03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Resmi Dil

İçindekiler
 1. Resmi dil nedir?
 2. Resmi dilin tarihçesi
 3. Resmi dil istatistikleri
 4. Resmi dil tartışmaları
 5. Ülkelerin resmi dilleri
 6. Afganistan'ın resmi dili
 7. Kanada'nın resmi dili
 8. Almanya'nın resmi dili
 9. Hong Kong'un resmi dili
 10. Hindistan'ın resmi dili
 11. İsrail'in resmi dili
 12. Yeni Zelanda'nın resmi dili
 13. Norveç'in resmi dili
 14. Pakistan'ın resmi dili
 15. Letonya'nın resmi dili
 16. Güney Afrika'nın resmi dili
 17. İsviçre'nin resmi dili
 18. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi dili
 19. Ukrayna'nın resmi dili
 20. Yugoslavya'nın resmi dili

Resmi dil nedir?

Resmi bir dil, belirli bir ülke, eyalet veya diğer yargı bölgesinde özel bir yasal statüye sahip olan dildir. Genellikle bir ülkenin resmi dili, devlet içinde kullanılan dile işaret eder (örneğin mahkemeler, parlamento, yönetim). "Bir halkın ifade araçları herhangi bir kanunla değiştirilemez" olduğu için "resmi dil" terimi tipik olarak bir halk veya ülke tarafından kullanılan dili değil, devlet tarafından kullanılan dili ifade eder.

Dünya çapında, 178 ülkede en az bir resmi dil vardır ve bu ülkelerden 101'i birden fazla dili tanımaktadır. Dünya anayasalarının birçoğu bir veya daha fazla resmi ve/veya ulusal dilden bahseder. Bazı ülkeler, yerel dillerinde devlete erişimi sağlayarak yerli grupları yetkilendirmek için resmi dil atamasını kullanmaktadır. Resmi bir dil tayin etmeyen ülkelerde, genellikle fiili bir ulusal dil gelişir. İngilizce, 51 ülkede tanınmış statüye sahip en yaygın resmi dildir. Arapça, Fransızca ve İspanyolca da yaygın şekilde tanınmaktadır.

Aynı zamanda yerli bir dil olan resmi dil, endoglossic olarak adlandırılır. Yerli olmayan yabancı dil exoglossic'dir. Örneğin Nijerya üç endoglossic resmi dile sahiptir. Böylelikle ülke, yerli dilleri korumayı ve ancak aynı zamanda İngilizceyi ortak dili olarak tanımayı amaçlar.

Resmi dilin tarihçesi

MÖ 500 yıllarında, Büyük Darius Pers İmparatorluğuna Mezopotamya'yı eklediğinde, geniş imparatorluğun değişik bölgeleriyle onların farklı halkları ve dilleri arasında bir yazılı iletişim aracı olarak Aramice bir dil formu (sözde Resmi Aramice veya İmparatorluk Aramice'si) seçti. Aramice el yazısı, güneybatıda Mısır'dan kuzeydoğudaki Bactria ve Sogdiana'ya kadar yaygın olarak kullanıldı. Metinler, yerli lehçelerde söylenip Aramice olarak yazıldı; daha sonra metni teslim alan yerin anadilinde tekrar okundu.

Resmi dil istatistikleri

U.S. English (Amerikan İngilizcesi) olarak bilinen Amerikan pro-English-only (yalnızca İngilizce yanlısı) örgütünün tarihsiz bir listesine göre, 178 ülke ulusal düzeyde resmi bir dile sahip. Bunların arasında en yaygın dil, 67 ülke tarafından resmi statüye getirilen İngilizcedir. Fransızca 29 ülke ile ikinci, Arapça 26 ülke ile üçüncü ve İspanyolca 19 ülkeyle dördüncüdür. Portekizce 9 ülkenin resmi dilidir ve Almanca 6 ülkede resmi dildir. Avustralya, İngiltere ve ABD gibi bazı ülkelerde böyle ulusal bir seviyede tanınan resmi bir dil yoktur. Öte yandan, Bolivya, 37 dili resmen tanımaktadır ve bu onu, dünyada en çok resmi dile sahip ülke yapmaktadır. Bolivya'dan sonra ikinci, 23 resmi dili olan Hindistan'dır.

