08 June 2023, Thursday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Silikon Vadisi

İçindekiler
 1. Silikon Vadisi nerede?
 2. Silikon Vadisi isminin kökeni
 3. Silikon Vadisi tarihi (1971'den önce)
 4. Silikon Vadisi tarihi (1971 ve sonrası)
 5. Silikon Vadisi ekonomisi
 6. Silikon Vadisi demografik bilgileri
 7. Belediyeler
 8. Üniversiteler, kolejler ve ticaret okulları
 9. Sanat galerileri ve müzeler
 10. Medya organları
 11. Silikon Vadisi ile ilgili yapımlar

Silikon Vadisi nerede?

Silikon Vadisi, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde bulunan San Francisco Körfezi güney kesiminin takma adıdır. Vadi ismini, San Jose şehri ve civarındaki şehir ve kasabaları içeren Santa Clara bölgesindeki Santa Clara Vadisinden almaktadır. Bu yer genel olarak şehir merkezinin bulunduğu bölgedir. Bölge San Mateo bölgesinde bulunan San Francisco Yarımadası'nın güney yarısını ve Alameda bölgesinin Doğu Körfezi'nin güney bölümlerini içerecek şekilde genişlemiştir.

"Silikon" kelimesi ilk olarak çok sayıda silikon çip muciti ve üreticisinin bu bölgede olmasından dolayı kullanılmaktaydı. Şimdi ise bölge Fortune 1000'deki 39 işletmenin merkezi de dahil olmak üzere dünyanın en büyük  teknoloji şirketlerine ve binlerce yeni kurulan şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Silikon Vadisi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm yatırımlarının üçte birini barındırmaktadır. Bu yatırım oranı bölgenin teknolojili inovasyonu ve bilimsel gelişimin merkezi ve başlangıç ​​ekosistemi haline getirdi. Silikon tabanlı entegre devre, mikroişlemci ve diğer önemli teknolojilerin yanı sıra mikro bilgisayarlar vadide geliştirildi. 2013 yılı itibarıyla bölge, yaklaşık olarak iki yüz elli bin bilgi teknolojisi çalışanı istihdam etmekteydi.

Santa Clara Vadisinde kurulan teknoloji şirketlerinin sayısının artmasıyla firmalar kuzeydeki Körfez Bölgesinin diğer iki büyük şehri San Francisco ve Oakland'a doğru yayılmaya başladı ve "Silikon Vadisi" adı, bölgedeki tüm yüksek teknoloji işletmelerinin bulunduğu yer için kullanılmaya başlandı. Terim şu anda Amerikan yüksek teknoloji ekonomisi sektörü için kullanılmaktadır. Silikon Vadisi aynı zamanda küresel anlamda önde gelen yüksek teknoloji araştırma işletmeleri için sembol bir isim oldu ve dünyanın dört bir yanında benzer bir yapıya sahip teknoloji merkezlerine, aynı isimlerde adlandırılmış mekanlara ve araştırma parklarına ilham kaynağı oldu. 

Silikon Vadisi isminin kökeni

"Belki de Vadinin geçmişi ve günümüzdeki en önemli olay yeni teknoloji ile oynama içgüdüsüdür. Teknoloji ile oynama içgüdüsü gelişmiş mühendislik ve zeki bir yönetim tarafından yönlendirildiğinde bugün Vadide gördüğümüz endüstriyel gücü yaratmada çok önemli katkıda bulunmaktadır." (Timothy J. Sturgeon)

Silikon Vadisi'nin isim olarak ilk yayınlanan kullanımı Don Hoefler'a atfedilmektedir. Hofler'e bu ismi kendisinin yakın bir arkadaşı olan yerel girişimci Ralph Vaerst önermeştir. Hostler Silikon Vadisi terimini, haftalık olarak yayımlanan Elektronik Haber gazetesinde yayınlanan makale dizisinin başlığı olarak kullandı. "Silikon Vadisi ABD'de" başlıklı seri, gazetenin 11 Ocak 1971 tarihli sayısında başladı. Bu terim, IBM PC'nin ve pek çok donanım ve yazılım ürünlerinin tüketici pazarına girişi sırasında, 1980'lerin başında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. İsmin silikon kısmı, yarı iletken üretim şirketleri ve bilgisayar şirketlerin bu bölgede çok sayıda bulunmasından almaktadır. Bu firmalar bölgedeki meyve bahçelerinden adını alan "Kalp Delizi Vadisi" deki bahçelerin yerini yavaş yavaş aldı.

Silikon Vadisi tarihi (1971'den önce)

Silikon Vadisi birçok katkı sağlayan etkenin kesişiminden doğmuştur. Bu etkenler STEM araştıma üssü, girişim sermayesi çokluğu ve istikrarlı ABD Savunma Bakanlığı harcamalarıydı. Vadinin ilk gelişiminde Stanford Üniversitesinin liderliği çok önemli bir yere sahiptir. Tüm bu unsurlar başarı ve büyümenin temelinin oluşturdu.

Telgraf, radyo, ticari ve askeri teknoloji

ABD'de gemiden-kıyıya gönderilen ilk telsiz telgraf mesajı, İspanya-Amerikan Savaşı'ndaki zaferinden sonra Filipinler'den dönen Amerikan filosunun dönüşünü bildiren  Golden-Gate'in dışındaki San Francisco gemisinden gönderilmiştir. Amerikan denizcilerinin dönüşünde zafer kutlaması yapılabilmesi maksadıyla gemiye yerel bir gazetenin kablosuz bir telgrafı konulmuştu. Yerel tarihçi Clyde Arbuckle, Clyde Arbuckle San Jose Tarihi'nde "Kaliforniya  ilk telgraf anahtarının tıklandığını 11 Eylül 1853'te duydu'' diye belirtmiştir. Bu olay San Fransisco Ticaret Borsa'sının üyesi olan George Sweeney ve Theodore E. Baugh adlı tüccarların başlattığı girişimin tamamlanmasını göstermekteydi. 1849 yılında bir beyefendi, gelen gemilere sinyal göndermek için Portsmouth Meydanına bakan yüksek bir tepenin üzerinde flamalarla işaret gönderen telgraf istasyonu kurdu. Telegraf istasyonundaki operatör teleskopla gemileri gözetlemekteydi ve gemilerden gelen sinyalleri Ticaret Borsasında iş için bekleyen tüccarlara iletmekteydi. Clyde Arbuckle San Fransisco Ticaret Borsası binası ve Telegraf tepesinin öneminin vurgulamaktadır. Telegraf tepesi adını ilk istasyonun kurulduğu tepeden almaktadır. Gemiden gelen sinyaller için giriş istasyonu ve tepenin olduğu yer çıkış istasyonu olarak adlandırılmaktadır. Her iki istasyon ilkel haberleşme yöntemini Messrs. Sweeney and Baughın çıkış istasyonu ile ticaret borsasını doğrudan Telgraf Teliyle bağlayana kadar kullandı. 

