31 May 2023, Wednesday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Oxford

İçindekiler
 1. Oxford hakkında bilgi
 2. Oxford tarihi
 3. Oxford coğrafyası
 4. Oxford ekonomisi
 5. Oxford'da alışveriş
 6. Oxford'da gezilecek yerler
 7. Oxford'da ulaşım
 8. Oxford'da eğitim
 9. Oxford'da medya
 10. Oxford'da kültürel etkinlikler
 11. Oxford'da spor
 12. Oxford kardeş şehirleri

Oxford hakkında bilgi

Oxford, İngiltere'nin Güney Doğu bölgesinde ve Oxfordshire idari bölgesinde yer alan bir şehirdir. 159.994 nüfusu ile Birleşik Krallık'ın 52. en büyük şehri ve en hızlı büyüyen ve en çok etnik çeşitlilik barındıran şehirlerinden biridir. Şehir, Londra'dan 92 kilometre (57 mil), Bristol'dan 111 km (69 mil), Southampton ve Birmingham'dan 105 km (65 mil) ve Reading'dan 40 km (25 mil) uzaklıktadır.

Kent, İngilizce konuşulan ülkelerde, dünyanın eski üniversitesi olan Oxford Üniversitesi'nin kurulduğu yer olarak bilinir. Oxford'daki yapılar geç Sakson döneminden bu yana her İngiliz mimari dönemin önemli örneklerini sergilemektedir. Oxford, şair Matthew Arnold'un deyimiyle "kuleli rüya kenti" olarak bilinir. Oxford geniş bir ekonomik temele sahiptir. Şehirdeki endüstri kolları arasında, motor imalatı, eğitim, yayıncılık ve çok sayıda bilgi teknolojisi ve bilim temelli işletme (bazıları akademik dallar) yer alır.

Oxford tarihi

Ortaçağ döneminde Oxford

Oxford'taki ilk yerleşimler Saksonya dönemine dayanır. Başlarda ''Nehirdeki Öküzler Geçidi' anlamına gelen "Oxenaforda" olarak bilinen kasabada, o dönemlerde sığ nehir yatakları, köprülerden daha yaygındı (Florence of Worcester tarafından derlenen ''Chronicon ex chronicis'' günlüklerini referans olarak kabul eden İngiltere Yer Adları Deneği'ne göre). Kentin tarihi, MS 900 civarında, sığ nehir yatağına öküzlerin geçmesi için kurulan bir geçit yapılarak başlar. 10. yüzyılda, Oxford, Mercia ve Wessex krallıkları arasında önemli bir askeri sınır kenti haline geldi ve defalarca Danimarkalıların akınına maruz kaldı.

Oxford, 1066 Norman İstilası sırasında büyük hasar gördü. Fethi takiben, kasabaya atanan vali Robert D'Oyly, Oxford Kalesi'ni yaptırarak Normanlar'ın bölge üzerindeki hakimiyetini perçinlemiş oldu. Kale, hiç bir dönemde askeri amaçlar için kullanılmadı ve kalıntıları günümüze kadar ayakta kalabildi. D'Oyly, kale içinde bir manastır topluluğu kurarak, rahipler için yaşam alanları ve bir tapınak yaptırdı (Kaledeki St George manastırı). Topluluk asla büyümedi, ancak İngiltere'de kurulan en eski örgün eğitim kurumlarından biri olarak tarihe geçti. 1139'da Monmouth'lu Geoffrey, Kral Arthur'un efsanelerini derleyerek, Britanya Kralları Tarihi adlı kitabı yazdı.

1191'de, Latince yazılan bir şehir tüzüğü:

"Bugün ve gelecekteki, tüm Oxford vatandaşları tarafından bilinsin ki; Şehir topluluğu ve tüccarlar locası olarak ilk tüzüğümüzü ilan ediyoruz ve tüm haklarıyla beraber Midney adasını, Osney adasındaki St.Mary (Aziz Meryem) kilisesine ve orada tanrının buyruğuna hizmet eden azizlere bağışlıyoruz.

Şahit olduğumuz üzere, Michaelmas'taki azizler, atalarımızdan bize tapusuyla beraber miras kalan ada için, her sene yarım gümüş akçe vermektedir ve biz de üzerimize düşen payı yerine getirerek, yukarıda bahsi geçen adayı aynı azizlere kiralıyoruz ve bunu karşılığında kendileri de, her sene Paskalya dönemimde yarım gümüş akçe daha vermeyi bu tüzük ile taahhüt ediyor; biz ve bizden sonrakiler dürüstçe, yukarıda adı geçen adayı, bize sunmuş oldukları hizmetler için, burada belirtildiği üzere bir gümüş akçe karşılığında azizlere kiralıyoruz. 

Kentin Ortak Konseyinde bu imtiyaz ve teyidi yaptık ve bunu mühür ile imzaladık. Burada, bu imtiyaz ve teyitleri yapanların adları geçmektedir."

(Bu kısımda şahitlerin bir listesi yer alır ve ''ve tüm Oxford Şehir Topluluğu'' ibaresi ile sona erer.) 

Kral II. Henry tarafından tanınan imtiyazlarla beraber Oxford'un prestiji arttı. Vatandaşlara, krallık başkenti ile aynı imtiyaz ve muafiyetler tanınarak, şehir ve çevresinde birçok önemli dini malikaneler tahsis edildi. Kral John'un torunlarından biri, Sistersiyen tarikatı için Rewley Manastırını ve çeşitli tarikatlar (Dominikan, Augustinian, Karmelitler ve Trinitarian) için keşiş manastırları kurdu. Bu tarikatların hepsi Oxford'taki önemli malikanelere yerleştirildi. 13. yüzyılda sıklıkla kent meclisleri toplandı. Simon de Montfort önderliğindeki baronların teşvikiyle kabul edilen Oxford Şartları, İngiltere'nin ilk yazılı anayasası olarak kabul edilir.

İngiltere kralı II. Henry'nin çocukları, İngiltere kralı I. Richard (6 Temmuz 1189 - 6 Nisan 1199 arasında tahtta kalmıştır) ve İngiltere kralı John (6 Nisan 1199 - 19 Ekim 1216 arasında tahtta kalmıştır), sırasıyla 8 Eylül 1157 ve 24 Aralık 1166 tarihlerinde, Oxford'taki Beaumont Sarayında doğdular. Bu doğumların anısına, Beaumont Caddesi'nde bir tabela yer alır.

Oxford Üniversitesi

Oxford Üniversitesi, ilk olarak 12. yüzyıl kayıtlarında belirtilmiştir. Şehrin her tarafına yayılmış yüzlerce Aularian (büyük salonlu) evden sadece St Edmund Salonu (1225 civarı) ayakta kalmıştır. Kolejler açılmaya başlayınca salonların varlığı sona ermeye başladı. Oxford'taki en eski kolejler, Üniversite Koleji (1249), Balliol (1263) ve Merton (1264) idi. Bu kolejler, Yunan filozoflarının yazdığı eserlerin Avrupalılar tarafından tercüme edilmeye başladığı bir dönemde kuruldu. Bu yazılar, toplumun bakış açısını değiştirdi ve bilimsel icatlar ve sanattaki gelişmelerle beraber Avrupa'daki ideolojilere meydan okunmaya başlandı. Oxford'daki bu kolejler, Yunan felsefesini ve Hristiyan teolojisini uzlaştırmak umuduyla Kilise tarafından desteklendi. Şehirdeki halk ile kolejlerdeki öğrenciler arasındaki ilişkiler çoğu zaman gergindi. 1355 yılında  St Scholastica gününde meydana gelen karışıklıklarda kasaba halkından ve öğrencilerden, toplamda 93 kişi hayatını kaybetti.

1517'de soğuk terlemeyle ortaya çıkan bir salgın hastalık Oxford ve Cambridge'de ölümcül sonuçlara yol açtı ve öğrenciler ile öğretim görevlileri de dahil olmak üzere her iki şehir nüfusunun yarısı salgında hayatını kaybetti.

Oxford İsa Mesih Kilisesi Katedrali, aynı bünyede kolej kilisesini ve katedrali barındıran benzersiz bir yapıdır. Başlangıçta St Frideswide Manastırı Kilisesi olarak yapılan bina genişledi ve Kardinal Koleji ile birleştirildi. 1546 yılında Mesih Kilisesi olarak yeniden düzenlenen yapı, o dönemden beri Oxford Piskoposluk Katedrali olarak işlev görmektedir.