Resmi dil tartışmaları

Resmi bir dilin seçimi (veya resmi bir dilin olmaması) sıklıkla tartışmalıdır. Tek bir resmi dile sahip olmanın alternatifi, bir devletin birden fazla resmi dili tanıdığı "resmi çok dillilik"'tir. Bu sistemde, tüm devlet hizmetleri tüm resmi dillerde mevcuttur. Her vatandaş, iş yaparken tercih ettiği dili seçebilir. Çoğu ülke çok dillidir ve bir çoğu resmi olarak çok dillidir. Kanada, Filipinler, Belçika, İsviçre ve Avrupa Birliği, resmi çok dillilikçiliğe örnektir. Bu, tartışmalı olarak nitelendirildi ve önerildiği bazı diğer alanlarda fikir reddedildi. Ayrıca, farklı grupların tanınması için bir gereklilik veya ülkenin kendini yabancılara tanıtmasında bir avantaj olarak tanımlandı.

Ülkelerin resmi dilleri

Afganistan'ın resmi dili

Afgan devleti, Afganistan Anayasasının 16. maddesinin 1. fıkrası uyarınca resmi dil olarak Peştuca ve Dariye eşit statü verir.

Kanada'nın resmi dili

1982 Anayasası (federal) uyarınca, Kanada Hükümeti resmi dil olarak İngilizce ve Fransızcaya eşit statü verir. Kanada'nın New Brunswick eyaleti resmen iki dillidir (Yukon, Nunavut ve Kuzeybatı Bölgeleri); ancak tüm eyaletler hem İngilizce hem de Fransızca'da bazı gerekli hizmetleri sunmaktadır.

Tek resmi bir dilin Kanada savunucuları, tek dilliliğin ulusal kimliği teşvik ettiğini söylüyorlar. Kanada'da tartışmalar, yerel çoğunluk dilinin kamu sektörünün özel dili yapılması gerekip gerekmediğine odaklandı. Örneğin Kanada'nın Quebec eyaletinde yasalar eğitimde, işaretlerde ve iş yerinde azınlık İngilizcesinin kullanımını kısıtlar.

Almanya'nın resmi dili

Almanca, Almanya'nın resmi dilidir. Bununla birlikte, resmen tanınan azınlık dilleri Sorbca, Romence, Danca ve Kuzey Frizce dillerini içerir. Türkçe, Rusça ve İspanyolca gibi göçmen diller yaygın olmakla birlikte resmi dil olarak tanınmamaktadır.

Hong Kong'un resmi dili

Hong Kong'da iki resmi dil vardır: İngilizce ve Çince. Günlük konuşmada Hong Kong Kantonu kullanılırken, 1997'de devredilmeden önce Hong Kong'da tek yazı sistemi geleneksel Çince idi. Bununla birlikte, Çin Halk Cumhuriyeti'nde resmi dil Mandarindir. Basitleştirilmiş Çince, standart yazı sistemi olarak kullanılmaktadır. Zaman geçtikçe, Hong Kong'taki tabelaların büyük bir kısmı Çin'deki ve dünyadaki popülaritesi nedeniyle Basitleştirilmiş Çin karakterlerine dönüştürülmektedir. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen çok daha fazla sayıda insan Hong Kong'u ziyaret ederken, Geleneksel Çince karakterler, iki Çince karakter kümesinin bulunmasının pratiklikten yoksun olması sebebiyle yok oluyor gibi görünmektedir.

Hindistan'ın resmi dili

Hindistan Anayasası, herhangi bir dili ulusal dil statüsüne koymamaktadır.

Hindistan Anayasası, Hindistan hükümetinin resmi dilini Devanagari alfabesinde ve İngilizce olarak yazılan Standart Hintçe olarak belirtir.

Hint Anayasası'nın Sekizinci Programı, belirlenmiş diller olarak anılan tanınma, statü ve resmi teşvik verilen 22 dili listeliyor. Buna ek olarak, Hindistan Hükümeti klasik dil ayrıcalığını Tamilce, Sanskritçe, Kannada, Telugu, Malayalam ve Odia dillerine vermiştir.

