02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Tabloid

İçindekiler
  1. Tabloid gazete nedir?
  2. Tabloid gazetelerin tarihçesi
  3. Tabloid  boyutları
  4. Tabloid gazete çeşitleri
  5. Yabancı tabloid gazeteler
  6. Tabloid gazetelerin diğer özellikleri

Tabloid gazete nedir?

Bir tabloid, standart gazete sayfasından daha küçük kompakt bir sayfa boyutuna sahip gazetedir. Bu gazete biçimi için standart bir boyut yoktur.

Tabloid gazeteciliği terimi, sansasyonel suç hikayeleri, astroloji, ünlüler hakkında dedikodular ve televizyon dünyası ile alakalı haberleri kapsar, ancak bu formatta basılan gazetelerin tümüne bir atıf değildir. Gazeteciliğin yüksek standartlarına sahip bazı küçük boyutlu gazeteler kendilerini Kompakt Gazeteler olarak refere etmektedirler. Standart boyutlu gazeteler, geleneksel olarak  kaliteli gazetecilikle ilişkilendirilirler. Bu şekilde kaliteli gazetecilik yapan gazeteler, günümüzde daha küçük sayfalara basılsa dahi, (Broadsheet)  standart boyutlu gazete (580x380 mm) olarak adlandırılırlar. Halk dilinde, tabloid ve standart boyutlu gazete terimleri, sıklıkla bir gazetenin fiziki biçiminden ziyade pazardaki pozisyonunu tanımlar.

Birçok tanınmış Avrupa gazetesinin kullandığı Berliner biçimi, tabloid ile standart boyut arasında ölçümlendirilmiştir. Bir gazete bağlamında, Berliner terimi genellikle sadece yayının boyutunu tanımlamak için kullanılır, diğer niteliklerine atıfta bulunmaz.

Tabloid gazetelerin tarihçesi

"Tabloid" sözcüğü, Londra merkezli ilaç şirketi Burroughs Wellcome & Co. tarafından 1880'lerin sonlarında "Tabloid" hap olarak pazarlanan sıkıştırılmış tabletlere verilen isimden gelmektedir. ''Tabloid'' kelimesinin yaptığı çağrışım kısa zamanda diğer küçük sıkıştırılmış nesnelere de yansımıştır. Londra'daki Westminister Gazetesi'nin 1902'de yayınlanan bir sayısında, "Gazetenin sahibi, tüm basında çıkan haberleri tabloid şeklinde vermeye karar verdi" ifadelerini kullandı. Böylece 1901'de "tabloid gazetecilik" aslında karışık hikayeleri basitleştiren ve  kolay tüketilen bir biçimdeki  gazete anlamına gelmeye başladı. Terim 1918'den önce, içerisinde özet hikayelerin yer aldığı daha küçük yapraklı gazetelere  atıfta bulunuyordu.

Tabloid  boyutları

Bir tabloid "kabaca 32 x 279 mm" ve genelde "standart boyutun yarısı" olarak tanımlanır.

Tabloid gazete çeşitleri

Özellikle Birleşik Krallık'taki tabloid gazeteler, hedef pazar, siyasi uyum, yazı işleri tarzı ve tiraj ile ilgili olarak, çok yüksek derecede övünç kaynağı bir çeşitliliğe sahiptir. Böylece, bu çok yönlü kağıt biçiminin alt türlerini tanımlamak için çeşitli terimler ortaya çıkmıştır. Genellikle iki ana tür tabloid gazete tipi vardır: Kırmızı kapaklı ve Kompakt tipli tabloidler. Bu ayrım büyük ölçüde editöryel tarzdadır; hem kırmızı kapak hem de kompakt tabloidler, sosyalizmden kapitalist muhafazakârlığa kadar siyasi yelpazede faaliyet gösterirler. Kırmızı kapaklı tabloidler ise, İngiliz ve commonwealth'teki (Eskiden İngiltere'ye bağlı olan devletler) yaygın olan kullanımında olduğu gibi, gazete adının ön sayfadaki manşette kırmızı mürekkeple basılması yönündeki ısrarcılıktan dolayı bu şekilde adlandırılmıştır. Kompakt terimi, kırmızı kapaklı tabloidi ima eden tabloid kelimesini çağrıştırmaması için uydurulmuştur ve adını, kırmızı kapaklı gazetelerde çalışan muhabirlerin, gazetecilik uslubunu, gazetecilik gören, tabloid gazeteciliğine ödünç vermiştir.