Oxford Şehitleri, dini inanç ve öğretileri açısından, sapkın oldukları gerekçesiyle günümüzde Broad Caddesinin olduğu alanda, 1555 yılında kazıklara gerilerek yakıldılar. Üç şehit piskopos Hugh Latimer ve Nicholas Ridley ile başpiskopos Thomas Cranmer idi. Şehitler Anıtı, St. Giles'ın Kuzey ucunda yer alır.

Erken Modern Çağda Oxford

İngiliz İç Savaşı

İngiliz İç Savaşı sırasında, kasabanın büyük bir kısmı parlamentoyu haklı bulmuş olsa da, Kral I.Charles Londra'dan sürülünce sarayını Oxford'a taşıdı. 1646 Oxford Kuşatması'nda General Fairfax komutasındaki Parlamenter güçleri kasabayı ele geçirdi. Daha sonraları, 1665-66 yılları arasındaki Büyük Londra Vebası döneminde, Kral II. Charles sarayını Oxford'a taşıdı. Her ne kadar isteksiz olsa da veba çok yaklaştığında kasabayı terk etmek zorunda kaldı. 1644 ve 1671 yıllarında, şehirde iki ciddi yangın meydana geldi.

Geç Modern Çağda Oxford

Oxford Kanalı 1790'da şehri Coventry ile birbirine bağladı. Kanalın Duke kısmı, Thames Nehri ile bağlantı kurma amacıyla, Marlborough Dükü tarafından 1789'da tamamlandı ve 1796'da Oxford Canal şirketi kendi kurduğu Isis kanal havuzunu faaliyete sokarak, Thames nehrine bağlantı kurdu. 1844'de Büyük Batı Demir yolu şirketi Oxford'u, Didcot ve Reading üzerinden Londra'ya bağladı ve hemen sonrasında diğer demir yolları döşendi.

19. yüzyılda, Anglikan Kilisesi'nde başlatılan Oxford Akımı tartışmalara yol açtı ve kenti teolojik düşüncenin odağı haline getirdi.

Kentte kalıcı bir askeri birliğin varlığı, 1876'da Cowley Barakalarının tamamlanmasıyla sağlandı.

1835 Tüzel Belediyeler Yasası ile Oxford'daki yerel yönetim ıslah edildi ve ilçenin sınırları, Cherwell Nehri'nin doğusunda küçük bir alanı kapsayacak şekilde genişletildi. Sınırlar, 1889'da genişletilerek, Thames'in güneyinde bulunan Grandpont ve New Hinksey bölgelerinin idaresi Berkshire eyaletinden Oxfordshire eyaletine devredildi.  Aynı zamanda, Summertown ve Cowley'in batı bölgesi de kent sınırlarına dahil edildi. 1890'da Oxford bağımsız bir ilçe oldu.

Oxford Belediye Sarayı Henry T. Hare tarafından yaptırılmıştır. Temeli 6 Temmuz 1893'te atıldı ve bir sonraki Kral VII. Edward  tarafından 12 Mayıs 1897'de açıldı. Bu alan, 1292 yılında inşa edilen Guild Salonu'ndan bu yana yerel yönetimin merkezi olmuştu. Oxford bir şehir olmasına ve valilik tarafından idare edilmesine rağmen, bu bina halen geleneksel adıyla, "Belediye Sarayı" olarak adlandırılıyor.

20. ve 21. yüzyıllar

Birinci Dünya Savaşı sırasında Oxford halkı değişti. Üniversite üyelerinin sayısı, öğrenciler, eğitim görevlileri ve çalışanlar askere gidince önemli ölçüde azaldı. Üniversite yurtlarının bazıları eğitilen askerler için kullanıldı. Süregelen savaşla ilgili bir diğer ayrıntı ise; savaşta yaralanan ve sakatlanan askerlerin tedavisi için; Belediye Sarayı ve Muayene Okulu ile Somerville Koleji gibi Üniversite binalarında yeni açılan hastanelerin dolup taşması oldu.

Baskı ve yayıncılık endüstrilerinin 1920'li yıllarda yaygınlaşmasıyla beraber, 20. yüzyılın başlarına kadar Oxford'ta, hızlı bir nüfus artışı ve endüstriyel gelişme yaşandı. 1929'da şehrin sınırları, doğuda Headington, Cowley ve Iffley banliyölerini ve kuzeyde Wolvercote'yi kapsayacak şekilde genişletildi.

Ayrıca, 1920'lerde Oxford ekonomisi ve toplumu büyük bir dönüşüm geçirdi; William Morris tarafından kurulan Morris Motorlu Taşıtlar Şirketi şehrin güney doğu ucundaki Cowley'de seri üretim yapmaya başladı. 1970'lerin başında Cowley'deki, büyük Morris Motorlu Taşıtlar ve Fisher Çelik Pres fabrikalarında 20.000'in üzerinde işçi çalışıyordu.  Bu dönemde, Oxford, iki farklı yüzü olan bir şehirdi: Magdalen Köprüsü'nün batısındaki üniversite şehri ve doğudaki araba şehri. Bu durumdan, "Oxford, Cowley'in sol yakasıdır" şeklinde bir mizahi yaklaşım ortaya çıktı. British Leyland otomotiv şirketinin çökmesiyle beraber, 1980 ve 1990'larda, Cowley'de büyük iş kayıpları yaşandı fakat aynı şirket günümüzde, daha küçük bir fabrikada BMW şirketinin başarılı modellerinden biri olan Mini otomobillerini üretiyor.  Cowley'deki orijinal araba imalat tesisinin büyük bir kısmı 1990'lı yıllarda yıkıldı ve günümüzde Oxford Ticaret  Parkı olarak hizmet veriyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Blitz olarak adlandırılan hava bombardımanı sırasında, Oxford şehri, muhtemelen çelik işletmeleri veya tersane gibi ağır sanayilere sahip olmadığı için bir hedef olarak görülmediğinden dolayı, bir bombardımana maruz kalmadı, fakat Londra ve diğer şehirlerden kaçan insanlarla şehir dolup taştı. Üniversitenin kolej binaları askeri eğitim barakaları olarak kullanıldı ve acemi askerler usta birliğine hazırlandı.

6 Mayıs 1954'te, 25 yaşındaki tıp öğrencisi Roger Bannister'in, Oxford'daki Iffley Yolunda, bir millik bir mesafeyi dört dakikadan kısa bir sürede koştuğu belgelenmiştir. Daha önce Oxford Üniversitesi'nde eğitim almış olmasına rağmen, Bannister o dönemde Londra'daki St Mary Hastanesi Tıp Fakültesinde okuyordu.

Daha önce Oxford Sanat Okulu olarak adlandırılan, Oxford'ta kurulan ikinci üniversite olan Oxford Brookes Üniversitesi, daha sonraları Oxford Politeknik Okuluna dönüşmüştür ve Headington Hill'de yer alır. 1991 yılında tanınmıştır ve ve son on yıldır Birleşik Krallık'taki en iyi üniversite seçilmektedir. Okulun kurucu müdürü John Henry Brookes anısına, ismi üniversiteye verilmiştir.

Otomobil fabrikaları ve hastanelerde çalışmak üzere bölgeye akın akın göç edenler, son dönemlerde güney Asya'dan göç edenler ve yoğun öğrenci nüfusu ile, Oxford şehri göze çarpan bir kozmopolit karaktere bürünmüştür. Özellikle de Headington ve Cowley Caddesi bölgelerinde birçok bar, kafeterya, restoran, kulüp, etnik mağazalar ve ayak üstü yemek lokantaları yer alır ve her yıl Cowley Caddesi Karnavalı düzenlenir. 

Oxford, İngiltere'nin en farklı küçük şehirlerinden biridir: 2005 yılındaki en son nüfus tahminleri, nüfusun %27'sinin etnik azınlık gruplarından oluştuğunu ve %16,2'sinin de beyaz olmayan etnik azınlık gruplarından oluştuğunu göstermektedir. Bu rakamlar, şehre son zamanlarda yapılan uluslararası göçü hesaba katmıyor; 2005/06 ve 2006/07 yıllarında yurt dışından 10.000'den fazla kişi Oxford'da Ulusal Sağlık Sigortası Kaydı yaptırdı.

