı'nın, kapitalizmin devrilmesine ve sosyalizm ile yenilemesine neden olacağına inandığı için Marksist olarak Avrupa çapında bir proleter devrim haline dönüşmesi için kampanya başlattı. 1917 Şubat Devriminde Çar'ı devirip Geçici Hükümet kurduktan sonra Bolşeviklerin yeni rejimi devirdiği Ekim Devriminde öncü rol oynamak için Rusya'ya döndü.

Lenin'in hükümeti, başlangıçta seçilmiş Sovyetler tarafından yönetilen  bazı güçlerle, şimdi Komünist Parti olarak yeniden adlandırılan Bolşevikler tarafından yönetildi. Yeni hükümet Kurucu Meclis seçimleri çağrısında bulundu ve sonra da bundan vazgeçti, Birinci Dünya Savaşı'ndan Merkezi Güçler ile bir antlaşma imzalayarak geri çekildi ve Rusya'nın kontrolü altında olan Rus olmayan ülkelere bağımsızlık kazandırdı. Araziyi köylüler arasında yeniden dağıttı ve yerli bankaları ve büyük ölçekli sanayiyi kamulaştırdı. Rakipler, devlet güvenlik servisleri tarafından düzenlenen şiddetli bir kampanya olan Red Terror'da bastırılmıştı; on binlerce kişi öldürüldü ve diğerleri ise toplama kamplarında tutuldu. Hem sağ hem de sol kanat grupları tarafından kurulan Anti-Bolşevik ordular, Rus İç Savaşı'nda 1917'den 1922'ye kadar mağlup oldu. 1921'de savaş hasarı, açlık ve halk ayaklanmalarına tepki olarak Lenin, karışık bir ekonomik sistem aracılığıyla ekonomik büyümeyi teşvik etti. Lenin hükümeti, dünya devrimini teşvik etmek isteyen Komünist Enternasyonal'i oluşturdu, Polonya-Sovyet Savaşını başlattı ve Rusya'yı 1922'de Sovyetler Birliği kurmak için komşu ülkelerle bir araya getirdi. Lenin, giderek kötüleşen sağlığı sırasında, halefinin, joseph Stalin, artan gücünü desteklemediğini, ölmeden önce Gorki köşkünde ifade etti.

Yirminci yüzyılın en önemli ve etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Lenin, 1991'de  Sovyetler Birliği dağılıncaya kadar Lenin ölümünden sonra yaygın bir kişilik kültünün konusu oldu. Marksizm-Leninizmin arkasında ideolojik bir kimliğe büründü ve böylece Uluslararası Komünist Hareketi üstünde etkili oldu. Tartışmalı ve oldukça bölücü bir kişi olan Lenin, Marksist-Lenistler tarafından sosyalizmin ve işçi sınıfının şampiyonu olarak görülürken sol ve sağ eleştirmenler onu kitlesel insan hakları ihlallerinden sorumlu bir  totaliter diktatörlüğün kurucusu olarak görüyordu.

Vladimir Lenin'in hayatı

Lenin'in çocoukluğu: 1870-87

Lenin'in babası İlya Nikolayevich Ulyanov, bir ailede esirdi; Onun etnik kökenleri, Rus, Çuvaşeş, Mordvin veya Kalmyk olduğunu ileri sürülerek belirsizliğini koruyor. Bu düşük sınıfsal geçmişe rağmen, orta sınıf statüsüne yükselmiş, penza enstütüsünde soyluluk için ders vermeden önce Kazan İmparatorluk Üniversitesi'nde Fizik ve Matematik eğitimi görmüştür. Ilya 1863 ortalarında Maria Alexandrovna Blank ile evlendi. İyi eğitimli ve nispeten refah geçmişli, Alman-İsveçli bir kadının ve Hristiyanlığa dönmüş bir Rus Yahudi doktorunun kızıydı. Düğünlerinden kısa süre sonra, Ilya, Nizhny Novgorod'da bir iş buldu ve altı yıl sonra Simbirsk bölgesinde İlköğretim Okulları Müdürlüğüne yükseldi. Bundan beş yıl sonra, hükümetin modernleşme planlarının bir parçası olarak 450'den fazla okulun kuruluşunu denetleyen il için Devlet Okulları Müdürü görevine getirildi. Eğitim alanındaki özverisi, kendisine kalıtsal soylu statüsü getiren St. Vladimir Nişanı'nı kazandı.

Çiftin Lenin'den önce iki çocuğu oldu; Anna (1864 doğumlu) ve Alexander (1868 doğumlu). Çoçukluk takma adı "Volodya" olan Lenin 10 Nisan 1870'de Simbirsk'de doğdu ve birkaç gün sonra vaftiz edildi. Ardından onların 3 çocukları daha oldu, Olga (doğum 1871), Dmitry (doğum 1874) ve Maria (doğum 1878). Sonraki iki kardeş  bebeklik döneminde öldü. Ilya, Rus Ortodoks Kilisesi'nin dindar bir üyesiydi ve çocuklarını orada vaftiz ettirdi; Maria - a Lutheran - Hristiyanlığa büyük oranda karşıydı, bu da çocuklarını etkileyen bir görüştü.

Her iki ebeveyn de monarşist ve liberal muhafazakârlardı; reformist Çar 2. Alexander'in getirdiği 1861'deki kurtuluş reformuna bağlı; siyasi radikallerden kaçındılar ve polisin bunları yıkıcı düşünce için gözetim altına aldığına dair hiçbir kanıt mevcut değil. Her yaz Kokushkino'daki kır malikanesinde tatil yaptılar. Kardeşleri arasında Lenin, çoğunlukla patronluğunu yaptığı kız kardeşi Olga'ya en yakındı; son derece rekabetçi bir yapıya sahipti ve bu yıkıcı olabilirdi, ancak genelde onun yanlış davranışını kabul ederdi. Keskin bir sporcu olarak, boş zamanını açık havada veya satranç oynamakla geçirirdi. Okulda Simbirsk Classical Gimnazia, disiplinli ve gösterişsizdi.

Ilya Ulyanov, Lenin 16 yaşındayken Ocak 1886'da beyin kanaması nedeniyle öldü. Ardından Lenin'in davranışları  dengesiz ve agresif oldu ve kısa süre sonra Tanrı'ya olan inancını kaybetti. O sırada, Lenin'in ağabeyi Alexander, Saint Petersburg Üniversitesi'nde okuyordu. Gerici Çar III. Alexander 'ın mutlak monarşisine karşı siyasi ayaklanmalara katıldı, solcuların yasaklanmış yazılarını inceledi ve hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenledi. Çar'a suikast düzenlemek üzere devrimci bir gruba katıldı ve bir bomba inşa etmek üzere seçildi. Saldırı yapılmadan önce komplocular tutuklanmış ve yargılanmıştı, Mayıs ayında kardeşi Alexander asılarak idam edildi. Lenin, babasının ve kardeşinin ölümüyle duygusal travma yaşamasına rağmen, okumaya devam etti, olağanüstü bir performansla altın madalya ile mezun oldu ve Kazan Üniversitesi'nde hukuk eğitimine karar verdi.

Lenin'in üniversite hayatı: 1887-93

Ağustos 1887'de Kazan Üniversitesi'ne giren Lenin yakınlardaki bir eve taşındı. Orada, belirli bir bölgenin adamlarını temsil eden bir tür üniversite topluluğu olan bir Zemlyachestvo'ya katıldı. Bu grup onu üniversitenin Zemilachestvo konseyinin temsilcisi seçti ve Aralık ayında öğrenci topluluklarını yasaklayan hükümet kısıtlamalarına karşı bir gösteri düzenledi. Polis, Lenin'i tutukladı ve gösterideki elebaşı olmakla suçladı; Üniversiteden atıldı ve İçişleri Bakanlığı onu Ailenin Kokuşkino mülküne sürdü. Orada, Nikolay Chernyshevsky'nin 1863 devrim yanlısı "Ne Yapılması Gerekenler" adlı romanını okudu ve etkilendi.

Lenin'in annesi oğlunun radikalleşmesinden endişe duyuyordu ve İçişleri Bakanlığını üniversite değil de Kazan şehrine dönmesine izin vermeleri için ikna etmeye çalıştı. Dönüşünde Nikolai Fedoseev'in devrimci çemberine katıldı ve Karl Marx'ın 1867 capital kitabını keşfetti. Bu durum, toplumun aşamalı olarak geliştiğini, bu gelişimin sınıf mücadelesinden kaynaklandığını ve kapitalist toplumun eninde sonunda sosyalist topluma ve daha sonra komünist topluma yol açacağını savunan sosyo-politik bir teori olan Marksizme olan ilgisini artırdı. Onun çeşitli Politik görüşleri doğrultusunda Lenin'in annesi, oğlunun dikkatini tarım alanına çevirmesini ümit ederek, Alakaevka köyü Samara Oblast'ta bir arazi satın aldı. Buna rağmen, çiftlik yönetimine çok az ilgi duydu ve sonra annesi araziyi sattı ve evi bir yaz evi olarak tuttu.

Eylül 1889'da Ulyanov ailesi Lenin'ın Alexei Sklyarenko'nun sosyalist tartışma çemberine katıldığı Samara şehrine taşındı. Lenin  Hem Sklyarenko hem Marksizm'i benimsedi ve sonra Marx ve Friedrich Engels'in 1848 siyasi broşürü The Communist Manifesto'yu Rusçaya çevirdi. Plehanov'un Rusya'nın feodalizmden kapitalizme doğru ilerlediğini ve böylece sosyalizm köylülükten ziyade proletarya ya da kentsel işçi sınıfı tarafından uygulanacağına dair görüşte bulunan Rus marksist Georgi Plahanov'un eserlerini okumaya başladı. Bu marksist görüş köylülüğün köylü komünler kurarak kapitalizmi geçerek Rusya'da sosyalizm kurabileceğini savunan, tarımsal-sosyalist hareketinin görüşü ile çelişiyordu. Bu Narodnik görüş 1860'larda Halk Özgürlüğü Partisi ile birlikte gelişti ve Rus devrimci hareketi içinde baskınlaştı. Lenin, tarımsal-sosyalist argümanın öncülüğünü reddetmesine rağmen, Pétr Tkachëvi ve Sergei Nechaev gibi tarımsal-sosyalistlerden etkilenmiş ve birkaç Narodnik ile arkadaşlık kurmuştur.

Mayıs 1890'da, dul olan bir asilin toplumsal etkisini koruyan Maria yetkilileri, Lenin'i birincilik derecesine eşdeğer onur kazandığı, St Petersburg Üniversitesi'nde sınavlarını dışarıdan almasına ikna etti. Mezuniyet kutlamaları kız kardeşi Olga tifo yüzünden öldüğünde gölgelendi. Lenin, birkaç yıl Samara'da kaldı; önce bir bölgesel mahkeme için yasal asistan, daha sonra yerel bir avukat olarak çalıştı. Radikal siyasete çok zaman ayırdı, Skylarenko'nun grubunda aktif kaldı ve Marksizmin Rusya'ya nasıl uygulandığına dair fikirler üretti. Lenin Plehanov'un eserlerinden esinlenerek, Rus toplumu ile ilgili verileri topladı ve onu Toplumsal gelişmenin Marksist bir yorumunu desteklemek ve Narodniklerin iddialarıyla mücadele etmek için kullandı. Liberal Rus Dergisi tarafından reddedilmesine rağmen köylü ekonomisi üzerine bir makale yazdı.

Devrimci faaliyet

Erken aktivizm ve hapis: 1893-1900

1893 sonbaharında Lenin, Saint Petersburg'a taşındı. Orada avukat yardımcısı olarak çalıştı ve  Almanya'nın Marksist Sosyal Demokrat Partisi'nden sonra kendisini "Sosyal Demokratlar" olarak adlandıran Marksist devrimci bir grupta üst düzey bir konuma yükseldi. Marksizmi sosyalist hareket içinde savunarak, Rusya'nın sanayi merkezlerinde devrimci grupların kurulmasını teşvik etti. 1894 sonbaharına doğru Marksist bir işçi grubuna öncülük etti ve polis casuslarının harekete sızmaya çalıştığını bilerek titizlikle izlerini örttü. Marksist bir öğretmen olan Nadezhda "Nadya" Krupskaya ile romantik bir ilişki kurdu. Ayrıca Halkın Dostları'nın Sosyal-Demokratlarla Nasıl Savaştıklarını anlatan, Narodnik tarım sosyalistlerini eleştiren bir kaynak yazdı, bunu büyük ölçüde Samara'daki deneyimlerine dayandırdı; yaklaşık 200  yasa dışı kopya 1894 yılında basıldı.

Lenin, Sosyal Demokratlar ve İşçi Kurtuluşu (İsviçre'de bulunan bir grup Rus Marksist göçmeni) arasında bağlantı kurmayı umduğu için, Plehanov ve Pavel Axelrod adlı grup üyeleri ile görüşmek üzere ülkeyi ziyaret etti. Marx'ın damadı Paul Lafargue ile bir proleter hükümet için erken bir prototip olarak gördüğü 1871 Paris Komünü'nü araştırmak için Paris'e gitti. Annesi tarafından finanse edildi, altı hafta Staatsbibliothek'te okuduğu ve Marksist aktivist Wilhelm Liebknecht'le tanıştığı Berlin'e seyahat etmeden önce bir İsviçre sağlık spa'sında kaldı. Yasa dışı devrim niteliğindeki yayınların saklandığı Rusya'ya döndükten sonra, grev yapan işçilere yazılı eser dağıtmak için çeşitli şehirlere gitti. Rabochee delo ("İşçilerin Sebebi") adlı bir haber levhası hazırlarken St.Petersburg'da tutuklanan ve ayaklanan suçluları içeren 40 aktivist arasında yer aldı.

Lenin kendisine yönelik tüm suçlamaları reddetti ancak cezalandırmadan önce bir yıl hapsedildi ve yasal temsil ya da kefaleti de reddedildi. Bu sefer zamanını kuramlaştırmaya ve yazmaya harcadı. Bu çalışmada, Rusya'da endüstriyel kapitalizmin yükselişinin çok sayıda köylünün proletarya oluşturdukları kentlere gitmelerine neden olduğuna dikkat çekti. Lenin, onun Marksist perspektifinden bakıldığında, bu Rus proletaryasının sınıf bilincini geliştireceğini ve bunun da Çarlık, aristokrasiyi ve burjuvaziyi şiddetle devirmesine ve sosyalizme doğru ilerleyecek bir proletarya devleti kurmasına yol açacağını savundu.

Şubat 1897'de, Doğu Sibirya'da mahkemeye çıkmadan üç yıl sürgün edilmesine rağmen, Saint Petersburg'da işlerini yoluna koymak için birkaç gün verildi. Bu kez zamanını kendilerini İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği olarak yeniden adlandıran Sosyal-Demokratlarla görüşmek için kullandı. Doğu Sibirya'ya yaptığı yolculuk 11 hafta sürdü, çünkü birçoğuna annesi ve kız kardeşleri eşlik etti. Hükümet için sadece küçük bir tehdit olarak değerlendirildi; polis gözetimi altına alındığı Minusinsky Bölgesi'ndeki Shushenskoye'deki bir köylü kulübesine sürüldü. Yine de kendisini ziyaret eden diğer bir çok devrimciyle  haberleşebildi ve Yenisey Nehri'nde yüzmeye, ördek ve  çullluk avlamak için geziler yapmasına izin verildi.