Kırmızı kapaklı tabloidler

Kırmızı kapaklı tabloidler, birçokları için, formatın prototip örneğidir; Tabloid formattaki gazeteler arasında bu editöryel tarzın yaygın olması halkın zihninde belirgin olmalarını sağlamıştır. Kırmızı kapaklı tabloidler, ayırt edici kırmızı manşetlerinden (Gazete adının kırmızı fon üzerine yazılması) sonra bu adla anılır oldular. Bu gazeteler tabloid gazetecilik olarak bilinen yazım tarzı kullanırlar. Bu tarz, sansasyonel suç hikayeleri, astroloji, ünlülerin ve spor yıldızlarının kişisel hayatlarıyla ilgili dedikodu sütunları ve önemsiz gıda haberleri gibi özellikleri anlatır. Kırmızı kapaklı tabloidlerde ünlüler hakkındaki dedikodulara, onların seks hayatlarına, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklarına, bazen de hakaret sınırlarına hatta bununda ötesine geçerek hayatlarının mahrem alanlarına odaklanır.

Kırmızı kapaklı gazeteler, basit sözcük, açık kelime ve dil bilgisi ile yazılmış olma eğilimindedir; onların sayfa düzenleri, tamamen olmasa da, resimleri sözcüklerden daha fazla ön plana çıkartmaktır. Kırmızı kapaklı tabloidlerin yazım biçimi, zaman israfı ve sansasyonal olmakla suçlanmaktadır. Başka bir deyişle, kırmızı kapaklı gazeteler kasıtlı bir şekilde tartışmaları ateşlemekte ve dikkat çekici öyküler ya da şok değeri olanları seçerek haberleştirmekle suçlanmaktadırlar. Aşırıya kaçan durumlarda, kırmızı kapaklı tabloidler, tirajı artırmak için yalan söylemek veya gerçeği yanlış bildirmekle suçlandılar. Bu türden eleştirilere bakılmaksızın, kırmızı kapaklı gazetelerin daha açık siyasi eğilimleri olduğu da inkar edilemez derecede doğrudur. Hikayeler belirli bir politikacının istifasına yönelik çağrıları yapabilir veya bir makalenin içinde siyasi yorum içerebilir. Anket sonuçları sıklıkla kırmızı kapaklı gazeteler tarafından tahmin edilmektedir.

İngiliz kırmızı kapaklı gazetelerinin örnekleri The Sun, Daily Star, Daily Mirror ve Daily Sport'tur.

Kompakt tabloidler

Kırmızı kapaklı tabloid gazetelerin aksine kompaktlar, ''broadsheet'' standart boyutlu gazeteler (İngiltere'de kaliteli siyasi haberciliği kasteder) ile daha yakından ilişkili bir editöryel tarz kullanır. Aslında, çoğu kompakt tabloidler daha önce  standart boyutu kullandılar, ancak kalabalık bir banliyö otobüsü veya tren gibi dar alanlarda okumaya uyum sağlayacak şekilde değiştirildiler. Kompakt terimini, 1970'lerde Daily Mail değişimi gerçekleştirmek (Tabloid gazetelerden farklılışmak) için öncü gazetelerden biri olarak ortaya attı. Buna rağmen, şimdi yeniden kendisini tabloid olarak tanıtmaktadır. Bunun arkasındaki amaç, tabloid kelimesinin, kırmızı kapaklı gazetelerin gösterişli, müstehcen yayın tarzıyla ilişkilendirilmesinden kaçınmaktı.

Standart boyut  formatındaki ilk dönüşümler 1970' lerde gerçekleşti; o dönemde bu adımı atan iki önemli İngiliz gazetesi Daily Mail ve Daily Express'ti. 2003 yılında The Independent da aynı nedenlerle değişikliğe gitmiş ve onu hızla The Scotsman ve The Times izlemiştir. Öte yandan, The Morning Star daima tabloid boyutunu kullanmıştır, ancak hem kırmızı kapaklı tabloidlerden hemde adı geçen standart boyut formatındaki gazetelerden içerik olarak  farklı kalmıştır. The Morning Star haberlerinde serttir, sosyalizm ile kucaklaşma ağırlıklıdır ve çoğunlukla mavi yakalı emekçiler arasında yaygındır.