Oxford coğrafyası

Oxford nerede?

Oxford, 51 ° 45'07 "K enlemi ve 1 ° 15'28" B boylamı arasında yer alır Kartezyen koordinat sistemi referans kodu SP513061'dir (genellikle merkez olarak düşünülen Carfax Tower civarı).

Oxford, Reading'in 39 km (24 mil) kuzey batısında, Swindon'un 42 mil (26 mil) kuzeydoğusunda, Cheltenham'ın 58 km (36 mil) doğusunda, Gloucester'in 69 km (43 mil) doğusunda, Milton Keynes'in 47 km (29 mil) güney-batısında, Evesham'ın 61 km (38 mil) güneydoğusunda, Rugby'nin 69 km (43 mil) güneyinde, Londra'nın 82 km (51 mil) kuzey-batısında yer alır. Cherwell ve Thames nehirleri (Latince adlarıyla Thamesis ve Isis olarak da bilinirler) Oxford'tan geçer ve şehir merkezinin güneyinde buluşurlar.

Oxford iklimi

Oxford'da ılıman deniz iklimi hakimdir (Köppen iklim sınıflandırmasına göre "Cfb"). Atlantik'ten gelen hava koşullarıyla beraber, yağışlar yıl geneline eşit dağılır. Şimdiye kadar Oxford'da kaydedilen en düşük sıcaklık, Ocak 1982'de  -16.6 ° C (2.1 ° F) idi. 2003 Avrupa sıcak hava dalgası sırasında, Ağustos 2003'te Oxford'da kaydedilen en yüksek sıcaklık 35.6 ° C (96 ° F) idi. Oxford ile Worcestershire Pershore bölgelerinde benzer iklimler hakimdir.

Aşağıdaki ortalama koşullar Radcliffe Meteoroloji İstasyonundan alınmıştır. İngiltere'de gözlenen en uzun sıcaklık ve sürekli yağışın kaydedildiği yerdir. Bu kayıtlar Ocak 1815 tarihinden beri tutulmaktadır. 1767 tarihinden itibaren yağışlar, bulutlar ve sıcaklığın düzensiz aralıklarla ölçüldüğü bilinmektedir.

Oxford'un bölgeleri

Şehir merkezinin yanı sıra, Oxford şehri sınırları dahilinde birkaç banliyö ve mahalle bulunmaktadır: Bunların arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

 • Blackbird Leys 
 • Cowley 
 • Temple Cowley 
 • Iffley 
 • Littlemore 
 • Rose Hill 
 • Cutteslowe 
 • Headington 
 • New Marston 
 • Jericho 
 • Kuzey Oxford 
 • Park Town 
 • Norham Malikanesi 
 • Walton Malikanesi 
 • Osney 
 • Summertown 
 • Sunnymead 
 • Waterways 
 • Wolvercote 

Şehir sınırları dışındaki banliyöleri ve mahalleleri şunları içerir:

 • Botley
 • Cumnor Hill 
 • Dean Court 
 • North Hinksey 

Oxford ekonomisi

Oxford, eğitim, araştırma ve turizmin yanı sıra imalat, yayıncılık ve bilim tabanlı endüstrileri de içeren çok çeşitli bir ekonomiye sahiptir.

Oxford'da otomobil üretimi

1910 yılında Morris Motorlu Taşıtlar Şirketinin şehirde kurulmasıyla beraber, Oxford şehri önemli bir otomotiv sanayi merkezi oldu. BMW'ye ait Mini model otomobillerin ana üretim bölgesi Oxford'un, Cowley banliyösündedir.

Oxford'da yayıncılık

Oxford Üniversitesi'nin bir bölümü olan Oxford Üniversitesi Basınının merkezi şehirdedir ancak artık kendi kağıt fabrikasını ve matbaasını işletmemektedir. Kent ayrıca Wiley-Blackwell, Elsevier ve birkaç küçük yayın evinin İngiltere'deki işletmelerine ev sahipliği yapıyor.

Oxford'da bilim ve teknoloji

Üniversitenin varlığı, Oxford Instruments (Araç Gereç), Research Machines (Araştırma Makineleri) ve Sophos gibi pek çok bilim ve teknoloji tabanlı işi alanının kurulmasını sağladı. Üniversite, teknoloji transferini teşvik etmek için 1987'de Isis Innovation adlı yenilikçi bir şirket kurdu. Oxford Bilim Parkı 1990 yılında kuruldu ve üniversiteye ait Begbroke Bilim Parkı, şehrin kuzeyinde yer alıyor.

Oxford, giderek dijital icatlar ve yenilikler merkezi olarak ünlenmeye başladı. Bu girişimlerin örneklerinden biri de Digital Oxford şirketidir.

Oxford'da, Passle, Brainomix, Labstep ve daha pek çok yeni şirketler kuruldu.

Oxford'da eğitim

Üniversitenin varlığı Oxford'un eğitim endüstrisi merkezi olmasına yol açtı. Şirketler çoğu zaman personelinin eğitimi için Oxford Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarından istifade eder ve Hayat Boyu Eğitim programı, özellikle Oxford'u ön plana çıkaran bir pazarlama metodu uygular.

Oxford'da bira imalatı

Oxford'un uzun bir bira imalatı geçmişi vardır. Kolejlerin birçoğunda özel bira fabrikaları vardı, bunlardan biri Brasenose'de 1889 yılına kadar faaliyette kaldı. 16. yüzyılda bira ve mayalı içki üretimi, şehirde en çok kazandıran meslekti. Castle Mill Stream (Kale Değirmen Deresi) yakınlarında, Brewer ve Paradise Caddelerinde bira fabrikaları vardı.

Oxford'un hızla genişlemesi ve demir yolu bağlantılarının 1840'lardan sonra gelişmesi bira ticaretinin yayılmasını kolaylaştırdı. Oxford'un bira pazarının genişlemesinin yanı sıra demir yolları, şehirden uzak olan bira üreticilerine pazarda yer alarak rekabet etme imkanı sağladı. 1874 yılına kadar Oxford'da dokuz bira fabrikası ve farklı bölgelerde imal edilen bira markalarının distribütörleri vardı. Bu dokuz bira fabrikası: Cowley Road bölgesindeki Flowers & Co, Hall's St Giles Bira Fabrikası, Hall's Swan Bira Fabrikası, Queen Caddesindeki Hanley's Şehir Bira Fabrikası, St. Ebbes'teki Le Mills Bira Fabrikası, St Thomas Ceddesindeki Morrell's Lion Bira Fabrikası, Queen Caddesindeki Wootten Simonds Bira Fabrikası, Park End Caddesindeki Weaving's Eagle Bira Fabrikası (1869 itibarı ile Eagle Steam Bira Fabrikası) ve Wootten ile Cole şirketine ait St. Clement's Bira Fabrikası.

Daha sonra Swan Bira Fabrikası olarak adı değişen Swan's Nest Bira Fabrikası, 18. yüzyılın başında Paradise Caddesinde kuruldu ve 1795 yılında William Hall tarafından satın alındı. Biracılık, bölgedeki diğer bira fabrikalarını satın alan, Hall's Oxford Bira Fabrikası ile beraber ün kazandı. Hall's  Bira Fabrikası, 1926'da Samuel Allsopp & Oğulları tarafından satın alındı ​​ve bu tarihten sonra Oxford'da bira üretimine son verdi.

Morrell, 1743'te Richard Tawney tarafından kuruldu. Richard Tawney, 1782'de Mark ve James Morrell ile ortaklık kurdu ve üçü şirketin yeni sahibi oldular. Şiddetli bir aile tartışmasından sonra bu çok sevilen bira fabrikası 1998'de kapatıldı; bira markaları Thomas Hardy Burtonwood bira fabrikası tarafından satın alındı. Fabrikanın işlettiği 132 birahane, Amerikan hamburger zinciri Fuddruckers'ın sahibi olan Michael Cannon tarafından, Morrells of Oxford adlı yeni bir şirket adı altında satın alındı. Yeni sahipler birahanelerin çoğunu 2002'de Greene King şirketine sattı. The Lion Bira Fabrikası 2002'de lüks dairelere dönüştürüldü.

