31 May 2023, Wednesday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Oxford Üniversitesi

İçindekiler
 1. Oxford Üniversitesi nerede?
 2. Oxford Üniversitesi hakkında
 3. Oxford Üniversitesi tarihi
 4. Oxford Üniversitesi kampüsleri
 5. Oxford Üniversitesi yapısı
 6. Oxford akademik yapısı
 7. Oxford Üniversitesi öğrenci hayatı
 8. Oxford mezunları
 9. Edebiyatta Oxford

Oxford Üniversitesi nerede?

Oxford Üniversitesi ya da sadece Oxford, İngiltere'nin Oxford şehrinde bulunan bir araştırma üniversitesidir. Kuruluş tarihi bilinmemekle beraber, 1096 yılında eğitim verildiği yönünde mevcut belge ve kanıtlarla, İngilizce konuşulan ülkelerdeki en eski üniversite ve kuruluşundan beri faaliyette olan dünyanın ikinci en eski üniversitesidir. II.Henry'nin, İngiliz öğrencilerin Paris Üniversitesine girmesini yasakladığı 1167'den beri hızla gelişmiştir. 1209'da öğrenciler ile Oxford kasaba halkı arasında çıkan münakaşalar yüzünden bazı akademisyenler kuzeydoğuya, Cambridge şehrine giderek orada Cambridge Üniversitesini kurdular. Bu iki eski üniversite yaygın olarak "Oxbridge" ibaresi ile beraber anılmaktadır.

Oxford Üniversitesi hakkında

Üniversite, 38 kolej ve dört kümede toplanan ve tüm akademik bilim dallarını içeren, birçok kurumdan meydana gelir. Bütün kolejler, üniversiteye bağlı olarak öz yönetim ile idare edilir ve her bir kolej kendi üyelerini denetler ve kendi iç yapısı ve faaliyetlerini düzenler. Bir şehir üniversitesi olarak, merkez yerleşkesi yoktur ve bütün binalar ve tesisler şehir merkezi genelinde yayılmıştır. Oxford'daki lisans eğitimlerinin çoğu, üniversite fakülteleri ve bölümleri tarafından sağlanan dersler, konferanslar ve laboratuvar çalışmaları ile desteklenen, özerk idare edilen kolejlerdeki ve salonlardaki haftalık derslerle verilir.

Yüzyılı aşkın bir süredir lisans öğrencilerinin üniversitede eğitim almasına olanak sağlayan, dünyanın en eski ve saygın burslarından biri olan Rhodes Bursu, Oxford Üniversitesinde ortaya çıkmıştır. Üniversite, dünyanın en eski üniversite müzesinin yanı sıra dünyanın en büyük üniversite basınını ve İngiltere'deki en büyük akademik kütüphane sistemini işletmektedir. Nobel ödüllü 28 şahsiyet, Birleşik Krallık'ın 27 Başbakanı ve birçok yabancı devlet başkanını da içeren birçok önemli kişi Oxford Üniversitesinden mezun olmuştur.

Oxford Üniversitesi tarihi

Oxford Üniversitesi kurucusu

Oxford Üniversitesinin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Oxford'da öğretim, 1096 gibi erken bir tarihte var olmuştur ancak bir üniversitenin ne zaman kurulduğu net değildir. 1167'de İngiliz öğrencilerin Paris Üniversitesi'nden geri dönmeleriyle beraber hızla gelişmiştir. Galler tarihçisi Gerald 1188'de bu öğrencilere ders vermiştir ve bilinen ilk yabancı akademisyen Emo of Friesland 1190'a gelmiştir. Üniversite yöneticisine, en azından 1201 yılından beri rektör denilmeye başlanmıştır ve uzmanlık dalları, 1231 yılından itibaren üniversite veya kurum olarak anılmaya başlanmıştır. Kral III. Henry döneminde, 1248 yılında üniversiteye kraliyet tüzüğü verilmiştir.

1209'da öğrenciler ile Oxford kasaba halkı arasında çıkan münakaşalar yüzünden bazı akademisyenler Cambridge şehrine giderek orada Cambridge Üniversitesini kurmuşlardır. 

Öğrenciler, coğrafi kökene dayalı olarak, iki ''ulus'' kavramı altında sınıflandırılmıştır: Kuzeyi temsil eden (Trent Nehri'nin ve İskoç Nehri'nin kuzeyindeki İngiliz halklarını içeren Kuzey Bölgesi veya Boreales bölgesi) ve güneyi temsil eden (Trent Nehri'nin güneyindeki İngiliz, İrlanda ve Galler halklarını içeren Güney Bölgesi veya Australes Bölgesi). Daha sonraki yüzyıllarda, Oxford'daki kolej veya yurt üyeliklerinin geleneksel hale gelmesiyle beraber, öğrencilerin coğrafi kökene göre sınıflandırılması geçerliliğini korudu. Buna ek olarak, 13. yüzyılın ortalarında Oxford'a yerleşen Dominikan, Fransiskan, Karmelit ve Augustin tarikatlarının üyeleri da dahil olmak üzere pek çok dini tarikat mensubu, nüfuz sahibi oldu ve öğrenciler için evler veya yurtlar açtı. Aynı zamanda, bazı hayırseverler müstakil bilimsel topluluklar olarak faaliyet gösteren özel kolejler kurdular. Bu ilk kurucular arasında; 1249 yılında üniversite koleji kuran Durhamlı William, ve Balliol Kolejini kurup ismini veren ve aynı zamanda sonraki dönemlerdeki İskoçya Kralının babası John Balliol yer alır. Bir başka kurucu ise, sonraları İngiliz Lordu ve Şansölyesi ve daha sonra Rochester Piskoposu olan Walter de Merton, üniversite yaşamı üzerine bir dizi düzenlemeler getirmiş; kurduğu Merton Koleji, Oxford Üniversitesinin yanı sıra Cambridge Üniversitesine de model olmuştur. Bu dönemden sonra sayıları hızla artan öğrenciler, cemaat evleri ve yurtlardan ayrılarak kolejlerde kalmaya başladılar.

1333-34'te, bazı memnuniyetsiz Oxford araştırmacıları tarafından Lincolnshire eyaletinin Stamford kentinde yeni bir üniversite kurma girişiminde bulunuldu fakat bu girişim Oxford ve Cambridge üniversiteleri tarafından Kral III. Edward'a yazılan dilekçe ile engellendi. Bu olaydan sonra, 1820'lere kadar İngiltere'de, hatta Londra'da bile, yeni üniversitelerin kurulmasına izin verilmedi; dolayısıyla, Oxford ve Cambridge üniversiteleri batı Avrupa ülkelerinde olağan dışı olarak kabul edilen ikili bir hegemonya kurdular.

Rönesans döneminde Oxford

Oxford Üniversitesi, 15. yüzyılın sonlarından yeni Rönesans ilminin etkisi altında kaldı. Dönemin üniversite araştırmacıları arasında Yunan dili eğitiminin canlanmasına katkıda bulunan William Grocyn ve tanınmış kutsal İncil araştırmacısı John Colet yer almıştır.

İngiliz Devrimleri ve Roma Katolik Kilisesi ile yolların ayrılmasıyla beraber muhalif Oxford akademisyenleri, Avrupa'ya kaçarak özellikle Douai Üniversitesine girdiler. Oxford'daki öğretim metodu Orta Çağ bilimsel yöntemlerinden Rönesans eğitimine devşirildi, ancak üniversite ile ilişkili kurumlar arazi ve gelir kaybına uğradı. Oxford, eğitim ve burs merkezi olarak Aydınlanma Çağında saygınlığını yitirdi; kayıtlar azaldı ve eğitim sekteye uğradı.

Canterbury şansölyesi ve başpiskoposu William Laud, 1637 yılında üniversitenin tüzüğünü oluşturdu. Bu sistem, büyük bir oranla, 19. yüzyılın ortalarına kadar yönetmeliklerinde kaldı. Laud ayrıca üniversite basını için ayrıcalıklar sağlayan bir tüzüğü meydana getirdi ve üniversitenin ana kütüphanesi olan Bodleian Kütüphanesine önemli katkılar sağladı. İngiltere Kilisesinin kuruşundan 1866 yılına kadar, kiliseye üye olabilmek için üniversitenin Edebiyat Fakültesi (BA) mezunu olma şartı arandı ve "muhaliflerin" ancak 1871 yılında Yüksek Lisans diploması almasına izin verildi.

Kasabanın muhalefet partisini desteklemesine rağmen, Üniversite, İngiliz İç Savaşı (1642-1649) sırasında Royalist (Monarşi) partisinin merkezi idi. Ancak Oxford Üniversitesi, 18. yüzyılın ortalarından itibaren politik çatışmalara nadiren sahne oldu.

1610 yılında, Sir Christopher Wren tarafından kurulan Wadham Koleji, bir lisans üniversitesi idi. Wren, 1650'lerde Oxford'da kurulan Oxford Felsefe Kulübünde, Robert Boyle ve Robert Hooke gibi deneysel bilim dalında araştırmalar yapan öğrencilerin de aralarında bulunduğu parlak bir öğrenci grubundaydı. Bu grup, Warden Koleji Müdürü John Wilkins rehberliğinde, Wadham'da düzenli toplantılar düzenledi ve bu grup Kraliyet Topluluğunun (Royal Society) çekirdeğini oluşturdu.

