08 June 2023, Thursday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Piedmont

İçindekiler
  1. Piedmont'un jeolojik yapısı
  2. Piedmont toprağı ve çiftçilik
  3. Piedmont muziği
  4. Piedmont'un şehirleri

Piedmont (Piyemonte), Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda bulunan bir yayla bölgesidir. Atlantik Kıyı Ovası ile ana Apalaş Dağları arasında, New Jersey'in kuzeyinden, güneyde Alabama'nın merkezine kadar uzanan bir bölgede yer alır. Piedmont Eyaleti, Piedmont Yaylası ve Piedmont Ovası bölümlerinden oluşan daha büyük Appalakh sınırında fizyolojik bir ildir.

Atlantik kıyı şeridindeki sonbahar çizgisi, Piedmont'un Kıyı Ovası'ndaki doğu sınırını işaret eder. Batıda Blue Ridge dağları ile sınırlı olup, Apalaş dağlarının en doğusuna kadar uzanır. Piedmont'un genişliği Delaware Nehri üzerinde oldukça dar olmasına rağmen Kuzey Carolina'da yaklaşık 475 km genişliğindedir. Piedmont bölgesi yaklaşık 210.000 km2 'dir.

"Piedmont" ismi aynı fiziksel bölgeye ait Fransızca terim olan ''dağın etekleri" Latince'de ise "Pedemontium"(dağların eteği) olan isimden gelmektedir. Bölge, namını Alplerin alt kısımlarında yer alan bir İtalyan bölgesi olan Piedmont'tan alıyor.

Piedmont'un jeolojik yapısı

Piedmont'un yüzeyinde deniz seviyesinden 50 m ile 300 m yüksekliğinde nispeten alçak dağlar vardır. Jeolojisi karmaşıktır, farklı malzemelerden ve değişik zamanlardan çok sayıda kaya oluşumu birbiriyle karışık durumdadır. Aslında Piedmont, birkaç eski dağ zincirinin kalıntıları olup, bu dağ zincirlerinin o zamandan bu yana aşınarak bu hale gelmiş durumudur. Jeologlara göre, Pangea oluşumu sırasında Grenville orojenezi (Rodinia'yı oluşturan kıtaların çarpışması) ve Apalaşların orojenezini de içeren en az beş ayrı olay tortu çökelmesine yol açmıştır. Piedmont tarihindeki son önemli olay, Kuzey Amerika ve Afrika'nın ayrılmaya başlamasıyla Pangea'nın dağılması oldu. Büyük havzalar riftleşmeden etkilenir ve daha sonra onları çevreleyen yüksek zeminden dökülen tortularla dolar. Piedmont bölgesi, bu Mezozoik havza sıralarını neredeyse tamamen içinde bulundurur.

Piedmont toprağı ve çiftçilik

Piedmont toprakları genellikle bereketli ve kil benzeri bir yapıya sahiptir. Bazı bölgelerde, özellikle de pamuğun başlıca mahsul yapıldığı Güney'de erozyon ve fazla ekim sorunu (toprakta sürekli ekim yaparak, toprağı öldürmek) yaşanmaktadır. Kuzey Carolina ve Virginia'nın merkezi Piedmont bölgesinde mısır ana tarım ürünü iken, kuzey bölgelerde meyve bahçeleri,süt besiciliği ve genel tarım gibi hakimdir. 

Piedmont muziği

Piedmont bölgesi, 19. yüzyılın sonlarında oradan çıkan bir blues müziği tarzı olan Piedmont blues'uyla yakından ilgilidir. Piedmont Blues Preservation Society'ye göre, Piedmont'taki blues müzisyenlerinin çoğu, Virginia, Carolinas ve Georgia'dan geldi. Büyük Göç sırasında, Siyah Amerikalılar Piedmont'a göç ettiler. Batıya doğru uzanan Apalaş Dağları'yla, kırsal alanlara yayılması gereken topluluklar şehirlerde kalarak daha geniş bir müzik yelpazesi ve karışımı oluşturdular; örneğin  Mississippi deltası kırsalı. Bu nedenle Piedmont blues bir çok müzik türünden etkilenmiştir. Örneğin caz, folk ve popüler müzik tarzları başka bölgelerdeki blues müziğine etkisine kıyasla, Piedmont blues tarzı üzerinde çok etkili olmuştur.

Piedmont'un şehirleri

Birçok büyük şehir, Piedmont'un doğu sınırı olan sonbahar kıyısında bulunur. (Georgia ve Alabama'da, Piedmont'un doğudan batıya doğru aktığı sonbahar çizgisi ile güney sınırıdır.) Arazinin kıyı şeridinden aniden yükselen sonbahar hattı, birçok büyük nehirde seyir sınırını işaret eder, bu nedenle iç bölgeler limanlar boyunca uzanır.

Piedmont bölgesi içinde, kentsel yoğunlaşmanın çeşitli alanları vardır, en büyükleri Pennsylvania'daki Philadelphia metropol alanıdır. Piedmont, Maryland'ı, Baltimore-Washington metropol alanını kapsayacak şekilde yarı yarıya keser. Virginia'da, Büyük Richmond metropol alanı en büyük kentsel yoğunlaşma bölgesidir. Kuzey Carolina'da Piedmont Crescent, Metrolina, Piedmont Triad ve Research Üçgeni gibi birkaç metropol kümesini içerir. Diğer dikkat çekici alanlar arasında, Güney Carolina'da Birleşik Devletler Kombine İstatistiki Alanı olan Greenville-Spartanburg-Anderson ve Atlanta metropol alanı olan Georgia bulunmaktadır.