02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Müslüman

Toplam Müslüman nüfusu
Dünya çapında 1,6 milyar (2010 tahmini) 
İslam Peygamberi
Hz.Muhammed (s.a.v)
Dünyadaki Müslüman sayısı
Endonezya209.120.000 
Pakistan178.097.000 
Hindistan176.200.000 
Bangladeş134.430.000 
Nijerya77.300.000 
Mısır76.990.000 
İran73.570.000 
Türkiye71.330.000 
Cezayir34.730.000 
Fas31.930.000 
Irak31.340.000 
Afganistan31.330.000 
Sudan30.490.000 
Etiyopya28.680.000 
Özbekistan26.550.000 
Suudi Arabistan25,520,000 
Çin24.690.000 
Yemen23.830.000 
Suriye18.930.000 
Malezya18.100.000 
Dünyanın geri kalanı287.230.000 
İçindekiler
  1. Kimlere Müslüman denir?
  2. Müslüman kelimesinin kökeni
  3. Müslüman'ın anlamı
  4. Demografik bilgiler
  5. Müslüman Resimleri

Müslüman, tek tanrılı ve semavi bir din olan İslam'ı takip eden veya uygulayan bir kişidir. Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an, İslam Peygamberi Hz. Muhammed tarafından birebir Tanrının sözleri olarak ortaya çıkarıldı. Ayrıca Müslümanlar hadislerde görüldüğü gibi Muhammed'in öğretilerini ve uygulamalarını (sünnet) takip ederler. "Müslüman" kelimesinin Arapça anlamı "Allah'a teslim olan kimse"dir.

Müslümanlar'ın inançları şunları içerir: Tanrı (Arapça: الله Allāh) ebedi, her şeyden üstün , kesinlikle tek (tevhid veya monoteizm) ve eşsizdir. Tanrı kendi kendini idare edebilir ve ne doğmuş ne de doğurmuştur. İslam Dini : Hz. İbrahim, Hz. Musa,  Hz. İsmail ve Hz. İsa gibi birçok peygamber aracılığıyla daha önce ortaya atılan en eski bir inancın tam ve evrensel versiyonudur. İslam, bundan önceki mesajların ve vahiylerin zamanla kısmen değiştiğini (tahrip) ve ya bozulduğunu ancak Kuran'ın Tanrı'dan gelen nihai değişmemiş vahiy olduğunu söyler.

Müslümanların dini uygulamaları olarak sayılan İslam'ın beş şartı : Kelime-i Şahadet , namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca (hayatında en az bir kez) gitmektir .

Kimlere Müslüman denir?

Ortak düşünce, Kelime-i Şehadet getiren herkesin Müslüman olarak sayılacağı görüşüdür. Kelime-i Şehadet şunu belirtiyor :

Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve elçisidir.

Kur'an'da Tanrı tarafından yetki verilen bu durum Ali İmran suresi 18. ayetinde belirtilir. 

"Allah'tan başka İlah yoktur, Tanrı'nın kendisine söylediği aynı zamanda melekler ve bilgi sahibi olanların da tanıklık ettiği sözdür."

Müslüman kelimesinin kökeni

Müslüman (Arapça: مسلم, IPA: [mʊslɪm], / mʊzlᵻm /, / mʊslᵻm / veya moslem /) islam isim fiilinin bir parçasıdır ve üç harfli S-L-M'ye dayanır. Kadın Müslüman olana Müslime denir. (Arapça: مسلمة) (ayrıca "Muslimah" olarak çevrilir). Arapça çoğul formu, müslimun (مسلمون) veya müslimin (مسلمين), ve kadın formu müslimat (مسلمات) tır. 