Modern çağda Oxford

19. yüzyılın ortalarında, daha sonraki dönemlerde Kardinal olan Newman önderliğindeki bir grup tarafından Oxford Hareketi (1833-1845) başlatıldı. Alman üniversitesinin reform modelinin etkisi, Edward Bouverie Pusey, Benjamin Jowett ve Max Müller gibi önemli akademisyenler aracılığıyla Oxford'a yansıdı.

Matematik ve Literae Humaniores gibi değişik branşlarda, onur nişanı vermek üzere düzenlenen, farklı bir eğitim uygulaması 1802'de başladı. 1853 yılında Doğa Bilimleri ve Yasası ile Modern Tarih dersleri eklendi. 1872 yılına gelindiğinde, Modern Tarih dersi, Hukuk İlmi ve Modern Tarih olmak üzere iki farklı dala ayrıldı. İlahiyat ana bilim dalı, açılan altıncı onur nişanı bölümü oldu. Edebiyat Fakültesi dahilinde yer alan bu onur nişanı bölümlerine ek olarak, lisansüstü Medeni Hukuk Eğitimi verilmeye başlandı ve halen devam etmektedir.

19. yüzyılda yapılan idari yenilikler arasında, üniversite girişinde sözlü sınavlardan yazılı sınavlara geçilmesi, dini muhalefet için daha fazla hoşgörünün sağlanması ve dört kadın kolejinin kurulması yer alıyordu. 20. yüzyıl Birleşik Krallık Özel Konseyi kararları (örneğin zorunlu günlük ibadetlerin kaldırılması, Kraliyet tarafından atanan İbranice profesörlerinin rahiplik statüsünden azledilmesi, kolejlerin teolojik kalıntılardan arındırılıp diğer amaçlara yönlendirilmesi) geleneksel inançlar ile güncel tatbik arasındaki bağları zayıflattı. Ayrıca, üniversitenin önemle üzerinde durduğu konular geleneksel olarak klasik bilgiye dayansa da, müfredatı 19. yüzyıl boyunca bilimsel ve tıbbi araştırmaları kapsayacak şekilde genişletildi. Üniversite'ye kabul edilmek için, 1920 yılına kadar Klasik Yunanca ve 1960 yılına kadar Latince dilleri şart koşuluyordu.

Oxford Üniversitesi, 20. yüzyılın ilk otuz yılında doktora eğitimi ve diploması vermeye başladı. Matematik dalında ilk doktora diploması 1921'de verildi.

1914'ün başında üniversite yaklaşık üç bin lisans ve yaklaşık 100 lisansüstü öğrenciye eğitim veriyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda birçok üniversite öğrencisi ve grubu silahlı kuvvetlere katıldı. 1918 yılına gelindiğinde hemen hemen bütün akademi üyeleri askerdeydi ve öğrenci nüfusu %12'lere kadar düştü. Üniversite öğrenci veri tabanına göre, üniversitenin toplam 14.792 üyesinin savaşa katıldı ve 2.716'sı (yüzde 18,36) savaşta hayatını kaybetti. Savaş yıllarında terk edilen üniversite binaları hastaneler, askeri okullar ve askeri eğitim kampları haline geldi.

20. yüzyılın ortalarında, Nazizm ve komünizmden kaçıp, Oxford'a yerleşen birçok akademisyen oldu.

Oxford Üniversitesindeki seçkin akademisyenlerin uzun bir listesi vardır ve bu akademisyenler arasında İngiliz siyasetine, bilime, tıpa ve edebiyata büyük katkılarda bulunanlar yer alır. 50'den fazla Nobel ödüllü şahsiyet ve 50'den fazla dünya lideri Oxford Üniversitesinde eğitim görmüştür.

Oxford Üniversitesinde kadın eğitimi

Üniversitede 1875 yılında çıkarılan bir tüzüğe göre, delegeler tarafından, kadınlara yönelik aşağı yukarı ön lisans derecesine denk gelen sınavlar hazırlandı ve yirminci yüzyılın başlangıcından kısa bir süre sonra, "buharlı vapur kadınları" (steamboat ladies) takma adıyla anılan bu kadınlar Dublin Üniversitesinden lisans diploması aldılar. Kadınların Yüksek Öğretimini Teşvik Derneği (AEW) faaliyetleri neticesinde, kadınlara yönelik ilk dört üniversite kuruldu. Lady Margaret Konağını (1878), 1879 yılında Somerville Koleji izledi; Somerville ve Lady Margaret Konağının ilk 21 öğrencisi, derslere, Oxford'taki bir fırıncı dükkanının üst katındaki odalarda  girdi. Kadınlar için açılan ilk iki kolejin ardından St Hugh (1886), St Hilda (1893) ve St Anne's (1952) kolejleri açıldı. 20. yüzyılın başlarında, Oxford ve Cambridge, erkeklere yönelik kolejlerin kaleleri olarak anılıyordu, ancak Birinci Dünya Savaşı sırasında kadınlar da Oxford kolejinde eğitim almaya başladı. 1916'da kadınlar da erkek öğrenciler gibi tıp öğrencisi olarak koleje kabul edilmeye başlandı ve 1917'de üniversite, kadın öğrencilerin muayene etmesine olanak sağlayarak doğabilecek finansal sorumlulukları üstlendi. 7 Ekim 1920'de kadınlar üniversitenin tam üyeleri olarak kabul edilmeye başlandı ve kadınlara diploma alma hakkı verildi. 1927'de üniversitede kadın öğrencilerin sayısını, erkeklerin dörtte biri oranında sınırlayan bir kontenjan belirlendi ve 1957 yılına kadar bu kontenjan yürürlükte kaldı. Ancak, 1970'lerden önce tüm Oxford kolejlerinde karma eğitim yoktu ve kolejler ya erkek koleji ya da kadın koleji idi ve bu yüzden kadınların sayısı kadın kolejlerinin kapasitesi ile sınırlıydı. 1959 yılına kadar kadın kolejlerine tam üniversite statüsü verildi.

1974'te Brasenose, Jesus, Wadham, Hertford ve St Catherine, kadınların kabul edildiği ilk erkek kolejleri oldu.

Tek cinsiyete eğitim veren son kolej St Hilda, 2008 yılında ilk kez erkek öğrencileri kabul etmeye başlayınca tüm kolejler karma eğitime geçmiş oldu. 1988 yılına gelindiğinde, Oxford'daki lisans öğrencilerinin %40'ı kadındı; 2012 lisans başvurusu için ise oranlar, %54 erkek ve %46 kadın idi.

Kendisi Oxford'dan mezun olan Dorothy L. Sayers tarafından yazılan Mezuniyet Balosu (Gaudy Night ) adlı roman, ağırlıkla Oxford Kadınlar Kolejinde geçer (kurgusal) ve kadınların eğitimini konu alır.

Oxford Üniversitesi kampüsleri

Ana binalar

Üniversite, bir "şehir üniversitesi" olduğu için merkez yerleşkesi yoktur ve kolejler, bölümler, yurtlar ve diğer tesisler şehir merkezine yayılmıştır. Bilim bölümlerinin çoğunun bulunduğu Bilim Alanı, bir üniversite yerleşkesine en çok benzerlik gösteren alandır. Kentin kuzeybatısında bulunan 4 hektarlık Radcliffe Gözlem evi merkezi, şu an geliştirme aşamasındadır. Bununla birlikte, büyük kolejlerin yerleşkeleri bu alana yakın büyüklüktedir.

Simgesel üniversite binaları arasında Radcliffe Salonu, müzik konserleri, konferanslar ve üniversite törenleri için kullanılan Sheldonian Tiyatrosu, sınavların ve bazı derslerin yapıldığı Sınav Okulları yer alır. Virgin St Mary (Bakire Meryem) Üniversite Kilisesi, Sheldonian'ın inşasından önce üniversite törenleri için kullanıldı. Christ Church (İsa Kilisesi) Katedrali, benzersiz bir şekilde hem kolej mabedi hem de katedral olarak hizmet vermektedir.

2012-13 yıllarında üniversite tarafından, tarihi Meadow Limanına ve Cripley Meadow'a bakan ve şehir merkezindeki çan kulelerinin manzaralarını engelleyen, bir hektarlık (400m × 25m) bir alana inşa edilen 4-5 katlı Castle Mill öğrenci yurdu tartışmalara yol açtı. Bu binanın inşa edilmesi, Stonehenge antik alanının yanında bir gökdelen inşa etmekle eş değer olarak görüldü.

