08 June 2023, Thursday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Toplama Kampları

İçindekiler
  1. Nazi toplama kampları hakkında özet bilgi
  2. Nazi toplama kamplarının amacı
  3. Toplama kampı ne demek?
  4. Toplama kamplarının tarihçesi
  5. İmha prosedürü
  6. Nazi toplama kamplarındaki ölü sayısı
  7. Nazi toplama kamplarını gizleme çabası
  8. Nazi zulmünü anma
  9. Toplama Kampları Resimleri

Nazi toplama kampları hakkında özet bilgi

Toplama Kampları

Nazi toplama kampları veya ölüm kampları, Nazi Almanya'sı tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında (1939-45) Nazilerin "Untermenschen - insandan aşağı varlık" olarak gördüğü milyonlarca Yahudiyi, Slav'ı ve diğerlerini esas olarak gazla, aşırı çalışma, açlık ve toplu infazlarla sistematik olarak öldürmeleri için tasarlanmıştır.

Özellikle sabit tesisler kullanarak toplu imha etme fikri, zihinsel ve fiziksel engellere sahip Almanlara karşı gizli olarak yürütülen Eylem T4 ötenazi programı sırasında kimyasal zehirli gazlarla yapılan daha önceki Nazi deneylerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Teknoloji, savaş zamanında bir çok etnik ve ulusal grubun masum kurbanlarına adapte edildi, genişletildi ve uygulandı.Öte yandan Yahudiler ölüm kamplarındaki  ölümlerin %90'ını oluşturan birincil hedeflerdi. Avrupa Yahudilerine uygulanan bu soykırım üçüncü Reich tarafından "Yahudi Sorununa Nihai Çözüm" olarak adlandırıldı. Artık çoğunlukla Holokost olarak bilinir.

İmha kampları ayrıca 1941-1945 yılları arasında Sırplar, Yahudiler, Romanlar, Hırvat ve Müslüman siyasi muhaliflere karşı soykırım politikası yürüten Hırvatistan Bağımsız Devleti'nin faşist Ustaše rejimi tarafından Almanya ile ittifak kurarak da oluşturulmuştur.

Nazi toplama kamplarının amacı

Nazi toplama kamplarının amacı

Eylül 1939'da Polonya'nın istilasından sonra, gizli yürütülen Eylem T4 ötanazi programı, zihinsel ve fiziksel yetersizlikleri olan Alman, Avustralyalı ve Polonyalı hastaları sistematik bir şekilde öldürme - ve "Yaşamın değersiz hayatları"nı (Almanca; Lebensunwertes Leben) ortadan kaldırmak için SS'ler tarafından başlatılmıştır - ayrıca hiç kimsenin yaşam hakkının olmadığı bir Nazi adıdır.1941'de hastaların gizli olarak öldürülmesinde elde edilen deneyim, Nihai Çözümün (Final Solution) uygulanması için imha kamplarının kurulmasına yol açtı. O zamana kadar Yahudiler, Sovyet ve Romanlar gibi diğer hedeflenen gruplarla dolu olan Nazi kamplarında ki gettolarda ve hapishanelerde zaten tutsak edilmişti. Avrupa Yahudilerinin gaz odalarında öldürülmesine dayanan Nazi Endlösung der Judenfrage (Yahudi Sorununun Nihai Çözümü), Haziran 1941'deki Nazi-Sovyet savaşının başlangıcından sonra Reinhard Operasyonu sırasında başladı. Gaz teknolojisi SS Einsatzgruppen'ler tarafından uygulamalı öldürme dalgası olarak Nazi Almanya'sı tarafından kullanıldı. Ardından Doğu Cephesinde ki Barbarossa Operasyonu sırasında kullanıldı.

Özellikle Yahudilerin toplu olarak gaz odalarında öldürülmesi için özel olarak tasarlanan kamplar, Ocak 1942'de Reinhard Heydrich başkanlığındaki Wannsee Konferansından sonra, Avrupa Yahudilerinin açıkça köklerinin kurutulması ilkesinin yaygınlaştığı aylarda yapıldı. Lojistik sorumluluğu, program yöneticisi Adolf Eichmann tarafından yürütülecekti.