Mayıs 1898'de Nadya, Ağustos 1896'da bir grev düzenlediği için tutuklanarak Lenin'in sürgününe katıldı. Başlangıçta Ufa'ya gönderilmesine rağmen, yetkilileri kendisinin ve Lenin'in nişanlı olduğunu iddia ederek Shushenskoye'ye gitmeye ikna etti; 10 Temmuz 1898'de bir kilisede evlendiler. Shushenskoy'de  Nadya'nın annesi Elizaveta Vasilyevna ile birlikte bir aile hayatına yerleşen çift, İngiliz sosyalist edebiyatını Rusça'ya çevirdi. Alman Marksizmindeki gelişmelere -revizyonist  Eduard Bernstein gibi  barışçıl ve seçim yoluyla sosyalizm gibi fikirsel ayrışmaların bulunduğu - ayak uydurma hevesindeki Lenin, Rus Sosyal-Demokratlarının Protestosundaki revizyonist fikirlere  saldırarak şiddet yoluyla devrime bağlı kaldı. Tarımsal-sosyalistleri eleştiren ve Rus ekonomik kalkınmasının Marksist bir analizini teşvik eden ve günümüze kadar gelen en uzun kitabı, Rusya'da Kapitalizmi Geliştirme'yi (1899) de bitirdi. "Vladimir Ilin" takma adı altında yayınlandığında, ağırlıklı olarak kötü eleştiriler aldı.

Münih, Londra ve Cenevre: 1900-05

Sürgününden sonra, lenin1900'ün başında Pskov'a yerleşti. Orada Rus Marksist partisinin yeni bir organı olan ve kendisine şimdi Rus Sosyal Demokratik İşçi Partisi (RSDLP) adı verilen bir gazete, İskra'ya ("Spark") para yatırmaya başladı. Temmuz 1900'da Lenin Batı Avrupa'ya gitmek için Rusya'dan ayrıldı; İsviçre'de diğer Rus Marksistlerle bir araya geldi ve Corsier konferansında, Lenin'in Eylül ayında yeniden yerleştirildiği Münih'ten gazeteyi yayınlamayı kabul ettiler. Ünlü Avrupalı ​​Marksistlerin katkılarından oluşan İskra, Rusya'ya kaçırıldı ve 50 yıl boyunca ülkenin en başarılı yeraltı yayını oldu. Aralık 1901'de muhtemelen Lena Nehri'ni temel alan "Lenin" takma adını kabul etti; Sıklıkla "N. Lenin" takma  adını kullandı ve N herhangi bir şeyi temsil etmezken, "Nikolai" yi temsil ettiğine dair popüler bir yanlış kanaat ortaya çıktı. Bu takma ad altında 1902'de "Ne Yapılmalı?" adlı siyasi broşürü yayınladı; Lenin'in proletaryayı devrime götüren bir öncü parti ihtiyacına ilişkin düşüncelerini ele alan, bu güne kadarki en etkili yayınıdır.

Nadya, Münih'te Lenin'e katıldı ve kişisel sekreteri oldu. Lenin'in İskra için yazdığı ve RSDLP programını hazırladığı, ideolojik itirazcılara ve dış eleştirmenlere, özellikle 1901'de kurulan Narodnik tarım-sosyalist bir grup olan Sosyalist Devrimci Parti'ye (SR) saldırdıkları halde, siyasi çekişmeleri sürdürdüler. Bir Marksist olarak kalmasına rağmen, Rus köylülüğünün devrimci gücü hakkındaki Narodnik görüşü kabul etti, bu yüzden  1903 broşüründe Yoksul Köylüye hitap etti. Bavyera polisinden kaçmak  için, Nisan 1902'de İskra ile birlikte Londra'ya taşındı, orada Rus Marksist Leon Troçki ile arkadaş oldu. Londra'da Lenin, yılancık hastalığına yakalandı ve İskra yayın kurulu üzerinde öncü bir rol oynayamadı. Yokluğunda, yönetim kurulu Cenevre'ye taşındı.

İkinci RSDLP Kongresi Temmuz 1903'te Londra'da yapıldı. Konferansta Lenin'in destekçileri ve  Julius Martov arasında bir ayrışma ortaya çıktı. Martov, parti üyelerinin kendilerini parti liderlerinden bağımsız olarak ifade edebilmeleri gerektiğini savundu; Lenin bunu kabul etmedi, parti üzerinde tam kontrol sahibi güçlü bir liderliğe duyulan ihtiyacın altını çizdi. Lenin'in destekçileri çoğunluktaydı ve Lenin onları "majöratçılar" (B Rusçada bolşevik, dolayısıyla Bolşevikler) demiş; Buna karşılık, Martov takipçilerine "azınlıkçıları" (Rusça'da menşevi ve dolayısıyla Menşevik kimseler) olarak adlandırdı. Bolşeviklerle Menşevikler arasındaki tartışmalar konferanstan sonra da devam etti; Bolşevikler rakiplerini disiplinden yoksun oportünist ve reformist olarak suçlu bulurken, Menşevikler Lenin'i bir despot ve otokrat olarak suçlamıştı. Menşevikçileri öfkelendiren Lenin, İskra yazı işleri kurulundan istifa etti ve Mayıs 1904'te Menşevik-karşıtı Bir Adım İleri, iki Adım Geri bröşürünü yayımladı. Stres Lenin'i hasta etti ve iyileşmek için kırsal İsviçre'de yürüyüş tatili yapmaya gitti. Bolşevik hizip güçlendi; bahara kadar bütün RSDLP Merkez Komitesi Bolşevikti ve Aralık ayında Vperëd gazetesini (Forward) kurdu.

1905 Devrimi ve Sonrası: 1905-14

Ocak 1905'te St. Petersburg'da yapılan protestocuların Kanlı Pazar katliamı, 1905 Devrimi olarak bilinen bir sivil kargaşa oluşturdu. Lenin, Bolşevikleri olaylarda daha büyük bir rol üstlenmeye teşvik etti ve şiddetli ayaklanmayı destekledi. Bunu yaparken, "silahlı ayaklanma", "kitlesel terör" ve "mülk topraklarının kamulaştırılması" ile ilgili SR sloganlarını benimsedi ve Menşevik'in Ortodoks Marksizmden saptığı iddialarıyla sonuçlandı. Her iki grup da Nisan 1905'te Londra'da yapılan Üçüncü RSDLP Kongresine katılmış olmasına rağmen bir çok Bolşevik reddedilmiş, böylece Bolşeviklerin Menşeviklerle tamamen ayrıldığına kanaat getirmiştir. Lenin, fikirlerinin birçoğunu sunduğu, Sosyal Demokrasinin İki Taktiği Demokratik Devrim broşürünü, Ağustos 1905'te yayınlandı. Burada, Rusya'nın liberal burjuvazisinin anayasal monarşiye geçişini ve böylelikle devrime ihanet edeceğini öngörüyor; bunun yerine, proletaryanın Çarlık rejimini devirmek ve "proletarya ve köylülüğün geçici devrimci demokratik diktatörlüğünü" inşa etmek için köylülerle bir ittifak kurması gerekeceğini savundu.

1905 devrime tepki olarak, Çar I.Nikolas, Ekim Manifestosunda bir dizi liberal reformu kabul etti; daha sonra Lenin, St.Petersburg'a geri dönmek için kendini güvende hissetti. Maria Andreyeva'nın yönettiği, radikal yasal bir gazete olan Novaya Zhizn'in ("Yeni Hayat") editör kuruluna katılarak bunu RSDLP'nin karşılaştığı sorunları görüşmek için kullandı. Partiyi daha fazla üye aramaya teşvik etti ve şiddetli çatışmanın sürekli bir şekilde tırmandırılmasını savundu, ikisininde başarılı bir devrim için gerekli olduğuna inanıyordu. Lenin birkaç zengin sempatizasyondan gelen üyelik aidatlarının ve bağışların Bolşeviklerin faaliyetlerini finanse etmek için yetersiz olduğu kanısına vardı ve postane, tren istasyonu, tren ve bankaları soyma fikrini uygun buldu. Joseph Stalin'in liderliğinde hareket eden bir grup Bolşeviğin Gürcistan Tifliste Devlet Bankası'na bir silahlı soygun yaptı, Haziran 1907'de de Leonid Krasin liderliği altındaki bir grup bolşevik bu tür suç eylemlerini yerine getirmeye başladı.

Bolşeviklerle Menşevikler arasındaki uzlaşma fikrini kısaca desteklemesine rağmen, Lenin'in şiddet ve soygun savunuculuğu, Nisan 1906'da Stockholm'de düzenlenen Dördüncü Parti Kongresi'ndeki Menşevikler tarafından kınanmıştı. Lenin, Mayıs 1907'de Londra'da yapılan RSDLP 5. kongresinde hakimiyeti bolşevikler kazanmadan önce Rus İmparatorluğu'nun yarı özerk bir parçası olan büyük Finlandiya Dükalığı Kuokkala da bir bolşevik merkez kurulması için görevlendirildi. Bunun üzerine Çarlık hükümeti muhalefete müdahale edince, Hem Rusya'nın yasama meclisi İkinci Duma'nın dağılması hem de gizli polis Okhrana'ya devrimcileri tutuklama emri vermesi üzerine, Lenin Finlandiya'dan İsviçre'ye kaçtı. Orada Tiflis'te çalınan ve üzerinde tanımlanabilir seri numaraları bulunan banknotları değiştirmeye çalıştı.

Alexander Bogdanov ve diğer tanınmış Bolşevikler Bolşevik Merkezini Paris'e taşımaya karar verdiler; Lenin buna karşı çıkmasına rağmen, Aralık 1908'de şehre taşındı. Lenin, Paris'i sevmedi ve onu "pis  bir delik" olarak lanse etti ve orada bisikletten onu deviren bir sürücüye dava açtı. Lenin, Bogdanov'un Rusya proletaryasının devrim niteliğinde başarılı bir araç olabilmek için sosyalist bir kültür geliştirmesi gerektiği görüşünü çok eleştirdi. Bunun yerine, Lenin, emekçi sınıfları devrime götürecek bir sosyalist aydın grup önceliğini tercih etti. Dahası, Ernest Mach'den etkilenen Bogdanov, dünyanın tüm kavramlarının göreceli olduğuna inanırken, Lenin, Ortodoks Marksist görüşe, insan gözleminden bağımsız bir objektif gerçek olduğuna dikkat çekti. Bogdanov ve Lenin, Maxim Gorky'nin Nisan 1908'de Capri'deki villasında birlikte tatil yapmalarına rağmen Paris'e geri döndüklerinde, Lenin Bogdanov'un takipçileriyle Bolşevik hizipi arasında bölünmeyi teşvik etti, sonrasında ise onları Marksizmden sapmakla suçladı.

Mayıs 1908'de Lenin kısa bir süre Londra'da yaşadı ve burada British Museum Reading Room'u Boğdanov'un göreceliliğini "burjuva-gerici yanlış" olarak nitelediği materyalizm ve Empirio eleştirisini yazmak için kullandı. Lenin'in hizipçiliği, eski yakın destekçilerinden Alexei Rykov ve Lev Kamenev'in de aralarında bulunduğu Bolşevikler'in sayısını artırmaya başladı. Okhrana, partide büyük bir Lenin destekçisi olarak rol oynaması için Roman Malinocvsky'ı bir casus olarak göndererek hizipçi tavrından istifade etti. Çeşitli Bolşevikler, Malinovski ile ilgili süphelerini Lenine açıkladılar, casusun fark edildiğini bilip bilmemesine rağmen; Malinoskyı Okinama'ya yanlış bilgi vermesi üzerine kullanması mümkündü.

Ağustos 1910'da Lenin, İkinci Uluslararası Sekizinci Kongresine-uluslar arası sosyalist toplantısı- Kopenhag'da RSDLP'nin temsilcisi olarak katıldı ve sonrasında bunu Stockholm'de tatil yaparak annesiyle birlikte geçirdi. Karısı ve kız kardeşleriyle birlikte Fransa'ya taşındı ve önce Bombon'a, sonra Paris'te yerleşti. Burada, Fransız Bolşevlik İnessa Armand ile yakın bir arkadaş oldu; Bazı biyografi yazarları, 1910-1912 yılları arasında evlilik dışı ilişki yaşadıklarını ileri sürdüler. Bu arada Haziran 1911'de Paris toplantısında RSDLP merkez komitesi, Bolşevik merkezini ve Proletari gazesini kapatma emri vererek, operasyonlarının odağını Rusya'ya geri döndürmeye karar verdi. Partideki nüfuzunu yeniden kurma arayışına giren Lenin, Ocak 1912'de Prag'da düzenlenecek bir parti konferansını hazırladı ve 18 katılımcının 16'sının Bolşevikler olduğu halde, kargaşa yaratma eğilimleri için şiddetle eleştirildi.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun kültürel açıdan bir parçası olan Galiçya Krallığı ve Lodomeria'da Kraków'a geçerek, Jagellonian Üniversitesi'nin kütüphanesini araştırma yapmak için kullandı. Rus İmparatorluğu'nda faaliyet gösteren RSDLP ile yakın ilişki içerisinde kaldı ve Duma'nın Bolşevik üyelerini Menşevik'lerle parlamenter ittifakından ayrılmaya ikna etti. Ocak 1913'te Lenin'in "muhteşem Gürcü" olarak geçtiği Stalin onu ziyaret etti ve imparatorlukta Rus olmayan etnik grupların geleceğini tartıştılar. Hem Lenin'in hem de eşinin sağlık sorunu nedeniyle, Nadya'nın guvatr ameliyat olması için Bern'e gitmeden önce kırsal kasaba Biały Dunajec'e taşındılar.

Birinci Dünya Savaşı: 1914-17

Lenin, Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Galiçyadaydı. Savaş, Rus İmparatorluğu ve  Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu karşı karşıya getirti ve Rus vatandaşlığı nedeniyle Lenin tutuklandı ve Çarlık karşıtı kimlik bilgileri açıklanıncaya kadar kısa süreli hapsedildi. Lenin ve eşi, Şubat 1916'da Zürih'e taşınmadan önce Bern'e döndüler. Lenin, Alman Sosyal-Demokrat Partisinin Almanya'nın savaş çabasına destek verdiği için öfkeliydi - İkinci entornasyol'in Stuttgarta doğrudan bir ihlal kararına sosyalist partilerin karşı çıktığını - ve böylece İkinci Enternasyonal'in yok olduğunu gördü. Eylül 1915'te Zimmerwald Konferansı'na ve Nisan 1916'da Kienthal Konferansı'na katılarak, sosyalistleri kıtadaki "emperyalist savaşı" burjuvazi ve aristokrasiyi proletaryayla karşı karşıya getirerek kıtaya yayılmış bir "iç savaş" haline dönüştürmeye teşvik etti. Temmuz 1916'da Lenin'in annesi öldü, ancak cenazesine katılamadı. Ölümü onu derinden etkiledi ve o da işçi devrimini görmeden öleceğinden korktuğu için  depresyona girdi.