Standart boyut ve Berliner formatındaki gazeteler gibi kompakt tabloidler, siyasi yelpazeyi ilerici, muhafazakâr ve kapitalistten sosyaliste kadar geniş tutarlar. Okuyucu da büyük ölçüde farklıdır. İngiltere'nin en tanınmış gazetelerinden Daily Mail okuyucularının kadın çoğunluğuyla övünürken, siyasi eğilimlerine yönelik yayın yapan The Morning Star'ın okuyucuları ise, ticari sendikacılardır. 

Yabancı tabloid gazeteler

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tabloid gazeteler

Amerika Birleşik Devletleri'nde, günlük tabloidler 1919'da New York Daily News'in, ardından 1920'lerde New York Daily Mirror ve New York Evening Graphic'in kuruluşuna kadar gitmektedir. Suç, seks ve ünlülerin haberleri için bu üçünün arasındaki rekabet, o dönemin ana akım basını için skandal olarak değerlendirilmekteydi. Buna kıyasla, bugünün Amerikan günlük tabloidleri geçmişteki öncülerine ve İngiltere'de yayınlanan bugünkü meslektaşlarına göre, genelde skandala ve sansasyonelliğe karşı öncekilerden daha az hararetli ve daha az odaklı durumdadır. Tabloid formatı, pek çok  saygın ve gerçek ödül kazanan Amerikan gazeteleri tarafından kullanılmaktadır.

Ünlü ABD tabloidleri, New York Post, New York'ta Daily News ve Newsday, San Francisco Müfettişi, California'daki Bakersfield Kaliforniyalı ve La Opinión, Jersey Journal ve New Jersey'deki Trentonian, Philadelphia Daily News, Delaware County Daily Times ve Vatandaş Sesleri, The Burlington Free Press, Chicago Sun-Times ve Boston Herald'tır.

Yayınlanmaya ara veren Denver Rocky ve Mountain News'te Birleşik Devletler tabloidleri içerisinde yer alırlar.

Kanada'daki tabloid gazeteler

Kanada'da Postmedia'nın bir çok gazetelerinden biri olan ''Sun'', British Columbia pazarına yönelik bir gazete olan ''The Province'' de tabloid formattadır. Kanadalı yayıncı Black Press, hem tabloid (260 mm genişliğinde, 368 mm derinliğinde), hem de "uzun boy sekme" formatında (260 mm genişliğinde 413 mm derinliğinde), tabloidden daha büyük, standart boyut formatından daha küçük, gazeteler yayımlamaktadır.

Avrupa'daki tabloid gazeteler

Avrupa'daki tirajı açısından en büyük tabloid (ve genel olarak gazete), Almanya'nın Bild'idir ve günlük yaklaşık 4 milyon basım yapmaktadır (1980'lerde 5 milyon basıyordu). Kağıt boyutu daha büyük olmasına rağmen, tarzı İngiliz gazetelerden kopyalanmıştır.

İngiltere'de, The Independent, The Times ve The Scotsman olmak üzere daha önce Standart boyut formatında yayınlanmış üç günlük gazete - son yıllarda tabloid boyutuna geçmişlerdir. Daily Express ve Daily Mail  ise daha önceki yıllarda zaten geçmişti. Buna karşın bu adı geçen tüm yayınlar tabloid kelimesinin düşük piyasa çağrışımından sakınmak için kendilerini ''kompakt'' olarak adlandırmışlardır. Benzer şekilde, düşük piyasa tabloid gazetelere atıfta bulunulduğunda, orta ve küçük pazar kompakt gazetelerini de  ayırt etmek için, "kırmızı-kapak" (geleneksel olarak kırmızı renkli manşetlerine atıfta bulunuluyor) alternatif terimi de giderek daha çok kullanılmaktadır. The Morning Star'da tabloid formatında çıkar; bununla birlikte ünlülerin hikayelerinden kaçınır ve bunun yerine işçi sendikalarına ilişkin sorunları destekler.

Hollanda'da bir kaç gazete, gazetelerinin tabloid versiyonlarını yayınlamaya başladılar; bunlara önemli bir gazete olan NRC Handelsblad, nrc.next in 2006 ile dahil olmuştur. 2000'li yılların başında iki bağımsız gazete ''Metro'' ve ''Spilts'' çoğunlukla toplu taşıma araçlarında dağıtım için pazara girdiler. 2007'de üçüncü ve dördüncü bağımsız tabloid "De Pers" ve "DAG" ortaya çıktı. İngiliz gazetesinin kağıt stiline en çok benzeyen Hollanda gazetesi De Telegraaf, standart boyut formatında basılırdı, ancak Nisan 2014'te tabloid'e geçeceğini açıkladı.

