02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Masaj

İçindekiler
 1. Masaj nedir?
 2. Masaj kelimesinin kökeni
 3. Masajın tarihçesi
 4. Masaj teknikleri
 5. Masaj aletleri ve ekipmanları
 6. Tıbbi masaj
 7. Masajın faydaları
 8. Masaj kuralları
 9. Masaj Resimleri

Masaj nedir?

Masaj nedir

Masaj, vücuda basınç ile etki ederek çalışmayı gerektirir. Masaj teknikleri sıklıkla; el, parmak, dirsek, diz, ön kol, ayak veya bir alet kullanılarak uygulanır. Masajın amacı genellikle stres atmak veya ağrı tedavisi olarak tarif edilir.

Profesyonel ortamlarda masaj müşterileri, masaj masasına yatarken, masaj koltuğunda otururken veya yerde bir hasırda uzanırken tedavi edilir. Amatör ortamlarda ise yatak veya zemin gibi genel amaçlı bir yüzey daha yaygın olarak kullanılır. Su masajı, masaj yapılan kişilerin sıcak su terapi havuzunda yüzerek veya vücutlarının masaj yapılan bölümlerinin sıcak su ile teması sağlanarak gerçekleştirilir.

Masaj kelimesinin kökeni

Sözcük, Fransız masajından "yoğurma sürtünmesi" ya da "dokunmak, hissetmek" anlamına gelen Arapça kelime "massa” dan ya da "kütlesel, hamur" anlamındaki Latince "massa”dan gelir. Yunanca fiil μάσσω (massō) "işlemek, dokunmak, elle çalışmak, hamur yoğurmak" anlamındadır. Ayrıca eski Yunanca'da masaj sözcüğü anatripsis ve Latince friktio idi.

Masajın tarihçesi

Antik ve ortaçağda masaj

Masajın tarihçesi
Antik ve ortaçağda masaj

Masajın arkeolojik kanıtları, Çin, Hindistan, Japonya, Kore, Mısır, Roma, Yunanistan ve Mezopotamya gibi birçok eski uygarlıkta bulunmuştur.

MÖ 2330: Mısır'daki Saqara'daki Akmanthor Türbesi ("Hekim Türbesi" olarak da bilinir), muhtemelen ayaklarına ve ellerine masaj yapılan iki erkek tasvir etmektedir.

MÖ 722-481: Huangdi Neijing, Çin İlkbahar ve Sonbahar döneminde (kaydedilen tarihin başlangıcında) oluşmuştur. Neijing, o ana kadar bilinen tıbbi bilgilerin bir araya getirilmesidir ve Geleneksel Çin Tıbbının temelidir. Masaj, Neijing'in 30 farklı bölümünde yer alır. Farklı masaj tekniklerinin kullanımını ve belirli rahatsızlıkların ve yaralanmaların tedavisinde nasıl kullanılmaları gerektiğini belirtir. Metin, "Sarı İmparator'un İç Canon'u" olarak da bilinirken, metnin kendisinin Sarı İmparator (yazılı tarihten önce) zamanında yazıldığına inanmak için bazı yanıltıcı Sarı İmparator zamanından önceki tıbbi bilgileri (MÖ 2700) ifade eder.

MÖ 70: Bilinen en eski Çinli doktor, tıp uygulamasında masaj kullanan Bian Que'dir.

Masajın tarihçesi ve Çinde masaj

MÖ 500: Geleneksel Thai masajı (Nuad Boran) ve Thai tıbbının kurucusu Shivago Komarpaj olarak da bilinen Jīvaka Komarabhācu’dur. Pâli Budist Canon'a göre, Jivaka Shakyamuni Buddha'nın doktoruydu. Akupressure (İnsan vücudunda özel bazı noktalara basınç uygulayarak enerji kanallarının -kan dolaşımı gibi- düzgün çalışmasını sağlayan tedavi yöntemidir), refleksoloji ve yardımcı yoga duruşlarını bir araya getiren bir şifa sistemi oluşturdu. Geleneksel Tay masajı, genellikle Hint ve Çin tıbbı geleneklerinin birleşimine dayanır. Jivaka, bugün Tayland'da "Baba Doktor" olarak bilinir.

Çinde masaj tasfiri

MÖ 493: Muhtemel bir kutsal kitapta, Xerxes'in eşlerinin güzellik rejiminin bir parçası olarak, mür yağlı günlük "tedaviler" uygulandığı belgelenmiştir.

MÖ 460: Hipokrat "Hekim, birçok konuda tecrübeli olmalı, fakat ovalama konusunda kesinlikle tecrübeli olmalıdır" yazdı.

MÖ 300: Charaka Samhita, Ayurvedik tıbbın, masaj da dahil olmak üzere üç antik bilimsel eserin en eskisi olduğuna inanmaktadır. Sanskritçe kayıtlar, masajın, kaydedilmiş tarihin başlangıcından çok önce Hindistan'da yapıldığını göstermektedir.

Antik Mısırda masaj

MS 581: Dr. Sun Si Miao, on yeni masaj tekniği tanıttı ve masaj terapisini kullanarak çocukluk hastalıklarının tedavisini sistemleştirdi.

MS 581: Çin, İmparatorluk Hekimleri Ofisi bünyesinde masaj terapisi departmanı kurmuştur.

Orta Çağ: Masaj da dahil olmak üzere tıbbi bilgi, Orta Çağ'da Roma'dan Pers'e doğru ilerledi. Örneğin, Galen'in el yazmalarının çoğu 9. yüzyılda Huneyn bin İshak tarafından toplanmış ve tercüme edilmiştir. Daha sonra 11. yüzyılda kopyalar Latin alfabesi ve yine 15. ve 16. yüzyıllarda Eski Bilge Yunanlıların başarıları konusunda Avrupalı akademisyenlerin aydınlanmasına yardımcı oldular. Rönesans döneminde Galenic geleneğinin yenilenmesi, modern bilimin yükselişinde çok önemli rol oynamıştır.

Hintli masör

En büyük İranlı doktorlardan biri olan Avicenna, aynı zamanda İbn Sina olarak da bilinirdi. MS 980'den MS 1037'ye kadar yaşamıştır. Çalışmaları arasında, o zamana kadar Arapça tercüme edilmiş, parçalar halinde ve bir bütün haline getirilmemiş Greko-Romen tıbbi literatürün kapsamlı bir koleksiyonu, sistematizasyonu ve kendi deneyimlerinden alınan notlar bulunuyordu. Kitaplarından biri olan Al-Qānūn fī aṭ-Ṭibb (The Canon of Medicine: Tıbbın Kanunu ve ilaçlar), hem doğu hem de batı tıbbında en ünlü tek kitap olarak bilinir. Avicenna, koşulların mantıksal olarak değerlendirilmesinde ve semptomların karşılaştırılmasında mükemmeldi. Ağrı kesici ilaçları, bunların doğru kullanımını ve ayrıca masaj da dahil olmak üzere ağrının giderilmesine yönelik diğer yöntemleri dikkate almıştır.