Eylül 1917'de Lenin emperyalizmin, tekelci kapitalizmin bir ürünü olduğunu savunan Kapitalizmin En Yüksek Evresi olan  Emperyalizmi yayınladı. Kapitalistler, ücretlerin daha düşük ve ham maddelerin daha ucuz olduğu yeni topraklara genişleyerek kazançlarını artırmaya çalıştılar. Rekabet ve çatışmanın artacağına ve emperyalist güçler arasındaki savaşın, proletarya devrimi ve sosyalizmin yıkılması sağlanıncaya kadar devam edeceğine inandı. Lenin zamanın çoğunu, hepsi de Marks üzerinde önemli etkilerde bulunan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ludwig Feuerbach ve Aristo'nun eserlerini okuyarak harcadı. Bu Lenin'in Marksizme yorumunu değiştirdi. Bir zamanlar politikaların önceden belirlenmiş bilimsel ilkelere dayanılarak geliştirilebileceğine inanırken, bir politikanın doğru olup olmadığı konusundaki tek testin uygulama olduğunun sonucuna vardı. Kendisini yine de Ortodoks bir Marksist olarak algılarken, Marx'ın toplumsal gelişim hakkındaki bazı tahminlerinden de dönmeye başladı. Marx orta sınıfın bir burjuvazi-demokratik devriminin proletaryanın sosyalist devrimine girmeden önce gerçekleşmesi gerektiğine inanırken Lenin, proletaryanın Çarlık rejimini bir ara devrim olmadan devirebileceğine inandı.

Şubat Devrimi ve Temmuz Günleri: 1917

 Şubat Devrimi, Şubat 1917'de, Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Petropgrad olarak yeniden adlandırılan St. Petersburg'da patladı -sanayi işçileri gıda sıkıntısı ve bozulan fabrika koşulları üzerine grev yaptı. Huzursuzluk Rusya'nın diğer bölgelerine yayılmış ve şiddet yoluyla devrilmekten korkan Çar II. Nicholas tahtan feragat etti. Duma (Rus milli meclisi) ülkeyi kontrol altına alarak Geçici Hükümet kurdu ve İmparatorluğu yeni bir Rus Cumhuriyeti haline getirdi. Lenin, İsviçre'deki üssünden bunu öğrenince diğer muhaliflerle birlikte bunu kutladı. Bolşeviklerden sorumlu olarak Rusya'ya dönmeye karar verdi ancak ülkedeki çoğu geçişi sürmekte olan çatışmalar nedeniyle engellenmiş olarak buldu. Diğer muhaliflerle, Rusya'nın savaşta olduğu zaman Almanya üzerinden  kendileri için bir geçiş planı hazırladı. Bu muhaliflerin Rus düşmanları için sorunlara yol açabileceğini kabul eden Alman hükümeti, aralarında Lenin ve karısının da olduğu  32 Rus vatandaşının bir tren yolculuğuna çıkmasına izin vermeyi kabul etti. Grup trenle  Zürih'ten  Sassnitz'e devamında İsveç Trelleborg'a feribotla gidip oradan da Haparanda-Tornio'ya ve  sonrasında Helsinkiye feribotla gidip, son olarak trenle Petrograd'da geçti.

Petrograd'ın Finlandiya İstasyonuna ulaşan Lenin, Bolşevik destekçilerine Geçici Hükümeti kınayan bir konuşma yaptı ve yine Avrupa genelinde bir proleter devrim çağrısında bulundu. Ertesi günlerde Bolşevik toplantılarında, Menşeviklerle uzlaşmaya gitmek isteyenleri aydınlattı ve İsviçre'den yolculuğunda yazdığı Bolşevikler için yaptığı planların bir taslağı olan Nisan Tezlerini ortaya koydu. Geçici Hükümeti destekledikleri için, etkili Petrograd Sovyetine egemen olan Menşevikleri ve Sosyal İnovasyoncu halkı ,  sosyalizme ihanet etmekle suçladı  . Hükümetin Çarlık rejimi kadar emperyalist olduğunu göz önüne alarak, proletarya devleti kurma ve sosyalist toplumu ileriye itme niyetiyle  Almanya ve Avusturya-Macaristan ile hemen barış yapılmasını , sovyetler yönetimi tarafından da , sanayi ve bankaların kamulaştırılması ve  devlet arazisine el konulmasını  savundu. Menşevikler aksine, Rusya'nın sosyalizme geçiş için yeteri kadar geliştiğine inandılar  ve Lenin'i yeni Cumhuriyet'i iç savaşa atmaya çalışmakla suçladılar . sonraki aylarda, Bolşevik Merkez Komitesi toplantılarına katılarak,üretken bir şekilde  Bolşevik gazetesi Pravda'ya yazı yazdı  ve Petrograd'da işçiler, askerler, denizciler ve köylüleri kendi davasına dönüştürme amaçlı halka açık konuşmalar yaparak politikaları için kampanya yürüttü.

Bolşevik destekçileri arasında artan hayal kırıklığını hisseden Lenin, Petrograd'da hükümetin tepkisini test etmek için silahlı bir siyasi gösteri önerdi.fakat sağlığı bozulduğundan  , Fin köyündeki Neivola'da iyileşmek için şehri terk etti. Bolşeviklerin silahlı gösterisi, Temmuz Günlerinde , Lenin uzakta iken gerçekleşti; ancak göstericilerin hükümet güçleriyle çatıştığını öğrenince, Petrograd'a döndü ve sakinlik  çağrısında bulundu. kargaşaya neden olmalarından dolayı hükümet, Lenin'in ve diğer önde gelen Bolşevikler'in tutuklanmasını emrederek bürolarına baskın düzenledi ve Lenin'in bir  provakatör bir Alman ajanı olduğunu iddia etti. Tutuklamadan kaçan  Lenin,  Petrograd da güvenli evlerde  saklandı. Öldürüleceğinden korkan Lenin ve diğer üst düzey Bolşevik Grigory Zinoviev daha sonra gizli saklı  Petrograd'tan Razliv'e taşındı. Orada, Lenin, Devlet ve Devrim adlı ; sosyalist devletin proletarya devriminden sonra nasıl gelişeceğine dair bir açıklama ve devletin kademeli olarak yok olacağı ve saf bir komünist toplum bırakacağı hakkında bir açıklama yapan kitap üzerinde çalışmaya başladı. Partinin merkez komitesinin gizli toplantısında bu fikrinin reddedilmesine rağmen, hükümeti devirmek için Bolşevik liderliğindeki bir silahlı ayaklanma için tartışma başlattı. Lenin daha sonra trenle ve yürüyerek Finlandiya'ya gitti,10 Ağutosda Helsinki'ye vardı, burada Bolşevik sempatizanlara ait güvenli evlerde saklandı.

Ekim Devrimi: 1917

Ağustos 1917'de, Lenin Finlandiya'da iken, Rus Ordusu Başkomutanı General Lavr Kornilov, Geçici Hükümete karşı askeri darbe girişiminde bulunulan Petrograd'a asker gönderdi. Premier Alexander Kerensky, Petrograd Sovyetine geri döndü,yardım için arlarında -Bolşevik üyelerinin de dahil  olduğu- KIrmızı Muhafızlar  olarak adalandırılan   işçileri  , şehri savunmak için  devrimcilerin   organize etmesine  izin verdi. Darbe petrograd'a ulaşmadan önce bastırıldı, bu olayla birlikte  Bolşeviklerin  siyasi arenaya  geri dönmesine izin verildi.sosyalizme düşman olan sağçı güçlerin bir karşı devrim yapmasından korkan   Menşevikler ve Sosyalist Devrimciler,  hükümeti Bolşeviklerle olan  ilişkileri normale döndürmek için baskı altına almışlardır . Hem Menşevikler hem de Sosyalist Devrimciler, Geçici Hükümetle olan bağlılıkları ve savaşın istenmemesi nedeniyle    bir çok   halk desteğini kaybetmişlerdi. Bolşevikler bunun üzerine harekete geçti ve sonra  Bolşevik yanlısı Marksist Troçki Petrograd Sovyeti'nin lideri  seçildi. Eylül ayında Bolşevikler hem Moskova hem de Petrograd Sovyetlerinin işçi kesimlerinde çoğunluk kazandı.

Durumun kendisi için daha güvenli olduğunu anlayan  Lenin, Petrograd'a döndü. orada, 10 ekimde yapaılan Bolşevik Merkez Komitesi toplandısına katıldı ve Geçici Hükümet'i devirmek için partinin silahli bir  ayaklanma başlatması  gerekeceğini savundu. Bu sefer öneri  ikiye  karşı on oyla kazandı. Zinoviev ve Kamenev plan eleştirmenleri, Rus işçilerinin rejime karşı  darbeyi desteklemeyeceğini ve Lenin'in tüm Avrupa'nın proleter devrimin eşiğinde olduğuna dair açık bir kanıtı olmadığını savundu. Parti, saldırıyı organize etme planlarını başlattı ve 24 Ekim'de Smolny Enstitüsü'nde son  bir toplantı yaptı. Kornilov' darbesi olduğu sırada , Petrograd Sovyeti tarafından  Bolşevikler'e büyük ölçüde sadık bir   Askeri Devrim Komitesinin (MRC) üssü kuruldu.

Ekim ayında MRC, Petrograd'ın ulaşım, iletişim, baskı ve hizmet merkezlerini kontrol altına almak için emir aldı ve kan dökülmeden bunu yaptı. Bolşevikler, Kış Sarayı'ndaki hükümeti kuşattılar ve sonra hükümet bakanlarını mağlup ettiler ve tutukladılar sonrasında  Bolşevik denizciler tarafından  kontrol edilen   kruvazör Aurora  binaya  ateş etti. Ayaklanma sırasında Lenin, Petrograd Sovyetine Geçici Hükümetin devrildiğini bildiren bir konuşma yaptı. Bolşevikler, Halk Komiserleri Konseyi veya "Sovnarkom"u yeni  hükümet biçimi ilan ettiler. Lenin başlangıçta başkanlık görevini reddetti ve  Trotski'yi bu iş için önerdi, ancak diğer Bolşevikler ısrar etti ve  sonunda  Lenin görevi kabul etti. Lenin ve diğer Bolşevikler daha sonra 26 ve 27 Ekim'de İkinci Sovyet Kongresi'ne katıldı ve yeni hükümet oluşumunu  ilan etti. Menşevik katılımcılar, ele geçirilen gayrimeşru iktidarı  ve iç savaş riskini kınadılar. Yeni rejimin bu ilk günlerinde, Lenin, Rus halkını uzaklaştırmamak için Marksist ve sosyalist terimlerle konuşmaktan kaçındı ve bunun yerine işçiler tarafından kontrol edilen bir ülkeye sahip olmaktan söz etti. Lenin ve diğer bir çok Bolşevik, proletarya devriminin  Avrupada yayılmasını günler ve aylar boyunca bekledi.

Lenin hükümeti

Sovyet hükümetinin örgütlenmesi: 1917-18

Geçici Hükümet, Kasım 1917'de bir Kurucu Meclisin seçilmesini planladı; Lenin'in itirazlarına karşı, Sovnarkom oylamanın planlandığı gibi gerçekleşmesi konusunda anlaşmaya vardı. Anayasa seçimlerinde Bolşevikler, tarım odaklı Sosyalist Devrimci Partinin oyların yaklaşık dörtte birini elde etmesiyle kaybetti. Lenin, seçimlerin halkın iradesinin adil bir yansıması olmadığını, seçmenin Bolşeviklerin siyasi programını öğrenmek için zamana sahip olmadığını ve Sol Sosyalist Devrimcilerin Sosyalist Devrimcilerden ayrılmadan önce aday listelerinin hazırlandığını savundu. Bununla birlikte, yeni seçilen Rusya Kurucu Meclisi Ocak 1918'de Petrograd'da toplandı. Sovnarkom, Tarım Odaklı Sosyalist Partinin  Sovyetlerden  iktidarı kaldırmaya çalışan bir  devrim olduğunu savundu ancak Sosyalist Devrimciler ve Menşevikler bunu reddetti. Bolşevikler, Meclisi yasal güçlerinin çoğundan mahrum bırakacak bir önerge sundular; Meclis bu öneriyi reddettiğinde, Sovnarkom bunu karşı-devrimciliğin kanıtı ilan etti ve onu zorla dağıttı.

Lenin, bazı Bolşeviklerin de dahil olduğu, diğer sosyalist partilerle koalisyon hükümeti kurma çağrısını reddetti. Bununla birlikte, Sovnarkom kısmen rahatladı; Menşeviklerle ya da Sosyalist Devrimcilerle bir koalisyonu reddetmesine rağmen, Aralık 1917'de Sol Sosyalist Devrimcilere kabinede beş görevde bulunmalarına izin verdi. Bu koalisyon, Sol Sosyalist Devrimciler, Bolşeviklerin Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdirme yaklaşımına ilişkin bir anlaşmazlık nedeniyle hükümetten çekildiği  Mart 1918 yılına kadar sadece dört ay sürdü. Mart 1918'deki 7. Kongrelerinde Bolşevikler, Lenin'inde istediği gibi  hem  reformcu Alman Sosyal Demokrat Partisinden uzaklaşmak ve kominist bir toplum olan nihai amacını belirtmek için, resmi adlarını Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nden Rusya Komünist Partisi'ne değiştirdi.

Asıl Hükümet tüm Rusya Sovyet Kongresi (arcs) tarafında seçilen yürütme komitesi ve Sovnarkom oluşumu içindeki hükümet ile resmen saf dışı bırakılmasına rağmen (VTSIK), zamanında üyeleri tarafından belirtildiği gibi  Kominist parti  Rusya'da fiilen kontrolü elinde tuttu. 1918 yılına gelindiğinde, Sovnarkom  ARCS ve VTSIK'in gittikçe marjinal hale gelmesiyle gereksiz olduğunu  iddia ederek tek taraflı hareket etmeye başladı ve böylece Rusya'nın yönetiminde artık Sovyetlerin rolü kalmadı. 1918 ve 1919 yılları arasında hükümet Menşevikler'i ve Sosyalist Devrimcileri Sovyetlerden attı. Rusya tek partili bir devlet haline geldi.

Partide mevcut Merkez Komitesine eşlik edecek bir Politik Büro ("Politbüro") ve Organizasyon Bürosu ("Orgburo") kuruldu. Bu parti organlarının kararları Sovnarkom ve Çalışma ve Savunma Konseyi tarafından kabul edilmek zorundaydı. Lenin bu yönetim yapısının en önemli figürüdür; bunun yanı sıra Sovnarkom'un Başkanı ve Çalışma ve Savunma Konseyi'nde oturan Merkez Komitesi ve Kominist partinin politbürosundaydı. Bu etkinin yakınında herhangi bir yere sahip olan tek kişi, Mart 1919'da grip salgını sırasında hayatını kaybeden Lenin'in sağ kolu Yakov Sverdlov'du. Kasım 1917'de, Lenin ve eşi, Smonly enstütüsü içinde iki odalı bir ev aldı ancak ertesi ay Finlandiya'nın Halia kentinde kısa bir tatil yapmak için oradan ayrıldılar. Ocak 1918'de Petrograd'da yapılan silahlı suikast girişiminden kurtuldu; o sırada Lenin'le birlikte olan Fritz Platten onu korurken yaralandı.

