03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Savaş Topu

İçindekiler
 1. Savaş topu hakkında bilgi
 2. Savaş topu ne demek?
 3. Savaş topu parçaları
 4. Savaş topunun tarihçesi
 5. Topların çalışma şekli
 6. Topların aldatıcı kullanımı
 7. Popüler kültürde savaş topları
 8. Savaş toplarının restorasyonu
 9. Savaş Topu Resimleri

Savaş topu hakkında bilgi

Topun sert kısımları

Bir savaş topu, mermiyi fırlatmak için barut veya başka patlayıcı esaslı iticiler kullanan herhangi bir topçu silahıdır. Top, kalibre, menzil, hareketlilik, ateş oranı, ateş açısı ve ateş gücü bakımından farklılık gösterir; farklı top formları, savaş alanındaki amaçlarına bağlı olarak, bu nitelikleri çeşitli derecelerde birleştirir ve dengeler. Top kelimesi (İngilizce cannon), orijinal tanımın genellikle tüp veya kamış olarak çevrilebildiği çeşitli dillerden türetilmiştir. Modern çağda top terimi, hava savaşı haricinde "tabanca", ya da "havantopu" gibi daha spesifik bir terim olmasa da "topçu sınıfı" ya da "ağır silah" ile değiştirildi. Burada bombardıman silahı için kısaltma olarak sıklıkla kullanılır.

Savaş topu 1260 Ayn Calut Muharebesi

İlk kez Song Çin'de icat edilen top, barut topçularının en eski formları arasındaydı ve zamanla savaş alanında diğer silah biçimleri arasında kuşatma motorlarının yerini aldı. Orta Doğu'da el topunun ilk kullanımının,  Memluk Sultanlığı ve Moğol İmparatorluğu arasındaki 1260 Ayn Calut Muharebesi sırasında olduğu iddia edilmektedir. Avrupa'daki ilk top 13. yüzyılın ortalarında İber Yarımadasında kullanılıyordu. Bu dönemde, Orta Çağ'da, bu top standartlaştı ve hem anti-piyade hem de kuşatma rollerinde daha etkili oldu. Orta Çağ'dan sonra büyük toplar daha hafif, daha fazla manevra kabiliyetine sahip parçalar lehine terk edildi. Buna ek olarak, çoğu savunmada yeni teknolojiler ve taktikler geliştirildi. Bu, özellikle Martello Kuleleri ile birlikte topçu bombardımanına direnmek için özel olarak tasarlanmış kale burçları inşaatlarının yapılmasına yol açtı. Patlayıcı ve zırh delici mermiler bu tür savunma hatlarını bile etkisiz hale getirecekti.

Savaş topu malzemeleri toplu halde

Savaş topu, Avrupa denizcileri ateş gücünden yararlandıkça erken modern çağda deniz savaşını da geliştirdi. Yiv açma tekniği yaygınlaştıkça topun doğruluğu ve yıkıcı gücü önemli derecede arttı; hem farklı taktikler benimsemek zorunda kalmış piyadeler hem de zırhlı olmak zorunda olan gemilere karşı her zamankinden daha ölümcül hale geldi. Birinci Dünya Savaşı'nda, savaş ölümlerinin çoğunluğuna topçu silahları sebep olmuştu. İkinci Dünya Savaşı'nda da yaygın şekilde kullanıldılar. Çoğu modern top, İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılana benzer, ancak daha büyük kalibreli silahların önemi, füzelerin gelişmesiyle azalmıştır.

Savaş topu, ilk ateşli silahlar icat edilmeden önce, bir silahın ve topçu sınıfının en erken formu olarak yaygın şekilde biliniyordu.

Topun güçlendiricisi

Savaş topu ne demek?

Top (İngilizce cannon), Latince canna'dan gelen "büyük tüp" anlamındaki Eski İtalyanca "cannone" kelimesinden türemiştir; bu da, Yunanca ''κάννα'' (kanna) yani "kamış" kelimesinden gelmektedir. Daha sonra herhangi içi boş boru benzeri bir nesne anlamına gelmek üzere yaygınlaştırılmıştır. Akadca qanu (m) ve İbranice qāneh, "tüp, kamış" ile aynı kökenlidir. Sözcük, İtalya'da 1326'dan ve İngiltere'de 1418'den beri silahı ifade etmek için kullanılmaktadır. Hem Cannons hem de Cannon kelimelerinin kullanımı doğrudur ve her ikisinden biri, İngilizce konuşulan dünyanın farklı yerlerinde tercih edilmektedir. Cannons, Kuzey Amerika ve Avustralya'da daha sık görülürken, Birleşik Krallık'ta çoğul anlamlı olarak cannon kullanımı yaygındır.

Savaş topu parçaları

Savaş topu parçaları

Genel olarak top, patlayıcı bir yük ve mermi tutmak için içi silindirik oyuklu kesik koni şeklindedir. Koninin en kalın, en güçlü ve kapalı kısmı patlayıcı yükün yakınında bulunur. Herhangi bir patlayıcı yük, her yönden eşit derecede dağılırken, topun en kalın kısmı bu kuvvetin tutulması ve yönlendirilmesi için elverişlidir. Mermi deliği terk ederken topun geriye doğru hareketi, geri tepme olarak adlandırılır ve topun etkinliği, tepkinin ne kadar azaltılabileceği bakımından ölçülebilir; ancak topun genel kütlesini arttırmak yoluyla geri tepmeyi azaltmak hareketliliği azaltmak anlamına gelir.

Savaş topu güllesi

Avrupa ve Amerika'daki saha topları başlangıçta çoğunlukla bronzdan yapılmıştı, ancak daha sonraki formlar dökme demirden ve nihayetinde çelikten yapıldı. Bronz, yapı malzemesi olarak tercih edilmesine sebep olan bazı özelliklere sahiptir; ancak nispeten pahalıdır, her zaman iyi bir şekilde alaşım oluşturmaz ve "deliği süngerimsi" olan nihai bir ürüne neden olabilir. Bronz demirden daha esnektir ve bu nedenle yüksek basınca maruz kaldığında daha az patlama eğilimi gösterir. Dökme demir toplar genellikle bronzdan daha ucuz ve daha dayanıklıdır; herhangi bir bozulma olmadan daha fazla ateş etmeye uygundur. Bununla birlikte, dökme demir topun önceki herhangi bir zayıflık veya yıpranmasını göstermeksizin patlama eğilimi vardır ve bu onları çalıştırmak için daha tehlikeli yapar.

Topun daha eski ve daha sabit biçimleri, kıçtan yüklemeli olanların aksine namludan yüklemeliydi. Kullanılabilmesi için, arkadan değil namludan doldurulması gerekiyordu.

Aşağıdaki terimler klasik bir batı topunun bileşenlerine değinmektedir.

Negatif boşluklar

Toplarda negatif boşluklar

Delik: Deliğin tabanı ya da altı dahil olmak üzere, topun merkezini sıkıştıran silindir şeklindeki oyuk; tıkaç, gülle gibi donanımların dolaştığı deliğin en yakın ucu. Delik çapı topun kalibresini temsil eder.

Hazne: Barutun konulduğu deliğin en yakın ucundaki silindirik, konik veya küre şeklindeki yuva.

Havalandırma: İçindeki patlayıcı yükü dışarıda bir ateşleme kaynağı ile bağlayan ve genellikle belli bir uzunluktaki fitil ile doldurulmuş, topun yakın ucundaki ince bir tüp. Daima kıç tarafın yakınında bulunur. Bazen fitil deliği veya dokunmatik delik denir. Topun dışındaki havalandırma deliğinin üst kısmında, şarjın yandığı havalandırma alanı adı verilen yassı dairesel bir alan bulunur. Top bronz ise, genellikle havalandırma deliğine vidalanan bakırdan yapılmış bir havalandırma parçası olacaktır.

Sert kısımlar

Sert kısımlar

Bir topun ana gövdesi üç temel uzantıdan oluşur: En başta ve en uzun olana kovalama denir; orta bölüm güçlendiricidir ve en yakın ve kısa bölüm ise topuzdur.

Yiv: Topun güçlendiricisinin önündeki tüm konik kısmı. Topun en uzun kısmıdır ve aşağıdaki unsurları içerir:

 • Boyun: Yivin en dar kısmı, her zaman parçanın en başında bulunur.

