02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Tıp Doktoru

İçindekiler
 1. Tıp doktoru nedir?
 2. Doktorluğun tarihçesi
 3. Ülkelere göre doktorluk derecesi
 4. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da doktorluk
 5. İngiltere ve İrlanda'da doktorluk
 6. Danimarka'da doktorluk
 7. Fransa'da doktorluk
 8. Almanya'da doktorluk
 9. Hollanda ve Belçika'da doktorluk
 10. Türkiye'de doktorluk
 11. Güney Kore'de doktorluk
 12. İsveç'de doktorluk
 13. Avustralya'da doktorluk
 14. Çin'de doktorluk
 15. Malezya'da doktorluk
 16. Arjantin'de doktorluk
 17. Hindistan'da doktorluk
 18. Endonezya'da doktorluk
 19. İran'da doktorluk
 20. İsrail'de doktorluk
 21. Pakistan'da doktorluk
 22. Filipinler'de doktorluk
 23. Romanya'da doktorluk
 24. Sri Lanka'da doktorluk
 25. Tayvan'da doktorluk
 26. Singapur'da doktorluk
 27. Tayland'da doktorluk
 28. Tunus'ta doktorluk
 29. Kamboçya'da doktorluk

Tıp doktoru nedir?

Tıp Doktoru (Latince: Medicinae Doktor, kısaca MD "tıp doktorası" anlamına gelir), tıp uygulayıcıları için terminal tıbbi bir derecedir. Bu derecenin anlamı ülkeler arasında değişir. Birleşik Devletler sistemini takip eden ülkelerde MD, tıp fakültesinden mezuniyeti takiben verilen ilk mesleki yüksek lisans derecesini belirtir. Birleşik Krallık geleneğini takip eden ülkelerde MD, araştırma doktorası, yüksek doktora, fahri doktora veya tıp mezunlarıyla sınırlandırılmış ileri klinik çalışma derecesini belirtir. Bu ülkelerde eşdeğer ilk meslek diploması ünvanı, Bachelor of Medicine (Tıp Lisansı), Bachelor of Surgery (Cerrahi Lisans)'dır.

Doktorluğun tarihçesi

1703 yılında, Glasgow Üniversitesi'nin ilk tıp mezunu Samuel Benion, Tıp Doktoru akademik derecesine sahipti.

İngiltere'deki üniversitelerin tıp eğitiminde, tıp fakültesi mezunlarına MB: Bachelor of Medicine niteliği verildi. 19. yüzyılın ortalarına kadar İskoçya'daki tıp doktorları MD: Doctor of Medicine, kamu kurumlarındaki tıbbi uygulamayı düzenleyen pratisyenlerin yanı sıra, İngiltere'de ikili tıp lisansını almaları gerekiyordu. Erkek cerrahi lisansı için ikili tıp lisansları: MB: Tıp Fakültesi Mezunu-BS: Fen Fakültesi Mezunu / MB-ChB / MB-BChir / BM-BCh vb. Kuzey Amerika tıp fakülteleri, İskoçya'daki eski üniversitelerin geleneğine geçti ve 18. yüzyılın sonlarından itibaren MB (tıp fakültesi mezunu) yerine MD (tıp doktoru) unvanını vermeye başladı. New York'taki Columbia Üniversitesi doktorları ve cerrahları (o zamanlar King's Tıp Koleji olarak anılıyor), MB yerine MD derecesini veren ilk Amerikan üniversitesidir. 

Tıp Doktoru diploması veren Kuzey Amerika'daki ilk tıp fakülteleri Columbia, Penn, Harvard, Maryland ve McGill'dir. Kurulmuş olan ilk birkaç Kuzey Amerika tıp fakültesi (çoğunlukla), İngiltere'de ve İskoçya'da eğitim görmüş hekim ve cerrahlar tarafından oluşturulmuştur.

1860'lı yıllarda Boston'daki New England Female Medical College tarafından kadınların oluşturduğu "Doctress of Medicine  (Kadın Tıp Doktoru)" veya Medicinae Doctrix de kullanılmıştır.

Ülkelere göre doktorluk derecesi

Tıp doktoru terimi ülkeden ülkeye değişen anlamlar taşıyabilmektedir. Bu anlam farklılıkları unvanın verildiği akademik seviyelerdeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Örneğin Türkiye'de uzmanlık eğitimini tamamlamamış kişilere de Doktor denilebilmektedir. Sadece lisans eğitimi almış kişilere pratisyen hekim denilmektedir. Aşağıdaki başlıklarda farklı ülkeler için Tıp Doktoru unvanının nasıl verildiği açıklanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da doktorluk

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tıp doktorlarına, tıp fakültesi tarafından "Profesyonel Doktora" ödülü verilmektedir. Ayrıca Amerikan Tıp Okulları Birliği ve Amerikan Tıp Birliği (AMA) tarafından desteklenen bağımsız bir kuruluş olan Tıp Eğitimi İrtibat Komisyonu (LCME) tarafından resmen tanınır.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki tıp fakültelerine girişler son derece rekabete dayanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 47.000 başvuran kişi arasından yaklaşık 17.800'ü son başvuru yıllarında herhangi bir tıp fakültesine en az bir kez kabul edildi. Tıp okuluna girmeden önce birçok okul, öğrencilerin dört yıllık lisans derecesini tamamlamasını ve Tıp Fakültesi Kabul Testini (MCAT) almalarını istemektedir. Bununla birlikte, bazı tıp fakülteleri, öğrencilerinden tıp müfredatının başlamasından önce belli miktarda lisans dersi almalarını istemektedir (ancak lisans tamamlamaları gerekmez). Okulların çoğunda öğrenciler, tıp okulundan mezun olmadan ve Tıp Doktoru diplomasını almadan önce, Amerika Birleşik Devletleri Tıbbi Lisans Sınavına (USMLE) girerek, Adım 1 ve Adım 2’ nin klinik bilgisi ve klinik becerileri bölümlerinin eğitimlerini almaları gerekir. Tıp doktoru lisansı genellikle dört yıl içinde tamamlanır. Tıp doktoru lisansının verilmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde pratik yapmak isteyen hekimlerin en az bir stajyerlik (PGY-1) yılını tamamlaması ve Amerika Birleşik Devletleri Tıbbi Lisans Sınavına girerek Adım 3'ü geçmesi gerekir. Genel cerrahi veya dahiliye gibi uzmanlık alanlarında, yönetim kuruluna uygun veya yönetim kurulu tarafından resmen tanınmış statü almak için, tıpta uzmanlık eğitimi alındıktan sonra, ikamet şeklinde (bir hastanede uzmanlaşmış bir tıp eğitimi dönemi) ek uzmanlık eğitimi alınır. Kardiyoloji veya girişimsel radyoloji gibi alanlarda daha ileri uzmanlık almak isteyenler statülerini tamamlamış olurlar. Doktorun seçtiği alana bağlı olarak eğitim dönemi ve statüler, tıp doktorluğunu aldıktan sonra üç ile sekiz yıllık ek bir eğitimi içerir. Bu ek eğitim, bir, iki veya daha fazla yıl sürebilen ek araştırma yıllarıyla uzatılabilir.