Arbuckle'ye (s.380-381) göre Sweeney ve Baugh'un hattı San Francisco merkezli hizmet veren şehir içi bir hattı. Bu, Kaliforniya Eyaleti Telegraf Firmasının 3 Mayıs 1852'de şubeleri açılana kadar devam etti. Şubeleşme ile birlikte OE Allen ve C. Burnham, San Francisco'dan Marysville'e San Jose, Stockton ve Sacramento üzerinden hat inşa etmenin yolunu açtı. Eylül 1853'e kadar inşaatta gecikmeler yaşandı. Ancak, 15 Ekim 1853'te San Jose hattaki tel bağlantısına sahip ilk istasyon oldu. Hat [James] Gamble'ın kuzeye doğru çalışan ekibinin Marysville'den güneye doğru çalışan benzer bir ekiple karşılaştığı 24 Ekim 1853'te tamamlandı.

Körfez Bölgesi, uzun süre ABD Deniz Kuvvetleri araştırmaları ve teknolojisi için önemli bir yere sahipti. 1909 yılında Charles Herrold, San Jose'de düzenli olarak yayınlanan programlarla ABD'deki ilk radyo istasyonunu kurdu. Stanford Üniversitesi mezunu Cyril Elwell, o yılın sonunda Poulsen yay telsiz iletim teknolojisi için ABD patentlerini satın aldı ve Palo Alto'da Federal Telgraf Şirketi'ni (FTC) kurdu. FTC, devam eden on yılda dünyanın ilk küresel radyo iletişim sistemini kurdu ve 1912'de Amerikan Donanması ile sözleşme imzaladı.

1933'te Kaliforniya'da bulunan Sunnyvale Hava Üssü, Birleşik Devletler Hükümeti tarafından Deniz Hava Üssü (NAS) olarak kullanılmaya başlandı. Bu üste bulunan bir numaralı hangarda USS Macon Zeplini bulunmaktaydı. İstasyonun adı NAS Moffett Field olarak değiştirildi ve 1933-1947 yılları arasında ABD Deniz Kuvvetleri zeplinleri orada tutuldu. Bir çok teknoloji firması  deniz kuvvetleri ile iş yapmak için Moffett Field çevresinde şubeler açtı. Deniz Kuvvetlerinin havacılık hevesinden vazgeçerek batı kıyısı çalışmalarının büyük bir kısmını San Diego'ya taşımasıyla birlikte, Havacılık Ulusal Danışma Komitesi (NASA'nın öncüsü NACA), havacılık araştırmaları için Moffett Field'ın bazı bölümlerini devraldı. Bölgede kurulmuş olan şirketler yerlerinde kaldı, hatta yeni şirketlerde bu bölgeye taşındı. Hava üssünün etrafı kısa sürede Lockheed gibi havacılık ile ilgilenen şirketler ile doldu.

Amatör radyo

Amerika'daki operatörlerin yaklaşık %10'unun bulunduğu Körfez Bölgesi amatör radyonun merkezi idi. Körfez Bölgesindeki vakum tüp üretimine öncülük eden William Eitel, Jack McCullough ve Charles Litton, amatör radyo hobisi ile uğraşmaktaydılar ve kısa dalga radyonun geliştirilmesine katkıda bulundular. Yüksek frekans ve özellikle 10 metre bandtaki çok yüksek frekanslı VHF iletimi, vakum tüp üretimini kontrol eden RCA, Western Electric, General Electric, Westinghouse konsorsiyumu tarafından üretilenlerden daha yüksek kaliteli güç tüplerine ihtiyaç duymaktaydı. Litton Industries'in kurucusu Litton, üretim tekniklerinden yaptığı öncülükle savaş zamanında San Bruno firması olan Eitel-McCullough ile  radarlar için iletken tüpler sözleşmesini kazandı. Söz konusu firma radyo amatörleri için şebeke tüpleri ve uçaklar için radyo ekipmanları üretmekteydi.

Refah kapitalizmi

1939-40 yıllarında, Körfez Bölgesi işçi hareketi tarafından Eitel-McCullough'da yapılan bir sendika örgütlenmesi, emeklilik ikramiyesi, kâr paylaşımı, sağlık sigortası ve kafetarya imkanları sunan refah kapitalizmi stratejisinin benimsenmesi ile atlatıldı. Bir işbirliği ve dayanışma ortamı kuruldu. Daha sonraki yıllarda UE ve başka sendikalar tarafından yapılan örgütlenmeler veya grevler çok bir başarı kazanamadı.

Sputnik'e ABD'den cevap

4 Ekim 1957'de Sovyetler Birliği Sputnik uydusunu uzaya fırlattı. Bu olay Sovyetler Birliği'nin teknolojik olarak öne çıktığı korkusuna yol açtı. Başkan Eisenhower Ulusal Havacılık ve Uzay Yasası'nı (NASA) imzaladıktan sonra, o zaman dünyada transistor üretebilen tek şirket olan Fairchild Semiconductor'a yöneldi. Başkan, son derece başarılı olan Fairchild'in projesini finanse etti.