 • Namlu: Yivin boynunun önündeki kısmı. Aşağıdakileri içerir:

Namlunun şişmesi, kovalamacanın sonundaki parçanın çapındaki hafif şişmeye işaret eder. Topu yüklemeyi kolaylaştırmak için içeride genellikle oluk açılır. Bazı silahlarda, bu elemanın yerine geniş bir halka konur ve buna namlu bandı denir.

Savaş topu yiv Kemeri

Yüz, namlunun (ve tüm parçanın) en başındaki düz dikey düzlemidir.

Namlu pervazları, yüzü namlunun geri kalanına bağlayan katmanlı halkalar olup, birincisine dudak, ikincisine de fileto denir.

Namlu dışbükey pervazı ve fileto, boynun hemen arkasındaki kovalamaca etrafında dolaşan üç dar halka dizisidir. Bazen topluca kovalamaca halkası da denir.

 • Yiv dışbükey pervazı ve fileto: Bunlar, kovalamaca yakınında bulunan ikinci halka serisidir.

 • Yiv Kemeri: Bu, kovalamaca dışbükey pervazı, fileto ve güçlendirici arasındaki kovalamacanın kısa bir uzunluğudur.

Güçlendirici: Parçanın bu kısmı genellikle bir ilk güçlendirici ve ikinci bir güçlendirici olarak ikiye ayrılır, ancak her durumda, en sonunda, dar dairesel bir güçlendirici halkası veya bandının varlığı ile kovalama olarak ayrı işaretlenir. Güçlendirici genişliği aşağıdakileri de içerir:

 • Miller, güçlendirici halkasının hemen arkasında bulunan güçlendiricinin en başında yer alır. Deliğe dikey olan ve topu taşıyıcısına monte etmek için kullanılan iki silindirden oluşurlar.

 • Rimbazalar (kısa silindirler), taşıma aksamına destek sağlayan topuzların ve topun birleşiminde bulunan kısa geniş halkalardır.

 • Güçlendirici bandı, top iki güçlendiriciye sahip olduğunda birinci güçlendiriciyi ikincisinden ayırır.

 • Kuyruk, kıç tarafın tabanına uzanan kısımdır ve taban halkası da dahil olmak üzere deliğin altındaki katı metal kütlesine atıfta bulunmaktadır. Genelde namlunun karşısındaki topun sonunu, yani basınçlı gazın kaçtığı açılım yerinin aksine barut patlamasının başladığı yeri ifade eder.

 • Taban halkası, topuzun hemen önündeki güçlendiricinin en yakın ucundaki topun en geniş bölümünde bir halka oluşturur.

Savaş topu topuzu

Topuz: Topun, güçlendirici ya da güçlendiricilerin arkasındaki ve ana halkanın arkasındaki kısmı. Aşağıdakileri içerir:

 • Parçanın küçük küresel sınırı olan topuz;

 • Topuzu tutan, kısa ve dar metal parçası olan boyun; ve

 • Katmanlı disk olan fileto, topuzun boynunu kıç kısmın tabanına bağlar.

 • Kıç tabanı, topuzun en ileri bölümünü oluşturan ve kıç kısmın kendisine karşı taban halkasının hemen yanında duran metal disktir.

Savaş topu model çizimi

Namludan yüklemeli bir topu patlatmak için, önce barut delikten içeri dökülür. Bunu takiben bir katman tıkaç (çoğunlukla kağıttan başka bir şey değildir) ve ardından topun kendisi gelir. Belirli bir miktardaki hava direnci, topun deliğe oturmasına izin verir; ancak hava direnci miktarı ne kadar yüksek olursa, barut patladığında topun tahrik gücü o kadar az olur. Topu ateşlemek için havalandırma deliğindeki fitil yakılır. Barut çabucak yanar ve tıkacı iterek şiddetle patlar, topu deliğin altına doğru çeker ve namludan çıkarır. Patlamayla çıkan gazın küçük bir bölümü havalandırma deliğinden de kaçar ancak bu, topa uygulanan toplam kuvveti önemli ölçüde etkilemez.

Rönesans topu çizimi

Kıçtan yükleme gelmeden önce kullanılan, her büyük, düzgün delikli tüfek ve namludan yüklemeli silah bir top olarak sayılabilir, ancak bir kere standardize edilmiş isimler farklı büyüklükte olan topa tayin edildiğinde, bu terim, 15 kg, culverin - 8,2 kg veya yarım-culverin 4,1 kg olan demi-canon'dan  farklı olarak özellikle 19 kg atış yapmaya tasarlanmış bir silahı ifade ediyordu. Silah, özellikle mermileri yüksek hızlarda nispeten düşük açılardan ateşleyen bir topa karşılık gelir ve savaş gemilerinde ve saha topçuları olarak kullanılmışlardır. Top terimi, birkaç defa patlayıcı mermi ateşleyen modern bir silah olan otokannon için de kullanılır. Top, 2. Dünya Savaşı'ndan beri savaş uçaklarında ve kara araçları üzerinde makineli tüfeklerin yerine yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Savaş topunun tarihçesi

Savaş toplarının icadı

Savaş toplarının icadı

Barutla yürütülen topun icadı ilk olarak Çin'de gelişti ve daha sonra İslam dünyasına ve Avrupa'ya yayıldı. Küçük silahlar gibi top, bir mızrağın ucuna bağlı barut dolu bir tüp olan ve Çin'de bir alev makinesi olarak kullanılan ateş püskürten boruların torunudur. Şarapnel alevlerle birlikte uçabilsin diye bazen varile yerleştirilirdi. Ateş püskürten boruların kullanıldığı ilk belgelenmiş savaş, 1132'de Chen Gui'nin, De'an'ı Jurchen Jin'in saldırısından korumak için kullandığı sırada gerçekleşti. Sonunda, ateş püskürtme borularının varillerinin orijinal olarak inşa edilmesinde kullanılan kağıt ve bambu yerine metal kondu. Alevle çıkarılan topun, ateşli veya patlayıcı olarak kullanılan sözcüklerin genellikle barut olarak çevrilmesi yüzünden füze projeksiyonlu lehine terk edildiği noktada ihtilaf meydana geldi. Silahın bilinen en eski tasviri Sichuan'daki bir mağaradan, vazo şeklinde bir bomba taşıyan bir figür ile alevleri ve topu tasvir eden 12. yüzyıldan kalma bir heykeldir. Heilongjiang el topu olarak bilinen ve 1290 yılına kadar tarihlenen en eski silah, 34 cm uzunluğunda olup namlu çapı 2,5 cm'dir. 1332 yılına tarihlenen en yaşlı ikinci nesil silah 35,3 cm uzunluğundadır; ağız çapı 10,5 cm ve ağırlığı 6,94 kg'dır ve her ikisi de bronzdan yapılmıştır.

Bir topun bilinen en eski resmi, 1326 tarihlidir. 1341 yılındaki Çin'de barut topçularının kullanımının ilklerinden biri olan The Iron Cannon Affair isimli şiirinde Xian Zhang, püskürtülerek atılan bir topun "Bir insana veya ata vurduğu zaman kalbi veya karnı hatta tek seferde birçok kişiyi delip geçebilir" diye yazdı.

Savaş toplarının icadı ve Çinliler

Joseph Needham, Huolongjing'de tanımlanan proto-kabukların türünün ilk örneği arasında olabileceğini öne sürmektedir. Silah daha sonra hem Moğol fatihleri ​​hem de Koreliler tarafından ele geçirildi. Moğollar altında savaşan Çin askerleri, savaş yerlerinde yapılan arkeolojik bulgulara dayanılarak çıkarılan bir tarih olan 1288'de Mançurya savaşlarında el topu kullanmış görünüyor. Ming Çinlileri, Moğollara karşı savunma yapmak için Çin Seddi'ne 3000 bronz ve demir top monte ettiler.

Top, Pingang Gölü Savaşı'nda Ming hanedanlık güçleri tarafından kullanılmıştır. Ming hanedanlık dönemindeki gemilerin bronz topları bulunmaktaydı. Shandong'daki bir gemi enkazı 1377 yılına ait bir topa ve 1372 yılına ait bir çapaya sahipti.

13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar topçu silahlı Çin gemileri Güneydoğu Asya'da da dolaştılar.