Norveç'te, neredeyse  tüm gazeteler, standart boyut formatından, 280 x 400 mm boyutlarındaki tabloid formatına geçmişlerdir. En büyük üç gazete VG, Dagbladet ve Aftenposten'dir. Bunlardan birincisi en sansasyonel gazetedir, diğerleri ise  daha ciddidir.

Fransa'da popüler bir Güney Fransa gazetesi olan Nice Matin, 8 Nisan 2006'da standart boyut formatından Tabloid'e geçti. Test sonuçlarıyla, standart boyut formatına kıyasla okurların %74'ünün  Tabloid biçimini beğendiğini gördükten sonra bir gün içinde baskı biçimini değiştirdiler. Suç hikayelerini anlatan en ünlü tabloid, 20. yüzyılın başında kurulan Le Nouveau Détective'dir. Bu haftalık tabloid ülke çapında bir yayındır.

Danimarka'daki tabloidler, İngiltere'deki anlamı gibi gazeteler, "formiddagsblade" (öğleden önce gazeteler) olarak bilinirler. BT ve Ekstra Bladet en büyükleridir. Eski ve daha ciddi olan Berlingske Tidende  haber profilini koruyarak 2006'da Standart boyut formatından tabloid formatına geçmiştir.

Finlandiya'nın en büyük gazetesi ve İskandinav ülkelerindeki en büyük günlük abone gazetesi Helsingin Sanomat, 8 Ocak 2013 tarihinde bültenini standart boyut formatından tabloide değiştirdi.

Polonya'da, Fakt gazetesi, bazen Super Express tabloid olarak kabul edilir.

Güney Asya'daki tabloid gazeteler

Hindistan'daki tabloid gazeteler

Tabloid gazeteciliği Hindistan'ın yazılı basınında hala gelişmekte olan bir kavramdır. İlk tabloid olan Blitz, 1 Şubat 1941'de Russi Karanjia tarafından "Bizim Blitzimiz, Hindistan'ın Hitler'e Karşı olan Blitzi !" Sözleriyle başladı. Blitz ilk önce İngilizce olarak yayınlandı, daha sonra ise Hintçe, Marathi ve Urduca sürümleri ile dallandı. 1974'te Russi'nin kızı Rita ''Cine Blitz'' dergisini kurdu. İlk sayısının, kapağında Zeenat Aman'ı ve içinde Protima Bedi'yi işliyordu. The venerable Times of India'da (Hindistan'ın saygın dönemleri), 2002'de içeriğini, havasını ve yazı stilini de değiştirdi. Artık daha sansasyonel hikayeler, kıpır kıpır başlıklar ve 3. sayfa partileri (Hindistan'da tabloid'lerde yayınlanan çıplak resimli sayfa)  içermekteydi. 2005 yılında ise Times of India, Mumbai (Bombay) ile ilgili hikayeleri ve konuları ön plana çıkaran özel bir Mumbai tabloid gazetesi Mumbai Mirror'u çıkardı. Tehelka, 2000 yılında bir haber portalı olarak başladı, Hintli ve Uluslararası Kriket maçlarındaki şike hikayesini ve daha sonra Hint Ordusu'ndaki savunma anlaşmalarıyla ilgili bir dolandırıcılık operasyonunu patlattı. 2007'de bu portalı kapatıp tabloid formda yeniden ortaya çıktı ve araştırmacı gazetecilikte bir marka olarak takdir gördü. İngilizce yayınlanan diğer popüler tabloid gazetelerden biri öğleden sonraları yayınlanan Mid-Day'dir. Bu gazete de, MİNT gazetesi gibi Munbai'ye dair olan iş dünyası gazetesidir. Hindistan'ın resmi dillerinin çoğunda birçok tabloid bulunmaktadır. TILT-The ILIKE Times ismi altında bir gençlik tabloid gazetesi de mevcuttur. 