Stanford Üniversitesi

Stanford Üniversitesi, bağlı kuruluşları ve mezunları bu alanın geliştirilmesinde önemli bir rol oynadılar. Buna örnek olarak, Lee De Forest'in Audion diye adlandırılan vakum tüpü keşfi ve Hewlett-Packard'ın osiloskopları gösterilebilir.

Bölgesel güçlü bir dayanışma duygusu, Silikon Vadisi'nin yükselişine katkı sağladı. Stanford Üniversitesi yöneticileri, 1890'lı yıllardan itibaren üniversitenin misyonunu Batı'ya hizmet olarak gördü ve okulu buna göre şekillendirdi. Aynı zamanda, Batı'nın Doğu çıkarları tarafından sömürülmesi, kendi kendine yeten yerli yerel sanayiyi geliştirme çabalarını güçlendirdi. Böylece bölgeselcilik, Stanford'ın çıkarlarını bölgenin yüksek teknoloji firmalarının çıkarlarıyla  Silikon Vadisi'nin gelişimindeki ilk elli yılda uyumlu hale getirdi.

1940'lı ve 1950'li yıllarda Stanford Üniversitesinin mühendislik fakültesi dekanı olan Frederick Terman öğretim görevlilerini ve mezunlarını kendi şirketlerini kurmaya teşvik etti. Terman  Hewlett-Packard, Varian Associates ve diğer yüksek teknoloji firmalarının ihtiyaç duyduğu yetişmiş personeli sağladı. Böylece Silikon Vadisi Stanford Kampüsünün etrafında gelişti. Terman'a genellikle "Silikon Vadisi'nin babası" denmektedir.

1956'da transistörün mucidi William Shockley, Palo Alto'daki hasta annesine daha yakın yaşamak için Shockley Semiconductor Laboratuvarını New Jersey'den Mountain View, California'ya taşıdı. Shockley'nin çalışmaları, yıllarca birçok elektronik gelişmenin temelini oluşturdu.

1955-85 yılları arasında Stanford Üniversitesi'ndeki teknolojisi araştırma ve geliştirme çalışmaları, Bell Telefon Laboratuarları, Shockley Semiconductor, Fairchild Semiconductor ve Xerox PARC gibi özel kuruluşların desteğiyle üç endüstriyel yenilik dalgasını izledi. 1969'da Stanford Araştırma Enstitüsü (şimdi SRI International), Internet'in öncüsü olan ARPANET'in dört düğümden birini işletti.

Stanford Endüstri Parkı

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, üniversiteler öğrencilerin geri dönmesi nedeniyle büyük talep görmekteydi. Stanford'un büyüme gereksinimlerinin finansal taleplerini karşılamak ve mezun öğrencilere yerel istihdam olanakları sağlamak için 1951 yılında Frederick Terman, Stanford'un arazilerinin Stanford Endüstri Parkı ismiyle ofis park olarak kiralanmasını önerdi. Kiralama sadece yüksek teknoloji şirketlere yapılacaktı. İlk kiracısı, Stanford mezunları tarafından 1930'larda askeri radar bileşenleri inşa etmek üzere kurulan Varian Associates şirketi oldu. Bununla birlikte Terman, yeni kurulan sivil teknoloji şirketleri içinde sermaye buldu. Başarı hikayelerinden biri Hewlett-Packard'dı. Stanford mezunları William Hewlett ve David Packard tarafından Packard'ın garajında ​​kurulan Hewlett-Packard, ofislerini 1953'ten kısa bir süre sonra Stanford Research Park'a taşıdı. 1954 yılında Stanford, şirketlerin tam zamanlı çalışanlarının yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini devam ettirmesine izin veren Stanford Mezunları İşbirliği Programını başlattı. Yeni ​şirketleri, maliyetleri karşılamak için her bir öğrenciye iki kat fazla ücret ödeyecekleri beş yıllık sözleşme imzaladı. Hewlett-Packard, dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticisi haline geldi ve 1984'te ilk termal isteğe uyarlanmış mürekkep püskürtmeli yazıcıyı piyasaya sunduğunda ev yazıcısı pazarını değiştirdi. Stanford'un diğer ilk kiracıları arasında Eastman Kodak, General Electric ve Lockheed vardı.

Silikon transistör

1953'te William Shockley, transistörün icadında yaşadığı bir anlaşmazlık nedeniyle Bell Labs'ten ayrıldı. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsüne kısa bir süreliğine döndükten sonra, Shockley 1956 yılında Kaliforniya Mountain View'e taşındı ve Shockley Semiconductor Laboratuvarını kurdu. Shockley, yarı iletken malzeme olarak germanyum kullanan birçok araştırmacının aksine, silikonların transistor üretmek için daha iyi bir malzeme olduğuna inanmaktaydı. Shockley, mevcut transistörü yeni bir üç element tasarımıyla değiştirmeyi amaçlamaktaydı (bugün Shockley diyodu olarak bilinmektedir), ancak tasarımın yapımı basit transistörden daha zordu. 1957'de Shockley silikon transistör üzerine araştırmalarına son vermeye karar verdi. Shockley'nin kötü yönetim tarzının sonucu olarak, sekiz mühendis Fairchild Semiconductor'ı kurmak için şirketten ayrıldı. Shockley onlara "hain sekiz" olarak hitap etti. Fairchild Semiconductor'ün iki çalışanı olan, Robert Noyce ve Gordon Moore daha sonra Intel'i kuracaktı.

Bilgisayar ağı

23 Nisan 1963 Pentagon ARPA'daki Bilgi İşlem Teknikleri Ofisi'nin (IPTO) ilk direktörü olan JCR Licklider, "Galaksiler Arası Bilgisayar Ağı Üyeleri ve Ortakları" başlıklı kendi bilgisayar ağı vizyonunu ortaya koyan memorandumu Palo Alto'daki bir toplantıda yayınladı. Memorandumda Licklider'in hayali olarak hükümetlerin, kurumların, şirketlerin ve bireylerin etkileşim içinde olduğu herkese açık bir elektronik alan ifade edilmekteydi. 1962'den 1964'e kadar IPTO'nun başında olan Licklider, bilgi teknolojisindeki en önemli gelişmelerden üçünü başlattı: çeşitli büyük üniversitelerde bilgisayar bilimleri bölümlerinin oluşturulması, zaman paylaşımı ve ağ oluşturulmasıydı. 1960'ların sonunda, onun konsepti  1970'lerde İnternet ağ şebekesine dönüşen ARPANET'in ilkel bir versiyonuna ilham verdi. 