Osteopatik Tıp Doktoru veya DO diploması, doktorlar için Birleşik Devletler ve Kanada'da Tıp Doktoru derecesine, mesleki olarak eşdeğer olan tek yasal diplomadır. Tıp doktoru ve DO dereceleri arasındaki tek fark kemik hastalıklarını planlama tedavisine (OMT) ilave kas-iskelet sistemi eğitimi verilir.

Kanada'da tıp doktorluğu eğitimi, hekimlik yapmak için gerekli temel tıp lisansıdır. McGill Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp doktoru yetki modülü lisanslarını (kısaltılmış MDCM) vermeye devam eden Kanada'daki tek tıp fakültesidir. MDCM latince "Medicinae Doctorem et Chirurgiae Magistrum" olan "tıp doktoru ve cerrahi müdür" anlamına gelir. Mezun olduktan sonra öğrenciler, eğitimin staj dönemi aşamasına girerler. Öğrenciler, eyalet düzenleyici bir kurumdan bağımsız çalışma ruhsatı almadan önce, Kanada Tıp Konseyi (LMCC) niteliklerini elde etmek için Kanada Tıbbi Onay Konseyi sınavını tamamlamış olmalıdırlar.

Araştırma doktorları

Tıp doktorluğu ve DO ilk profesyonel dereceler olup herhangi bir dalda uzman doktor olmamasına rağmen, tıp doktorluğu veya DO derecesine sahip birçok kişi, klinik ve temel bilimsel araştırmalar yapar. Bu araştırmaları, eğitim sırasında ve mezuniyet sonrasında hakemli dergilerde yayınlar. Akademik bir hekim, çalışmalarının temelini araştırma üzerinde yoğunlaştırmışsa o hekime bilim adamı denir. Birleştirilmiş tıp ve araştırma eğitimi, Tıp Doktoru-Doktora veya DO-Doktora dereceleri sağlayan programlar aracılığıyla verilir. Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Tıp Bilim İnsanı Eğitim Programı vasıtasıyla pek çok üniversitede Tıp Doktoru- Felsefe Doktoru eğitim programlarını finanse etmektedir. Bazı tıp doktoru ve DO'lar araştırma kariyeri seçerler ve Ulusal Sağlık Enstitülerinden ve Howard Hughes Tıp Enstitüsü gibi diğer kaynaklardan finansman alırlar. Halen daha birkaç kişi Nobel Ödüllü olmaya devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Eğitim ve Ulusal Bilim Vakfı araştırma doktorasına eşdeğer derecelerde tıp doktorluğu veya diğer profesyonel doktora programlarını içermez.

İngiltere ve İrlanda'da doktorluk

Bu ülkelerde tıp uygulamaları yapmak için giriş seviyesindeki ilk profesyonel derece, Tıp ve Cerrahi (MBBS, MB, MB BCh BAO, BMBS, MBBChir veya MBChB) lisans derecesidir. Bu derece genellikle dört ile altı yıllık bir çalışma ve klinik eğitim gerektirir. Kuzey Amerika tıp doktoru derecesine eşdeğerdir. İngiltere yüksek öğrenim yasası nedeniyle, tıptaki birinci derece, çeşitli düzeyleri kapsayan entegre bir çalışma ve mesleki uygulama programı içerir. Bu dereceler, tarihsel sebeplerle Tıbbi Lisans, Cerrahi Lisansın yerini tutabilir ve MBChB, MBBS veya BMBS olarak kısaltılır.

İngiltere, İrlanda ve birçok Milletler Topluluğu ülkesinde tıp doktoru derecesi, tıpta lisansüstü bir araştırma derecesidir. Bazı üniversitelerde, doktora tezine benzer şekilde, tezin sunulması ve sözlü sınavın başarılması üzerine verilen ilk doktora biçimini alır. Tez, bir doktora veya daha önce yayınlanmış bir çalışma belgesinden, çok daha az denetim ile (İngiltere'de) tam veya yarı zamanlı olarak üstlenilen yeni araştırmalardan oluşabilir.

Bir İngiltere Üniversitesi yada Milletler Topluluğu Üniversitesi'nde tıp doktoru derecesine başvurmak için "Tıp Lisansı, Cerrahi Lisansı " (MBBS, MBChB, BMBS gibi) derecesi yada eşdeğer Amerika Birleşik Devletleri-Tıp Doktoru derecesine sahip olmak gerekir. Genellikle en az beş yıllık lisansüstü tecrübeye sahip olunmalıdır. Bu nedenle, MBBS / MBChB / BMBS derece mezunları doktora yapmazlar. Ayrıca, bu dereceleri alan hekimler, tıp doktorları olarak tam lisansa sahip olduklarından "doktor" olarak adlandırılmaktadır. Bazı milletler topluluğu ülkeleri, stajyer doktorları, "ev yetkilileri" olarak tanımlar.

Diğer bazı üniversitelerde (özellikle Oxford, Dublin, Cambridge ve St Andrews gibi daha eski kurumlar) Tıp Doktoru, tıbbi araştırmalara önemli katkı sağlayan yayınlanmış belgelerin sunulması üzerine verilen yüksek doktoradır (Doktor Bilimine benzer şekilde). Cambridge Üniversitesi, bir adayın, Tıp Doktoru derecesine layık görülebileceği bir tez çalışmasından ziyade, tıbbın bilim ve sanat kariyerine olan katkısı temel alınarak verilen yeni bir MedScD lisansı (Doktor Bilim lisansına daha yakın bir seviyede) önerisini teklif etmiştir.

Tıp Doktoru unvanı, daha önce yayınlanmış olan araştırmalar için (birinci veya yüksek doktora olarak) verilir. Ancak, bunun için adayın genellikle söz konusu üniversitenin birkaç yıllık statüsünde ya mezun yada tam zamanlı bir personel olarak üye olması gerekir.

Danimarka'da doktorluk

Danimarka'da, temel tıp eğitimi ve staj dört üniversitede mevcuttur: Kopenhag Üniversitesi, Aarhus Üniversitesi, Güney Danimarka Üniversitesi ve Aalborg Üniversitesi. Temel tıp eğitimi ve staj eğitimi süresi altı yıldır. Bu eğitimler, Tıp Adayı lisansına (yüksek lisans derecesine eşit olarak) öncülük etmektedir. Öğrenciler mezun olduktan sonra Hipokrat Yemini ettikten sonra "tıp doktoru" (MD,Doctor of Medicine) olarak nitelendirilirler.

Tıp okulunun bitimini takiben, gözetimsiz olarak tıbbi uygulama hakkını veren, temel klinik eğitim denilen bir yıl (Danca: Klinisk basisuddannelse veya KBU) izlenir.

Fransa'da doktorluk

Fransa'daki tıbbi çalışmalar şu şekilde düzenlenmiştir:

Liseden bir diplomayla mezun olduktan hemen sonra, herhangi bir öğrenci bir tıp üniversitesinde kayıt olabilir (ülke genelinde yaklaşık 30 üniversitede vardır). Birinci yılın sonunda, bu üniversitelerin her birinde, numerus clausus'u (akademik bir kurum tarafından kabul edilebilir maksimum sayıda katılımcı) uygulamak için kurum içi sıralama sınavı yapılır. Birinci yıl temelde biyofizik, biyokimya, anatomi, etik veya histoloji gibi teorik derslerden oluşur. Birinci sınıfı geçmek, sıkı ve sürekli bir çalışma gerektiren, çok zorlayıcı olarak kabul edilir. Her öğrenci sadece iki kez deneyebilir. Örneğin, Université René Descartes (Fransa'da bir kamu araştırma üniversitesidir), birinci sınıfta yaklaşık 2.000 öğrenci iken numerus clausus'dan sonra yalnızca 300 öğrenciyi ağırlar. 