Pyongyang'ın 1593 kuşatmasında 40.000 Ming birliği eşit büyüklükte bir Japon ordusunu bombalamak için çeşitli toplar dağıttı. Her iki kuvvet benzer sayılara sahip olmasına rağmen, Japonlar Ming topu nedeniyle kolayca yenildiler. Kore'nin Japon istilaları boyunca (1592-98), Çin-Kore koalisyonu, Yi Sun-sin'in kaplumbağa gemileri de dahil olmak üzere kara ve deniz savaşlarında yaygın bir şekilde topçu kullandı.

İslam dünyasında savaş topu

İslam dünyasında savaş topu

14. yüzyıldan kalma Arapça el yazmaları, Arap dünyasında av tüfeğinin öncüsü olan el topunun kullanımını belgelemektedir. Ahmed Y. el-Hasan bu el yazmalarının daha önceki el yazmalarının kopyaları olduğunu ve elle tutulan topun Memlükler tarafından Ayn Calut Savaşı'nda 1260'da kullanıldığını bildirmiştir. El-Hasan da İbn Haldun'u, topun 1274 yılında Sijilmasa kuşatmasında Marinid Sultan Ebû Yakup Yusuf tarafından kuşatma motorları olarak kullanıldığını bildiren kişi olarak değerlendiriyor. Diğer tarihçiler 1204-1324 dönemindeki İslami dönem ateşli silah kullanımı iddiaları ile ilgili ihtiyatlı davranmaya çağırıyorlar; çünkü geç Orta Çağ Arapça metinler barut ve neft için aynı sözcüğü kullanıyordu. Memlükler kesinlikle 1360'lara kadar ve muhtemelen 1320'de kuşatma topunu satın almıştı.

İstanbulun fethinde kullanılan top

1453'te İstanbul'u ele geçirmek için Fatih Sultan Mehmet tarafından Çanakkale Silahları olarak anılan 68 büyük boyutlu bomba kullanıldı. Macar bir top mühendisi olan Orban'a, Orta Avrupa'dan Osmanlı'ya top çıkarma görevi verildi. Bu top, ağır taş topları bir mil ateşleyebilir ve patlamanın sesi yaklaşık 10 mil (16 km) mesafeden duyulabilirdi. Shkodëran tarihçisi Marin Barleti, on bomba ve iki havan kullanmak üzere İşkodea'nın 1478-79 kuşatmasını anlatan De obsidione Scodrensi (1504) adlı kitabında uzun uzadıya Türk bombardımanını anlatmıştır.

Benzer Çanakkale Silahları (yer için) Münir Ali tarafından 1464'te yapıldı ve Anglo-Türk Savaşı (1807-09) sırasında hâlâ kullanılıyordu. Bunlar tunç olarak iki parçaya döküldü, kovalama (namlu) ve kemer birleştirildi; 18,4 ton ağırlığındaydı. İki parça, hareket ettirmeyi kolaylaştırmak için birlikte vidalanmıştı.

Babür İmparatorluğu'nda Akbar için çalışan bir Hindistanlı Pers sakini olan Fethullah Şirazi, 16. yüzyılda bir yaylım ateşi silahı geliştirdi.

Ortaçağ Avrupası'nda savaş topu

Ortaçağ Avrupasında barut ve Rager Bacon

Avrupa'da, barut kullanımına ilişkin ilk bahislerden biri, Roger Bacon'un Opus Majus ve Opus Tertium'unda bulunan bir bölümde görülür ve orada havai fişek olarak yorumlanmıştır. 20. yüzyılın başlarında bir İngiliz topçu subayı, geçici olarak Bacon'a atfedilen başka bir eser olan Epistola de Secretis Operibus Artis, Naturae ve Nullitate Magiae'nin barut için şifreli bir formül içerdiğini ileri sürdü. Bu iddialar bilim tarihçileri tarafından tartışılmaktadır. Her halükarda, şifresi çözüldüğü iddia edilen formül, ateşli silah kullanımı ve hatta yavaşça yanan ve çoğunlukla duman üreten havai fişek için kullanışlı değildir.

Ortaçağ Avrupasında savaş topu

Avrupa'da topun ilk onaylandığı kullanım, 1262'de Cordoba Kuşatması'nda Moors tarafından güney İberya'da yapıldı. Bu arada, el silahları muhtemelen kullanılıyordu, çünkü 1281'de "silah taşıyıcıları" yaylı tüfek kullanan askerler ile birlikte anlatılıyordu. Iberya'da, "Yarımadadaki ilk topçu ustaları" yaklaşık aynı zamanlarda toplandı.

İlk metal top, sıyırıcıydı. Büyük itme gücü sağlamak için muhtemelen deriye sarılı olan ok benzeri bir cıvata ile yüklenmiş, ısıtılmış bir telle dokunmatik bir delik açılmıştı. Bu silah ve benzeri diğer silahlar, Avrupa savaş alanlarında ilk kullanımlarını gördükleri Yüz Yıl Savaşı sırasında Fransızlar ve İngilizler tarafından kullanıldı. Top, savaş sırasında nadiren kullanılan bir silah olmasına rağmen artan sayılarda istihdam edildi. 23 Eylül 1338'de gerçekleşen Arnemuiden Savaşı, İngiliz gemisi Christofer'ın üç top ve bir el tabancası sahibi olması nedeniyle topçu kullanan ilk deniz savaşı oldu. Büyük oklar ve basit misket fırlatan Ribaldis'den, 1345 ile 1346 yılları arasında Crécy Muharebesi hazırlıkları sırasında İngiliz Privy Gardrop hesaplarında ilk kez bahsedildi. Florentine Giovanni Villani bunların sebep olduğu yıkımları ve savaşın sonundaki manzarayı şöyle anlatıyor: "Bütün ova oklarla ve toplarla vurulmuş adamlarla kaplanmıştı." Benzer toplar, Calais Kuşatması'nda da kullanılıyordu (1346-47).

Ortaçağda büyük Türk topu
bronz namlulu büyük top

Güney İsveç'teki Scania'nın Loshult şehrinde bulunan küçük bir bronz top, günümüze gelebilen en eski Avrupa silahlarından biri olarak düşünülüyor. 14. yüzyılın ortalarından kalma olan top, şu anda Stockholm İsveç Tarih Müzesi'nde sergileniyor. Bu toplar 1380 civarında Rusya'da kullanılmışlardı, ancak yalnızca kuşatmada savunmacılar tarafından kullanılıyordu. Bomba olarak bilinen büyük top, 3 ila 5 metre uzunluğundaydı ve Dubrovnik ve Kotor tarafından 14. yüzyılın sonlarında savunmada kullanılıyordu. İlk bombalar demirden yapılmıştı, ancak bronz 45 kilo (99 lb) ağırlığa sahip taşları itebilecek güçte ve yetenekte olarak kabul edildi. Bizans stratejistlerinin bu teknolojiye yatırım yapacak parası yoktu. Aynı dönemde, Bizans İmparatorluğu, 0.91 m uzunluğunda ve 10 kalibre olan orta büyüklükte bir top ile başlayarak, Osmanlı İmparatorluğu'yla yüzleşmek için kendi toplarını yapmaya başladı. Bölgedeki ilk kesin topçu kullanımı, 1396 yılında İstanbul'a yapılan Osmanlı kuşatmasına karşıydı ve Osmanlı'yı çekilmeye zorladı. 1422 yılında, kısa fakat geniş toplar olan yalancı falkonetleri kullanarak kendi toplarını ellerinde tutup Bizans başkentini tekrar kuşattılar. 1453 yılına gelindiğinde, Osmanlılar, Konstantinopolis duvarlarının 55 günlük bombardımanında 68 adet Macar yapımı top kullandı. Topların en büyüğü 200 asker ve 70 öküzle taşınan Büyük Türk Bombasıydı. Barut, eski yıkıcı Yunan ateşinin yerini aldı ve 29 Mayıs 1453'te, bir zamanlar Avrupa'nın en güçlü duvarları olan Konstantinopolis düştü; "bir çağın sona erdiği bir dönemden çok daha fazlasıydı".

