02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Saç Ekimi

İçindekiler
  1. Saç ekimi hakkında bilgi
  2. Saç ekimi nasıl yapılır?
  3. Saç ekiminin yan etkileri
  4. Saç ekimi tarihçesi
  5. Saç ekimindeki son gelişmeler
  6. Saç Ekimi Resimleri

Saç ekimi hakkında bilgi

Saç ekimi

Saç ekimi, saç foliküllerinin vücudun “donör site” olarak adlandırılan bölümünden vücudun “alıcı alan” olarak adlandırılan kel bölümüne nakledildiği cerrahi bir tekniktir. Esas olarak, erkek tipi kellik tedavisinde kullanılır. Bu minimal invaziv işlemde, saç dökülmesine genetik olarak dirençli olan (başın arka kısmı gibi) saç folikülleri içeren greftler, saçsız kafa derisine nakledilir. Saç ekimi; kirpiklerin, kaşların, sakalın, saçların, göğüs bölgesindeki kılların ve kasık bölgesindeki kılların geri kazanılması için, kazaların neden olduğu yara izlerini kapatmak için veya yüz gerdirme ve önceki saç ekimleri gibi ameliyatların neden olduğu yara izlerini kapatmak için kullanılabilir. Saç nakli, greftlerin neredeyse tüm epidermislerini içerdiği için cilt greftlemesinden farklıdır. Kıl kökünü çevreleyen dermis tabakası ve pek çok minik greft, cildin tek şeridine nakledilir. 

Saç, doğal olarak 1 ile 4 kıl grubu halinde büyür. Mevcut tekniklerle, doğal olarak kıl grubu halindeki saç "foliküler üniteleri" toplanır ve sonrasında nakledilir. Böylece, modern saç nakli yöntemiyle orijinal saç yönelimi taklit edilerek doğal görüntü elde edebilir. Bu saç ekimi işlemine, foliküler ünite nakli (FUT) adı verilir. Donör saçları, şerit hasadı ve foliküler ünite ekstraksiyonu (FUE) olmak üzere iki farklı yolla toplanabilir. 

Saç ekimi nasıl yapılır?

Saç ekimi öncesi değerlendirme ve planlama

Saç ekimi öncesi değerlendirme ve planlama

Cerrah, hasta ile ilk görüşmede hastanın kafa derisini analiz eder, tercihlerini ve beklentilerini tartışır, onlara en iyi yaklaşım (örneğin, tekli veya çoklu seanslar) konusunda tavsiyelerde bulunur ve sonuçları makul olarak açıklar. Ameliyat öncesi folliskopi, mevcut saç yoğunluğunun bilinmesine yardımcı olur. Böylece yeni nakledilen saç greftlerinin ameliyat sonrası sonuçları doğru şekilde değerlendirilebilir. Bazı hastalar ameliyat öncesi, bölgesel minoksidil uygulaması ve vitaminlerden fayda sağlayabilir.

Ameliyat öncesi birkaç gün boyunca hasta, işlem esnasında kanama ve zayıf aşılama ile sonuçlanabilecek herhangi bir ilacı kullanmaktan kaçınır. Alkol ve sigara, nakledilen greftlerin zayıf kalmasına katkıda bulunabilir. Ameliyat sonrası antibiyotikler genellikle yara veya greft enfeksiyonlarını önlemek için reçete edilir.

Saç köklerinin toplanması

Saç köklerinin toplanması

Nakil ameliyatları; ayakta tedavi, hafif sedasyon (isteğe bağlı) ve enjekte edilen lokal anestezi ile yapılır. Kafa derisi şampuanlanır. Daha sonra, antibakteriyel madde ile donörün kafa derisi hasat edilir (toplanır). 

Saç foliküllerinin hasat edilmesi için, çeşitli avantajlar ve dezavantajlar sağlayan teknikler vardır. Hasat tekniğine bakılmaksızın, saç folikülünün doğru çıkarılması, nakledilen kılların canlılığını sağlamak ve saçı kökünden çıkarırken saç kökünü kesmekten kaçınmak çok önemlidir. Saç folikülleri cildin yüzeyine hafif açılı olarak büyür, bu nedenle nakledilen doku ilgili açı ile alınmalıdır. 

Bugün donör greftlerinin çıkarıldığı iki ana yol vardır: Şerit eksizyon hasadı ve folliküler ünite ekstraksiyonu.

