02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Tifo

İçindekiler
  1. Tifo Belirtileri ve Bulguları
  2. Tifo Sebepleri
  3. Tifo Teşhisi
  4. Tifodan Korunma Yolları
  5. Tifo Tedavisi
  6. Epidemiyoloji (Salgın Hastalıklar Bilimi)
  7. Tifo'nun Tarihçesi
  8. Tifo Resimleri

Sadece tifo olarak da bilinen tifo ateşli hastalığı, Salmonella typhi'ye bağlı bakteriyel bir enfeksiyondur ve semptomlar; hafiften şiddetliye doğru değişebilen, genellikle hastalığa maruz kaldıktan altı ila otuz gün sonra baş gösteren belirtilere neden olur. Genellikle birkaç gün içinde yüksek ateş kademeli olarak başlar. Zayıflık, karın ağrısı, kabızlık ve baş ağrısı da sıklıkla görülür. İshal nadirdir ve kusma genellikle şiddetli değildir. Bazı insanlarda gül lekeli deri döküntüleri görülür. Ciddi durumlarda kafa karışıklıkları olabilir. Tedavi olunmazsa belirtiler haftalar ya da aylar sürebilir. Bazı insanlar etkilenmeksizin bakteri taşıyabilirler ve hastalığı başkalarına da bulaştırabilirler. Tifo ateşi paratifo ateşi ile birlikte enterik bir ateş türüdür..

Hastalığa sebep olan ve Salmonella enterica serotip Typhi olarak da bilinen Salmonella Typhi, bağırsaklarda ve kanda büyüyen bir bakteridir. Tifo, enfeksiyon kapmış bir kişinin dışkısıyla kirlenmiş yiyecekleri yemek veya suyu içmek suretiyle yayılır. Risk faktörleri kötü sağlık koşulları ve hijyensizliktir. Tifo, yalnızca insanlara bulaşır ve gelişmekte olan ülkelere seyahat edenler risk altındadır. Teşhis, bakterilerin kültürlenmesi ya da bakterinin DNA'sının kanda, dışkıda ya da kemik iliğinde tespit edilmesidir. Bakteri kültürü yapmak zor olabilir. Kemik iliği testi en daha uygundur. Semptomlar diğer bulaşıcı hastalıklara benzer. Tifüs farklı bir hastalıktır ve karıştırılmamalıdır.

Bir tifo aşısı, ilk iki yıl boyunca vakaların yaklaşık% 30 -% 70'ini önleyebilir. Aşı bazen yedi yıla kadar da etkili olabilir. Yüksek riskli kişiler veya hastalığın yaygın olduğu bölgelere seyahat edenler için aşı önerilir. Hastalığı önlemeye yönelik diğer çabalar arasında temiz içme suyu, daha iyi sağlık koşulları ve daha temiz el yıkama tedbirleri bulunmaktadır. Bir kişinin enfeksiyonunun temizlendiği teyit edilene kadar o birey başkalarına yiyecek hazırlamamalıdır. Hastalığın tedavisi, azitromisin, fluorokinolonlar veya üçüncü kuşak sefalosporinler gibi antibiyotiklerle yapılır. Bu antibiyotiklere karşı direnç gelişmekte ve bu da hastalığın tedavisini zorlaştırmaktadır.

2013'te dünya çapında 11 milyon yeni vaka tespit edildi. Hastalık en sık Hindistan'da görülmektedir. Hastalıktan çoğunlukla çocuklar etkilenir. Hastalık oranı, geliştirilmiş sanitasyon ve hastalığı tedavi etmek için antibiyotik kullanımı sonucunda gelişmiş ülkelerde 1940'lardan sonra azalmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 400 vaka bildirilmekte ve hastalığın yaklaşık 6.000 kişide var olduğu tahmin edilmektedir. 2013'te dünya çapında 161.000 ölümle sonuçlandı -bu rakam 1990'da 181.000 idi.- (küresel toplamın yaklaşık% 0.3'ü) Ölüm riski, tedavi olunmazsa % 20'e kadar yükselebilir. Tedavi ile bu oran % 1-4 arasında tutulabilmektedir. Belirtilerin benzerliği nedeniyle tifo'ya "tifüs benzeri" de denir.