Öğrenime genellikle sahada stajlar eşlik etse de, ikinci ve üçüncü yıl çoğunlukla teoriktir (örneğin hemşire stajı veya üniversiteye bağlı olarak acil servisteki staj).

Dördüncü, beşinci ve altıncı yıllarda, tıp öğrencilerine "externe" adlı özel bir statü verilir (Pierre et Marie Curie gibi bazı üniversitelerde, "externe" statüsü üçüncü yıldan itibaren verilir). Her sabah hastanede stajyer olarak çalışırlar, ayrıca ayda birkaç gece bir vardiya yaparlar ve öğleden sonra eğitim alırlar. Her staj, üç ile dört ay sürer ve farklı bir bölümde yapılır. Tıp öğrencileri yılda beş hafta tatil yapar.

Altıncı yılın sonunda, uzmanlıklarını belirleyecek ulusal bir sıralama sınavına girmeleri gerekir. Gerçekten de, ilk öğrenci önce, daha sonra ikinci ve sonrası seçilir. Genellikle, öğrenciler, ulusal sıralama sınavına düzgün bir şekilde hazırlanmak için, beşinci ve altıncı yıl boyunca sıkı çalışırlar. Bu yıllar boyunca, hastanedeki gerçek uygulamalar ve bazı teorik dersler, eğitimin dengelenmesi içindir. Bu stajyer doktorların ortalama ücreti, ayda 100 ile 300 avro arasında değişmektedir.

Öğrenciler, bu sıralama sınavlarından sonra, seçebildikleri uzmanlık alanında eğitim dönemine başlayabilirler. Bu noktadan sonra onlar da para ödemesi almaya başlar.

Tıp eğitiminin sonuna doğru, Fransız tıp öğrencilerine daha fazla sorumluluklar verilir ve tez hazırlamak zorundadırlar. Ancak, bir doktora tezinin aksine, aslında bir MD tezi yazmak için orijinal bir araştırmaya gerek yoktur. Tez savunmasının bitiminde, Fransız tıp öğrencileri, Devlet Doktor Okulu Diplomasına yada Enstitü Diplomasına sahip olurlar. Yeni olan her doktor, uzmanlık alanını belirlemek için Uzmanlık Çalışmaları Diploması (Diplôme d'Etudes Spécialisées veya DES) almalıdır. Bazı öğrencilere, Tamamlayıcı Uzmanlık Alanları Çalışmaları Diploması (Diplomue d'Etudes Spécialisées Complémentaires veya DESC) da verilebilir. 

Almanya'da doktorluk

En az altı yıl tıp fakültesini bitirdikten sonra, öğrenciler son bir federal tıbbi muayene (Tıbbi muayenenin ikinci bölümü) ile mezun olurlar. Mezunlara, tıp uygulama lisansı ve doktor unvanı verilir (Arzt: Doktor). Tıp Doktoru (Doctor of Medicine, MD), tıpta lisansüstü bir araştırma derecesidir. Mezun öğrenciye ayrıca, bilimsel bir çalışma ve tezi başarıyla tamamlaması halinde lisansüstü derece verilir. Birçok tıp fakültesi öğrencisi, tıp fakültesinde kendi çalışmaları sırasında yaptıkları tezleri gerçekleştirmeyi tercih eder. Ancak, tezini tamamladıktan sonra tez işlemini bitirmek için izin verilir.

Hollanda ve Belçika'da doktorluk

Hollanda ve Belçika'da, tıp öğrencileri mezuniyetinden önce altı yıl üniversite eğitimi alırlar.

Hollanda'da tıp eğitimi alan öğrencilere üç yıl süreli klinik öncesi eğitimden sonra, hastanelerde üç yıllık klinik eğitim (co-assistentschappen veya co-schappen) verilir. Utrecht Üniversitesinin tıp fakültesinde, klinik eğitim tıp fakültesinin üçüncü yılında başlar. 6 yıl sonra öğrenciler Basisartsen (Tıp doktorları ile kıyaslanabilir) olarak mezun olurlar. Bologna sürecinin (tüm Avrupa'da yüksek öğretim ve akademik konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa'da birbiriyle tam uyumlu bir yüksek öğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır) bir sonucu olarak, Hollanda'daki tıp öğrencileri tıp fakültesinde üç yıl eğitim alıp mezun olduktan sonra yüksek lisans yaparak lisans eğitimi alırlar. Aday öğrenciler, orta öğretim okulunun en üst düzeyini bitirdikten sonra doğrudan tıp eğitimi için başvurabilirler. Önceki lisans eğitimi, tıp eğitimine kabul edilmek için şart değildir.

Belçika tıp eğitimi, Hollanda sisteminden daha çok teorik bilgiye dayanır. İlk üç yılda; kimya, biyofizik, fizyoloji, biyoistatistik, anatomi, viroloji gibi genel bilimsel kurslar alınır. Flandre'de (Belçika, Fransa ve Hollanda arasında bölünmüş bir bölge) lisans dersi almak için, aday öğrenciler, numerus clausus'un bir sonucu olarak sınavı geçmek zorundadırlar.

Lisans derslerinden sonra, öğrenciler teorik ve klinik çalışmanın üç yıllık sürelerinden oluşan 'tıp master' derslerini alabilirler. Genel olarak, ilk iki master yılı çok kuramsaldır ve öğrencilere hastalıkları, insan patolojisini ve farmakolojisini (eczacılık bilimini) öğretirler. Üçüncü yıl, farklı kliniklerdeki çeşitli vakaların olduğu staj dolu bir yıldır. Yedinci son yıl, öğrencilerin tıp fakültesi sonrasında takip etmek istedikleri uzmanlık alanlarında özel olarak eğitildiği bir çeşit "uzmanlık öncesi" yıl görevi görür. Bu, Hollanda'daki yaklaşımın aksine, mezunların kelimenin tam anlamıyla "temel doktorlar" (basisartsen) olan bir uzmanlık alanına henüz karar vermedikleri yaklaşımıyla çelişir.

Türkiye'de doktorluk

Türkiye'de tıp fakültesi öğrencisi, altı yıllık eğitiminin, ilk 2 yılı ön lisans dönemi, sonraki 2 yılı lisans dönemi, son 2 yılı ise yüksek lisans dönemidir. İlk 4 yılında temel bilimler eğitimi görerek lisans programını, son iki yılında da lisansüstü programlardan biri olan yüksek lisans (master) programını görmektedir (Lisansüstü programları = Yüksek lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık). Bu yüksek lisans programı sırasında staj ve intern öğrencisi adı altında yoğun bir pratik ve pratik ile birlikte teorik eğitime tabi tutulmaktadır. Fakülteden mezun olması ile birlikte “Tıp Doktoru” unvanını alır ve mezun olduğu bilgisi Sağlık Bakanlığı’na gönderilip “Pratisyen Hekim” diploması Bakanlık tarafından onaylanır. Tıp mezunları yüksek lisans mezunu sayıldığı için, tıp fakültesinde ister temel bilimlerden (Fizyoloji, Anatomi, Tıbbi Biyoloji, , Embriyoloji gibi), ister herhangi bir klinik branştan birinde doktora programlarına direkt olarak başvurabilirler.

