03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Şerif

İçindekiler
 1. Şerif ne demek?
 2. Şerifin görevleri
 3. Şerif kelimesinin kökeni
 4. Günümüzde Şeriflik

Şerif ne demek?

Şerif, şeriflik görevinin ilk ortaya çıktığı yer olan İngiltere'ye tarihi bağlarla bağlı olan bazı ülkelerde var olan, çeşitli yükümlülüklere sahip bir devlet görevlisidir. İzlanda'da bağımsız olarak geliştirilmiş olmasına rağmen, yaygın olarak İngilizceye "şerif" olarak tercüme edilmiş bir benzeri vardır ve bu aşağıda tartışılmıştır.

Şerifin görevleri

Tarihsel olarak bir şerif, bir idari bölge ya da ilçenin sorumluluğunu alan yasal bir yetkili idi. Modern zamanlarda, bir şerifin hukuki, siyasi ve resmi görevlerinin spesifik kombinasyonu ilçeden ilçeye büyük farklılık göstermektedir.

 • Birleşik Devletler'de, bir şerif yeminli bir kolluk kuvveti memurudur ve ofis görevleri, devletler ve ilçeler arasında değişiklik göstermektedir. Bir şerif genel olarak seçilmiş bir ilçe memurudur ve görevleri çoğunlukla polis teşkilatının dışındaki alanlarda güvenliği sağlamayı, ilçe hapishanelerine bakmayı, ilçedeki mahkemelere güvenlik sağlanmasını ve (bazı eyaletlerde) emir ve mahkeme belgelerinin sunulmasını içerir. Bu polislik ve cezalandırma hizmetlerine ek olarak, bir şerif sıklıkla yargı bölgesinde medeni yasaların uygulanmasından sorumludur.

 • Bir şerif (veya Yüksek Şerif) İngiltere, Galler veya Kuzey İrlanda'da bir ilçe ya da şehrin resmi yetkilisidir.

 • İskoçya'da şerifler aynı zamanda yargıçtırlar.

 • İrlanda Cumhuriyeti'nde, bazı ilçelerde ve Dublin ve Cork şehirlerinde şerifler, icra memurlarına benzer yasal yetkililerdir.

 • Avustralya ve Güney Afrika'da şerifler, icra memurlarına benzer yasal yetkililerdir. Bu ülkelerde ilçe ve şerif arasında devam eden herhangi bir bağlantı mevcut değildir.

 • Kanada'da şerifler çoğu ilde bulunmaktadır. İl şerif servisleri genel olarak mahkeme mahkumlarını yönetir ve nakleder, mahkeme emirlerini yerine getirirler. Bazı illerde şerifler mahkeme sistemi için güvenlik sağlar, kamu görevlilerini korur, yerel polis hizmetleri tarafından sürdürülen soruşturmaları desteklerler. Alberta'da şerifler trafik uygulamasını yürütürler.

 • Hindistan'da bir şerif, bazı büyük şehirlerde genellikle resmi bir makamdır.

Şerif kelimesinin kökeni

"Şerif" kelimesi "shire reeve" (''shire'', eyalet ve ''reeve'' de kasabada yüksek mevkili memur/muhtar anlamına gelir) teriminin kısaltılmışıdır. Eski İngilizler tarikatından gelen terim, bir eyalet veya ilçede barışı muhafaza etmekle yükümlü kraliyet görevlisi (reeve) olarak tanımlandı. Terim, Norman Fethi'ne rağmen İngiltere'de korunmuştur. Bu terim, Anglo-Sakson krallıklarından, önce İskoçya'ya, ardından İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birkaç başka bölgeye yayılmıştır.

İngiliz İngilizcesinde, şerifin politik veya yasal görevi, şerifin görev süresi ya da şerifin yargı yetkisi İngiltere ve Galler'de  shrievals  (şeriflik) ve İskoçya'da  şeriffdom (şeriflik) olarak adlandırılır.

Günümüzde Şeriflik

Avustralya'da Şeriflik

Yeni Güney Galler'de, Avustralyalıların tutulduğu hapishaneler başlangıçta vali yardımcısı tarafından denetlendi. 1824'de Adalet Sözleşmesi ile vali yardımcısının yerini şerif aldı. Duruşmaları bekleyen suçluları hapsetmenin yanı sıra, şerif, ölüm cezalarını ve diğer cezaları infaz etti. Keçi Adası'nda ve Sidney'de çalışan zincir çeteleri de dahil olmak üzere hapishane hareketleriyle ilgilendi. 1867'de şerifin yerini, daha sonra adı kontrolör olarak değiştirilen genel müfettiş idaresindeki bağımsız bir Ceza İnfaz Kurumu almaya başladı. Çoğu Avustralya eyaleti, bu cezaevi gözetim usulünü uzun yıllardır benimsemektedir. 