Alman Ordusunun Petrograd'a tehdit oluşturduğundan endişelenen, Sovnarkom başlangıçta geçici bir önlem olarak Mart 1918'de Moskova'ya taşındı. Lenin, Troçki ve diğer Bolşevik liderler, Lenin'in eşi ve kız kardeşi Maria ile birlikte yaşadığı, Sovnarkom toplantılarının yapıldığı odaya birleşik olan dairelerinin bulunduğu, Kremlin'e taşındılar. Lenin, Moskovayı sevmedi ancak hayatının geri kalanında nadiren şehir merkezinden ayrıldı. Ağustos 1918'de şehirde yapılan ikinci suikast girişiminden kurtuldu. Halka açık bir konuşmadan sonra vuruldu ve kötü yaralandı. Sosyalist Devrimci Fanny Kaplan tutuklandı ve infaz edildi. Saldırı, Rus basınında yaygın olarak yer aldı, bu olay onun adına çok sempati oluşturdu ve popülaritesini artırdı. Eylül 1918'de  Lenin, kısa bir süre önce kendisi için hükümet tarafından satın alınan Moskova'nın hemen dışındaki Gorki mülkine sürüldü.

Sosyal, hukuki ve ekonomik reform: 1917-18

İktidara gelince, Lenin rejimi bir dizi karar yayınladı. Birincisi, aristokrasinin ve Ortodoks Kilisesinin topraklarının yerel yönetimlerce millileştirilmesi ve köylülere yeniden dağıtılması gerektiğini ilan eden Arazi Kararnamesi idi. Bu, Lenin'in tarımsal kollektifleştirme arzusu ile çelişti fakat daha önce meydana gelen köylü toprakları gaspının hükümet tarafından kabul edilmesini sağlamıştır. Kasım 1917'de hükümet, karşı devrimci sayılan birçok muhalefet medyasını kapatan Basın Bildirgesi'ni yayınladı. Kararname Basın özgürlüğünü kısıtladığı için, birçok Bolşevik de dahil, büyük ölçüde eleştirildi buna karşın, bildirinin geçici olacağını iddia ettiler.

Kasım 1917'de Lenin, bu Cumhuriyet içinde yaşayan Rus olmayan etnik grupların Rusya'nın otoritesinden vazgeçme ve kendi bağımsız ulus devletlerini kurma hakkı olduğunu belirttiği Rus Halkının Hakları Bİldirgesini yayımladı. Sonuç olarak, birçok ülke bağımsızlık ilan etti: Aralık 1917'de Finlandiya ve Litvanya, Ocak 1918'de Letonya ve Ukrayna, Şubat 1918'de Estonya, Nisan 1918'de Transkafkasya ve Kasım 1918'de Polonya bağımsızlığı ilan etti. Kısa süre sonra, Bolşevikler bağımsız ulus devletlerindeki kominist partilerde aktif biçimde rol aldı, Temmuz 1918'de Sovyetlerin Beşinci Tüm Rusya Kongresi'nde Rusya Cumhuriyeti'ni Rus Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'ne dönüştüren bir anayasa onaylandı. Ülkeyi modernize etmek isteyen hükümet, Rusya'yı resmi olarak Julian takviminden Avrupa'da kullanılan Gregoryen takvime geçirdi.

Kasım 1917'de Sovnarkom, Rusya'nın yasal sistemini kaldıran ve kaldırılmış yasaların yerine "devrimci vicdan" kullanımını isteyen bir kararname yayınladı. Mahkemelerin yerine iki katmanlı bir sistem getirildi: Devrimci Mahkemeler karşı devrimci suçları ele alıyor ve Halk Mahkemeleri sivil ve diğer cezai suçlara bakıyor. Onlara önceden var olan yasaları görmezden gelmeleri ve kararlarını Sovnarkom kararnameleri ve "sosyalist adalet duygusu" üzerine oturtmaları talimatı verildi. Kasım'da silahlı kuvvetlerin yenilenmesini kabul etti; Sovnarkom eşitlikçi önlemleri uyguladı, önceki rütbeleri, unvanları ve madalyaları kaldırdı ve askerleri komutanlarını seçmek için komiteler kurmaya çağırdı.

Ekim 1917'de Lenin, Rusya'daki herkes için günde sekiz saatlik bir çalışma kararı yayınladı. Ayrıca, öngörülen hükümetin,  Rusya'daki tüm çocuklar için ücretsiz, laik eğitim almalarını garantileyecek bir halk eğitim yasası çıkarmış ve devlet yetimhaneleri sistemi kurulması yönünde hüküm vermiştir. Cahil kitleyle mücadele için okuma yazma kampanyası başlatıldı; tahminen 5 milyon kişi 1920'den 1926'ya kadar temel okuryazarlık kurslarına kaydolmuştur. Cinsiyet eşitliğini kapsayan, kadınlara ekonomik özgürlük vererek ve boşanma üstündeki  kısıtlamalırı kaldırarak kadınları özgürleştirmeye yardımcı olan yasalar getirilmiştir.  Bolşevik bir kadın örgütü olan  Zhenotdel bu amaçları yürütmek için kurulmuştur. Lenin ve Komünist Parti ateist bir militan olarak, dini örgütleri yıkmak istedi ve Ocak 1918'de hükümet, kilise ve devletin ayrılmasına karar verdi ve okullarda din eğitimi  yasaklandı.

Kasım 1917'de Lenin, her işletmenin çalışanlarını, işletmelerinin yönetimini izlemek için seçilmiş bir komite oluşturmaya çağıran İşçi Kontrolü Kararnamesini yayınladı. Bu ay ayrıca, ülke altınını talep eden bir emir yayınladılar ve Lenin'in sosyalizme doğru attığı büyük adım olarak gördükleri bankaları kamulaştırdılar. Aralık ayında Sovnarkom, endüstri, bankacılık, tarım ve ticaret üzerinde yetki sahibi olan Ulusal Ekonomi Yüksek Kurulu'nu (VSNKh) kurdu. Fabrika komiteleri, VSNKh'ya bağlı olan sendikalara astar niteliğindeydi; böylece, devletin merkezileştirilmiş ekonomik planı, işçilerin yerel ekonomik çıkarları üzerinde öncelik kazanmıştı. 1918'in başlarında, Sovnarkom dış borçların hiç birini kabul etmedi ve borçlarından ötürü faiz ödemeyi reddetti. Nisan 1918'de dış ticareti kamulaştıracak, ithalat ve ihracatta devlet tekeli kuracaktı. Haziran 1918'de kamu kuruluşlarının, demir yollarının, mühendislik, tekstil, metalurji ve madenciliğin kamulaştırılmasına karar verildi, ancak bir çoğu sadece devlete ait kurumlardı. Tam ölçekli kamulaştırma, küçük ölçekli sanayi kuruluşlarının devlet kontrolü altına alındığı Kasım 1920'ye kadar gerçekleşmedi.

"Sol Komünistler" olarak bilinen Bolşeviklerden oluşan bir grup, Sovnarkom'un tüm sanayi, tarım, ticaret, finans, ulaşım ve iletişimin kamulaştırılmasını istedikleri ekonomi politikasını çok ılımlı olarak eleştirdi. Lenin, bunun o aşamada mantıklı olmadığını ve hükümetin yalnızca bankalar, demir yolları, büyük toprak alanları ve daha büyük fabrikalar ve madenler gibi Rusya'nın büyük ölçekli kapitalist işletmelerini kamulaştırması gerektiğini, küçük işletmelerin kamulaştırılması için büyüyene kadar özel olarak faaliyet göstermelerine izin verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Lenin, Sol Komünistlerle ekonomik örgütlenme konusunda da görüş ayrılığı yaptı; Haziran 1918'de sanayi için merkezi ekonomik kontrolün gerekli olduğunu savunurken, Sol Komünistler her fabrikanın kendi işçileri tarafından kontrol edilmesini istediler, Lenin Sendikalist bir yaklaşımın  Sosyalizm davasına zararlı olduğunu düşünüyordu.

Sol bir liberter bakış açısı benimseyen Komünist Partideki hem Sol Komünistler hem de diğer gruplar Rusya'daki demokratik kurumların çöküşünü eleştirdi. Uluslararası anlamda birçok sosyalist Lenin'in rejimini kınadı ve sosyalizm kurduğunu reddetti; Özellikle, yaygın siyasi katılımın, halkın istişaresinin ve endüstriyel demokrasinin eksikliğini vurguladılar. 1918 sonbaharında Çek-Avusturyalı Marksist Karl Kautsky, Lenin'in  şiddetli bir cevap verdiği, Sovyet Rusya'sının demokratik karşıtı niteliğini kınayan bir anti-Leninist broşürünü yazdı. Alman marksist Rosa Luxemburg, Kautsky'nin görüşlerini yineledi; buna karşın, Rus anarşist Peter Kropotkin, Bolşevik iktidarını "Rus Devriminin gömülmesi" olarak nitelendirdi.

Brest-Litovsk Anlaşması: 1917-18

Lenin, iktidarı ele geçirmesinin ardından, hükümetinin kilit politikasının, Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesi ve Almanya'nın Merkez Devletleri ve Avusturya-Macaristan ile bir ateşkes sağlanması gerektiğine inanıyordu. Devam eden savaş, barış sözü verdiği savaşa yorgun düşmüş Rus birlikleri arasında kızgınlık oluşturacağına ve bu birliklerin ve ilerleyen Alman Ordusunun hem kendi hükümetini hem de uluslararası sosyalizmi tehdit ettiğine inandı. Buna karşın, diğer Bolşevikler - özellikle Bukharin ve sol Komünistler - Merkezi Güçlerle barışın uluslararası sosyalizme ihanet olacağına ve kendi hükümetine karşı Rusya'nın proletaryanın ayaklanmasını tetikleyecek bir devrimci savunma savaşı yürütmesi gerektiğine inanıyordu.

Lenin, Kasım 1917 barış kararnamesinde İkinci Sovyet Kongresi ve Alman ve Avusturya-Macaristan hükümetleri tarafından onaylanan 3 aylık bir ateşkes önerdi. Almanlar, Batı Cephesi üzerinde odaklanmak ve yaklaşmakta olan yenilgiyi engellemek için bir fırsat olarak gördüklerinden olumlu yanıt verdiler. Kasım ayında, Doğu Cephesi'ndeki Alman yüksek komutanlığının merkezi olan Brest-Litovsk'da, Rusya delegasyonunun başında Troçki ve Adolph Joffe liderliğindeki ateşkes görüşmeleri başladı. Bu arada, Ocak ayına kadar ateşkes kabul edildi. Görüşmeler sırasında Almanlar, Polonya, Litvanya ve Courland'ın bulunduğu savaşta fethettikleri yerleri isteme konusunda ısrar ederken Ruslar bunun, bu ulusların kendi kaderini belirleme hakkına ihlal olduğunu savundu. Bazı Bolşevikler, Avrupa genelinde proleter devrimin patlak vermesine kadar müzakereleri sürdürme umutlarını dile getirdiler. 7 Ocak 1918'de Trotskiy, Merkez Kuvvetler'den bir ültimatom ile Brest- livovsk'tan St. Petersburg'a geri döndü, ya Rusya Almanya'nın toprak taleplerini kabul edecekti ya da savaş devam edecekti.

Lenin Ocak ayında ve tekradan Şubat ayında Bolşevikleri Almanya'nın önerilerini kabul etmek için teşvik eti. Bölgesel kayıpların, eğer Bolşevik yönetimindeki hükümetten geri kalanları emniyet altına alırlarsa kabul edilebilir olduğunu savundu. Bolşeviklerin çoğunluğu, müzakereyi uzatmaya ve Almanya'nın blöfünü sürdürmesini umarak, Lenin'in fikrini reddetti. 18 Şubat'ta Alman Ordusu yeniden bir saldırı başlattı, Rus kontrolündeki topraklara doğru ilerledi ve  bir gün içinde Dvinsk'i fethetti. Bu noktada, Lenin sonunda Bolşevik Merkez Komitesinin küçük bir çoğunluğunu Orta Güçlerin taleplerini kabul etmeye ikna etti. Bununla birlikte, 23 Şubat'ta Merkezi Güçler, Rusya, sadece Polonya'nın ve Baltık ülkelerinin değil, aynı zamanda Ukrayna'nın da Alman kontrolünü tanımalı ya da Rusya'nın tam ölçekli bir işgalle karşılaşacağına dair yenir bir ültimatom yayınladı.

3 Mart'ta Brest-Litovsk Antlaşması imzalandı. Eski İmparatorluk nüfusunun %26'sı, tarımsal hasat alanının %37'si, endüstrisinin %28'i, demir yolu raylarının %26'sı ve kömür ve demir yatağının dörtte üçü Alman kontrolüne geçti ve bu anlaşma Rusya'nın büyük topraklar kaybetmesi ile sonuçlandı. Buna göre, Anlaşma, Rusya'nın siyasi yelpazesinde çok da istenmedi ve birçok Bolşevik ile Sol Sosyalist Devrimciler protesto etmek için Sovnarkom'dan istifa ettiler. Antlaşma sonrasında Sovnarkom, Almanya'da proleter devrimi kışkırtmaya çalışmaya, ülkede savaş karşıtı ve hükümet karşıtı yayınlar yayınlamaya odaklandı; Alman hükümeti Rus diplomatlarını ihraç ederek misilleme yaptı. Kasım 1918'de Alman İmparatoru 2. Wilhelm istifa etti ve ülkenin yeni yönetimi Müttefiklerle ateşkes imzaladı. Sonuç olarak, Sovnarkom Brest-Litovsk Antlaşması'nı geçersiz ilan etti.

Anti-Kulak kampanyaları, Cheka ve Red Terror: 1918-22

1918 ilkbaharında, Batı Rusya'daki birçok şehir tekrarlayan gıda sıkıntısı nedeniyle kıtlıkla karşı karşıya kaldı. Lenin, bunun için  finansal değerini artırmak için ürettiği tahılları sakladığı iddia edilen zengin çiftçileri ya da daha zengin köylüleri suçladı. Mayıs 1918'de zengin çiftçilerden tahıllarının alınıp şehre dağıtılması için silahlı gruplar kurulmasını talep eden bir talimat çıkardı ve Haziran ayında yardıma muhtaç olanlar için Yoksul Köylü Komitelerinin kurulması çağrısında bulundu. Silahlı müfrezelerin köylü gruplarıyla sık sık çatışması yüzünden, bu politika büyük bir sosyal düzensizlik ve şiddetle sonuçlandı ve iç savaşın başlamasına neden oldu. Ağustos 1918'de Penza Bolşeviklerine gönderdiği "zengin çiftçiler, zengin insanlar ve kan emiciler" olarak tanınmış en az 100 kişinin halk tarafından asıldığı bir köylü ayaklanmasını bastırmaya çağıran telgraf Lenin'in amaçlarının önemli bir örneğidir.