Erken Modern Çağ'da savaş topu

Niccolo Machiavellinin Arkebüs topu

16. yüzyılda, top çeşitli uzunluklarda ve delik çaplarında yapılmıştır, ancak genel kural namlu ne kadar uzunsa menzilin de o kadar uzun olmasıydı. Bu sırada yapılan bazı topların uzunluğu 10 ft'yi (3 m) aşıyordu ve 20.000 libreye (9.100 kg) kadar ağırlığa sahipti. Sonuç olarak, taş toplarının birkaç yüz metre ileriye ateş etmelerini sağlamak için büyük miktarlarda barut gerekiyordu. Yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Avrupa monarşileri karışıklığı azaltmak için topu sınıflandırmaya başladı. Fransa'da  II. Henry altı farklı büyüklüğü tercih etti, ancak diğerleri daha fazlasına karar verdiler; İspanyollar on iki farklı boy, İngilizler ise on altı farklı boy kullandı. O zamandan sonra da daha iyi toz geliştirildi. İlk bombalarda  kullanılan ince öğütülmüş toz yerine, iri tanelilerin çeşitleri kullanıldı. Bu iri taneli tozda, taneler arasında ateşin içeri girmesini sağlayan hava cepleri bulunmaktaydı; böylece tüm malzemeyi çabucak ve düzgün bir şekilde tutuşturuyordu.

Savaş topu boyutları

Orta Çağ'ın sonu, daha geniş, daha güçlü topun yapımını ve bunların dünyaya yayılmasını gördü. Topun gelişmesinden kaynaklanan yeni surları ihlal etmede etkili olmadıklarından, kuşatma motorları (kuşatma kuleleri ve mancınıklar gibi) daha az yaygınlaştı. Bununla birlikte, ahşap "batarya kuleleri", barut çağında, 1552'de Kazan Kuşatması'nda kullanılan, 50 büyük parçaya ek olarak büyük çaplı top da taşıyabilen kuşatma kuleleriyle aynı rolü üstlendi. Bu dönemde topun savaş üzerindeki bir diğer belirgin etkisi, geleneksel surların değişikliğiydi. Niccolò Machiavelli "Kalınlığı ne olursa olsun topçu kuvvetlerinin sadece birkaç günde yıkamayacağı duvar yok" diye yazdı. Her ne kadar kuleler topun varlığıyla derhal eski yöntem olarak sayılmasa da, savaş alanındaki kullanımı ve önemi hızla azaldı. Görkemli kuleler ve siperler yerine, yeni kale duvarları, kalın, açılı ve eğimli idi; kuleler ise alçak ve sağlam hale geldi; siperler ve tabyalarda toprak ve tuğla kullanımı da arttı. Bu yeni savunma şekilleri, doğrudan doğruya silahların atış çizgisine doğru ilerlemeye çalışan karakteristik şekillerinden sonra, tabya kaleleri olarak bilinir hale geldi. İngiltere'de House of Tudor's Device Forts bu özelliklere sahip top bataryasıdır. Tabya kaleleri kısa sürede Avrupa'daki kalelerin ve sonunda da Amerika'dakilerin yerini aldı.

15. yüzyılın sonuna gelindiğinde, birkaç teknolojik gelişme topu daha mobil hale getirdi. Tekerlekli tüfek arabaları ve aksamları yaygınlaştı ve limberin (top arabası ön parçası) icadı da taşımayı kolaylaştırdı. Sonuç olarak, alan topçuluğu daha canlı hale geldi ve çoğunlukla kuşatma için tasarlanan daha büyük topun yanında daha yaygın bir kullanım görmeye başladı. Daha iyi barut, dökme demir mermiler (taş yerine) ve kalibrelerin standardizasyonu nispeten hafif topun bile ölümcül olabileceği anlamına geliyordu. Savaş Sanatı'nda Niccolò Machiavelli, "Arkebüslerin (bir tür eski silah) ve küçük topçuların ağır topçulara göre daha fazla zarar verdikleri doğrudur" diye belirtti. 1513'de Flodden Savaşı'nda durum buydu: İngiliz saha silahları iki veya üç kat daha fazla olacak şekilde İskoç kuşatma topçularına ateş açtı. Ancak artan manevra kabiliyetine rağmen top, ordunun en yavaş bileşeni olmaya devam ediyordu. Ağır bir İngiliz topunun nakliyesi için 23 at gerekiyordu, bununla birlikte bir kulverin'in dokuz ata ihtiyacı vardı. Bu hayvanların çoğunu çekerken bile yürüme temposundaydılar. Nispeten yavaş hızı, organizasyon eksikliği ve gelişmemiş taktikler nedeniyle pike ve atış kombinasyonu Avrupa'nın savaş alanlarına hükmediyordu.

Erken Modern Çağda omuz topu

Özellikle Alman icadı olan havan, kalın duvarlı, dik bir açı ile yukarıya püskürtülmüş atış yapan kısa namlulu silah gibi yenilikler gelmeye devam etti. Havanlar, kuşatma için yararlıydı, çünkü duvarların arkasındaki hedefleri veya diğer savunmaları vurabiliyorlardı. Bu top, kendisiyle tozla dolu bombaları ateşlemeyi öğrenen Hollandalılarla daha fazla kullanım buldu. Bombanın fitilini ayarlamak bir sorundu. "Tek ateşleme", önce bombanın fitil ile topun iticisine karşı yerleştirilmesiyle fitili tutuşturmak için kullanıldı. Bu genellikle fitilin bombaya patlatılmasına ve havanı atarken havaya uçurulmasına neden oldu. Bundan dolayı topçunun fitili ve ardından da dokunmatik deliği yaktığı yerde "çift ateş" denendi. Bununla birlikte, bu önemli beceri ve zamanlama gerektirdi ve  özellikle namluda yanan bir bomba bırakarak  hatalı ateşlendiğinde tehlikeli oldu. 1650 yılına kadar, çift ateşlemenin, ateş ısısı fitili yakacağı için gereksiz olduğu tesadüfen keşfedildi.

İsveç'den Gustavus Adolphus, orduda hafif top ve hareketliliğin kullanılmasının altını çizerek topçuya devrim yapan yeni oluşum ve taktikler yarattı. Saha topçusu olarak 12 librelik ya da daha ağır topun tümünü kullanmayı bıraktı, bunun yerine sadece birkaç erkek tarafından çalıştırılan topu kullanmayı tercih etti. Eski bir tüfek türü olan leatheren'in yerini 4 librelik ve 9 librelik demi-kulverinler aldı. Bunlar üç adam tarafından çalıştırılabilir ve sadece iki at tarafından çekilebilirdi. Adolphus'un ordusu aynı zamanda hem toz hem de atış içeren, yeniden yüklenmeyi hızlandıran ve ateş oranını arttıran bir kartuş kullanan orduydu. Sonunda, piyadeye karşı tüfek toplarıyla dolu bir teneke kutu atışı kullanımına öncülük etti. O zamana kadar savaş alanında binlerce piyade görevlisi için birden fazla top vardı ancak Gustavus Adolphus top sayısını altı kat arttırdı. Her alaya iki parça atandı, ancak çoğunlukla onları parçalı olarak dağıtmak yerine tabyalara yerleştirdi. Bu tabyaları, rakibinin piyade çizgisini kırmak için kullanırken, süvari ağır silahlarının dışına çıkacaktı.

18 ve 19 yüzyıllarda savaş topu

Breitenfeld Savaşı'nda, 1631'de Adolphus, Tilly Kontluğu'ndan Johann Tserclaes'ı yenerek ordusuna yapılan değişikliklerin etkinliğini kanıtladı. Ciddi derecede az sayıda olmasına rağmen, İsveçliler üç ila beş kat arasında pek çok top ateşi yakabildiler ve piyadelerinin doğrusal oluşumları, herhangi bir toprak kaybetmemelerine yardımcı oldu. Top ateşi ile bombalanan Tilly'nin adamlarının morali düştü, safları bozup kaçtılar.

İngiltere'de top, İngiliz İç Savaşı sırasında çeşitli kuvvetlendirilmiş binaları kuşatmak için kullanılıyordu. Nathaniel Nye, 1643 yılında bir Birmingham topunu test eden ve 1645'te bir saker (eski bir top çeşidi) deneyen olarak kaydedildi. Nathaniel Nye, 1645'ten itibaren Evesham'daki Parlamento garnizonunun usta topçusuydu ve 1646'da topçularını Worcester Kuşatması'nda başarıyla yönetti ve deneyimlerini 1647'de yayınlanan The Gunnery of Art adlı eserinde ayrıntılarıyla anlattı. Savaşın bir sanat kadar bilimsel olduğuna inanan Nathaniel Nye'in  açıklamaları üçayak kurma, aritmetik, teorik matematik ve kartografya ile barut ya da yavaş eşleşmeler için ideal şartname gibi pratik hususlara odaklandı. Kitabı Robert Recorde ve Marcus Jordanus gibi matematikçiler ve ayrıca Niccolò Fontana Tartaglia ve Thomas (ya da Francis) Malthus (Yapay Ateş Eserlerinde Bir Antlaşma yazarı) gibi topçu silahlarıyla ilgili ilk askeri yazarlar tarafından kabul gördü.