Tifo Belirtileri ve Bulguları

Klasik olarak, tedavi edilmeyen tifo hastalığının seyri her biri yaklaşık bir hafta süren dört farklı aşamaya ayrılır. Bu aşamalar süresince, hasta bitkinleşir ve zayıflar.

İlk hafta, vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükselir ve göreli bradikardi (Faget işareti), ateş, baş ağrısı ve öksürük ile ateş dalgalanmaları görülür. Kanlı bir burun (burun kanaması) vakaların dörtte birinde görülür ve karın ağrıları da olası belirtiler arasındadır. Dolaşan beyaz kan hücrelerinin sayısındaki (lökopeni) azalma, eozinopeni ve göreli lenfositoz ile ortaya çıkar; Kan kültürleri Salmonella Typhi veya S. paratyphi için pozitiftir. Widal testi genellikle ilk haftada negatiftir.

Hastalığın ikinci haftasında, hasta yerinden kalkamayacak kadar yorgun hisseder. Sebebi de 40 ° C (104 ° F) ye varan ateş, bradikardi olarak adlandırılan anormal şekilde yavaş çarpan kalp (sfigotermik dissosiasyon veya Faget işareti) ve düzensiz nabız dalgası. Deliryum sık sık, sakin olmakla birlikte bazen de huzusuzdur. Bu deliryum tifoya "sinir ateşi" takma adını verir. Gül lekeleri hastaların yaklaşık üçte birinde göğüs ve göğüs alt kısmında görülür. Rhonchi akciğer üslerinde duyulur.

Karın, borboryumun duyulabileceği sağ alt kadranda şişik ve acı vericidir. İshal bu ​​aşamada ortaya çıkabilir: Günde altı ila sekiz kez yapılan dışkı, yeşil, karakteristik bir kokuya sahip ve tıpkı bir bezelye çorbası gibidir. Ancak kabızlık da sıklıkla görülür. Dalak ve karaciğer büyür (hepatosplenomegali), hassas haldedir ve karaciğer transaminazları yükselir. Widal testi, antio ve antiH antikorları ile güçlü bir şekilde pozitiftir. Kan kültürleri bazen hala bu aşamada pozitif olabilir.

(Bu ateşin başlıca semptomu; ateşin genellikle birinci ve ikinci hafta öğleden sonraları yükselmesidir.)

Tifo hastalığının üçüncü haftasında bir takım komplikasyonlar ortaya çıkabilir:

Tıkanmış Peyer parçalarındaki kanamaların sebep olduğu bağırsak kanaması çok ciddi olabilir, ancak genellikle ölümcül değildir.

Distal ileumda bağırsak delinmesi: Bu çok ciddi bir komplikasyondur ve sıklıkla ölümcüldür. Septisemi veya peritonit belirlenene kadar endişe verici semptomlar olmadan ortaya çıkabilir.

Beyin İltihabı

Zatürre ve akut bronşit gibi solunum yolu hastalıkları

Nöropsikiyatrik semptomlar ("mırıldanma deliryumu" veya "komaya girme" olarak tanımlanır), yatak örtülerini atmak ya da hayali cisimler görmek.

Metastatik abseler, kolesistit, endokardit ve osteitis

Ateş hala çok yüksektir ve 24 saat boyunca çok az değişir. Dehidrasyon devam eder ve hasta çılgına döner (tifo hali). Etkilenen kişilerin üçte birinde gövde üzerinde maküler bir döküntü oluşur.

Trombosit sayısı yavaşça düşer ve kanama riski artar.

Üçüncü haftanın sonunda, ateş düşmeye başlar.