İsteksiz köylülerin tükettiklerinden fazla tahıl üretmesini talep etmek üretimin düşmesine neden oldu. Gelişen bir karaborsa devlet tarafından onaylanmış resmi ekonomiye destek verdi ve Lenin spekülatörleri, kara borsacıları ve yağmacıları ortadan kaldırmaya çağırdı. Hem Sosyalist Devrimciler hem de Sol Sosyalist Devrimciler Temmuz 1918'de 5. Tüm Rusya Sovyet Kongresi'nde tahılın silah zoruyla tahsis edilmesini kınadılar. Yoksul köylü komitelerinin, kulak olmayan (zengin çiftçi) köylülere eziyet ettiğini ve bununda köylüler arasında hükümet karşıtı duygularına katkıda bulunduğunu fark eden Lenin, Aralık 1918'de komiteleri kaldırdı.

Lenin, defalarca eski düzeni devirmek ve devrimi başarmak için terör ve şiddete duyulan ihtiyacı vurguladı. Kasım 1917'de Sovyetlerin Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesinde yaptığı konuşmada, "devletin şiddet kullanma uğruna kurulmuş bir kurum olduğunu" belirtti. Daha önce, bu kargaşalar tüm insanlara karşı bir avuç para çantasıyla yapıldı; şimdi biz halkın çıkarları doğrultusunda ayaklanma organize etmek istiyoruz" dedi. Ölüm cezasını kaldırma konusundaki önerilere şiddetle karşı çıktı. Bolşevik karşıtı güçlerin yönetimini devirmesinden korkan Lenin, Aralık 1917'de Karşı Devrimle Mücadele için Acil komisyon ve Sabotaj veya Felix Dzerzhinsky liderliğindeki siyasi bir polis teşkilatının "Cheka" nın kurulmasını emretti.

Eylül 1918'de Sovnarkom, Cheka tarafından yönetilen bir baskı sistemi olan Red Terror'un resmi olarak açılması kararını onayladı. Bazen tüm burjuvaziyi ortadan kaldırma girişimi olarak tanımlansa da, Lenin bu sınıfın  tüm üyelerini ortadan kaldırmak istemedi, bunlardan sadece kendi kurallarını yeniden oluşturmak isteyenleri amaçladı. Terörün kurbanlarının çoğunluğu Çarlık yönetiminin iyi vatandaşları ya da eski üyeleriydi, ancak diğerleri burjuva olmayan anti-Bolşeviklerdi ve istenilmeyen kişi olarak algılanıyorlardı. Cheka, Devrim Mahkemelerine başvurmadan hükümetin düşmanı olarak gördüğü herkesi ceza ve idam hakkına sahip olduğunu ileri sürdü. Buna göre, Sovyet Rusya genelinde Cheka, çok sayıda idam gerçekleştirdi. Örneğin, Petrograd Cheka birkaç gün içinde 512 kişiyi idam etti. Daha sonradan tarihçilerin tahminleri 10.000 ila 15.000, diğerinde 50.000 ila 140.000 arasında değişse de, Red Terror'da kaç kişinin öldüğünün doğruluğunu sağlamak için kalan hiçbir kayıt yok.

Lenin bu şiddete asla tanık olmadı ya da ilk elden katılmadı ve açıkça  kendini şiddetten uzak tuttu. Yayınlanan makalelerinde ve konuşmalarında idamı nadiren istemişti, oysa kodlanmış telgraflarında ve gizli notlarında düzenli olarak bunları gerçekleştirmişti. Çoğu Bolşevik, Cheka'nın kitlesel infazlarını onaylamadığını ve örgütün açıkça anlaşılamamasından korktuğunu belirtti. Parti, Şubat 1919'da faaliyetlerini sınırlamaya çalışırken, Cheka daha önce olduğu gibi ülkenin kanatları altında devam ettiği halde, sıkıyönetimde olmayan bölgelerde mahkeme yetkilerini kaldırdı ve infaza devam etti. 1920 yılına gelindiğinde, Cheka Sovyet Rusya'sının en güçlü kurumu olmuş ve tüm diğer devlet kurumlarına etki etmiştir.

Nisan 1919'daki bir kararname, daha sonra yeni bir hükümet ajansı olan Gulag tarafından idare edildiyse de, Cheka'ya emanet edilen toplama kamplarının kurulmasıyla sonuçlandı. 1920 yılı sonunda, yaklaşık Sovyet Rusya genelinde 50.000 tutsağın bulunduğu 84 kamp kuruldu; Ekim 1923'e kadar, 315 kamp ve yaklaşık 70.000 tutsak oldu. Kamplarda bu tutsaklar köle olarak kullanılıyordu. Temmuz 1922'den itibaren Bolşevik hükümetine karşı mağlup olmuş sayılan entelektüeller zorlu bölgelere gönderilmiş veya tamamen Rusya'dan sürülmüştür; Lenin, bu tutum içerisinde olanların listesini şahsen incelemiştir. Mayıs 1922'de Lenin, Bolşevik olmayan rahiplerin infazını istediği 14.000 ila 20.000 ölüme neden olacak bir kararname yayınladı. Hükümetin din karşıtı politikaları, en çok Rus Ortodoks Kilisesini etkilese de Katolik ve Protestan kiliseleri, Yahudi sinagogları ve İslam camileri üzerinde de etkili oldu.

İç Savaş ve Polonya-Sovyet Savaşı: 1918-20

Lenin, Rusya'nın aristokrasisinin ve burjuvazisinin onun hükümetine karşı gelmesini beklemesine rağmen, alt sınıfların sayısal üstünlüğü Bolşeviklerin etkili bir şekilde onları organize etme kabiliyetiyle birleştiğinde, herhangi bir çatışmada hızlı bir zafer elde edeceğine inanıyordu. Bu olayda, Rusya'daki Bolşevik yönetimine yönelik şiddet karşıtlarının yoğunluğunu tahmin edemedi. Ardından gelen Rus İç Savaşı, Bolşevik yanlısı Kırmızı Kolları, Bolşevik karşıtı Beyazlara karşı kışkırttı; aynı zamanda, Rusya İmparatorluğu boyunca Kırmızı ve Beyaz ordular ile yerel köylü grupları, Yeşil ordular arasındaki ve Rusya sınırları üzerindeki etnik çatışmaları da kapsıyordu. Buna göre, çeşitli tarihçiler iç savaşın iki ayrı çatışmayı temsil ettiğini gördüler: Biri devrimcilerle karşı devrimciler arasında, diğeri de farklı devrimci gruplar arasında.

Beyaz ordular eski Çarlık askeri subaylar tarafından kuruldu ve Anton Denikin'in Gönüllü Ordusu'nu Güney Rusya'da, Alexander Kolchak'ın Sibirya'daki güçlerini ve Nikolay Yudenich'in birliklerini yeni bağımsız Baltık ülkelerinde bir araya getirdi. Çek Cumhuriyeti'nin 35.000 üyesi (merkezi güçlerle olan çatışmadaki savaş esirleri) ile desteklenen Beyaz lejyonlar, Samara'da kurulmuş bir bolşevik karşıtı hükümetle ittifak kurmuş Kurucu Meclis Üyeleri Komitesi (Komuch) ve Savnarkoma karşı birleştiler. Beyazlara, Brest-Litovsk Antlaşması'nı Müttefikler'in savaş çabalarına ihanet olarak algılayan ve Bolşeviklerin dünya devrimine çağrılarından korkan Batılı Hükümetlerde destek verdi. 1918'de İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İtalya ve Sırbistan, Murmansk'a 10,000 asker çıkardı ve Kandalaksha'ya el koydu. O tarihten sonra İngiliz, Amerikan ve Japon kuvvetleri Vladivostok'a indi. Batılı birlikler Beyazları sadece subaylar ve muhimmatlarla desteklemek yerine kısa süre içinde iç savaş çıkardı;, ancak Japonya çatışmayı toprak genişlemesi için bir fırsat olarak gördükleri için bu gölgeden ayrılmadı.

Lenin, Troçki'yi bir İşçi ve Köylülerden bir Kızıl Ordu kurmakla görevlendirdi ve onun desteğiyle Eylül 1918'de TRotsky bir Askeri Devrim Konseyi kurdu ve 1925 yılına kadar başkanlık görevinde kaldı. Onların değerli askeri deneyimini bilen Lenin, eski Çarlık ordusundan memurları Kızıl Orduya kabul etse de, Trotsky onların faaliyetlerini izlemek için askeri bir konsey kurdu. Beyazlar büyük ölçüde eski İmparatorluğun çevresine yerleşirken Kırmızılar, Rusya'nın en büyük iki şehri, Moskova ve Petrograd'ın yanı sıra Büyük Rusya'nın çoğunda kontrolünü elinde tutuyorlardı. Sonuncu söylenen, bölgenin hem bölünmüş, hem de coğrafi olarak dağılmış olması nedeniyle engellendi ve etnik Rus üstünlüğü, bölgede azınlıkta kalan vatandaşları yabancılaştırdı. Bolşevik karşıtı ordular, bilinen Bolşevik destekçilerine karşı bir terör olayı "Beyaz Terörü" gerçekleştirdiler, ancak bu devlet tarafından onaylanmış Kızıl Teröre göre daha spontan oldu. - Leninin kapitalist propagan üzerine suçlandığı anti-semitizm kınaması   talebinde bulundukları - Yahudi cemaatlerine yönelik saldırılar için Beyaz ve Kızıl ordu sorumluydu.

Temmuz 1918'de Sverdlov, Sovnarkom'a, ilerleyen Beyaz birlikler tarafından kurtarılmalarını önlemek için eski Çar ile yakın akrabalarının infazını Yekaterinburg'da Ural Bölge Sovyetinin denetlediğini bildirdi. Kanıttan yoksun olmasına rağmen, Richard Pipes ve Dmitri Volkogonov gibi biyografi yazarları ve tarihçileri, cinayetin muhtemelen Lenin tarafından onaylandığı görüşünü dile getirdi; buna karşılık, tarihçi James Ryan buna inanmak için hiçbir sebep bulunmadığına dikkat çekti. Lenin için öldürme gerekliydi; Fransız Devrimi'nde XVI. Louis'in infaz edilmesiyle oluşan örneği vurguladı.

Brest-Litovsk Anlaşmasından sonra, Sol Sosyalist Devrimciler koalisyonu terk ettiler ve Bolşevikleri devrimin haini olarak görüyorlardı. Sol Sosyalist Devrimci Yakov Grigorevich Blumkin Temmuz 1918'de, Almanya'nın Rusya'daki büyükelçisi Wilhelm von Mirbach'a suikast düzenledi ve müteakiben devam eden diplomatik olayın Almanya'ya karşı tekrar başlatılan bir devrim savaşına yol açacağını ümit etti. Sol Sosyalist Devrimciler daha sonra Moskova'da bir darbe başlatarak Kremlin'i bombaladı ve Trotsky güçleri tarafından durdurulmadan şehrin merkez ofisini ele geçirdi. Partinin liderleri ve birçok üyesi tutuklandı ve hapsedildi, ancak Bolşeviklerin diğer muhaliflerine göre daha yumuşak davranıldı.

1919 yılına gelindiğinde Beyaz ordular geri çekildi ve 1920 yılının başında üç cephede de yenildi. Bununla birlikte, Polonya-Sovyet Savaşı, Polonya'nın Beyaz Rusya ve Batı Ukrayna'yı birleştirmeye çalışmasının ardından o yıl patlak verdi; Mayıs 1920'de Kiev'i ele geçirildi. Polonya Ordusu'nu geri zorladıktan sonra Lenin,  kızıl orduyu Polonya proletaryasının Rus birliklerini desteklemek için  yükseleceğine  ve böylece Avrupa devrimini tetikleyeceğine  inandığından   polonyayı istila etmeye teşvik eti. . Troçki ve diğer Bolşevikler şüpheci olsalar da, sonunda işgal konusunda anlaşmışlardı. Bununla birlikte, Polonya proletaryası yükselmedi ve Kızıl Ordu Varşova Savaşı'nda yenildi. Polonyalı ordular Kızıl Orduyu Rusya'ya geri itti ve Sovnarkom'u barış için dava etmeye  zorladı; Savaş, Rusya'nın Polonya'ya toprakları devrettiği ve onlara tazminat ödedikleri Riga Barışı'nda sona erdi.

Komintern ve dünya devrimi: 1919-20

Batı Cephesindeki Mütarekesizlik sonrasında Lenin, Avrupa devriminin patlak vermesinin yakın olduğuna inanıyordu. Bunu teşvik etmek isteyen Sovnarkom, Mart 1919'da Macaristan'da Béla Kun'un Komünist hükümetinin kurulmasını ve ardından Bavyera'daki Komünist hükümet ve Spartacus Birliği'nin de dahil olduğu Almanya'nın diğer bölgelerindeki çeşitli devrimci sosyalist ayaklanmaları destekledi. Rusya İç Savaşı sırasında Kızıl Ordu, Sovyet hükümet sisteminin kurulmasında Marksistlere yardım etmek için Rusya'nın sınırları üzerindeki yeni bağımsız cumhuriyetlere gönderildi. Avrupa'da bu, Estonya, Letonya, Litvanya, Beyaz Rusya ve Ukrayna'da komünist liderliğindeki yeni devletlerin kurulmasıyla sonuçlandı. Bunların tamamı Rusya'dan resmen bağımsızdı. Gürcistan'da komünist hükümetlerin kurulmasına yol açtı ve sonra da  Dış Moğolistan'da gerçekleşti. Çeşitli üst düzey Bolşevikçiler, bunların  Rus devletinin içine girmesini istediler. Lenin, ulusal duyarlılıklara saygı duyulması konusunda ısrarcıydı, ancak bu ulusların yeni Komünist Parti yönetimlerinin, Moskova hükümetinin fiili bölgesel şubeleri olduğuna dair kendilerine güvence verdi.

1918 sonlarında İngiliz İşçi Partisi, Sosyalist Partiler Enternasyonal Konferansı'nın kurulmasına çağrıda bulundu. Lenin bunu göz ardı ettiği İkinci Enternasyonal'i canlandırdığını gördü ve etkisini telafi etmek için kendi rakip uluslararası sosyalist konferansını hazırladı. Bu konferansı Zinovyev, Troçki, Christian Rakovsky ve Angelica Balabanoff'un yardımıyla organize etti. Mart 1919'da, bu Komünist Enternasyonal'in Birinci Kongresi ("Komintern") Moskova'da açıldı. Küresel kapsamda yoktu; 34 eski delegenin 30'u eski Rus İmparatorluğu ülkeleri arasında ikamet etmişti ve uluslararası delegelerin çoğu kendi ülkelerinde sosyalist partiler tarafından resmen tanınmamıştı. Buna göre Bolşevikler, yalnızca Lenin'in Bolşeviklerin görüşlerini onaylayan sosyalist partilerin Komintern'e katılmasına izin verildiği anlamına gelen bir dizi yönetmelik hazırlarken sürece hakim oldu. İlk konferans sırasında Lenin delegelere, Kautsky gibi revizyonist Marksistler tarafından savunulan sosyalizme giden parlamento yolunu aydınlatmak ve Avrupa burjuvazileri hükümetlerini şiddet yoluyla devirme çağrılarını tekrar ederek konuştu. Zinoviev Uluslararasının Başkanı olurken, Lenin onun üzerinde büyük bir etki oluşturmaya devam etti.