Bellfounding

Loughborough eyaletinden Taylor ailesinin, Oxford'da 1786 ile 1854 yılları arasında çan-dökümhanesi vardı.

Oxford'da alışveriş

 • Broad Caddesi
 • Clarendon Alışveriş Merkezi 
 • Cornmarket Caddesi 
 • George Caddesi 
 • Golden Cross 
 • The High Street 
 • Little Clarendon Caddesi 
 • Queen Caddesi, Oxford 
 • Kapalı Pazar 
 • Turl Caddesi 
 • Westgate Alışveriş Merkezi 
 • Gloucester Green 
 • Cowley Road 

Şehir merkezinin dışında:

 • Banbury Road, Summertown, Oxford
 • Botley Road, Oxford 
 • Cowley Perakende Alışveriş Parkı, Cowley, Oxford 
 • Cowley Road, Oxford 
 • Iffley Road, Oxford 
 • Londra Road, Headington, Oxford 
 • North Parade (Kuzey Geçiti), Oxford 
 • St Clement's, Oxford 
 • Templars Square alışveriş merkezi, Cowley, Oxford 
 • Walton Caddesi, Jericho, Oxford 
 • New Botley 

Oxford'da gezilecek yerler

Oxford'da üniversite ve kolejlere ait birçok önemli turistik yer vardır. Birçok ünlü kurumun yanı sıra şehir merkezinde, Carfax Kulesi ve Aziz Meryem (St Mary the Virgin) Üniversite Kilisesi yer alır ve her ikisinin kulesi şehir manzarasına hakimdir. Birçok turist, tarihi Kapalı Çarşıda alışveriş yapmaktadır. Yaz aylarında Thames / Isis ve Cherwell nehirlerinde tekne gezintileri popülerdir.

Oxford Üniversitesi

Oxford Üniversitesi İngilizce konuşulan ülkelerde, dünyadaki en eski üniversitedir ve dünyanın en ünlü ve en prestijli yüksek öğrenim kurumlarından biridir ve her kontenjan için ortalama dokuz başvuru yapılmaktadır. Akademik personelinin %40'ı ve lisans öğrencilerinin ise %17'si yurt dışından gelmektedir. Times Yüksek Öğretim Dünyası Üniversite Sıralamalarına göre, günümüzde dünyanın en büyük üniversitesi olarak kabul edilmektedir.

Oxford, öğrenci tabanlı eğitim sistemiyle ünlüdür ve öğrenciler haftada ortalama bir saatlik bir ders vermektedirler.

Oxford şehir merkezi

En çok turist çeken yerlerden biri olan Oxford şehir merkezinde (2008'de 9,1 milyon, 2009 yılında da bu sayıya yakın rakamlar), aynı zamanda birçok dükkan, birkaç tiyatro ve buz pateni pisti bulunuyor. Tarihi binaların yer aldığı bölge, film ve TV ekipleri için popüler bir çekim alanıdır.

Kent merkezi nispeten küçüktür ve Cornmarket Caddesi (trafiğe kapalı), Queen Caddesi (tek şerit trafik ve diğer şerit yayalar için ayrılmıştır), St Aldate ve High Caddelerinin kesiştiği Carfax kavşağında yer alır. Cornmarket Caddesi ve Queen Caddesi, Oxford'un çeşitli zincir mağazalarının yanı sıra bağımsız perakendecilerin de bulunduğu caddelerdir. En uzun cadde Boswell'dir ve 1738'de kurulmuştur. St Aldate Caddesinde birkaç dükkan ve Belediye binası, şehir karakolu ve belediye meclisi bürosu gibi birkaç yerel idare binası yer alır. High Caddesi (cadde tarih boyunca ihmal edilmiştir), dört caddenin en uzundur ve birçok dükkan ve lüks mağaza zincirleri ile  beraber çoğunlukla üniversite ve kolej binalarının bulunduğu caddedir.

Şehir merkezinde iki küçük alışveriş merkezi yer alır: Clarendon Merkezi ve Westgate Merkezi. Westgate Merkezinin adı, şehir surlarındaki Batı Kapısından gelir ve Queen Caddesi'nin batı ucunda yer almaktadır. Oldukça küçüktür ve bir dizi zincir mağaza ve bir süpermarket içerir.

Westgate Alışveriş Merkezi ile ilgili, büyük ve tartışmalı bir tadilat planı yapılmaktadır; planlara göre, 1.335 araçlık yeraltı otoparkı, 90 yeni dükkan ve bar ve 21.000 m2 (230,000 fit kare) büyüklüğündeki John Lewis mağazası ile beraber alışveriş merkezinin alanı üç katına çıkarılarak toplam 230.000 m² (21.000 m2) olarak genişleyecektir. Mevcut merkezin ve çevredeki Bonn Meydanı alanının tamamen yenilenmesi için yeni ve geliştirilmiş bir ulaşım sistemi gerekmektedir. Geliştirme planları bir dizi yeni konut içermektedir ve 2011'de mevcut finansal şartlar nedeniyle ertelenmesine rağmen uygulamaya geçilmesi beklenmektedir.

Blackwell Kitabevinin, mağara gibi inşa edilen büyük Norrington Salonu ile (10.000 fit kare), Avrupa genelinde kitap satışına yönelik en büyük tek bölmeli kitabevi olduğu iddia edilmektedir.

Bodleian Kütüphanesi

Oxford Üniversitesi, İngiltere'deki en büyük üniversite kütüphane sistemine sahiptir ve 11 milyondan fazla ciltli kitabı barındıran 190 km (120 mil) uzunluğundaki kitap raflarıyla Bodleian kitaplığı, Britanya Kütüphanesinden sonra İngiltere'nin ikinci en büyük kütüphanesidir. Bodleian, resmi emanet kütüphanesi olup, İngiltere'de yayınlanan her kitabın ücretsiz bir kopyasını talep etme hakkına sahiptir. Bu nedenle, koleksiyonuna eklenen kitaplarla beraber, raf uzunluğu her yıl beş kilometre (üç mil) artmaktadır.

Ziyaretçiler rehber eşliğinde Eski Bodleian Kütüphanesini gezerek, içerideki 15. yüzyıl İlahiyat Okulu, Orta Çağ Dükü Humfrey'in Kütüphanesi, Radcliffe Odası gibi tarihi odaları görebilir. Weston Kütüphanesi, 2015 yılında yeniden geliştirilerek, yeni bir mağaza, kafeterya ve sergi galerisi ile ve tekrar ziyarete açıldı.

Müzeler ve galeriler

Oxford'da birçok önemli müze, galeri ve koleksiyon bulunur, çoğunda giriş ücreti ödenmez ve turistler için başlıca cazibe merkezlerindendir. Büyük bir kısmı, Oxford Üniversitesi'ne bağlıdır.

Bunların ilki, dünyanın ilk üniversite müzesi ve İngiltere'deki en eski müze olan Ashmolean Müzesidir. İlk bina 1678-1683 yılları arasında, 1677'de Oxford Üniversitesi'ne verilen ansiklopedi arşivini barındırmak üzere inşa edilmiştir. Müze, büyük bir yeniden yapılandırma sonrasında 2009'da tekrar açılmıştır. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Turner ve Picasso'nun eserlerinin yanı sıra Akrep Gürzü (Scorpion Macehead), Paros Mermeri ve Alfred Mücevheri gibi değerli sanat ve arkeoloji hazineleri koleksiyonlarına sahiptir. Ayrıca, "Mesih" olarak adlandırılan, Stradivarius yapımı bozulmamış bir keman, bazılarına göre günümüze kalan en güzel örneklerden biri olarak değerlendirilir.

Üniversite Doğa Tarihi Müzesi, üniversitenin zoolojik (hayvan bilimi), böcek bilimi ve jeolojik örneklerini barındırır. Parks Road'daki büyük bir neo-gotik binada, Üniversitenin Bilim Departmanında yer alır. Koleksiyonda, Tyrannosaurus rex (Tiranozor) ve Triceratops dinozor iskeletleri ve dünya genelindeki, en mükemmel dodo güvercini iskeleti yer alır. Aynı zamanda Marcus du Sautoy tarafından yönetilen, Toplumsal Bilim Anlayışı, Simonyi kürsüsü de bu müzede yer alır.

