03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Kutsal Roma İmparatorları

İçindekiler
 1. Kutsal Roma İmparatoru kime denir?
 2. Kutsal Roma İmparatorluğu ünvanı
 3. Kutsal Roma İmparatorlarının halefiyeti
 4. Kutsal Roma İmparatorları listesi
 5. Taç giyme

Kutsal Roma İmparatoru kime denir?

Kutsal Roma İmparatoru (tarihsel olarak Romanorum Imperator (Romalıların İmparatoru)), Kutsal Roma İmparatorluğu'nun hükümdarıydı. Yönetim, Carolingian zamanındaki otokrasiden hükümdarı seçme hakkına sahip prensler tarafından seçilen bir monarşiye dönüştü. Reformasyon'a (Protestan kiliselerinin tesis edilmesi ile sonuçlanan dinsel devrim) kadar seçilen imparatorun (imperator electus), İmparator unvanını almadan önce Papa tarafından taçlandırılması gerekiyordu.

Ünvan, Almanya Krallığı ve İtalya Krallığı'nın (Kuzey İtalya İmparatorluğu) yönetimleri ile birlikte düzenlendi. Teorik olarak, Kutsal Roma İmparatoru, diğer Katolik hükümdarların arasında primus inter pares (eşitler arasında ilk sırada yer alır) idi. Pratikte, bir Kutsal Roma İmparatoru kendi ordusu ve yaptığı ittifaklar nispetinde güçlüydü.

Avrupa'daki çeşitli kraliyet evleri, farklı zamanlarda, özellikle Habsburglar'dan sonraki zamanlarda, fiilen ünvanın kalıtsal sahibi haline geldiler. Reformasyondan sonra, imparator Katolik olmaya devam ederken, tabi devletlerin birçoğu ve Almanya'dakilerin çoğu Protestan idi. Kutsal Roma İmparatorluğu, Napolyon savaşları sırasında yönetimin çökmesi sonucu (1804'ten beri kendine Avusturya İmparatoru olarak ek bir ünvan vermiş olan) son İmparator tarafından sona erdirilmiştir.

Kutsal Roma İmparatorluğu ünvanı

I. Konstantin zamanından (4. yüzyıl) itibaren Roma İmparatorları, birkaç istisna dışında Hristiyanlığın destekçileri ve savunucuları olarak rol aldılar. İmparator ünvanı, "barbar krallıklar" ın yöneticilerinin, en azından nominal olarak 6. yüzyıla kadar Doğu İmparatoru'nu tanımaya devam etmelerine rağmen, MS 476'da Romulus Augustulus'un tahttan indirilmesinden sonra Batı Avrupa'da yok olmuştur. İmparator ve Kilise arasındaki ünvan ve bağlantı, Doğu Roma İmparatorluğu'nda, Osmanlı İmparatorluğu kuvvetlerinin eline düştüğü 1453 yılına kadar devam etmiştir.

Batıda imparator (Imperator) ünvanı 800'de yeniden canlandırıldı ve bu, imparatorluk-papalık işbirliği fikrilerini de yenilemiş oldu. Orta Çağ'da Papalığın gücü  arttıkça Papalar ve İmparatorlar kilise yönetimi hakkında çatışmaya girdiler. En tanınmış ve en acı çatışma, 11. yüzyılda IV. Henry ve Papa VII. Gregory arasında yaşanan ve Üniforma Tartışması olarak bilinen mücadeleydi.

Charlemagne'ye, Papa III. Leo tarafından Romalıların İmparatoru (Imperator Romanorum) olarak taç giydirildikten sonra halefleri, 924 yılında İtalya'nın hükümdarı I. Berengar'ın ölümüne kadar unvanı korudular. Hiç bir Papa, Büyük Otto'nun 962'deki taç giyme törenine kadar bir daha imparator tayin etmedi. Otto ve haleflerinin idaresi altında, eski Doğu Fransa Doğu Carolingian krallığının büyük kısmı, Kutsal Roma İmparatorluğu sınırları içinde kaldı. Çeşitli Alman prensleri, akranlarından birini Alman Kralı olarak seçtiler ve bu kral, daha sonra Papa tarafından imparator olarak taçlandırılacaktı. Papalık tarafından tayin edilme olmadığı için, V. Charles'ın taç giyme töreninden sonraki tüm imparatorlara seçilmiş İmparator deniyordu, ancak pratik olması açısından sadece imparator ünvanı kullanılıyordu.

Orta Çağ Roma İmparatorluğu ile bağlantılı olarak "sacrum" (yani "kutsal") terimi, 1157 yılında I. Frederick Barbarossa tarafından kullanılmıştır.  V.Charles, Papa tarafından taçlandırılan son Kutsal Roma İmparatoru idi (1530). En son seçilen kutsal Roma İmparatoru olan II. Francis, 1806 yılında, İmparatorluğun nihai olarak dağıldığı Napolyon Savaşları sırasında tahttan çekildi.