Güney Kore'de doktorluk

Güney Kore'de, Tıp Doktoru lisansı bulunmaktadır.

Güney Kore'deki tıp eğitimi 6 yada 4 yıl, liseden hemen sonra başlayan 6 yıllık ders ve 4 yıllık üniversite eğitiminden sonra başlayan 4 yıllık kurs programını kapsar (4 yıllık kursa başlamak için, öğrencinin bir lisans derecesine ihtiyacı vardır). 6 yıllık sistemin ilk 2 yılı, temel bilimler ve liberal sanat derslerinden oluşmaktadır.

İsveç'de doktorluk

İsveç'teki tıp eğitimi, beş buçuk yıllık lisans üniversitesi programı ile başlayarak "Tıp Alanında Bilim Ustası" (İsveççe: Läkarexamen) derecesine kadar ilerlemektedir. Bunu takiben, Ulusal Sağlık ve Refah Kurumu, Tıp Doktoru'na eşdeğer İsveç tıbbı lisansı vermeden önce (İsveççe: Läkarleggitimation) en az 18 aylık staj (İsveççe: Allmäntjänstgöring) gerektirir.

Bu staj, cerrahi (3-6 ay), dahiliye (3-6 ay), psikiyatri (üç ay) ve aile hekimliğinden (altı ay) oluşur. Bir hekim, uygulama lisansı aldıktan sonra, uzman eğitime başlamak üzere görev için başvurabilir. Şu anda İsveç'te 52 tanınmış tıp uzmanlığı bulunmaktadır. Uzmanlık eğitimi en az beş yıl sürer ve tamamlandığında bir uzman olarak resmi nitelik kazanılır.

Avustralya'da doktorluk

Tarihsel olarak Avustralyalı tıp fakülteleri, doktoraya benzeyen araştırma eğitimi için Tıp Doktoru unvanını elinde bulundururken, tıp fakültesi mezunlarına Tıp ve Lisans Okulu derecelerini, Cerrahi Lisans veya fahri doktoraları vermek için İngiliz geleneğini takip etmiştir. Avustralya Cerrahi Lisans derecelerinin çoğunluğu 1990'lı yıllardan beri lisansüstü programlara sahip olsalar da önceki Avustralya Yeterlilikler Çerçevesi (AQF) kapsamında diğer lisans programları ile birlikte Seviye 7 lisans derecelerine sahip olmaya devam ettiler.

AQF'nin en son sürümü, ilgili profesyonel programların derece unvanının şekillendirilmesinde 'Doktor' teriminin kullanılmasına izin veren 9 Seviye Yüksek Lisans derecesini içeren yeni kategoriyi içermektedir. Sonuç olarak, çeşitli Avustralya tıbbı okulları, önceki aykırı adlandırmayı çözmek için Cerrahi Lisans derecelerini Tıp Doktoru ile değiştirdi. Yüksek Lisans seviyesinde Tıp Doktoru unvanının getirilmesiyle, üniversiteler daha önceki tıbbi araştırma doktoralarını yeniden adlandırdı. Melbourne Üniversitesi, 2011 yılında Tıp Doktorunu temel tıbbi lisans olarak ilk kez başlattı ve araştırma diplomasını Tıp Bilimleri Doktoru (DMedSc) olarak değiştirdi.

Çin'de doktorluk

Çin'de, lisans sistemi İngiltere'ye çok benzer. Öğrenciler liseden mezun olduktan sonra tıp fakültesine girebilirler. Eğitimlerin süreleri değişir; 5 yıllık Tıbbi Lisans, Cerrahi Lisans (Bachelor of Surgery: MBBS), bir yıllık hastane stajı, 7 yıllık Tıp Doktorları (Masters of Medicine), 6 yıllık Tıbbi Lisans, Cerrahi Lisans ve 8 yıllık Tıp Doktoru programları. Öğrenciler derece kazandıktan sonra, pratik yapmak için sertifika sınavına girmeleri gerekir.

Malezya'da doktorluk

Malezya'da tıp doktoru eğitimi, hem özel hem de kamu üniversiteleri tarafından verilir. Çoğunlukla 5 yıllık kurs olarak eğitim görülür. Ancak Perdana Üniversitesi, kuruluşuyla birlikte, Malezya'da 4 yıllık lisansüstü giriş dersi sunan ilk üniversite olmuştur. Malezya'da tıp doktoru derecesi sunan üniversitelere örnekler; Üniversite Sains Malezya, Malezya Milli Üniversitesi, Üniversite Putra Malezya, UCSI Üniversitesi vb.

Arjantin'de doktorluk

Arjantin'de, Birinci Derece Hekim veya Hekim Diploması (Título de Médico), altı yıllık yoğun çalışmaları bulunan Kuzey Amerika’daki tıp doktoru derecesine eşdeğerdir. Bunu çoğunlukla, belirli bir deneysel sahada, büyük bir uzmanlık alanı olarak, üç ya da dört yıllık eğitim dönemi izler; staj, sosyal hizmetler ve ara sıra araştırma şeklindedir. Lisansüstü öğrencileri, sadece tıp doktoru unvanını elinde tutarak, Üniversite Değerlendirme ve Akreditasyon Ulusal Komisyonu tarafından onaylanmış Tıp Doktorası programı ile doktora başvurusunda bulunabilirler.

Hindistan'da doktorluk

MBBS (Tıp Lisans / Cerrahi Lisans) derecesi, hekim olarak ruhsatlandırılması gereken birinci (lisans) seviyeyi temsil eder. Cerrahi veya Tıp Doktoru derecesi, özel eğitim temsilcisi olan, yüksek lisans derecesidir. ABD veya Kanada'daki eşdeğer eğitim, tıp fakültesinden (lisansüstü) mezun olmakla olur. Cerrahi Doktoru veya Tıp Doktoru dersleri için uygunluk, MBBS derecesini alan tıp mezunlarıyla sınırlıdır.

MBBS eğitimi, beş buçuk yıl boyunca aşağıdaki gibi verilir:

Pre-klinik (Anatomi, Fizyoloji ve Biyokimya)

Para-klinik (Patoloji, Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Adli Tıp ve Toplum Hekimliği)

Klinik (Oftalmoloji, Kulak Burun Boğaz, Genel Tıp, Genel Cerrahi, Pediatri, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi, Radyoloji vb.)

Cerrahi nitelikte olmayan (örneğin, fizyoloji, farmakoloji, iç hastalıkları, çocuk hastalıkları) preklinik (klinik öncesi) veya klinik bir konuda teorik ve pratik öğeleri içeren, üç yıllık bir çalışma ve başarılı bir sınavı tamamladıktan sonra, aday Tıp Doktoru derecesini alır. Aday, ön klinik yada klinik bir konuda (Örneğin: Anatomi, Genel Cerrahi, Ortopedi, Kadın Hastalıkları ve Doğum) cerrahi nitelik için, eşdeğer derecede Cerrahi Master (MS) derecesini alır.