Doğal Tarih Müzesine bitişik olarak, 1884 yılında kurulan ve şu anda 500.000'den fazla objenin bulunduğu Üniversitenin arkeolojik ve antropolojik koleksiyonlarını sergileyen Pitt Rivers Müzesi yer alır. Yakın bir geçmişte yeni bir araştırma ek binası inşa edildi. General Augustus Pitt Rivers bu müzenin kuruluşunda bağış yaparken, Üniversitede antropoloji ana bilim dalının kurulmasını şart koşmuştu ve bu yüzden bu müzenin çalışanları kuruluşundan beri Oxford Üniversitesinde antropoloji derslerine girmektedir.

Broad Caddesinde yer alan Bilim Tarihi Müzesi, müze olarak açılıp günümüze kadar ayakta kalabilen, dünyanın en eski müzesidir. Antik çağdan 20. yüzyıla kadar, bilim tarihinin hemen her alanını temsil eden, 15.000 eser bulunmaktadır.

St Aldate bölgesinde yer alan Üniversitenin Müzik Fakültesi'nde, Bate müzik enstrümanları koleksiyonu bulunmaktadır. Batı klasik müziğinde, Orta Çağ döneminden itibaren kullanılan enstrümanların çoğu koleksiyonda bulunur. Christ Church Resim Galerisi, 200'den fazla eski şaheserden oluşan bir koleksiyonu sergiler. Üniversitenin ayrıca Oxford Üniversitesi Basın Müzesi'nde bir arşivi bulunur.

Oxford'daki diğer müzeler ve galeriler arasında Oxford Modern Sanat , Oxford Müzesi, Oxford Kalesi ve Hikaye Müzesi yer alır.

Diğer cazibe merkezleri

 • Christ Church Cathedral (Mesih Kilisesi Katedrali), Oxford
 • Headington Shark (Köpekbalığı Anıtı) 
 • Oxford Botanik Bahçesi 
 • Sheldonian Tiyatrosu 
 • Meryem Ana Kilisesi 
 • Malmaison Hotel, Orta Çağ Oxford Kalesi'nin bir bölümünde, hapishaneden dönüştürülmüştür. 

Oxford'da parklar

Oxford çok yeşil bir şehir olup, çevre yolu içinde birçok yürüyüş parkı ve doğal alan bulunur. Çevre yolunun hemen dışında da birkaç yeşil alan yer alır. Oxford çevre yolu sınırlarında veya hemen dışında toplamda 28 doğal rezerv bulunur.

 • Üniversite Parkları
 • Mesopotamia (Mezopotamya) 
 • Rock Edge Doğal Rezervi 
 • Lye Vadisi 
 • Güney Parkı 
 • CS Lewis Doğal Rezervi 
 • Shotover Doğal Rezervi 
 • Meadow Limanı 
 • Cutteslowe Parkı 

Oxford'da ulaşım

Hava yolu

Bölgedeki daha büyük hava alanlarına ek olarak, Kidlington'da, Londra Oxford Hava alanı bulunur. Hava alanında Oxford Havacılık Akademisi, pilot eğitim merkezi ve birkaç özel jet şirketi de yer alır.

Otobüsler

Oxford ve banliyölerinde otobüs servisleri, Oxford Otobüs Şirketi ve Stagecoach Oxfordshire ile Thames Seyahat, Arriva ve diğer birkaç operatör tarafından işletilmektedir.

Arriva şirketi, 280 Sapphire otobüsü ile Wheatley üzerinden Aylesbury bölgesine ve Thame ve Haddenham bölgelerine haftanın yedi günü, 20 dakikada bir seferler düzenlemektedir. Yeni Sapphire otobüslerinde üç uçlu elektrik prizleri, deri koltuklar ve ücretsiz kablosuz bağlantı hizmeti vardır.

Oxford'da, şehir merkezine sık işleyen otobüs güzergahlarına bağlantı yapan beş park ve otopark bulunur.

 • Pear Tree (otobüs 300)
 • Redbridge (otobüs 300) 
 • Seacourt (otobüs 400) 
 • Thornhill (otobüs 400) 
 • Water Eaton (otobüs 500) 

John Radcliffe Hastanesi'ne (Thornhill ve Water Eaton'dan) ve Churchill ve Nuffield Hastanelerine (Thornhill'den) otobüs seferleri yapılmaktadır. Oxford, 2015 yılı itibarıyla İngiltere'deki en büyük şehir parkı ve yolculuk ağlarından birine sahiptir. Beş otoparkın, toplam 4.930 araçlık park yeri vardır ve bu otoparklarda, Oxford Otobüs İşletmeleri Şirketi tarafından işletilen 20 adet çift katlı otobüs toplamda 1.959 koltuk kapasitesine sahiptir. York ile karşılaştırıldığında, York'ta toplam 6 park ve otopark bulunur; toplamda 4.970 araçlık park yerine sahiptir. 35 adet tek katlı First York otobüsüyle verilen hizmetteki koltuk kapasitesi 1.548 dir.

Oxford Otobüs İşletmeleri müşterilerinin %58'inden fazlası ITSO şirketinin akıllı kartını kullanıyor.

Kasım 2014'te, Oxford SmartZone (Akıllı Alan) bölgesi içindeki hemen hemen tüm Oxford Otobüs İşletmeleri otobüsleri, ücretsiz kablosuz ağıyla donatılmıştır.

Küçük bir dizel jeneratörü ile pil gücüyle çalışan melez otobüsler, 15 Temmuz 2010'dan itibaren Oxford'da, Stagecoach Oxfordshire 1 (Şehir merkezi - Cowley - Blackbird Leys) güzergahında kullanılmaya başlandı. Hem Stagecoach Şirketi hem de Oxford Otobüs İşletmeleri, şehirde çok sayıda melez otobüs ile hizmet vermektedir. Oxford Otobüs İşletmeleri, 2014 yılında, Brookes Üniversitesi için sözleşmeli olarak yürüttüğü hizmetler için, 20 araçlık volan enerji deposuna sahip otobüs filosunu tanıttı. Elektrikli melez otobüsler, batarya haznesi ve yakıttan tasarruf için akaryakıt deposu kullanırken, volan enerji deposuna sahip otobüsler yüksek hızlı çarkları kullanıyor.

Şehirlerarası otobüs

Oxford ile Londra arasında sık işleyen otobüs seferleri düzenlenmektedir. X90 numaralı Oxford-Londra seferi Oxford Otobüs İşletmeleri tarafından yapılırken, Oxford Tube ise Stagecoach Oxfordshire tarafından işletilmektedir. Oxford Otobüs İşletmeleri, Heathrow ve Gatwick hava limanlarına servis hizmetlerini de yürütüyor.

Gloucester Green'de bir otobüs durağı bulunur ve ağırlıkla hava alanı ve Londra otobüsleri için kullanılır. National Express ve X5 gibi diğer uzun mesafe otobüsleri,  Milton Keynes ve Cambridge güzergahlarına sefer yapar.

Bisiklet

İngiltere'deki şehirler arasında, Oxford, iş yerine bisikletle gidenlerin oranında ikinci en çok yüzdeye sahip şehirdir.

Demiryolu

1844'de Büyük Batı Demir Yolları (Great Western Railway) Oxford'u, Didcot ve Reading üzerinden Londra'ya (Paddington) bağladı. 1851 yılında Londra ve Kuzey Batı Demir yolları kendi rotasını açtı ve Oxford ile Londra'yı (Euston), Bicester, Bletchley ve Watford üzerinden birbirine bağladı.

1864 yılında, Thame, High Wycombe ve Maidenhead üzerinden Paddington'a üçüncü bir rota sağlandı; 1906 yılında Denham yolu ile High Wycombe ve Londra (Paddington) arasında doğrudan bir rota açılarak, yolculuk süresi kısaltıldı. Oxford'dan Londra'ya olan mesafeler: Bletchley üzerinden 78 mil (125.5 km), Didcot ve Reading üzerinden 63.5 mil (102.2 km), Thame ve Maidenhead üzerinden 63.25 mil (101.8 km) ve Denham üzerinden 55.75 mil (89.7 km) idi. Sadece orijinal (Didcot) rotası halen tam olarak ve diğer hatların bazı kısımları kullanımdadır.