Lublin'de görev yapan SS ve Polis Lideri Odilo Globocnik, 13 Ekim 1941'de, Moskova'nın düşüşünü öngören, Reichsführer-SS Heinrich Himmler'den Polonya'da işgal edilmiş Genel Devlet bölgesi içindeki Bełżec merkezinde aceleyle bir öldürme merkezinin inşaatının başlamasını sözlü olarak emretmişti. Sipariş, Wannsee Konferansı'ndan üç ay önce geldi, ancak Łódź'un kuzeyindeki Kulmhof'ta Sturmbannführer Herbert Lange komutası altında gaz minübüsleri zaten kullanımdaydı. Bełżec kampı Mart 1942'de faaliyete geçmiş ve Todt Örgütü (OT) görünümü altında Almanya'dan getirilmişti. 1942 yılının ortalarına kadar Reinhard Operasyonu için Polonya topraklarında iki ölüm kampı daha inşa edildi: Hauptsturmführer Franz Stangl'ın emrinde Sobibor (Mayıs 1942'de hazırdı) ve T4'ten Obersturmführer Irmfried Eberl başkanlığında Treblinka (Temmuz 1942'de faaliyete geçti). Auschwitz toplama kampı, Mart 1942'de yeni gaz fıçıları ile donatılmıştı. Majdanek, onları Eylül ayında inşa ettirmişti.

Toplama kampı ne demek?

Toplama kampı ne demek

İmha (Vernichtungslager) ve ölüm kampları (Todeslager) öncelikli fonksiyonları olan soykırıma atıfta bulunurlar ve her iki kampta da koşullar birbirleriyle yer değiştirebilir ancak Naziler ölüm ve imha kampları arasında ayrım yapmıştırlar. Ölüm kampları, özellikle Holokost trenleri tarafından topluca gönderilen insanların sistematik biçimde öldürülmesi için tasarlandı.Cellatlar, tutsakların Belzec, Sobibór ve Treblinka'ya varışlarıdan birkaç saat sonra hayatta kalmalarını beklemiyorlardı. Reinhard imha kampları Globocnik'in doğrudan emri altındaydı; Her biri çoğunlukla Sovyet Ukrayna'dan gelen 100 kadar Trawnikis ve binin üzerinde Sonderkommando köle emekçisi, Schutzstaffel'in SS-Totenkopfverbände şubesinden 20 ila 35 arasında erkek tarafından yönetildi. Yahudi erkekler, kadınlar ve çocuklar, hem Orpo hem de Schupo'dan üniformalı polis taburları tarafından terör atmosferinde "özel muamele" için gettolara teslim ediliyordu.

Toplama kamplarının tarihçesi

Ölüm kampları, Almanya'da, Bergen-Belsen, Oranienburg, Ravensbrück ve Sachsenhausen gibi toplama kamplarından farklıydı. Bunlar, II. Dünya Savaşı öncesinde "istenmeyen" olarak tanımlanan insanlar için cezaevi kampları işlevi görüyordu. Mart 1936'dan itibaren, tüm Nazi toplama kampları 1941'den beri imha kamplarını idare eden SS-Totenkopfverbände (Kafatası Birimleri, SS-TV) olarak bilinen birimlerce idare edildi. Birsenau'daki kurbanlara tanık olduktan sonra bir SS anatomisti Dr. Johann Kremer, 2 Eylül 1942'de günlüğüne: "Dante'nin cehennemi bununla kıyaslandığında bana bir komedi gibi görünüyor, Auschwitz'i boşuna bir ölüm kampı olarak çağırmıyorlar!" Ayrım, Nuremberg davaları sırasında, Dieter Wisliceny'nin (Adolf Eichmann'ın yardımcısı) imha kamplarının adını vermesi istendiğinde ortaya çıktı ve Auschwitz ve Majdanek'i bu şekilde tanımladı. Sonra, "Mauthausen, Dachau ve Buchenwald kamplarını nasıl sınıflandırıyorsunuz?" Sorulduğunda, "Eichmann'ın bakışı açısından normal toplama kamplarıydılar" diye yanıtlıyordu.

Naziler imha kamplarında yaptıklarına kılıf olarak, milyonlarca yabancıyı köle işçi olarak diğer tür çalışma kamplarına yolluyordu. Mahkumlar açlık, hastalık, yorgunluk, infaz ve fiziksel şiddet nedeniyle ölüyorlardı ve ölüm oranları yüzde 75'i aşmıştı. Mahkumlar Reich bölgesinin toplam iş gücünün dörtte birini oluşturuyorlardı.

Toplama kamplarının tarihçesi

Nazi toplama kamplarında yapılanlar

II. Dünya Savaşı'nın başlarında, Yahudiler öncelikli olarak zorunlu çalışma kamplarına gönderildi ve gettolaştılar, ancak 1942'den itibaren "yeniden yerleşim" kılıfı altında imha kamplarına sürüldüler. Siyasi ve lojistik nedenlerden ötürü, Nazi Almanya'sının en utanç verici ölüm fabrikası, kurbanların çoğunun yaşadığı işgal altındaki Polonya'da inşa edildi; Polonya Nazi tarafından kontrol edilen Avrupa'da ki en büyük Yahudi nüfusa sahipti. Bu nedenle, Üçüncü Reich'in savaş öncesi sınırları dışındaki yeni ölüm kampları, Alman sivil halkından gizli tutulabilirdi.