Komünist Enternasyonal'in İkinci Kongresi, Temmuz 1920'de Petrograd'ın Smolny Enstitüsünde açıldı vebu  Lenin'in son kez Moskova'dan başka bir şehri ziyaret ettiği  zamanı temsil etti. Orada, yabancı delegeleri Bolşeviklerin iktidarı nasıl  ele geçirdiklerini  taklit etmeye teşvik etti ve kapitalizmin toplumsal gelişmede gerekli bir aşama olduğuna dair uzun zamandır devam eden görüşünü terk etti; bunun yerine sömürge  işgali altındaki ülkeleri, kapitalizm öncesi toplumların doğrudan sosyaliste dönüştürmelerine  destek verdi.onlara devrimci davayı ilerletmek için yapılması gerekenlerde ısrar etmek yerine ,bu kongre için , devrimci  parlamento sistemlerine ve sendikalara girmeyi reddettiği  İngiliz ve Alman komünist partilerinin sol unsurlarına yönelik eleştirilerini ifade eden 'sol kanat'kominism:Bir Çocukluk Çağı Bozukluğu adlı  kısa bir kitap yazdı;ve onları devrimci davayı ilerletmeleri için yapmaları gerekenler konusunda ısrar etti . Kongre, daha sonra Ağustos ayına kadar oturumların  düzenlenmeye devam ettiği Moskova'ya taşınmadan önce Polonya ile sürmekte olan savaş nedeniyle birkaç gün boyunca askıya alınmak zorunda kaldı. Bununla birlikte, Lenin'in öngördüğü dünya devrimi gerçeleşmedi, Macar Komünist hükümeti devrildi ve Alman Marksist ayaklanmaları bastırıldı.

Kıtlık ve Yeni Ekonomik Politika: 1920-22

Komünist Parti içinde, iki gruptan da (Rusya Devletini çok merkezi ve bürokratik olmakla suçlayan Demokratik Merkeziyetçilik ve İşçi Muhalefeti Grubu) muhalifler vardı. Resmi devlet sendikalarıyla bağlantılı olan İşçi Muhalefeti, hükümetin Rus işçi sınıfının güvenini kaybettiği endişesini de dile getirdi. Troçki'nin sendikaların ortadan kaldırılması yönündeki önerisine öfkelendiler. Sendikaların bir işçi devleti içinde gereksiz olduğunu düşünüyordu, ancak Lenin onların kaldırılmamasının daha iyi olduğuna inanarak bunu kabul etmedi. Çoğu Bolşevik, Lenin'in görüşünü sendika tartışmasında kabul etti. Muhalefetle baş edebilmek için Şubat 1921'deki Onuncu Parti Kongresi'nde Lenin, sürgün edilme korkusuyla, parti içinde yasaklanmış hizip hareketlerini anlattı.

Kuraklığın neden olduğu kısımlarda,1921 Rus kıtlığı, yaklaşık beş milyon ölümle sonuçlanan, 1891den beri ülkenin yaşadığı en şiddetli deneyim oldu. Açlık, devletin büyük miktarlarda Rus tahıl ihracatı yapmasıyla birlikte daha da kötüleşti. Kıtlık mağdurlarına yardım etmek için ABD hükümeti, gıda dağıtmak için bir Amerikan Yardım İdaresi kurdu, ancak Lenin bu yardımdan şüphelendi ve yakından takip etti. Kıtlık döneminde Patrik Tikhon, Ortodoks Kiliselerini (hükümetin onayladığı bir eylem) açlık çekenlere yardımcı olmak için gereksiz maddeleri satmaya çağırdı. Şubat 1922'de Sovnarkom daha ileri giderek, dini kurumlara ait tüm değerli eşyalara zorla el koyma ve satma çağrısında bulundu. Tikhon, Efkariste kullanılan eşyaların satılmasına karşı çıktı ve birçok din adamı ödeneklere direndi ve bu şiddet olaylarına karışmalarıyla sonuçlandı.

1920 ve 1921'de, yerel muhalefetin talebi üzerine, Bolşevik karşıtı köylü ayaklanmalarının Rusya çapında patlak vermesiyle sonuçlandı, ancak bastırıldı. En önemlileri arasında Kızıl Ordu tarafından bastırılan Tambov İsyanı idi. Şubat 1921'de işçiler Petrograd'da grev yapmaya devam etti ve sonucunda hükümet kentte sıkıyönetim ilan etti ve gösterileri durdurmak için Kızıl Orduyu gönderdi. Mart ayında, Kronstadt'daki denizciler, tüm sosyalistlerin özgürce serbest bırakılmalarını, bağımsız sendikalara toplanma özgürlüğünün verilmesini ve köylülerin serbest pazarlara izin verilmesi talebinde bulundu. Talepleri yerine getirilmeyince Bolşevik hükümetine karşı Kronstadt isyanını başlattı. Lenin, militanların, intikam çağrısına, sosyalist devrimciler ve yabancı emperyalistler tarafından yanlış yönlendirildiğini ilan etti. Troçki liderliğindeki Kızıl Ordu, 17 Mart'ta, binlerce ölümle ve hayatta kalanların ise esir kamplarına hapsedilmesiyle sonuçlanan bir isyan çıkardı.

Şubat 1921'de Lenin, Politbüro'ya Yeni Ekonomik Politika (NEP) getirdi; kıdemli Bolşevikleri bunun zorunluluğuna ikna etti ve Nisan ayında kanuna geçti. Lenin, bu politikayı, NEP'in orijinal Bolşevik ekonomik planlarına geri dönüşünü temsil ettiğini söylediği bir Gıda Vergisi broşüründe açıkladı; Sovnarkom'un, "savaş komünizmi" ekonomi politikalarına başvurmaya zorlandığı iç savaşla raydan çıkardığını iddia etti. NEP, Rusya'da, ücret sisteminin yeniden başlatılmasına ve köylülerin kazançlarını vergilendirirken açık pazarlarda ürettikleri ürünleri satması gibi bazı özel teşebbüslere izin verdi. Politika, aynı zamanda, temel sanayi, ulaştırma ve dış ticaretin devlet kontrolünde kalmasına karşın, küçük sanayilerin özel sektöre dönüşmeleri için izin verdi. Lenin bunu "devlet kapitalizmi" olarak adlandırdı ve birçok Bolşevik bunu sosyalist ilkelere ihanet olarak düşündü. Lenin biyografistleri, çoğu kez NEP'in onun en önemli başarılarından biri olarak nitelendirdi ve bazıları bunun uygulanmadığı takdirde Sovnarkom'un halk ayaklanmaları tarafından çabucak devrilebileceğine inanıyordu.

Ocak 1920'de hükümet, 16 ila 50 yaşları arasındaki tüm vatandaşların çalışmalarını sağlamak için evrensel emek hakkı yasasını getirdi. Lenin ayrıca Şubat 1920'de başlayan kitlesel bir elektrifikasyon projesi için (GOELRO planı) çağrıda bulundu. Lenin'in beyannamesinde komünizmin Sovyet iktidarı artı bütün ülkenin elektrifikasyonu sonraki yıllarda genişçe gösterilecekti. Dış ticaretle Rusya ekonomisini ilerletme arayışına giren Sovnarkom, Cenevre Konferansı'na delege gönderdi; Lenin katılmayı umdu ancak sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Konferans, İngiltere ile daha önce imzalanan bir ticaret anlaşmasını takiben, Almanya ile yapılan bir Rus anlaşması ile sonuçlandı. Lenin, yabancı şirketlerin Rusya'ya yatırım yapmasına izin vererek, Sovnarkom'un kapitalist ülkeler arasındaki rekabetleri şiddetlendirip onların yok olmalarını hızlandırmasını umuyordu. İmparatorlukları için Kamçatka'yı isteyen ABD ve Japonya arasındaki gerginliği artırmak için Kamchatka petrol bölgelerini bir Amerikan şirketine devretmeye çalıştı.

Lenin ve Stalin: 1920-23

Nisan 1920'de Bolşevikler, Lenin'i dehşete düşüren ve mahcup eden, Rusya genelinde yaygın kutlamalar ve ona adanmış şiir ve biyografilerin yayınlandığı ellinci doğum gününü kutlamak için bir parti düzenledi. 1920 ve 1926 yılları arasında, yirmi ciltlik Lenin'in Derleme Eserleri yayınlandı; bazı kısımlar ihmal edildi. 1920 yılı boyunca, önde gelen bazı Batılı şahıslar Lenin'i Rusya'da ziyaret ettiler; Bunlar arasında yazar HG Wells ve filozof Bertrand Russell, ayrıca anarşistler Emma Goldman ve Alexander Berkman da vardı. Lenin, Kremlin'de, sağlık durumu oldukça kötü olan olan Armand tarafından da ziyaret edildi. Onu tedavi ettirmek için Kuzey Kafkasya'daki Kislovodsk'daki bir sanatoryuma gönderdi, ancak Eylül 1920'de bir kolera salgını sırasında öldü. Cenaze Moskova'ya nakledildi, Lenin çok üzüldü ve onun mezarı Kremlin Duvarı'nın altındadır.

Lenin,1921'in yarısına kadar hiperaküsis, uykusuzluk ve düzenli baş ağrısı çeken ağır bir hastaydı. Eşi ve kız kardeşi tarafından Gorki Köşkünde bakılan Lenin ,Politbüronun ısrarı üzerine Temmuz ayında bir aylığına Moskova'yı terk etti. Lenin, hem Krupskaya hem de Stalin'e kendisi için potasyum siyanür edinmelerini istedi, çünkü intihar olasılığını düşünmeye başladı. Son yıllarında Lenin'e yardım etmek için yirmi altı hekim işe alındı. Birçoğu yabancıydı ve yüksek bir fiyata kiralanmıştı. Bazıları, hastalığının, 1918 suikast girişimi sırasında vücuduna giren kurşunların  metal oksidasyonundan kaynaklanabileceğini öne sürdü. Nisan 1922'de onları aldırmak için cerrahi bir operasyon geçirdi. Bundan sonra da  belirtiler devam etti; Lenin'in doktorları nedeninden emin değildi. Bazıları nevrasteni ya da serebral arteryosklerozun neden olduğunu ileri sürdüler, ancak başkaları onun sifiliz geçirdiğine inanıyordu. 2004 yılında nöroloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından  hazırlanan raporda bir fikir belirtildi, bunun daha sonra hükümet tarafından bilinçli olarak gizlendiği öne sürüldü. Mayıs 1922'de, ilk felcini geçirdi, geçici olarak konuşma yeteneğini kaybetti ve sağ tarafı felç oldu. Gorki Köşkünde toparlandı ve Temmuz ayına kadar büyük ölçüde  iyileşti. Ekim ayında Moskova'ya döndü, ancak  Aralık ayında ikinci kez felç  geçirdi ve Gorki'ye geri döndü.

Lenin, hastalığına rağmen siyasi gelişmelerle yakından ilgilenmeye devam etti. Sosyalist Devrimci Parti liderliği Haziran ve Ağustos 1922 arasında yapılan bir davada hükümete karşı komplo kurmaktan suçlu bulunduğunda, Lenin onların infazını istedi; bunun yerine onlar süresiz olarak hapsedildi, sadece Stalin'in liderliğinin Büyük Tasfiyesi sırasında idam gerçekleşti. Lenin'in desteğiyle hükümet, 1923 yılının Mart ayında tüm Menşevikleri devlet kurum ve kuruluşlarından ihraç ederek Rusya'daki Menşevizmi ortadan kaldırmayı başardı ve daha sonra partinin üyelerini toplama kamplarına hapsetti. Lenin, Sovyet Rusya'da devam eden Çarlık bürokratik sistemininden dolayı kaygılandı ve bu durum onu son yıllarında dahada endişelendirdi. Bir mektubunda "bürokratik bir bataklığın içine çekilmek üzereyiz" sözleriyle şikayette bulundu ve bu tür sorunlarla başa çıkmak için bürokratik tutumları kınayan kapsamlı bir revizyon önermişti.

Aralık 1922 ve Ocak 1923 arasında Lenin, yoldaşlarının, özellikle Troçki ve Stalin'in kişisel niteliklerini tartıştığı "Lenin'in Ahit'i" ni yazdırdı. Stalin'in Komünist Parti Genel Sekreteri pozisyonundan uzaklaştırılmasını önerdi ve pozisyon için uygun olmadığını düşündü. Bunun yerine bu görev için Troçki'yi  önerdi ve onu "mevcut Merkez Komitesinin en yetenekli adamı" olarak tanımladı. Trotskiy'in üstün zekasını vurguladı ancak aynı zamanda kendine güvenini ve yönetime karşı fazla hevesini eleştirdi. Bu dönemde, İşçi ve Köylü Denetim kurulunun bürokratik doğasına ilişkin eleştirileri dikte ederek, bu sorunun panzehiri olarak yeni  işçi sınıfı personellerinin işe alınması çağrısında bulundu ve başka bir makalede devletin okuma-yazma bilmezlikle mücadele etmesi çağrısında bulundu. Yeryüzünde dakiklik ve vicdanlılığı arttırdı ve köylüleri kooperatiflere katılmaya teşvik etti.

Lenin'in yokluğunda Stalin, destekçilerini önemli mevkilere atayarak ve Lenin'e yakınlığını ima ederek ve halefi olmayı hak eden olarak kendi imajını geliştirerek gücünü pekiştirmeye başlamıştı. Aralık 1922'de politbüro tarafından görevlendirilen Stalin , Lenin'in rejiminin sorumluluğunu üstlendi. Ancak Lenin giderek Stalin'i eleştiriyordu; Lenin, devletin 1922 yazında uluslararası ticaretteki tekelini koruması gerektiğini ısrar ederken, Stalin buna  karşı çıkan diğer Bolşevik'lere liderlik ediyordu. İkisi arasında da kişisel tartışmalar vardı. Stalin, Krupskaya'yı telefonla konuşurken bağırarak üzdü, bu da Lenin'i son derece kızdırdı ve Stalin'e bu durumdan rahatsızlığını ifade ettiği bir mektup gönderdi.