Kutsal Roma İmparatorunun standart olarak anılan adı, "Romalıların Augustus İmparatoru" (Romanorum Imperator Augustus) idi. Charlemagne 800 yılında taç giydiğinde ona, imparatorluk unvanındaki "Kutsal" ve "Roma" unsurlarının kullanıldığı "Tanrı tarafından taçlandırılmış, Roma İmparatorluğunu yöneten, büyük ve barışsever imparator en yüce Augustus" deniyordu. Holy (Kutsal) kelimesi, resmi belgelerde bu unvanın parçası olarak hiç kullanılmamıştır.

Roma kelimesi, Doğu Roma İmparatorluğu'nun devam eden varlığına rağmen, (Alman) Kutsal Roma İmparatorlarını Batılı Roma İmparatorluğu İmparatoru ünvanının mirasçıları olarak görülen translatio imperii (veya bu durumda restauratio imperii) unsurunun bir yansımasıydı. Alman dili tarihçiliğinde, Römisch-deutscher Kaiser ("Roma-Alman imparatoru") terimi, bir taraftan Roma imparatorunun ünvanını ve diğer taraftan da Alman İmparatoru'nun (Deutscher Kaiser) ünvanını birbirinden ayırmak için kullanılır. "Holy Roman Emperor" (Kutsal Roma İmparatoru) İngilizce terimi, tarihsel stile veya ünvana uymayan "Kutsal Roma İmparatorluğu'nun imparatoru" için modern bir kısaltmadır.

Kutsal Roma İmparatorlarının halefiyeti

Krallığa intikaller çeşitli karmaşık faktörler tarafından kontrol edildi. Seçimler, Almanya'nın krallığının, Fransa'nın krallığının aksine sadece kısmen kalıtsal olduğu anlamına geliyordu.  Ancak egemenliğin genellikle bir erkek halef kalmayana kadar bir hanedanda kalması söz konusuydu. Bazı bilim adamları seçimlerin görevinin, çatışmaları yalnızca hanedan yönetimi belirsiz olduğunda gerçekten çözmeye yönelik olduğunu ileri sürdüler. Ancak süreç, birincil adayın, Wahlkapitulen (seçim kapitülasyonları) olarak bilinen, tarafını tutan seçmenlere imtiyaz vermesi gerektiği anlamına geliyordu.

Seçim konseyi, 1356 Golden Bull'a göre yedi prens (üç başpiskopos ve dört seküler prens) ile kuruldu. Bu, İmparatorluktaki Protestan ve Katolik hizipleri arasındaki istikrarsız dengeyi korumak için Otuz Yıl Savaşları anlaşmasının ek olarak yeni bir seçici prensi gerektirdiği 1648 yılına kadar devam etti. 1690'da bir başka seçmen prens eklendi ve bütün heyet, İmparatorluğun dağılmasından sadece üç yıl önce, 1803'de değiştirildi.

1438'den sonra Krallar, bir Wittelsbach (Alman bir soylu aile) olan VII. Charles'ın kısa süreli istisnası dışında, Habsburg'un ve Habsburg-Lorraine'in sarayında kaldı. I. Maximilian (İmparator, 1508-1519) ve halefleri, bir daha Papa'nın eli ile İmparator olarak taç giymek için Roma'ya gitmediler. Bu nedenle Maximilian, 1508'de Papa'nın onayı ile kendisini Seçilmiş Roma İmparatoru (Erwählter Römischer Kaiser) olarak adlandırdı. Bu ünvan, onun taç giymemiş halefleri tarafından kullanılıyordu. Halefleri içinde yalnızca V. Charles'a Papa tarafından taç giydirildi. 

Kutsal Roma İmparatorları listesi

Bu liste, kendilerini Kutsal Roma İmparatoru olarak adlandırsın ya da adlandırmasın, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bütün imparatorlarını içerir. Çetelede bazı boşluklar bulunmaktadır. Örneğin, Kuş Avcısı Henry, imparator değil, Almanya Kralı idi. Onun halefi olan İmparator II. Henry, Alman Kralı olarak numaralandırıldı. Guideschi, Spoleto Dükalığı'nın numarasından sonra gelir.

Carolingian hanedanlığı

Geleneksel tarih yazımı, Carolingian İmparatorluğu ile Kutsal Roma İmparatorluğu arasında bir süreklilik varsayarken, modern bir adet, I. Otto'nun 962 yılındaki taç giyme törenini, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun başlangıç ​​noktası olarak görür (ancak Sacrum Imperium Romanum terimi 13. yüzyıldan önce kullanılmamıştır).