Şerit hasadı

FUE saç ekim yöntemi

Şerit hasadı, bir donör alanından saç ve foliküllerin alınması için en yaygın tekniktir. Cerrah, saç büyümesi iyi olan alanda arka taraftaki kafa derisinden cilt şeridini toplar. Tek, çift veya üçlü cerrah bıçağı, kıl verici doku şeritlerini verici alanından çıkarmak için kullanılır. Her kesik, bozulmamış kıl foliküllerinin çıkarılması için planlanmıştır. Çıkarılan şerit yaklaşık 1-1,5 x 15-30 cm boyutundadır. Ortaya çıkan yara kapatılırken, asistanlar şeritten küçük, doğal olarak oluşturulmuş kıl foliküllerinin gruplandırılmış olan bireysel foliküler ünite greftlerini incelemeye başlarlar. Binoküler Stereo mikroskoplarla çalışırken aşılamada kullanılacak foliküler hücrelere zarar vermemek için, dikkatli şekilde aşırı lifli ve yağlı dokuları çıkarırlar. En son kapatma yöntemine “Trikofitik Kapanış” olarak adlandırılır ve bu yöntemle, verici bölgede çok daha ince izler oluşur.

Cerrah daha sonra greft alanlarını delmek, onları önceden belirlenmiş bir yoğunluk ve desende yerleştirerek gerçekçi saç modelini geliştirmek için tutarlı şekilde yaraları açan küçük mikro bıçakları veya ince iğneleri kullanır. Teknisyenler genellikle işlemin son kısmını yaparlar ve tek tek greftler yerine yerleştirilir.

Donör alanında şerit hasadı sonrasında tipik olarak, hastanın saçı kısa bile olsa kapanabilen ince çizgisel bir skar bırakacaktır. İyileşme süresi yaklaşık 2 haftadır. Dikiş ya da zımba, tıbbi personel tarafından çıkarılabilir veya cilt altı dikiş yapılması gerekebilir.

FUE yöntemi

FUE yöntemiSaç nakil çeşidi

Foliküler Ünite Ekstraksiyonu veya FUE hasadı ile, lokal anestezi altında 1 ile 4 kıl içeren tek tek foliküler üniteler çıkarılır. Bu mikro çıkarma işlemi için, genellikle çapı 0,6 mm ve 1 mm arasında olan küçük delgeçler kullanır. Cerrah daha sonra, greftleri almak için bölgelere delme işlemi yapmak, onları önceden belirlenmiş bir yoğunluk ve desende yerleştirmek ve gerçekçi saç desenini oluşturmak için tutarlı bir şekilde yaraları açan küçük mikro bıçakları veya ince iğneleri kullanır. Teknisyenler genellikle işlemin son kısmını yaparlar ve tek tek greftler yerine yerleştirilir.

FUE, tek bir uzun seansda veya çoklu küçük seanslarda gerçekleşir. FUE işlemi, şerit cerrahisinden çok daha zaman alıcıdır. Bir FUE ameliyatı süresi, cerrahın deneyimine, hasat hızına ve hastanın özelliklerine göre değişir. İşlem; 2.500 ile 3.000 greftlik büyük seansla peşpeşe iki gün boyunca sürebilir veya bir yara düzeltmesinde 200 greft çıkarmak için birkaç saat içinde gerçekleşebilir. FUE saç ekimi işleminde, hasta adayları seçimi için kısıtlamalar vardır. Müşteriler, FUE işlemi için kurnazlık testine dayalı olarak seçilirler. Ancak bu testin kullanışlılığı hakkında tartışma vardır.

Greftlerin açısı ve uyumu

FUE, çok doğal sonuçlar verebilir. Şerit hasadının avantajı, FUE hasadının büyük saç derisi alanlarının hasat edilmesine olan ihtiyacı ortadan kaldırmasıdır. Bu nedenle, kafanın arkasında doğrusal bir kesi yoktur ve çizgisel bir yara izi bırakmaz. Tek tek foliküller kaldırıldığından, neredeyse görünür olmayan ve cerrahi sonrası ağrı ve rahatsızlık hissi en aza indirgenmiş küçük benekli yara izleri kalır. Dikiş alma işlemi olmadığından, Micro Grafting FUE'den kurtarma 7 günden az sürer.

Cerrahi sürenin artması ve hastaya maliyetinin yüksek olması dezavantajlar arasındadır. Yeni cerrahlar için zorludur. Çünkü, işlem fiziksel güç gerektirir. Ayrıca, gerekli becerileri kazanmak için öğrenme süreci uzun ve zordur. Bazı cerrahlar, FUE'nin şerit hasadıyla karşılaştırıldığında, başarıyla nakledilen foliküllerin daha düşük orana neden olabileceğini belirtmektedir.

FUT yöntemi

Robotik saç ekimi

Foliküler ünite nakli (FUT), saçlı deri çizgisinin saç derisinin arka tarafından veya kenarından ayrılmasını içeren geleneksel saç nakli yöntemidir. Daha sonra, şerit ayrı greftleri ayırmak için parçalanır.