Antik Mısır çağında masaj

MS 1150: Kürtaj kanıtı olarak, gebe karnına basınç uygulayarak yapılan masajı anlatan dekorlar, Kamboçya'daki Angkor Wat tapınağını süsleyen bas kabartmalarından birinde bulunmuştur. Bu kabartmada, yeryüzüne gönderilen bir kadının üzerinde kürtaj gerçekleştiren şeytan tasvir edilmektedir. Bu, kürtajın bilinen en eski görsel anlatımıdır.

MS 1776: Jean Joseph Marie Amiot ve Pierre-Martial Cibot, Çin'deki Fransız misyonerler Huangdi Neijing'in özetlerini, tıbbi bitki listesini, alıştırmalar ve ayrıntılı masaj teknikleri de dahil olmak üzere Fransızca diline çevirmişlerdir. Böylece, Çin sisteminde son derece gelişmiş tıp, tıbbi-jimnastik ve tıbbi-masaj sistemini Avrupa'ya tanıtmışlardır.

MS 1776: Pehr Henrik Ling, İsveç’te doğmuş, fizik tedavi uzmanı ve tıbbi-jimnastik öğretmenidir. Ling, "Klasik Masaj" ve "İsveç Masajı" nı icat ettiği için hatalı bir şekilde "Masaj Babası" olarak anılmıştır.

Hipokrat ve masaj tedavisi

MS 1779: Fransız Pierre-Martial Cibot, Taocu rahiplerin kullandığı tıbbi tekniklerin Fransızca dil özetini "Tao-Tse'nin Cong-Fou" olarak da bilinen "Notice du Cong-fou des Bonzes Tao-see" adlı kitapta yayınladı. Joseph Needhan'a göre, Cibot'un eseri "Avrupa'daki fizikçilerle doktorları, benimsemek istedikleri tıbbi jimnastik sistemi taslağı ile sunmayı amaçladı, - ya da hatayı buldukları takdirde- daha iyi bir şey icat etmeleri teşvik edilebilirdi. Bu çalışma, fizyoterapi tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü, sanatın çağdaş döneminin İsveçli kurucusu olan Per Hendrik Ling'i kesinlikle etkilemiştir. Cibot, en az bir Çin kitabı okumuştur, fakat aynı zamanda dönüşümü öncesinde konuyla ilgili uzmanlaşmak için Hristiyan bir acemiden çok şey almıştır. 

MS 1813: Jimnastik öğretmenlerinin eğitimi için, İsveç’in Stokholm şehrinde, Kraliyet Cimnastik Merkezi Enstitüsü açıldı ve başkan olarak, Pehr Henrik Ling seçildi. Ling "İsveç Hareketi Tedavisi" dediği şeyi geliştirdi. Ling, daha önce öğrencilerini, öğrettiklerinin depoları olarak adlandırmış ve 1839 yılında ölmüştür. Ling ve asistanları, buldukları yöntemleri yazılı olarak belgelemedikleri için insanları açıklamalarından yoksun bıraktılar. 

MS 1878: Hollandalı masaj uygulayıcısı Johan Georg Mezger, beş temel masaj tekniğini adlandırmak için Fransız terimlerini kullanmıştır ve "İsveç masaj sistemi" cümlesini uygun görmüştür. Bu teknikler hala Fransız isimleriyle bilinmektedir; effleurage (uzun, kayma vuruşları), petrissaj (kasları kaldırma ve yoğurma), ovalama (sert, şiddetli, dairesel ovalama hareketi), tapotement (tempolu vurma veya vurmalı hareketler) ve titreşim (spesifik kasları hızla sallama veya titreştirme).

Modern çağda masaj

Modern çağda masaj

Çin: Masaj, 5000 yıldan fazla bir süredir Çin'de sürekli kullanılmış ve gelişmiştir. Batılı fikir insanları masajı bilinen geleneksel çerçeve içinde düşünürler. Hastanelerde ve tıp okullarında yaygın olarak uygulanmakta ve öğretilmektedir. Aynı zamanda sağlığı koruma ve birincil sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır.

Amerika Birleşik Devletleri: Masaj, 19. yüzyılın ortalarında ABD'de popüler olmaya başladı. İsveç'te geliştirilen Per Henrik Ling'in tekniklerine dayanan iki New York hekimi tarafından tanıtıldı.

Spor ve masaj

Masajın etkileri, 1930'lu ve 1940'lı yıllarda zamanın tıbbi gelişmelerinin bir sonucu olarak azalırken, 1970'li yıllarda sporcular arasında kayda değer bir artışla masajın etkisi tekrar yükselmiştir. 1970'li yıllara kadar hemşireler ağrıyı azaltmak ve uykuya yardımcı olmak için masaj yapmışlardır. Masaj terapisi endüstrisi gelişerek sürekli artmıştır. ABD'li tüketiciler, 2009 yılında masaj terapistlerine yaptıkları ziyaretlerde, 4 ile 6 milyar dolar harcamışlardır. 2015 yılında yapılan araştırmalar, masaj tedavisinin 12,1 milyar dolarlık bir endüstri olduğunu tahmin etmektedir.

Birleşik Krallık: Günümüzde masaj, İngiltere'de oldukça popülerdir ve popülerlik kazanmaya devam etmektedir. Kendi tesislerinde çalışan birçok özel pratisyen hekimlerin yanı sıra, ticari mekanlarda da masaj çalışması yapan pratisyen hekimler vardır.

Modern çağda masaj ve uygulama alanları

Sporda, işte ve organizasyonlarda masaj: Masaj, hem Antik Çin'de hem Antik Yunan'da atletizm ile beraber gelişmiştir. Taocu rahipler, Kung Fu jimnastik hareketleriyle uyum halinde masaj geliştirirken, Eski Yunan Olimpiyatçılar kaslarını yağ ile ovması için antrenör ("aleiptes") kullandı. Pehr Ling'in masaj konusundaki girişimi de doğrudan jimnastik hareketleri üzerine yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktı.

Masaj terapisinin sporculara yapıldığı sırada televizyonda yayınlandığı ilk an, Los Angeles'taki 1984 yılı Yaz Olimpiyatları'dır. Daha sonra, Atlanta'daki 1996 yılı Yaz Olimpiyatları'nda masaj tedavisinin yapılmasıyla nihayet ABD Olimpiyat Takımı için çekirdek sağlık hizmeti olarak sunuldu. Masaj, ABD Adalet Bakanlığı, Boeing ve Reebok gibi işletmeler ve kuruluşlar tarafından uygulanmaktadır. Michael Jordan ve LeBron James gibi önemli atletler, bazen kendileriyle birlikte seyahat eden kişisel masaj terapistlerine sahiptirler.

Masaj teknikleri

Aktif salınım tekniği

Masaj teknikleri

Aktif salınım tekniği (ART), P. Michael Leahy tarafından patentlenmiş derin doku manipülasyonunun bir şeklidir. Bu teknikte yumuşak doku yapışıklıkları olduğu varsayılan maddelerin salınması için belirli teknikler kullanılır.

Aküpresür

Aküpresür

Aküpresür, (Latince, akus "iğne" ve "basınç" kelimelerinden oluşur) akupunktur esaslarına benzer alternatif bir tıp tekniğidir. Vücuttaki "meridyenler" yoluyla akan yaşam enerjisi kavramına dayanır. Tedavide, bu meridyende tıkanıklığı gidermek amacıyla akupunktur noktalarına fiziksel basınç uygulanır. Basınç elle, dirsekle veya çeşitli cihazlarla uygulanabilir.