Aynı zamanlarda topun bir hedefi vurmasını hedefleyen fikir geldi. Avcılar, "topçu çeyreği" kullanarak, yükseltinin açısını ölçerek top seviyesini kontrol etti. Topun görüşü yoktu; bu nedenle ölçme araçları ile bile hedef belirleme halen büyük ölçüde varsayımdı.

17. yüzyılın ikinci yarısında, Fransız mühendisi Sébastien Le Prestre de Vauban, birçok saha komutanının "kuşatma gemisinde kötü şöhretler yaşadıkları" bir dönemde, barut kalelerine saldırmak için daha sistematik ve bilimsel bir yaklaşım getirdi. Dikkatli bir ''altını kazarak yıkma'' planı, bu sistemin önemli bir özelliğiydi ve Vauban'ın bir kuşatmanın ne kadar süreceğini hesaplamasına bile izin verdi. Ayrıca tabya kalelerinin üretken kurucusu oldu ve topun karşısında "savunma derinliği" fikrini yaygınlaştırmak için çok şey yaptı. Bu ilkeler, silahlanma değişikliklerinin Vauban'ın öngördüğünden daha derinlemesine savunmayı gerektirdiği 19. yüzyılın ortalarına kadar takip edildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda yeni eserler onun  tasarımlarından uzaklaşmaya başladı.

18. ve 19. yüzyıllarda savaş topu

19 yüzyıl kısa ve geniş kalibreli top

17. yüzyıl İngiliz gemileri hattının alt katmanı genelde zayıf toplar ile teçhiz edildi ki bu toplar 15 kilogramlık etkili bir atış yapıyorlardı ve 1500 kg ağırlığındaydılar. Bu yarım top, ağır metal topları, 90 metre mesafeden, bir metreden uzun masif bir meşeye nüfuz edebilecekleri kuvvetle ateş edebiliyordu ve yakın mesafedeki en büyük gemilerin direğini bile kırabiliyordu. Tam top,19 kilogramlık atış yapmış ancak çok hantallaştığı için 18. yüzyılda durdurulmuştur. 18. yüzyılın sonuna gelindiğinde, Avrupa'da kabul edilen ilkeler, Kraliyet Donanması topunun özelliklerini, kabul edilebilir kusurları ve ciddiyetini belirledi. Birleşik Devletler Donanması, silahları ölçerek, "toz ile kanıtlama" olarak adlandırdığı yöntemle onları iki veya üç kez ateşleyerek test etti; ve sızıntıları saptamak için basınçlı su kullandı.

Carronade savaş topu

Carronade (eskiden denizde kullanılan kısa ve geniş kalibreli top) 1779 yılında Kraliyet Donanması tarafından kabul edildi. Bir düşman gemisine çarptığında, kendisinin tek başına ölümcül olduğuna inanılan topun, daha düşük namlu hızının daha fazla ahşap parçalaması amaçlandı. Carronade çok daha kısaydı ve eşdeğer uzun silahın üçte biriyle dörtte biri arasında tartıldı; örneğin, 3 ton ağırlığındaki 32 librelik uzunluğa sahip bir silahla karşılaştırıldığında, 32 librelik carronade bir tondan daha hafiftir. Bu nedenle silahların işlenmesi daha kolaydı ve aynı zamanda daha az miktarda barut da gerektiği için daha az sayıda mürettebata ihtiyaç duydu. Carronade'ler olağan deniz tabancası kalibrelerinde üretildi, ancak hattın derecelendirilmiş silah sayısı gemisinde sayılmadı. Sonuç olarak, Kraliyet Deniz Kuvvetleri gemilerinin bu dönemdeki sınıflandırılması yanıltıcı olabilir, zira genellikle listelenenden çok daha fazla sayıda top taşımışlardır.

Waterloo savaşında savaş topları

1810'lu ve 1820'li yıllarda, uzun menzilli top atışının doğruluğuna daha büyük vurgu yapılırken, borda ateşinin ağırlığına daha az vurgu yapıldı. Carronade, başlangıçta çok başarılı olmasına ve yaygın olarak kabul edilmesine rağmen, William Armstrong ve Joseph Whitworth tarafından dökme demir ceketli çelik topun geliştirilmesinden sonra 1850'lerde Kraliyet Donanması'ndan kayboldu. Bununla birlikte, Amerikan İç Savaşı'nda Carronade'ler kullanılıyordu.

19. yüzyılda Batı topu daha büyük, daha yıkıcı, daha doğru hale geldi ve daha uzun aralıklarla ateş edebildi.  Amerikan İç Savaşı sırasında kullanılan ve 1,8 km üstünde etkili bir aralığı olan, 3 inç (76 mm) uzunluğundaki dövme demirli, namludan yüklenen tüfek veya Griffen tabancası (genellikle 3 inç Ordnant Tüfeği olarak anılır) buna bir örnektir. Bir diğeri, 1853'te Fransa'da doğan ve Amerikan İç Savaşı'nda her iki taraf tarafından da yaygın olarak kullanılan, yumuşak uçlu 12 librelik Napolyon'dur. Bu top, sağlamlığı, güvenilirliği, ateş gücü, esnekliği, nispeten hafif olması ve 1.700 m (5,600 ft) menzili ile ünlüdür.

119 yüzyıl Kartalın Yakalanmasında savaş topu

Topun Napoleon'un iktidara gelmesinde hayati önemi vardı ve daha sonraki yıllarda ordusunda önemli bir rol oynamaya devam etti. Fransız Devrimi sırasında, Direktuvar'dan hoşnutsuzluk isyanlara ve ayaklanmalara yol açtı. General Danican önderliğindeki 25.000'den fazla kralcı, Paris'e saldırdığında başkenti savunmak için Paul Barras atandı; beşte bir kadardılar ve organize değildiler. Cumhuriyetçiler umutsuzdular. Napolyon geldiğinde savunmaları yeniden düzenledi ancak top olmadan şehrin tutulamadığını fark etti. Joachim Murat'a silahlarını Sablons topçu parkından getirmesini emretti; Binbaşı ve süvari birliği, yeni ele geçirilen top ile savaştı ve onları Napolyon'a geri getirdi. Danican'ın yeteri kadar eğitimli olmayan adamları 13 Vendémiaire  Fransa'da 5 Ekim 1795 günü saldırıya geçtiğinde, Napolyon topçusuna kalabalığın içine ateş etmesini emretti. Bu eylem ''üzüm şoku'' olarak bilinir hale geldi. Katliam, yeni hükümetin tehdidini etkili bir şekilde sona erdirirken, aynı zamanda Bonaparte'yi ünlü ve popüler bir halk figürü haline getirdi. Topçu silahlarının potansiyelinin tam olarak kullanılmadığını fark eden ilk generaller arasında olan Napolyon, topunu sık sık batarya haline getirdi ve Fransız topçularında çeşitli değişiklikler yaptı ve onu Avrupa'daki en iyi seviyeye çıkardı. Bu tür taktikler, örneğin Friedland Savaşı'nda Fransızlar tarafından başarılı bir şekilde kullanıldı; altmış altı silah toplam 3000 top atışı ve 500 tur misket atışı ile ateş açıldı ve toplamda 20.000'in üzerinde ölü ve yaralı ile Rus kuvvetlerine ciddi kayıplar verdirildi. Napolyon'un son savaşı olan Waterloo Savaşın'da Fransız ordusu hem İngilizlerden hem de Prusyalılardan çok daha fazla topçu parçasına sahipti. Savaş alanı çamurlu olduğu için, toplar ateş ettikten sonra geri tepme esnasında toprağa gömülüyordu; bu da, ateş etme sayısını düşürdü. Topları tekrar gerekli ateş etme pozisyonuna getirmek için daha fazla çaba sarf edildi; ayrıca, top güllesi, ıslak sert topraktan gelen kuvvetle olduğu gibi sekmedi. Dezavantajlarına rağmen, sürdürülen topçu ateşi, özellikle Fransız süvari saldırısı sırasındaki angajman sırasında ölümcül olduğunu kanıtladı. Piyade meydanları oluşturan İngiliz piyadesi, Fransız silahlarından ağır kayıplara uğratılırken, kendi topları ile, toplanmak için geri çekilen zırhlı süvarilere ve mızraklı süvarilere ateş etti. Sonuçta, Fransızlar, İngiliz top ve tüfek ateşinden ağır kayıplar aldıktan sonra saldırılarını durdurdular.

