03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Metropolitan Alan

İçindekiler
  1. Metropolitan ne demek?
  2. Metropolitan tanımı
  3. Mega şehir

Metropolitan ne demek?

Metropolitan veya büyük şehir alanı, ortak bir altyapı, sanayi ve iskanı paylaşan, yoğun ve kalabalık nüfuslu bir kent merkezi ve çevresindeki daha az nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerden meydana gelir. Büyük şehir alanları, mahalleler, ilçeler, nahiyeler, şehirler, kasabalar, şehir dışındaki siteler, banliyöler, vilayetler, bölgeler ve eyaletler gibi birçok idari birimleri ve belediyeleri kapsar. Toplumsal, ekonomik ve politik unsurların değişmesiyle beraber, büyük şehir alanları, önemli ekonomik ve politik bölgeler haline gelmiştir. Büyük şehir alanları, bir ya da daha fazla kentsel alanın yanı sıra uydu şehirleri, kasabaları ve kent merkezine sosyolojik ve ekonomik olarak bağlı olan, çalışanların gün içinde işe gidip geldiği kırsal alanları kapsar.

Büyük şehir alanlarının dışında kalan kentsel yerleşim merkezlerini tanımlamak için, daha küçük ölçeklerle benzer işlevsellik özellikleri açısından, 2006 yılında Alman profesörler tarafından ilk kez, bölgesel kent anlamına gelen ''regiopolis'' ve ''regiopolitan'' ya da sadece ''regio''  terimleri kullanıldı.

Metropolitan tanımı

Büyük Sao Paulo (Portekizce: Grande São Paulo), Brezilya'daki São Paulo eyaletinde yer alan büyük şehir alanı için kullanılan birçok terimden biridir. 

Metropolitan alan, yoğun bir kent merkezi ile kentsel bir nitelik taşımadığı halde istihdam ve ticaret açısından merkeze bağlı diğer bölgeleri birleştirir. Kent merkezinin dışında kalan bu bölgeler, banliyöler olarak bilinir ve kent merkezinden oldukça uzak mesafede yer alıp farklı bir siyasi yapıda olabilirler. Örneğin, Amerika'da California eyaletine bağlı El Monte ilçesinin, Los Angeles büyük şehir alanına girdiği kabul edilir.

Uygulamada, büyük şehir alanların karakteristik özellikleri, hem resmi hem de gayri resmi olarak tutarlı değildir. Bazı durumlarda, kentsel alanlardan biraz farklılık gösterirler ve diğer bazı durumlarda ise bir kentsel alan ile çok az ilişkisi olan geniş bölgeleri kapsarlar; büyük şehir alanları için yapılan karşılaştırmalı istatistikler bu hesaba katılmalıdır. Bir büyük şehir alanına dair verilen nüfus sayıları, milyonlarla ifade edilen rakamlarca değişkenlik gösterebilir.

Büyük şehir kavramının ortaya çıktığı 1950 yılından beri, temel olarak değişmedi, ancak coğrafi dağılım açısından önemli değişiklikler meydana geldi ve yeni değişikliklerin olması muhtemeldir. "Büyük şehir istatistik alanı" tabirinin tutarsızlığı sebebiyle, halk arasında genellikle büyük şehir hizmet alanı ya da büyük şehir alanı olarak kullanılan terimler, sadece bir şehri değil, aynı zamanda çevresinde yer alan ve şehrin etkisi altında kalan banliyöleri, şehir dışındaki siteleri ve bazı durumlarda da kırsal kesimleri tanımlamak için kullanılır.

Çok merkezli bir büyük şehir alanı, sürekli genişleyen kentsel alanların birleştirilmesiyle ortaya çıkan, bitişik kentlerin bir araya toplandığı bir yerleşim alanı değildir. Büyük şehir alanının tanımı yapılırken, çevresindeki bölgelerle yüksek ölçüde bütünleşen, çekirdek bir şehir veya şehirlerin olması yeterlidir. 