Tifo Sebepleri

Tifo Bulaşımı

Tifo ateşine neden olan bakteri; kötü hijyen alışkanlıklarıyla ve halkın sağlık koşullarına bağlı olarak, bazen de dışkıyla beslenen sinekler yoluyla yayılabilir. İnsanların, yiyeceklere dokunmadan önce ellerini yıkamayı teşvik eden halk eğitim kampanyaları, hastalığın yayılmasının kontrol altına alınmasında önemli bir etken oluşturmaktadır. Birleşik Devletler Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) istatistiklerine göre, içme suyunun klorlanması, Birleşik Devletlerde tifo bulaşımında belirgin azalmalara neden olmuştur.

Bakteriler

Hastalığın sebebi Salmonella Enterica bakterisidir. Bu bakteri, Serotipi Typhi olarak da bilinir.

Typhi'nin iki ana türü vardır, bunlar şu anda dünya çapında yaygın olan MLST alt tipleme şemasına dayanan ST1 ve ST2'dir.

Tifo Teşhisi

Teşhis, herhangi bir kan, kemik iliği veya dışkı kültürü ile Widal testi (Salmonella antijenleri O-somatik ve H-flagellar'a karşı antikorların gösterilmesi) ile yapılır. Salgın hastalıkların yaygın olduğu ve daha az zengin ülkelerde, sıtma, dizanteri veya pnömoniyi dışında, genellikle Widam testinin sonuçlarını ve kan ve dışkı kültürlerini beklerken kloramfenikol ile terapötik bir deneme süresi yapılır.

Widal testi çok zaman alıcıdır ve genellikle tanı konulduğunda antibiyotik rejimi başlatmak için çok geç olur.

'Enterik Ateş' terimi, ağır tifo ve paratifoya atıfta bulunan ortak bir terimdir.

Tifodan Korunma Yolları

Dr. Schreiber tifo aşısı

Temizlik ve hijyen tifoyu önlemek için önemlidir. Tifo insanlar dışında hayvanlara zarar vermez. Tifo sadece insan dışkısının yiyecek veya içme suyuyla temas edebildiği ortamlara yayılabilir. Dikkatli yiyecek hazırlama ve el yıkama tifoyu önlemek için çok önemlidir. Sanayileşme ve özellikle otomobilin icadı, tifonun ortadan kaldırılmasında büyük katkı sağladı; çünkü sokaklarda çok sayıda sineğe yol açan at gübresi, otomobilin icadıyla tifo tehlikesini ortadan kaldırdı.

İki tür tifo aşısı, tifoyu önlemek için kullanılmak üzere lisanslıdır: Canlı, oral Ty21a aşısı (Crucell Switzerland AG tarafından Vivotif olarak satılır) ve enjektabl tifo polisakkarid aşısı (Sanofi Pasteur tarafından Typhim Vi ve GlaxoSmithKline tarafından Typherix olarak satılır). Her ikisi de, tifo'nun endemik olduğu bölgelere seyahat edecek yolcular için önerilir. Ağız yoluyla alınan aşılar için beş yılda bir ve enjekte edilebilir form için her iki yılda bir destekleyiciler önerilir. Daha eski olan öldürülmüş tam hücre aşısı, yeni gelişmelerin mevcut olmadığı ülkelerde hala kullanılmaktadır.  Ancak bu aşı yan etki oranı daha fazla (enjeksiyon yerlerinde çoğunlukla ağrı ve iltihaplanma) olduğu için kullanılmamalıdır. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki tifo hastalığının azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 1999 yılından itibaren bir aşı programının kullanımını onaylamıştır. Aşıların yüksek insidans bölgelerinde salgınları kontrol altına almanın mükemmel bir yolu olduğu kanıtlandı. Son derecede önemli, aynı zamanda çok uygun maliyetlidır. Aşılama fiyatları genel olarak düşüktür, doz başına US $ 1'den daha azdır. Fiyat düşük olduğundan yoksulluk çeken topluluklar aşılardan daha fazla yararlanmak istemektedirler. Bu aşı programı iyi olduğu kadar, uzun vadeli bir çözüm değildir. Aşılar tek başına tifo ateşini ortadan kaldıramaz. Halk sağlığı çabalarının artması ile birlikte aşıların kullanımını birleştirmek bu hastalığı kontrol altına almanın tek kanıtlanmış yoludur.