İkisi arasındaki en önemli siyasi ayrışma Gürcü Meselesi sırasında ortaya çıktı. Stalin, ulusal hükümetlerin protestolarına rağmen hem Gürcistan'ın hem de komşu ülkelerin Azerbaycan ve Ermenistan gibi, Rusya devletiyle birleşmesi gerektiğini öne sürdü. Lenin bunu Stalin ve taraftarları tarafından Büyük Rus etnik şovenizminin bir ifadesi olarak görüyordu; bunun yerine, bu ulus devletlerin, Avrupa ve Asya Sovyet Cumhuriyeti birliği adı verilmesini önerdiği, daha büyük bir birlikteliğin yarı bağımsız bölümleri olarak Rusya'ya katılmasına çağırıyordu. Stalin başlangıçta öneriye direndi ama sonunda kabul etti, ancak -Lenin'in antlaşması ile - önerilen devlet adını Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB) olarak değiştirdi. Lenin, Troçki'yi, SSCB'ye yönelik planların onaylandığı Aralık ayındaki Merkezi Komite'nin genel kurul konuşması için gönderdi. Bu planlar 30 Aralık'ta Sovyetler Birliği Kongresi tarafından onaylanarak Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla sonuçlandı. Sağlığının kötü olmasına rağmen Lenin, Sovyetler Birliği'nin yeni hükümet başkanlığına seçildi.

Lenin'in ölümü ve cenazesi: 1923-24

Mart 1923'te Lenin üçüncü kez felç geçirdi ve konuşma yeteneğini kaybetti; bu ayda, sağ tarafında kısmi felç oluştu ve duyusal afazi göstermeye başladı. Mayıs ayına gelindiğinde, hareket kabiliyetini, konuşma ve yazma becerilerini yeniden kazanmaya başlamasıyla birlikte yavaş bir iyileşme süreci göstermeye başladı. Ekim ayında Moskova ve Kremlin'e son ziyaretini yaptı. Son haftalarda Lenin, Zinovyev, Kamenev ve Buharin tarafından ziyaret edildi ve onun bir sonraki ziyareti Lenin'in öldüğü gün Gorki köşkündeki ziyaretiydi. Lenin, günün erken saatlerinde komaya girerek  21 Ocak 1924 tarihinde Gorki  evinde öldü. Onun resmi ölüm nedeni tedavisi olmayan bir damar hastalığı olarak kaydedildi.

Hükümet, ertesi gün Lenin'in ölümünü açıkça ilan etti. 23 Ocak'ta Komünist Parti, İşçi Sendikaları ve Sovyetcilerden üzgün olanlar, Bolşevik liderleri tarafından kırmızı bir tabut içinde havaya kaldırılmış olan bedeni incelemek için Gorki evini ziyaret etti. Trenle Moskova'ya nakledilen tabut, naaşın bulunduğu devletteki İşçi Sendikaları Evine götürüldü. Önümüzdeki üç gün içinde yaklaşık bir milyon üzgün kişi naaşı görmek için geldi, dondurucu hava koşullarında saatlerce birçok kuyruk oluştu. 26 Ocak'ta, On Birinci Sovyetler Birliği Kongresi ölen liderlerine saygılarını sunmak üzere toplandı, konuşmalar Kalinin, Zinoviev ve Stalin  tarafından yapıldı, ancak Kafkasya'da iyileşen Troçki yapmadı. Lenin'in cenaze töreni, ertesi gün naaş  savaş şarkıları eşlinde Kızıl Meydan'a getirildiğinde gerçekleşti. Burada, cenaze mozaledeki özel olarak yapılmış bir mezara konmadan önce, toplanan  kalabalık bir dizi konuşma dinledi. Dondurucu hava koşullarına rağmen, on binlerce kişi katıldı.

Krupskaya'nın protestolarına karşı, Lenin'in naaşı, Kızıl Meydan mozale alanında uzun zaman halka gösterilmek için mumyalandı. Bu süreç boyunca Lenin'in beyni çıkarıldı; 1925 yılında Lenin'in şiddetli sklerozdan acı çektiğini açığa çıkarmak için bir enstitü kuruldu. Temmuz 1929'da Politbüro, geçici mozaleyi kalıcı granit alternatifiyle değiştirmeyi kabul etti ve 1933'de bitirildi. Lenin'in cesedinin bulunduğu lahit, 1940'ta ve 1970'de tekrar değiştirildi. 1941'den 1945'e kadar naaş Moskova'dan götürüldü ve İkinci  Dünya Savaşı ortasında Emniyet için Tyumen'de saklandı.

Lenin'in siyasi ideolojisi

Lenin, Marksizme tutkuyla bağlıydı ve 1904'te Martov tarafından ilk önce "Leninizm" olarak adlandırılan Marksizm yorumlamasının tek gerçek ve doğru olduğuna inanıyordu. Marksist bakış açısına göre, insanlık sonunda saf komünizme erişecek, vatansız, sınıfsız ve yabancılaştırılmadan ve sömürülmeden eşitlikçi bir topluluk haline gelecek, herkes kendi yeteneklerine ve ihtiyaçlarına göre kuralıyla devam edecek ve kendi kaderlerini kendileri kontrol edebileceklerdi. Volkogonov'a göre Lenin derin ve içten bir şekilde, Rusya'yı kurma yolunun nihayetinde bu komünist toplumun kurulmasına yol açacağına inanıyordu.

Bununla birlikte, Lenin'in Marksist inançları onu, toplumun doğrudan mevcut durumundan komünizme dönüşemediği, ancak önce bir sosyalizm dönemine girmesi gerektiği fikrine götürdü ve onun asıl kaygısı, Rusya'nın sosyalist bir topluma nasıl dönüştürüleceği idi. Bunu yapmak için burjuvaziyi bastırmak ve sosyalist ekonomi geliştirmek için bir proletarya diktatörlüğünün gerekli olduğuna inanıyordu. Sosyalizmi "üretim araçlarının toplumsal mülkiyetinde bulunduğu uygar kooperatiflerin bir emri olarak tanımladı ve bu ekonomik sistemin bolluk topluluğu oluncaya dek genişletilmesi gerektiğine inandı. Bunu başarmak için tüm vatandaşlar devletin işe aldığı çalışanlar sözleriyle, Rus ekonomisini devlet denetimi altına sokmayı asıl mesele haline getirmesi gerektiğini  gördü. Lenin'in sosyalizmi yorumlaması, hem üretim hem de dağıtımın sıkı bir şekilde kontrol edildiği, merkezileştirilmiş, planlanmış ve devletçi idi. Ülke genelindeki tüm işçilerin devletin ekonomik ve politik merkezileşmesini sağlamak için gönüllü olarak bir araya geleceğine inandı. Bu yolla, üretim araçlarının işçi kontrolü çağrısı, işletmelerin işçileri tarafından doğrudan denetlenmesini değil, tüm işletmelerin bir işçi devletinin kontrolü altında çalışmasını  gerektiriyordu. Bu, Lenin'in düşüncesi içinde iki çelişkili temayla sonuçlandı: Popüler işçi denetimi, merkezileştirilmiş, hiyerarşik, zorlayıcı bir devlet aygıtıydı.

1914 öncesinde Lenin çoğunlukla ana akım Avrupa Marksist Ortodoksluğunu kabul etmişti. Bununla birlikte, Leninizm, Ortodoks Marksizme revizyonlar ve yenilikler getirdi ve daha mutlakçı ve kuramsal perspektif benimsedi. Benzer şekilde, Leninizm, kendisini maksizmin belirlenmiş özgürlükçü vizyonun duygusal yoğunluğundan ayırmıştır ve devrimci bir öncü proletaryanın liderlik rolü üzerine odaklanmıştır. Böylece, Lenin, proletarya devletinin kurulması konusundaki Marksist ana akımdan sapmaya başladı. Burjuvaziyi dışlayan güçlü bir devlet donanımı konusundaki inancı, Proletaryanın çoğunluğa sahip olduğu demokratik bir parlamento hükümeti öngören Kautsky gibi Avrupalı ​​Marksistlerin görüşleri ile çelişiyordu. Ayrıca, tarihçi James Ryan'a göre Lenin, şiddetin rolünü devrimci araç  olarak önemli ölçüde yükselten ilk ve en önemli Marksist kuramcı idi. Lenin, değişen koşulları inanç sistemiyle birleştirdi ve savaşın, açlığın ve ekonomik çöküşün etkisiyle Rusya'yı idare eden pragmatik gerçekler, Ekim Devriminden önce ifade ettiği Marksist fikirlerin birçoğundan saptı.

Lenin'in fikirleri hem Rus devrimci hareketi içindeki önceden var olan düşünceyle hem de büyük ölçüde Marx ve Engels'in yazılarının Rusya'ya nasıl uygulanacağı üzerine odaklanmış olan Rus Marksizminin teorik değişkenlerinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Buna göre Lenin, Narodnik tarımsal-sosyalistlerinden olduğu gibi daha önceki Rus sosyalist düşüncelerinden de  etkilenmiştir. Diğer taraftan, Marksist olmayan çağdaş filozoflardan ve sosyologlardan fikirler alan Marksistlerle alay etti. Lenin teorik yazılarında, özellikle Emperyalizm'de, Marx'ın ölümünden beri, kapitalizmdeki gelişmeler olarak gördüklerini inceledi ve yeni bir aşamaya, yani devlet tekelci kapitalizme ulaştığını savundu. 1917'de iktidara gelmeden önce, Rusya ekonomisi hala köylülüğün egemenliği altında olmasına rağmen, gerçek şu ki tekelci kapitalizmin Rusya'da var olması, ülkenin sosyalizme geçmek için maddi olarak yeterince geliştiği anlamına geldiğine inanmaktaydı.

Lenin, ulusal sınırları çağ dışı bir kavram ve milliyetçiliği sınıf mücadelesinden saptırma olarak kabul eden, enternasyonalist ve dünya devrimine düşkün bir destekçiydi. Sosyalist devrim altında ulusların kaçınılmaz bir şekilde birleşmesini ve Birleşmiş Milletler Dünyasının nihai kurulumunun olacağına inanıyordu. Federalizme burjuva olduğunu kabul ederek karşı çıktı ve onun yerine merkezi bir birleştirici devlete duyulan ihtiyacın altını çizdi. Lenin anti-emperyalistti ve tüm ulusların kendi kaderini tayin hakkına layık olduğuna inandılar. Bu nedenle, ulusal kurtuluş savaşlarını destekledi ve bu tür çatışmaların bir azınlık grubunun bir sosyalist devletten kopabilmesi için gerekli olabileceğini kabul etti; çünkü sosyalist devletler hatalı ya da zayıf yönlere karşı kutsal ya da sigortalı değildir.

Sovyet hükümeti, en demokratik burjuva cumhuriyete göre milyonlarca kez daha demokratik görüşünü dile getirdi; sonuncusu sadece zenginler için demokrasi idi. Proletarya diktatörlüğünü, Sovyetlere temsilcilerin seçilmesi yoluyla ve kendi görevlilerini seçen işçiler tarafından, düzenli bir rotasyon ve ülkenin yönetimindeki tüm işçilerin katılımıyla demokratik olarak gördü. Lenin, kapitalist ülkelerin temsili demokrasisinin, burjuvazinin diktatörlüğünü sürdürürken demokrasi yanılsaması vermek için  kullanıldığına inanıyordu; Amerika'nın temsili demokratik sistemini açıklarken, her ikisi de Amerikan proletaryasını sömüren zeki mültimilyonerler tarafından yönlendirilen iki burjuva parti arasındaki muhteşem ve anlamsız duello olarak adlandırdı. Özgürlük karşısında değer olarak genel bir antipati sergileyen ve  özgürlüklerinin sahte olduğuna inandığı liberalizme de karşı çıktı, çünkü o emekçileri kapitalist sömürüden kurtarmadı.

Lenin'in özel hayatı ve karakteri

Lenin kendisini bir kader adamı olarak gördü ve davasının doğruluğuna ve devrimci bir lider olarak kendi yeteneğine sıkıca inandı. Biyografi yazarı Louis Fischer, onu "hiçbir zaman ortası olmadı, ya siyah ya da kırmızı idi, radikal değişimin ve karışıklığın sevgilisi idi" şeklinde nitelendirdi. Lenin'in disiplinli çalışma için olağanüstü kapasite ve devrimciliğe adanma konularını vurgulayan Pipes, onun çok karizma sergilediğini belirtti. Benzer şekilde, Volkogonov; (Lenin) kişiliğinin gücüyle insan üzerinde bir etki yarattığına inanıyordu. Öte yandan Lenin'in arkadaşı Gorky, fiziksel görünüşünü "kel kafalı, kısa boylu, güçlü bir insandı ve komünist devrimci olarak çok sıradandı ve lider olma izlenimi vermedi" şeklinde yorumladı.

Tarihçi ve biyografi yazarı Robert Service, Lenin'in Çarlık yetkililerine karşı güçlü nefret sergileyen, yoğun duygulu bir genç adam olduğunu ileri sürdü. Service'e göre, Lenin, Marks, Engels ve Chernyshevsky gibi ideolojik kahramanlarına duygusal bir bağlılık geliştirdi; onların portrelerine sahipti ve kendisini Marx ve Engels'e aşık olarak tanımladı. Lenin'in biyografi yazarı James D. White'a göre Lenin, onların yazılarını kutsal kitap, sorgulanmayan ama inanılması gereken bir dini dogma olarak değerlendirdi. Volkogonov'un görüşüne göre, Lenin Marksizmi mutlak gerçek olarak kabul etti ve bu yüzden bir dini fanatik gibi davrandı. Benzer şekilde Bertrand Russell, Lenin'in "sarsılmaz inanç - Marksçı dini inanç" sergilediğini hissetti. Biyografi yazarı Christopher Read, Lenin'in "meşruiyetlerini, popüler yönergeler değil, doktrinlerinin [algılanan] gerçeğinden türettiği teokratik liderlerin laik bir karşılığı" olduğunu öne sürdü. Lenin yine de sosyalizmin doğası  gereği ateistik olduğuna inanarak bir ateist ve din eleştirmeni idi; böylece Hristiyan sosyalizmini bir kavram kargaşası olarak gördü.

Service, Lenin'in karamsar ve dengesiz olabileceğini belirtti ve Pipes, Lenin'in tam bir misantrop olarak gördü, bu görüş özellikle de çocuklara karşı kibarlık gösterdiği pek çok örneği okuyanlar tarafından reddedildi. Birkaç biyografi yazarına  göre, Lenin muhalefete karşı toleranssızdı ve çoğunlukla kendi görüşlerinden farklı  bütün fikirleri reddetti. Kendisiyle aynı fikirde olmayanları alay konusu yapma eğilimi, alay ve adam karalama saldırıları sergilerken onun başkalarını eleştirmesi zehirli olabilirdi. Argümanına uymayan durumları göz ardı etti, uzlaşmadan uzak durdu ve çok nadiren kendi hatalarını kabul etti.  Onları tamamen geri çevirene kadar fikirlerini değiştirmeyi reddetti, sonra yeni görünümü sanki değiştirilemezmiş gibi davrandı. Her ne kadar sadizmden veya kişisel olarak şiddet eylemleri istemediğini gösterse de Lenin başkalarının şiddet eylemlerini onayladı ve devrim nedeniyle öldürülen insanlar için pişmanlık duymadı. Ahlaka aykırı bir tutum benimseyen Lenin'in görüşüne göre amaç her zaman araçları haklı gösteriyordu. Service'e göre Lenin'in ahlak kriterleri basitti: Devrimi belirli bir hareket ilerletiyor mu engelliyor mu?