Ülkelere göre metropolitan tanımı

Avustralya'da metropolitan

Avustralya İstatistik Bürosu, istatistiksel bölgeleri, bir veya birden fazla kasaba ya da büyük şehrin birleştirici özelliği altında bir araya gelen bölgeler olarak tanımlar. Ülkenin başkenti Canberra da dahil olmak üzere, eyalet ve bölge başkentlerinin her biri, özgün istatistiksel bölgeler olarak kabul edilir ve bu istatistiksel bölgelerin nüfusları hesaplanırken o şehrin nüfusu baz alınır. Bununla birlikte, bazı istatistiksel bölgelerin gelişerek etrafındaki kentlerle birleşmesi ve daha geniş büyük şehir alanlarına dönüşmesiyle beraber, bu tanım geçerliliğini yitirmiştir. Örneğin, Queensland eyaletinin başkenti olan Brisbane şehri, uzun zamandan beri çevresindeki Ipswich, Logan City, Redland City, Redcliffe, Pine Rivers, Caboolture ve Gold Coast şehirleriyle bitişik hale gelmiştir. Bitişik kent alanları, Avustralya'daki tüm büyük şehir alanlarında yaygındır ve Gold Coast, Newcastle, Wollongong, Geelong, Townsville, Cairns ve Toowoomba gibi büyük şehir alanlarının her birinin bir başkenti ve birçok bölgesel merkezi bulunmaktadır.

Brezilya'da metropolitan

Brezilya'da büyük şehir alanlarına "büyük şehir bölgeleri" denir. Her eyaletin, büyük şehir alanlarının oluşturulması, tanımlanması ve yönetilmesine dair kendi yasaları mevcuttur. Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, raporlarında kullanmasına rağmen, bir büyük şehir alanının oluşturulması herhangi bir istatistiksel amaç için planlanmamıştır. Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü'nün genel amacı, bölgede yer alan tüm şehirlerde ortak çıkarlara hizmet eden bir kamu politikası oluşturmak ve daha iyi bir yönetim sağlamaktır. Politik olarak, seçimlere katılma veya yargı yetkileri yoktur, yani kurum yetkilileri bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından seçilmez. Ülkede, bütün büyük bölgelere dağılmış olarak, toplam 52 büyük şehir alanı yer alır ve en büyükleri Sao Paulo 21.242.939'u aşkın nüfusuyla, kuzey yarım kürede yer alan büyük şehir alanlarının en büyüğü, dünya genelindeki büyük şehir alanları arasında ise 7. sıradadır.

Kanada'da metropolitan

Kanada İstatistik Ofisi, büyük şehir nüfus idaresini, bir kent merkezi etrafında yer alan bir veya birden fazla bitişik belediyeler olarak tanımlar. Büyük şehir nüfus idaresi (CMA) olarak tanımlanması için, bir bölgenin nüfusu en az 100.000 olmalıdır ve bu nüfusun en azından yarısı şehir merkezinde yaşamalıdır. Çevredeki belediyelerin, büyük şehir nüfus idaresi kapsamına girebilmeleri için, banliyölerden çalışmak için gelip gidenlerin hesaba katıldığı bir ölçek dahilinde, şehir merkezi ile yüksek oranda bir bütünlük oluşturması gerekir. Kanada 2011 nüfus sayımlarına göre, ülkede toplam 33 büyük şehir nüfus idaresi bulunuyordu ve bu şehirlerden altısının nüfusu bir milyonun üzerindeydi (Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Calgary ve Edmonton).

Danimarka'da metropolitan alan

Danimarka'da tek büyük şehir alanı, Kopenhag Büyük şehir alanıdır ve Danimarka'nın başkenti ile beraber çevresindeki Zelanda Bölgesini ve Skåne Bölgesini (İsveç) kapsar. Kopenhag Büyük şehir alanının nüfusu yaklaşık 1,25 milyondur ve bu bölge Kuzey İskandinavya'nın en kalabalık bölgesidir. Bu bölge için Øresund Bölgesi tabiri de kullanılmaktadır.

Mısır'da metropolitan alan

Mısır'da resmi olarak Büyük Kahire olarak adlandırılan bir bölge yer alır ve bu bölge başkenti, ilçelerini ve çevredeki şehirleri kapsar. İskenderiye kentsel alanı diğer bir büyük şehir alanı olmakla beraber, resmi olarak bu statüde değildir.

Pakistan'da metropolitan alan

Pakistan'da resmi olarak Büyük Karaçi ve Lahor olarak adlandırılan bir bölge yer alır ve İslamabad başkentini, ilçelerini ve ayrıca çevredeki şehirleri kapsar. Faysalabad kentsel alanı diğer bir büyük şehir alanı olmakla beraber, resmi olarak bu statüde değildir.

