03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Pop Müzik

İçindekiler
  1. Pop müzik hakkında bilgi
  2. Pop müzik nedir?
  3. Pop müzik kelimesinin kökeni
  4. Pop müziğin özellikleri
  5. Pop müziğin gelişimi ve etkileri

Pop müzik hakkında bilgi

Pop müzik, rock'n'roll'a  daha yumuşak bir alternatif olarak Batı dünyasının modern tarzından çıkan popüler bir müzik türüdür. "Popüler müzik" ve "pop müzik" terimleri sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılır, ancak popüler müzik, popüler olan ve birçok çeşit içeren tüm müzikleri tanımlar. "Pop" ve "rock" 1960'ların sonlarında gitgide artarak birbirlerine karşı kullanılıncaya kadar eş anlamlı terimlerdi.

Pop müzik sadece single'lar (bir veya birkaç parçadan oluşan albümler) listeleri olarak görülse de bu tam olarak doğru değildir. Pop müzik eklektiktir (derleme) ve genellikle kentsel müzik, dans müziği, rock müzik, Latin müziği ve country müzik (Amerikan folk müziği) gibi diğer tarzlardan alıntı yapar. Bununla birlikte, pop müziği tanımlayan bazı temel unsurlar vardır. Tanımlayıcı faktörler arasında, temel formatta (nazım ve nakarattan oluşan yapıda) yazılmış  çoğunlukla kısa ve orta uzunluktaki şarkıların yanı sıra, tekrarlanan nakaratlar, ahenkli melodiler ve kavislerin ortak kullanımı yer alır.

Pop müzik nedir?

David Hatch ve Stephen Millward, pop müziği, "popüler, caz ve halk müziklerinden ayırt edilebilen bir müzik gövdesi" olarak tanımlıyor. Pete Seeger'a göre pop müzik, "halk müziğine ve güzel sanatlar müziğine dayanan profesyonel müzik" tir. Pop müzik sadece single'lar listeleri olarak görülse de, listedeki bütün müziklerin toplamı değildir. Müzik listelerinde klasik, caz, rock ve yeni çıkan şarkılar gibi çeşitli kaynaklardan gelen şarkılar bulunur. Pop müzik, mevcut ve ayrı olarak gelişmekte olan bir tür olarak görülüyor. Bu nedenle, "pop müzik" genellikle gençlik odaklı pazara yönelik ve rock ve roll'a yumuşak bir alternatif olarak nitelendirilen farklı bir türü tanımlamak için kullanılabilir. Müzikolog Allan Moore, "pop müzik" teriminin kendisinin Pop sanatından gelmiş olabileceğini düşünüyor. Buna ek olarak, pop müziğin daima geliştiğine, yani pop müzik tanımının değişebileceğine de dikkat etmek önemlidir. Pop müzik ve popüler müzik arasındaki ayrımın farkında olmak da önemlidir. New Grove Müzik ve Müzisyenler Sözlüğü'ne göre, popüler müzik, "kent orta sınıfının zevk ve çıkarlarına en çok uyan, 1800'lü yıllardaki sanayileşmeden bu yana yapılan müzik" olarak tanımlanır.

Pop müzik kelimesinin kökeni

"Pop şarkısı" teriminin ilk kez 1926'da "popüler çekiciliğe" sahip bir parça anlamında kullanıldığı  kaydedildi. Hatch ve Millward, 1920'lerde  country müzik, blues ve hillbilly müziği (köy müziği) de dahil olmak üzere kayıt tarihindeki birçok olayın, modern pop müzik endüstrisinin doğuşu olarak görülebileceğini belirtiyor.

Grove Music Online adı verilen New Grove Müzik ve Müzisyenler Sözlüğü web sitesine göre, "pop müzik" terimi, 1950'lerin ortalarında İngiltere'de rock'n roll ve yeni gençlik müzik tarzları için bir tanım olarak ortaya çıkıyor. Oxford Müzik Sözlüğü, pop'un daha önceki anlamının, 1950'lerin sonundan bu yana geniş bir kitleye hitap eden konserleri kastettiğini, ancak pop'un klasik olmayan müzik anlamındaki özel anlamının genellikle Beatles, Rolling Stones, ABBA gibi sanatçılar tarafından icra edilen şarkılar biçiminde olduğunu belirtiyor. Grove Music Online ayrıca, 1960'ların başında 'pop müzik' teriminin, terminolojik olarak İngiltere'de ritim müziği ile yarıştığını, ABD'deki kapsamının ise , Rock'n roll'un kapsamıyla hala olduğu gibi örtüştüğünü belirtiyor.