Nazi toplama kamplarında yapılanlar

Nihai Çözümün ilk safhasında, işgal altındaki Sovyetler Birliği'nde (SSCB) ve işgal altındaki Polonya'daki Chelmno imha kampında başka yerlerde kullanılmayan zehirli egzoz gazı üreten gaz vanaları geliştirildi. Öldürme yöntemi, gizli Eylem T4 irade dışı ötanazi programı  sırasında SS'ler tarafından elde edilen deneyimlere dayanmaktadır. Holokost'un gerçekleştiği sırada iki tür ölüm salonu işletiliyordu.

Siyanür esaslı Zyklon-B ilacı kullanımı

"Yer değiştirme" adı altında siyanür esaslı Zyklon-B ilacı kullanarak mahkumlarla dolu treni imha eden Auschwitz'in aksine,Treblinka, Belzec, ve Sobibor'da Reinhard Operasyonu (Ekim 1941 - Kasım 1943) sırasında inşa edilen kamplar da Büyük İçten Yanmalı Motorlar tarafından üretilen öldürücü egzoz dumanları kullanıldı.Bu üç öldürme merkezleri ağırlı olarak Nazi gettolarında hapsedilmiş Polonyalı Yahudileri imha etmek için inşa edildi.Kurbanların cesetleri ilk başta paletli ekskavatörler kullanılarak gömüldü, ancak soykırım kanıtlarını gizlemek için daha sonra mezardan çıkılarak açık havada yakıldılar.

Auschwitz II (Auschwitz-Birkenau) ve Majdanek kampları çalışma kampı bileşeninin bir parçası iken, Reinhard ve Chelmno kampı topluluğun tüm insanları (özellikle de Yahudileri) kampa vardıkları andan itibaren saatler içinde çabucak yok edilmesi için inşa edilmiştir. Hepsi Polonya demir yolu sistemine bağlı şube hatlarının yakınında inşa edildi. Mekanlar arasında çalışan personelin transferi de dahil olmak üzere hemen hemen aynı tasarıma sahiplerdi. Ölüm kamplarına getirilen seçilmiş güçlü göçmenleri hemen öldürdüler ama gaz odalarından ceset çıkarıp yakarak yok etme sürecine yardım etmek için Sonderkommandos adlı işçi birimlerine başvurdular. İmha kampları fiziksel olarak küçüktü (yalnızca yüz metre uzunluğunda ve genişliğinde idi) ve demir yolu taşımacılığı için müsait olmamasına karşın, asgari konut ve destek teçhizatlarıyla donatılmıştı. Naziler gelen kurbanları aldatarak geçici bir geçiş sürecinde olduklarını ve yakında daha doğuda olan Almanya Arbitslager'ların (çalışma kampı) kamplarında devam edeceklerini söylediler.

Toplama ve imha

Toplama ve imha

Reinhard Operasyonun yönetildiği kamp -bunlara Bełżec, Sobibór ve Treblinka'da ki kamplarda dahildir- sadece öldürme amacı için inşa edilmiş ve gaz odalarında tren dolusu mahkum burada kaderine terk edilmiştir.Toplu öldürme tesisleri, Majdenek toplama kampları ve Auschwitz II-Birkenau'nun içerisinde inşa edilen zorla çalışma kompleksleriyle aynı anda yapılmıştır. Çoğu diğer kamplarda tutsaklar köle emeği için önce seçildi; ardından açlıkla kıvranan işçileri canlı tutup çalışmak için gerekli olan şartları sağladılar. Auschwitz, Majdanek ve Jasenovac'a, zaman geçtikçe Zyklon-B ile güçlendirilmiş gaz odaları ve ölü yakma binaları takviye edildi ve 1945'te savaşın sonuna kadar operasyonel olarak kaldılar. SSCB'deki Maly Trostenets adlı imha kampı başlangıçta bir cezaevi kampı olarak faaliyet gösterdi. Daha sonra savaşta kurbanları kitlesel ölümlerden geçirdikleri bir imha kampı haline geldi. Bu durum 1943 ekim ayında yük treni içinde getirilen egzoz gazlarıyla desteklendi.