Bir şerifin ofisi, çeşitli görevleriyle birlikte Avustralya eyaletlerindeki (iç) topraklarda bulunur. Örneğin:

Victoria'da, şerifin ofisi, Victoria Adalet ve Yönetmelik Dairesi'nın bir parçasıdır. Ofis, Victoria mahkemeleri tarafından çıkarılan, ödenmemiş para cezaları (adli konularda) ve ödenmemiş para hükümleri (sivil konularda)  ile ilgili yetki ve emirleri uygular. Victoria şerif Ofisi, hüküm borçlularına karşı çeşitli icra yetkilerine sahiptir. Örneğin, borçlunun arabasına el koymak ya da  borçluya ait şoför belgesini veya araç kaydını askıya almak için VicRoad'ları yönlendirmek gibi, bir hükmün koşullarını yerine getirmek için bir borçlunun varlıklarını ele geçirip satabilirler.

Yeni Güney Galler'de, Şerif Ofisi, Mahkemeler ve Yargıç Kürsüsü Hizmetleri'nin bir parçasıdır. 58 şerif ofisinde 400'den fazla çalışan bulunmaktadır. Yeni Güney Galler mahkemeler ve yargıç kürsüsü tarafından çıkarılan yazılı emir, teminat ve mülk ele geçirme emrinin uygulanmasına ek olarak, Şerif Ofisi de mahkeme güvenliğini sağlamakta ve eyaletin jüri hizmetini yönetmektedir.

Kanada'da Şeriflik

Kanada'daki çoğu il ve bölge bir şerif hizmeti kullanmaktadır. Şerifler öncelikli olarak mahkeme salonunun güvenliği, tutukluluk sonrası tutsak transferi, yasal işlemler hizmeti verme ve sivil yargılamalar yürütme gibi hizmetlerle ilgilidir. Şerifler Ceza Kanunu'nun 2. bölümünde "barış görevlileri" olarak tanımlanmaktadırlar. Şerif'in Ontario'daki görevleri yalnızca yasal işlemler hizmeti verme ve sivil yargılamalar yürütmekle ilgilidir. Mahkemenin güvenliği ile ilgili görevlerini yapmazlar. Mahkeme güvenlik işlevleri, mahkemenin bulunduğu yargı polisi (belediye polisi veya Ontario İl Emniyet Müdürlüğü) tarafından yürütülür. Şerif'in hizmetlerinin olmadığı Kanada'nın diğer bölgelerinde  Kanada Kraliyet Atlı Polisi bu görevi yerine getirir. Quebec'in iki katmanlı bir mahkeme güvenlik sistemi vardır. Burada silahlı il özel polisleri mahkeme güvenliği görevini ve il ceza görevlileri mahkum refakati ve nakliye görevlerini yerine getirirler.

Alberta'da Şeriflik

Alberta Bölgesi, 2006 yılında Alberta Şerifler Şubesi'nin görevlerini, mahkeme güvenliği ve tutsak nakliyesi, trafik uygulaması, yönetici koruması ve bazı soruşturma işlevleri (SISU ve SCAN) gibi görevleri de içerecek şekilde genişletti. Haziran 2008 itibarıyla, Alberta Şerif Şubesi, ildeki yedi bölgeden birine tahsis edilen 105 trafik şerifinden oluşmaktadır. Şerifler aynı zamanda Alberta'daki çeşitli polis servislerine tutsak yönetimi konusunda yardımcı olurlar.

Britanya Kolumbiyası'nda Şeriflik

İngiliz Columbia Eyaletindeki şeriflerin sorumlulukları arasında İl Mahkemesi, Yüksek Mahkeme ve Temyiz Mahkemesi için güvenlik sağlama, yüksek güvenlikli çalışmaların planlanması, bir istihbarat birimi sağlanması, kamu görevlilerine ve adalet sisteminde çalışan kişilere yönelik tehditleri değerlendirme, hakim ve savcıları koruma, gözaltı hücrelerini yönetme, mahkumları kara ve hava yoluyla nakletme, jürilerin korunması ve yönetimi, mahkeme ile ilgili belgeler sunma, mahkeme yetki ve emirlerini yürürlüğe koyma, ve sorgu yargıcının mahkemesine yardım etme yer almaktadır.

Nova Scotia'da Şeriflik

Nova Scotia Eyaleti'nde şeriflerin görevleri, yargıçların, mahkeme personelinin, halkın ve göz altındaki kişilerin emniyet ve güvenliği konularında toplanmaktadır. Nova Scotia'daki her il için toplamda 200'ün üzerinde yerel şerif bulunmaktadır. En fazla 20.000 kent sakini ile çalışırlar ve yılda 2 milyon kilometreden fazla dolaşırlar. Şerifler, mahkeme güvenliği; hükümlülerin kurumlara ve her seviyedeki mahkemeye nakli; bazı hukuk ve ceza belgelerinin verilmesi ve mahkeme kararlarının uygulanması görevlerinden sorumludurlar.