Savaş gemisinde savaş topu

Top namlusunun içine sarmal çizgiler atmak anlamına gelen yiv açma uygulaması topçu silahlarına 1855 yılına kadar sıkça uygulandı, çünkü bu uygulama topun mermilerine cayroskopik stabilite sağladı ve bu da doğruluklarını geliştirdi. En eski yivli tüfek toplarından biri de, William Armstrong tarafından icat edilen kıçtan yüklemeli Armstrong Silahı idi. Bu, daha önceki silahlara kıyasla önemli derecede geliştirilmiş aralık, doğruluk ve güç özelliklerine sahipti. Söylendiğine göre, Armstrong silahından atılan mermi, düşman gemisini delip içinde patlayabilir, artan hasar ve kayıplara neden olabilirdi. İngiliz ordusu Armstrong silahını kabul etti ve çok etkilendi. Cambridge Dükü bile "konuşmak dışında her şeyi yapabilir" diye beyan etmiştir. Armstrong silahı, seleflerine göre çok daha gelişmiş olmasına rağmen, entegrasyonundan hemen sonra, daha önce kullanımda olan namludan yüklemeli parçaların lehine reddedildi. Her iki tür silah da ahşap gemilere karşı etkili olsa da, demir zırhlıları delme kabiliyeti yoktu. Armstrong silahının kıç kısımlarıyla ilgili yaşanan hafif sorunlar ve yüksek maliyetleri nedeniyle daha eski namludan yüklemeliler hizmette kalmak üzere tercih edildi. Kıçtan yüklemeli topla demirin delinmesinin zor olduğunu fark eden Armstrong, başarılı olduğunu ispatlayan tüfekli (yivli) namludan yüklemeli silahları tasarladı. Times bunu, "Mevcut zırhlılarımızın sağlamlığına en derinden inananlar bile bunu topçu silahlarına karşı itiraf etmek zorundaydılar, zırhları neredeyse ahşap gemiler kadar delinebilirdi" diye bildirdi.

1896 Anglo Zanzibar Savaşında top

Batı dünyasının üstün topu onlara savaşta muazzam avantajlar sağladı. Örneğin, 19. yüzyılda Çin'deki Birinci Afyon Savaşı'nda, İngiliz savaş gemileri, kıyı bölgelerini ve tahkimatı, Çin topunun ulaşabileceği yerden itibaren uzaktan bombaladı. Benzer şekilde, kaydedilen tarihteki en kısa savaş olan 1896 Anglo-Zanzibar Savaşı, İngiliz kruvazörlerinden bombardıman yapılarak hızla sonuca varıldı. Daha güçlü saha topçuları karşısında işe alınan piyade karşısındaki alaycı tavır, ilk kez François-René de Chateaubriand tarafından 1814 yılında kullanılan ''top yemi'' (harpte harcanan erler) teriminin kaynağıdır. Bununla birlikte, askerleri "toz yemi" olmak dışında başka bir şey olarak görmeme konseptinden, William Shakespeare tarafından, 1598'de  IV. Henry'nin  birinci bölümünde bahsedilmişti.

20. ve 21. yüzyıllarda savaş topu

20 ve 21 yüzyıllarda savaş topu

20. ve 21. yüzyıllarda top genellikle alt kategorilere ayrılır ve ayrı isimler verilir. Modern topun en yaygın kullanılan türlerinden bazıları havan topları, havanlar, tabancalar ve otomatik toplardır. Ancak oldukça büyük ve özel tasarlanmış süper silahlar olan toplar da üretilmiştir. Nükleer topçu da denendi, ancak pratikte terk edildi. Modern topçu, türüne bağlı olarak çeşitli rollerde kullanılıyor. NATO'ya göre, topçu silahlarının genel rolü, "düşmanları yok etmek, etkisiz hale getirmek ya da bastırmak için güçlerin manevrasıyla koordine edilen ateş uygulaması" olarak tanımlanan ateş desteğini sağlamaktır.

Nükleer topçu testi

Topa atıfta bulunulurken, silah tabiri sık sık yanlış kullanılır. Askeri kullanımda, namlu hızı yüksek olan ve düz bir yörüngeye sahip, namlu hızının daha düşük olduğu ve dolaylı olarak ateş eden mermiler veya havan toplarının aksine duvar gibi hedefleri vurmaya elverişli, mermiyi yukarı fırlatan ve üstten hedefi vurmak için engellerin üstünden geçebilen top namlusuna sahip olan bir silah aynı zamanda bir toptur. 

20 yüzyıllarda savaş topu

20. yüzyılın başlarıyla birlikte, piyade silahları daha güçlü hale geldi ve çoğu topçu cephe hattından uzaklaştı. Dolaylı ateşe geçiş değişikliğine rağmen, top Birinci Dünya Savaşı sırasında doğrudan ya da dolaylı olarak yaralıların %75'inden fazlasına neden olarak oldukça etkili olduğunu kanıtladı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ilk birkaç aylık dönemin ardından siper savaşının başlangıcı, siperlerdeki hedefleri vurmak için daha uygun olduklarından, havan toplarına olan talebi büyük ölçüde arttırdı. Dahası, kovanları silahlardan daha fazla patlayıcı taşıdı ve daha az namlu aşınmasına neden oldu. Alman ordusu, Fransızlardan çok daha fazla havan topuyla savaşa başladığı için avantaja sahipti. Birinci Dünya Savaşı, en uzun menzilli silah olan Paris Silahı'nın kullanımını da gördü. Almanlar tarafından Paris'e karşı kullanılan bu 200 mm (8 inç) kalibrelik silah, 122 km uzaktaki hedefleri vurabiliyordu.

20 yüzyıl Kore savaşında savaş topu

İkinci Dünya Savaşı, top teknolojisinde yeni gelişmelere yol açtı. Bunların arasında sabo mermileri, imha gücü yüksek roketler ve patlayıcı başlığa sahip füzeler vardı ve bunların hepsi topun belirli hedefe karşı etkinliğini arttırdı. Balistik başlıklı füzeler Aralık 1944 sonlarında Avrupa'nın savaş meydanlarında ortaya çıktı. Uçaksavar mermilerinde büyük etkilere neden olan bu başlıklar Avrupa ve Pasifik Operasyon Sahalarına çıkarıldı. Özellikle V-1 uçan bombalarına ve kamikaze uçaklara karşı kullanışlıydılar. Deniz savaşlarında ve hava saldırı silahlarında yaygın olarak kullanılmasına rağmen, hem İngiliz hem de Amerikalılar, patlamamış bu başlıkların, ters mühendislik yapılarak kıta savaşlarındaki kullanımını sınırlamasına neden olacağından korkuyorlardı. Bununla birlikte Bulge Savaşı sırasında, bu başlıklar, Alman ordusu için Amerikan topçu silahlarının "Noel hediyesi" olarak bilinir hale geldi, çünkü saldırılarını sıkça yaydıkları açık alanda Alman personeline karşı etkili oldu. Savaş sırasında anti-tank silahları da muazzam derecede geliştirildi. 1939'da İngilizler öncelikle 2 librelik ve 6 librelik silahlar kullandı. Savaşın sonunda 17 librelik Alman tanklarına karşı çok daha etkili olduğunu kanıtladı ve 32 librelik gelişim içine girdi. Bu arada, Alman tankları diğer iyileştirmelere ek olarak daha iyi ana silahlarla sürekli yükseltildi. Örneğin, Panzer III ilk olarak 37 mm'lik bir silahla ile tasarlandı, ancak 50 mm'lik bir topla seri üretildi. Rus T-34'lerin tehditleriyle mücadele etmek için, sadece daha büyük 75 mm' lik topun yolunu açmak için, daha güçlü, 50 mm'lik  en çok üretilen Alman II. Dünya Savaşı zırhlısı StuG III gibi daha yeni bir silah piyasaya sürüldü. Geliştirilmiş silahlara rağmen Panzer III üretimi, tank hala T-34 ile uyuşamadığı ve Panzer IV ve Panter tankları onun yerini aldığı için 1943 yılında sona erdi. 1944 yılında 8,8 cm KwK 43 ve birçok varyasyon, Wehrmacht ile hizmete girdi ve hem bir tank ana silahı hem de PaK 43 anti-tank silahı olarak kullanıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda hizmet görmek için en güçlü silahlardan biri, Müttefiklerin tankını çok uzun bir menzilde yok edebiliyordu.