1990'lı yıllardan bu yana, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen 2 tifo aşısı bulunmaktadır. ViPS aşısı enjeksiyon vasıtasıyla verilirken Ty21a kapsüller içinde yer alır. Yalnızca 2 yaş ve üzeri  kişilerin ViPS aşısı ile aşılanması önerilir ve 2-3 yıl sonra % 55-72 oranında aşının yeniden yapılması gerekir. Alternatif Ty21a aşısı, 5 yaş ve üstü kişiler için önerilir ve aşı  5-7 yıllık süre için % 51-67 etkisi vardır. İki farklı aşı, birden fazla bölgede salgın hastalık kontrolü için güvenli ve etkin bir tedavi olarak kanıtlanmıştır.

Tifo Tedavisi

1960'lı yıllarda oral rehidrasyon terapisinin yeniden keşfiyle, genel olarak ishal hastalık ölümlerinin birçoğunu önlemenin basit bir yolunu sağlamıştır.

tifo ilacı

Direncin nadir olduğu durumlarda, tedavi seçeneği siprofloksasin gibi bir fluorokinolondur. Aksi halde, ceftriaxone veya sefotaksim gibi üçüncü kuşak bir sefalosporin ilk tercihidir. Cefixime uygun bir oral alternatiftir.

Çoğu vaka düzgün şekilde tedavi edildiğinde tifo ateşi ölümcül değildir. Amfizem, kloramfenikol, trimetoprim-sülfametoksazol, amoksisilin ve siprofloksasin gibi antibiyotikler mikrobiyolojide tifo ateşi tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hastalığın antibiyotiklerle tedavisi vakanın ölüm oranını yaklaşık% 1'e düşürür.

Tedavi edilmezse, tifo ateşi üç haftadan bir aya kadar devam eder. Ölüm oranı, tedavi edilmeyen vakaların % 10'u ile % 30'unda görülür. Bununla birlikte, bazı toplumlarda bu oran % 47'ye kadar çıkabilir.

Tifo Ameliyatı

Cerrahi müdahale genellikle bağırsak delinmesi vakalarında uygulanır. Çoğu cerrah, peritonun drenajı ile perforasyonun basit bir şekilde kapanmasını tercih etmektedir. Çoklu delikli hastalar için ince bağırsak rezeksiyonu endikedir.

Antibiyotik tedavisi hepatobiliyer taşıyıcılığı ortadan kaldırmazsa, safra kesesi rezeke edilmelidir. Kolesistektomi, karaciğer enfeksiyonu devam etmesi nedeniyle taşıyıcı durumun ortadan kaldırılmasında her zaman başarılı değildir.

Direnç

Amfisiline, kloramfenikol, trimetoprim-sulfametoksazol ve streptomisine direnç arttıkça, bu etkenler neredeyse 20 yıldır tifo hastalığında birinci basamak tedavisi olarak kullanılmamıştır. Bu etkenlere dirençli tifo, ilaca dirençli tifo (MDR tifo) olarak bilinir.

Siprofloksasin direnci, özellikle Hindistan'ın alt kıtalarında ve Güneydoğu Asya'da artan bir sorundur. Birçok merkez, Güney Amerika, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Tayland veya Vietnam kaynaklı şüpheli tifo tedavisinde ilk sıradaki siprofloksasin kullanımını değiştiriyor. Bu insanlar için, önerilen birinci basamak tedavi seftriaksondur. Ayrıca, azitromisin, dirençli popülasyonlarda tifo tedavisinde fluorokinolon ilaçlardan ve seftriaksondan daha iyi olduğu öne sürülmüştür. Azitromisin seftriakson ile karşılaştırıldığında nüks oranlarını önemli ölçüde azaltır.