Oxford Üniversitesi parkları

Üniversite Parkları, şehrin kuzeydoğusunda yer alan, 28 hektarlık (70 dönüm) bir park alanıdır. Gün içinde halka açıktır. Bahçeler ve egzotik bitkilerin yanı sıra, parklarda, resmi ve gayri resmi müsabakalarda kullanılan çok sayıda spor alanı bulunmaktadır ve aynı zamanda evrim sürecini açıklamak ve araştırmak için kurulmuş deneysel bir bahçe olan Genetik Bahçesi de dahil olmak üzere özel ilgi alanlarına yönelik birimler yer almaktadır.

High Street'teki Botanik Bahçesi, İngiltere'deki en eski botanik bahçesidir. 1,8 hektar (4½ dönüm) üzerinde 8000'den fazla farklı bitki türünü içerir. Dünyanın en çeşitli ve büyük koleksiyonlarından biridir ve uzun bitki türlerinin %90'dan fazlasının örneklerini içerir. Harcourt Botanik Bahçesi, şehrin altı mil (10 km) güneyinde yer alan 130 dönümlük (53 hektar) ormanlık alandır ve 67 dönüm (27 hektar) yeşil alan içerir. 1.000 dönümlük Wytham Ormanı üniversiteye aittir ve zooloji ve iklim değişikliği araştırmaları için kullanılır.

Başta Christ Church Çayırı olmak üzere, Bagley Ormanı gibi kolejlere ait birçok açık alan halka açıktır.

Oxford Üniversitesi yapısı

Kolej üniversitesi olarak, Oxford'un yapısı, bilmeyenler için kafa karıştırıcı olabilir. Üniversite, 40'tan fazla öz yönetim ile idare edilen kolej ve yurt ile rektör yardımcısının başkanlık ettiği bir merkezi yönetim birliğidir.

Bu birliğin yapısının merkezinde akademik bilim dalları yer alır ve belirli bir üniversiteye bağlı değildirler. Bölümler, öğretim ve araştırma olanakları sağlar, öğrencilerin eğitiminde ders ve öğretim kurallarını belirler, araştırma yapar, dersler ve seminerler düzenler.

Üniversitelerde, lisans öğrencileri için dersler verilir ve bir akademik bölüm üyeleri birçok farklı kolejde derslere girer. Bazı kolejler belirli bir ana dal üzerinde ihtisas yapmış olsa da (örneğin, Nuffield Koleji sosyal bilimler merkezidir), bu kolejler istisnadır ve birçok kolej, akademisyenleri ve çeşitli branşlardaki öğrencileri ile karma bir eğitim müfredatında sahiptir. Kütüphane gibi hizmetler, Merkezi üniversite (Bodleian), ana bilim dalları (İngilizce Fakültesi Kütüphanesi gibi bölümlere özel kütüphaneler) ve kolejlerin (her birinde birçok dalda üyelerine hizmet veren bir kütüphane mevcuttur) her birinde sağlanmaktadır.

Merkezi yönetim

Üniversitenin resmi yöneticisi rektör unvanına sahiptir. Ancak İngiltere'deki çoğu üniversitede olduğu gibi rektör, itibari olarak yöneticilik yapar ve üniversitenin güncel idaresinde yer almaz. Rektörler, üniversitenin tüm mezunlarından meydana gelen bir organ olan meclis üyeleri tarafından seçilir ve ölümüne kadar görevde kalır.

Rektör yardımcılığı üniversitenin fiili yöneticisidir. Rektör yardımcısının beş vekili, araştırma; planlama ve kaynaklar; kalkınma ve dış ilişkiler; personel ve fırsat eşitliği konularında sorumluluk sahibidir. Üniversite Konseyi, öğrenci birliğinden gelen gözlemcilere ek olarak, rektör yardımcısı ve bölüm başkanları ve heyet tarafından seçilen diğer üyelerden oluşan ve yürütme politikasını belirleyen bir organdır. "Öğretim görevlileri parlamentosu" olarak adlandırılan heyet, üniversitenin 3.700'den fazla akademik ve idari personelinden oluşur ve yasama konularında en üst düzeyde sorumluluğu vardır. Üniversite Konseyi tarafından önerilen politikalar üzerine tartışır ve bildiri yayınlar.

Her yıl iki üniversiteden dönüşümlü olarak seçilen iki müfettiş, üniversitelerin ve üyelerinin tüzüğe uyup uymadıklarını denetler. Öğrencilerin sağlık ve disiplin durumları ile üniversitenin disiplin tutanaklarının gözetimi bu görev tanımı içinde yer alır. Üniversitenin profesörleri "Oxford Üniversitesinin Meşru Profesörleri" olarak adlandırılır. Özellikle üniversitelerin lisansüstü programlarının yürütülmesinde etken rol alırlar. Meşru profesör örnekleri arasında, Chichele Kürsüsü ve Drummond Politik Ekonomi profesörü yer alır. Çeşitli akademik fakülteler, bölümler ve enstitüler, her biri kendi yöneticisi ve yönetim kurulu olan dört bölüme ayrılmıştır. Bu bölümler Beşeri Bilimler Bölümü; Sosyal Bilimler Bölümü; Matematik, Fizik ve Yaşam Bilimleri Bölümü ve Tıp Bilimleri Bölümüdür.

Oxford Üniversitesi, devletten bir miktar finansal destek aldığı için "devlet üniversitesi" sayılmasına rağmen, tamamen kendi kendini yönettiği ve kuramsal olarak devlet fonlarından tamamen feragat edebileceği için de "özel üniversite" sayılır.

Oxford Üniversitesi kolejleri

Üniversiteye üye olabilmek için tüm öğrencilerin ve çoğu akademik personelin aynı zamanda bir kolej veya yurda üye olması gerekir. Oxford Üniversitesine bağlı 38 kolej ve altı daimi özel yurt mevcuttur ve her biri kendi üyelik sistemine ve iç yapısına sahiptir ve kendi etkinliklerini düzenler. Tüm kolejlerde her ana bilim dalından dersler verilmez, ancak müfredatlar genellikle geniş bir yelpazedeki konuları kapsar.

Kolejler şunlardır:

 • All-Souls
 • Balliol 
 • Brasenose 
 • Christ Church
 • Corpus-Christi
 • Exeter 
 • Green-Templeton 
 • Harris-Manchester
 • Hertford 
 • Jesus
 • Keble
 • Kellogg 
 • Lady-Margaret-Hall
 • Linacre 
 • Lincoln 
 • Magdalen 
 • Mansfield 
 • Merton 
 • New College 
 • Nuffield 
 • Oriel
 • Pembroke
 • Queens
 • Somerville 
 • St-Anne's 
 • St-Antony's
 • St-Catherines
 • St-Cross
 • St-Edmund-Hall 
 • St-Hilda's
 • St-Hughs 
 • St-John's
 • St-Peters 
 • Trinity 
 • University 
 • Wadham
 • Wolfson
 • Worcester 

Daimi Özel Yurtlar farklı Hristiyan mezhepleri tarafından kurulmuştur. Kolej ile Daimi Özel Yurt arasındaki temel fark, kolejler üniversite eğitim görevlileri tarafından yönetilirken, Daimi Özel Yurtların yönetimi, en azından kısmen, ilgili Hristiyan mezhebi tarafından yapılır. Mevcut altı Daimi Özel Yurt şunlardır:

 • Blackfriars
 • Campion
 • Regent's Park 
 • St Benet's
 • St Stephen's House
 • Wycliffe

Daimi Özel Yurtlar ve kolejler, üniversitenin kolejlerin ortak meselelerini tartışmak üzere, Kolejler Birliği adı altında bir araya gelerek politikaları belirler ve merkezi üniversite yönetimi ile olan ilişkileri düzenler. Kolejler Birliği, 1965 yılında Franks Komisyonunun önerisiyle kurulmuştur.

Üniversite tarafından nadiren kullanılmasına rağmen, kolejlerdeki öğretim üyeleri (diğer bir deyişle akademisyenler ve öğretmenler), toplu olarak öğretim görevlileri anlamına gelen ''dons'' tabiri ile bilinirler. Konaklama ve yemek olanaklarına ek olarak, kolej üyeleri için sosyal, kültürel ve eğlence faaliyetleri sağlanmaktadır. Üniversiteler, lisans öğrencilerini kabul etme ve eğitimlerini düzenlemekle sorumludur; yüksek lisans için bu sorumluluk, bölümlere aittir. Kolej yöneticileri için kullanılan ortak bir unvan yoktur: Kullanılan unvanlar arasında Warden (müdür), Provost (dekan), Principal (okul müdürü), President (Başkan), Rector (rektör), Master (hoca) ve Dean (dekan) yer alır.

Oxford Üniversitesi finans durumu

2014/15 yılında, 1 milyar 429 milyon sterlin olan üniversitenin gelirinin başlıca kaynakları, araştırma hibeleri (522,9 milyon sterlin) ve akademik harçlar (258,3 milyon sterlin) idi. Kolejlerin toplam geliri 415 milyon sterlin idi.