Kore savaşında M20 75 mm geri tepmesiz top

Dik bir açıyla eğik yörüngelere ateş etmek üzere tasarlanmış olmasına rağmen, Kore Savaşı sırasındaki Chosin Barajı Savaşı'nda 11. Deniz Alayı tarafından yapıldığı gibi, havan topları doğrudan ateşlendi. Bu savaşta iki alan bataryası doğrudan bir Çin piyade taburuna ateş etti. Onları gömmeye vakitleri olmadığı için, Deniz Kuvvetleri, havan toplarına karşı direnmek zorunda bırakıldı. Çinli piyade ağır kayıplar verdi ve geri çekilmek zorunda kaldı.

Kore Savaşında susuz savaş topu

O günden beri Dünya Savaşları sırasında daha büyük çaplı top üretme eğilimi tersine döndü. Örneğin, Birleşik Devletler Ordusu, eskiyen parçaların yerine geçmesi için daha hafif, daha çok yönlü bir havan topu bulmaya çalıştı. M198, İkinci Dünya Savaşı dönemi topunun o dönemde kullanılan halefi olarak seçildi ve 1979'da hizmete girdi. Bugün halen kullanımda olan M198, yavaş yavaş neredeyse yarım ağırlığa sahip olan ve daha kolay hareket ettirilebilen M777 ultra hafif havan topu ile yer değiştirdi. M198 gibi karaya dayalı toplar güçlü, uzun menzilli ve doğru olsa da, öncekinden çok daha küçük olmasına ve bazı durumlarda yerine cruise (seyir) füzeleri getirilse de deniz silahları ihmal edilmemiştir. Bununla birlikte, Zumwalt sınıfı destroyerin planlı silahlanması, Uzun Menzilli Kara Saldırı Mermi'sini ateşleyen bir çift 155 mm'lik silah olan Advanced Gun System (AGS) 'yi içeriyor. 11 kg ağırlığında olan savaş başlığının, 50 m'lik (160 ft) bir olasılık hatası var ve etkili atış menzili 190 km 'ye kadar çıkabiliyor. Bu, Paris Silahından daha uzun bir mesafe anlamına gelmektedir. AGS'nin namluları su soğutmalı olacaktır ve silah ve dakika başına 10 tur atış yapacaktır. Her iki taretteki kombine ateş gücü, Zumwalt sınıfı destroyere 18 geleneksel M198 havan topu silahına denk gelen bir ateş gücü  verecektir. Topun Birleşik Devletler Donanması gemilerine ana silah olarak tekrar sokulmasının nedeni, bir silahtan atılan uydu destekli mühimmatın, bir cruise (seyir) füzesinden daha ucuz olmasına rağmen, benzer bir rehberlik kabiliyetine sahip olmasıdır.

Otomatik savaş topu

Otomatik savaş topu
Otomatik savaş topu Bushmaster

Otomatik toplar, makineli tüfek benzeri otomatik ateşleme moduna sahiptir. Otomatik olarak mühimmatlarını yüklemek için mekanizmaları vardır ve bu nedenle topçu silahlarına kıyasla daha yüksek bir ateş oranına sahiptirler. Dönerek çalışan otomatik toplar bir makineli tüfek ateşleme oranını bile aşmaktadırlar. Otomatik toplar için asgari bir delik olmamasına rağmen İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana genellikle 20 mm'dir. Bu, makineli tüfeğinkinden daha büyüktür ve genellikle her zaman kullanılmasa bile patlayıcı mühimmat kullanma kapasitesindedir. Aksine, makineli tüfekler genellikle patlayıcı mermiyi kullanmak için çok küçüktür.

Çoğu ülke, hafif araçlarda daha güçlü fakat daha ağır tank silahı yerine hızlı ateş topu kullanıyor. Tipik bir otomatik top, LAV-25 ve M2 Bradley zırhlı araçlarına monte edilen 25 mm'lik "Bushmaster" zincir silahıdır. Otomatik toplar çok yüksek bir ateş oranına sahip olabilir, ancak mühimmatı ağır ve hacimli olduğu için taşınan miktarı sınırlamaktadır. Bu nedenle, 25 mm'lik Bushmaster ve 30 mm RARDEN, nispeten düşük ateş oranlarına sahip olmasıyla bilinçli olarak tasarlanmıştır. Modern otomatik top için tipik ateş oranı dakikada 90 ila 1.800 tur arasında değişmektedir. Bir dönerek çalıştırılan otomatik top gibi birden fazla kovana sahip sistemler dakikada binlerce turdan daha fazla ateş etme oranına sahip olabilirler. Bunların en hızlısı, dakika başına 10.000 tur ateş etme hızına sahip GSh-6-23'tür.

Otomatik toplar, makineli tüfeklerin yerini aldığı uçaklarda ve makineli tüfeklerden daha fazla yıkıcı güç sağladığı için gemi teçhizatında uçaksavar silahları olarak bulunur.

Topların uçaklarda kullanımı

Bir uçakta yapılan ilk belgelenmiş otomatik top montajı, 1911'de Voisin Canon'da o yılın Paris Expo'sunda gösterildi. Birinci Dünya Savaşı'nda tüm büyük güçler uçağa monte edilmiş top ile denemeler yapıyordu. Ancak düşük ateş gücü ve büyüklüğü ve ağırlığı, herhangi birinin deneysel olmaktan öteye geçmesini engelledi. En başarılı (veya en az başarısız olan), silindirler arasında ve uçakların Hispano-Suiza 8C'nin pervane patronu vasıtasıyla ateşlenen tek bir 37mm Puteaux'lu SPAD 12 Ca.1 idi. Pilotun her turu manuel olarak yeniden yüklemesi gerekiyordu.

Uçak toplarından IMG 1005

İlk otomatik top, I. Dünya Savaşı sırasında uçaksavar silahlar olarak geliştirildi ve bunlardan biri olan Coventry Ordnance Works "COW 37 mm silah" uçakta kuruldu, ancak savaş alan araştırması yapılmadan önce sona erdi ve bu silah hiçbir zaman bir üretim uçağında standart ekipman haline gelmedi. Daha sonraki denemeler, hem Vickers Tip 161'de hem de Westland COW Gun Fighter'da dik bir açıyla sabitlenmişti. Bu fikir daha sonra geri gelecekti.

Son yüzyılın savaş topları

Bu süre zarfında otomatik toplar ulaşılabilir hale geldi. Alman Luftwaffe'in birkaç savaşçı uçağına ve İmparatorluk Japon Deniz Kuvvetleri Hava Servisi'ne  20 mm'lik top monte edildi. Ateş etme oranı halen çok düşük ve kurulumun çok ağır olduğu için kendi başına tek bir parça olmaktan çok, makineli tüfekleri tamamlayan yedek parça olarak eklenmeye devam ettiler. RAF ile ilgili, bir makineli tüfekten atılan olası tur sayısı ya da bir topun az sayıdaki patlayıcı turunun tercih edilip edilmemesi konularında bazı tartışmalar yapıldı. Savaş süresince ateş etme oranlarında kaydedilen gelişmeler, topun makineli tüfeği neredeyse tamamen yerinden etmesine yol açtı. Toplar, zırhlılara karşı daha etkili bir hale getirildi ve böylece İkinci Dünya Savaşı boyunca giderek daha fazla kullanıldılar. Hawker Tempest gibi daha yeni savaşçılar İngiliz uçaklarında ABD uçaklarına yönelik 50 Browning makineli tüfek veya sekiz ila on iki M1919 Browning makineli tüfek şeklinde genellikle altıya karşı iki veya dört top taşıdılar. Hispano-Suiza HS.404, Oerlikon 20 mm top, MG FF ve bunların sayısız varyantı, savaşta en yaygın olan otomatik toplar arasında yer aldı. Top, makineli tüfeklerde olduğu gibi genellikle ileri atışlara sabitlendi (kanatlara, buruna veya gövdeye monte edildi); veya daha ağır uçaklardaki silah kulelerine monte edildi. Almanlar ve Japonlar, ağır bombardıman uçaklarıyla savaşmak üzere ileri ve yukarı ateşlemek için topu monte ettiler. Almanlar silahlara Schräge Musik adını vermişti. Schräge Musik, Jazz Müzik için Almanca konuşma dilinden kaynaklanan bir deyimdir (Almanca schräg kelimesi tam anlamıyla eğimli veya eğiktir anlamına gelmektedir).