Bazı tıbbi araştırmalar aküpresürün, bulantı ve kusmayı yönetmede, bel ağrısına, gerginliğe, baş ağrısına ve mide ağrısına yardımcı olmada etkili olabileceğini, ancak bu tür çalışmalarda ön yargının olma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Su altı masajı

Su altı masajı

Suda yapılan bedensel çalışmalar, suda yapılan çeşitli masaj ve gövde hareketlerini kapsamaktadır. Buna suda gerçekleştirilen arazi temelli yöntemlerin (örneğin, Suda Kraniosakral Terapi, Suda Miyofasyal Yayın Terapi, vb.) yanı sıra, sıcak su havuzlarına özgü yöntemler dahildir (örneğin, Su Entegrasyonu, Yunus Dansı, Şifa Dansı, Jahara tekniği, Su Dansı, Watsu).

Ashiatsu masajı

Ashiatsu masajı

Ashiatsu'dayı uygulayan kişi, tedavi etmek için ayaklarını kullanır. Ashiatsu adı, Japonca'dan gelmektedir. Ashi ayak ve atsu ise basınç anlamına gelir. Bu teknik tipik olarak topuğu, sesamoid kemikleri, kemerli kemikleri ve/veya ayak tabanının tüm yüzeyini kullanarak yapılır. Dirseğe göre daha az basınçla geniş sıkıştırma, gerilme ve kesme kuvvetleri uygulanır. Uyluk gibi büyük kaslar için veya uzun süreli üst trapez kaslarının sıkılaştırılması için bu yöntem idealdir. Tedaviyi uygulamak için ayakları kullanan diğer terapi teknikleri arasında; Keralit, Barefoot Lomi Lomi, Chavutti Thirumal vardır.

Ayurveda masajı

Sanskritçe Abhyangam olarak bilinen Ayurveda masajı, en yaygın ve önemli Ayurvedik terapilerden biridir. Ayurveda klasiklerine göre Abhayngam, sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamak için gerekli olan önemli bir dincharyadır (günlük kür). Ayurvedik masaj sırasında kullanılan teknik, lenf sistemiyle toksinleri vücuttan atmaya sebep olur. Ayurveda masajı, aynı zamanda insan vücudundaki bağışıklığın korunmasında hayati rol oynayan lenfosit üretimini uyarır. Bu nedenle, düzenli Ayurvedik masaj daha iyi bağışıklık sağlayabilir ve vücut de-toksifikasyonuna yardımcı olabilir. Düzenli Ayurvedik masajın diğer faydaları; ağrının kesilmesi, yorgunluğun azaltılması, yaşlanmanın önlemesi ve ömrün uzatılmasını sağlar.

Biyodinamik masaj

Kraniosakral terapi

Biodinamik masaj, Gerodinamik Psikoterapi'nin bir parçası olarak Gerda Boyesen tarafından oluşturulmuştur. Tek başına tedavi olarak uygulanan, fiziksel ve enerji çalışmalarının birleşimidir. Ayrıca bağırsak hareketlerini duymak için stetoskop kullanır.

Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi (CST), kafatasına, yüze, omurgaya ve pelvise hafif dokunarak vücudun derinliklerindeki gerginliği hafifleten yumuşak girişimdir.

Ayak masajı

Refleksoloji ile ilgili çeşitli masaj stilleri ayağa uygulanırken genellikle ayak tabanlarına, gevşeme veya dinlenme için masaj yapılır. Ayaklarımızdaki bazı özel noktaların, vücuttaki farklı organlara karşılık geldiği düşünülmektedir. Bu noktaların ayak masajı sırasında uyarılması, ağrıda önemli azalmaya neden olabilmektedir. Araştırmalar, ayak refleksoloji masajının yorgunluğu azaltabileceğini ve daha iyi uyku için etkin olduğunu bulmuşlardır.

Lenfatik drenaj masajı

Lomilomi ve yerli Oceania masajı

Lomilomi, Hawaii'nin geleneksel masajıdır ve yerli bir uygulama olarak adada yaşayan aileler tarafından halen de kullanılmaktadır. Lomilomi kelimesi, Samoa ve Doğu Futuna'daki masajlarda da kullanılmaktadır. Samoa'da, lolomi ve milimili olarak da bilinir. Doğu Futuna'da, milimili, fakasolosolo, amoamo, lusilusi, kinikini, fai'ua olarak da adlandırılır. Yeni Zelanda yerlileri olan Maoriler, lomilomiyi roromi ve mirimiri olarak adlandırırlar. Tonga'da masaj fotofota, tolotolo ve amoamo, Tahiti'de ise rumirumidir. Tuvalu'daki Nanumea'da maso popo olarak bilinir. Basınç uygulaması kukumi, ısı uygulaması ise tutu'dur. Masaj, Solomon Adaları'ndaki Tikopia'da, Rarotonga'da ve Batı Samoa'da Pukapuka'da belgelenmiştir.

Lenfatik drenaj masajı

Lenfatik drenaj masajı

Manuel lenfatik drenajı, lenf sistemini yavaşça çalıştırmak ve uyarmak için kullanılan, lokalize şişkinlik riskini azaltmaya yardımcı olan bir tekniktir. Lenfatik sistem vücutta hücresel atıkları kalbe doğru taşıyan, filtrelenip çıkarılması için süzülüp uzaklaştıran damar ağlarıdır. Lenf ayrıca lenfositleri ve diğer bağışıklık sistemi ajanlarını da taşır. Manuel lenf drenajının, atıkları giderdiği ve bağışıklık işlevini sağladığı iddia edilmektedir.

Tıbbi masaj

Tıbbi Masaj, masaj mesleğinde tartışmalı bir terimdir. Birçok kişi, belirli bir tekniği tanımlamak için kullanır. Bazıları ise masajın genel kategorisini tanımlamak için kullanır. Derin doku masajı, miyofasyal salınma ve tetik nokta terapisi gibi osteopatik teknikler, kranial-sakral teknikler ve daha pek çok yöntem çeşitli tıbbi koşullarla çalışmak için kullanılabilir.

Tıbbi alanda kullanılan masaj, göğüs kanseri tedavisi ile birlikte kullanılabilen lympödem (Lenf suyunun sızarak doku arasında birikmesiyle oluşan ödem) için kullanılan dekonjestif terapiyi içerir. Işık masajı ayrıca ağrı yönetimi ve palyatif bakımda da kullanılır. Karotid sinüs masajı karotis sinüs senkopunun teşhisinde kullanılır ve bazen supraventriküler taşikardinin (SVT) ventriküler taşikardiden ayırt edilmesinde yararlıdır. Valsalva manevrası gibi, SVT için bir terapidir. Bununla birlikte masaj, ilaçlarla SVT'nin tedavi yönetiminden daha az etkilidir.

2004 yılında yapılan sistematik bir inceleme, "birden fazla uygulama, ağrının gecikmiş değerlendirilmesinin azaltılmasını" sağlarken, masaj terapisinin "durum kaygısını, kan basıncını ve kalp atım hızını azalttığı, ancak negatif ruh hali değil, acil ağrı değerlendirmesi ve kortizol seviyesini" tek bir uygulama olarak değerlendirdi. Ayrıca, psikoterapinin etkilerine benzer anksiyete ve depresyonda gelişmeler buldu.