Ayrıca kuzey ve batı rotaları vardı. Banbury hattı 1850'de açıldı ve 1852'de Birmingham'a kadar uzatıldı; Worcester'a giden bir rota 1853'te açıldı. 1862'de Witney'e bir şube açıldı ve 1873'te Fairford'a kadar uzatıldı. Witney ve Fairford hattı 1962'de kapandı, ancak diğerleri açık kaldı.

Oxford'da üç ana tren garı bulunur. Birincisi 1844'te Grandpont'ta açıldı, ancak bu istasyon, kuzey hattına giden yollar için uygun olmayan bir gardı; Birmingham yolunun açılmasıyla birlikte 1852'de Park End Caddesi'ndeki mevcut istasyonla değiştirildi. Rewley Yolu'ndaki bir başka tren garı, Bletchley rotasına hizmet etmek üzere 1851'de açıldı. Bu istasyon 1951'de kapandı. Birçok yerel tren istasyonu da vardı; günümüzde hepsi kapalıdır.

Oxford tren istasyonu şehir merkezinin yarım mil (yaklaşık 1 km) batısında yer alır. İstasyonda birkaç güzergaha tren seferleri düzenlenir: Manchester ve Edinburgh'a uzanan CrossCountry seferleri, İstasyonun işletmesini de yapan Büyük Batı Demir Yolları İşletmelerinin, Londra ( Paddington) Worcester ve Banbury seferleri ve arada bir Chiltern Demir Yolları tarafından yapılan Birmingham seferi.

Mevcut demir yolu istasyonu 1852'de açıldı. Oxford, 2014/2015 tarihinde 18 ay süreyle kapatıldıktan sonra saatte 161 km hız kapasitesine yükseltilerek tekrar faaliyete geçirilen, kısa mesafeli Bicester hattının kesişme noktasındadır. Bu hattın uzatılarak, Doğu Batı Demir Yolları Bağlantısının oluşturulacağı tahmin edilmektedir. Chiltern Demir yolları, Oxford ile Londra Marylebone arası seferler düzenlemektedir ve 2014'te Bicester Kasabası ve Chiltern Ana Hattının güneyi arasında yaklaşık 400 metrelik rayların döşenmesi için sponsorluk yapmıştır. Bu hat, Paddington ve Didcot Parkway istasyonlarına uğramadan, High Wycombe ile London Marylebone istasyonlarını birbirine bağlar. Doğu Batı Demir Yolları Bağlantısının, Milton Keynes, Bedford, Cambridge ve nihai olarak Ipswich ve Norwich üzerinden devam edeceği ve böylece Londra üzerinden yapılan bağlantılara bir alternatif olacağı tahmin ediliyor. Oxford ve Cambridge arasındaki Varsity Hattı üzerinde Bedford ile bağlantı kurulması düşünülüyor. Bu durumda aradaki ray döşeli olmayan Sandy bölgesine yeni bir ağ döşenip, bağlantının Hitchin üzerinden yapılması planlanıyor.

Oxford, şehir sınırının hemen dışında bir kırsal alanda yer alan, Ekim 2015'te açılan Oxford Parkway tren istasyonunda da hizmet vermektedir. 

Demiryolu-havaalanı bağlantıları

Oxford istasyonundan hareket eden trenler direkt Hayes & Harlington'a gider ve Heathrow Bağlantı treniyle aktarma yapılarak Londra Heathrow Hava alanına gidilir. Yolcular, Gatwick Hava Alanına gitmek için Reading'te aktarma yaparak bağlantı yapan trenlere binebilir. Bazı CrossCountry Trenleri, Birmingham Uluslararası Hava Alanına ve daha yakınlarda bulunan Southampton Hava alanı Parkway'e direkt sefer düzenlemektedir.

Nehir ve kanallar

Oxford, tarihsel olarak Thames Nehri üzerinde önemli bir limandı; nehrin bu kesimine Isis deniyordu; 17. yüzyıldaki Oxford-Burcot Komisyonu Oxford'da nehir yolu ulaşımını geliştirmeye çalıştı. Iffley Kanal Havuzu ve Osney Kanal Havuzu şehir sınırları içinde yer almaktadır. Oxford Kanalı, 18. yüzyılda, Oxford'u Midlands ile birleştirmek için inşa edilmiştir.

Ticari ulaşım ile birlikte, nehir ve kanal eğlence amaçlı kullanıma açıldı. Oxford, 1858'de kurulan Salters Steamers Şirketinin ilk merkezi idi ve yarış tekneleri üreten bu şirket, Thames nehrinin yukarı kısımlarında popüler hale gelen eğlence teknelerin yaygınlaşmasında büyük rol oynadı. Firma, Folly Köprüsü'nden aşağı doğru Abingdon'a ve ötesine seferler düzenlemektedir.

Yollar

Günümüzde trafiğin şehir içinden akması büyük oranda azaltılmış olsa da; uzun zamandır, farklı ulaşım yollarının kavşağında yer alan Oxford şehrinde birçok motel ve tesis bulunmaktadır.

Oxford Çevre Yolu, şehir merkezini ve civardaki Marston, Iffley, Cowley ve Headington banliyölerini çevreler. Çevre yollarının bağlandığı otoyollar; batıya giden A34 otoyolu, A44 otoyolunun manevra alanı, A40 kuzey ve kuzeydoğu otoyolu, A4142/A423 batı otoyoludur. İki servis yolunun birleştiği, A44 otoyolunun manevra alanı hariç, çift şeritli otoyoldur ve 1966 yılında tamamlanmıştır.

Ana yollar

Oxford'a giden ana yollar:

A34 - Kuzey ve Midlands'ı Southampton limanına bağlayan bir ana yoldur. Oxford'un M40 yolunun kuzeyindeki J9 otoyolundan çıkarak, Oxford'un batısından geçer ve güneyde Newbury'ye ve Winchester'a gider ve Southampton'un 20,4 km kuzeyindeki M3 otoyoluyla birleşir. 

1998'deki Newbury kestirme yolunun tamamlanmasından bu yana, A34 otoyolunun bu bölümü tamamen kademeli bölünmüş çift şeritli yol olmuştur. Geçmişte, A34 otoyolu, Bicester, Banbury, Stratford-upon-Avon, Birmingham ve Manchester'a gidiyordu, ancak M40 otoyolunun tamamlanmasıyla beraber, J9 otoyolunda kesintiye uğrayıp, sonrasında Solihull'un 80 km uzağında yeniden başlar.

A40 - doğu istikametinde, M40 otobanının, J8 otoyoluna kadar çift şeritte devam eder, ve sonrasında yol ayrılarak High Wycombe ve Londra'ya gider. Çift şeritli otoyol Witney, Cheltenham, Gloucester, Monmouth, Abergavenny ve Brecon'dan geçerek; Llandovery, Carmarthen ve Haverfordwest üzerinden, Fishguard'a ulaşır.

A44 - Oxford'da başlar ve Evesham üzerinden Worcester, Hereford ve Aberystwyth'e gider.

A420 - Oxford'da başlayıp, Swindon ve Chippenham üzerinden Bristol'e gider.

Otoyol

Londra'yı Birmingham'a bağlayan M40 otobanı kentten geçer. M40 otobanı, 1974 yılında, Londra ile Waterstock bağlantı güzergahında, Oxford'a ulaştı. Birmingham'daki M40 uzantısı Ocak 1991'de tamamlandığında, kuzey yönüne doğru keskin bir virajla dönüyordu ve eski otoyolun bir mil uzunluğundaki bir kısmı çıkıntı yapmıştı. M40 otobanının şehir merkezine en yakın mesafesi 6 mildir (9.7 km). Otmoor'un doğusuna doğru bir virajla devam eder.  M40 otobanı, Oxford'un kuzeyinde A34 otoyolu ile birleşir.

Oxford'da eğitim

Oxford'da üniversiteler ve kolejler

Oxford'da, Oxford Üniversitesi ve Oxford Brookes Üniversitesi olmak üzere iki üniversite yer alır. Bu üniversitelerin yanı sıra, Oxford Üniversitesi bünyesinde kurulan bir yüksek öğrenim kurumu olan Ruskin Koleji de bulunmaktadır. İslam Azad Üniversitesinin, Oxford yakınlarında bir kampüsü yer alır.