Siprofloksasin'e duyarlılığın azaltılması için laboratuvar testleri ile ilgili ayrı bir sorun vardır: mevcut tavsiyeler, izolatların siprofloksasin (CIP) ve nalidiksik aside (NAL) karşı eşzamanlı olarak test edilmesi ve hem CIP hem de NAL'e duyarlı olan izolatların "siprofloksasin'e duyarlı", ancak testlerin CIP'e duyarlı olduğunu ancak NAL'e karşı hassas olmayan testlerin "siprofloksasin'e duyarlılığın azalması " olarak rapor edilmesi gerektiğidir. Bununla birlikte, 271 izolatın analizi, siprofloksasin'e (MIC 0.125-1.0 mg / l) duyarlılığı azaltılmış izolatların yaklaşık% 18'inin bu yöntemle toplanmayacağını gösterdi. Bu sorunun nasıl çözüleceği belli değildir, çünkü dünyanın birçok laboratuarı (Batı dahil) disk testlerine bağımlıdır ve MIC'leri test edemez.

Epidemiyoloji (Salgın Hastalıklar Bilimi)

2000 yılında tifo hastalığı 21.7 milyon kişide görüldü ve 217.000 ölümle sonuçlandı. En sık olarak 5-9 yaş arasındaki çocuklarda ve genç yetişkinlerde görülür. 2013'te yaklaşık 161.000 ölümle sonuçlandı.Tifodan ölenler 1990'da 181.000 kişiydi. Güneydoğu ve Güneydoğu Asya'daki bebekler, çocuklar ve ergenler hastalıkların en büyük yükünü taşırlar. Sahra altı Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde tifo salgınları sıklıkla bildirilmektedir. Tarihsel olarak, antibiyotik öncesi dönemde, tifo hastalığının vaka ölüm hızı % 10-20 idi. Bugün bu oran, hızlı tedavi ile % 1'den az. Bununla birlikte, enfekte olmuş kişilerin yaklaşık % 3-5'i safra kesesinde kronik bir enfeksiyon geliştirebilirler. S. Typhi insan kısıtlı olduğu için, bu kronik taşıyıcılar hastalığın daha da yaygınlaşması için on yıllarca devam edebilen ve hastalığın teşhis ve tedavisini daha da zorlaştıracak önemli bir rezervuar haline gelir. Son zamanlarda, büyük bir salgın ve genom seviyesinde bir taşıyıcı ile ilişkili olarak Typhi çalışması, patojenin patogenezinde yeni bilgiler sağlamıştır.

Sanayileşmiş ülkelerde, su temizliği ve gıda işleme iyileştirmeleri, vakaların sayısını azalttı. En  yüksek tifo oranı Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde bulunan gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Bu alanların temiz suya, sağlıklı sıhhi tesisat sistemlerine ve sağlık bakım tesislerine erişimi yoktur. Bu alanlar için, temel kamu sağlığı ihtiyaçlarına uygun şekilde erişim imkanı yakın gelecekte mümkün değildir.

Tifo'nun Tarihçesi

M.Ö. 430 yılında, bazılarının tifo ateşi olduğuna inandığı bir veba, liderleri Pericles da dahil olmak üzere Atina nüfusunun üçte birini öldürdü. Bu felaketin ardından, güç dengesinin Atina'dan Sparta'ya kaydığı ve Antik Yunan dünyasında Atinalı egemenliği işaret eden Perikles'in Altın Çağı sona erdiğini belirtti. Eski tarihçi Thucydides de hastalığa yakalandı ancak o, veba hakkında yazmak için hayatta kaldı. Yazdıkları bu salgının ana kaynağıdır ve modern akademisyenler ve tıp bilimcileri salgın tifüsü en olası sebep olarak görmektedirler. 2006'da yapılan bir çalışmada, salgın zamanı olduğu belirlenen bir mezar odasından çıkarılan diş pulpasındaki tifo ateşinden sorumlu bakteriye benzer DNA dizileri tespit etti.

Vebanın nedeni uzun süre tartışıldı ve bazı bilim adamları, diş pulpa kaynaklı DNA araştırmasında ciddi metodolojik kusurları gerekçe göstererek bulguları tartıştı. Hastalık en sık kötü hijyen alışkanlıkları ve kamu sağlık koşulları ile bulaşıyordu. Yukarıdaki Atina ile ilgili söz konusu dönemde Atina'nın bütün nüfusu uzun surlar ile kuşatılmış ve çadırlarda yaşıyordu.

