23 July 2021, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Lüks Mallar

İçindekiler
 1. Lüks tüketim malları
 2. Lüks mallarda talep esnekliği
 3. Lüksün tanımı
 4. Lüks ürünler piyasası eğilimleri
 5. Lüks ürünler pazarı
 6. Sanat tarihi ve lüks
 7. Lüks tanımının değişimi
 8. Lüksün sosyo-ekonomik önemi
 9. Lüks markalar
 10. Lüks mağazalar
 11. Lüks alışveriş bölgeleri
 12. Lüks Mallar Resimleri

Lüks tüketim malları

Lüks tüketim malları

Ekonomide lüks mal, gelir arttıkça talebin gelire oranla daha fazla arttığı maldır, gelir arttıkça talebin düştüğü zorunlu malın tersidir. Lüks mallar çoğunlukla üstün mallar ve Veblen mallarla eş anlamlıdır.

Lüks mallarda talep esnekliği

Lüks malların talebinde gelir esnekliği yüksektir: İnsanlar daha varlıklı hale geldikçe daha fazla lüks mal satın alacaklardır. Bununla birlikte, gelirin düşmesi halinde talep de düşecektir. Talebin gelir esnekliği, gelir açısından sabit değildir ve farklı gelir seviyelerinde değişebilir. Diğer bir deyişle, bir lüks mal, farklı gelir düzeylerinde normal mal ya da düşük mal haline gelebilir. Örneğin varlıklı bir kişi, otomobil koleksiyonu için yeni otomobiller almayı bırakıp uçak koleksiyonu yapmaya başlayabilir (bu gelir seviyesinde araba düşük mal olmuştur). 

Bazı lüks ürünler, talebin pozitif bir fiyat esnekliğine sahip olduğu Veblen mallarına örnek olarak gösterilmiştir. Örneğin, parfümün daha pahalı hale getirilmesi, algılanan değerini lüks mal seviyesine yükseltip, satışları düşürmek yerine artırabilir.

Lüksün tanımı

Pahalı bir saat

Lüks malın teknik tanımı, malın kalitesinden bağımsızdır, bu malların genellikle pazardaki kalite ve fiyat açısından en üst düzeyde olduğu farz edilir. Klasik lüks mallar, haute couture (özel siparişle hazırlanmış yüksek moda) giyim, aksesuarlar ve bavulları içerir. Birçok pazarda örneğin otomobil, yat, şarap, şişelenmiş su, kahve, çay, gıda, saat, kıyafet, mücevher ve müzik aleti pazarlarında lüks bir segment bulunur.

Hizmetler de lüks olabilir. Tam zamanlı ya da yatılı hizmetçilerin işe alınması, gelir farklılıklarını ifade eden bir lükstür. Bazı finansal hizmetler, özellikle aracı kurumlarda verilen hizmetler lüks hizmetler olarak düşünülebilir. Çünkü düşük gelir seviyesindeki kişiler genellikle bu hizmetleri kullanmamaktadır.

Lüks ürünler piyasası eğilimleri

Küresel lüks mal pazarındaki üç baskın eğilim; küreselleşme, sağlamlaştırma ve çeşitlendirmedir. Küreselleşme, bu ürünlere ulaşılabilirliğin artması, artan lüks markalar ve turizmdeki ilerlemenin bir sonucudur. Sağlamlaştırma, çeşitli segmentlerde lüks mal üreten büyük şirketlerin büyümesini ve markaların sahiplenilmesini kapsar. Lüks içecekler, moda ve kozmetik alanlarında pazara hakim olan LVMH, Richemont ve Kering gibi şirketler örnek gösterilebilir. Procter & Gamble gibi önde gelen küresel tüketici şirketleri, kitle tüketici ürünleri piyasasında kâr elde etmenin zorluğu nedeniyle endüstriye önem vermektedir.

Lüks ürünler pazarı

Lous Vuitton tasarım odası

Lüks mal piyasası uzun yıllardır yükseliştedir. 1997 Asya Finansal Krizinin yarattığı gerilemenin dışında, özellikle 2000 yılında sanayi iyi performans göstermiştir. O yıl, içki, moda, kozmetik, parfüm, saat, takı, bavul ve çanta sektörlerini içeren dünya lüks mal piyasası, 170 milyar dolarlık değer elde etti ve %7,9 büyüdü. Amerika, lüks malların en büyük bölgesel pazarıdır ve 62.5 milyar avroluk değeriyle 2013 yılında da önde gelen kişisel lüks eşya pazarı olmaya devam etmiştir. Bu kategorideki en büyük sektör, yüksek kaliteli viski, şampanya ve konyak da dahil olmak üzere lüks içeceklerken, değer düşüşü yaşayan tek sektör de (% -0,9) bu idi. Saat ve mücevher sektörü, %23,3 değer artışı ile en yüksek performansı gösterdi. Giyim ve aksesuar sektörü ise 1996 ve 2000 yılları arasında yüzde 11,6 oranında büyüyerek 32,8 milyar dolarlık değere sahip oldu. Kuzey Amerika lüks mallar kategorisindeki en büyük bölgesel pazardır. Batı Avrupa pazarında yaşanan ortalama %2.9'luk büyümenin aksine, Kuzey Amerika pazarının büyümesi %10'un biraz altındaydı. Lüks malların en büyük on pazarı olan; Japonya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, İtalya, Fransa, Birleşik Krallık, Brezilya, İspanya ve İsviçre toplam satışların %83'ünü oluşturuyor.