962'den önce Batı'da İmparator olarak taçlandırılan hükümdarlar şunlardı:

AdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanları
Charlemagne denyesi Mayence 812 814.jpgI.Charles,The Great (Charlemange) (742-814) 
25 Aralık 80028 Ocak 814
 • Lombards Kralı
 • Frank Kralı
Ludwik Ben Pobożny.jpgI.Louis, the Pious (778-840) 
11 Eylül 813 20 Haziran 840I.Charles'ın oğlu 
 • Frank Kralı
 • Akitanya Kralı
Lothar I.jpgI.Lothair 
(795-855)
5 Nisan 82329 Eylül 855I.Louis'in oğlu
 • Bavyera Kralı
 • İtalya Kralı
 • Orta Frank Kralı
Louis.II.İtalya.pngII. Louis 
(825-875)
29 Eylül 85512 Ağustos 875 I. Lothair'in oğlu
 • Bavyera Kralı
 • İtalya Kralı
 • Orta Frank Kralı
Карл Лысый.jpgII. Charles, The Bald (823-877) 
29 Aralık 8756 Ekim 877I.Louis'in oğlu
 • Batı Frank Kralı
 • İtalya Kralı
Sceau de Charles le gros.jpgIIICharles, The Fat (839-888) 
12 Şubat 88113 Ocak 888I. Louis'in torunu
 • Batı Frank Kralı
 • Doğu Frank Kralı
 • İtalya Kralı


Widonid hanedanlığı

AdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanları
Wido rex Italiae.jpgI.Guy 
(? -894)
89112 Aralık 894I. Charles'in büyük torunu 
 • İtalya Kralı
 • Spoleto Dükü
I.Lambert  
(880-898)
30 Nisan 89215 Ekim 898I. Guy'un oğlu
 • İtalya Kralı
 • Spoleto Dükü


Carolingian hanedanlığı


AdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanları
Carinthia'nın Arnülf Mührü (896) .jpgArnulf
(850-899)
22 Şubat 8968 Aralık 899III. Charles'ın yeğeni
 • İtalya Kralı
 • Doğu Frank Kralı


Bosonid hanedanlığı

AdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanları
III. Louis, The Blind (880-928) 
22 Şubat 90121 Temmuz 905II.Louis'in torunu 
 • İtalya Kralı
 • Provence Kralı


Unruochings hanedanlığı


AdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanları
Berengar Ben mühürde .jpgBerengar
(845-924)
Aralık 9157 Nisan 924Louis I torunu 
 • İtalya Kralı
 • Margrave of Friuli


Kutsal Roma İmparatorları

Batıda, 924 ile 962 yılları arasında imparator yoktu.

Daha eski Alman ve İtalyan hükümdarları batı Roma İmparatorları olarak taçlandırılmışken, gerçek Kutsal Roma İmparatorluğu'nun, Sakson kralı I. Otto'nun taç giymesiyle başladığı kabul edilir. Bu, resmi olarak seçilmiş bir konumdu; ancak bazen, özellikle 11. yüzyılda Salian hanedanının dört kuşağında olduğu gibi, aileden geçerdi. Salian hanedanının sona ermesinden 15. yüzyılın ortalarına doğru, İmparatorlar birçok farklı hanedandan geldiler ve tahtın babadan oğula geçmesi nadir bir durumdu. Bu, Avusturya Habsburg Sarayı'nın yükselişi ile değişti. Habsburg Sarayı, 18. yüzyıla kadar kesintisiz olarak İmparatorluk tahtına sahip olacaktı ve daha sonra da İmparatorluğun 1806'daki feshine kadar, Habsburg-Lorraine Sarayı olarak bilinen sarayda, imparatorluk babadan oğula geçecekti. Özellikle, Habsburglar, imparatorların göreve başlamadan önce Papa tarafından taçlandırılması gerekliliğinden vazgeçtiler. I. Ferdinand'dan başlayarak, birbiri ardına gelen İmparatorlar, geleneksel taç giyme törenini gerçekleştirmediler.