Göçmen reformu

1965 yılı Göçmenlik ve Uyrukluk Yasası ve Vietnamlı teknelerin kitlesel göçü gibi diğer faktörler, özellikle Asyalı, Latin ve Portekizlilerin Silikon Vadisi'ne göçüyle sonuçlandı. Göçmenler burada yüksek teknoloji ve üretim gücüne büyük katkıda bulundu. Santa Clara'daki Asyalı-Amerikalı nüfusu 1970 yılında 43.000 iken 2000 yılında 430.000'e yükseldi. Aynı dönemde Latin nüfusu bölgede %24, San Jose'de %30 büyüdü. Bölgedeki Afrikalı-Amerikalı nüfus sabit kalarak ancak %5'e yükseldi. 1990'da H-1B vizesinin yaygınlaştırılması da bir rol oynamıştır.

Silikon Vadisi tarihi (1971 ve sonrası)

Çipler

Nisan 1974'de Intel, bir bilgisayar üzerinde "ilk kullanışlı mikroişlemci" çip  Intel 8080'i piyasaya sürdü. Bir mikroişlemci, bir bilgisayarın merkezi işlem birimi (CPU) işlevlerini tek bir entegre devreye (IC) entegre etmektedir.

Homebrew Bilgisayar Kulübü

Homebrew Bilgisayar Kulübü, DIY yapımı ve bilgisayar parçaları devreleri ve bilgileri pazarlamak maksadıyla toplanan istekli ve gayretli teknoloji düşkünü bir hobi grubuydu. Grup, Menlo Park'daki Topluluk Bilgisayar Merkezi'nde tanışan Gordon French ve Fred Moore tarafından kuruldu. Her ikisi de, insanların bilgisayarları daha erişilebilir hale getirmeye çalışmak üzere bir araya gelmeleri için düzenli ve açık bir forum oluşturmayı istiyordu.

İlk toplantı People's Bilgisayar Şirketi tarafından MITS Altair mikro bilgisayarının gözden geçirilmesi için Mart 1975 tarihinde Kaliforniya Menlo Park San Mateo bölgesinde French'in garajında ​​yapıldı. Steve Wozniak ve Steve Jobs, ilk Apple I ve (halefi) Apple II bilgisayarlarını tasarılarının ilhamının bu toplantının olduğunu belirtmişti. Sonuç olarak, Apple'ın değerlendirilmesi Homebrew Computer Club'da yapıldı. Daha sonraki toplantılar, Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi'ndeki bir oditoryumda yapıldı.

Girişim sermayesi firmaları

1970'lerin başında, bölgede yarı iletken şirketler, yarı iletkenleri kullanan bilgisayar firmaları ve her ikisine de hizmet sunan programlama ve hizmet şirketleri vardı. Endüstriyel alan boldu ve konut fiyatları hala ucuzdu. Bu büyüme, 1972'de Kleiner Perkins'ten başlayarak Sand Hill Yolu üzerinde girişim sermayesi endüstrisinin ortaya çıkmasıyla tetiklendi; Aralık 1980'de Apple Computer'ın 1.3 milyar dolarlık halka arzının ardından girişim sermayesinin kullanılabilirliği patladı.

Medya

1980'de bir hobi dergisi olan Intelligent Machines Journal, adını InfoWorld olarak değiştirdi ve Palo Alto'daki ofisleri ile vadideki mikro bilgisayar endüstrisi patlamasını yayınlamaya başladı.

Yazılım

Yarı iletkenler hala bölgedeki ekonominin önemli bir bileşeni olmasına rağmen, Silikon Vadisi son yıllarda en çok yazılım ve internet hizmetlerindeki yenilikleri ile ün kazandı. Silikon Vadisi, bilgisayar işletim sistemlerini, yazılımları ve kullanıcı arayüzlerini önemli derecede etkilemektedir.

Doug Engelbart NASA, ABD Hava Kuvvetleri ve ARPA'dan finansman sağlamak suretiyle fare ve hipermetin tabanlı işbirliği araçlarını 1960 yılların ortalarına doğru keşfetti ve 1970'li yıllarda Stanford Araştırma Enstitüsünde ilk defa halka açık olarak demoların annesi tanıttı. Engelbart'ın SRI'deki Takviye Araştırma Merkezi, ARPANET'i (İnternetin öncüsü) ve Ağ Bilgi Merkezi'ni (şimdi InterNIC) konularında çalışıyordu. 1970'lerin başında Xerox, Engelbart'ın en iyi araştırmacılarından bazılarını işe aldı. Bunun sonucu olarak, Xerox'un Palo Alto Araştırma Merkezi (PARC) 1970 ve 1980'lerde obje tabanlı programlama, grafik arayüzleri (GUI), Ethernet, PostScript ve lazer yazıcılarda çok önemli bir rol oynadı.

Xerox, teknolojisini kullanarak ekipman pazarlarken, ürettiği teknoloji başka alanlarda gelişti. Xerox buluşlarının diasporası 3Com ve Adobe Systemi doğrudan ve Cisco, Apple Computer ve Microsoftu dolaylı olarak etkiledi. Apple'ın Macintosh GUI'si büyük oranda Steve Jobs'un PARC ziyaretini ve daha sonra kritik personel istihdamının bir sonucuydu. Cisco'nun gelişmesi, Stanford'un kampüs Ethernet'inde çeşitli protokollerin yönlendirilmesi gereğinden ortaya çıkmıştır.

İnternet

1995 yılında İnternet ticari kullanıma açıldı ve internet başlangıcının ilk dalgası Amazon.com, eBay ve Craigslist'in halefi faaliyete başladı.