Miyofasyal gevşeme

Miyofasyal gevşeme

Miyofasyal gevşeme, ağrıyı gidermek, hareket aralığını ve dengeyi sağlamak amacı ile hareket aralığında artış ve kasları serbest bırakmak için elle yapılan masaj tekniği uygulamasıdır. Miyofasyal gevşeme, genellikle çeşitli yönlerde kesme basıncı veya germe, çapraz yönlere ovalama veya cildi yuvarlama şeklinde uygulanır.

Refleksoloji

"Bölge terapisi" olarak da bilinen refleksoloji, parmak ve el teknikleri ile yağ veya losyon kullanmadan ayakların ve ellerin baskısıyla uygulanan alternatif bir tıptır. Bu sistem yeterli bilimsel araştırma ile desteklenmeyen iddia ile bölgesel ve refleks alanlarını bulma sistemine dayanır. Refleks alanları, vücudun görüntüsünü ayaklar ve eller üzerine yansıtarak vücuda fiziksel bir rahatlama getirdiği bilinmektedir.

Shiatsu masajı

Şiatsu (shi anlamı parmak ve atsu anlam basınç), parmak ve avuç içi basıncı, germe ve diğer masaj tekniklerinden oluşan alternatif tıp türüdür. Şiatsu'nun etkili tıbbi tedavi yöntemi olduğunu ima etmek için ikna edici veriler yoktur.

Yapısal entegrasyon

Yapısal entegrasyon

Yapısal Birleşmenin amacı, vücudun miyofasyal sisteminde bulunan şekil bozukluklarını çözmek için, doğal dengesine, sıralamasına, uzunluğuna ve rahatlığına geri getirmektir. Bu hareket yeniden eğitim ile birleştiğinde, derin yavaş, fasya ve miyofasyal manipülasyon gerçekleştirilir. Rolfing ve Hellerwork, Yapısal Birleşmenin markalarındandır. Yapısal Birleşme için kurulan dernekler ise Guild, Aston Patterning, Soma ve Kinesis Myofascial Integration'dır.

İsveç masajı

Masajın en çok kabul gören ve yaygın olarak kullanılan kategorisi İsveç masajıdır. İsveç masaj teknikleri, hafiften şiddetliye doğru değişiklik göstermektedir. İsveç masajı beş vuruş stili kullanır. Beş temel vuruşlar; effleurage (sürme veya kayma), petrissage (yoğurma), tapotement (ritmik dokunma), friction (çapraz sürtme) ve vibration/shaking (titreşim/sallama)'dir. İsveç masajının sekiz hafta boyunca uygulanan diz osteoartriti olan hastalarda ağrının giderilmesi, eklem kireçlenmesi ve fonksiyonların gelişmesine yardımcı olduğu görülmüştür. İsveç masajın geliştirilmesi ile ilgili yapılanlar yanlışlıkla Per Henrik Ling'e atfedilir ancak Hollandalı uygulayıcı Johann Georg Mezger temel vuruşları adlandırmak için Fransızca terimler kulanmıştır. "İsveççe" terimi aslında yalnızca İngilizce ve Hollandaca konuşan ülkelerde ve Macaristan'da kullanılmaktadır.

Thai masajı

Klinik çalışmalar, İsveç masajının bel ağrısını etkin şekilde azaltabileceğini ve etkinin 15 haftaya kadar sürebileceğini belirtmektedir. Ortaya konulan bir çalışmada, İsveç masajının tükürük kortizolünde azalmaya neden olduğu ve stres yüklü ruh halindeyken iyileşmede etkin rol oynadığı görülmüştür.

Thai masajı

Geleneksel Tay masajı (Nuad Boran), Tayland'da "antik / geleneksel masaj" anlamına gelen นวด แผน โบราณ (Nuat phaen boran, IPA: [nûət pʰɛːn boːraːn]) olarak bilinir ve genellikle Hint ve Çin tıbbı geleneklerini bir araya getirmiştir.

Tay masajı - veya Nuat Thai -insanların hem fiziksel hem de enerjik yönlerine fayda sağlar. Bu masaj, ayaklardan yukarıya doğru ilerleyen bütün derin vücut masajıdır. Vücuttaki enerji çizgilerine odaklanır, bu çizgilerdeki tıkanıklıkları gidererek vücudun her tarafındaki kan ve lenf akışını teşvik eder. Yogaya, akupressüre ve refleksolojiye benzer.

Thai masajı, kas iskelet sistemi ağrısı ve yorgunluk gibi durumların tedavisinde kullanılan popüler bir masaj terapisidir. Thai masajı, vücut esnekliğini ve eklem hareketini iyileştiren, aynı zamanda vücudun her tarafındaki kan dolaşımını sağlayan çeşitli germe hareketlerini kapsar. Bilim adamlarının yapılan bir çalışmada, Thai masajının diz osteoartritinden kaynaklanan eklem ağrısını azaltılmasında, ağrı kesici ibuprofen ile karşılaştırılabilir etkinlik gösterdiği tespit edilmiştir.

Geleneksel Çin masajı

Geleneksel Çin masajı

Çin tıbbının masajı An Mo (按摩, basarak sürtünme) ya da Çigong masajı olarak bilinir ve Japonya'nın Anma'sının temelini oluşturur. Kategorilere, Pu Tong An Mo (genel masaj), Tui Na An Mo (iterek kavrama masajı), Dian Xue An Mo (boşlukları presleme masajı) ve Qi An Mo (enerji masajı) dahildir. Tui Na (推拿), kasları itmek, germek ve yoğurmaya şeklinde yapılır ve Zhi Ya (指 壓), akupressür noktalarında sıkıştırma ve bastırma şeklinde uygulanır. Ayrıca, sürtünme ve titreşim gibi teknikler de kullanılır.

Tetikleyici nokta terapisi

Tetikleyici nokta terapisi, bazen basınç noktasına yapılan masajla karıştırıldığında, yerel ağrıya neden olabilmekte, tetik noktalarını devre dışı bırakmakta veya baş ağrısına benzer vücudun diğer bölgelerinde ağrılarına sebep olabilmektedir. Myofasial ağrıyı hafifletmek için bu noktalara elle basınç, titreşim, enjeksiyon veya başka bir tedavi uygulanmaktadır. Tetikleme noktaları tespiti ilk defa Janet G. Travell (Başkan Kennedy'nin doktoru) ve David Simons tarafından keşfedildi ve bu noktaların haritası çıkartıldı. Tetikleme noktaları fotomikrografi ile elektriksel olarak ölçülmüş ve 2007 yılında MR kullanılarak Trigger Puanlarının görüntülerini gösteren bir doküman kağıtta sunulmuştur. Bu noktalar, kasta nöromusküler kavşak (NMJ) olarak da adlandırılan myoneural bağlantı noktasındaki işlev bozukluğuyla alakalıdır. Bu nedenle bu teknik, refleksoloji, akupressür ve basınç noktası masajından farklıdır.