Yugoslavya'da Naziler tarafından işletilen Sajmište toplama kampı, Marttan 1942 Haziranına kadar kullanılmak için konuşlandırılmış bir gaz kamyoneti bulunduruyordu. Endüstriyel cinayetler tamamlandıktan sonra minibüs Berlin'e geri gönderildi. Yeniden düzenledikten sonra minibüs, Maly Trostinets'e kamplarına kullanılmak için gönderildi. İşgal altındaki doğu Polonya'da Lwow yakınlarındaki Janowska toplama kampı, bir seçim süreci yaşadı. Bazı tutsaklar ölmeden önce çalıştırılmak için görevlendirildi. Diğerleri ya Belzec'e transfer edilecekti yada kampın arkasında ki Piaski kum tepesi üzerinde toplu infazlara kurban edilecekti. Warsaw toplama kampı, muhtemelen Alman işgali altındaki Varşova'da bulunan imha kampı da dahil Alman toplama kamplarının en kompleks olanıydı. Kampla ilgili çeşitli detaylar çok tartışmalıdır. Tarihi araştırmalara ve kamusal tartışmalara halen konu olmaya devam ediyor.

Diğer imha yöntemleri

Diğer imha yöntemleri

10 Nisan 1941'de Nazi Almanyası'nın ve faşist İtalya'nın desteğiyle Hırvatistan Bağımsız Devleti (NDH) kuruldu ve ırkçı politik doktrinleri kabul etti. Ölüm kampları, "Yahudi sorununda" Nazilere "nihai çözüm"'e katkı sağlaması için faşist Ustaše hükumeti tarafından, Roman halkının öldürülmesi ve siyasi muhaliflerin ortadan kaldırılması için kuruldu, ama en önemlisi de NHD'nin Sırp nüfusunun imha edilmesini sağlama için kuruldu. Sırp nüfusunun Ustaše erkekler tarafından gördüğü zulüm derecesi, Almanları bile şoke etti.

Jadovno toplama kampı, Gospić kasabasından yaklaşık 20 kilometre uzaktaki tenha bir bölgede kuruldu. Mayıstan 1942 Ağustosuna kadar geçen 122 gün boyunca binlerce Sırp ve Yahudi bu kampta tutuldu. Mahkumlar genellikle kampın yakınlarında bulunan derin vadilere itilmek suretiyle öldürülüyordu.

 Jasenovac toplama kampı Judovnoda da ki beş alt kampın yerini aldı. Jasenovac'a gelen birçok mahkum sistematik olarak yok edilmesi planlandı. Seçim için önemli bir kriter tutuklunun beklenen tutukluluk süresidir. İş gücüne sahip ve üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılmış güçlü erkeklerin yaşamasına izin verildi. Belirsiz cezalar veya üç yıl ya da daha fazla cezaya sahip tüm mahkumlar, uygunluklarına bakılmaksızın, hemen infaz edilmeye hazırlandı. Toplu infazların bir kısmı Nazi metodolojisini takiben mekanik idi. Diğerleri, manuel olarak paletler ve tarım bıçakları gibi araçları kullanarak ve çoğunlukla bir rampanın sonundan Sava nehrine atılarak infaz ediliyordu.

İmha prosedürü

İmha prosedürü

Heinrich Himmler, toplu öldürmeye tanık olmak için 1941'de Minsk eteklerini ziyaret etti. Orada bulunan komutanın aktardığına göre; Heinrich Himmler- toplu imha sırasında tetiğin çekilmesini istemenin psikolojik olarak zararlı olduğunun kanıtlandığını söyledi. Böylece Himmler, başka bir kitlesel öldürme yönteminin gerekli olduğunu biliyordu. Savaştan sonra, Auschwitz Komutanı olan Rudolf Höss günlüğünde, psikolojik olarak "kanın içinden geçmenin dayanılmaz bir hal olduğunu" ve birçok Einsatzkommandos-Katilin- ya delirdiğini yada kendini öldürdüğünü söyledi.

Naziler, Almanya da toplu katliamının olduğunu gizlemek için 'ötenazi' olarak adlandırdıkları programın içinde ilk kez karbonmonoksit tüplü gaz kullanarak 70 bin engelli insanı öldürdüler. Karbonmonoksidin öldürücü etkisine rağmen, silindirlerin içindeki karbonmonoksiti taşımanın maliyetli olması nedeniyle doğuda kullanıma uygun olmadığı görüldü.

Her imha kampının farklı çalışma şekilleri vardı, ancak hepsi sanayileşmiş öldürmenin hızlı ve etkili olması için tasarlanmıştı. Höss, Ağustos 1941'de resmi bir yolculuğa çıktığında yardımcısı Karl Fritzsch bir fikir test etti. Auschwitz de bitlenmiş elbiseler kristalize prussik asit ile tedavi edildi. Kristaller, marka adı Zyklon-B olan IG Farben kimyasal şirketi tarafından sipariş edildi. Konteynırlardan salınan Zyklon-B kristalleri havaya öldürücü bir siyanür gazı salıyordu. Bu deney için kendini sığınaktaki hücrelere kapatan Fritzch, Zyklon B'yi Sovyet savaş gemileri üzerinde denedi. Dönüşünde Höss bilgilendirildi ve sonuçlardan etkilendi. Bu Majdanek'te olduğu gibi toplu imha için kamp stratejisi haline geldi. Gazın yanı sıra, kamp muhafızları mahkumları toplu imha, açlık, işkence vb. yollarla öldürmeye devam etti.