İnternet balonu

Silikon Vadisi, 1990'lı yılların ortalarında başlayan ve NASDAQ borsasının Nisan 2000'de dramatik düşüşünden sonra çöken nokta-com balonunun merkezi olduğu kabul edilmektedir. Balon döneminde emlak fiyatları benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Kısa bir süre için, Sand Hill Yolu dünyanın en pahalı ticari gayrimenkulünün eviydi ve gelişen ekonomi ciddi trafik sıkışıklığına neden olmaktaydı.

21.yüzyılın başları

Nokta-com çöküşünden sonra, Silikon Vadisi, dünyanın en iyi araştırma ve geliştirme merkezlerinden biri olarak konumunu korumaya devam etmektedir. 2006 Wall Street Journal'ın bir çalışması Amerika'daki en yaratıcı 20 ilçenin 12'sinin Kaliforniya'da olduğu ve bunların 10'unun Silikon Vadisinde olduğunu ortaya koymuştu. San Jose, 2005 yılında açılan 3.867 program patenti ile listenin başındayken ikinci sırada 1.881 patenti ile Sunnyvale oldu. Silikon Vadisi, değeri 1 milyar doları aşan başlangıç ​​şirketleri için kullanılan önemli sayıda "Unicorn" girişimcilerine ev sahipliği yapmaktadır.

Silikon Vadisi ekonomisi

Silikon Vadisi, inovasyonu ve girişimciliği destekleyen sosyal ve iş ahlakına sahiptir. Yıkıcı buluşların oluşmadığı ortamlarda "Silikon Vadileri" yaratma girişimlerinin kötü sicili vardır.

2008 yılında AeA tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2006 yılında Silikon Vadisi, New York ve Washington metropolitan alanının ardından, 225.300 yüksek teknoloji çalışanı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüncü en büyük yüksek teknoloji merkezi (siber şehir) oldu. Bununla birlikte, Silikon Vadisi'nin parçası olan Körfez Alanı, 387.000 yüksek teknoloji çalışanı ile birinci sırada yer almaktaydı. Silikon Vadisi, herhangi bir metropol şehrindeki yüksek teknoloji çalışanlarının oran olarak en yüksek olduğu bölgedir. Özel sektörde çalışan her 1000 çalışanın 285,9'u yüksek teknoloji işçisidir. Silikon Vadisi, ortalama 144.800 dolarla yüksek teknoloji çalışanına en yüksek maaşı ödeyen bölgedir. Büyük ölçüde yüksek teknoloji sektörünün bir sonucu olan San Jose-Sunnyvale-Santa Clara Bölgesi, Amerika'daki kişi başına en fazla milyoner ve milyarderin olduğu bölgedir.

Bölge, Amerika Birleşik Devletlerindeki en büyük yüksek teknoloji üretim merkezidir. Ocak 2009'da bölgenin işsizlik oranı bir önceki ayda 7,8 iken %9,4 oldu. Silikon Vadisi, 2011 yılında ABD'nin toplam girişim yatırımının %41'ini ve 2012 yılında da %46'lık bir paya sahipti.

Transistör imalatı Silikon Vadisi'ndeki çekirdek endüstriyi oluşturmakta veya oluşturmaktaydı. Üretim işgücünü çoğunlukla, entegre devrelerin imalatında kullanılan kimyasal maddelerin olması ve düşük ücretle çalışmayı kabul eden Asya ve Latina göçmenler oluşturmaktaydı. Teknik, mühendislik, tasarım ve idari kadrolarda çalışanlar iyi ücret almaktaydı.

Silikon Vadisinde inşa edilen konutlardan (2010-2015 döneminde 60.000 adet) çok daha fazla iş imkanı oluşturuldu. (2010-2015 döneminde 400.000). Konut fiyatları, üretim bölümünde çalışan işçilerin karşılayabileceğinden çok daha yüksektir. 2016 itibariyle iki odalı bir dairenin aylık kirası 2.500 dolar iken ortalama bir evin fiyatı yaklaşık 1 milyon dolardı. Financial Post, Silikon Vadisi'ni ABD'nin en pahalı konut bölgesi olarak duyurmuştu. Evsizlik, orta gelirli sakinler için aşılamayacak bir sorundur. 2015 yılı itibarı ile San Jose dışında sığınma evleri için neredeyse hiç yer yoktu. San Jose'de de eski otellerini yenileyerek sığınma evleri yapılmaya çalışılmaktadır.

Silikon Vadisi şirketleri

Binlerce ileri teknoloji şirketinin merkezi Silikon Vadisi'nde. Aşağıda sıralanan 39 şirket Fortune 1000 içindedir.

 • Adobe Systems 
 • Advanced Micro Devices (AMD) 
 • Sun Microsystems 
 • Agilent Technologies 
 • Alphabet Inc.  
 • Apple Inc. 
 • Applied Materials 
 • Brocade Communications Systems 
 • Cisco Systems 
 • eBay 
 • Electronic Arts 
 • Facebook 
 • Hewlett Packard Enterprise 
 • HP Inc. 
 • Intel 
 • Intuit 
 • Juniper Networks 
 • KLA Tencor 
 • Lam Research 
 • LSI Logic 
 • Marvell Semiconductors 
 • Maxim Integrated Products 
 • National Semiconductor 
 • NetApp 
 • Netflix 
 • Nvidia 
 • Oracle Corporation 
 • Riverbed Technology 
 • Salesforce.com 
 • SanDisk 
 • Sanmina-SCI 
 • Symantec 
 • Tesla, Inc. 
 • Visa Inc. 
 • VMware 
 • Western Digital Corporation 
 • Xilinx 
 • Yahoo!