İngilizce dilinde kullanılan hali "Muslim"dir. Bazen daha eski bir yazım olan "Moslem" olarak tercüme edilir. Moslem sözcüğü (Farsça: مسلمان, alternatif olarak Mosalman ) Orta Asya'da Müslümanların kullandıkları ortak bir eşdeğerdir. En az 1960'lı yılların ortalarına kadar pek çok İngiliz yazar, Mohammedans veya Mahometans terimini kullandı. Müslümanlar bu terimleri aşağılayıcı buldular. Çünkü terimler Müslümanların Tanrı yerine Muhammed'e ibadet ettiğini ima ediyordu. Diğer eskimiş terimler arasında Muslimite ve Muslimist bulunmaktadır.

Müslüman'ın anlamı

Müslüman filozof İbn-i Arabi şöyle dedi:

Bir Müslüman ibadetini yalnızca Allah'a adayan bir kişidir. İslam, kişinin dinini ve ibadetini Allah ile tek başına yapması demektir.

Kuran'da daha önceki peygamberler

Kur'an, Yahudilik ve Hristiyanlık içinde birçok peygamber ve haberciyi Müslüman olarak tarif etmektedir: Adem, Nuh, İbrahim, Yakup, Musa, İsmail ve İsa Peygamberler ile isimleri bilinmeyen tüm peygamberlerin hepsi Kur'an'da Müslümanlar olarak kabul edilmektedir. Kur'an'da bu kişilerin Müslüman olduklarını belirttiler, çünkü Allah'a teslim olmuş, mesajını vaaz etmiş ve dua, hayır, oruç ve hac gibi değerlerini onaylamıştır. Böylece, İsa'nın öğrencileri, Kur'an-ı Kerim 3: 52'de "Allah'a iman ediyoruz; bizim de Müslüman olduğumuza şahit ol" diyor. Müslüman inancında, Kur'an'dan önce, Tanrı, önemli İslam peygamberleri sayılan, Davud'a Zeburu, Musa'ya Tevrat'ı, İsa'ya İncil'i vermişti .

Müslüman Çocuk

Demografik bilgiler

En kalabalık Müslüman çoğunluğa sahip ülke, dünya Müslümanlarının % 12.7'sine ev sahipliği yapan Endonezya'dır; onu Pakistan (% 11.0), Bangladeş (% 9.2) ve Mısır (% 4.9) izlemektedir. Dünya Müslümanlarının yaklaşık % 20'si Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşamaktadır.

Ayrıca Hindistan, Çin, Rusya, Etiyopya, Amerika, Avustralya ve Avrupa'nın bir bölümünde Müslümanların  sayısı artmaktadır. Kendini Müslüman olarak tanımlayan kişiler arasında en fazla nüfusa sahip olan ülke Fas'tır. İnancını değiştiren ve göçmen topluluklar dünyanın hemen her yerinde bulunur.

Müslümanların % 75-90'ı Sünni'dir. İkinci ve üçüncü büyük tarikatlar olan Şii ve Ahmediye, sırasıyla % 10-20 ve % 1'dir.

Dünya nüfusunun dörtte biri yani yaklaşık 1.6 milyar takipçisi olan İslam, dünyadaki ikinci en büyük ve en hızlı büyüyen dindir. Özellikle genç Müslüman nüfusu fazladır ve doğurganlıkta dünya ortalaması olan 2,5'e kıyasla, 3,1 oranı ile hızla yayılmaktadır. Aynı çalışmaya göre, dinsel geçişin Müslüman nüfusu üzerinde hiçbir etkisi yoktur, çünkü İslam'ı kabul eden ve İslam'dan ayrılanların sayısı kabaca eşittir.

2011 yılındaki Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir çalışma, büyük dinler arasında  Müslümanların 15 yaş altında en fazla nüfusa sahip olduğu (toplam Müslüman nüfusun % 34'ü) ve yalnızca % 7'sinin 60 yaşın üstünde olduğunu tespit etmiştir (büyük dinler içinde en küçük yüzde). Aynı araştırmaya göre, Müslümanlar diğer önemli dini gruplardan daha yüksek doğurganlık hızlarına (3.1) sahiplerdir.

Müslüman Resimleri