03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Temyiz Mahkemesi

İçindekiler
  1. Temyiz mahkemesi nedir?
  2. Amerika Birleşik Devletleri'nde temyiz mahkemesi
  3. Temyiz mahkemesine verilen adlar
  4. Yeni Zelanda'da temyiz mahkemesi

Temyiz mahkemesi nedir?

Genellikle ikinci derece mahkeme olarak adlandırılan temyiz mahkemesi, bir mahkeme kararının temyiz edilmesine yetkili herhangi bir mahkemedir. Birçok yargı bölgesinde, mahkeme sistemi en az üç seviyeye ayrılmıştır: Başlangıçta davaları dinleyen ve davanın gerçeklerini belirlemek için kanıt ve ifadeyi inceleyen dava mahkemesi; en azından bir ara temyiz mahkemesi; ve öncelikle ara temyiz mahkemelerinin kararlarını gözden geçiren bir yüksek mahkeme (veya son çare mahkemesi). Bir yargı bölgesinin yüksek mahkemesi, yargı alanının en yüksek temyiz mahkemesidir. Ülke çapındaki temyiz mahkemeleri, değişen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterebilir.

Temyiz mahkemelerinin alt mahkemelerin kararlarını gözden geçirme yetkisi bir yargı alanından diğerine geniş ölçüde değişir. Bazı bölgelerde, temyiz mahkemesinin inceleme yetkileri sınırlıdır. Genel olarak, temyiz mahkemesinin kararı, temyiz mahkemelerinin temyiz edilen konuya ilişkin nihai talimatıdır. Temyiz mahkemesi, temyiz başvurusunun teyit edilmesi, tersine çevrilmesi, geri gönderilmesi veya değiştirilmesi gerekliliğinin belirlenmesini sağlar.

Amerika Birleşik Devletleri'nde temyiz mahkemesi

Birleşik Devletler'de, hem devlet hem de federal temyiz mahkemeleri, doğrudan ifadeleri dinlemek ve davanın gerçeklerinin ne olduğunu belirlemek yerine, alt mahkemenin doğru yasal tespitleri yaptırıp yaptırmadığını incelemekle sınırlıdır. Dahası, ABD temyiz mahkemelerinin, davanın asıl görüldüğü mahkemeden önce gündeme getirilen konulara dayanan itirazları dinlemesi genellikle yasaklanmıştır. Dolayısıyla, böyle bir temyiz mahkemesi, itirazda ilk defa ortaya atılan bir teoriyi temel alıyorsa temyize giden tarafın argümanını dikkate almaz.

Çoğu ABD eyaletinde ve ABD federal mahkemelerinde, mahkeme önündeki taraflara bir itiraz hakkı verilir. Bu, bir davanın sonucundan memnun olmayan bir tarafın, söz konusu sonuca itiraz etmek için itirazda bulunabileceği anlamına gelir. Bununla birlikte, temyiz masraflı olabilir ve temyiz mahkemesinin, alt mahkemenin kararında, kararı bozmayı haklı kılacak bir hata bulması gerekir. Bu nedenle, mahkeme kararlarının sadece küçük bir kısmı temyiz ile sonuçlanır. Bazı temyiz mahkemeleri, özellikle de yüksek mahkemeler, isteğe bağlı inceleme yetkisine sahiptir; yani, belirli bir davada itirazı dinleyip dinlemeyecekleri konusunda karar verebilirler.

Temyiz mahkemesine verilen adlar

Pek çok ABD yargı bölgesi, temyiz mahkemesine her ikisi de temyiz mahkemesi anlamına gelen ''court of appeal'' ya da ''court of appeals'' isimlerini veriyor. Tarihsel olarak, diğerleri, temyiz mahkemelerini alt mahkemeler tarafından yapılan hataları düzeltmeye yönelik olduğu gerekçesiyle, hata mahkemesi (veya hata ve itirazlar mahkemesi) anlamına gelen ''court of errors'' ya da ''court of errors and appeals'' olarak adlandırmıştır. Bu tür mahkemelere, New Jersey Yargıtay ve Temyiz Mahkemesi (1844-1947 yılları arasında var olan), Connecticut Yüksek Yargıtay Mahkemesi (Connecticut Yüksek Mahkemesi olarak değiştirildi), Kentucky Yargıtay Mahkemesi (Kentucky Yüksek Mahkemesi olarak değiştirildi) ve Mississippi Yargıtay ve Temyiz Mahkemesi (daha sonra Mississippi Yüksek Mahkemesi olarak değiştirildi) örnek olarak verilebilir. Bazı yargı bölgelerinde, temyiz başvurusunu dinleyebilen mahkemeler, temyiz bölümü olarak bilinir.

"Temyiz mahkemesi" ifadesi çoğunlukla ara temyiz mahkemelerine atıfta bulunur. Bununla birlikte, New York sistemi farklıdır: "New York Temyiz Mahkemesi" en yüksek temyiz mahkemesidir. "New York Yüksek Mahkemesi" ifadesi genel yargı bölgesinin duruşma mahkemeleri için kullanılır.

Sisteme bağlı olarak, bazı mahkemeler daha sınırlı yargı yetkisine sahip mahkemeler tarafından verilen kararların itirazlarını dinleyen hem duruşma mahkemeleri hem de temyiz mahkemeleri olarak görev yapabilir. Sadece ceza davalarındaki itirazı dinleyen Teksas Ceza Temyiz Mahkemesi ve genel yargı yetkisine sahip ancak iş programının çoğu bir taraftan patent davalarından diğer taraftan Federal İddialar Mahkemesinden gelen temyizlerden kaynaklanan ABD Federal Devre Temyiz Mahkemesi gibi bazı özel temyiz mahkemeleri bulunmaktadır. 

Yeni Zelanda'da temyiz mahkemesi

Wellington'da bulunan Yeni Zelanda Temyiz Mahkemesi, Yeni Zelanda'nın başlıca ara temyiz mahkemesidir. Uygulamada çoğu temyiz, Yüksek Mahkemede değil, bu ara temyiz düzeyinde çözülür.