Oxford'da medya

Ulusal BBC radyo istasyonlarıyla beraber, OXford ve civarında, BBC Oxford, Heart Thames Valley, Destiny 105, Jack FM ve Jack FM 2 ve ayrıca Oxide: Oxford Öğrenci Radyosu ( 2005 yılının Mayıs ayında 87.7 MHz FM bandında karasal yayına başlamıştır) gibi yerel istasyonlar da yer alır. Yerel bir TV istasyonu olan Six TV: The Oxford Kanalı, Nisan 2009'da kapandı. Kent, Southampton'dan yayın yapan, South Today programını naklen yayınlayan BBC TV haber kanalına da ev sahipliği yapmaktadır.

Popüler yerel gazeteler arasında The Oxford Times (haftalık özet), yan kuruluşu Oxford Mail (günlük küçük gazete) ve Oxford Star (küçük gazete, ücretsiz dağıtılır) ve Oxford Journal (küçük gazete; haftalık ücretsiz dağıtılır) yer alır. Oxford ayrıca birçok reklam ajansına ev sahipliği yapmaktadır.

Güncel Bilgi (yerel olarak Daily Info olarak adlandırılır), 1964'ten beri yayınlanan ve günümüzde, ilişkili bir web sitesi barındıran, bir etkinlik ve ilan gazetesidir.

Nightshift, 1991'den beri Oxford müzik dünyasını kapsayan aylık yayınlanan, yerel bir ücretsiz dergidir.

2003 yılında Kendin Yap anlamına gelen, Do It Youself (DIY), tabana yayılan bireysel medya türü yaygınlaşmaya başladı. Bağımsız, topluluk gazeteleri arasında Jericho Echo ve Oxford Prospect (Manzarası) yer alır.

Oxford'da kültürel etkinlikler

Oxford'da tiyatrolar ve sinemalar

 • Burton Taylor Stüdyosu, Gloucester Caddesi
 • Yeni Tiyatro, George Caddesi 
 • Odeon Sineması, George Caddesi 
 • Odeon Sineması, Magdalen Caddesi 
 • Eski İtfaiye Tiyatrosu, George Caddesi 
 • O'Reilly Tiyatrosu, Blackhall Sokağı 
 • Oxford Oyun Evi, Beaumont Caddesi 
 • Pegasus Tiyatrosu, Magdalen Yolu 
 • Phoenix Resim Evi, Walton Caddesi 
 • Ultimate Resim Sarayı, Cowley Yolu 
 • Vue Sineması, Grenoble Yolu 
 • North Wall Sanat Merkezi, Güney Geçidi 
 • Creation Tiyatro Şirketi 

Oxford'da edebiyat ve film

Oxford ile bağı olan meşhur yazarlar arasında aşağıdakiler yer alır:

 • Oxford'da yaşayan Brian Aldiss.
 • John Buchan, Tweedsmuir 1. Baronu; Brasenose Kolejinde eğitim gördü. Otuz Dokuz Basamak adlı kitabıyla tanınır ve ayrıca 32 roman ve birçok tarih kitabı, şiir ve deneme yazmıştır. 
 • The Dark Is Rising Sequence (Karanlıklar Silsilesi) romanıyla tanınan Susan Cooper 
 • Lewis Carroll (gerçek adı Charles Lutwidge Dodgson), Christ Church Üniversitesinde Öğrenci ve Matematik Öğretmeni. 
 • Müfettiş Morse romanların ve film senaryosunun yazarı Colin Dexter. Halen Oxford'da yaşamaktadır. 
 • John Donaldson (ölüm tarihi 1989), ömrünün son dönemlerini Oxford'da geçiren bir şair. 
 • Siobhan Dowd Oxford sakini; Oxford'da Lady Margaret Hall'da lisans öğrencisi olarak eğitim gördü. 
 • Kenneth Grahame, Oxford'da, St Edward's Okulunda eğitim gördü. 
 • Michael Innes (J. I. M. Stewart), Christ Church Üniversitesi 
 • Oxford'da yarı zamanlı olarak yaşayan P. D. James  
 • T. E. Lawrence, "Arabistanlı Lawrence", Oxford sakini, Jesus Üniversitesinde lisans, Magdalen'de lisansüstü eğitimi gördü. 
 • C. S. Lewis, Üniversite Kolejinde öğrenci ve Magdalen Üniversitesinde akademi üyesi 
 • Iris Murdoch, St Anne'de akademi üyesi 
 • Roman ve biyografi yazarı olan Carola Oman, şehirde doğup büyüdü. 
 • Iain Pears, Wadham'da lisans öğrencisi ve Oxford'da ikametgahı var, An Instance of the Fingerpost (Bir Dolaylı Anlatım Örneği) romanı şehirde geçer. 
 • Exeter'de lisans yapan Philip Pullman. 
 • Somerville'de lisans yapan Dorothy L. Sayers. 
 • J. R. R. Tolkien, Exeter'de lisans yapmış ve daha sonra Merton'da İngilizce Profesörü olmuştur. 
 • John Wain, St John's lisans ve daha sonra Oxford Üniversitesinde Şiir Dalında Profesör 1973-78 
 • Oscar Wilde, 1874'ten 1878'e kadar Oxford'da eğitim gören 19. yüzyıl şairi ve yazarı. 
 • Charles Williams, Oxford Üniversitesi Basını editörü. 

Oxford şehrinden bahsedilen eserler

 • Scarlet Pimpernel (Kırmızı Farekulak)
 • "Harry Potter" (bugüne kadarki tüm filmler) 
 • James A. Owen tarafından yazılan Imaginarium Geographica Günlükleri edebiyat serisi 
 • Thomas Hardy tarafından yazılan, Jude the Obscure (Adsız Sansız Bir Jude - 1895) (Oxford'dan, "Christminster" katedrali olarak bahsedilir). 
 • Max Beerbohm tarafından yazılan kitap Zuleika Dobson (1911)
 • Gaudy Night (Şatafatlı Gece - 1935), Dorothy L. Sayers. 
 • Brideshead Revisited (Brideshead'e Son Gidiş - 1945), Evelyn Waugh 
 • A Question of Upbringing (Bir Yetiştirme Sorunu - 1951), Anthony Powell 
 • Second Generation (İkinci Nesil 1964), Raymond Williams'ın romanı 
 • Young Sherlock Holmes (Genç Sherlock Holmes - 1985), Steven Spielberg 
 • Müfettiş Morse (1987) 
 • Where Rivers Meet (Nehirlerin Kesiştiği Yer -1988) John Wain üçlemesi Oxford'da geçer 
 • All Souls (Tüm Ruhlar - 1989) Javier Marías 
 • The Children of Men (Son Umut Filmi - 1992) P. D. James. 
 • Doomsday Book (Kıyamet Kitabı - 1992), Connie Willis 
 • His Dark Materials (1995'den itibaren) Philip Pullman tarafından yazılan edebiyat serisi  
 • Tomorrow Never Dies (Yarın Asla Ölmez - 1997) 
 • The Saint (Aziz - 1997) 
 • 102 Dalmatians (102 Dalmaçyalı - 2000) 
 • Endymion Spring (2006), Matthew Skelton 
 • Lewis (2007) 
 • The Oxford Murders (Oxford Cinayetleri - 2008) 
 • Mr. Nice (2010) Howard Marks'ın hikayesi 
 • X-Men: First Class (X-Men: Birinci Sınıf - 2011) 
 • Endeavour (Çaba - 2012) 
 • The Reluctant Cannibals (İsteksiz Yamyamlar 2013), Ian Flitcroft 

Oxford'da müzik

Oxford ve civardaki kasaba ve köylerde birçok başarılı grup ve müzisyen yetişti. En dikkat çekici Oxford'lu müzisyen grubu, Abingdon Okulu'nda tanışan Radiohead grubudur. Diğer tanınmış gruplar arasında: Supergrass, Ride, Swervedriver, Lab 4, Talulah Gosh, the Candyskins, Medal, the Egg, Unbelievable Truth, Hurricane No. 1, Crackout, Goldrush ve son zamanlarda meşhur olan Young Knives, Foals, Glass Animals, Dive Dive ve Stornoway grupları yer alır. 30 yılı aşkın süredir Oxford müzik sahnesinde yer alan ve kurulan bu gruplarla ilgili ''Anyone Can Play Guitar?'' (Herkes gitar çalabilir mi?) adlı bir belgesel çekilmiştir.