İzlanda'da Şeriflik

İzlanda'da, şerifler (veya hakimler) İzlanda'ya özgü: sýslumaður (tekil),  sýslumenn (çoğul)], eyaletin yöneticileridir. Yetki alanlarında yürütme yetkisine sahiptirler. Aynı zamanda da Şerif Ofisi başkanıdırlar. Şerifler tipik olarak bir takım kayıtların yapılmasını ve mahkeme emirlerinin yerine getirilmesini içeren bazı hukuki konulardan sorumludurlar. Şeriflerin görevleri, yargı alanlarına bağlı olarak biraz farklılık gösterir. Ancak geniş olarak aşağıdaki gibi kategorize edilebilir:

Tüm şeriflerin görevleri: Evlilik konuları (evlilik durumunun genel kaydı ve medeni evliliklerin gerçekleştirilmesi gibi), yasal konular, miras meseleleri ve daha fazlası.

Reykjavík haricindeki tüm şeriflerin görevleri: Kamu harçlarının tahsilatı, çeşitli kişisel ve ticari amaçlar için lisansların ve izinlerin yayınlanması ve daha fazlası.

Bazı şeriflerin özel görevleri: Bazı yargı bölgelerinde şerif aynı zamanda polisin komiseridir.

İzlanda'da 24 şerif ve şerif yargı bölgesi bulunmaktadır. Yargı bölgeleri İzlanda'nın idari birimleri tarafından tanımlanmamakla birlikte, çoğunlukla ilçelerin ve belediyelerin karışımıdır.

Şerif karakolu, İzlanda Federasyonu ile Norveç Krallığı arasında imzalanan Eski Antlaşma tarafından zorunlu kılındı. 1262 ile 1264 yılları arasında onaylanan anlaşma, Şerif karakolunu, halen İzlanda'da faaliyet gösteren, hükümetin en eski laik pozisyonu yapmaktadır.

Hindistan'da Şeriflik

Hindistan'daki şehirler arasında sadece üç eski İngiliz Başkanlığı olan Bombay, Kolkata ve Kalküta'da şerif bulunmaktadır. Şerifin apolitik, yönetici olmayan bir rolü vardır. Şerifler şehirle ilgili çeşitli etkinlik ve konferanslara başkanlık etmekte ve yabancı konukları ağırlamaktadır. Görev protokol listesinde belediye başkanından sonra ikinci sıradadır.

İrlanda Cumhuriyeti'nde Şeriflik

İrlanda'da mahkeme kararlarını uygulamak için Normandiya fethinden (12. yüzyılın sonlarında) beri şerifler atanmıştır. Günümüzde, bir şerif (İrlandaca: sirriam), Collector General (Gelir Komiserleri bölümü) adına vergi toplayan bir subaydır. Ülkede 16 şerif bulunur: İkisi Dublin'de, ikisi Cork City'de ve on ikisi de ülkenin geri kalanındadır. Bu on iki şerif ayrıca İlçe Kayıt Memurlarıdır. Şerifler, mahkeme kararı ile belirlenen bir borcun ödenmesini sağlarlar. Bu, ödeme biçiminde olabilir ya da bu yapılmazsa varlıkların (bir mülk ve/veya içeriği) kaldırılması ve daha sonra elden çıkarılması şeklinde olabilir.  

Amerika Birleşik Devletleri'nde Şeriflik

Birleşik Devletler'de bir şerifin faaliyet alanı, eyalet ve ilçeler (Louisiana'da "cemaatler" ve Alaska'da "ilçeler" olarak adlandırılır) arasında değişiklik gösterir. Şerif, çoğunlukla ilçe veya cemaatin kolluk kuvvetleri organı olarak görev yapan seçilmiş bir ilçe yetkilisidir. Şerif, genel olarak yargı bölgesinin başlıca sivil hukuk uygulama görevlisi olarak görev yapan mahkeme emirlerini uygular. Bunlar, tahliye işlemlerini gerçekleştirmek, mahkeme emirleri uyarınca mülk ve varlıkları ele geçirmek, emir ve kanuni kağıtlar sunmak gibi işlevleri içerebilir. Kentsel alanların kendi polis teşkilatlarına sahip olduğu bazı ilçelerde bir şerif bu sivil icra yaptırım görevleriyle sınırlandırılabilirken, diğer ilçelerde şerif asıl polis gücü olarak hizmet edebilir ve kendi şehir veya kasaba polis departmanları olup olmadığına bakılmaksızın eyaletin tüm belediyeleri üzerinde yargı yetkisine sahiptir. Şerif genellikle ilçe cezaevlerini yönetir ve yetkisi dahilindeki mahkeme güvenliği işlevlerinden sorumludur.

Güney Afrika'da Şeriflik

Güney Afrika'da şerifler mahkeme yetkilileri olup mahkemenin icra kolu olarak görev yapmaktadır. Toplantılar ve mahkeme celbi gibi mahkeme süreçlerinde görev yapmakla yükümlüdürler. Taşınmaz ve taşınır mülklerin haczi, tahliyesi ve yıkımı gibi mahkeme kararlarının uygulanmasında önemli bir rol oynarlar.

1 Mart 1990'da yürürlüğe giren 1986 tarihli Şerif Yasası, mesleği yönetmektedir. Bir şerif, Yasanın 2. Bölümü açısından Adalet ve Anayasal Gelişme Bakanı tarafından atanır.