Avrupa Birliği'nde metropolitan alan

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Büyük Kentsel Bölge (LUZ) adlı bir kavram ortaya çıkardı. İşlevsel kent alanı olarak bilinen Büyük Kentsel Bölge kavramı, büyük şehir alanı ile örtüşen bir kavramı temsilen, şehirde yaşayan ve çalışmak için şehre gelip giden insanları ortak bir paydada buluşturma gayesiyle ortaya atıldı.

İrlanda'da metropolitan alan

İrlanda Cumhuriyeti'nde, Dublin ve Cork olmak üzere iki büyük şehir alanı yer alır.

Fransa'da metropolitan alan

Fransa ulusal istatistik kurumu (INSEE), bir şehir merkezi ve etrafındaki banliyöleri ''aire urbaine'' (resmi çeviri: "kentsel bölge") olarak adlandırır. Bu istatistiksel yöntem her ölçekteki yerleşim yerleri için geçerlidir, ancak Fransa ulusal istatistik kurumu, bazı durumlarda Fransa'da yer alan daha geniş çaplı kentsel bölgeler için, büyük şehir alanı anlamına gelen ''aire métropolitaine '' terimini kullanır.

2012 Nüfus sayımına göre ilk onda yer alan büyük şehir alanları Paris, Lyon, Marsilya, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strazburg ve Rennes şehirleridir.

Hindistan'da metropolitan alan

Hindistan'da nüfusu 1 milyondan fazla  olan şehirler, büyük şehir alanı olarak tanımlanır. 2011 yılında yapılan nüfus sayımına göre Hindistan'da 46 büyük şehir alanı yer alır ve ilk on büyük şehir alanı Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Haydarabad, Bangalore, Ahmedabad, Pune, Surat ve Visakhapatnam şehirleridir. Bu şehirde yaşayanlar daha yüksek bir ev kirası ödeneği alırlar.

Endonezya'da metropolitan alan

Endonezya'da Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya ve Makassar olmak üzere beş büyük şehir alanı yer alır. Jakarta büyük şehir alanı, yaklaşık 28 milyon nüfusu ile Endonezya'nın başkenti ve en büyük kentidir.

İsrail'de metropolitan alan

İsrail'de, Tel Aviv, Kudüs, Hayfa ve Beerşeba olmak üzere, büyük şehir olarak tanımlanan dört şehir yer alır. Tel Aviv büyük şehir alanının 2005 sonlarındaki nüfusu yaklaşık 3 milyon kişiydi. Tel Aviv büyük şehir alanı, İsrail'deki istihdam ve ticaret merkezidir. Günümüzde, Tel Aviv büyük şehir alanını Guş Dan bölgesinin, gelecekte Hadera ile Gedera bölgelerini (tüm iç, orta ve dış kesimleriyle beraber) kapsayacak şekilde genişlemesi tartışılmaktadır. Nasıra kenti de, Beerşeba ölçeğinde, gelişen bir büyük şehir alanıdır. Genel bir tanıma göre, Kudüs büyük şehir alanının büyük bir kısmı ve Tel Aviv büyük şehir alanının bir kısmı Batı Şeria'da yer alır.

Japonya'da metropolitan alan

Japonya'da büyük şehir alanlarını tanımlamak için, Japonca ''toshiken'' (都市圏) terimi kullanılır.

Kore'de metropolitan alan

Kore'de, büyük şehir alanı için, Korece ''gwang-yeoksi'' (광역시) ve ''Teukbyeolsi'' (특별시) terimleri kullanılır.

Filipinler'de metropolitan alan

Manila büyük şehir alanı, Filipinler'deki en büyük kentsel yerleşim alanı veya bitişik kentsel alan olup, Manila şehri ile beraber çevresindeki 15 şehri ve bir belediyeyi kapsar. Diğer büyük şehir alanları Angeles, Bacolod, Baguio, Batangas, Cagayan de Oro, Cebu, Dagupan, Davao, Iloilo, Naga, Olongapo şehirleri ve çevreleridir.