Tuina masajı

Watsu masajı

Tui na, meridyenler aracılığıyla chi akışını geliştirmeyi amaçlayan ve birçok farklı vuruş türünü içeren manuel terapi tekniğidir.

Watsu masajı

Watsu, Kaliforniya, Harbin Hot Springs'de Harold Dull tarafından geliştirilmiştir. Vücut sıcaklığındaki suda gerçekleştirilen, uygulayıcının kesintisiz desteği ile sallama, ekstremitelerin gerilmesi ve masaj da dahil olmak üzere nazik hareketlerle karakterizedir. Tekniğin amacı, su terapisi, yüzme, shiatsu daldırma ve diğer masaj tekniklerin birleştirilmesidir. Watsu, derin rahatlama ve tedavi edici bir yöntem olarak su terapisini kullanmaktadır. İlgili yöntemler arasında Water Dance, Şifalı Dans ve Jahara tekniği bulunmaktadır.

Masaj aletleri ve ekipmanları

Masaj masaları ve sandalyeleri

Masaj aletleri ve ekipmanları

Özel olarak yapılan masaj masaları ve sandalyeleri, alıcıları masaj sırasında konumlandırmak için kullanılır. Tipik ticari masaj masası kolayca temizlenebilen, ağır dolgulu bir yüzeye sahip olan, müşterinin yüzü aşağı yatarken otomatik olarak nefes almasına olanak sağlayan, sabit veya taşınabilir olmasına olanak tanıyan ve at nalı şeklinde kafa desteğine uygun şekilde tasarlanmıştır. Ev versiyonları ise daha hafiftir veya kolayca katlanacak şekilde tasarlanmıştır. Gövdeyi doğru konumlandırmak için ortopedik bir yastık kullanılmaktadır.

Masaj masaları ve sandalyeleri

Ergonomik sandalyeler, masaj masasına benzer işlev görür. Sandalyeler sabit veya taşınabilir modeller olarak iki çeşidi vardır. Masaj koltukları, masaj masalarına göre daha kolay taşınır ve alıcılar koltuk masajı yapmak için soyunmaya ihtiyaç duymazlar. Bu iki faktöre bağlı olarak, sandalye masajı sıklıkla şirket ofisleri, açık hava festivalleri, alışveriş merkezleri ve diğer halka açık ortamlarda kullanılır.

Sıcak su terapisi havuzları

Sıcak su terapisi havuzları

Isı kontrollü ılık su terapi havuzları, suda vücudu çalıştırmak için kullanılır. Örneğin, Watsu, yaklaşık göğüs derinliğine (terapistin boyuna bağlı olarak) ve sıcaklık kontrolü yaklaşık 35 ° C'ye (95 ° F) sahip sıcak su terapisi havuzu gerektirir.

Kuru - su masaj masaları

Kuru-su masaj masası, müşterinin kaslarının masajını yapmak için su fıskiyeleri kullanır. Bu tablolar müşterinin genellikle kuru kaldığı Vichy duşundan farklıdır. Müşterinin içinde sıcak su ve hava kabarcığı içeren bir su yatağına benzeyen şilte üzerine yattığı veya müşterinin plastik tabaka ile örtülmüş köpük ped üzerine uzandığı iki masaj türünden sonra Vichy duşuna benzeyen ılık su fıskiyelerle püskürtülür. Bu uygulama modelinin bir türü, bazı alışveriş merkezlerinde küçük bir ücret karşılığında kullanabilecek tarzda tasarlanmıştır.

Vichy rain

Lokal masaj aletleri

Vichy duşu, masaj masasına benzeyen, sığ ve ıslak yatağa yatarken, suyun boşaltılması ile müşteriye büyük miktarda su püskürten duş başlıklarının kullanıldığı hidroterapi şeklidir. Püskürtme uçları genellikle müşterinin ihtiyaçlarına göre yükseklik, yön ve sıcaklık için ayarlanabilir.

Kremler, losyonlar, jeller ve yağlar

Masaj aletleri

Cildin yağlanması, nemlendirilmesi ve cilt arasındaki sürtünmeyi (teknisyen ve müşteri elleri ile oluşan) azaltmak için pek çok farklı masaj kremi, losyon, jel ve yağ kullanılır.

Masaj aletleri

Vücut taşı, taştan oyulmuş kıvrımlı şekilli bir alettir. Terapistin gücünü artırmak ve belirli alanlara yoğunlaşmak için kullanılır. Yağ ya da mısır nişastası gibi yağlayıcılarla giysi veya cilt üzerinde doğrudan kullanılabilir.

Bambu ve gül ağacından yapılmış aletler de yaygın şekilde Güneydoğu Asya, Tayland, Kamboçya ve Burma'da kullanılmaktadır. Bazı aletler ısıtılmış, yağlanmış veya bezle sarılmış olarak da kullanılır.

Tıbbi masaj

Tıbbi masaj

Terapatik masaj yapan gerçek profesyoneller; masaj terapistleri, atletik antrenörler, fizik tedavi uzmanları ve birçok geleneksel Çinli ve diğer doğu uzman uygulayıcılarıdır. Masaj uygulayanlar, çeşitli tıbbi ortamlarda çalışırlar ve özel konutlara veya iş yerlerine gidebilirler. Masajın uygun olmadığı durumlar arasında; derin ven trombozu, Warfarin gibi kan incelticilerinin alınması, kanama bozuklukları, hasar görmüş kan damarları, kanserden zayıflamış kemikler, osteoporoz, kemik kırıkları, morarma ve yüksek ateş bulunur.

Uygulayıcı dernekler ve profesyonellerin resmi olarak tanınması

ABD merkezli, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi, seksenden fazla farklı masaj tekniğini kullanmaktadır. Masajın terapi olarak tanıtılmasının en çok neden olduğu sebep ise müşteri talebi ve klinik olarak maddi getirileridir.

Masaj ile ilişkili yöntemler

Masaj ile ilişkili yöntemler

Birçok uygulama türü masaj ile ilişkilidir. Bu uygulamalar; vücut geliştirme, elle terapi, enerji tıbbı ve nefesli dalış gibi uygulamalardır. Masaj ve ilgili uygulamalar için diğer adlar, uygulamalı çalışma, vücut / somatik terapi ve somatik hareket eğitimi gibi konulardır. Beden-zihin entegrasyon teknikleri, uygulayıcı tarafından fiziksel hareketlerle kendini keşfetmeyi ve hareket etmeyi ortaya koyar. Hareket bilinci / eğitimi ile ilgili terapiler, dans ve hareketli terapilere daha yakındır. Masaj, ayrıca, Yeni Çağ hareketi ve alternatif tıp ile bağlantılı olabilmektedir. Aynı zamanda, önleyici tıbbi bakım felsefecileri ve belli başlı hekimler tarafından kullanılmaktadır.

Masajın faydaları

Masajın faydaları

Emsalleri tarafından gözden geçirilen tıbbi araştırmalar, masajın faydalarının, ağrıyı, sürekli kaygıyı, depresyonu, geçici olarak kan basıncını, kalp hızını ve endişe durumunu azalttığını göstermiştir. Yapılan ek testler, kas performansı için hızlı bir artış ve iyileşme sürecini göstermiştir. Masajın oluşturabileceği teoriler arasında, nosisepsiyonu (geçit kontrol teorisi) bloke etme, parasempatik sinir sistemini harekete geçirme, endorfinlerin ve serotonin salınımını uyarma, fibroz veya skar dokusunu önleme, lenf akışını arttırma ve uykuyu iyileştirme gibi durumlar da dahildir. Ancak, bu etkiler henüz iyi uygulanan klinik çalışmaları tarafından desteklenmiş değildir.