Nazilerin gaz odaları

Nazilerin gaz odaları

Waffen-SS Hijyen Enstitüsü'nin SS Obersturmführer'i Kurt Gerstein, savaş sırasında İsveçli bir diplomata ölüm kampındaki yaşamın nasıl olduğu anlattı.19 Ağustos 1942'de Belzec imha kampına geldi (kampın gaz odaları karbonmonoksitle donatılmıştı) ve trene doldurulmuş bir çoğu zaten ölü olan 6,700 Yahudi'nin nasıl boşaltıldığının geri kalanın ise çıplak bir şekilde gaz odalara uygun adım marşla nasıl götürüldüklerini gösterdi.

Unterscharführer Hackenholt, motoru çalıştırmak için büyük çaba harcıyordu. Fakat çalışmıyordu. Kaptan Wirth geldi. Korktuğunu görebiliyorum, çünkü bir felaketi sunmuştum. Evet, hepsini görüyorum ve bekliyorum. Kronometrenin hepsini gösteriyordu, 50 dakika, 70 dakika sonra ve dizel [motor] çalışmıyordu. İnsanlar gaz odalarında bekliyorlardı. Boşuna. Profesör Pfannenstiel, gözleri ahşap kapıda bir pencereye yapıştırılmış halde, "sinagogdaki gibi" ağlarken duyulabiliyordu. Öfkeli Kaptan Wirth on iki on üç kez Ukraynalı asistan Hackenbolt'a kaşlarını çatıyordu. 2 saat 49 dakika sonra - kronometre hepsini kaydetti - dizel başladı. O ana kadar hala canlı olan insanlar 4 tane kalabalık gaz odalarına 4 kez olmak üzere 45 metreküplük odaların içine 750 kişi kapattılar. 25 dakika daha geçti. Birçoğu zaten ölmüştü, o da küçük pencereden görülebiliyordu, çünkü içerideki bir elektrik lambası odayı birkaç dakikalığına aydınlatıyordu. 28 dakika sonra yalnızca birkaçı hayatta kaldı. 32 dakikanın sonunda hepsi öldü ... Diş hekimleri altın diş, köprü ve kromları dövdü. Ortalarında kaptan Wirth duruyordu. Bana dişlerle dolu büyük bir kutu göstererek "Bakın, kendiniz altınların ağırlığını görün! Bu sadece dün ve önceki günündü. Her gün bulduğumuz şeyleri hayal edemezsiniz. - dolar, pırlanta, altın, kendiniz göreceksiniz! " - Kurt Gerstein

Nazilerin gaz odaları ve tutuklular

Auschwitz Kampı Komutanı Rudolf Höss, Zyklon B gazının ilk kez Yahudiler üzerinde kullanıldığını bildirdi; birçok kişi bitlerden arınmış olduklarına inandırmasına ve kampa geri gelmelerine rağmen öldürüldüler. Sonuç olarak Naziler, mahkumların uyanmalarını ve gaz odalarına giderken çoğunun isyana teşvik etmesini engellemek için 'zor bireyler'i belirleyip kitlelerden izole olmalarını sağladı. Zor mahkûmlar, gizlice öldürülecekleri düşünülen bir bölgeye yönlendirildi.

Tutuklu Sanderkommando'lar (Özel Danışmalar) imha süreçlerinde etkiliydiler; Yahudilere olanlar hakkında hiçbir ipucu vermeden soyunmaya zorladılar. Onlarla, duş odaları gibi görünmeleri için donatılmış gaz odalarına kadar (çalışmayan su püskürtme hortumu ve fayans duvarları ile) eşlik ettiler; ve oda kapıları kapanana kadar kurbanlarla birlikte kaldılar. Delilik aldatmacasının "sakinleştirici etkisini" psikolojik olarak sağlamak için bir SS askeri sonuna kadar kapıda durdu. Sonderkommando, şüpheli olanları yatıştırmak için kampdaki yaşam hakkında kurbanlarla konuştu ve onları hızlıca içeriye soktu; yaşlılara ve gençlere soyunma konusunda yardım ettiler.