Lenin, Rusça dışında, Fransızca, Almanca ve İngilizce konuştu ve okudu. Fiziksel görünüşüyle ilgiliydi, düzenli olarak egzersiz yapıyordu, bisiklet sürmek, yüzmek ve avcılık yapmaktan zevk alıyordu. İsviçre tepelerinde dağ yürüyüşü için merakı artıyordu. Özellikle kediler gibi evcil hayvanlara da bayılıyordu. Lüksten kaçınmaya çalışıyordu, o sıradan  bir yaşam sürüyordu. Pipes, Lenin'in kişisel isteklerine karşı aşırı derecede mütevazi olduğunu ve zor, neredeyse çileli bir hayat tarzı sürdüğünü belirtti. Lenin, düzensizlikten nefret ederdi, her zaman çalışma masasını düzenli tutar ve kurşun kalemleri sivriltirdi. Çalışırken genel  sessizlikte ısrarcıydı. Fischer'a göre, Lenin'in gösterişi çok azdı ve bu nedenle Sovyet yönetiminin onun etrafında inşa etmeye başladığı kişilik kültünü sevmiyordu; yine de komünist hareketin birleştirilmesinde bazı yararların olabileceğini kabul etti.

Lenin, devrimci politikasına rağmen edebiyatta ve sanatta yenilik  denemeleriden  hoşlanmadı; örneğin dışavurumculuk, fütürizm ve kübizmden hoşlanmadığını , aksine  gerçekçilik ve  Rus klasik edebiyatını beğendiğini ifade etti. Lenin'in cinsellik ve evliliğe karşı tutucu bir tavrı vardı. Yetişkin yaşamı boyunca evlendiği Marksist yoldaşı  Krupskaya ile ilişki içindeydi. Lenin ve Krupskaya, hiç çocuk sahibi olmadıklarından üzüldüler, ancak arkadaşlarının çocuklarını  eğlendirmekten keyif alıyolardı. Read, Lenin'in yakın aile bireyleriyle "çok yakın, sıcak, ömürlük ilişkiler " yaşadığını ve hiç yakın arkadaşı olmamasına rağmen Armand'ın  onun tek  yakın ve samimi sırdaşı olarak gösterildiğini belirtti.

Etnik olarak, Lenin Rus olarak tanımlandı. Muhtemelen  ,annesinin ölümünden sonra sadece  kızkardeşi Anna tarafından  ortaya çıkarılan  annesinin Yahudi soyundan habersizdi. Hizmet, Lenin'i "ulusal, sosyal ve kültürel açıdan birazcık züppe  " olarak nitelendirdi. Bolşevik lider, diğer Avrupa ülkelerinin, özellikle de kültürel açıdan rusyadan üstün olan almanya'nın  , "orta çağın ve gelişmemiş asya ülkelerinin  , en  cahil olanlarından  biri"  olduğunu düşünüyordu. Rus halkı arasında vicdan ve disiplin yoksunu kişi  olarak algılandığına  kızdı ve gençliğinden beri  Rusya'nın  daha  Avrupa ve Batı kültürlü olmasını istedi.

Lenin'in mirası

Volkogonov, bu kadar büyük bir toplumu böylesine büyük ölçekte değiştirmeyi başaran, tarihte başka bir adamın bulunamayacağını idida etti. Lenin yönetimi, yedi yıl boyunca Rusya'yı yöneten hükümet sisteminin çerçevesini ortaya koydu ve 20. yüzyılın ortalarında yaşadığı dünyanın üçte birini kaplayan daha sonraki Komünist liderliğindeki devletlerin modelini sundu. Böylece, Lenin'in etkisi evrensel oldu. Tartışmalı bir figür olan Lenin hem kötüleniyor hem de saygı görüyordu; Komünistler tarafından ilahlaştırıldı ve siyasi yönünden eleştirmenler tarafından şeytanlaştırıldı. Ömrü boyunca Lenin, Rus halkı tarafından sevildi ve nefret edildi, hayran olundu ve küçümsendi.

Tarihçi Albert Resis, Ekim Devrimi 20. yüzyılın en önemli olayı olarak kabul edilirse, Lenin'in iyi ya da kötü yüzyılın en önemli siyasi lideri olarak görülmesi gerektiğini ileri sürdü. White, Lenin'i modern tarihin yadsınamayacak kadar çarpıcı figürlerinden biri olarak nitelendirirken, Service, Rus liderin 20. yüzyılın ana aktörlerinden biri olarak yaygın bir şekilde anlaşıldığını belirtti. Ryan onu modern tarihin en önemli ve en etkili figürlerinden biri olarak tanımlarken, Read onu yirminci yüzyılın en yaygın, evrensel olarak tanınabilir ikonlarından biri olarak değerlendirdi. Time dergisi, Lenin'i 20. yüzyılın en önemli 100 kişisinden biri ve tüm zaman en iyi 25 siyasi ikonundan biri olarak adlandırdı.

Batı dünyasında biyografi yazarları, ölümünden kısa süre sonra Lenin ile ilgili yazmaya başladılar. Bazıları - Christopher Hill gibi - ona sempati duyuyordu ve diğerleri - Richard Pipes ve Robert Gellately gibi -  düşmanca tavır sergiliyorlardı. Read ve Lars Lih gibi daha sonraki biyografi yazarları, kendisiyle ilgili düşmanca ya da olumlu yorumlar yapmaktan kaçındı, dolayısıyla politik klişelerden kurtuldular. Sempatizanlar arasında, Rusya'nın belirli  sosyo-ekonomik koşullarına uygun hale gelebilmesi için marksist teorinin gerçek bir uyarlamasını yapmış olduğu tasvir edildi. Sovyet görüş onu tarihsel olarak kaçınılmaz olanın farkına varan  ve dolayısıyla kaçınılmaz olanı yapmaya yardım eden bir adam olarak nitelendirmişti. Batılı tarihçilerin çoğunluğu onu, siyasi iktidara sahip olmak ve elde tutmak için olayları manipüle eden bir kişi olarak algıladı ve dahası fikirlerini ideolojik olarak onun pragmatik politikalarını haklılaştırma girişimleri olarak görüyordu. Daha yakın bir tarihte hem Rusya hem de Batı'daki revizyonistler, önceden var olan fikirlerin ve popüler baskının Lenin ve politikalarının üstünde uyguladığı etkiyi vurguladılar.

Çeşitli tarihçiler ve biyografi yazarları Lenin'in yönetimini totaliter ve bir polis devleti olarak nitelendiriyor ve birçoğu tek parti diktatörlüğü olarak tanımlıyordu. Birçok meslektaşı, Lenin'i bir diktatör olarak nitelendirdi, ancak Ryan, "onun tüm önerilerinin kabul edildiği ve uygulandığı anlamda bir diktatör değil" dedi, çünkü meslektaşlarının birçoğu çeşitli konularda onunla aynı fikirde değildi. Fischer, Lenin'in bir diktatör olduğunu, Stalin'in sonradan olduğu türden bir diktatör olmadığını belirti. Volkogonov Lenin Parti diktatörlüğü kurduğu için sadece Stalin'in yönetiminde Sovyetler Birliği'nin bir insanın diktatörlüğü olacağına inandı.

Diğer taraftan, Batılı tarihçiler Hill ve John Rees de dahil olmak üzere çeşitli Marksist gözlemciler, Lenin hükümetini, liberal demokratik devletlerde bulunan bazı süreçler olmadan demokrasi unsurlarını koruyan hatalı bir yol olarak gördükleri bir diktatörlük görüşüne karşı savundu. Ryan, sol tarihçi Paul Le Blanc'ın Lenin'i acımasız politikalara iten kişisel niteliklerin, 20. yüzyılın önde gelen Batılı liderlerinden bazılarına göre daha güçlü olmak zorunda olmadığı kesin olarak belirtiğini ileri sürdü. Tarihçi J. Arch Getty, Lenin'nin "alçak gönüllülük dünyayı miras alabilir, bu da toplumsal adalet ve eşitliğe dayanan politik bir hareket olabilir" görüşleri çok fazla övgüyü hak ediyor dedi. Slavoj Žižek, Alain Badiou, Lars T. Lih ve Fredric Jameson'un da aralarında bulunduğu bazı sol görüşlü entelektüeller, çağdaş küresel sorunları çözmek için Lenin'in inatçı devrimci ruhunun canlandığını savundular.

Lenin'in Sovyetler Birliği'nde etkisi

Sovyetler Birliği'nde, onun hayatı boyunca Lenin'e bağlı bir kişilik kültü gelişmeye başladı ancak sadece ölümünden sonra tamamen kuruldu. Tarihçi Nina Tumarkin'e göre, Amerika'daki George Washington'dan beri dünyanın "en gösterişli devrimci liderliğini temsil etti ve defalarca tabiatı gereği sözde dindar olarak tanımlandı. Hemen hemen her köyde Lenin heykelleri veya kuralları oluşturuldu. Yüzü posta pullarını, çanak çömlekleri, posterleri ve Sovyet gazeteleri Pravda ve Isvestia'nın ön sayfalarını süslüyordu. Yaşadığı ya da kaldığı yerler kendisine ait müzelere dönüştürüldü. 1924 yılında Petrograd şehri "Leningrad" olarak yeniden adlandırıldı ve doğduğu yer Simbirsk  "Ulyanovsk" oldu, kütüphaneler, sokaklar, çiftlikler, müzeler, kasabalar ve tüm bölgeler onun adını aldı. Ülkenin en büyük madalyalarından biri olan Lenin Nişanı oluşturuldu. Bütün bunlar Lenin'in isteklerine aykırıydı ve dul eşi tarafından açıkça eleştirildi.

Çeşitli biyografistler, Lenin'in yazılarının Sovyetler Birliği'nde kutsal yazı gibi muamele gördüğünü belirtti; Pipes ise onun her düşüncesinin bir politikayı veya başka bir şeyi haklı çıkarmak için referans gösterildiğini ve kutsal olarak görüldüğünü ekledi. Stalin, sonrasında Lenizmin Soruları olarak  yayımlanan, Sverdlov Üniversitesi'ndeki bir dizi konferans sayesinde Leninizmi düzenledi. Stalin, ölen liderin yazılarının çoğunu Marx-Engels-Lenin Enstitüsü'nde gizli bir arşivde topladı ve sakladı. Lenin'in Krakow daki kitap koleksiyonu gibi metaryelleri, Enstitüde depolanmak için yurt dışından, çoğu zaman büyük masraflarla toplandı. Sovyet döneminde bu yazılar sıkı bir şekilde kontrol edildi ve çok azına erişim vardı. Lenin'in Stalin için yararlı olduğunu belirttiği yazıları yayınlandı, ancak diğerleri gizli kaldı ve  Lenin'in hem Rus olmayan atalarının bilgisi hem soylu statüsü gizlendi. Özellikle, 1980'lere kadar, belki  Sovyet Yahudi düşmanlığından dolayı ve muhtemelen Stalin'in Ruslaştırma çabalarının baltalanmaması için ve uluslararası anti-semitler arasında anti-Sovyet duygusunu yükseltmemek için Lenin'in Yahudi soyu gizlendi. Stalin'in rejimi altında, Lenin, Stalin'in bir sonraki Sovyet lideri olma hedefini destekleyen Stalin'in yakın arkadaşı olarak tasvir edildi. Sovyet dönemi boyunca, Lenin'in yayınlanmış eserinin beş ayrı baskısı, ilk baskı 1920'de ve son olanı 1958'den 1965'e kadar Rusça olarak  yayınlandı. Beşinci baskı "eksiksiz" olarak tanımlanmasına rağmen, gerçekte politik kolaylıklar açısından birçoğu çıkarılmıştı.

Stalin'in ölümünden sonra Nikita Khruschev Sovyetler Birliği'nin lideri oldu ve Stalin'inkilerde dahil olmak üzere Lenin'in yazılarına dayanarak Stalin politikalarından uzaklaşma sürecine başladı. Mikhail Gorbaçov 1985'te iktidara geldiğinde ve glastnost ve perestroyka politikalarını başlattığında, bu eylemleri Lenin'in ilkelerine dönüş olarak gösterdi. 1991 yılı sonlarında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte, Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Lenin'in arşivinin Komünist Parti kontrolünden çıkarılmasını ve bir devlet organının kontrolü altına girmesini emretti. Rusya'nın Yakın Tarihindeki Belgeleri Koruma ve Araştırma Merkezi, Lenin'in 6000'den fazla yazısının yayınlanmamış olduğu ortaya çıkarttı. Bunların  gizliliği kaldırıldı ve bilimsel çalışma için kullanılabilir hale getirildi. Yeltsin, Lenin'in mozolesini yıkmadı; bununla birlikte, Lenin'in Rus halkı arasında çok popüler ve saygın olduğunu kabul etti.

2012'de Rusya'da, Birleşik Rus Partinin yönetiminin bazı üyelerinin de desteğiyle Rusya Liberal Demokrat partisinden gelen tüm Lenin anıtlarının kaldırılması önerisine, Rusya Federasyonu Komünist Partisi şiddetle karşı çıktı. Ukrayna'da, 2013-14 Euromaidan protestoları sırasında, birkaç Lenin heykeli Rus emperyalizminin bir sembolü olarak gören protestocular tarafından tahrip edildi ve yıkıldı. Nisan 2015'te Ukrayna hükümeti dekominizasyon yasalarıyla (eski kominist yasalarının kaldırıldığı siyasal temizlik) bağdaşması için diğerlerinin de sökülmesini emretti. Lenin'in Yahudi soyunun keşfinden sonra bu yönü, onun Rus toplumunu ortadan kaldırma arzusunun Yahudi soyundan dolayı olduğunu iddia eden sağcı Ruslar tarafından defalarca vurgulandı. 

Uluslararası komünist hareketi

Lenin'in biyografi yazarı David Shub, 1965'te yazdığı gibi, bugünkü "Komünist Hareketin temelini oluşturan" Lenin'in fikirleri ve örneği idi. 20. yüzyılda Lenin'in düşüncelerine bağlılığını ilan eden komünist rejimler dünyanın değişik yerlerinde ortaya çıktı.

Lenin'in ölümünden sonra Stalin yönetimi, Marksizm-Leninizm olarak bilinen bir ideoloji kurdu; bu hareket, Komünist hareket içinde çekişen gruplar tarafından farklı şekilde yorumlandı. Troçki  Stalin'in yönetimi tarafından sürgüne zorlandıktan sonra Stalin'in kendi kişisel diktatörlüğünün ve bürokrasisinin egemen olduğu stalinizmin Leninizmi bertaraf ettiğini savundu. Marksizm-Leninizm 20. yüzyılın en tanınmış devrimci hareketlerinin çoğuna uyarlanarak Stalinizm, Maoizm, Zerre, Ho Chi Minh Düşüncesi ve Kastroizm gibi biçimler  oluşturacaktı. Tersine, Eurocommunist harekete katılan Manuel Azcárate ve Jean Ellenstein gibi bir çok Batılı komünist, Lenin'in ve onun fikirlerinin kendi hedefleri ile alâkalı olmadığını ve dolayısıyla Marksist ama Marksist-Leninist bir perspektifi benimsemediklerini dile getirdi.