Üniversite, daha yüksek yıllık gelir ve işletme bütçesine sahipken, kolejlere yapılan toplam bağışlar, üniversiteye yapılan 834 milyon sterlin tutarındaki bağışlara kıyasla 3,8 milyar sterlinin üzerindedir. Merkez üniversiteye yapılan bağışlar, bazı kolejlerle beraber, tamamen üniversite bünyesinde 2007'de kurulan, Oxford Üniversitesi Bağış Yönetimi bünyesinde idare edilir. Üniversite, fosil yakıt şirketlerine önemli yatırımlar yapmıştır ve 2014 yılında fosil yakıt yatırımlarını elden çıkaracağını bildiren Amerika Üniversitelerinin izinden gidip gidilmeyeceği tartışılmaya başlanmıştır.

Üniversite, Oxford Kampanyası adı altında bir bağış kampanyası düzenleyerek, İngiltere'de bağış yoluyla para toplayan ilk üniversitelerden biri olmuştur. Mevcut olan ikinci kampanya, 2008 yılında, "Oxford Düşüncesi - Oxford Üniversitesi Kampanyası" adı altında başlatılmıştır. Kampanya akademik yayınlar ve programlar, öğrenci desteği, binalar ve altyapı konularını desteklemek için başlatılmıştır; 1,25 milyar sterlin olan ilk hedef, Mart 2012'de aşıldı ve sonrasında 3 milyar sterline yükseltildi. Üniversite, 2015 yılı itibar ile 2 milyar bağış toplamıştı.

Üyelikleri

Oxford üniversitesi, İngiltere üniversiteleri araştırma öncüsü Russel Grubu, G5 üniversiteler grubu, Avrupa Araştırma Üniversiteleri Birliği ve Uluslararası Araştırma Üniversiteleri Birliği üyesidir. Ayrıca Europaeum (10 saygın Avrupa üniversitesinin oluşturduğu bir örgüt) örgütününn çekirdek üyesidir ve yoğun araştırmalar yapan seçkin İngiliz üniversitelerinden oluşan "altın üçgeni" meydana getiren unsurlardan biridir.

Oxford akademik yapısı

Oxford giriş şartları

İngiltere'deki çoğu üniversite giriş sisteminde olduğu gibi, aday öğrenciler Üniversite ve Kolej Giriş Sistemi (UCAS) ile başvururlar. Oxford Üniversitesine ve tıp, diş hekimliği ve Cambridge Üniversitesine başvuracak adaylar için son başvuru tarihi 15 Ekim'dir.

Öğrenciler için daha adil olması amacıyla, aynı yıl içinde hem Oxford hem de Cambridge üniversitelerine lisans eğitimi başvurusu yapılamamaktadır. Bir kurum bursu ile başvuranlar ve ikinci bir lisans diploması için başvuruda bulunanlar istisnadır.

Çoğu başvuru sahibi birbirine bağlı işleyen kolejlerden birine başvurur ve tercih ettikleri kolejlere bakılmaksızın, en iyi puanı alan öğrencilerin üniversiteye girişi sağlanır. Kesin kayıt listeleri, sınavlarda elde edilen başarılar, okul referansları ve bazı dallarda ise yazılı testler veya adaylar tarafından teslim edilen yazılı sunumları temel almaktadır. Başvuru sahiplerinin yaklaşık %60'ı listeye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır, ancak bu oran bölümlere göre değişir. Herhangi bir kolejdeki bir bölümü kazanan öğrenci sayısı, kontenjanı aşarsa, o üniversiteyi seçen öğrenciler başka bir kolejde kazandıkları bölümlere rastgele kayıt edilebilir. Sonrasında, kayıt için hak kazanan öğrenciler, Aralık ayında kolejlere mülakat için çağrılır ve kendilerine üç gün boyunca konaklama ve yemek hizmetleri sağlanır. Adayların çoğu, farklı kolejlerdeki akademisyenlerle bire bir mülakata girer. Avrupa dışından gelen öğrencilerle internet üzerinden uzaktan mülakat yapılır. 

Teklifler, Ocak ayı başında gönderilir ve her bir teklif belirli bir kolejden yapılır. Dört başarılı adaydan birinde, başvurmadıkları bir kolejden teklif gelir. Ağustos ayında A Seviyesi sonuçlanıncaya kadar belirli bir koleje kayıt olan bazı adaylara, bazı dersler "açık teklifler" olarak verilebilir.

Oxford'da öğretim

Lisans eğitimi derse dayalıdır ve 1 ile 4 arası öğrenci bir akademisyen ile bir saat geçirerek o haftaki ödevleri ile ilgili görüşürler ve bu haftalık ödevler genellikle deneme yazıları (insan bilimleri, sosyal bilimlerin birçok dalı, bazı matematik konuları, fizik ve yaşam bilimleri), veya problem çözme (çoğunlukla matematik, fizik ve yaşam bilimleri ile bazı sosyal bilimler) üzerinedir. Sınav ve not sisteminden üniversitelerin kendileri sorumludur. Lisans eğitimi sekiz hafta süren üç akademik dönem boyunca gerçekleşir: Michaelmas, Hilary ve Trinity. Bu dönemler resmi olarak "Tam Dönem" ibaresiyle adlandırılır: Biraz daha farklı olarak kullanılan 'Dönem' ibaresi daha uzun bir periyota denk gelir. Her dönemin haftası Pazar günleri başlar ve her hafta numaralandırılır; ilk ders haftası "birinci hafta" ve son ders haftası da ''sekizinci hafta'' olarak adlandırılır. Dönemden bir önceki hafta -1. hafta ve dönemden sonraki hafta da 0.hafta olarak numaralandırılır. Lisans öğrencileri, 0.haftanın Perşembe gününden itibaren yurtlara giriş yapmak zorundadır. Bahsedilen eğitim dönemi, diğer İngiltere üniversitelerinin çoğundan daha kısadır ve toplam süresi, yılın yarısından daha az bir zamanı kapsar. Bununla birlikte, lisans öğrencilerinden, üç tatil döneminde (Noel, Paskalya ve Uzun Tatil) bazı akademik çalışmalar yapmaları beklenir.

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde araştırma dereceleri, üniversitede lisansüstü düzeyde eğitim veren tüm bölümlerde verilir.

Oxford Üniversitesi burs ve mali destek

Oxford'daki öğrencilerin eğitim süresince istifade edebilecekleri birçok maddi yardım desteği bulunmaktadır. 2006 yılında başlatılan Oxford Fırsat Bursları, herhangi bir İngiliz lisans öğrencisinin üniversite sürecinde yararlanabileceği maddi burs yardımıdır. 3 yıllık lisans programı için 10,235 sterline varan toplam hibe ile, İngiltere'de herhangi bir üniversitesinin sunduğu en yüksek burs olanağıdır. Buna ek olarak, kolejler de bireysel olarak öğrencilerine yardımcı olmak adına burslar ve hibeler da sunmaktadır. Lisansüstü eğitim için, üniversiteye bağlı birçok burs bulunmaktadır; bu öğrenciler Rhodes Burslarından, nispeten yeni başlayan Weidenfeld Burslarına kadar her türlü kaynaktan istifade edebilir. Oxford Üniversitesi ayrıca, tüm uluslardan mezun olan adayların başvurabileceği Clarendon Bursu sunmaktadır. Clarendon Bursu, temelde Oxford University Basını tarafından kolejler ve diğer ortaklık ödenekleri ile birlikte finanse edilir. 2016 yılında Oxford Üniversitesi, ABD çevrim içi üniversite ağıyla ortaklaşa yürüttüğü ''geniş çevrim içi eğitim'' (Mooc) programı çerçevesinde, ilk çevrim içi dersleri, ekonomi dalında vereceğini duyurdu. Çevrim içi dersin adı "Yoksulluktan Refaha: Ekonomik Gelişmeyi Anlamak'' olarak belirlendi.

Sınavlarda başarılı olan öğrencilere burs verilir ve devam ettikleri kolejlerde isim listeleri asılır; bu burslar uzun bir süreç için verilmiş olsa da, öğretim ücretleri ödendiği için, verilen rakamlar düşüktür. Bazı kolejlerde bulunan akademisyenler ve sınavlarda başarılı olup adını listeye yazdıran öğrenciler daha büyük bir üniforma giyerler; "Tebaa" (commoners) anlamına gelen ve konaklama ile yemek parası ödeyenler de daha kısa, kolsuz bir üniforma giyerler. Bu nedenle, Oxford üniversitesinde "akademisyen" terimi, yaygın olarak kullanılan olağanüstü bir akademik yeteneğe sahip olan birey dışında, farklı bir anlam ifade etmektedir. Daha önceki dönemlerde "asil halk" ve "kibar halk" kavramları da kullanılıyordu, ancak bu unvanlar 19. yüzyılda kaldırıldı. Belirli okullardan gelme şartı gibi özel koşullara sahip adaylar için sağlanan "Gizli" bursların, günümüzde sadece adı kalmıştır.

Oxford Üniversitesi kütüphaneleri

İngiltere'nin en büyük üniversite kütüphane sistemini, Oxford üniversitesinde bulunur. Bodleian grubu, 120 mil (190 km) uzunluğundaki raflarda 11 milyondan fazla kitapla, Britanya Kütüphanesinden sonra İngiltere'nin ikinci en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşımaktadır. Bodleian, yasal teminat kütüphanesidir ve İngiltere'de yayınlanan her kitabın ücretsiz kopyasını talep etme hakkına sahiptir. Bu nedenle, koleksiyonu her yıl üç milden (beş kilometre) fazla raf uzunluğunda genişlemektedir.