Gaz odalarında SSler

Tutuklulara zararlı hiçbir şeyin olmadığına ikna etmek için Sonderkommando'lar, onları daha önceki nakillerde gelmiş olan arkadaşları ve akrabaları hakkında küçük bir konuşma yaparak aldattı. Birçok genç anne bebeğini elbiselerinin altına gizleyerek öldürücü "dezenfektan"ın zarar vermesini engellemeye çalışıyordu. Camp Commandant Höss, "Özel Danışma (Sonderkommando'lar) erkeklerinin bunun için çok dikkatli olduğunu" ve kadınları çocuklarını "duş odasına" almaya teşvik ettiğini bildirdi. Aynı şekilde, Sonderkommando'lar "bu tarzda soyunmanın garip olması" nedeniyle ağlayabilecek olan çocukları konuşmalarıyla rahatlattı.

Nazilerin gaz odalarına gidecek tutuklular

Yine de, her tutuklu bu tür psikolojik taktiklerle kandırılmadı; Komutan Höss,Yahudilerin "onları bekleyen şeyi tahmin eder yada bilebilirlerdi yine de kendi gözleriyle gördükleri korkunç teröre rağmen çocuklarıyla şaka yapıp onları cesaretlendirdiler" dedi. Bazı kadınlar aniden "çılgınlar gibi  saçlarını koparıp soyunurken en korkunç çığlıkları atarlardı"; Sonderkommando'lar hemen onları vurarak öldürmek için uzağa götürürlerdi. Bu gibi durumlarda, diğerleri, kendilerini gaz odasının eşiğinde kurtarmak için, kimliklerine ihanet ediyordu.

Gazla dolu odalar kapandığında, topak şekline getirilmiş Zyklon B'leri çatıdaki özel deliklerden atıyorlardı. Yönetmelikler, Kamp Komutanının hazırlıkları denetlemesini, gaz bombardımanını ateşlemesi ve sonrada cesetlerin yağmalanmasını istemektedir. Komutan Höss gazla öldürülen mağdurların "hiçbir kasılma belirtisi göstermediğini" aktardı; Auschwitz kampı hekimleri bu durumu Zyklon B'nin akciğerde felç etkisi oluşturmasına bağladı. Kurbanlar acı çekme kasılmaları başlamadan önce ölüyordu.

Siyasi bir mesele olarak, gaz istasyonlarına tanık olmak için üst düzey Nazi Partisi liderleri ve SS subayları Auschwitz-Birkenau'ya gönderildi; Höss: "Hepsi gördüklerinden çok etkilendi ... (daha önce bazıları) ... bu soykırımın gerekliliği hakkında daha önce en çok konuşanlar Yahudilere karşı nihai çözümü gördüklerinde sessizleştiler". Auschwitz Kampı Komutanı Rudolf Höss, demir gibi bir azimle Hitler'in emirlerini yerine getirme zorunluluğunu baz alarak imha sürecini haklı gösterdi. Höss: " Otto Adolf Eichmann'ın kesinlikle yeterince güçlü olduğu halde, benimle yer değiştirme arzusunun olmadığı görüldü".

Nazilerin cesetleri imhası

Nazilerin cesetleri imhası

Gazla yok etme işleminden sonra, Sonderkommandolar cesetleri gaz odalarından çıkardılar, ardından altın dişleri topladılar. Başlangıçta kurbanlar toplu mezarlara gömüldü, ancak sonra Reinhard Operasyonunun tüm kamplarında Sonderaktion 1005 operasyonu sırasında yakıldılar.

Komutanı Höss Polonya'da gözaltı sırasındayken anılarına şu şekilde yazmıştı: "Sonderkommandolar, çukurlardaki cesetleri yakmak, yangınların alevlenmesini sağlamak, fazla vücut yağını boşaltmak ve yanan cesetlerden dağ oluşturmak... böylece alevlerin yükselmesinden sorumluydular". Özel Danışman (Sonderkommando) olarak çağrılan mahkumların çalışkanlıkları onu çok etkilemişti ki sonunda kendilerininde diğerleri gibi aynı kadere maruz kalacaklarının farkında olmalarına rağmen görevlerini yerine getiriyorlardı. Lazaret cinayet istasyonunda hasta tutulanlar  vurulurken tabancayı göremeyeceklerdi. Höss şöyle yazmıştı: "Böyle bir konuda kendileri imha süreçlerini içinde yer alabiliyorlardı. Ayrıca, adamlar toplu mezarlarda bir süredir bulunan cesetlerin yakılması gibi korkunç bir işle uğraşmalarına rağmen yemek yiyip  sigara içebiliyorlardı. Ara sıra akrabalarının cesetleriyle karşılaştıklarını veya gaz odalarına girdiklerini görüyorduk". Höss'a göre bu olanları görmek onları açıkça sarsmıştı ama asla bir kazanın oluşmasına yol açmamıştılar. Karısının cesedini bulan ama hiçbir şey olmamış gibi mezarları kazmaya devam eden bir Sonderkommandonun olayını aktardı.