Pakistan'daki tabloid gazeteler

Pakistan'da Khabrain, alt orta sınıf için popüler bir tabloid gazetedir. Bu haber grubu, nispeten daha sansasyonel olan yeni bir gazete olan Naya Akhbar'ı tanıttı. Yerel düzeyde birçok sansasyonel tabloidler görülebilir ancak Khabrain ya da diğer büyük ulusal gazetelerden farklı olarak sadece ilçelerdeki yerel seviyelerde dağıtılmaktadır.

Bangladeş'teki tabloid gazeteler

Bangladeş'te,1998'de kurulan The Daily Manabzamin, Bengali dilindeki ilk tabloid oldu ve şu anda da dünyanın en yüksek tirajlısıdır. Bangladeş'ten ünlü haber sunucusu Mahbuba Chowdhury sahipliğinde yayınlanan Daily Manab Zamin, En İyi 500 gazete web sitesi içinde ve Dünyanın en iyi 10 Bengali haber sitesi kategorisinde yer almaktadır. FIFA, UEFA, Futbol Federasyonu, Warner Bros ve Sony Pictures Entertainment gibi kuruluşlara akredite olan Bangladeş'teki tek gazetedir. Daily Manabzamin baş editör, aynı zamanda Amerika'nın Sesi'nin bölgesel muhabiri ve Bengali televizyon kanalları ''Banglavision veKanal İ'' de düzenlenen siyasi talk-showlarda moderatörlük yapan Matiur Rahman Chowdhurry tarafından yönetilmektedir. Gazete, internet üzerinden 179 ülkeden ziyaretçi almakta ve her ay 770.000 farklı  IP tarafından ziyaret edilmektedir.

Çin'deki tabloid gazeteler

Çin Halk Cumhuriyeti'nde, Çin tabloid gazeteleri 1990'ların ortalarından itibaren popülerlik patlaması yaşadı. Yazı işleri tarafından hükümeti eleştiren yazılar yazıp kritik soruşturma raporlamaları yaparak, basın sansürünün sınırlarını test etti.

Diğer ülkelerdeki tabloid gazeteler

Umman'da TheWeek, Umman Sultanlığı'nda başkent Muscat'tan yayınlanan ücretsiz, 48 sayfalı, renkli, bağımsız haftalık bir gazetedir. Umman'ın ilk serbest gazetesi Mart 2003'de başlatıldı ve şu anda Umman'daki herhangi bir yayın için en büyük okuyucu kitlesine sahip olduğuna inanılmaktadır. Ms Mohana Prabhakar, yayının idari editörüdür. ''TheWeek'' BPA Worldwide (Dünya çapında gazeteleri tiraj doğruluğu açısından denetleyen kuruluş) tarafından denetlenmekte ve tirajının haftalık ortalama 50.300 olduğunu onaylamaktadır.

Gürcistan'da haftalık İngilizce gazete The FINANCIAL, 2005 yılında kompakt bir formata geçti ve her sayıda sayfa sayısını iki katına çıkardı. Diğer Gürcü dilindeki gazeteler ise, 1990'ların başında kompakt formatları test ettiler.

Rusya ve Ukrayna'da, Moskova Times ve Kiev Post gibi önemli İngilizce gazeteler kompakt bir format kullanmaktadırlar.

Arjantin'de ülkenin iki ana gazetesinden biri olan Clarín, bir tabloidtir. Güney Filipinler'de haftalık yeni bir tabloid olan The Mindanao Examiner, basım ve diğer masrafların yüksek maliyetini finanse etmek için fotoğraf ve video üretimi gibi medya hizmetlerini de sunmaktadır. Aynı zamanda bağımsız film yapımcılığında da vardır.

Avustralya'da ki tabloid gazeteler; The Advertiser, Herald Sun, The Sun-Herald, Daily Telegraph, Courier Mail (Tüm Haberler Ltd kağıtları), Batı Avustralya, The Mercury, The Hamilton Spectator, The Portland Observer, The Casterton News ve The Melbourne Observer'dir.