Robotik saç ekimi

Robotik saç restorasyon cihazları, cerrahın FUE işlemine yardımcı olması için kameralar ve robot kolları kullanmaktadır. 2009 yılında NeoGraft, FDA'nın saç restorasyonu için onayladığı ilk robotik cerrahi cihazdır. ARTAS Sistemi, 2011 yılında, kahverengi saçlı ve siyah saçlı erkeklerdeki foliküler ünitelerin toplanmasında kullanılmak üzere FDA tarafından onaylanmıştır. Robotik saç restorasyon sistemlerinin avantajlarına rağmen, FUE'nin diğer yöntemlerinde kullanılan zımbaların büyüklüğü ve cihazların yüksek maliyeti gibi bazı dezavantajları bulunmaktadır.

Nakil çeşitleri

Saç nakil çeşitlerine örnek
Saç nakli sonrası cepheden görünüm

Saç ekimi ameliyatı için aşağıdakileri içeren bir dizi uygulama mevcuttur:

  • Androgenetik alopesi (erkek tipi saç dökülmesi)
  • Kaş nakli
  • Ön saç çizgisini daha aşağıya düşürme veya yeniden yapılandırma (mevcut saç dökülmesi koşulu olmaksızın doğal olarak yüksek saç çizgileri)

Başın arka tarafındaki donör sayısı yetersizse, göğüs, sırt, omuz, gövde ve/veya bacaklarda donör saçına uygun adaylara vücut kıl transplantasyonu (BHT) yapmak mümkündür. Vücut saç nakli ameliyatı sadece FUE hasat yöntemi ile yapılabilir ve bu nedenle deneyimli bir FUE cerrahının becerileri gerekir. Bununla birlikte, potansiyel bir BHT adayı için, ameliyattan önce düşünmesi gereken birkaç faktör vardır. Bunlar, vücut kılı ve kafa derisi saçları arasındaki dokusal özelliklerin doğal farkını anlama, büyüme oranları ve BHT cerrahisinin sonuçları hakkında gerçekçi beklentilere sahip olmayı içerir.

Saç ekimi sonrası bakım

Saç ekim sonrası bakım

Yara bakımı konusundaki gelişmeler, kan ve doku sıvısının sızıntısına izin veren, en azından günlük olarak uygulanan ve değiştirilebilen, yarı geçirgen pansuman yapılmasına izin verir. Zedelenen alan, güneşten korumalı ve ameliyattan iki gün sonra şampuanlanmalıdır. Bazı cerrahlar, ameliyattan sonraki gün hastanın şampuan kullanmasına izin verir. Şampuanlama, saç ekimi etrafında kabuk oluşumunu önlemek için önemlidir. Kabuklar saç sapına yapışır ve operasyondan sonraki ilk 7 ile 10 gün boyunca yeni nakledilen saç köklerini kaybetme riskini arttırır.

İlk on gün boyunca, taşınmaları nedeniyle travmatize olan kılların bir kısmı düşebilir. Buna "şok kaybı" denir. İki üç ay sonra taşınan foliküllerden yeni saçlar büyümeye başlar. Hastanın saçları normal bir şekilde büyür ve altı ile dokuz ay boyunca kalınlaşmaya devam eder. Daha sonra herhangi bir saç dökülmesi, yalnızca işlem görmemiş alanlardan gelmiş demektir. Bazı hastalar, bu zararı geciktirmek için ilaçları kullanmaya karar verirken, bazıları bu olasılığın üstesinden gelmek için daha sonra yine bir nakil işlemi planlar.

Saç ekiminin yan etkileri

Saç şerit hasadı

"Şok kaybı" olarak bilinen saç dökülmesi, genellikle geçici ortak bir yan etkidir. Her gün elli yüz kadar saç kaybedilebileceğinden, kel yamaları da yaygındır. Saç nakli yapılan hastaların %5'inde, ameliyat sonrası hıçkırıklar görülür.

Saç ekimi tarihçesi

Orijinal kan dolaşımı devam eden kel alana, kafa derisi fleplerinin ve doku bandının uygulanması ve serbest greft kullanımı 19. yüzyıla kadar uzanıyor. 1897 yılında Menahem Hodara, kafa derisinin etkilenmemiş bölgelerinden alınan saçları, favus hastalığı nedeniyle lekelenmiş ve kel kalmış yara izlerine başarıyla uyguladı. Modern transplantasyon teknikleri 1930'lu yıllarda Japonya'da, cerrahların hasar görmüş kaş veya kirpik bölgelerinin yerine küçük greftler ve hatta "folliküler ünite greftleri" uygulamasıyla başladı, ancak kellik tedavisi yapılmıyordu. O tarihte bu cerrahların çabaları, dünya çapında dikkat çekmedi ve II. Dünya Savaşı'nın travmaları bu alandaki ilerlemeleri yirmi yıl boyunca durdurdu.