Yaklaşık 1967'den bu yana bu terim, her iki terim için de genel anlamda önem taşıyan rock müzik terimine karşı giderek daha fazla kullanıldı. Rock müzik, otantikliği ve popüler müzik olanaklarının genişlemesini istemese de, pop müzik, daha ticari, kısa ömürlü ve erişilebilirdi. İngiliz müzikolog Simon Frith'e göre pop müzik: "Bir sanat konusu olarak değil, bir meslek konusu olarak üretiliyor, herkese hitap edebilmek için tasarlanıyor ve belirli bir yerden gelmiyor ya da belirli bir zevkin sınırlarını çizmiyor. Kâr ve ticari ödül haricinde önemli bir hedeften yoksun ... ve müzikal terimlerde esasen tutucu. Pop müzik, aşağıdan olmaktan ziyade, yukarıdan (kayıt şirketleri, radyo programcıları ve konser organizatörleri tarafından) destekleniyor... 'Kendin yap' türü bir müzik değildir; profesyonelce üretilir ve paketlenir."

Pop müziğin özellikleri

Frith'e göre, pop müziğin özellikleri, belirli bir alt kültür veya ideolojiye hitap etmekten ziyade, genel bir kitleye hitap etme hedefini ve resmi "sanatsal" niteliklerinden ziyade, sanatçılığa vurgu yapmayı içeriyor. Müzik araştırmacısı Timothy Warner, pop müziğin canlı performans yerine kayıt, üretim ve teknoloji üzerine yoğunlaştığını söyledi. Warner, pop müziğin, ilerici gelişmeler yerine mevcut eğilimleri yansıtma eğilimine sahip olduğunu; dansı teşvik etmeyi veya dansa yönelik ritimleri kullanmayı hedeflediğini de belirtti.

Pop müziğin ana vasıtası, genellikle sürekli ve belirgin ritmik bir unsur, bir ana stil ve basit bir geleneksel yapı ile belirginleştirilmiş, genellikle iki buçuk ila üç buçuk dakika arasındaki bir uzunlukta olan bir şarkıdır. Genel varyantlar, melodiler ve akılda kalıcı kıvrımlar üzerine odaklı, melodi, ritim ve ahenk açısından şarkının nazmıyla tezat oluşturan bir nakarata sahip olan nazım-nakarat formunu ve otuz iki-çubukluk formu, içermektedir. Ritm ve melodiler, sınırlandırılmış ahenkli eşlikle basit olma eğilimindedir. Çağdaş pop şarkılarının sözleri, dikkate değer istisnalar olmasına rağmen genellikle, sevgi ve romantik ilişkiler olmak üzere basit temalara odaklanır.

Pop müzikte uyum ve akort geçişleri genellikle klasik Avrupa tonunda, ancak daha basittir. Klişeler, dört sesli kuartet tarzı uyumu (yani ii - V - I) ve blues ölçek etkili uyumu içerir. 1950'lerin ortaları ile 1970'lerin sonu arasında beşte birlik camianın geleneksel görüşlerinin etkisinde, baskın fonksiyon için daha az hakimiyet içeren bir azaltma vardı.

Pop müziğin gelişimi ve etkileri

Pop müziğin tarihçesi

Pop müzik, gelişimi boyunca diğer birçok popüler müzik türünden etkilenmiştir. Erken dönem pop müzik, kendi formu için duygusal baladı kullandı. İncil ve soul müziğinin sesli armonilerini aldı. Caz, country müzik ve rock müzik aletlerini kullandı. Klasik müzikten orkestraya uyarlamayı kazandı. Dans müziğinin temposunu, elektronik müziğin desteğini, hip-hop müziğinin ritmik ögelerini ve rap müzikten konuşulan pasajları aldı. Robert Christgau'ya göre, 2014'de, pop müzik dünyaya elektronik dans müziği ile yayılıyor.