Ulusal Yönetim Kurulu Diploması (DNB:National Board Diplomate) olarak adlandırılan ikinci bir alternatif nitelik, Tıp Doktoru ve Cerrahi Doktoru derecelerine eşdeğer kabul edilir. Bu, yönetim kurulu tarafından tanınan eğitim hastanelerinde 3 yıllık Tıbbi ve Cerrahi Lisans eğitimi sonrası, uzmanlık eğitim sürecini tamamlayıp , Ulusal Sınav Kurulu tarafından yapılan sınavı geçerek elde edilebilir. Hindistan Hükümet Doktorları ve Cerrahları Koleji (1912 yılında kurulmuş) ayrıca FCPS adı verilen klinik ve klinik öncesi yüksek lisans derecelerini de almıştır; üç yıllık bir çalışmayı, teorik ve pratik ögeleri içeren bir sınavın başarıyla tamamlanmasını, bir araştırma tezini ve sözlü bir sınavı içerir. FCPS, özel klinik eğitimin temsilcisidir ve Hindistan'da MD / MS / DNB veya Doktora ile eşdeğerdir. Veya Mesleki Doktora programları dünyanın başka yerlerinde bulunabilir. 2007 yılına kadar Hindistan Hükumeti ve Hindistan Tıp Konseyi, FCPS niteliklerini kabul etti. O zamandan beri Devlet Tıp Konseyleri tarafından yapılmaktadır.

İlk yüksek lisansı, yani MD / MS / FCPS / DNB'yi aldıktan sonra, tıbbi veya cerrahi alanlarda daha ileri uzmanlık için gidilebilir. Bu çok rekabetçi bir giriş sınavına yol açar. Sürecin, üç yıllık ilave eğitimi vardır. Daha sonra hem teorik hem de pratik sınavı geçip, tıbbi alanlarda derece için, Kardiyoloji, Nöroloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Nöroradyoloji, Kritik Bakım, Pulmonoloji, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Kardiyo anestezi, Klinik Farmakoloji ve Nöroanestezi ihtisası alınır. Cerrahi alanlarda derece için, Kardiyo-torasik ve Vasküler Cerrahi, Endokrin Cerrahi, Nöroşirurji, Cerrahi Gastroenteroloji, Üroloji, Plastik Cerrahi, Çocuk Cerrahisi gibi DM, MCh ve Doktora ihtisası ve MCh (Magister Chirurgiae) unvanı alınır. Üçüncü alternatif nitelik ise, Kardiyoloji, Nöroloji, Kardiyak Cerrahi, Nöroşirürji gibi DNB gibi Ulusal Sınav Kurulu tarafından sunulan süper uzmanlıklardır.

DM veya MCh'yi takiben, kardiyak elektrofizyoloji, invaziv kardiyoloji, pediyatrik kardiyoloji, epilepsi, inme, elektroensefalografi, hareket bozuklukları, nöromüsküler bozukluklar gibi belirli alt uzmanlık alanlarında, bir yıllık doktora sonrası, birinci sınıf burs programları olan üçüncü bir doktora eğitimi alınabilir. Serebrovasküler cerrahi, beyin cerrahi, pediatrik kalp cerrahisi gibi ihtisasların eğitimleri, saygın devlet kurumları tarafından sunulmaktadır.

Endonezya'da doktorluk

Endonezya'da, "dokter" (dr.) unvanı, tıp bölümünden bir öğrencinin, üniversite hastanelerinde 1.5-2 yıl klinik kurs dönemi geçirip, 3-3.5 yıl çalışmasından sonra (en azından) verilir. Bir tıp öğrencisi bu beş yıllık eğitimini bitirip Hipokrat Yemini ettikten sonra, Dokter (Dr.) başlığını kendi adının önüne koyma hakkına sahip olur. Daha sonra, Endonezya Doktor Yeterlilik Sınavına (UKDI: Ujian Kompetensi Dokter Endonezya; pratisyen olarak tıpta pratik yapma ruhsatı almak için test edilir) girerler ve birincil sağlık kliniklerinde (Puskesmas olarak da bilinir) veya birincil hastanelerde üst düzey doktorların gözetiminde pratisyen olarak görev yaparlar. Çalışmalarını uzmanlık alanlarına taşımak isteyenler, kendi tercihleri doğrultusunda, yüksek lisans eğitimini tıp fakültesinden alabilirler ve adından "Uzman ..." (örneğin: Sp.A Çocuk Uzmanı = Çocuk Doktoru için) unvanına sahip olurlar. Tıp lisansüstü programı, adayların dört yıllık eğitim ve stajı için gerekli olan eğitim dönemi programına eşittir. (Not: dr. (dokter) tıp mezunları için, Dr. (Doktor) doktora sahipleri için kullanılır.)

İran'da doktorluk

İran'da, tıp eğitimi liseden sonra başlar. Ön ilaç kursu veya BSc derecesi gerekmemektedir. Uygunluk, ülke genelinde her yıl düzenlenen kamu üniversite giriş sınavında, başvuru sahiplerinin sıralaması ile belirlenir. Tıp okuluna giriş rekabetlidir. Sadece, en yüksek puana sahip öğrenciler tıp programına kabul edilmektedir. Birinci basamak sağlık lisansı, 7-7.5 yıl içinde tamamlanır. Tıp fakültesi öğrencileri son yıllarda, (son 1-2 yıl) tıp konusuyla ilgili araştırma yapmak ve eğitimlerinin bir parçası olarak tez vermek zorundadırlar. Tıp okulu mezunlarına, "Sağlık Bakanlığı ve İran Tıp Eğitimi" tarafından onaylanan "Tıpda Profesyonel Doktora" adı verilen genel tıp sertifikası verildi. Bütün hekimler, resmi olarak uygulamaya başlamadan önce İran Tıp Konseyinden lisans ve tıbbi konsey kayıt numarası alırlar. Daha sonra, gerekli nitelikleri sunan tıp fakültelerindeki özel bir tıp alanında uzmanlaşabilirler.

İsrail'de doktorluk

İsrail'de, Hayfa'daki Technion Üniversitesi, Be'er Sheva'daki Ben Gurion Üniversitesi, Tel Aviv Üniversitesi, Kudüs'teki İbrani Üniversitesi ve Safed'deki Bar-Ilan Üniversitesi Tıp Fakültesi olmak üzere beş üniversite de tıp fakültesi bulunmaktadır. Hepsi, ABD sistemine benzer dört yıllık bir programa sahiptir. Sadece Bar-Ilan Üniversitesi, Avrupa gibi 6 yıllık modeli izler. Bununla birlikte, 2009 yılı itibarıyla, Tel Aviv Üniversitesi, bazı biyolojik bilim dallarında lisans derecesine sahip öğrenciler için, ABD sistemine benzer dört yıllık bir program başlattı. Çeşitli tıp okullarının giriş koşulları çok katıdır. İsrailli öğrenciler, 100'ün üzerinde lise diploması ortalaması ve 740'ın üstünde psikometrik sınav derecesine ihtiyaç duyuyorlar. İsrail'de doktor eksikliği vardır, tıp eğitimi talebi oldukça fazladır ve büyümektedir. Technion Tıp Okulu, Ben Gurion Üniversitesi ve Tel Aviv Üniversitesi Sackler Tıp Fakültesi, Amerikan üniversite diplomasına sahip olan ve Amerika’ya dönmeden önce İsrail'de titiz tıp eğitimini tamamlamakla ilgilenen MCAT'yi alan Amerikalı öğrenciler için, 4 yıllık Tıp Doktoru programları sunmaktadır. Kanada Tıp Doktoru derecesi, İsrail Eğitim Sistemi nedeniyle yasal olarak eşdeğer sayılır.