Uçakta kullanılan makineli tüfek topları

Vietnam Savaşı öncesinde yüksek hızlı uçaklar bir it dalaşında işe yaramayacaklarına dair yanlış bir inanç nedeniyle topu kullanımdan kaldırma hareketine yol açtı. Ancak, Vietnam Savaşı sırasındaki savaş deneyimi, kesin olarak, füzelerdeki gelişmelere rağmen hala toplara olan ihtiyacın varlığını gösterdi. Hemen hemen tüm modern savaş uçakları bir otomatik top ile silahlandırılmıştır ve bunlar genellikle yeraltı saldırı uçaklarında bulunur. En güçlü örneklerden biri, sadece Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II'ye monte edilen 30mm GAU-8 / A Avenger Gatling tipi dönerek hareket eden silahtır. Lockheed AC-130 silah gemisi (dönüştürülmüş bir nakliye gemisi), 105 mm'lik bir havantopunun yanı sıra 40 mm'ye kadar çeşitli otomatik topları da taşıyabilir. Her ikisi de yakın hava desteği rolünde kullanılır.

Topların çalışma şekli

Topların çalışma şekli

1770'lerde, top operasyonu şöyle çalıştı: Her top iki nişancı, altı asker ve dört askeri topçu bulunduracaktı. Sağ nişancı parçayı astarlayıp tozla yükleyecek ve sol nişancı tozu şarjörden alıp topu görevlinin emriyle ateşlemeye hazır olacaktı. Topun her iki yanında, üç asker topu sokmak ve süngerlemek için durur ve kepçeyi tutardı. Soldaki ikinci asker 50 kurşun vermekle görevliydi.

Yüklemeden önce topun, ıslak bir sünger ile temizlenmiş olması ve son atıştan yanan herhangi bir malzemenin söndürülmüş olması sağlanırdı. Yeni toz, ateşleme kaynakları sayesinde erkenden ateşlenebilirdi. Toz eklendikten sonra kağıt veya saman tıkanır ve top yerleştirilip sıkıştırılırdı. Daha sonra top, bir oktant ve bir çekül kullanılarak ayarlanmış olan yükseltiyle hedeflenir. 45 derecede, topun en geniş menzili vardı ve bu, tabancanın menzilinin yaklaşık on katı idi. Yatay bir çizginin üzerindeki herhangi bir açı, rastgele vuruş olarak adlandırıldı. Islak süngerler her on veya on ikinci turda parçaları serinletmek için kullanılırdı.

Savaş toplarının çalışma şekli
Savaş toplarının savaşta kullanımı

Napolyon Savaşları sırasında, topu hedefleyecek beş nişancıdan oluşan bir İngiliz silahı ekibinde topçulardan biri, yeni bir yükleme yapmadan önce kalan külleri söndürmek için ıslak bir süngerle deliği temizler, bir diğeri bir torba toz ile topu ve sonra mermiyi yüklerdi. Üçüncü topçu, alevlenmeye sebep olacak bir hava akımını önlemek için baş parmağını havalandırma deliğine bastırırdı. Ardından dördüncü, torbalı yükü havalandırma deliğinden sokar ve havalandırmayı tozla doldururdu. Emir üzerine, beşinci topçu parçayı barutlu fitil ile ateşlerdi.

Geri çekilme veya teslim olma gibi bir durumda top bırakılmak zorunda kalındığında, topun dokunmatik deliği topu devre dışı bırakacak şekilde (en azından metal delme aletleri tıkacı çıkarmak için kullanılamaz hale gelinceye kadar) demir bir tıkaçla tıkanırdı. Buna "top atma" deniyordu.

Delik yüzeyinde korozyonun (aşınma), döküm hatalarına neden olan oyukların veya deliklerin olduğu durumlarda bu silahlara balpeteği denildi.

Topların aldatıcı kullanımı
Quaker Gun hilesi

Topların aldatıcı kullanımı

Tarihsel olarak, kütükler veya direkler, düşmanı mevzilenilmiş bir yerdeki gücüyle ilgili olarak yanıltmak için aldatmacalar olarak kullanılmıştır. "Quaker Gun hilesi" Albay William Washington'un Kıta Ordusu tarafından Amerikan Devrim Savaşı sırasında kullanıldı; 1780'de yaklaşık 100 Sadakatçi, bombardımana maruz kalmak yerine kendilerine teslim oldu. Amerikan İç Savaşı sırasında Quaker tabancaları, topçu sıkıntılarını telafi etmek için Konfederasyon tarafından da kullanıldı. Decoy topunun namlusu siyah renkle boyanmış ve bu mevkilere yönelik Birlik saldırılarını geciktirmek için surların arkasına yerleştirilmiştir. Bazı durumlarda, aldatmacayı inandırıcı kılmak için gerçek silah taşıyıcıları kullanıldı.

Popüler kültürde savaş topları

Savaş topları ve müzik

Savaş topları ve müzik

Top sesleri bazen klasik parçalarda askeri bir temayla kullanılmıştır. Giuseppe Sarti'nin müzikal bir çalışmada gerçek topu orkestrasyon yapan ilk besteci olduğuna inanılıyor. Onun Te Deum adlı bestesi, Ochakov'daki Rus zaferini (1789), müziğin askeri etkisini arttırmak için gerçek bir topun ateşlenmesi ve havai fişek kullanımı ile kutlar.

Böyle bir parçanın bilinen en iyi örneklerinden biri, Pyotr Ilyich Çaykovski'nin 1812 Overture adlı başka bir Rus eseridir. Overture, orkestra ile birlikte bir topçu kesimi kullanılarak düzgün bir şekilde gerçekleştirilir, böylece müzisyenlerin kulak koruması giymesi gereken ses seviyeleri elde edilir. Top ateşi, Napolyon'un Rusya'yı istila etmesinde kritik bir savaş olan Borodino Savaşı'nın Rus topçu bombardımanını simüle ediyor ve yenilgiyi kutluyor. Overture ilk gerçekleştirildiğinde, top, iletken tarafından tetiklenen bir elektrik akımı ile ateşlendi. Bununla birlikte, eser, Mercury kayıtlarına  ve Antal Doráti'nin 1958'deki Minnesota Orkestrası kaydına kadar gerçek top atışlarıyla kaydedilmedi. Top ateşi, 1974 yılında Boston Pops'tan  Arthur Fiedler tarafından başlatılan bir gelenek olan Amerikan Bağımsızlık Günü'nde, 1812 yılının sunumlarında her yıl sıklıkla kullanılmaktadır.

Savaş topları filmleri Navarone

Hard rock grubu AC / DC de "For Those About to Rock (Seni Tebrik Ediyoruz)" şarkısında top kullandı ve canlı şovlarda parçayı kopya Napolyonik top ve havai fişekler kullanarak sundu.

Savaş topları filmleri

1961'de The Guns of Navarone filmine konu oldu.

2000 filmi Chicken Run'da Rocky, bir sirk hareketinin parçası olarak havaya topla atılan bir horozdur.

Topların aldatıcı kullanımı

2003 televizyon dizisi Survivor: Pearl Islands'da kabileler bir ormanda kendi toplarını ilk meydan okumaları için taşıyorlardı.

Savaş toplarının restorasyonu

Denizden toplanan toplar genellikle tuzlu suya maruz kalmaktan dolayı büyük ölçüde hasar görür. Bu nedenle, korozyon (aşınma) sürecini önlemek için elektrolitik indirgeme işlemi gereklidir. Top, daha sonra, elektroliti çıkarmak için deiyonize suda yıkanır ve daha fazla paslanmayı önleyen ve metale mavimsi-siyah bir renk veren, tanik asit içinde işlenir. Bu işlemden sonra top, bal mumu macunu ile oksijen ve neme karşı korunabilir. Bal mumu kaplı topun dış mekanlarda toz çekmesini önlemek için, bir kat poliüretan da bal mumu macununun üzerine boyanabilir. Son zamanlarda arkeologlar Panama'daki nehirden çıkartılan altı topun efsanevi korsan Henry Morgan'a ait olabileceğini ve restorasyon işleminden geçtikten sonra sergilenebiceğini söylüyorlar.

Savaş Topu Resimleri