İspanya'da metropolitan alan

İspanya'da, Madrid, Barselona, ​​Bilbao, Valensiya, Sevilla, Malaga, Zaragoza, Mayorka, A Coruna gibi birkaç büyük şehir alanını yer alır. En büyüğü Madrid'in yaklaşık nüfusu 6 milyondur.

Tunus'da metropolitan alan

Tunus'un başlıca üç büyük şehir alanı vardır: Tunus, Sfax ve Sousse. En büyüğü 2,7 milyon nüfusa sahip olan Tunus şehridir.

Türkiye'de metropolitan alan

Türkiye'de, büyük şehir belediyesi tabiri hem ekonomik hem de toplumsal olarak diğer şehirlere baskın çıkan, İstanbul gibi büyük şehirler için kullanılır. Türkiye'de, idari açıdan büyük şehir alanı olarak kabul edilen 16 büyük şehir belediyesi yer alır. Bu şehirlerden onundan fazlasında bir milyonu aşkın insan yaşar: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Konya, Antalya, Samsun, Kayseri, Eskişehir ve Mersin.

Neredeyse sürekli ikamet edilen İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Yalova-Bursa büyük şehir alanları, toplam 20 milyonluk nüfusu ve toplam 750 milyar ABD doları ekonomisi ile Marmara Denizi'nin doğu kesiminde yer alan birleşik bir büyük şehir alanını oluşturur. İstanbul, kendi başına 17 Milyon nüfusa ve yaklaşık 500 milyar ABD doları ekonomiye sahiptir.

Birleşik Krallık'da metropolitan alan

Avrupa Birliği Bölgesel Gelişim ve Birleşim İzleme Ağı (ESPON) projesine göre, Birleşik Krallık'ta, nüfusları 200.000 ile 25 milyon arası değişen 46 büyük şehir alanı yer alır ve nüfus dağılımları şu şekildedir:

Londra büyük şehir alanı 14 milyonluk nüfusu ile tüm büyük şehir alanlarının odağında yer alır. Sonraki en geniş büyük şehir alanı, aradaki büyük fark ile 3,7 milyon nüfuslu Birmingham şehridir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde metropolitan alan

Birleşik Devletler Bütçe ve Yönetim Ofisinin en son 28 Şubat 2013 tarihinde tanımladığı üzere, Birleşik Devletler ve Porto Riko'da 1,098 istatistiksel büyük şehir alanı yer alır. 1.098 istatistiksel alan içinde 929 merkezi tabanlı istatistiksel alan ve 169 tümleşik istatistiksel alan mevcuttur. 929 merkezi tabanlı istatistiksel alan, 388 büyük şehir istatistiksel alanına (ABD'de 381, Porto Riko'da 7) ve 541 kentsel istatistik alanına (ABD'de 536 ve Porto Riko'da 5) ayrılır. 169 tümleşik alanın (ABD'de 166, Porto Riko'da 3) her biri iki veya daha fazla tümleşik merkez tabanlı istatistiksel alanı içermektedir.

Vietnam'da metropolitan alan

Vietnam'da yer alan iki büyük şehir alanı Hanoi Başkent Bölgesi ve Ho Chi Minh Şehridir.

Mega şehir

Mega şehir veya birleşik şehirler anlamına gelen "megalopolis" kavramı ilk olarak İskoç coğrafyacı Patrick Geddes'in 1915 tarihli "Cities in Evolution" (Evrim Geçiren Şehirler) adlı kitabında ayrıntılı olarak incelenmiştir. Geddes bu kavramı, birbirine bağlı şehir veya büyük şehir alanları olarak tanımlamıştır.

Mega şehir alanı tabirine en iyi örneklerden biri, Amerika'nın kuzeydoğu mega şehirler bölgesidir. Bu bölge için, bazı durumlarda her iki uçtaki şehirlerin adlarının kısaltılıp birleştirilmesiyle oluşan ''BosWash '' ibaresi kullanılır ve Boston; Providence, RI; Hartford, CT; Greater New York City; Philadelphia; Wilmington, DE; Baltimore; Washington, DC şehirlerini ve çevrelerini kapsar. Kuzey Amerika'da yer alan diğer iki önemli mega şehir alanı aşağıda belirtilmiştir:

Kaliforniya, Baja Kaliforniya, Ventura vilayeti, Los Angeles vilayeti, Orange vilayeti, San Diego vilayeti, Riverside vilayetinin bir kısmı, San Bernardino vilayetinin bir kısmı, Tijuana belediyesi, Rosarito Beach belediyesi, Mexicali belediyesi ve Tecate belediyesi. Bu mega şehir alanında yüzlerce şehir ve kasaba yer alır. En büyükleri Los Angeles, Long Beach, Irvine, Anaheim, San Diego ve Tijuana şehirleridir.