Pakistan'da doktorluk

Pakistan'da Tıp Doktoru, üniversite hastanesinde 4-6 yıllık bir eğitim programının başarıyla tamamlanmasına dayanan, tıp üniversiteleri tarafından verilen, yüksek bir doktora türüdür.

Filipinler'de doktorluk

Filipinler'de Tıp Doktoru, tıpta birinci meslek yüksek lisansıdır.

Romanya'da doktorluk

Rumen tıp fakültesi (klinik uygulama da dahil olmak üzere) 6 yıl sürmektedir. Öğrencinin orijinal araştırmasının tezine dayanan nihai bir lisans sınavıyla (licenţa) sonuçlanır. Kazanılan derece, "MD" veya "Dr" olarak kısaltılan Doktor-medic (Tıp Doktoru) derecesidir.

Sri Lanka'da doktorluk

Sri Lanka'da, Tıp Doktoru derecesi, lisansüstü eğitim sürecinin, sınavların ve özel eğitimin tamamlanmasının ardından Yüksek Lisans Enstitüsü tarafından verilen daha yüksek bir lisansüstü derecedir. Sri Lanka'daki Tıp Doktoru derecesi, klinik, para klinik ve önleyici tıpta (örn. Genel Tıp, Kardiyoloji, Nefroloji, Onkoloji, mikrobiyoloji gibi para klinik, hematoloji ve toplum sağlığı hekimliği gibi önleyici) uzmanlık eğitiminin temsilcisidir. Tıp Doktoru lisansına giriş, sadece MBBS derecesine sahip tıp mezunları için (beş buçuk yıl süreyle) ve cerrahi olmayan bilim dallarında (örneğin, Dahiliye, Radyoloji, Patoloji, vb.) açıktır. Üç yada dört yıllık bir çalışma ve yazılı sınavların yanı sıra vakalarla ve ayrıntılı muayeneler ile sınavın başarıyla tamamlanmasının ardından, ilgili eğitim alanındaki Tıp Doktoru derecesi verilir.Toplum Sağlığı ve Tıbbi Yönetim bölümünde, Bölüm I sınavı teorik bir sınavdan oluşur ve lisansı, tez tamamlandıktan sonra doktora derecesi ile desteklenir. Bu tez, beş yıllık bir süre içerisinde tamamlanmalıdır. Akademik tezi başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra, Tıp Doktoru derecesi adaya verilir. Tıp Doktoru derecesi sahibi, seçilen uzmanlık/alt uzmanlığa bağlı olarak 2-4 yıllık yerel ve yabancı eğitimi aldıktan sonra, Lisansüstü Tıp Enstitüsünün ilgili kurulu tarafından kurul onaylı uzman olarak sertifikalandırılır.

Ayurveda, Unani ve Sidha'nın pratikte temel niteliklerinde olan programları: Ayurveda'da, Ayurveda Üniversitesi Tıp ve Cerrahi Anabilim Dalı, Unani'de Unani Tıp ve Cerrahi Lisansı, Sidha Tıp ve Cerrahi Anabilim Dalı Lisans Programıdır. B.A.M.S, B.U.M.S ve B.SM, Üniversite Hibeleri Komisyonu (Sri Lanka) tarafından kabul edilen 6 yıllık lisans (staj dahil) derslerdir. Tıp Doktoru (Ayuveda vachaspati), B.A.M.S.'den sonra bir uzmanlık alanı olarak yapılabilir ve dersi tamamlamak için 3 yıl (tezin teslim edilmesi dahil olmak üzere) gereklidir. Ayurveda Tıp Doktoru, Üniversite Hibeler Komisyonu (Sri Lanka) tarafından kabul edilen yüksek lisans derecesidir ve MPhil tamamlandıktan sonra doktora programını izleyebilir. Sri Lanka'daki üst düzey programlardır.

Tayvan'da doktorluk

Tayvan'da, Tıp Doktoru birinci meslek derecesidir.

Singapur'da doktorluk

American Duke Üniversitesi, Singapur'da (Duke-NUS Lisans Tıp Fakültesi) bulunan bir tıp fakültesine sahiptir ve ilk profesyonel derecesini "Tıp Doktoru" olarak şekillendiren Kuzey Amerika modelini izler. Buna karşılık, Singapur Ulusal Üniversitesi'ndeki Yong Loo Lin Tıp Fakültesi, fakülte lisansını birinci meslek diploması olarak tayin eder.

Tayland'da doktorluk

Tayland tıp eğitimi, temel bilimde 1 yıl, klinik öncesi eğitimde 2 yıl ve klinik eğitim için 3 yıldan oluşan 6 yıllık bir eğitim sistemidir. Mezuniyet sonrasında, tüm tıp öğrencileri ulusal tıp lisans sınavlarına ve üniversiteye dayalı kapsamlı bir sınava girerler. Tıp okulundan sonra, yeni mezun olmuş doktor, başka bir eğitim sürecine veya uzmanlaşmış eğitime katılmadan önce kırsal alanlarda bir yıl staj ve 2 yıl görev yapmak için sözleşme yapar. Öğrenciler Tıp Doktoru derecesi alırlar. Bununla birlikte, lisans Tayland'da yüksek lisansa denktir.

Tunus'ta doktorluk

Tunus'ta eğitim, tüm Tunus vatandaşları ve yabancılar için ücretsizdir. En eski tıp fakültesi, Tunus Üniversitesi Tıp Fakültesidir. Tunus, Sfax, Sousse ve Monastir şehirlerinde birer olmak üzere toplam dört tıp fakültesi bulunmaktadır. Tıp Fakültesine başvuru, üniversite sınavındaki başarıya ve puana bağlıdır. Kabul puan sınırı, ulus çapında tüm başvuranlar arasında rekabet temelinde çok yüksektir. Tıp fakültesi müfredatı beş yıldan oluşmaktadır. İlk iki yıl, tıp ile ilgili tüm temel bilimleri içeren tıbbi teoridir ve son üç yıl tüm tıp uzmanlıklarıyla ilgili klinik konulardan oluşur. Son üç yılda öğrenci "Externe" statüsünü kazanır. Öğrenci, her gün üniversite hastanesinde, bütün hasta servislerine dönüşümlü olarak gelmek zorundadır. Her dönem, öğrencinin uzmanlık alanındaki bilgileri ile ilgili klinik sınavı vardır. Beş yıldan sonra, öğrencinin doktor olması için, baş doktor gözetiminde iki yıl staj yapması gerekir. Öğrenci, her biri dört aylık dönem boyunca, başlıca ve en önemli hastane servisleri arasında rotasyona tabi tutulur. Bundan sonra, öğrenci eğitim sürecindeki sınavları geçmek veya stajını bir yıl daha uzatmak için bir seçim yapabilir ve bundan sonra aile hekimi statüsünü kazanmış olur. Yerleşim programı, en yüksek puan kuralını benimseyen ulusal uzman tıp eğitimi sınavında aldığı puana göre, öncelikli olarak uzmanlık alanındaki dört ile beş yıldan oluşur. Öğrenci, ister aile hekimliğini seçmiş olsun ister bir uzmanlık dalını seçmiş olsun, jüri önünde savunacağı doktora tezini yazması gerekir. Ardından seçtiği dalın doktora derecesini kazanır.