2012'de Çin, dünyanın en büyük lüks pazarı olarak Japonya'yı aştı. Çin'deki lüks tüketim, küresel pazarın % 25'inden fazlasını oluşturuyor. The Economist'in araştırma servisi The Economist Intelligence Unit, Asya'nın kilit pazarlarındaki lüks mal pazarının trend ve tahminleri araştıran Asya'daki lüks mallar konulu bir rapor yayınladı. 2014 yılında, lüks sektörün önümüzdeki 10 yıl içinde büyüyeceği ve 440 milyon tüketicinin 880 milyar avro, yani 1.2 trilyon dolarlık harcama yapacağı tahmin edildi.

Sanat tarihi ve lüks

Lüks bir tasarım

Modern pazarlamada çoğu kez anlamsız olduğuna inanılmakla birlikte, "lüks", sanat tarihinde, çok yüksek standartlarda süslenmiş ve pahalı malzemelerden yapılmış eşyalar için kullanılan meşru ve güncel bir teknik terim olarak kalır. Bu terim, özellikle, Ortaçağ el yazmalarında, normal kullanım amaçlı olan pratik çalışma kitaplarıyla, tamamen çizimlerden oluşan ve genellikle mücevher ve metal işleriyle birlikte hazinelerde bulunan el yazmalarını ayırt etmek için kullanılır. Bunlar genellikle her sayfada daha az metin ve birçok illüstrasyon barındırır ve çok daha büyüktür. Orijinal ayinsel metinler, genellikle ona sahip olan kilise veya manastır tarafından kütüphane yerine sunak ya da tapınakta tutulmuştur. Dinsel olmayan lüks el yazmaları ise çok zenginler tarafından yaptırılmış ve daha ucuz kitaplardan aynı şekilde farklılaşmıştır.

"Lüks", aynı nesnelerin hem kullanım için hem de lüks versiyonlarının yapıldığı diğer uygulanmış sanatlar için kullanılabilir. Bu, metal işleri, seramik, cam, zırh ve daha başka çok çeşitli nesneleri kapsayabilir. Bir sanat olmanın dışında herhangi bir fonksiyona sahip olmayan nesneler için daha az kullanılır: Pahalı ve ucuz bir eser arasında maliyetteki eşitsizlik büyük olmasına rağmen, tablolar, çizimler ve heykeller lüks tanımına girmez.

Lüks tanımının değişimi

Lüks malların demokratikleşmesinin artmasıyla lüks piyasada "erişilebilir lüks" veya "kitlesel lüks" olarak adlandırılan yeni ürün kategorileri oluşturulmuştur. Bunlar, özellikle, bu bağlamda bazen "arzulanan sınıf" olarak adlandırılan orta sınıf içindir. Lüks artık kitlelere dağılmış olduğundan sözcüğü tanımlamak daha zor hale gelmiştir.

Çin Hükumeti, aşırı kişisel tüketimin önüne geçmek için Şubat 2013'te resmi radyo ve televizyon kanallarında lüks mal reklamlarını yasaklamıştır.

Lüksün sosyo-ekonomik önemi

Ferrari 360

Birçok mal; tasarımları, kalitesi, dayanıklılığı veya performansı nedeniyle karşılaştırılabilir. İkamelerinden çok daha üstün olduklarından "lüks mallar" statüsüne erişmektedir. Böylece, bugün piyasada bulunan neredeyse her ürün kategorisi, daha kaliteli bileşenler ve malzemeler, sağlam yapı, şık görünüm, artan dayanıklılık, daha iyi performans, gelişmiş özellikler ve benzerlerine sahip bir ''lüks'' ve bunun alt kümesini barındırır. Bu nedenle, bu lüks ürünler, belirli bir kategorideki tüm ögelerin orijinal olarak tasarlandığı temel işlevleri koruyabilir veya iyileştirebilir.