İsrail'in resmi dili

İbranice ve Arapça İsrail'in resmi dilleridir. Çoğu devlet okulunda ana öğretim dili İbranicedir ve İngilizce ikinci dil olarak öğretilir. Öğrencilerin çoğu üçüncü bir dil olarak genellikle Arapça öğrenir ancak bu zorunlu değildir. Diğer kamu okullarının ana öğretim dili Arapça'dır. ikinci dil olarak İbraniceyi, üçüncü dil olarak da İngilizceyi öğretirler. İbranice ve Arapçayı eşit olarak öğretmeyi amaçlayan iki dilli okullar da bulunmaktadır.

İngilizce, Rusça, Amharca, Yidce ve Ladino gibi İbranice ve Arapça dışındaki bazı diller biraz özel bir statüye sahiptir ancak resmi dil olarak kabul edilmezler. Örneğin, özel televizyon kanallarının yayın süresinin en az %5'i Rusçaya çevrilmelidir (benzer bir ayrıcalık Arapçaya verilir). Uyarıların birçok dile tercüme edilmesi gerekir. İşaretler çoğunlukla üç dillidir (İbranice, Arapça ve İngilizce) ve hükümet, Yiddiş ve Ladino kültürünü (İbrani kültürü ve Arap kültürü ile birlikte) desteklemektedir.

Yeni Zelanda'nın resmi dili

Yeni Zelanda'da üç resmi dil bulunmaktadır. Resmi statü, yaygın olarak konuşulmamış olsa dahi bir dili (genellikle yerli) yasal bir statüye sokmak için kullanılabilir. Örneğin, Yeni Zelanda'da, Māori dili ve Yeni Zelanda İşaret Dili, Te Reo Māori Yeni Zelandalıların yüzde beşinden azı tarafından konuşulsa da sırasıyla, 1987 Māori Dil Yasası ve Yeni Zelanda İşaret Dili Yasası uyarınca jure resmi statüsüne sahiptir. 

Norveç'in resmi dili

Norveç'in resmi dilleri Norveççe ve Sami dilleridir (dokuz ilde resmi dil statüsündedir). Tanınan diğer diller Kvence ve Çingenece.

Pakistan'ın resmi dili

Urduca, Pakistan'ın ulusal dilidir. Urduca ve İngilizce her ikisi de Pakistan'daki resmi dillerdir.

Letonya'nın resmi dili

Letonya Anayasası (veya Satversme) Letonya dilini devlet dili olarak belirledi. 2012'de Rusçayı bir devlet dili olarak yükselten anayasal değişiklikler konusunda referandum yapılması için girişim yapıldı. Rusçayı Letonya'nın ikinci resmi dili olarak tanıtan çeşitli anayasal değişiklikler önerildi. Yani, Satversme'nin 4. Maddesinde (devlet dili olarak Letonya dili üzerinde), Satversme'nin 18. Maddesinde (Letonya dilini güçlendirmek için bir Parlamento üyesinin vaadi üzerinde), 21. Maddesinde (parlementonun çalışma dili olarak kullanılan Letonya dili üzerinde), 101. Maddesinde (yerel yönetimlerin çalışma dili olarak Letonya dili üzerinde) ve 104. Maddesinde (bir dilekçeye Letonya dilinde cevap alma hakkı üzerinde) değişiklik önerildi. Satversme'nin 4. Maddesi bağımsızlık, demokrasi, egemenlik, toprak bütünlüğü ve Satversme'nin çekirdeğini oluşturan seçimlerin temel ilkeleri (Madde 77'ye göre) ile ilgilidir. Aslında girişim, mevcut bir devletin durdurulmasını ve artık Letonyalılar, kendi kaderlerini tayin hakkı olan ve bunu kendi kültürel eşsizliklerinin tadını çıkararak kullanan bir ulus-devlet olmadığı için yeni bir devletin kurulmasını önerdi. 

Güney Afrika'nın resmi dili

Güney Afrika'nın çoğunlukla yerli olan on bir resmi dil vardır. Bununla birlikte, zayıf finansman nedeniyle hükümet, pek çok dilde nadiren belgeler üretmektedir. Sistemi korumakla görevli olan Pan Güney Afrika Dil Kurulu'na karşı yanlış yönetim ve yolsuzluk suçlaması yöneltildi.