Kamboçya'da doktorluk

6 yıllık genel tıp eğitimi (vakıf yılı + 5 yıl) sonrasında tüm öğrenciler Tıp Bilimleri Lisansı (BMedSc) ile mezun olurlar. Bu derece mezunların hekim olarak bağımsız çalışmasına izin vermez, ancak Halk Sağlığı, Epidemiyoloji, Biyomedikal Bilim, Beslenme gibi tıp bilimleri alanlarında yüksek lisans derecelerine devam etmek isteyenler için mümkündür.

Hekim veya uzman hekim olarak tam donanımlı olmak isteyen tıp mezunları, aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

Genel Pratisyenlik (GP) dersi 8 yıldır (Tıp Bilimleri Lisansı + 2 yıllık staj). Stajda klinik rotasyon, 4 ana bilim dalına (genel tıp, ameliyat, kadın hastalıkları ve pediatri) göre düzenlenmiştir. Tıp diploması, Tıp Doktorudur yani yüksek lisans derecesine denktir.

Tıp Bilimleri Lisansı ile mezun olduktan sonra; bir hastanede uzmanlaşmış bir tıp eğitimi dönemi programlarına girmek isteyen tüm öğrenciler, hazırlanmış şekilde giriş sınavına girmekle yükümlüdürler. Yurt dışı eğitim programlarının süresi Tıp Bilimleri Lisansından sonra 3-4 yıl sürer. Pratik tezini başarılı bir şekilde savunduktan sonra mezunlara, resmi olarak Uzman Doktor Derecesi (Uzmanlıkla MD) verilir ve "Profesyonel Doktora" unvanı alırlar.

Tüm tıp mezunları tez savunma işlemini tamamlayıp, Ulusal Muayene Sınavı'nı (National Exit Exam) geçerek pratisyeler veya Tıbbi veya Cerrahi Uzmanlar arasına girerler.

Diğer ülkelerde doktorluğa eşdeğer dereceler

Kosova'da, öğrenciler ilkokuldan sonra liseyi seçerken, tıp lisesini seçebilirler. Tıp liselerinin 3 yılını bitirdikten sonra, 3 yıl daha eğitim alarak 4 ay pratik yapıp terfi ile hasta bakıcı olabilecekleri gibi Priştine'deki tıp fakültelerine giderek, yaklaşık 6 yıl pratik dahil eğitim alabilirler.

Rusya'da tıp üniversiteleri, 6 yıllık bir müfredat sunarak Doktor Tıp Anabilim Dalı'na (Doktor) "Hekim" unvanını kazandırmaktadır. 

Ukrayna'da tıp üniversiteleri, 6 yıllık müfredat sunarak Doktor Tıp Anabilim Dalı mezunlarına (Doktor) "Hekim" unvanı verir.

Dominik Cumhuriyeti'nde, "Doktor En Medicina" (Tıp Doktoru) olarak bilinir. 1511 yılında İspanyol Katolik kilisesi, günümüz Dominik Cumhuriyeti'nin mevcut başkenti Santo Domingo'da Amerika'nın ilk üniversitesini kurdu ve ona Universidad Santo Tomas de Aquino (bugün Universidad Autonoma de Santo Domingo) adını verdi. 1630 yılında bu üniversiteden, Amerika'nın ilk tıp doktorları ve bazı yerli Amerikalılar mezun oldu.

Guyana'da, Tıp Doktoru unvanı, 4 yıllık veya 5 yıllık bir eğitimden sonra verilir. Texila Amerikan Üniversitesi, Yeşil Kalp Üniversitesi, Amerikan Uluslararası Tıp Fakültesi, Alexander American Üniversitesi tıp programları sunmaktadır.

Bangladeş'te, temel tıp derecesi MBBS (Tıp Lisans / Cerrahi Lisans) 'dır. Orta düzeyde eğitim (12 yıl) tamamladıktan sonra, adayın herhangi bir tıp fakültesinde MBBS derecesi elde etmek için 5 yıllık tıbbi eğitim alması gerekir. Dereceyi elde ettikten sonra adayın, pratik yapmak ve BMDC (Bangladeş medikal ve diş hekimliği konseyi) akreditasyonunu elde etmek için bir yıl staj yapması gerekir.

İtalya'da, "Tıp ve Cerrahi Doktoru" unvanı, bir Tıp ve Cerrahi dalında (altı yıl süren) Yüksek Lisans eğitimini üniversitede tamamladıktan sonra verilir. Bu dereceyi kazandıktan sonra, mezunlar "tıp doktoru" olarak adlandırılır ve bu unvanla çalışma hakkını elde etmek için devlet sınavını geçmek zorundalar.

Gürcistan'daki tıp üniversiteleri, dünya çapında geçerli olan Avrupa tıp diplomasını veren Tıp Doktoru unvanı veren 6 yıllık bir müfredat sunmaktadır. Ünlü tıp üniversitelerinin bazıları arasında Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi ve Petre Shotadze Tiflis Tıp Akademisi vardır.

Çek ve Slovak unvanı MUDr.’dir (Medicinae Universae doktor veya doktor medicíny). Bu, tıp fakültelerinde altı yıllık lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra verilen profesyonel bir doktora eğitimidir. Tıpta lisansüstü akademik araştırma derecesi bir doktora derecesidir.

Polonya'da 6 yıllık Yüksek Lisans tıp programını tamamladıktan sonra  lekarz (hekim, sağlık görevlisi) veya "lek" unvanı verilir. Ancak öğrenciler liseden hemen sonra başvururlar. Buna karşılık, tıpta doktora tezinde daha yüksek bir doktora akademik araştırma derecesine "doktor nauk medikal" veya "doktor nauk medycznych (Doktor Tıp Bilimleri)" adı verilir. Uzmanlık, İngiliz sistemindeki uzmanlık alanına benzer şekilde değerlidir ve "Doktor Tıp Bilimleri" için ön şarttır. Genellikle aynı alan içinde tanımlanır.

Danimarka ve Norveç, Candidatus medicinae veya Candidata medicinae (tıp adayı) derecelerini (cand med) altı yıllık tıp programını tamamladıktan sonra verir. Öğrencilerin doğrudan ortaokulu bitirdikten sonra başvurmaları gerekir. Program genellikle küçük bir tez içerir. Ancak, cand. Med. derecesi önceki Danimarkalı ve Norveçli Tıp Doktoru ile karıştırılmamalıdır. Doktor derecesinden farklı bir derecedir ve tıbbi araştırma deneyimi daha yüksek dereceyi temsil eder. Genellikle en az 5-6 orijinal yayından oluşur.