Auschwitz'de cesetler krematoryumda yakıldı ve küller ya gömülmüş, dağıtılmış yada nehre atılmıştı. Sobibór, Treblinka, Belzec ve Chełmno'da cesetler ateşte atıldı. Auschwitz-Birkenau'daki sanayileşmiş cinayetlerin verimliliği, Topf und Söhne isimli uzmanların hazırladığı krematoryumlu (ölü yakma yeri) üç binanın inşa edilmesine yol açmıştır. Bedenleri imha etme işlemini gece ve gündüz vakitlerinde yönettiler. Ancak çukurlardaki açık hava bazı cesetlerin tekrar yakılmasını gerektirdi.

Ustaše kampları

Ustase toplama kampları

Washington, DC'deki Birleşik Devletler Holokost Anıtı Müzesi (USHMM) Hırvatistan'daki Ustaša rejiminin 1941-1945 yılları arasında Jasenovac toplama kampında 77.000 ila 99.000 arasında kişiyi öldürüğünü tahmin ediyor. Jasenovac Anıtı Sitesi benzer şekilde 80,000 ila 100,000 arasında kurbanın olduğunu aktarıyor. Dinko Sakic'in "Nazi İşbirlikçileri" adlı televizyon belgeselinde Jasenovac'ta 300 binin üzerinde insanın öldüğü söyleniyor. Jasenovac'daki kitlesel öldürme araçları başlangıçta gazlı minibüsler ve daha sonra sabit gaz odalarındaki Zyklon B'nin kullanımını içeriyordu. Jasenovac muhafızları ölü yakma binasında yaşayan mahkumları yaktığı da aktarılıyor. Ustaše kampları ile Alman SS kampları kıyaslandığında aralarındaki en önemli fark, Ustase kamplarının kitlesel cinayetler uygulanırken manüel yöntemleri yaygın olarak kullanılmasıydı. Bunlar, paletler ve tarımsal bıçaklar gibi aletlerle alakalıydı. Bu araçlar çoğunlukla, kurbanların, hala yaşarken Sava Nehri'nin bitimine doğru atılması anında kullanılmıştır.

Jadovno toplama kampı için tahminler genellikle 122 gün (Mayıstan Ağustos 1941'e kadar olan süre) boyunca kamplarda 10.000 - 72.000 kişilik bir ölüm rakamı bildiriliyor. Çoğu Jadovno kurbanı bir çizgide birbirine bağlıydı ve ilk kurbanlar tüfek dipçiği veya başka nesnelerle öldürüldü. Daha sonra, tutukluların tümü vadinin içine döküldü. Kurbanlarını yok etmek için el bombaları fırlatıldı. Köpekler de yaralılar ve ölülerle beslenmek için bırakılmıştı. Tutuklular bıçak ve körelmiş nesnelerin yanı sıra makineli tüfeklerle öldürülmüştü.

Nazi toplama kamplarındaki ölü sayısı

KampÖlü sayısıTarihİşgal altındaki bölgeKamp ülkesiToplu öldürme metodu
Auschwitz-Birkenau1,100,000Mayıs 1940 - Ocak 1945Yukarı Silezya EyaletiPolonyaZyklon B gaz odaları
Treblinka800.00022 Temmuz 1942 - 19 Ekim 1943Genel devlet bölgesiPolonyaKarbon monoksit gaz odaları
Belzec600.00017 Mart 1942 - Haziran 1943 sonuGenel devlet bölgesi PolonyaKarbon monoksit gaz odaları
Chełmno320.0008 Aralık 1941 - Mart 1943, 
Haziran 1944 - 18 Ocak 1945
Reichsgau Wartheland Bölgesi PolonyaKarbon monoksit kamyonları
Sobibor250.00016 Mayıs 1942 - 17 Ekim 1943Genel devlet bölgesiPolonyaKarbon monoksit gaz odaları
Majdanek80.0001 Ekim 1941 - 22 Temmuz 1944Genel devlet bölgesiPolonyaZyklon B gaz odaları
Maly Trostinets65.0001941 ortasından 28 Haziran 1944 ortasınaReichskommissariat OstlandBelarusToplu silahla infaz, gaz kamyonları
Sajmište23.00028 Ekim 1941 - Temmuz 1944Hırvatistan Bağımsız DevletiSırbistanKarbon monoksit kamyonları
Genel toplam3,115,000 - 3,215,000  

Nazi toplama kamplarını gizleme çabası

Naziler, insanların öldürüldüğüne dair kanıtları gizlemek için imha kamplarını kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaya çalıştı. Bu sadece imha sürecini değil, gömülü kalıntıları da gizlemek için yapılan bir girişimdi. Gizli operasyon Sonderaktion 1005'in bir sonucu olarak, kamplar mahkumların komutanları tarafından söküldü, kayıtlar yok edildi ve toplu mezarlar kazıldı. Kanıttan yoksun kalan bazı imha kampları, Batı müttefiklerinden daha açık ve farklı standartlardaki belgelere sahip olan Sovyet birlikleri tarafından kurtarıldı.