İsviçre'nin resmi dili

İsviçre'nin resmi dilleri Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanşça'dır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi dili

Birleşik Devletler'in federal düzeyde resmi bir dili yoktur, ancak Porto Riko hariç 27 ABD eyaleti ve tüm ABD toprakları, resmi dili İngilizce olarak belirlediler ve mahkemeler bölge sakinlerinin tercih ettikleri dilde devlet hizmetleri alma hakkına sahip olmadıklarını tespit ettiler. Son birkaç on yılda yapılan genel tartışmalar, İspanyolların hükümet tarafından tanınması gerekip gerekmediği veya tüm işlerin İngilizce yapılmasının gerekip gerekmediği konularına odaklandı.

Devlet düzeyinde California Amharca, Arapça, Ermenice, Kamboçya dili, Çince, Hırvatça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Hintçe, Hmong, Macarca, Endonezyaca, İtalyanca, Japonca, Korece, Latince, Farsça, Lehçe, Portekizce, Pencapça, Romence, Rusça, Samoa Dili, İspanyolca, Tagalog/Filipino, Tay dili, Tonga, Türkçe ve Vietnamca olmak üzere 32 dilde sürüş testlerine devam etmelerini sağlar.

Sadece İngilizce yanlısı web sitesi U.S. English, çok dilli bir hükümeti "hizmetleri aslında dilsel yerleşim bölgelerinin büyümesini teşvik eden ... ve ırk ve etnik çatışmalara katkıda bulunan" bir hükümet olarak görür. Birleşik Devletler'deki bir resmi dil politikasının muhalifleri, "bir kasırga, salgın, terörist saldırısı gibi doğal ya da insan yapımı bir felaket durumunda hükümetin iletişim kurma ve uyarma yeteneğini" engellediğini savunuyor. Profesör Alan Patten, resmi olarak konunun yok sayılmasının dini meselelerde iyi çalıştığını, ancak bir dilde kamu hizmetleri sunulması gerektiğinden dil meselelerinde işe yaramasının mümkün olmadığını savunuyor. Resmi bir dil kurmamak için bilinçli bir çaba gösterse bile, yine de fiilen resmi bir dil veya "ulusal dil" ortaya çıkacaktır. Nitekim Amerikalıların üçte ikisi, İngilizce'nin Amerika'nın resmi dili olduğuna inanıyor.

Ukrayna'nın resmi dili

2012'de Rusçayı bölgesel bir dil olarak Ukrayna'da kabul etme konusundaki tartışmalar, Parlamentoda topyekün birkavgaya, protesto gösterilerine ve tasarıyı engelleme girişiminde bulunan bir milletvekilinin istifasına neden oldu.

Yugoslavya'nın resmi dili

Bazen resmi bir dil tanımı, dilsel kaygılardan ziyade ulusal kimlikle motive edilebilir. Yugoslavya 1991'de feshedildiğinde ülkenin üç resmi dili vardı: Sırp-Hırvatça, Slovence, Arnavutça ve Makedonca. Karşılıklı anlaşmada Serbo-Hırvatça kullanıldı ve bu aynı zamanda ordunun diliydi.

Hırvatistan dağıldığında resmi dilini Hırvatça olarak tanımladı. Sırbistan da resmi dilini Sırpça olarak tanımladı. Bosna-Hersek, üç resmi dil tanımladı. Bunlar Boşnakça, Hırvatça ve Sırpçadır. Farklı "diller" karşılıklı olarak anlaşılabilir ve dil bilimciler, onları farklı dillerden çok lehçeler olarak görürler. Eleştirmenler, Bosnalı hükümetin etnik farklılıkları güçlendirmek ve ülkeyi bölmek için üç dil belirlemeyi seçtiğini iddia ediyor. Geleneksel olarak Sırpça bir diyalekt olarak kabul edilen Karadağ'da kullanılan dil, bölgenin bağımsızlığını ilan etmesi üzerine Karadağ dili olarak standardize edildi.