Masaj, plasebo kontrolü ve klinik gizli denemeleri içeren bilimsel araştırmanın altın standartlarına erişmeyi engellemektedir. Masaj için "sahte" bir el terapisi geliştirmek zor olacağı için, hafif dokunmatik masajın bile konu üzerinde tamamen etkisiz olduğu varsayılabilir. Ayrıca, daha az masaj yaptıklarını fark edemeyecek bir konuyu bulmak da zor olacak ve terapisti de körleştirmek imkansız olacaktır. Masaj, emsal olan tıbbı dergilerde yayınlanan randomize kontrollü çalışmalardan yararlanabilir. Bu tür çalışmalar, mesleğin itibarını artırabilir, çünkü belirtilen tedavi edici etkilerin tekrarlanabilir olduğunu göstermektedir.

Masajın kısa süreli faydaları

Masajın çoklu faydaları
 • Ağrı kesici: Kas iskelet sistemi yaralanmaları nedeniyle ve diğer nedenlerden dolayı oluşan ağrıdan kurtulmak için, masajın önemli faydası vardır. 2015 yılı Cochrane İncelemesi, masajın bel ağrısı için etkili bir tedavi olduğuna dair çok az kanıt bulunduğu sonucuna vardı. Urbana-Champaign'deki Illinois Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından yürütülen bir meta-analiz, tedaviden hemen sonra ağrıda istatistiksel olarak önemli bir düşüş bulamadı. Zayıf kanıtlar, masajın akut, subakut ve kronik bel ağrısı olan insanlar için kısa vadede ağrıyı artırabileceğini göstermiştir.
 • Durum kaygısı: Masajın, bir miktar durum kaygısını azalttığı görülmüştür.
 • Kan basıncı ve kalp atım hızı: Masajın kan basıncını ve kalp atım hızını geçici olarak düşürdüğü görülmüştür.

Çoklu faydaları

 • Ağrı kesici: Masaj, tedaviden sonraki günler veya haftalar boyunca yaşanan ağrıyı azaltabilir.
 • Sürekli endişe: Masajın, kaygıya olan duyarlılığı veya sürekli kaygıyı azalttığı görülmüştür.
 • Depresyon: Masajın, subklinik depresyonu azalttığı görülmüştür.

Masaj ve propriosepsiyon

Nöromüsküler etkiler

Masajın Hoffman refleksindeki (H-refleks) genetik değişiklikleri ölçerek nöromüsküler uyarılabilirliği azalttığı görülmüştür. Zirve-tepe H-refleks genliğinde bir azalma, motoneuronun eksitabilitesinde düşüş olduğunu düşündürür. Diğerleri, "H-refleksinin gerilme refleksinin elektriksel analoğu olduğu düşünülmektedir ve azalma, spinal refleks eksitabilitesinde bir azalmaya bağlıdır” şeklinde açıklar. Çalışma alanı (2007), hafif parmak ucu baskı masajına bakıldığında, H-refleksinde bir düşüş olmadığından, önleyici etkilerin derin doku reseptörlerine bağlı olduğunu ve süperfisiyal kutanöz reseptörlerden kaynaklanmadığını doğrulamaktadır. Diğer kaslar H-refleks genliğinde düşüş göstermediği için "masaj sırasında harekete geçirilen reseptörler, masaj yapılan kaslara özgü" olarak kaydedilmiştir.

Masaj ve propriosepsiyon

Masaj kuralları

Propriyoseptik çalışmalar, masaj ve propriyosepsiyon kombinasyonundan çok daha fazladır, ancak araştırmacılar halen daha kapsamlı bir bulgu elde etmek için kesin mekanizmaları ve yolları belirlemeye çalışmaktadır. Proprioception, rehabilitasyonda çok yardımcı olabilir, ancak bu, propriyosepsiyonun çok fazla bilinmeyen özelliğidir. Propriosepsiyonun iyileştirilmesi amaçlı mevcut egzersizlerinin bu amaca ulaştığı gösterilememiştir. Bu noktaya kadar, propriyosepsiyon üzerine masajın etkilerini inceleyen çok az çalışma yapılmıştır. Bazı araştırmacılar biyoelektrik ve biyokimyasal olarak cilt altında neler olduğunu belgelemek için, fonksiyonel MR (manyetik rezonans) görüntüleme ve sürekli plazma örneklemesi gibi daha yeni, invaziv olmayan teknoloji sağlanacağına inanmaktadır.

Masaj kuralları

Masaj sanatı ve bilimi, küresel olarak farklı bir fenomen olduğundan, farklı yasal yargı alanları bazen ünvanları olan kişileri ve lisansları tanır; diğer alanlar ise bunu yapmaz. Örnekler:

Sertifikalı Masaj Terapisti
 • Kayıtlı Masaj Terapisti (RMT) Kanada
 • Remedial Massage Therapist (RMT) Yeni Zelanda
 • Sertifikalı Masaj Terapisti (CMT) Yeni Zelanda
 • Lisanslı Masaj Uygulayıcısı (LMP)
 • Lisanslı Masaj Terapisti (LMT)
 • Lisanslı Masaj ve Bodywork Terapisti (LMBT) Kuzey Carolina
 • Terapatik Masaj Terapisti (TMT) Güney Afrika
 • Bazı yargı bölgelerinde, ruhsatsız uygulama, bir suçtur.

Kanada'da masaj kanunları

Masaj terapisi yapılan eyaletlerde, masaj terapistleri “Kayıtlı Masaj Terapistleri” olarak bilinir. Kanada'da sadece dört eyaletde masaj terapisi yapılmaktadır: British Columbia, Newfoundland ve Labrador, Ontario, ve New Brunswick. Masaj uygulaması yapılan eyaletler, 2012 yılından beri, kanuni yaptırımların olacağı standartlarını oluşturmuşlardır. "Yargı Yetki Yeterliliği Standartları - Inter-Jurisdiction Competency Standards" (PDF). 10-06-2012.

Quebec eyaletinde masaj terapisi yapılmamaktadır. Masaj terapistleri, faaliyet gösteren çeşitli derneklerden birinden sertifika alabilirler. Quebec Uzmanlaşmış Masaj Terapistleri Meslek Birliği, ayrıca Mon Réseau Plus adında, 6.300 masaj terapistini (ortoterapistler, natrotherapistler ve diğerleri dahil) temsil eden, Quebec Masaj Terapistleri Federasyonu (FMQ), Quebec Doğa Terapistleri Birliği’ni temsil etmektedir. Ancak hiçbiri eyalet kanunları tarafından belgeli değildir.

Çinde masaj kanunları

Çin'de masaj kanunları

Bazı geleneksel Çin tıbbı hariç, çoğu masaj çeşidi Çin'de uygulanmamaktadır. Çin'de yasadışı olmasına rağmen, küçük işletmelerin bazıları masaj salonlarını fahişelik için paravan olarak kullanır. JK, fahişeliği önlemek ve mücadele etmek için operasyonlar düzenlemektedir. Bunlara falangmei denir (发廊 妹 "kuaför kız kardeşleri").