Üniversitenin ana araştırma kütüphanesi olarak adlandırılan binalar, eski okul avlusunda yer alan Bodleian Kütüphanesinin bulunduğu, 1598'de Sir Thomas Bodley tarafından kurulan ve 1602'de açılan Bodleian binası, Radcliffe Salonu, Clarendon Binası ve Yeni Bodleian binalarından oluşur. Broad Caddesinin altındaki bir tünel, 2011'de halka açılan Eski Bodleian binasını ve Radcliffe Salonunu, Gladstone bağlantısıyla birbirine bağlar.

Bodleian Kütüphaneleri grubu, Bodleian Kütüphanesi ile branş kütüphanelerinin bir kısmının bir araya getirilmesiyle, 2000 yılında kuruldu. Günümüzde 28 kütüphaneden oluşur ve bunların arasında, önceden ayrı koleksiyonları barındıran fakat sonradan birleştirilen, Sackler Kütüphanesi, Sosyal Bilimler Kütüphanesi ve Radcliffe Bilim Kütüphanesi gibi kütüphaneler yer alır. Bu birleşmenin bir diğer önemli ürünü de, ortak bir entegre kütüphane sistemi olan Oxford Kütüphaneleri Bilgi Sistemi (OLIS) ile halka açık ara birimi Oxford Kütüphaneleri Çevrim İçi Araştırma (SOLO) sistemidir. Bu sistemde, tüm kolejlerde ve fakültelerde yer alan üye kütüphanelerin ve ayrıca grupta yer almadığı halde katalog bilgilerini paylaşan kütüphanelerin, elektronik ortamdaki listeleri bulunmaktadır.

Ekim 2010 tarihinde Güney Marston, Swindon'da yeni bir kitap deposu açılmıştır ve  sonrasında yürütülen projelerle Yeni Bodleian binasına benzer bir bina inşa edilerek 2014-15 yıllarında Weston Kütüphanesi olarak adlandırılıp yeniden açılması planlanmıştır. Yenileme projeleri, kütüphane koleksiyonunda yer alan, Shakespeare tarafından yazılan Birinci Folyo kitabı ve Gutenberg İncili gibi çeşitli başyapıtları daha iyi sergilemek ve geçici sergiler açmak için tasarlandı.

Bodleian kütüphanesi, 2004 yılında Google ile birlikte büyük bir sayısallaştırma projesi yürüttü.

Oxford Üniversitesi müzeleri

Oxford, halka açık ücretsiz müzeler ve galeriler barındırmaktadır. 1683'te kurulan Ashmolean Müzesi, İngiltere'nin en eski müzesidir ve dünyadaki en eski üniversite müzesidir. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Turner ve Picasso'nun eserlerinin yanı sıra, Akrep Gürz Topuzu (Scorpion Macehead), Parian Mermeri ve Alfred Mücevheri gibi hazineler de dahil olmak üzere önemli sanat ve arkeoloji koleksiyonlarına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, bazıları tarafından, Antonio Stradivari ailesi tarafından yapılmış kemanların günümüze kadar bozulmadan ulaşabilen en güzel örneklerden biri olarak görülen "Mesih" adlı keman da koleksiyonlar arasında yer alır.

Üniversite Doğa Tarihi Müzesi, üniversitenin zoolojik (hayvan bilimi), böcek bilimi ve jeolojik örneklerini barındırır. Parks Road'daki büyük bir neo-gotik binada, Üniversitenin Bilim Departmanında yer alır. Koleksiyonda, Tyrannosaurus rex (Tiranozor) ve Triceratops dinozor iskeletleri ve dünya genelindeki, en mükemmel dodo güvercini iskeleti yer alır. Aynı zamanda Marcus du Sautoy tarafından yönetilen, Toplumsal Bilim Anlayışı, Simonyi kürsüsü de bu müzede yer alır.

Doğal Tarih Müzesine bitişik olarak, 1884 yılında kurulan ve şu anda 500.000'den fazla objenin bulunduğu Üniversitenin arkeolojik ve antropolojik koleksiyonlarını sergileyen Pitt Rivers Müzesi yer alır. Yakın bir geçmişte yeni bir araştırma ek binası inşa edildi. General Augustus Pitt Rivers bu müzenin kuruluşunda bağış yaparken, Üniversitede antropoloji ana bilim dalının kurulmasını şart koşmuştu ve bu yüzden bu müzenin çalışanları kuruluşundan beri Oxford Üniversitesinde antropoloji derslerine girmektedir.

Broad Caddesinde yer alan Bilim Tarihi Müzesi, müze olarak açılıp günümüze kadar ayakta kalabilen, dünyanın en eski müzesidir. Antik çağdan 20. yüzyıla kadar, bilim tarihinin hemen her alanını temsil eden, 15.000 eser bulunmaktadır. St Aldate bölgesinde yer alan Üniversitenin Müzik Fakültesi'nde, Bate müzik enstrümanları koleksiyonu bulunmaktadır. Batı klasik müziğinde, Orta Çağ döneminden itibaren kullanılan enstrümanların çoğu koleksiyonda bulunur. Christ Church Resim Galerisi, 200'den fazla eski şaheserden oluşan bir koleksiyonu sergiler. 

Oxford Üniversitesi yayıncılık

Oxford Üniversitesi Basını, dünyanın en eski ikinci ve yayın sayısı itibariyle, günümüzdeki en büyük üniversite basınıdır. Birçok referans, mesleki ve akademik çalışmalar (Oxford İngilizce Sözlük, Oxford İngilizce Vecizler Sözlüğü, Oxford Dünya Klasikleri, Oxford Ulusal Biyografi Sözlüğü ve Ulusal Biyografi Vecizler Sözlüğü gibi) dahil olmak üzere her yıl 6.000'in üzerinde yeni kitap yayınlanmaktadır.

Oxford Üniversitesi sıralaması

Oxford, düzenli olarak dünyadaki ilk 10 üniversitede sıralamasında yer almaktadır ve günümüzde Times dergisinin Yüksek Öğretim Dünyası Üniversite Sıralamalarında ve Forbes dergisinin Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. On bir yıl boyunca her sene Times dergisinin İyi Üniversiteler Rehberinde birinci sırayı alan üniversitenin tıp fakültesi de, beş yıl art arda Times Yüksek Öğretim, Dünya Üniversite Sıralamalarında "Klinik, Klinik Öncesi & Sağlık" tablosunda ilk sırada yer almıştır. Oxford üniversitesi, ayrıca, Times dergisinin Yüksek Öğretim, Dünya Genelinde Saygınlık Sıralamasında ''en mükemmel altı marka'' içinde yer alır. Bünyesinde yer alan Saïd Ticaret Fakültesi, Financial Times dergisinin Edebiyat Fakülteleri Yüksek Lisans programları küresel sıralamalarında 23. olmuştur.

İcra Kurulu Başkanı (CEO) yetiştirmede, Profesyonel Dünya Üniversiteler Sıralamasına göre, Oxford üniversitesi dünya genelinde 5. ve İngiltere'de birinci sıradadır. İngiltere'deki önde gelen şirketlerin personel kaynakları tarafından tercih edilen mezunlarının kalitesi açısından İngiltere'de birinci sırada yer almaktadır.

2017 Teşekküllü Üniversite Rehberinde (Complete University Guide), Oxford üniversitesinde yer alan 35 bölümden 34'ü listelenmiştir. Ulusal bazda bölümlerinin %90'ından fazlasının listenin ilk onuna girebilen, çoklu fakülte eğitimi veren üç İngiliz üniversiteden biridir (Cambridge Üniversitesi ve Durham Üniversitesi ile beraber). Sanat ve Tasarım, Doğu ve Güney Asya Araştırmaları, Tıp, Müzik, Felsefe ve Siyaset konularında İngiltere'deki üniversiteler arasında birinci seçilmiştir.

QS (Quacquarelli Symonds ) Dünya Üniversiteleri Sıralamalarına Göre Oxford Üniversitesi, dört Beşeri Bilimler disiplininde dünya genelinde birinci sırada yer alır: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Modern Diller, Coğrafya ve Tarih. Ayrıca Antropoloji, Arkeoloji, Hukuk, Tıp, Politika ve Uluslararası Çalışmalar ve Psikoloji bölümlerinde 2. sırada yer almaktadır.