Ayrıca, halk tarafından lüks olarak algılanan mallar da vardır. Bu mallar kendilerini alanların satın alma gücünü ifade ettikleri için statü sembolüdürler. Bu eşyalar, kalite, performans veya görünüm olarak daha ucuz alternatiflerinden iyi olmasalar da, sahiplerinin servetini veya gelirini göstermek amacıyla satılmaktadırlar. Bu tür ürünler, gösterişçi tüketim adı verilen sosyo-ekonomik bir olgunun nesnesidir. Genellikle lüks araçlar, saatler, mücevherat, tasarımcı kıyafetleri, yatlar, büyük konutlar, kentsel konaklar ve kır evlerinden oluşur. 

Lüks markalar

Bir lüks marka veya prestij markası, ürünlerinin çoğunluğunu lüks ürünlerin oluşturduğu markadır. Ayrıca, isimleri lüksle ilişkilendirilmiş, fiyatları ve kalitesi yüksek ve ürün sayısı az olan bazı markaları da içerebilir.

Dolce Gabbana tasarım

LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), dünyadaki ilk moda tasarımcısı markası olan Louis Vuitton da dahil olmak üzere elliden fazla marka ile dünyanın en büyük lüks mal üreticisidir. LVMH grubu, 2003 yılında 12 milyar € satışla 2 milyar € kar elde etti. Diğer pazar liderleri arasında Richemont ve Kering (daha önceleri PPR olarak anılıyordu) bulunmaktadır.

Nispeten oldukça küçük bir grup olan zenginler, son derece etkili olma eğilimindedir. Bir marka bu grubun üyelerinden bir "onay" aldığında, marka gerçek bir "lüks" marka olarak tanımlanabilir. Aynı markadaki farklı ürün seviyelerine bir örnek otomotiv endüstrisidir. Daha genç, daha az zengin tüketicilere pazarlanan "giriş seviyesi" otomobiller ile eski ve daha zengin tüketiciler için daha yüksek maliyetli modeller bulunmaktadır.

Lüks bir markanın ortalama reklam harcaması, satış gelirinin % 5 ila %15'ini oluşturuyor. Halkla ilişkiler, etkinlikler ve sponsorluklar gibi diğer iletişimlerin dahil edilmesiyle % 25'ini oluşturuyor.

Lüks mağazalar

1800'lü yıllarda lüks markaların yükselmesinden bu yana, birçok büyük şehirde, lüks markaların hepsini satmaya yönelik mağazalar açılmıştır. Fransa'nın Paris şehrinde bulunan türünün ilk örneği olan Le Bon Marche'ın yanı sıra Neiman Marcus, Selfridges, Lane Crawford, Isetan, Fortnum & Mason, Lord & Taylor, Harvey Nichols, Barneys New York, Saks Fifth Avenue, David Jones, KaDeWe, Harrods ve Holt Renfrew tarihi bazı örneklerdendir. Chanel, ANTORINI'den Tiffany & Co.'ya kadar en büyük moda evleri ve kuyumcuların bu muazzam mağazaların içinde butikleri bulunur.

Lüks alışveriş bölgeleri

Louis Vuitton İstanbul

Lüks mal pazarındaki moda markaları, dünyanın dört bir yanında seçkin veya zengin bölgelerde yoğunlaşmıştır. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Amsterdam'da PC Hooftstraat

Atina'da Voukourestiou Caddesi ve Kolonaki bölgesi

Bangalore'de UB City

Boston'da Newbury Caddesi

Dolce Gabbana mağazası

Chicago'da Magnificent Mile

Düsseldorf'ta Königsallee

Floransa'da Via de 'Tornabuoni

Frankfurt'ta Freßgass

Hong Kong'un Merkezi, TST ve Admiralty

Prada Madrid mağazası

İstanbul'da Abdi İpekçi Caddesi ve İstinye Park

Johannesburg'da Sandton (Nelson Mandela Meydanı)

Leeds'te Victoria Quarter

Lizbon'da Avenida da Liberdade

Londra'da Bond Caddesi ve Sloane Caddesi

Los Angeles'ta Beverly Hills (Rodeo Drive)

Melbourne'da Collins Caddesi

Mexico City'de Avenida Presidente Masaryk

Milan'da Via Monte Napolyon

Moskova'da Tverskaya Sokağı

New York'ta Madison Bulvarı ve Beşinci Bulvar

Paris'te Champs-Élysées, Avenue Montaigne ve Rue du Faubourg Saint-Honoré

Prag'da Pařížská

Roma'da Via Condotti

São Paulo'da Rua Oscar Freire

Singapur'da Orchard Yolu

Sydney'de Castlereagh Caddesi

Tokyo'da Ginza ve Aoyama

Toronto'da Mink Mile

Lüks Mallar Resimleri