İki uluslu Büyük Göller mega şehir alanı, Birleşik Devletler'in Orta batı eyaletlerindeki Büyük Göller bölgesinde yer alan, Güney Ontario, Pennsylvania'nın bir kısmı, New York ve Quebec eyaletlerini kapsar. Bölge, Milwaukee-Chicago-Gary koridorundan Detroit-Toronto koridoruna boyunca Buffalo, Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dayton, Erie, Grand Rapids, Indianapolis, Louisville, Ottawa, Rochester ve Toledo'yu içererek Pittsburgh ve St. Louis'e kadar uzanır. Bölgenin nüfusu, 2000 Genel Nüfus Sayımına göre tahmini olarak 54 milyon civarıydı ve Rust Belt bölgesindeki nüfusun düşmesine ve bölgenin büyük bir kısmının kırsallaşmasına rağmen, 2025 yılında toplam nüfusun 65 milyona ulaşması öngörülmektedir.

Dünyanın en büyük mega şehir alanı muhtemelen Tokyo, Kawasaki, Yokohama, Shizuoka, Hamamatsu, Nagoya, Kyoto, Osaka, Kobe, Okayama, Hiroşima, Kitakyushu, Fukuoka büyük şehir alanlarını ve çevresindeki şehir ve kasabaları içeren, Japonya'nın güneydoğu Honshu bölgesinde yer alan Taiheiyō bölgesidir (Pasifik mega şehir alanı). Japonya'daki başlıca kara ulaşımı, demir yolu ağları (hem yolcu hem de yük taşımacılığı), otobanlar ve Seto İç Denizinin kuzey sahil şeridinde de hizmet veren, "Shinkansen" olarak adlandırılan hızlı trenlerle sağlanır. Bu bölge, Japonya'nın en gelişmiş sanayi bölgesidir ve Yokohama, Osaka, Kobe, Hiroshima ve Kure gibi en önemli limanlar ile Tokyo ve Osaka gibi en önemli uluslararası hava alanları bu bölgede yer alır. Bu mega şehir alanının nüfusu, göreceli sınırlarına göre, 83 milyona kadar çıkmaktadır.

Seul Ulusal Başkent Bölgesi, Seoul, Incheon, Suwon, Goyang ve Gyeonggi-do'nun diğer kısımlarını içeren 24 milyonluk bir nüfusa sahip bir mega şehir alanı olup, batı Gangwon-do ve Chungcheong-do'nun bir bölümüne kadar uzanmaktadır. Yüz ölçümü 10.000 km2'nin üzerinde, yaklaşık 11.745 km2'dir ve ulaşım, demir yolları ağları, birçok otoban ve "KTX" olarak adlandırılan hızlı trenlerle sağlanır.

Guangdong Eyaleti İnci Nehri Deltası, Hong Kong ve Shenzhen'den Guangzhou'a kadar uzanan 48 milyon nüfuslu bir mega şehir alanıdır. Bazı tahminlere göre, 2030 yılında Çin'in kentsel alanlarındaki nüfusun 1 milyara ulaşacağı öngörülmektedir. Daha iyimser tahminler ise bu sayıyı 800 milyon olarak öngörmektedir. BM Nüfus Departmanı tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, 2050 yılında kentsel nüfusun 1 milyara ulaşacağını öngörülmüştür.