Silikon Vadisi'nde merkezi veya önemli bir mevcudiyete sahip kayda değer şirketler arasında:

 • 3Com 
 • 8x8 
 • Actel 
 • Actuate Corporation 
 • Adaptec 
 • Aeria Games and Entertainment 
 • Akamai Technologies 
 • Altera 
 • Amazon.com's A9.com 
 • Amazon.com's Lab126.com 
 • Amdahl 
 • Anritsu 
 • AstraQom 
 • Asus 
 • Atari 
 • Atmel 
 • Broadcom 
 • BEA Systems
 • Cadence Design Systems 
 • Cypress Semiconductor 
 • Dell 
 • EMC Corporation 
 • Extreme Networks 
 • E*TRADE 
 • Fairchild Semiconductor 
 • Flex 
 • Foundry Networks 
 • Fujitsu
 • GoPro 
 • Groupon 
 • Harmonic, Inc. 
 • HCL Technologies
 • Hitachi Data Systems 
 • Hitachi Global Storage Technologies 
 • IBM Almaden Research Center 
 • IDEO 
 • Infosys 
 • Informatica 
 • Intuitive Surgical 
 • LinkedIn 
 • Logitech 
 • Lucasfilm 
 • Maxtor
 • McAfee 
 • Memorex
 • MetricStream 
 • Micron Technology
 • Microsoft
 • Mozilla Foundation 
 • Move, Inc. 
 • Nokia
 • Nokia Solutions and Networks 
 • NXP Semiconductors 
 • Nook 
 • Olivetti 
 • Opera Software 
 • Palm, Inc. 
 • Panasonic 
 • PARC 
 • PayPal 
 • Pixar 
 • Playdom 
 • PlayPhone 
 • Qualcomm, Inc. 
 • Quanta Computer 
 • Quantcast 
 • Quora 
 • Rambus 
 • Roku, Inc. 
 • RSA Security 
 • Samsung Electronics 
 • Samsung Research America 
 • SAP SE 
 • Siemens 
 • SolarCity 
 • Sony 
 • Sony Mobile Communications 
 • Sony Interactive Entertainment 
 • Square, Inc. 
 • SRI International 
 • Sun Microsystems
 • SunPower 
 • SurveyMonkey 
 • Synopsys Inc. 
 • Tata Consultancy Services
 • Tibco Software 
 • TiVo 
 • TSMC 
 • Twitter 
 • Uber
 • VA Software 
 • Verifone 
 • VeriSign 
 • Veritas Software 
 • VMware 
 • WebEx
 • @WalmartLabs 
 • YouTube
 • Yelp, Inc. 
 • Zynga

Silikon Vadisi aynı zamanda yüksek teknoloji ürünü süpermarket perakende zinciri Fry's Electronics'ine de ev sahipliği yapmaktadır.

Önemli devlet işleri

 • Moffett Federal Havaalanı
 • NASA Ames Araştırma Merkezi (Moffett'in içinde) 
 • Onizuka Hava Kuvvetleri İstasyonu 

Silikon Vadisi demografik bilgileri

Hangi coğrafi bölgelerin eklendiğine bağlı olarak, Silikon Vadisi'nin nüfusu 3,5 ila 4 milyon arasında değişmektedir. AnnaLee Saxenian'ın Kaliforniya Kamu Politikaları Enstitüsü için 1999 tarihinde yaptığı araştırmaya göre, Silikon Vadisinde çalışan bilim adamları ve mühendislerinin üçte birinin göçmen olduğu ve 1980'den bu yana Silikon Vadisi'nin yüksek teknoloji şirketlerinin yaklaşık dörtte birinin, Çinli (yüzde 17) ya da Hintli CEO'lar (Yüzde 7) tarafından yönetildiğini ortaya koymuştu. On binlercesi "tek haneli milyonerler" olmak üzere Silikon Vadisinde teknik personel ve yöneticilerden oluşan bir üst tabaka vardır. Bu gelir ve mal varlığı, Silikon Vadisinde orta sınıf bir yaşam tarzını destekleyecektir.

Silikon Vadisi çalışanları

Kasım 2006'da Kaliforniya Üniversitesi, Kaliforniya'da kadınların iş dünyasındaki liderliğini analiz eden bir rapor yayınladı. Rapor, Kalifornia merkezli 400 en büyük kamu şirketinin 103'ünün Santa Clara İlçesi'nde (tüm ilçelerin en çoğu) bulunmasına rağmen, Silikon Vadisi şirketlerinde sadece %8,8'inde kadın CEO'lar bulunduğunu gösterdi. Bu eyalette en düşük yüzdeydi. (San Francisco %19,2 ve Marin County'de %18,5 idi.)

Silikon Vadisi teknoloji liderliği pozisyonları neredeyse tamamen erkekler hakimdir. Erkeklerin hakimiyeti aynı zamanda, yeni kurulan şirket sayısında ve girişim sermayesi finansmanında da belirgindir. Wadhwa, erkekleri bu sektörde egemen olmasını fen ve mühendislik eğitimi için ebeveynlerden gösterdiği teşvikin önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Wadhwa bu sektörde kadın rol modellerin olmadığını ve Bill Gates, Steve Jobs ve Mark Zuckerberg gibi en ünlü teknoloji liderlerinin erkek olduğunu kaydetti.

2014 yılında Google, Yahoo !, Facebook, Apple ve diğer teknoloji şirketleri, çalışanları hakkında ayrıntılı raporlar yayınladılar. Mayıs ayında, Google dünya çapında teknoloji çalışanlarının %17'sinin  kadın, ABD'de teknik işçilerin %1'inin siyahi ve %2'sinin Hispanik olduğunu açıkladı. Haziran 2014, Yahoo! ve Facebook'dan raporları yayınlandı. Yahoo !, teknoloji çalışanlarının %15'inin kadınların, %2'sinin siyahi ve %4'ünün Hispanik olduğunu açıkladı. Facebook, teknoloji iş gücünün %15'inin kadınlardan, %3'ünün Hispaniklerden ve %1'inin siyahilerden oluştuğunu duyurdu. Ağustos ayında Apple, dünya genelinde teknik personelinin %80'inin erkek olduğunu ve ABD'de teknik işlerinin %54'ünün Kafkas kökenliler ve %23'ünün Asya kökenliler tarafından yapıldığını bildirdi. Kısa süre sonra, USA Today, Silikon Vadisi'nin teknoloji endüstri çalışanlarının çeşitliliğinin azlığını belirten bir çalışma yayınladı. Söz konusu makalede teknoloji çalışanlarının büyük oranda beyaz, Asyalı ve erkek olduğu belirtilmekteydi. Yayınlanan makalede Siyahlar ve Hispaniklerin oranının çok az olduğu ve Kadınların dev şirketlerden yeni teşebbüsler veya girişim sermayesi şirketlerine kadar Silikon Vadisinde yeterince temsil edilmediği belirtilmekteydi. Medeni haklar aktivisti Jesse Jackson teknoloji endüstrisindeki çeşitliliğin geliştirilmesinin medeni haklarda atılması gereken bir sonraki adım olarak tanımlarken, TJ Rodgers'ın Jackson'ın iddialarına karşı çıkmaktaydı.