Tifodan korunma aşısı

Bazı tarihçiler, Virginia'daki ve Jamestown'daki İngiliz kolonisinin tifodan öldüğüne inanıyorlar. 1607 ile 1624 yılları arasında Yeni Dünya'da tifo kurbanları 6000'den fazla yerleşimciyi öldürdü.

Uzun süredir devam eden bir inanç ise, 9. ABD Başkanı William Henry Harrison'ın pnömoniden öldüğü yönündedir. Ancak son çalışmalar, muhtemelen tifo nedeniyle öldüğünü gösteriyor. Bu hastalık, 19. yüzyılın ortalarında Washington DC'deki  sağlıksız koşullar nedeniyle 11. ABD Başkanı Zachary Taylor'un ölümüne sebep olmuş olabilir.

Amerikan İç Savaşı sırasında 81.360  askerin ölümüne sebep, savaş yaralarından çok tifo veya dizanteri olmuştur. 19. yüzyılın sonlarında, Chicago'daki tifo ateşi ölüm hızı, yılda 100.000 kişi başına ortalama 65 idi. 1891 yılında Tifo ölüm hızı 100.000 kişi başına 174 olduğundan en kötü yıl olmuştur.

İspanya-Amerika Savaşı sırasında, Amerikan birliklerinin büyük bir oranı yetersiz sağlık sistemleri nedeniyle eyalet eğitim kamplarında ve yurtdışında tifo ateşine maruz kaldı. Ordunun Cerrah Generali, George Miller Sternberg, Savaş Dairesinin bir Tifo Hastalığı Panosu oluşturması önerisinde bulundu. Binbaşı Walter Reed, Edward O. Shakespeare ve Victor C. Vaughan, 18 Ağustos 1898'de buraya atandı ve Reed, Yönetim Kurulu Başkanı olarak kabul edildi. Tifo Panosu, savaş sırasında askerlerin, sarılık veya savaş yaralarından çok, bu hastalıktan öldüğünü tespit etti. Kurul, tuvalet idaresi politikası, dezenfeksiyon, kamp tehciri ve su sterilizasyonu gibi sıhhi önlemleri geliştirdi.En başarılı antitifoit yöntem ise, bütün federal birlikler için Haziran 1911'de zorunlu hale gelen aşılama oldu.

Tifo ateşinin en kötü taşıyıcısı ve ayrıca hastalığın kendisine yıkıcı bir etkisi olmayan Typhoid Mary olarak da bilinen Mary Mallon idi. 1907'de Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilip takip edilen ilk taşıyıcı oldu. New York'ta 53 vaka ve üç ölümle yakından ilişkili bir aşçıydı. Halk sağlığı makamları, hastalığın bir taşıyıcısı olarak aktifliğini koruyan kronik bir enfeksiyon geçirdiği için Mary'ye aşçı olmaktan vazgeçip görevini bırakmasını ya da safra kesesinin alınmasını söyledi. Mary işini bıraktı, ancak daha sonra sahte bir isimle döndü. Başka bir tifo salgını sonrasında gözaltına alındı ​​ve karantina uygulandı. 26 yıl sonra pnömoniden (zatürre) öldü.

Tifo Aşısının Gelişimi

1838'de yerel bir köyde meydana gelen tifo salgınının tedavisi sırasında İngiliz doktor William Budd, hastanın bağırsaklarında çoğalan ve bulaşıcı olan zehirleri fark etti. Zehirler hastanın dışkısında mevcuttu ve kirli su tüketimiyle kişilere bulaştırabilirdi. Salgınları önlemek için sıkı izolasyon ya da karantina önerdi. Tıp ve bilim toplulukları, Louis Pasteur'un çalışmasına kadar bulaşıcı hastalıktaki mikroorganizmaların rolünü tespit etmemişlerdi.

1880'de Karl Joseph Eberth, tifoya sebep olduğundan şüphelendiği bir basil tanımladı. 1884'te patolog Georg Theodor August Gaffky (1850-1918) Eberth'in bulgularını doğruladı ve organizmaya Eberth's basil, Eberthella Typhi ve Gaffky-Eberth basil gibi isimler verildi. Günümüzde, tifo ateşine neden olan bakteri, Salmonella Enterica, Enterica Serovar Typhi bilimsel adı ile bilinir.