Fransa'da masaj kanunları

Fransa’da, lisans başvurusunda bulunmak için üç yıllık bir çalışma ve iki adet final sınavına girmek gerekmektedir.

Almanya'da masaj kanunları

Almanyada masaj kanunları

Almanya'da masaj, hükümet tarafından federal ve ulusal düzeyde yasallaşmıştır. Yalnızca 3.200 saatlik bir eğitimi (teorik ve pratik) tamamlayan kişi mesleki unvanını "Masör ve Medizinischer Bademeister" veya Tıp Masörü ve Spa Terapisti unvanı alabilir. Unvanı alan kişi mesleki tecrübesinin uzunluğuna bağlı olarak, 1 yıl ile 18 aylık profesyonel fizyoterapisten ek eğitim alabilir. Böylece masör, Klasik Masaj, Mofasyal Masaj, Egzersiz ve Hareket Terapisinde eğitim almış olur. Eğitim süresince masaja etki edebilecek oranda; Anatomi, Fizyoloji, Patoloji, Jinekoloji, Pediatri, Psikiyatri, Psikoloji, Cerrahi ve en önemlisi Dermatoloji ve Ortopedi konularında uzmanlaşmış olur. Buna ek olarak da Elektroterapi ve Hidroterapi konusunda da eğitim alınır. Hidroterapi şunları içerir: Kneipp, Wraps, su altı masajı, terapötik yıkama, Sauna ve Steambath. Eğitimlerinin küçük bir kısmı yerel masaj okulları tarafından kararlaştırılan özel masaj şekillerini içermektedir. Örneğin: Ayak refleks bölgesi masajı, Thai masajı gibi. Bu kursların sonunda mezun bir doktor tarafından hastanın masaj terapistlerine yönlendirilmesine izin verilir. Fizyoterapistlerin organize edilmesi profesyonel birlik tarafından düzenlenmiştir. Buna reklamcılıkla ilgili kısıtlama ve müşteri mahremiyeti referansları da dahildir.

Hindistan'da masaj kanunları

Hindistanda masaj kanunları

Hindistan'da masaj terapisi için, 1995 yılı mart ayında, Sağlık Bakanlığı ve Hindistan Aile Refahı bünyesindeki Ayurveda, Yoga ve Natüropati, Unani, Siddha ve Homeopati Bölümü (AYUSH) tarafından lisans verilmiştir. Masaj terapisi MÖ 600 yıllarında gelişen eski tıbbi sistem olan Ayurveda'ya dayanmaktadır. Ayurveda'da masaj, diğer bazı sistemlerde popüler olan bağımsız masaj sisteminin aksine, bütüncül tıbbi uygulamaların bir parçasıdır. Siddha'da, Güney Hindistan'dan gelen Tamil geleneksel tıbbı, masaj "Thokkanam" olarak adlandırılır ve her biri belirli hastalık çeşidi için dokuz farklı türe ayrılır.

Meksikada masaj kanunları

Japonya'da masaj kanunları

Japonya'da shiatsu masajı uygulanmaktadır fakat yağ masajı ve Thai masajı uygulanmaz. Fahişelik yasa dışı olmasına rağmen, moda sağlık mağazalarında masaj terapisti ve pembe salonlarda gösteriş yapan fahişeler, büyük şehirlerde oldukça yaygındır.

Meksika'da masaj kanunları

Meksika'da "sobadores" adı verilen masaj terapistleri, bir tür akupunktur ve inançlara göre hazırlanan yağ veya losyon (kutsanmış, okunmuş) kullanarak masajı birleştirerek uygular. Sobadores, diz ve bel ağrısı kadar, sindirim sistemi problemlerini de hafifletmek için kullanılır. Bu terapistlerin çoğu, uygulamalarının görülmemesi için bir perde kullanarak kamyonun arkasında masajlarını yaparlar. Masaja ek olabilecek tedavi metotlarını da öğrenerek, uygulayıcı Curandero (halk hekimi) olabilir.

Meksika'nın birçok yerinde fuhuş yasaldır ve fahişelerin cinsel masaj yaparak para kazanmalarına izin verilmektedir. Bu işletmeler genellikle Tijuana'daki Zona Norte gibi şehrin belirli bir alanda uygulamaktadırlar.

Yeni Zelanda'da masaj kanunları

Yeni Zelandada masaj kanunları

Yeni Zelanda'da masaj sertifika kayıtları konusunda düzensizlik vardır. Yeni Zelanda'da masaj terapistleri için meslek kuruluşu olan “Yeni Zelanda'da Masaj”a iki seviye kayıt vardır; ancak bu seviyelerin hiçbiri hükümet tarafından tanınmamıştır. Sertifikalı Masaj Terapisti seviyesindeki kayıt, rahatlama masajı seviyesinde uygulama yeterliliğini gösterir. Tedavi edici masaj terapistine kayıt olunduğunda bunun karşılığında iyileştirici veya ortopedik masaj uygulaması yapılır. Her iki kayıt düzeyinde de kabul edilmiş asgari yetkinlikler ve belirlenmiş kısıtlı saatler ile uygulanır.

Güney Afrika'da masaj kanunları

Güney Afrika'da masaj yapılmaktadır, ancak uygulama oldukça kötüdür. Profesyonel bir masaj terapisti olarak pratik yapabilmek için asgari yasal gereklilik, Terapatik Masaj ve SA Müttefik Sağlık Meslekleri Konseyi (AHPCSA) kayıtlarında 2 yıllık diploma alınması gerekmektedir. 2 yıllık yeterlilik, 240 kredi, yaklaşık 80 vaka incelemesi ile toplam 100 saat toplam uygulama hizmeti yapılması gerekmektedir.

Güney Kore'de masaj kanunları

Güney Kore'de kör ve görme özürlü insanlar lisanslı bir masör olabilmektedir.

Tayland'da masaj kanunları

Tayland'da, Tay masajı resmi olarak, geleneksel Tay tıbbı dallarından biri olarak listelenmekte, hükümet tarafından tanınmakta ve desteklenmektedir. Masaj, kendi başına tıbbi disiplin olarak düşünülür ve çok çeşitli rahatsızlık durumlarının tedavisinde kullanılır. Masaj okulları, merkezleri, terapistleri ve uygulayıcıları Tayland'daki Eğitim Bakanlığı ve Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından giderek daha fazla düzenleme altına alınmaktadır.

Birleşik Krallık'da masaj kanunları

İngiltere'de ticari masaj veya masaj terapisi uygulamak için, Güzellik ve Spa Terapisi, Kuaförlük, Tamamlayıcı Terapiler, Spor ve Fitness Eğitimi ve Müşteri Hizmetlerini içeren bir eğitimle birlikte ITEC sertifikası alınması gerekmektedir.