1955 ve 2010 yılları arasında kaydedilen 464.000'den fazla popüler müzik kaydını inceleyen bir Bilimsel Raporlar çalışması, perde ilerlemelerinde daha az çeşitlilik olduğunu, artan ortalama ses yüksekliği seviyelerinin olduğunu, daha az çeşitli müzik aletleri ve kayıt teknikleri olduğunu ve 1960'larda doruk noktasına ulaştıktan sonra azalmış olan daha az orkestra davulu çeşitliliği olduğunu buldu. Scientific American'dan  John Matson, "bunun, eski dönem pop müziğin bugünün en iyi 40 eserinden daha iyi ya da en azından daha çeşitli olduğunu gösteren popüler anekdot gözlemlerini desteklediğini" söyledi.

Pop müzikte teknolojik gelişim

1940'lı yıllarda geliştirilmiş mikrofon tasarımı daha özel bir şarkı söyleme stiline imkan verdi ve on ya da yirmi yıl sonra single'lar için ucuz ve daha uzun olan 45 dakikalık kayıtlar, pop'un yayılma biçimini değiştirdi. Ayrıca pop müziği bir kayıt/radyo/film yıldızı sistemine taşımaya yardımcı oldu. Başka bir teknolojik değişim 1950'lerde televizyonun yaygınlaşmasıydı. Pop yıldızlarının televizyonda yayınlanan performanslarla  görsel olarak var olması gerekiyordu. 1960'lı yıllarda ucuz, taşınabilir transistörlü radyonun gelişi, gençlerin ev dışında müzik dinleyebilmesi anlamına geliyordu. Çok parçalı kayıt (1960'lı yıllardan itibaren) ve dijital örnekleme (1980'lerden itibaren) de pop müzik yaratma ve hazırlama yöntemleri olarak kullanılmıştır. 1980'lerin başında, pop müziğin promosyonu, MTV gibi "Michael Jackson ve Madonna gibi güçlü görsel çekiciliğe sahip sanatçılar için tercih edilen" müzik televizyon kanallarının yükselişinden büyük ölçüde etkilenmişti.

Pop ve sanat

20. yüzyılın ikinci yarısı, Amerikan kültüründe sanat ve pop müzik arasındaki sınırların gittikçe bulanıklaştığı büyük ölçekli bir eğilim içeriyordu. 1950-1970 yılları arasında pop ve sanat arasında bir tartışma yaşandı. O zamandan beri, bazı müzik yayınları pop müziğin meşruluğunu benimsedi. Popmatters'dan Robert Loss'a göre: "Müzik eleştirisinde 'rockist' tarzı için güçlü bir argüman mevcut. Bu var ve zararlı. Popülizm kendisini bir ıslah edici, bir panzehir olarak konumlandırdı ... Genelde, Old Guard of rock eleştirmenleri ve gazeteciler, Rock and Roll Hall of Fame'in temelleri için bir grup tuğla diziciler olarak tasvir edilmişlerdir. Kısmen doğru, yani yanlış. Film araştırmaları gibi, 60'lı yılların sonlarındaki ve 70'lerdeki rock eleştirisi popüler müziği incelemeye değer yapmak için bir girişimdi. Bu, gününden önce yapılmış bir poptimizmdi."

Pop müziğin uluslararası yayılması

Pop müzik, pop müziği uluslararası monokültürel bir şey haline getiren Amerikalı ve (1960'ların ortalarından itibaren) İngiliz müzik endüstrilerinin egemenliğindeydi. Ancak çoğu bölge ve ülke bazen daha geniş eğilimlerin yerel versiyonlarını üretip onlara yerel özellikler ekleyerek kendi pop müzik tarzlarına sahip oldu. Bu eğilimlerden bazılarının (örneğin Europop :1970'li ve 1980'li yıllarda Avrupa'da yapılmaya başlanan pop müziğinin adı) türün gelişimine etkisi büyük oldu.

Grove Music Online'a göre, "Yerel türe eşlik etme veya belirgin şekilde marjinalleştirme olsun, Batı kaynaklı pop stilleri, dünyaya yayıldı ve küresel ticari müzik kültürlerinde biçimsel ortak paydalar oluşturmaya başladı." Japonya gibi bazı Batılı olmayan ülkeler, çoğu Batı tarzı poplara ayrılmış, gelişen bir pop müzik endüstrisi geliştirdiler ve birkaç yıldır ABD dışındaki her yerde daha fazla miktarda müzik ürettiler. Batı tarzı pop müziklerin yayılması, Amerikanlaştırma, homojenleştirme, modernleştirme, kendine maletme, kültürel emperyalizm süreçlerini temsil eder biçimde ve/veya daha genel bir küreselleşme süreci olarak yorumlandı.