Avrupa'da yer alan birçok büyük şehir alanları arasında: İspanya'daki Madrid büyük şehir alanı (nüfusu 6,3 milyon), İtalya'daki Milan büyük şehir alanı (nüfusu 5 milyon), Barselona büyük şehir alanı (nüfusu 5 milyon), Hollanda'daki Randstad büyük şehir alanı (nüfusu 7,1 milyon), Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki Yukarı Silezya büyük şehir alanı (nüfusu 7 milyon) ve Belçika'daki Vlaamse Ruit bölgesi (nüfusu 5,5 milyon) bulunmaktadır. En büyükleri arasında, Londra büyük şehir alanı (nüfusu 13,6 milyon), Paris büyük şehir alanı (nüfusu 12,2 milyon) ve Almanya'daki Ren-Ruhr büyük şehir alanı (nüfusu 11.5 milyon) yer alır. Bununla birlikte, Avrupa'da genellikle, 'Blue Banana' (Mavi Muz) olarak adlandırılan bir mega şehir alanı bulunduğu varsayılır. Kavram 1989 yılında Fransız Roger Brunet tarafından ortaya atıldı. Evrensel olarak kabul edilen kesin bir sınır tanımı mevcut olmasa da, Londra ve Thames nehrinden başlayıp, Ren nehri boyunca aşağıya inerek Brüksel, Paris, Rhine-Ruhr, Turin ve Milan şehirlerini kapsayan bir alan olarak kabul edilir. Brunet tarafından kesin bir şekilde bölge dışında tutulan Paris alanı dahil edilirse, toplam nüfusun 92 ile 110 milyon arasında olduğu düşünülür. Özellikle Alpler ve Kuzey Denizi bölgelerinde, nüfusun azlığı sebebiyle, süreklilik arz etmediği yönünde eleştirilen kavram için farklı bir Golden Banana (Altın Muz) bölgesi önerilmiştir. Önerilen bu bölge, İngiltere'de yeni oluşan bir mega büyük şehir alanıdır ve güneydoğu İngiltere'nin çoğunu, İngiltere'nin orta kısımlarını ve kuzeyinin bir kısmını kapsar. Nitekim, nüfus yoğunluğu ölçütlerine göre, km2 başına 407 kişinin düştüğü İngiltere, bir bütün olarak Birleşik Devletler Kuzeydoğu mega şehir alanından bile daha yüksek bir nüfus yoğunluğuna sahiptir. 

Afrika'nın ilk mega şehir alanı Güney Afrika'nın, Gauteng eyaletindeki kentsel yerleşim alanında yer alır ve Johannesburg ile PWV olarak bilinen Pretoria ve Vaal Üçgeni (Vaal Triangle) büyük şehir alanlarının birleşmesinden oluşur.

Brezilya'da bir mega şehir alanı yer alır: Rio de Janeiro—São Paulo mega şehir alanı, Minas Gerais, Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinin bazı kısımlarını içerir ve 45 milyonun üzerinde nüfusu vardır. Rio de Janeiro ve Sao Paulo büyük şehir alanları olarak tanımlanan Rio de Janeiro—São Paulo mega şehir alanı, ülkenin güneydoğu bölgesi boyunca uzanır ve yaklaşık 300 km mesafedeki 450'den fazla şehir ile etrafındaki havzaları bir araya getirir. Bu alan, açık ara farkla, ülkenin ve Latin Amerika'nın en büyük kentsel ve endüstriyel alanıdır.

Mega şehir, nüfusu on milyonu aşan büyük şehir alanları için kullanılan bir terimdir. Kanada'da, "mega şehir" kavramı aynı zamanda, bir şehir ve banliyölerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan belediyeleri tanımlamak için kullanılır. Bununla birlikte, Kanada'da "mega şehir", mutlak suretle bir kentsel yerleşim anlamına gelmez, çünkü şehirlerin çoğunda hem kentsel hem de kırsal alanlar yer alır. Ayrıca, 10 milyon nüfus Kanada için aşırı büyük bir sayıdır. Dahası, Kanada'nın "mega şehirleri", küresel anlamda büyük şehir alanları sayılamazlar. Örneğin, Toronto'nun büyük şehir nüfusu  yaklaşık beş milyondur, fakat Toronto, çok daha geniş bir büyük şehir alanı olan yaklaşık 8 milyon nüfuslu Golden Horseshoe alanına bağlıdır.

Bir büyük şehir alanının nüfusu şehrin nüfusu olarak değerlendirilmez, fakat aynı zamanda şehir nüfusunda örnek teşkil eder. Los Angeles şehrinin nüfusu sadece 4 milyonun biraz altındadır, fakat büyük şehir alanı tanımı baz alındığında, tümleşik kentsel alanlara beraber nüfusu, San Diego ve Tijuana şehirlerinin dahil edilip edilmeyeceğine bağlı olarak 13 ile 18 milyon arası değişir.