Amerika Birleşik Devletlerinde masaj kanunları

Amerika Birleşik Devletleri'nde masaj kanunları

Amerikan Masaj Terapisi Derneği tarafından yapılan araştırmaya göre, 2012 yılında ABD'de 280.000 ile 320.000 masaj terapisti ve masaj okulu öğrencisi olduğu bilinmektedir. 2011 yılı itibarıyla, Birleşik Devletler'de 300'den fazla resmen tanınmış masaj okulu ve programı vardı. Birçok eyalet, bir uygulayıcının "masaj terapisti" unvanını kullanabilmesi için karşılanması gereken lisans gerekliliklerine sahiptir ve bazı eyaletler ile belediyelerde, masaj uygulama lisansı talep etmektedir. Bir eyaletin masaj yasaları yoksa o zaman uygulayıcı farklı bir eyalete lisans başvurusunda bulunması gerekir. Bununla birlikte, uygulayıcı herhangi bir yerel ya da ilçe yasalarının masaj terapisini kapsayıp kapsamadığını kontrol etmelidir. ABD'deki eğitim programları genellikle 500-1000 saattir ve belirli bir okula bağlı olarak sertifika, diploma verilebilmektedir. Ülkede yaklaşık 1.300 eğitim masaj terapisti vardır ve çalışma düzenlenecekse eğitim gereksinimleri ile birlikte anatomi, fizyoloji, kinezyoloji, masaj teknikleri, ilk yardım, CPR (canlandırma), ticaret, etik ve yasal konular ile elle tutulur uygulamaları kapsamaktadır. Masaj Terapisi Akreditasyonu Komisyonu (COMTA) ABD'deki masaj okullarıyla çalışan kuruluşlardan biridir ve Ağustos 2012 itibariyle, bu ajans aracılığıyla resmen tanınmış yaklaşık 300 okul bulunmaktadır.

Kırk üç eyalet, Columbia Bölgesi ve beş Kanada eyaleti şu anda masaj ve karoser alanında (genellikle lisans, sertifika veya kayıt) profesyonellere bir takım yeterlilik belgeleri sunmaktadır. Otuz sekiz eyalet ve Columbia Bölgesi, masaj terapistleri için lisans istemektedir. ABD'de 39 ülke Tedavi Masajı ve Karoseri Sertifikasyon Programı için, Ulusal Sertifikasyon Kurulu'nu ya kural ya da tüzükle ruhsat verilmesi için temel olarak kullanmaktadır. Ulusal Kurul, Terapötik Masaj ve Üstyapı (NCTMB) içinde sertifika programı kabul edebilir. İki test mevcuttur ve bunlardan biri, eşdeğer eğitim ve deneyim isteyen yeterlilik belgesini, bakanlık yoluyla sertifikalandırılır. Kasaba veya ilçelerin %10 ile %20'si meslek kursları düzenler. NCBTMB tarafından sunulan Ulusal Sertifikasyon almış kimseler her durumda masaj uygulayabileceği anlamına gelmez. Bu konudaki yerel yönetmeliklerin yaptırımları, karşı cins ile seks yasağı uygulaması olmasına rağmen bir doktorun parmak uygulaması ve zührevi kontroller yapılmadığında cinsel hizmet satışı söz konusu olabilmektedir. Doktorun yaptığı zührevi denetimlere rağmen, denetimsiz evlerin masaja devam etmesi durumunda yasaklanmalara kadar uzanan süreç devreye girmektedir.

Masaj kanunları

ABD'de, ruhsatlandırma en üst düzey denetim yönetmeliğini içermektedir. Lisansı olmayanlar, masaj terapisi uygulamak konusunda yasaklanır veya yetkili olduğunu gösterecek bir unvan alamamış olur. Sertifikasyon, sadece belirli eğitim kriterlerine uyan kişilerin korumalı unvanını kullanmalarına izin verir. Kayıt, sadece eğitim çalışmalarına başvuran ve kurs programını yerine getiren terapistlerin listesine dahil olmayı gerektirir. Bir masaj terapisti sertifikalı olabilir ancak ruhsatı yoksa bunu mutlaka belirtmesi gerekmektedir. Lisans verme yetkinlikleri eyaletlere göre değişiklik gösterir ve resmi olarak masaj terapi okuluna devam etmenin yanı sıra devletin belirlediği sınava girmek de gerekmektedir. Ayrıca, temelde birçok eyaletteki sertifikasyon programlarını bitirmek için ek ölçütler de gerekmektedir. ABD'de, çoğu sertifikalar yerel olarak verilmektedir. Bununla birlikte, Mart 2014 yılından beri bazı eyaletler lisans veya sertifika istememektedir. Ancak, her eyalette masaj mesleğini yöneten daha fazla düzenleyici birlik kurulduğundan bu durumun sonunda değişeceği düşünülmektedir. Dahası, bazı eyaletler, eyalet değiştiren masaj terapistlerinin, yeni eyaletlerinde nispeten daha kolay lisans alabildiği durumlarda, karşılıklı lisans almalarına izin verilmektedir. Ancak, tüm eyaletler bu seçeneği sunmaz.

Aqua masaj

2007 yılı sonlarında Devlet Masaj Terapileri Federasyonu, MBLEx başlıklı yeni bir sertifika sınav programı başlattı. Şu anda 40 eyalet, District of Columbia, Porto Riko ve ABD Virgin Adaları ile birlikte bu sertifika programının sınavını kabul ettiler.

1997 yılında ABD'de masaj terapistlerine yaklaşık 114 milyon ziyaret yapıldı. Masaj terapisi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hastanelerde alternatif tıbbın en çok kullanılan türüdür. Temmuz 2010 ile Temmuz 2011 yılları arasında kabaca 38 milyon yetişkin Amerikalı (%18) en az bir kez masaj yaptırmıştır.

İnsanlar, kas iskelet yaralanmalarından ve diğer ağrı nedenlerinden dolayı, ağrıyı hafiflettiğine, stresi azalttığına, rahatlamaya yardımcı olduğuna, spor yaralanmalarını iyileştirdiğine, kaygı ve depresyon duygularını azalttığına ve genel iyilik halini arttırdığına inandığından masaj yaptığını belirtmişlerdir.

25 ile 35 yaş grubu arasındaki insanlarla yapılan bir ankette, %79 oranında, sağlık sigortası planının masajı da kapsaması gerektiği isteğinde bulunmuşlardır. Çalışanlara masaj hizmeti sunan şirketler arasında Allstate, Best Buy, Cisco Systems, FedEx, Gannett (USA Today yayıncısı), General Electric, Google, Hewlett-Packard, Home Depot, JC Penney, Kimberly-Clark, Texas Instruments ve Yahoo vardır. 2006 yılında Duke Üniversitesi Sağlık Sistemi, masaj terapisi ve akupunktur gibi CAM disiplinlerine tıbbi disiplinleri entegre etmek için bir merkez açtı. 2007 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nde 15.500 kaplıca vardı ve bu kaplıca ziyaretçilerinin yaklaşık üçte biri erkek müşteriydi.

1999 yılında ziyaretçi sayısı 91 milyon iken bu rakam 2003 yılında 136 milyona yükseldi ve 11 milyar dolara ulaşan gelir elde edildi. 2010 ile 2020 yılları arasında masaj terapistleri için iş imkanları, İşgücü İstatistikleri Bürosu'nun verilerine göre ortalamadan daha hızlı büyümesi beklenmektedir.

Masaj Resimleri