Meksika ve Peru'da, tıp fakülteleri altı ya da yedi yıllık eğitimini tamamlayanlara "Título de Médico Cirujano (Baş Cerrah)" derecesini verir. Bu müfredat, yetersiz bir topluma bakım hizmeti veren, rotasyona tabi bir staj yılı ve sosyal hizmet yılını içerir.

Nepal'de Tıbbi Lisans/Cerrahi Lisans derecesi verilir. Bu, dört yıllık tıp fakültesinin tamamlanmasının ardından bir yıl süreli klinik stajdan sonra verilecek lisans seviyesidir. Çoğu tıp fakültesi ayrıca, üç yıllık bir ileri eğitim gerektiren lisansüstü Tıp Doktoru ve Tıp Cerrahı dereceleri de sunmaktadır. Doktora sonrası, Tıp Doktoru ve Tıp Cerrahı eğitimlerinin son aşaması üç yıl daha süper-uzmanlık eğitiminin ardından, birkaç seçkin kurum tarafından verilir.

Yunanistan'da tıp öğrencisi, altı yıllık çalışmanın ardından, tıp fakültesi diplomasını ve adından önce "Δρ" (Dr.) unvanını kullanma hakkını elde eder. Bu Tıp Doktoru unvanına eşdeğer kabul edilir.

Çin'de bazı tıp fakülteleri, Tıp ve Temel Cerrahi Lisans eğitimlerini yabancı öğrencilere, tüm tıp fakülteleri ise Tıp Lisans eğitimlerini vatandaşlarına veriyor. Tıp Doktoru yüksek akademik araştırma derecesi olarak kabul ediliyor.

Kolombiya'da üniversitelerin tıp fakültelerinde öğrenciler, "tüm klinik ve cerrahi bilim dalı stajı için iki sömestr" üzerine 10 dönem boyunca yaptıkları çalışmaları takiben, "Medico Cirujano (Tıp Cerrahı)" unvanını kazanır ve diplomayı aldıktan sonra "zorunlu sosyal hizmet" için bir yıl çalışır. Doktorlar kırsal alanda pratisyen hekim olarak çalışırlar. Uzmanlaşmış tıp eğitimi döneminin 3-4 yıl sürmesi uzmanlığa bağlıdır.

Sudan'daki tıp okullarının çoğunda verilen lisans, Tıp ve Temel Cerrahi Lisans (MBBS) derecesidir. İngilizce tıp eğitimi sistemine dayanan okullarda lisans, altı yıllık eğitimden sonra verilir. Amerikan sistemini benimseyen okullarda ise, öğrencilerine sadece beş yıl içinde MBBS derecesi verilir.

Türkiye'de beş yıllık üniversite eğitimi ile başlayan altı yıllık bir eğitim sonunda "Tıp Doktoru" unvanı verilir. Üniversite hastanelerinde, üç yıllık temel bilimler eğitimi, iki yıllık klinik dersler eğitimi verilir, ardından bir yıl staj yapılır.

Sırbistan ve Hırvatistan'da, "tıp doktoru" (kısaca "doktor medicine") unvanı, liseden hemen sonra bir Tıp Fakültesindeki ("medicinski fakultet") altı yıllık eğitim tamamlandıktan sonra verilir.

Slovenya'da, "tıp doktoru" (kısaca "doktor medicine") unvanı Ljubljana ya da Maribor'da bulunan iki Sloven Tıp Fakültesinden ("medicinska fakulteta") birinde altı yıllık eğitimin tamamlanması üzerine verilir. Bu fakültelerde eğitim sadece, öğrencinin "general matura" olarak adlandırılan genel diploma ile bir Gymnasium / Grammar School (gymnasia) tamamlaması durumunda mümkündür.

Japonya'da "Tıp Doktoru" (Doktor), bir tıp üniversitesinden veya kolejden mezun olduktan sonra 6 yıllık müfredatla ve ulusal sınavı geçerek hükumet tarafından verilir.

Portekiz'de, tıp alanında lisans üstü bir tecrübeye sahip olmak (Tıp'da 6 yıllık Entegre Yüksek Lisans Programından sonra verilir) zorunludur. 2007 Bologna Süreci'nden (Avrupa'da Yükseköğretim Alanı oluşturmak için hazırlanan bir süreçtir) önce, aynı programla Lisans Diploması alınırdı. 6 yıllık programdan sonra, öğrenciler Özel Sınav (değerlendirme değildir) ve ardından Tıbbi Staj yılına girmeleri gerekir. Staj sona erdiğinde, öğrenciler sözü edilen Özel Sınav sıralamasına göre Tıbbi Uzmanlık alanına yerleştirilirler. Her öğrenci, Tıp stajını ve uzmanlığın ilk yılını bitirdiğinde, gözetimsiz tıbbi uygulama izni alır. Tıp'da Entegre Yüksek Lisans Programlarına Giriş, liseden hemen sonra, öğrencinin notuna dayanarak yapılır. Her yıl Portekiz'de 8 farklı Tıp Fakültesi'ne yaklaşık 1500 yeni tıp öğrencisi alınır.

Diğer lisansüstü klinik dereceler

Mezuniyet sonrası Tıp Doktorluğuna benzer gelişmiş bir profesyonel derecesi vardır: Cerrahinin ustası (genellikle ChM veya MS, ancak İskoçya, İrlanda, Galler'de MCh, Cambridge Oxford ve MChir'de). Bu dereceler eşdeğerdir, ancak bunların isimleri farklıdır. Bunlar bir zamanlar yeni Tıp ve Cerrahi lisans mezunlarına düzenlenen Dr. unvanına geri dönmek zorunda olan cerrahlara (Birleşik Krallık'taki Bay olarak da bilinir) ihtiyaç duyulmasını engeller.  

İrlanda'da, temel tıp nitelikleri, obstetrikte (doğum ve gebelik bilimi) derece içerir. Buna benzer olarak, Kadın Hastalıkları Sanatı (MAO) da yüksek lisans derecesi içerir. Ebelik Yüksek Lisansı, daha önce Londra'nın Eczacı Dostları Derneği tarafından incelenmiştir (bu nedenle MMSA) ancak 1960'lı yıllarda göz ardı edilmiştir. Bu durumda, Master terimi üniversite mezununa değil, meslek grupları arasında yaygın olan mesleki bir dereceye atıfta bulunmuştur.

Doğu Afrika'da; Kenya, Tanzanya ve Uganda'daki tıp fakülteleri, üç ile altı yıllık eğitim süresinin ardından hem cerrahi hem de tıbbi uzmanlık dallarında Yüksek Lisans derecesini (MMed) vermektedir.

Batı Afrika'da; Batı Afrika Hekimler Koleji, Batı Afrika Hekimler Koleji (FWACP) Kardeşliği ödülünü ve Batı Afrika Cerrahlar Koleji, Batı Afrika Cerrahlar Koleji (FWACS) Kardeşliği ödülünü kazandı. Sırasıyla tıbbi ve cerrahi bilim dallarında en az dört yıllık uzmanlık tıp eğitim dönemi vardır.