Oxford Üniversitesi öğrenci hayatı

Oxford Üniversitesi gelenekleri

Sınavlarda, yeterlik sınavlarında, disiplin duruşmalarında ve üniversite görevlilerini ziyaret ederken akademik üniforma giymek zorunludur. Oxford öğrencileri arasında 2015 yılında yapılan referandumda, sınavlarda üniforma giyilmesinin isteğe bağlı olması oylandı ve %40.2'lik bir katılımla, İngiltere'deki en büyük öğrenci sendikası referandumu gerçekleşti. 8671 öğrencinin oy kullandığı referandumda, katılımcıların %76'sı üniformanın sınavlarda zorunlu olması gerektiği yönünde oy kullandı. Bu oylama, öğrenciler arasında, üniformaların sadece sınav zamanlarında isteğe bağlı olarak giyilmesiyle alakalı değil aynı zamanda tamamen uygulamadan kaldırılması ile alakalı olarak yorumlandı. Sınavlara üniformasız gelen öğrenci sayısı başlarda azınlıkta kalsa da, zamanla diğer öğrenci grupları da onlara katılacaktı. 2012 yılının Temmuz ayında, akademik üniformalar, her iki cinsiyete de daha uygun bir şekilde düzenlenerek değiştirildi.

Diğer gelenek ve görenekler kolejler arasında farklılıklar gösterir. Örneğin, bazı kolejlerde haftada altı kere resmi yemek toplantıları yapılır, ancak diğerlerinde arada bir yapılır. Çoğu kolejde bu resmi yemeklerde cübbe giyilir ve  Latince bir şükür duası edilir.

Dans baloları kolejlerde düzenlenen en önemli etkinliklerdir; üç yılda bir, Trinity Dönemin 9. haftasında düzenlenen "Anma Balolarında" genellikle beyaz kravat takılır. Birçok diğer kolejde, yıl boyunca yaz baloları veya partiler olarak adlandırılan küçük çapta etkinlikler düzenlenir. Bu partiler genellikle yılda bir ya da düzensiz olarak yapılır ve genellikle siyah kravat takılır.

Tekne gezintisi yaz aylarında yaygın olarak yapılan bir tatil etkinliğidir.

Aşağı yukarı, her bir koleje özgü ilginç gelenekler vardır, örneğin Tüm Ruhlar günü yaban ördeği şarkısı söylenir.

Oxford Üniversitesi kulüpleri

Spor müsabakaları, kupa sahipleri anlamına gelen ''cuppers'' (terim bazı sportif olmayan yarışmalar için de kullanılır) olarak bilinen turnuvalarda, üniversite takımları arasında yapılır. Bunlara ek olarak, daha yüksek standartta üniversite grupları vardır. Üniversiteler arası yarışmalarda en çok önem verilenler arasında, Cambridge Üniversitesine karşı her yıl düzenlenen müsabakaların en ünlüsü kürek çekme yarışmasıdır ve beş ile on milyon arasında TV izleyicisine hitap eder. Bu müsabakalar, üniversitede kürek çekme sporuna ilginin ne denli yüksek olduğunu yansıtır. Her dönem yapılan kolejler arası kürek ve tekne yarışlarında dikkat çeken müsabakalar: Christ Church (İsa Kilisesi) Yelken Yarışları, Tembeller ve Sekizinci Hafta Yaz Yarışları (Torpids and Summer Eights). Mavi, bazı spor dallarında üniversite takımında rekabet edenlere verilen bir ödüldür. Geleneksel sporların yanı sıra, Su altı hokeyi ve Quidditch gibi spor etkinliklerinin takımları da üniversitelerde mevcuttur.

Haftada bir yayınlanan iki öğrenci gazetesi vardır: Bağımsız Cherwell gazetesi ve Oxford Üniversitesi Öğrenci Birliğinin çıkardığı Oxford Öğrenci Gazetesi. Diğer yayınlar arasında Isis dergisi, Baykuş Dergisi, hicivsel Tezat dergisi ve  Oxford'lu mezunlar dergisi yer alır. Oxide Radyo, öğrenci radyo istasyonudur. Çoğu üniversitenin kilise koroları vardır. Müzik, drama ve diğer sanat toplulukları hem kolej seviyesinde hem de üniversite çapında gruplar halinde mevcuttur. Diğer kolej topluluklarının çoğundan farklı olarak müzik toplulukları, diğer kolejdeki müzisyenleri de içerebilir.

Çoğu akademik birimde, tüm öğrencilere açık olan bazı öğrenci toplulukları vardır. Örneğin, Bilim Topluluğunda, hemen hemen tüm inanç, siyasi partiler, ülkeler ve kültür gruplarından öğrenciler yer alır.

Oxford Birliği (Oxford Üniversitesi Öğrenci Birliği ile karıştırılmamalıdır) haftalık tartışmalara ve yüksek profilli konuşmacılara ev sahipliği yapmaktadır. Geçmişte, Bullingdon Kulübü gibi sadece davetlilerin katılabildiği seçkin kulüpler var olmuştur.

OUSU ve ortak odalar

OUSU kısaltmasıyla daha iyi bilinen Oxford Üniversitesi Öğrenci Birliği, üniversite kararlarında öğrencileri temsil etmek, ulusal yüksek öğrenim politikası tartışmalarında öğrencilerin sesi olmak ve öğrenci topluluğuna doğrudan hizmetler sunmak için kurulmuştur. Oxford Üniversitesinin bünyesinde kurulan kolejlerin özelliklerini yansıtan OUSU, 21.000'den fazla üyesiyle, hem Oxford bünyesinde kurulan bir öğrenci birliğidir hem de üniversiteye bağlı kolej ve yurtlarda eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrenci gruplarını temsil eden birliktir. OUSU Yönetim Kurulunda, tam zamanlı ve maaşlı olarak altı memur çalışır ve bu memurlar bitirme sınavlarının bitişinden sonra bir yıl boyunca görev yaparlar.

Üniversite yaşamında, bir çok lisans öğrencisi için JCR (Gençler Kulübü) ve yüksek lisans öğrencileri için ise MCR (Orta yaşlar Kulübü), Oxford Üniversitesi Öğrenci Birliğinden daha fazla önem arz eder. JCR ve ve MCR kulüplerinin her birinde bir başkan ve diğer seçilmiş öğrencilerle birlikte üniversite otoritelerine karşı, akranlarını temsil eden bir komite bulunur. Ayrıca, etkinlikler düzenlerler. Diledikleri gibi harcamak için genellikle kendilerine ayrılan hatırı sayılır bütçeleri vardır (para kolejlerden ve bazen öğrenci tarafından işletilen barlar gibi diğer kaynaklardan gelir). JCR ve MCR ibareleri, hem öğrencilerin kurduğu kulüp ve birlikler hem de öğrencilerin yurtta kaldıkları odalar için kullanılmaktadır. JCR / MCR yapılanması, bütün kolejlerde geçerli değildir. Örneğin Wadham Kolejindeki tüm öğrenciler, tek bir Öğrenci Birliği tarafından temsil edilmektedir ve lisansüstü bölümlerin düzenlemeleri tamamıyla farklıdır.

Oxford mezunları

Tarihi boyunca, ''Oxonians'' olarak bilinen birçok Oxford mezunu, akademik veya birçok farklı alanlarda başarı elde edip ün yapmıştır.

Bu kişiler arasında, Arabistanlı Lawrence olarak tanınan İngiliz subayı, kaşif, saray nedimi ve yazar T. E. Lawrence; Sir Walter Raleigh (Oriel Koleji'ne devam etmiş, ancak diploma almadan ayrılmıştır); Avustralya medya patronu Rupert Murdoch ve altı Nobel dalında da ödüller kazanan 58 şahsiyet gibi birçok ünlü yer alır. Kolej ile ilgili makalelerde, üniversiteden mezun olan ünlü ve üst düzey üyelerle ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Bazı kişilerin, lisans, lisansüstü öğrenci ve/veya öğretim görevlisi olarak iki veya daha fazla kolejle bağlantısı olabilir.

Oxford Üniversitesi ve siyaset

İngiltere'de başbakanlık yapan 27 kişi Oxford üniversitesinde eğitim görmüştür. Bu kişiler arasında, William Gladstone, Herbert Asquith, Clement Attlee, Harold Macmillan, Edward Heath, Harold Wilson, Margaret Thatcher, Tony Blair, David Cameron ve Theresa May yer alır. Savaş sonrası dönemde başbakanlık yapan kişiler arasında yalnızca Gordon Brown Oxford'dan başka bir üniversitede eğitim görmüş, James Callaghan ve John Major ise üniversite eğitimi almamıştır.

2010'da, 100'den fazla Oxford mezunu Avam Kamarası'na seçildi. Bu kişiler arasında, muhalefet partisinin eski lideri Ed Miliband ve birçok kabine ve gölge kabine üyesi yer alır. Ayrıca, 140'dan fazla Oxford mezunu Lordlar Kamarası üyesidir.