Ekim 2014 itibarıyla, yüksek profilli bazı Silikon Vadisi firmaları kadınları hazırlamak ve işe almak için aktif olarak çalışmaktaydı. Bloomberg, Apple, Facebook, Google ve Microsoft'un kadın mühendisleri ve teknoloji uzmanlarını takip etmek ve 20'nci geleneksel Grace Hopper Kadın Programcılar Kutlaması Konferansında katıldıklarını belirtti. Aynı ayda, teknoloji alanında artan ırk ve cinsiyet çeşitliliğini tartışmak için ikinci yıllık Platform Zirvesi düzenlendi. Nisan 2015'ten itibaren deneyimli kadınlar, yeni başlayan kadın girişimcileri destekleyecek yeni teşebbüs firmalarının kurulumuyla uğraşmaktaydılar.

UC Davis Kasım 2006'da California Kadın İş Liderleri Araştırmasını yayınladıktan sonra bazı San Jose Mercury News okuyucuları, cinsel ayırımcılığın Silikon Vadisinde kadın ve erkek arasında çalışan oranında en büyük ayırımın olduğunun farkında vardı. Newsweek dergisinin Ocak 2015 sayısında, Silikon Vadisinde cinsiyet ayrımcılığı ve kadın düşmanlığına yönelik raporların ayrıntılı raporun yer aldığı bir makale yer aldı. 

 Silikon Vadisi firmalarının yönetim kurulu %15,7 kadınlarından oluşurken bu oran S & P 100'de %20,9'dur.

2012 Pao davası Kleiner Perkins Caufield & Byers şirketinin çalışanına karşı cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle şirket yöneticisi Ellen Pao tarafından San Francisco İlçe Üst Mahkemesinde açıldı. Dava Şubat 2015'te yargılanmaya başladı. 27 Mart 2015'te jüri davayı Kleiner Perkins lehine sonuçlandırdı. Bununla birlikte, basında geniş yer alan dava sonucunda, girişim sermayesi ve teknoloji firmalarında kadın çalışanlara karşı cinsiyet ayrımcılığı bilincinde büyük ilerlemeler sağlandığı görüldü. Facebook ve Twitter hakkında da benzer nedenlerle iki dava daha açıldı.

Okullar

Kaliforniya'da Woodside gibi yüksek gelir grubunun yaşadığı bölgelerde devlet okullarının finansmanı genellikle bölge sakinleri tarafından finanse edilen özel vakıflar ile sağlanmaktadır. Doğu Palo Alto gibi daha az gelir grubunun yaşadığı bölgelerdeki devlet okulların finansmanı eyalet yardımına bağımlıdır. 

Belediyeler

Aşağıda belirtilen şehirler aslında Santa Clara Vadisi'nde bulunmaktadır ve bu statüye dayanarak geleneksel olarak Silikon Vadisi'nde bulundukları kabul edilmektedir(sıralama alfabetik olarak yapılmıştır). 

 • Campbell
 • Cupertino
 • Gilroy
 • Los Altos
 • Los Altos Hills
 • Los Gatos
 • Milpitas
 • Monte Sereno
 • Morgan Hill
 • Mountain View
 • Palo Alto
 • San Jose
 • Santa Clara
 • Saratoga
 • Sunnyvale

2015'te MIT araştırmacıları, yeni iş kuran veya işe yeni başlayanların arasında büyüme potansiyelinin sahip olanların hangi şehirlerden olduğunu ölçmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Araştırma sonucunda, Silikon Vadisinin merkezinde bulunan Menlo Park, Mountain View, Palo Alto ve Sunnyvale bölgeleri ortaya çıkmıştır. 

Aşağıdaki Körfez Bölgesi şehirleri, çeşitli yüksek teknoloji şirketlerine (veya girişim sermayesi firmaları gibi ilgili firmalar) ev sahipliği yaptığından dolayı Silikon Vadisi ile ilişkilendirilmektedir.

 • San Mateo County 
 • Belmont 
 • Burlingame 
 • East Palo Alto 
 • Foster City 
 • Menlo Park 
 • Millbrae 
 • Redwood City 
 • San Bruno 
 • San Carlos 
 • San Mateo 
 • South San Francisco 
 • Alameda County 
 • Emeryville 
 • Fremont 
 • Newark 
 • Oakland 
 • Union City 
 • Santa Cruz County 
 • Santa Cruz 
 • Scotts Valley 
 • San Francisco County 
 • San Francisco 
 • Contra Costa County 
 • San Ramon

Üniversiteler, kolejler ve ticaret okulları

 • The Art Institute of California – Sunnyvale 
 • California College of the Arts 
 • Carnegie Mellon University (Silicon Valley campus) 
 • California State University, East Bay, Hayward 
 • Cañada College 
 • Chabot College 
 • Cogswell Polytechnical College 
 • College of San Mateo 
 • De Anza College 
 • DeVry University 
 • Draper University 
 • Evergreen Valley College 
 • Foothill College 
 • Gavilan College 
 • Golden Gate University (Silicon Valley Campus) 
 • Hult International Business School 
 • International Culinary Center 
 • International Technological University 
 • John F. Kennedy University (Campbell Campus) 
 • Lincoln Law School of San Jose 
 • Menlo College 
 • Mills College 
 • Minerva Schools at KGI 
 • Mission College 
 • National University San Jose Campus 
 • Northwestern Polytechnic University (Fremont) 
 • Notre Dame de Namur University 
 • Ohlone College 
 • Peralta Colleges 
 • Saint Mary's College of California 
 • San Jose City College 
 • San José State University 
 • San Francisco State University 
 • Santa Clara University 
 • Silicon Valley University 
 • Singularity University 
 • Skyline College 
 • Stanford University 
 • University of California, Berkeley 
 • University of California, Santa Cruz, Silicon Valley Campus 
 • University of California, San Francisco 
 • University of San Francisco South Bay Campus 
 • West Valley College

Sanat galerileri ve müzeler

 Silikon Vadisi'nin dünyaca bilinen ilk sanat galerisi olan Pace Sanat ve Teknoloji Galerisi, 6 Şubat 2016'da Menlo Park'ta açıldı.