İngiliz bakteriyolog Almroth Edward Wright ilk olarak Hampshire- Netley'deki Ordu Tıp Okulu'nda etkili bir tifo aşısı geliştirdi.Aşı 1896'da tanıtıldı ve Güney Afrika'daki Boer Savaşı sırasında İngilizler tarafından başarıyla kullanıldı. O sırada tifo, savaşta düşmanla mücadele nedeniyle ölenlerden çok daha fazla askeri öldürüyordu. Wright 1902'de Londra'daki St Mary's Hastanesi Tıp Fakültesi'nde  yeni açılan bir araştırma bölümünde aşılarını  geliştirdi.Burada insan kanında koruyucu solunum maddelerini (opsonin) ölçmek için bir yöntem geliştirdi.

İkinci Boer Savaşı'nda bir çok askerin hastalıktan öldüğünü gerekçe gösteren Wright, İngiliz Ordusunu 10 milyon aşı dozunun üretilmesi konusunda ikna etti.Bu aşı, Birinci Dünya Savaşı sırasında yarım milyon insanın hayatını korudu. İngiliz Ordusu, savaşın başlangıcında birliklerini bakteriye karşı tamamen aşılatmış tek ordudur. İlk kez, savaş yüzünden yaşanan kayıplar, hastalıklardan daha fazla olmuştur.

1909'da ABD Ordusu doktoru Frederick F. Russell, Wright'ın ABD Ordusu ile birlikte kullanacağı tifo aşısını kabul etti.İki yıl sonra bu aşı programıyla bütün bir ordunun aşılanması hedeflendi. Amerikan ordusunda morbidite ve mortalitenin önemli bir nedeni olan tifo yok edildi.

Çoğu gelişmiş ülkeler, kamu sağlığı ve hijyen alanındaki aşılar ve ilerlemeler nedeniyle 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca  tifodaki azalmayı  gördü. 1908'de, içme suyunun klorlanması, ABD'de tifo ateşinin kontrolünde önemli bir adım oldu. ABD'de içme suyunun ilk daimi dezenfeksiyonu New Jersey  Şehrinde su temini için yapıldı. John L. Leal'e klorlama sistemi kurması için kredi verildi. Klorlama tesisi George W. Fuller tarafından tasarlandı. 1942'de doktorlar klinik uygulamada antibiyotik kullandılar ve mortaliteyi önemli ölçüde azalttı. Günümüzde gelişmiş ülkelerde tifo hastalığı insidansı yılda milyon kişi başına yaklaşık beş vakadır.

1964'te Aberdeen'deki İskoçya'da belirgin bir salgın meydana geldi. Bu salgın, Şehrin William Low zincir mağazasının şubesinde satılan kirli kalaylı etten kaynaklanıyordu. Ölüm gerçekleşmedi.

2004-05'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir salgın 42.000'den fazla vaka ve 214 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Tifo hastalığının diğer adları

Genellikle semptomlarla ilişkili olarak hastalığa çeşitli isimler verilir. Bunlar; gastrik ateş, enterik ateş, abdominal tifüs, infantil nakil ateşi, yavaş ateş, sinir ateşi ve piyojenik ateştir.

Dikkate değer vakalar

İngiliz şair Gerard Manley Hopkins, 1889'da tifo ateşinden öldü.

İngiltere'yi gezen 1886 Avustralyalı kriket takımının kaptanı Dr. HJH 'Tup' Scott, 1910'da tifondan öldü.

İngiliz romancı Arnold Bennett 1932'de Paris'teki bir otelde güvenli olduğunu kanıtlamak için bir bardak suyu içtikten 2 ay sonra tifoid olarak öldü. 

Japon tıbbi bilimci Hakaru Hashimoto, 1934'te tifo nedeniyle öldü.

Angola'lı şarkıcı Lourdes Van-Dúnem 2006'da öldü.

Tifo Resimleri