Güney Afrika'da, Bloemfontein kentinde basılan günlük gazete ''Volksblad'', sadece cumartesi günleri tabloid formata geçiş yapan ilk ciddi gazete oldu. Okuyucuları için popüler olmasını sağlayan formatına rağmen, gazete hafta içi günlerde standart boyut formatında basılmaktadır. Bu, Pietermaritzburg'un günlük gazetesi olan KwaZulu-Natal eyaletindeki ''Witness için de geçerlidir. Naspers tarafından yayınlanan The Daily Sun, Güney Afrika'nın en çok satan günlük gazetesi haline geldiğinden beri, öncelikle siyah işçi sınıfını hedef kitlesi olarak almıştır. Günde yaklaşık 500.000 kopya satmakta ve yaklaşık 3.000.000 okuyucuya ulaşmaktadır. Haberler geniş bir alandan toplanır ve Daily Sun gazeteci / muhabirlerinin gerçek kişilerle olan karşılaşmalarından yazdıkları neredeyse inanılmaz, manşet olan başlıklarla, hikayeleri ve tam anlamıyla çarpıcı tuhaf olayları ''görgü tanıklıklarıyla" anlatır. Ayrıca bazen popüler haberlerin ciddiyetine hicivsel bir bakış da getirir. Daily Sun'ın önem verdiği konular Güney Afrika'nın geleneksel ciddi gazetelerinde muhtemelen kahkahayla karşılanacak, ciddiye alınmayacak şeylerdir. Böylece, Daily Sun, tokoloshes (Afrika halk hikayelerindeki yaramaz ve şehvetli kıllı su perisi)  Hob-Goblin (Cinler), atalarının görüleri, doğaüstü, çılgınca saçma olan her şey hakkında, yerel hikayeler ve popüler haberleri birlikte sunmaktadır. Ayrıca ''Sunday sun'' olarak da yayınlanmaktadır.

Brezilya'da birçok gazete, tabloidtir. Günlük ''Lance'' spor gazetesi de buna dahildir (Rio de Janeiro ve Sao Paulo gibi şehirlerde satılmaktadır). Şu anda ve önceden  Grupo RBS'e ait yayınlar (özellikle Porto Alegre günlük Zero Hora) ve Mart 2009'da Rio de Janeiro merkezli ''O Dia'', tabloid'e geçti, ancak birkaç yıl sonra, standart boyut formatına geri döndü. Kardeş yayını olan Meia Hora daima bir tabloid olmuş ancak ''O Dia'' ve ''Lance'' den biraz daha küçük formattadır.

Fas'ta Kasım 2005'te başlatılan Maroc Soir, tabloid formatında yayınlandı.

Tabloid gazetelerin diğer özellikleri

"Tabloid" teriminin son dönemdeki, daha yeni kullanımı, haftalık ya da yarı- haftalık gazetelere atıfta bulunur. Bu gazetelerin çoğu esas olarak hiçbir şeyi gizlemeyen gazetelerdir. Gazetelerin tabloid olarak basılmasının sebebi, Metro ve otobüs yolcularının, alan eksikliği nedeniyle daha küçük boyutlu gazeteleri okumayı tercih etmeleridir. Bu gazeteler, büyük gazetelerden farklıdırlar; ya gazetecilerin daha yerel olarak hareket etmeleri bağlamında ya da gazetenin büyük medya holdinglerinden editoryal olarak bağımsız oldukları bağlamında bir "alternatif" bakış açısı sunmayı amaçlamaktadırlar.

"Alternatif" haftalık tabloidleri büyük günlük gazetelerden ayıran diğer faktörler, daha az sıklıkta yayımlanmakta olmaları ve reklam gelirine güvendiklerinden, genellikle okuyucu için  bağımsız olmalarıdır. Ayrıca, haftalık yayınlanan tabloidler yerel hatta mahalle düzeyinde olan konulara, barlardaki yerel  eğlencelere ve yerel tiyatrolara odaklanma eğilimi gösterirler.

Alternatif tabloidler, pazarın daha iyi eğitim görmüş yüksek gelirli kesimine hitap etmek için upmarket (kaliteli) gazeteler, middlemarket (popüler) olarak ya da sansasyonel suç hikayelerini ve ünlülerin dedikodularını ifşa eden downmarket (sansasyonel) gazeteler olarak sınıflandırılabilirler. Her durumda, gazeteler reklam gelirlerini farklı iş alanlarından veya hizmetlerden alacaklardır. Bir upmarket (kaliteli) haftalık gazetenin reklam verenleri genellikle organik marketler, butikler ve tiyatro şirketleri olmakla birlikte, bir downmarket (popüler) gazetenin reklam verenleri ticaret okulları, süpermarketler ve seks endüstrisi gibi özelliklere sahip olabileceği düşünülmektedir. Her ikisi de genellikle yerel barlardan, otomobil bayilerinden, sinemalardan ve sınıflandırılmış reklam bölümünden reklamlar alabilirler.