1928 yılında Allied Arts Guild, Menlo Park'ta kuruldu. Komplekste sanatçı stüdyoları, mağazalar, restoranlar ve bahçeler bulunmaktadır.

Silikon Vadisi'ndeki bazı müzeler;

 • Burlingame Müzesi, PEZ Memorabilia,
 • Bilgisayar Tarihi Müzesi, 
 • San Jose Çocuk Buluşları Müzesi, 
 • CuriOdyssey, 
 • Santa Clara Üniversitesi'ndeki De Saisset Müzesi, 
 • Filoli Estate, 
 • Forbes Mill, 
 • Hiller Havacılık Müzesi, 
 • HP Garajı, 
 • Intel Müzesi, 
 • Stanford Üniversitesinde Iris & B. Gerald Cantor Görsel Sanatlar Merkezi, 
 • San Jose Japon Amerikan Müzesi, 
 • Los Altos Tarih Müzesi, 
 • Moffett Field Tarih Toplumu Müzesi, 
 • Amerikan Mirası Müzesi, 
 • Palo Alto Sanat Merkezi, 
 • Palo Alto Gençlik Müzesi ve Hayvanat Bahçesi, 
 • Portekiz Tarih Müzesi, 
 • Rosicrucian Mısır Müzesi, 
 • San Mateo County Tarih Müzesi, 
 • San Jose Sanat Müzesi, 
 • San Jose Yorgan ve Tekstil Müzesi 
 • Sunnyvale Mirası Park Müzesi, 
 • Yeni buluş Teknoloji Müzesi, 
 • Viet Müzesi, 
 • Winchester Gizem Evi. 

Medya organları

Yerel ve ulusal medya Silikon Vadisi ve şirketlerini takip etmektedir. CNN, Wall Street Journal ve Bloomberg News, Palo Alto'nun dışında Silikon Vadisi bürolarını işletmektedir. Körfez Bölgesinin yerel ABC istasyonu KGO-TV'nin yanı sıra, KQED (TV) ve KQED-FM gibi yayıncıların, San Jose'deki büroları vardır. NBC'nin yerel Körfez Bölgesi üyesi olan KNTV, "NBC Bay Area", San Jose'de bulunmaktadır. "Tech Now" ve CNBC Silikon Vadisi bürosu yapımları Silikon Vadisinde çekilmekte ve ulusal olarak yayınlanmaktadır. Silikon Vadisine yayın yapan San Jose kaynaklı San Jose Mercury News gazetesi günlük ve Metro Silicon Valley haftalık basılmaktadır. Özel medya olarak El Observador ve San Jose / Silikon Vadisi İş Dergisi vardır. Körfez Bölgesinin diğer büyük TV istasyonları, gazeteleri ve medya organlarının çoğu San Francisco ya da Oakland'da faaliyet göstermektedir. Patch.com, Silikon Vadisi sakinleri için yerel haberler, tartışma ve etkinlikleri sunan çeşitli web portalları işletmektedir. KMVT-15  Mountain View'ın halka açık kâr amacı gütmeyen bir istasyonudur. KMVT-15'in gösterileri arasında Silikon Vadisi Eğitim Haberleri (EdNews) -Edward Tico Producer yer almaktadır.

Silikon Vadisi ile ilgili yapımlar

Medyadaki görüntüler, çıkış tarihe göre sıralanmıştır.

 • 1941 yapımı, Humphrey Bogart ve Mary Astor'un oynadığı Malta Şahini- Sam Spade'nin Burlingame'deki ofisini ziyaret ediyor.
 • Öldürmeye Bir Bakış - 1985 James Bond filmi 
 • 1995 yapımı, Tehlikeli Zihinler - emekli ABD Deniz Piyadesi LouAnne Johnson'nın California Belmont'daki Carlmont Lisesinde öğretim görevine başlaması ile ilgili bir yapım. 
 • Aptalların Zaferi: Kazara İmparatorlukların Yükselişi - 1996 yapımı belgesel 
 • Felicity - 1998-2002 TV dizisi Felicity Porter, Palo Alto'da büyür. 
 • Silikon Vadisinin Korsanları - 1999 yapım bir film. 
 • Kum ve Sis Evi - Körfez Bölgesinin bir sahil şeridinde geçen San Mateo County'de çekilmiş 2003 yapımı bir film. 
 • Knight Rider - 2008 için yapılmış televizyon filmi 
 • Winchester House'un Laneti - 2009 yapımı film. 
 • Sosyal Ağ - 2010 yapımı film. 
 • Startups Silikon Vadisi - realite TV dizisi, 2012'de Bravo'da başladı. 
 • Silikon Vadisi Eğitim Haberleri (EdNews) -KMVT-15 (Producer Edward Tico) - 2015'e gösterime girdi. 
 • Betas - TV dizisi, Amazon Video'da 2013'e gösterime başladı. 
 • Meslekler - 2013 yapımı film. 
 • Staj, Google'da çalışmakla ilgili 2013 yapımı bir film. 
 • Silikon Vadisi - HBO tarafından 2014 yılında çekilen komedi programı. 
 • Ubisoft tarafından geliştirilen Dogs 2 - 2016 yapımı video oyununu.