23 July 2021, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Üçüncül Ekonomik Faliyetler

İçindekiler
 1. Üçüncül sektör nedir?
 2. Üçüncül hizmet sektörü
 3. İlerleme teorisi
 4. Hizmet sektöründeki zorluklar
 5. Üçüncül sektörler

Üçüncül sektör nedir?

Üç sektör teorisinin üç ekonomik sektörünün üçüncüsüne, üçüncül sektör veya hizmet sektörü denir. Diğerleri ise birincil (ham madde) sektör ve ikincil (imalat sanayii) sektördür.

Endüstrinin üçüncül sektörü, nihai tüketicilerin yanı sıra diğer işletmeler için de hizmet sunumunu gerektirir. Hizmetler, toptancılık ve perakende ticaretinde olduğu gibi malların üreticiden tüketiciye taşınmasını, dağıtımını ve satılmasını içerebilir. Bunun yanı sıra böcek ilaçlama ve eğlence gibi bir hizmetin sağlanmasını da içerebilir. Mallar, restorant endüstrisinde olduğu gibi, hizmet sunma sürecinde dönüştürülebilir. Bununla birlikte, insanlarla etkileşime giren ve fiziksel malları dönüştürmek yerine müşteriye hizmet eden insanlara odaklanır.

Üçüncül hizmet sektörü

Bir şirketin ikincil veya üçüncül sektörün bir parçası olup olmadığını tanımlamak bazen zordur. Bazı programlarda, yalnızca bu sektörün bir parçası olarak sınıflandırılan şirketlerin dışında; hükumet ve polis hizmetleri, askeri hizmetler, hayır kurumları veya araştırma dernekleri gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da bu sektörün bir parçası olarak görülebilir.

Bir işletmeyi bir hizmet olarak sınıflandırmak için, Birleşmiş Milletler'in, Uluslararası Standart Endüstriyel Sınıflandırma standardı, Birleşik Devletler'in Standart Endüstriyel Sınıflandırma (SIC) kod sistemi ve onun yeni versiyonu, Kuzey Amerika Endüstriyel Sınıflandırma Sistemi (NAICS), Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) ve benzeri sistemler kullanılır. Bu hükumet sınıflandırma sistemleri, ekonomik malların somut veya soyut olup olmadığını yansıtan birinci düzey bir hiyerarşiye sahiptir.

Finans ve pazar araştırması amacıyla, Küresel Endüstri Sınıflaması Standardı ve Sanayi Sınıflaması Kıyaslaması gibi piyasa temelli sınıflandırma sistemleri, hizmet sektörüne katılan işletmelerin sınıflandırılması için kullanılır. Hükumet sınıflandırma sistemlerinden farklı olarak, piyasa temelli sınıflandırma sistemlerinin ilk seviyesi, ekonomiyi fonksiyonel olarak ilgili pazarlara veya sanayilere böler. Bu sistem aşamasının ikinci veya üçüncü düzeyi, malların veya hizmetlerin üretilip üretilmediğini yansıtır.

İlerleme teorisi

Son 100 yıldır sanayileşmiş ülkelerde, birincil ve ikincil sektörlerden üçüncül sektörlere kayda değer bir geçiş yaşanmaktadır. Bu kaymaya tertiarisation (üçüncül sektörlere kayma) denir. Üçüncül sektör şu anda Batı dünyasında ekonominin en büyük ve aynı zamanda en hızlı büyüyen sektörüdür. 90'lı yılların başında hizmet sektörünün büyümesini inceleyen küreselci Kenichi Ohmae şunu kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücünün yüzde 70'i, Japonya'da yüzde 60'ı ve Tayvan'da yüzde 50'si hizmet sektöründe çalışmaktadır. Bunların garson ve hizmetçi olmaları şart değildir; çoğu profesyonel kategoride insanlardır. Bu sektördeki insanlar imalat işçileri kadar, hatta daha fazla kazanç elde etmektedir.

Ekonomiler, tarıma ve madenciliğe yüksek derecede bağımlılıktan, imalatın gelişimine (örneğin, otomobil, tekstil, gemi yapımı, çelik) ve nihayetinde daha hizmet temelli bir yapıya götüren gelişimsel bir ilerlemeyi takip etme eğilimindedir. Modern dünyada bu yolu izleyen ilk ekonomi Birleşik Krallık ekonomisidir. Diğer ekonomilerin sanayi sonrası hizmete dayalı  ekonomilere geçiş hızları zamanla artmıştır.

Tarihsel olarak imalat, uluslararası ticarete ve rekabete, hizmetlerden daha açık olma eğilimindeydi. Bununla birlikte, insan ulaşımı ve bilgi iletişiminde etkili maliyet azaltma, hız ve güvenilirlik geliştirmeleriyle hizmet sektörü artık en yoğun uluslararası rekabeti içermektedir.

Hizmet sektöründeki zorluklar

Hizmet sağlayıcılar, mal satıcılarının nadiren karşılaştığı engellerle karşı karşıyadır. Hizmetler, potansiyel müşterilerin neyi alacaklarını ve onlar için ne gibi bir değeri olacağını anlamalarını zorlaştırdığı için somut değildir. Gerçekten de, danışman ve yatırım hizmetleri sağlayıcıları gibi bazıları, ödenen fiyatın değerinin garantisi olmadığını göstermektedir.

Çoğu hizmetin kalitesi, büyük ölçüde hizmet veren kişilerin kalitesine bağlı olduğu için "eleman maliyetleri" genellikle hizmet maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturur. Bir üretici, satılan malların maliyetini düşürmek için teknoloji, basitleştirme ve diğer teknikleri kullanabilirken, hizmet sağlayıcı, sıklıkla artan maliyetlerle karşı karşıya kalır.

Ürün farklılaştırması genellikle zordur. Örneğin, sık sık aynı hizmetleri sunan biri, bir yatırım danışmanını diğerine tercih eder mi? Hizmetlere prim ödemek, genellikle sadece marka tanıtımıyla ekstra ücret alan, en köklü firmalar için bir seçenektir.

Üçüncül sektörler

Üçüncül sanayiye örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

Eğlence

Yönetim

Telekomünikasyon

Ağırlama endüstrisi / turizm

Kitle iletişim araçları

Sağlık / hastaneler

Halk sağlığı

Bilgi teknolojisi

Atık imhası

Danışmanlık

Kumar

Perakende satışlar

 • Hızlı tüketim malları

Franchising

Emlak

Eğitim

Finansal Servisler

 • Bankacılık
 • Sigorta
 • Yatırım Yönetimi

Profesyonel hizmetler

 • Muhasebe

 • Yasal hizmetler

 • Yönetim Danışmanlığı