Oxford'da en az 30 uluslararası lider eğitim görmüştür. Bu kişiler arasında: Norveç Kralı V. Harald, Ürdün Kralı II. Abdullah, Avustralya'nın beş Başbakanı (John Gorton, Malcolm Fraser, Bob Hawke, Tony Abbott ve Malcolm Turnbull), Pakistan'ın beş başbakanı (Liaquat Ali Khan, Huseyn Shaheed Suhrawardy, Sir Feroz Khan Noon, Zulfiqar Ali Bhutto ve Benazir Bhutto), Kanada'nın iki Başbakanı (Lester B. Pearson ve John Turner), Hindistan'ın İki Başbakanı (Manmohan Singh ve Indira Gandhi - Diplomasını almadığı halde), Solomon Bandaranaike (Seylan'ın eski Başbakanı), Jamaika'lı Norman Washington Manley, Trinidad ve Tobago Başbakanı Eric Williams, Pedro Pablo Kuczynski (şimdiki Peru Başkanı), Abhisit Vejjajiva (Tayland eski Başbakanı) ve Bill Clinton (Amerika Birleşik Devletleri'nin Oxford üniversitesinde okuyan ilk Cumhurbaşkanı. Rhodes Bursuyla eğitim görmüştür). Arthur Mutambara (Zimbabwe Başbakan Yardımcısı), 1991 yılında Rhodes Bursuyla Üniversite Kolejinde eğitim görmüştür. Botswana'nın ilk başkanı Seretse Khama, bir yıl Balliol Koleji'nde eğitim görmüştür, Festus Mogae (eski Botsvana Cumhurbaşkanı) Üniversite Kolejinde eğitim görmüştür. Burma demokrasi eylemcisi ve Nobel ödüllü Aung San Suu Kyi, St. Hugh Kolejinde eğitim görmüştür. Günümüzde, Butan kralı (Druk Gyalpo) olan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, St Peter's Kolejinin bir üyesiydi.

Oxford Üniversitesi hukuk

Oxford, dünya çapında çok sayıda seçkin hukukçu, hakim ve avukat mezun etmiştir. Genel hukuk dalında yaygın olarak en etkili iki İngiliz hakim olarak bilinen Lord Bingham ve Denning, Oxford'tan mezun olmuştur. Birleşik Krallık Yüksek Mahkemenin mevcut on bir üyesinden beşi, Oxford üniversitesinde tarafından eğitim görmüştür: David Neuberger (Yüksek Mahkeme Başkanı), Jonathan Sumption, Jonathan Mance, Nicholas Wilson ve Robert Reed; emekli yargıçlar arasında Alan Rodger, Mark Saville, John Dyson ve Simon Brown yer almaktadır. Oxford'da eğitim gören on iki Lord Şansölyesi ve dokuz Lord Genel Sekreteri arasında, Thomas Bingham, Stanley Buckmaster, Thomas More, Thomas Wolsey, Gavin Simonds; Yirmi İki Hukuk Lordu arasında, Leonard Hoffmann, Kenneth Diplock, Richard Atlas, Simon Brown, Nicolas Browne Wilkinson, Robert Goff, Brian Hutton, Jonathan Mance, Alan Rodger, Mark Saville, Leslie Scarman, Johan Steyn yer alır. Baş yargıç yardımcıları arasında Alfred Denning, Temyiz Yargıçları arasında Lord John Laws ve John Mummery yer alır. İngiliz Hükumeti Başsavcıları arasında, Dominic Grieve, Nicholas Lyell, Patrick Mayhew, John Hobson, Reginald Manningham Buller, Lionel Heald, Frank Soskice, David Maxwell Fyfe, Donald Somervell ve William Jowitt yer alır ve savcılık şefleri arasında Sir Thomas Hetherington QC, Dame Barbara Mills QC ve Sir Keir Starmer QC yer alır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, sekiz Yüksek Mahkeme görevlisinden ikisi; Stephen Breyer (Marshall akademisyeni) ve Elena Kagan, Oxford mezunudur, Emekli hakimler arasında John Marshall Harlan II, David Souter ve Byron White yer alır. Uluslararası tanınmış Oxford mezunları arasında, Uluslararası Adalet Divanında görev yapmış olan Sir Humphrey Waldock; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görev yapmış olan Sir Nicolas Bratza ve Paul Mahoney; Avustralya Yüksek Mahkemesinde görev yapmış olan Kenneth Hayne, Dyson Heydon ve Patrick Keane; Hindistan Yüksek Mahkemesinde Baş Hukuk Müşavirliği yapan, Kailas Nath Wanchoo ve AN Ray; şu anda Hong Kong Temyiz Mahkemesinde görev yapan Aarif Barma yer alır. Kanada Yüksek Mahkemesinin altı yargıç yardımcısı ve şu anda yürürlükten kaldırılmış Federal Kanada Mahkemesinin başkanı da Oxford'da eğitim görmüştür.

Hukukçular arasında dikkat çeken isimler arasında, HLA Hart, Ronald Dworkin, AV Dicey, William Blackstone, John Gardner, Peter Birks, John Finnis, Andrew Ashworth, Joseph Raz, Leslie Green, Tony Honoré, Neil MacCormick ve Hugh Collins yer almaktadır. Oxford üniversitesinde eğitim gören diğer saygın icracıları arasında Lord Pannick QC, Geoffrey Robertson QC, Amal Clooney, Lord Faulks QC, Dinah Rose QC, Ben Emmerson QC yer alır.

Oxford Üniversitesi matematik ve fen bilimleri

Üç Oxford mezunu matematikçi, Michael Atiyah, Daniel Quillen ve Simon Donaldson, "Nobel Matematik Ödülü" olarak adlandırılan Fields Madalyasını kazanmışlardır. Fermat'nın Son Teoremini kanıtlayan Andrew Wiles, Oxford'da eğitim görmüştür. Marcus du Sautoy ve Roger Penrose şu anda matematik profesörlüğü yapmaktadırlar. Jackie Stedall üniversitenin eski profesörlerinden biridir. Mathematica adlı simgesel matematik yazılımının ev Wolfram Alpha adlı bilgi motorunun tasarımcısı Stephen Wolfram; World Wide Web (Dünya genelinde internet ağı) mucidi Tim Berners-Lee, veri ilişkisel modelinin mucidi Edgar F. Codd, programlama dillerinin öncüsü ve Hızlı sıralama algoritmasının mucidi Tony Hoare gibi ünlü kişiler Oxford üniversitesinden mezun olmuştur.

Üniversite mezunları, beşi fizikte ve altısı tıpta olmak üzere, on bir kez Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır.

Oxford'da araştırma yapan bilim insanları arasında yer alan kimyager Dorothy Hodgkin, "önemli biyokimyasal maddelerin yapılarının X-ışını teknikleri ile belirlenmesi" çalışmasıyla Nobel Ödülünü almıştır. Hem Richard Dawkins hem de Frederick Soddy üniversitede eğitim görmüş ve sonrasında araştırma amaçlı geri dönmüştür. Robert Hooke, Edwin Hubble ve Stephen Hawking Oxford üniversitesinde eğitim görmüştür.

Modern kimyanın kurucularından Robert Boyle, üniversitede herhangi bir resmi eğitim görmedi veya görev yapmadı; ancak bilim topluluğunun bir ferdi olarak kentte ikamet etti ve kendisine fahri diploma verildi. Oxford'da kısa dönem geçiren önemli bilim insanları arasında, genel görelilik teorisinin ve ışık enerji birimi anlayışının geliştiricisi Albert Einstein ve Schrödinger denklemi ile Schrödinger'in kedisi düşünce deneylerini uygulayan Erwin Schrödinger yer alır.

Ekonomistler Adam Smith, Alfred Marshall, EF Schumacher ve Amartya Sen Oxford'da bir süre eğitim görmüştür.

Oxford Üniversitesi edebiyat, müzik ve tiyatro

Oxford üniversitesi ile ilişkisi olan yazarlar arasında; John Fowles, Theodor Geisel, Thomas Middleton, Samuel Johnson, Christopher Hitchens, Robert Graves, Evelyn Waugh, Lewis Carroll, Aldous Huxley, Oscar Wilde, CS Lewis, JRR Tolkien, Graham Greene, VSNaipaul, Philip Pullman, Joseph Heller, Vikram Seth, şairler; Percy Bysshe Shelley, John Donne, AE Housman, WH Auden, TS Eliot, Wendy Perriam ve Philip Larkin ve ödül kazanan yedi şair: Thomas Warton, Henry James Pye, Robert Southey, Robert Bridges , Cecil Day-Lewis, Sir John Betjeman ve Andrew Motion yer alır.

Besteciler Hubert Parry, George Butterworth, John Taverner, William Walton, James Whitbourn ve Andrew Lloyd Webber üniversitede bulunmuştur.

Aktörler Hugh Grant, Kate Beckinsale, Dudley Moore, Michael Palin, Terry Jones, Anna Popplewell ve Rowan Atkinson ve film yapımcıları Ken Loach ve Richard Curtisü, üniversitede lisans öğrencileri  idi.

