08 June 2023, Thursday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Kuzey Avrupa

İçindekiler
  1. Kuzey Avrupa ülkeleri
  2. Kuzey Avrupa'nın tarihçesi
  3. Kuzey Avrupa coğrafyası
  4. Kuzey Avrupa'nın demografik bilgileri

Kuzey Avrupa ülkeleri

Kuzey Avrupa, Avrupa'nın kuzey kısmı veya bölgesi olarak ifade edilir. Sınırların kesin olmamasına karşın coğrafik olarak  52. paralelin kuzey kısmı olarak nitelendirilebilir. Batıdan doğuya doğru İzlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Man Adası, Birleşik Krallık, Faroe Adaları, Hollanda, Kuzey Almanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Kuzey Polonya, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Belarus ve Kuzeybatı Rusya'yı kapsar. Bununla birlikte, daha dar tanımlar olan iklim ve ekoloji gibi diğer coğrafi faktörlere dayalı olarak da kullanılabilir. Coğrafi olarak Kuzey Amerika'ya bağlı olan Grönland siyasi olarak Danimarka Krallığı'nın bir parçasıdır ve Kuzey Avrupa'ya dahil edilebilir.

Kuzey Avrupa, Kuzeybatı Avrupa, Kuzey Orta Avrupa ve Kuzeydoğu Avrupa'nın çoğuyla örtüşürken, Güney Avrupa ile sınırlandırılamaz. Orta batı ülkeleri (Belçika gibi), merkez orta ülkeleri (Avusturya gibi) veya orta doğu Avrupa ülkeleri (Slovakya gibi) genellikle Kuzey Avrupa veya Güney Avrupa'nın parçası sayılır.

Kuzey Avrupa'nın önemli coğrafi özellikleri arasında Avrupa'nın ortasında Kuzey Avrupa Ovası, uzak kuzeyde Fennoscandian Yarımadası, kuzeybatıda İngiliz Adaları ve doğuda Doğu Avrupa Ovası bulunmaktadır.

Kuzey Avrupa'nın tarihçesi

Tarihsel olarak, Avrupa'ya Akdeniz uygarlığı (yani Roma İmparatorluğu) hakim olduğunda,  Akdeniz'e yakın olmayan her yer, Güney Almanya, tüm küçük ülkeler ve Avusturya'yı da içeren bölge Kuzey Avrupa olarak adlandırıldı. Bu anlam bugün hala Kuzey Rönesans tartışmaları gibi bazı bağlamlarda kullanılmaktadır. Ortaçağda, Thule (Ultima) terimi, kıtanın en kuzeydeki ulaşımı zor efsanevi bir yeri demekti.

Kuzey Avrupa coğrafyası

Kuzey Avrupa kabaca,  İskandinav Yarımadası, Jutland Yarımadası , doğuda uzanan Baltık Düzlüğü ve ana Avrupa Kuzey Bölgesi, Grönland ve ana Avrupa kıtasındaki denizaşırı adaları kapsar.

Kuzey Avrupa, uzak kuzeybatıdaki volkanik adaları, özellikle de İzlanda ve  Jan Mayen Adasını, İngiltere ve İrlanda'nın dağlık kesimlerinden Norveç'teki İskandinav dağları arasındaki bölge, merkezi kuzey dağlara ve İsveç tepelerine uzanan volkanik adaları  (İskandinav dağlarının etekleri) ve Litvanya, Letonya, Estonya ve Finlandiya'yı içeren geniş doğu sınırını içine alan bölge olarak tanımlanır.

Bölge, güney batı ucunda yaklaşık 50 derece kuzey ve kuzey de 81 derece kuzey sınırlarını içine alan bir bölgeye sahiptir. Tüm bölgenin iklimi Gulf Stream'nden hafifçe etkilenmiştir. Batıdaki iklimler deniz ve denizaltı iklim bölgelerinden farklılık göstermektedir. Kuzey ve orta iklimlerde genellikle Subarktik veya Arktik, doğu iklimlerinde çoğunlukla Subarktik ve ılıman iklim mevcuttur.

İklim bölgeler boyunca değişkenlik gösterdiği gibi, bitki örtüsü de son derece değişkendir. Kuzeyde seyrek tundra ve yüksek dağlar, kuzeydoğu ve orta bölgelerdeki kıta ormanı, ılıman kozalaklı ormanları (eski adıyla çoğunluk İskoçya Yaylaları ve güneybatı Norveç), güneyde, batıda ve ılıman doğuda yetişen ılıman geniş yapraklı ormanlar görülür.

Kuzey Avrupa ülkelerinde, Birleşik Krallık ve İrlanda haricinde, bazı bölgelerde  eksi 50 santigrat dereceye kadar düşen sert kışlar görülür.

Kuzey Avrupa'nın demografik bilgileri

Kuzey Avrupa'daki ülkeler büyük, gelişmiş ekonomilere ve dünyanın en yüksek yaşam standartlarına sahiptir. İnsani Gelişme Endeksi gibi yaşam kalitesini ölçen anketlerde çoğunlukla yüksek puan alırlar.