Batı dünyasındaki saç ekimi modern çağına 1950'lerin sonunda başladı. New York’lu dermatolog Norman Orentreich, erkek tipi kellik olan hastalarda, baldır alanlarına ücretsiz donör greftleri denemeye başladı. Daha önce, nakledilen kılların, "alıcı" bölgedeki orijinal tüylerden daha fazla gelişeceği düşünülüyordu. Orentreich, bu tür greftlerin "donör baskın" olduğunu gösterdi. Çünkü, yeni kıllar büyüdü ve orijinalleri gibi uzadı.

Donör hakimiyet teorisini ilerleten MD, Walter P. Unger, saç dökülmesi için en kalıcı kıl foliküllerinin çıkarıldığı "Güvenli Donör Bölgenin" parametrelerini tanımladı. Nakledilen saçlar yeni alanlarında orijinali kadar büyüyeceğinden, bu parametreler ister şerit yöntemiyle ister FUE yöntemiyle olsun, saç folikülü hasatında temel oluşturmaya devam etmektedir.

Saç ekimi tarihçesi

Sonraki yirmi yılda, cerrahlar daha küçük greftleri nakletmeye çalıştı. Ancak 2-4 mm'lik tıpalarla bir bebeğin kafasına benzer görünümün elde edildiği sonuçlar en düşük seviyede başarılıydı. 1980'li yıllarda tıpa tekniklerinin yerine şerit kesileri başladı. Brezilya'daki Carlos Uebel çok sayıda küçük greft kullandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde William Rassman binlerce "mikrograft" ı tek bir oturumda kullanmaya başladı.

Saç ekimindeki son gelişmeler

1980'li yılların sonlarında BL Limmer, tek bir verici şeridi küçük mikrograflara ayırmak için stereo-mikroskop kullanımını tanıttı.

Foliküler ünite saç ekimi işlemi gelişmeye devam etmiş, greft kesilerinin boyutu küçüldükçe daha ince ve düzgün kesiler meydana gelmiştir. Bu daha küçük ve daha düzgün kesiler, cerrahların belirli bir alana foliküler ünite greftlerini yerleştirmelerini sağlamıştır. Hasta için uygun olduğunda, aşırı inceltilmiş foliküler ünite saç ekimi için yeni "altın standart" ile, 50'den fazla greft, santimetrekareye yerleştirilebilir.

Saç ekim öncesi son görünüm

Cerrahlar, nakledilen greftlerin açısına ve uyum sağlamasına da oldukça önem vermişlerdir. 2000'lerin başında "yanal kesik" tekniğinin benimsenmesiyle, saç ekimi yapan cerrahları 2 ile 4 adet saç foliküler ünite greftine yönlendirerek saçlı derinin yüzeyine yayılmasını sağladı. Böylece, nakledilen saçlar kafa derisinde daha iyi durarak kel bölgelerde daha iyi kapsama alanı sağladı. Ancak dezavantaj olarak, bu yanal kesikler kafa derisinin kanlanmasını sagitalden (ön-arka düzlem) daha fazla bozmaya eğilimlidir. Böylelikle sagital kesilerde daha az tüy oluşur. Kesici aletler, kan damarları ile aynı büyüklükte olduğu varsayılarak üretilmektedir. Sagitallerin en büyük avantajlarından biri, folikül transeksiyonundan kaçınmak için mevcut kılların arasından kayarak daha iyi bir iş çıkarıyor olmalarıdır. Bu durum, alıcı alanının traş edilmesini gerektirmediğinden, hekimler için kesinlikle güçlü bir vaka oluşturmaktadır. Yanal kesikler, mevcut tüylerle T gibi dikey (horizontal), sagital kesikler ise mevcut tüylerin arasında ve paralel (vertical) olarak bulunur. Bununla birlikte, paralel (sagital) kesiklere karşı dikey (lateral / koronal) kesiklerin kullanımı, hasta bazlı saç nakli yapan topluluklarda yoğun şekilde tartışılmıştır. Birçok elit saç nakil cerrahı, genellikle bireysel hasta için en iyi olanı temel alarak her iki yöntemin kombinasyonunu benimser.

Saç ekimindeki son gelişmeler

Saç foliküllerinde, kök hücreler ve dermal papilla hücreleri keşfedilmiştir. Bu foliküler hücreler üzerine yapılan araştırmalar, saç kopyalamak olarak da bilinen saç ekimi (HM) yoluyla kellik tedavisinde başarılı olabilir.

Saç Ekimi Resimleri