Bunun en önemli istisnası Majdanek'tir. Majdanek, cinayet olaylarını örtbas etme girişiminde olan Nazi önderliğinde ki diğer kamplara benzer bir kaderi paylaştı. Majdanek neredeyse el değmemiş olarak ele geçirildi. SS'lerin şehrin altyapısının çoğunu yok etmek istemesi Operasyon Begration sırasında Kızıl Ordunun Hızla ilerlemesi nedeniyle önlendi. Başkomutan Anton Thernes, savaş suçları kanıtlarını yok etme görevinde başarısız oldu.

Nazi zulmünü anma

Nazi zulmünü anma

Savaş sonrası dönemde Polonya Halk Cumhuriyeti Hükumeti imha kampında bazı anıtlar yaptı. Bu erken anıtlar, Nazi mağdurlarının etnik, dini veya ulusal özelliğini belirtmeden yapıldı. İmha kampları, son on yılda herkes tarafından ziyaret edilebilir durumda.  Dünyadaki ziyaretçilerin uğradıkları en popüler yer özellikle Nazi ölüm kampları içinde en ünlüsü olan Oświęcim kasabası yakınlarındaki Auschwitz'dir.1990'ların başında, Yahudi Soykırım örgütleri Polonyalı Katolik gruplarla "Auschwitz gibi bir Nazi ölüm kampında anıt olarak hangi dini sembollerin kullanılması uygundur" diye bir tartışma yürüttüler. Yahudiler, çoğunlukla Polonyalıların öldürüldüğü Auschwitz yakınlarında Hristiyan anıtlarının yerleştirilmesine karşı çıktılar. Soykırımın Yahudi kurbanları, çoğunlukla Auschwitz II Birkenau'da öldürüldüler.

The March of the Living, 1988 yılından beri Polonya'da düzenlenmektedir. Üyeler genelikle Estonya, Yeni Zelanda, Panama ve Türkiye gibi farklı ülkelerden gelmektedir.

Nazi Kamplarını ve Holokostu inkar

Nazi Kamplarını ve Holokostu inkar

Holokost inkarcıları, holokostun gerçekleşmediğini veya tarihsel olarak belirlenmiş ölçü ve biçimde cerayen etmediğini savunan kişi veya kuruluşlara verilen isimdir.

İmha kamplarının araştırılması, SS ve Nazi rejiminin imha kamplarının varlığını gizlemeye yönelik yoğun girişimlerinden dolayı zordu. İmha kamplarının varlığı, kamptan kurtulanların ve Nihai Çözüm'ün faillerinin ifadeleri, maddi deliller (geride kalan kamplar, vs.), cinayetlerin Nazi fotoğrafları ve filmleri ile kamp idaresi kayıtları ile kesin olarak tespit edilmiştir.

Holokost inkarcılığı imha kampıyla ilgili halkta oluşan yanlış kanılara dikkat çekilerek başlıyor. Örneğin, Amerika'da yaygın olarak yayınlanan resimler, ilk kez Amerikan askerlerince özgürleştirilen - çoğunluğu Sovyet POW'ları ve tifo kurbanlardan oluşan- Dachau ve Buchenwald toplama kampları Amerika'da en çok mevcut olan imgelerinden birisidir. İlk rapor edilen haberlerde ve ondan sonraki yıllarda bu imgeler, Yahudilerin acı çekişini ve imha kampının betimlenmesi bağlamında haber medyaları tarafından sık sık yanlış bir şekilde kullanıldı. Holokost inkarcıları, bu tür ortak hataları belirttikten sonra imha kamplarının var olmadığını ve bunlarla ilgili ileri sürelen sınırlı kanıtların çoğunlukla Yahudi komplocularından kaynaklanan bir aldatmaca olduğunu ileri sürdüler.

Holokost inkarı uzman kişilerce iyice gözden düşürülmüş ve ona yakın Avrupa ülkesinde suç sayılmıştır. Bunlar: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Macaristan, Litvanya, Hollanda, Polonya ve İsviçre. Bunların hepsi ve İsviçre'nin bir bölümü üçüncü reich tarafından işgal edilmişti.

Toplama Kampları Resimleri