Oxford Üniversitesi ve din

Oxford, en az 12 aziz ve 20 Canterbury Başpiskoposu yetiştirmiştir; en yakın geçmişte Başpiskoposluk yapan Rowan Williams, Wadham Kolejinde okumuş ve daha sonra Christ Church Kolejinde Kutsal Kitap Profesörlüğü yapmıştır. Din reformcusu John Wycliffe, bir zamanlar Balliol Kolejinde Yüksek Lisansı eğitimi gören bir Oxford mezunudur. St Paul Üniversitesinin Dekanı ve Erasmus'un arkadaşı, Hristiyan hümanist John Colet, Magdalen Kolejinde eğitim görmüştür. Metodolojinin kurucusu John Wesley, Christ Church Kolejinde eğitim görmüş ve Lincoln Kolejine üye olarak seçilmiştir. Oxford Hareketinde (1833-1846) oda arkadaşları John Henry Newman, Edward Bouverie Pusey ve John Keble'nin büyük rolü olmuştur. Diğer dini figürler arasında, Kadiyanilik (Ahmediyye Müslüman Topluluğu) Üçüncü Halifesi Mirza Nasir Ahmad, Bahai inancının atanan liderlerinden Shoghi Efendi ve Pakistan'daki tek Katolik kardinali Joseph Cordeiro yer alır.

Oxford Üniversitesi felsefe

Oxford üniversitesinin felsefi geleneği, Orta Çağda, üniversitede öğretim görevlileri Robert Grosseteste ve Ockham'ın William arasında yaygın olarak Ockham'ın Usturası olarak bilinen düşünce şekliyle başladı. Thomas Hobbes, Jeremy Bentham ve ampirik düşünür John Locke, Oxford üniversitesinden diploma aldılar. Yazarın ana eserleri Oxford'tan ayrıldıktan sonra yazılmış olsa da Locke, on iki yıllık üniversite yaşamından etkilenmiştir.

Felsefe Oxford üniversitesinde hiç eksik olmadı. 20. yüzyılın Oxford filozofları arasında, Akıl Kavramı (The Concept of Mind) kitabının yazarı Gilbert Ryle ve kişisel kimlik ve ilgili konularda uzmanlaşmış olan ve aynı zamanda tüm felsefi kariyerini üniversitede geçiren Derek Parfit yer alır. Üniversitede eğitim görmüş olan diğer bazı bilinen modern filozoflar arasında, A. J. Ayer, Paul Grice, Robert Nozick, John Rawls, Michael Sandel, Peter Singer ve ''Yarasa Olmak Nasıl bir Duygudur?'' adlı deneme yazısıyla tanınan Thomas Nagel yer alır. Çin odası düşünsel deneyinin kuramcısı John Searle, eğitimine ve akademik kariyerine üniversitede başlamıştır.

Oxford Üniversitesi spor

Yaklaşık 50 Olimpik madalya kazanan sporcuların üniversite ile akademik bağları olmuştur. Bu sporcular arasında dört kez altın madalya kazanan kürek sporcusu Sir Matthew Pinsent ve Imran Khan yer alır.

Olimpiyatlarda ya da Dünya Şampiyonasında altın madalya kazanan Oxford'lu kürek sporcuları arasında, Michael Blomquist, Ed Coode, Chris Davidge, Hugh Edwards, Jason Flickinger, Tim Foster, Christopher Liwski, Matthew Pinsent, Pete Reed, Jonny Searle, Andrew Triggs Hodge, Jake Wetzel , Michael Wherley ve Barney Williams yer alır. Birçok Oxford mezunu, kriket sporunda en yüksek kademeye yükselmiştir. Bu sporcular arasında: Harry Altham, Bernard Bosanquet (googly sporunun mucidi), Colin Cowdrey, Gerry Crutchley, Jamie Dalrymple, Martin Donnelly, RE Foster (İngiltere'de hem futbol hem de kriket takımlarında kaptanlık yapan tek kişi), CB Fry, George Harris (Ayrıca Lordlar Kamarasında da görev yapmıştır), Douglas Jardine, Malcolm Jardine, Imran Han, Alan Melville, İftikhar Ali Khan Pataudi, Mansoor Ali Han Pataudi, MJK Smith ve Pelham Warner yer alır.

Oxford öğrencileri diğer spor dallarında da üstün başarılar elde etmiştir. Mezunlar arasında Amerikan futbolu oyuncusu Myron Rolle (Ulusal Futbol Ligi oyuncusu);  Olimpiyatlarda atletizm dalında altın madalya kazanan David Hemery ve Jack Lovelock; Basketbolcular Bill Bradley (ABD Senatörü ve NBA oyuncusu) ve Charles Thomas McMillen (ABD Kongre üyesi ve NBA oyuncusu); Artistik buz patencisi John Misha Petkevich (ulusal şampiyon); Futbolcular John Bain, Charles Wreford-Brown ve Cuthbert Ottaway; Modern pentatlon yarışçısı Steph Cook (Olimpiyat altın madalyası sahibi); Ragbi futbolcuları Stuart Barnes, Simon Danielli, David Humphreys, David Edward Kirk, Anton Oliver, Ronald Poulton-Palmer, Joe Roff ve William Webb Ellis (ragbi futbolunun mucidi olduğu iddia edilir); Koşucu Sir Roger Gilbert Bannister (bir mili dört dakikadan kısa bir sürede koşan ilk koşucu), Dünya Kupası kayak sporcusu Ryan Max Riley (ulusal şampiyon); Ve tenis oyuncusu Clarence Bruce yer alır.

Oxford Üniversitesi mezunu maceraperestler ve kaşifler

Oxford'ta eğitim görmüş olan en tanınmış maceraperestlerden ve kaşiflerden üçü, Elizabeth döneminin en önemli figürlerinden biri olan Walter Raleigh, hayatı 1962'de çekilen Arabistanlı Lawrence filmine konu olan TE Lawrence ve Thomas Coryat'tır. ''Fransa ve İtalya'da beş ay süreyle gezerken alelacele yemek yiyen Coryat'ın Kabalıkları'' (1611) adlı kitabın yazarı ve Galler Prensi Henry Frederick'in saray soytarısı olan Thomas Coryat, Büyük Avrupa Turunu yapan ilk İngilizdir. Yemek çatalı ile şemsiyeyi İngiltere'ye getirenin kendisi olduğu söylenir.

Diğer kayda değer şahsiyetler arasında, TE Lawrence ile birlikte bugünkü Ürdün ve Irak'ta Haşimi hanedanlıklarına yardım eden ve modern Irak'ın kurulması ve yönetilmesinde büyük rol oynayan bir araştırmacı ve aynı zamanda arkeolog, haritacı ve casus olan Gertrude Bell; kılık değiştirerek Mekke'ye giden ve sonrasında John Hanning Speke ile birlikte Nil kaynağının izinde Afrika'nın Büyük Göllerini ziyaret eden ilk Avrupalı ​​kaşif olan Richard Francis Burton; Everest Dağına çıkan ilk ekipte yer alan dağcı Tom Bourdillon; James Bond filmlerinin yaratıcısı Ian Fleming'in maceraperest ve seyahat yazarı ağabeyi Peter Fleming yer alır.

Edebiyatta Oxford

Oxford Üniversitesi, birçok kurgu romanının geçtiği yerdir. Oxford Üniversitesinin kurguda ilk geçişi, Chaucer'in Canterbury Hikayelerine dayanır. 1400 yıllarında yazılan eserde, Oxford öğrecisi anlamına gelen "Clerk of Oxenford" ibaresi geçer. 1989 yılında Oxford üniversitesini konu alan 533 roman tespit edilmişti ve sayı giderek arttı. Evelyn Waugh tarafından yazılan Brideshead Revisited (Yeni bir Brideshead Ziyareti) ve Philip Pullman tarafından yazılan His Dark Materials (Karanlık Malzemeler) adlı üçleme gibi ünlü edebi eserler, üniversitenin alternatif gerçekliğini yansıtmaktadır.

Diğer dikkat çekici örnekler şunları içerir:

Gaudy Night (Mezuniyet Balosu), Dorothy L. Sayers (kendisi Somerville Koleji'nden mezun olmuştur) tarafından yazılan bir Lord Peter Wimsey gizemi.

Colin Dexter'ın Müfettiş Morse dizisi ve bu hikayelerden doğan Lewis, Oxford'da geçer ve sıklıkla üniversiteye atıfta bulunur (kolej isimlerinin çoğu kurgusal olduğu halde).

Max Beerbohm tarafından yazılan Zuleika Dobson adlı kitap

Brideshead'e Son Gidiş (Brideshead Revisited - 1981), Waugh'un romanından uyarlanan filmdir. Dizi versiyonu İngiltere ve Amerika'da çok popüler olmuştur. Film, Oxford'taki üst sınıflara dair okul bahçesinde yaşanan ve itibar zedeleyen basmakalıp ifadelere dikkat çekmektedir. Baş rolde Jeremy Irons oynamıştır ve çekimler ağırlıkla Christ Church Kolejinde ve Hertford kentinde yapılmıştır.

True Blue (Gerçek Mavi - 1996), 1987 Oxford-Cambridge Tekne Yarışı sırasında çıkan ayaklanmayı konu alan bir film

Tarih Öğrencileri (The History Boys -2008), Oxford üniversitesinde tarih okumak için başvuran bir grup erkek hakkında yapılan bir film. Film 1983 yılında geçer ve Alan Bennett'in bir eserine dayanır.

Altın Pusula Filmi (The Golden Compass - 2007)

İsyan Kulübü (The Riot Club - 2014)