Oxford şehri, 1997 yılında, Oxford Brookes Üniversitesi dahil şehir çevresinde çeşitli mekanlarda, Travis, Bentley Rhythm Ace, Embrace, Spiritüalize ve DJ Shadow gibi grupların katılımıyla gerçekleşen Radio 1'in Sound City etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Ayrıca, 1887 yılında kurulan Oxford Silver Band, gibi birkaç Bakır nefesli çalgılar grubu da şehirde yer alır.

Oxford'da spor

Futbol

Şehrin önde gelen futbol kulübü Oxford United, ligin üst kademelerinde geçmişte bir takım başarılar elde etmiş olmasına rağmen şu anda lig futbolunun üçüncü kümesinde League One liginde mücadele ediyor. 1962'de Futbol Ligi'ne katıldılar ve üç yıl sonra Üçüncü Lige ve altı yıl sonra da İkinci Lige yükseldiler. Futbol Ligi'ne katıldıktan 23 yıl sonra, 1985 yılında, şimdiye kadar çıkabildikleri en yüksek lig olan Birinci Lige çıktılar. Birinci Lige yükseldikten sonraki sezonda İngiltere Lig Kupasını kazandılar ve bu ligde üç sene kaldılar. 1988'de küme düştükten sonra, 18 yıl boyunca talihsiz bir şekilde düşüş yaşadılar ancak 1996'da kısa bir süre için tekrar Birinci Lige (Premier League) yükselerek üç yıl daha bu ligde mücadele ettiler. 2006'da Ulusal Lige (Football Conference) düştüler ve dört yıl boyunca ulusal ligde kaldıktan sonra, 2010'da Futbol Ligi'ne geri döndüler. 2001 yılında Manor Ground stadyumundan, Blackbird Leys malikanesinin yakınında bulunan ve eski başkanları Firoz Kassam'ın adını taşıyan Kassam Stadyumuna taşındıktan beri bu statta top oynuyorlar. Kulübün önemli yöneticileri arasında Ian Greaves, Jim Smith, Maurice Evans, Brian Horton ve Denis Smith yer alır. Önemli oyuncular arasında John Aldridge, Ray Houghton, Tommy Caton, Matt Elliott, Nigel Jemson ve Dean Whitehead sayılabilir.

Oxford City Futbol Kulübü, Oxford United'dan ayrı, yarı profesyonel bir futbol kulübüdür. Üçüncü Futbol ligi olan ve Ulusal Ligde, Güney Liginin altıncı kümesinde mücadele ediyor. Oxford City Nomads Futbol Kulübü, Oxford City Futbol Kulübü ile aynı sahayı paylaşan ve Hellenic Futbol Ligi'nde oynayan bir başka yarı profesyonel futbol kulübüdür.

Rugby Ligi

2013'te Oxford Ragbi Ligi, İngiliz Ragbi Liginin üçüncü kademesi olan yarı profesyonel Ragbi Şampiyonası 1 Ligine katıldı. 1996 yılında kurulan Oxford Cavaliers, bir üst lig olan Ulusal Ragbi Birliğinde, Güney Liginde mücadele ediyor. Oxford Üniversitesi (The Blues) ve Oxford Brookes Üniversitesi (The Bulls) Üniversiteler arası Ragbi Ligi olan League BUCS Liginde mücadele ediyor.

Ragbi birliği

Oxford Harlequins Ragbi Futbolu Kulübü, şehrin ana Ragbi Birliği ekibi olup şu anda Güney Batı Liginde oynuyor.

Oxford R.F.C şehrin en eski takımıdır ve şu anda Berks, Bucks ve Oxon Şampiyonasında mücadele etmektedir. En ünlü oyuncusu, tartışmasız tüm İngiltere'nin tanıdığı, Jim Parsons olarak bilinen Michael James Parsons'du.

Oxford Üniversitesi Ragbi Futbolu Kulübü, 300'den fazla Oxford'lu oyuncusu ile Uluslararası şeref payesi olan en ünlü kulüptür. Bu oyuncular arasında Phil De Glanville, Joe Roff, Tyrone Howe, Anton Oliver, Simon Halliday, David Kirk ve Rob Egerton yer alır.

London Welsh (Londra Galler) Ragbi Futbolu Kulübü, Premiership liginin bir gereksinimi olarak stadyum kapasitesini arttırmak için, 2012'de Kassam Stadyumuna taşındı. 2015 sezonunun sonunda, küme düşen kulüp Oxford'tan ayrıldı.

Motosikler ve tazı yarışları

Oxford Cheetahs motosiklet yarışı ekibi, 1939'dan beri Cowley Oxford Stadyumunda yarışmaktadır. Cheetahs, 2007 yılına kadar Elite Liginde ve sonrasında Ulusal Ligde yarıştı. Seksenlerin sonlarında İngiltere'nin en başarılı kulübü olup ve 1985,1986 ve 1989 yıllarında İngiltere Lig şampiyonu oldular. Dört kez dünya şampiyonu olan Hans Nielsen kulübün en başarılı yarışçısı oldu.

Tazı yarışları 1939 yılından 2012 yılına kadar Oxford Stadyumunda gerçekleşti ve Pall Mall Stakes, The Cesarewitch ve Trafalgar Kupası gibi önde gelen bazı spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptı. Stadyum, 2012'de kapandı ve özgün halini korusa da artık kullanılmıyor.

Hokey

Oxford'da birkaç hokey kulübü yer alır. Oxford Hokeyi Kulübü (2011'de Oxford Belediyesi Hokey Kulübü ve Rover Oxford Hokey Kulübünün birleşmesiyle kuruldu) kendi sahasındaki maçların çoğunu Oxford Brookes Üniversitesi, Headington Kampüsündeki sahada oynuyor ve ayrıca Headington Kızlar Okulundaki ve Iffley Road'daki sahaları kullanıyor. Oxford Hawks kulübünün, Banbury Road bölgesinde, şehrin kuzeyinde Cutteslowe Parkta iki sahası bulunmaktadır.

Buz Hokeyi

Oxford City Stars (Şehir Yıldızları), Oxford Buz Pateni Sahasında oynayan yerel Buz Hokeyi Takımıdır. Yetişkinler ve çocuklar olmak üzere iki takımları vardır.

Amerikan futbolu

Oxford Saints, Oxford şehrinin, yetişkinler Amerikan Futbolu takımıdır. İngiltere'de en uzun süredir var olan Amerikan futbol kulüplerinden biri olan Oxford Saints, 1983'te kuruldu ve ülke çapında diğer İngiliz takımlarıyla 30 yılı aşkın bir süredir mücadele etmektedir.

Kriket

Oxford Üniversitesi Kriket Kulübü, 300'den fazla Oxford'lu oyuncusu ile Uluslararası şeref payesi olan Oxford'un en ünlü kulübüdür. Tanınmış oyuncuları arasında Colin Cowdrey, Douglas Jardine ve Imran Khan yer alır.

Oxfordshire Eyaleti Kriket Kulübü, Eyalet Alt Liginde oynuyor.

Kürek

Oxford Universitesi Kayık ve Kürekçilik Kulübü, dünyaca ünlü Tekne Yarışında (Boat Race) mücadele ediyor. Oxford, Donnington Köprüsü yakınında yer alan Oxford Kürek Kulübü'ne de ev sahipliği yapıyor.

Diğer sporlar

Marsh Lane'deki, OXSRAD spor tesisinde (Oxford City Futbol Kulübünün yanında) yer alan Headington Koşuculuk Kulübü, yılda ortalama 300 civarı üyesiyle, Oxford şehrinin tek yol koşusu kulübüdür. İki kez Olimpiyatlara katılan Mara Yamauchi'nin koşu kariyerine başladığı kulüptür.

Oxford kardeş şehirleri

 • Benevento, İtalya
 • Bonn, Almanya 
 • Katanya, İtalya 
 • Grenoble, Fransa 
 • Leiden, Hollanda 
 • León, Nikaragua 
 • Perm, Rusya