03 October 2022, Monday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Siyasetçi

İçindekiler
  1. Siyasetçi kimliği
  2. Medya ve retorik
  3. Bürokrasi ve memuriyet
  4. Kariyer
  5. Siyasetçi özellikleri
  6. Eleştiriler

Bir siyasetçi, parti siyasetinde aktif  olan ya da hükumette görev yapan veya görev yapmak  isteyen kişidir. Demokratik ülkelerde politikacılar bir siyasi parti içerisinde veya bağımsız olarak hükumete gelmek için seçmenler tarafında seçimler yoluyla seçilirler. Ayrıca siyasetçiler bu göreve bazen istifa eden, ölen ya da görevden alınanların yerine geçici veya daimi olarak da gelebilirler. Demokratik olmayan ülkelerde iktidara ulaşmak için atama, rüşvet, devrim ve entrikalar gibi diğer çeşitli araçlar kullanılır. Bazı siyasetçiler hükumet sanatı yada biliminde oldukça deneyimlidirler. Politikacılar kendi halkını yönetecek politikaları ya da yasaları oluşturur,destekler veya uzatılmasını sağlarlar. Geniş anlamda, bir ''politikacı'' bürokratik herhangi bir kurumda siyasi iktidar elde etmek isteyen herkes olabilir.

Siyasetçi kimliği

Politikacılar özellikle parti siyasetinde aktif olan insanlardır. Siyasetçilerin pozisyonları yerel ofislerden, bölgesel ve ulusal hükumetlerin yürütme, yasama ve yargı dairelerine kadar uzanmaktadır. Şerifler gibi bazı seçilmiş kolluk kuvvetleri dahi politikacı olarak kabul edilir.

Medya ve retorik

Siyasetçiler konuşmaları ya da kampanya reklamlarındaki söylemleri ile tanınırlar. Özellikle seçmenlere aşina oldukları politik pozisyonlarını geliştirmelerine izin veren ortak temalar kullanmaları ile bilinirler. Politikacılar gerekliliği nedeniyle medyanın uzman kullanıcıları haline gelirler. 19.yüzyılda siyasetçiler, posterlerin yanı sıra gazeteler, dergiler ve broşürleri de yoğun şekilde kullanmışlardır. 21.yüzyılda internet ve akıllı telefonlara dayalı sosyal medyayı da kullanmaya başlamışlardır.

Söylenti siyasette her zaman önemli bir rol oynamıştır; rakibin olumsuz söylentileri, kendi tarafı hakkındaki olumlu söylentilere göre daha etkili olur.

Bürokrasi ve memuriyet

Bir kere seçildikten sonra, politikacılar bir hükümet görevlisi olur ve politikacı olmayan kalıcı bir bürokrasi ile uğraşmak zorundadır. Tarihsel olarak, her iki tarafın uzun vadeli hedefleri arasında ince bir çatışma olmuştur. 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi patronaj tabanlı sistemlerde, kazanan politikacılar bürokrasiyi, destek tabanını oluşturan yerel politikacılarla değiştiriyorlardı (ganimet sistemi). Sivil hizmet reformu, dahil olan devlet hizmetlerinin yolsuzluğunu gidermek için başlatıldı. Bununla birlikte, daha az gelişmiş ülkelerde, bozulma sistemi bugün tam ölçekli bir şekilde çalışmaktadır.

Kariyer

Mattozzi ve Merlo, modern demokrasilerde tipik olarak politikacılar tarafından izlenen iki ana kariyer yolunun bulunduğunu savunuyorlar. Önce kariyer politikacılar gelir. Onlar emekliliklerine kadar siyaset sektöründe çalışan politikacılardır. İkincisi "siyasi kariyeristler". Bunlar güvenilir bürokrasileri denetleme konusunda uzman olan ün kazanmış kişiler, daha sonra özel sektörde politikal bağlantılarını kullanarak yüksek maaş için politikayı bırakırlar.

Siyasetçi özellikleri

Bir çok bilim insanı, siyasetçilerin özelliklerini yerel ve ulusal düzeylerde karşılaştırarak ve daha liberal olanları veya daha muhafazakar olanları kıyaslayarak seçimler açışından daha başarılı ve daha az başarılı olanları karşılaştırırlar. Son yıllarda özel ilgi, kadın siyasetçilerin ayırt edici kariyer yollarına odaklanmıştır. Örneğin; Latin Amerika politikasında ''Supermadre'' modeli ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Birçok politikacının, binlerce isim ve yüzü hatırlaması ve hikayeleri ile ilgili kişisel anıları hatırlama becerisine sahip olması bir basketbol oyuncusunun çok uzun boylu olması gibi bir avantajdır. Birleşik Devletler başkanları George W. Bush ve Bill Clinton bu tür anıları ile ünlüydü.

Diğer araştırmalarda, politikacıların diğer kişilerin gösterdikleri karmaşık kişiliklerden yoksun olduklarını ve bu nedenle basit zekaya sahip olduklarını göstermiştir.

Eleştiriler

Birçok eleştirmen, siyasetçilere halktan uzak oldukları eleştirisinde bulunur. Sürtüşme oluşturan ana konular arasında, siyasetçilerin aşırı biçimsel ve pek çok öfkeli ve mecazi ifade ile doldurulduğu, yaygın olarak ''belirsizlik, yanıltıcı ve şaşkınlık'' girişimi olarak nitelendiren biçimde konuşma biçimleridir.

Popüler imajda politikacılar; kamu işleri ve halk için çalışmak yerine, mal ve hizmet karşılığında para alarak, rüşvetçi ve yozlaşmış olarak düşünülürler.

Liderliği sürdüremeyen pek çok eski siyasetçi, yeni siyasetçileri eleştirel düşünce eksikliği nedeniyle eleştirirler.