Otto hanedanlığı


AdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanları
017 otto siegel 2.jpgI. Otto, The Great (912-973) 
2 Şubat 9627 Mayıs 973I. Louis'in büyük-büyük-büyük torunu 
 • İtalya Kralı
 • Almanya Kralı
 • Saksonya Dükü
Otto II. (HRR) .jpgII. Otto, The Red (955-983) 
25 Aralık 9677 Aralık 983I. Otto'nun oğlu
 • İtalya Kralı
 • Almanya Kralı
Meister der Reichenauer Schule 002.jpgIII. Otto  
(980-1002)
21 Mayıs 99623 Ocak 1002II.Otto'nun oğlu 
 • İtalya Kralı
 • Almanya Kralı
Kronung Heinrich II.jpg II. Henry 
(973-1024)
7 Haziran 100214 Şubat 1014III. Otto'nun ikinci kuzeni 
 • İtalya Kralı
 • Almanya Kralı
 • Bavyera Dükü


Salian hanedanlığı


AdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanları
Konrad2Salsky-2.jpg II. Conrad, The Old (990-1039) 
26 Mart 10274 Haziran 1039I. Otto'nun büyük torunu 
 • Burgonya Kralı
 • İtalya Kralı
 • Almanya Kralı
Heinrich III. (HRR) Miniatur.jpgIII. Henry,The Black (1017-1056) 
25 Aralık 10465 Ekim 1056II. Conrad'ın oğlu 
 • Burgonya Kralı
 • İtalya Kralı
 • Almanya Kralı
Heinrich 4 g.jpgIV . Henry 
(1050-1116)
31 Mart 10847 Ağustos 1106III. Henry'nin oğlu
 • Burgonya Kralı
 • İtalya Kralı
 • Almanya Kralı
Henry V edit.jpgV. Henry  
(1086-1125)
13 Nisan 111123 Mayıs 1125IV. Henry'nin oğlu 
 • İtalya Kralı
 • Almanya Kralı


Supplinburg hanedanlığı


AdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanları
Lothair II, Holy Roman Emperor.jpgII. Lothair  
(1075-1137)
4 Haziran 11334 Aralık 1137I. Otto'nun torunu  
 • İtalya Kralı
 • Almanya Kralı


Staufen hanedanlığı


AdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanları
Frederick Ben (HRE) .jpgI. Frederick, Barbarossa (1122-1190)8 Haziran 115510 Haziran 1190IV. Henry'nin büyük torunu 
 • Almanya Kralı
 • İtalya Kralı
 • Burgonya Kralı
Codex Manesse Heinrich VI. (HRR) .jpgVI. Henry  
(1165-1197)
14 Nisan 119128 Eylül 1197Frederick'in oğlu 
 • Almanya Kralı
 • İtalya Kralı
 • Burgonya Kralı
 • Sicilya Eş Kralı


Welf hanedanlığı


AdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanları
Ottta4Brunsvicky.jpgIV. Otto  
(1175-1218)
9 Haziran 11981215II. Lothair'ın büyük torunu
 • Almanya Kralı
 • İtalya Kralı
 • Burgonya Kralı


Staufen hanedanlığı

PortreHanedan ArmasıAdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanları
Frederick II (HRE) .jpg
Kutsal roma imparatoru
Ya da üç leopar sable.svg Kalkan ve Kutsal Roma İmparatoru Silah Kabuğu (c.1200-c.1300) .svg
Hanedan Arması
II. Frederick 
(1194-1250)
22 Kasım 122013 Aralık 1250VI. Henry'nin oğlu 
 • Almanya Kralı
 • İtalya Kralı
 • Sicilya Kralı
 • Kudüs Kralı
 

Lüksemburg hanedanlığı

PortreHanedan ArmasıAdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanları
Henry Lux head.jpg
Kutsal Roma İmparatoru
Arms of Luxembourg.svg Kalkan ve Kutsal Roma İmparatoru Silah Kabuğu (c.1200-c.1300) .svg
Hanedan Arması
VII. Henry  
(1274-1313)
29 Haziran 131224 Ağustos 1313III.Louis'ün uzak torunu 
 • Almanya Kralı
 • İtalya Kralı
 • Lüksemburg Kontluğu


Wittelsbach hanedanlığı

PortreHanedan ArmasıAdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanları
Ignoto, tekrar ludovico IV, bull d'oro, 1329.JPG
Kutsal roma imparatoru
Armoiries Bavière.svg Kalkan ve Kutsal Roma İmparatoru Silah Kabuğu (c.1200-c.1300) .svg
Hanedan Arması
IV. Louis  The Bavarian (1282-1347) 
Ekim 131411 Ekim 1347II. Lothair ve IV. Henry'nin uzak torunu 
 • Almanya Kralı
 • İtalya Kralı
 • Bavyera Dükü


Lüksemburg hanedanlığı

PortreHanedan ArmasıAdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanları
Charles IV-John Ocko adak resmi-fragment.jpg
Kutsal Roma İmparatoru
Blason Boheme.svg Kalkan ve Kutsal Roma İmparatoru Silah Kabuğu (c.1200-c.1300) .svg
Hanedan Arması
IV.Charles  
(1316-1378)
11 Temmuz 134629 Kasım 1378VII. Henry'nin torunu 
 • Almanya Kralı
 • İtalya Kralı
 • Bohemya kralı
 • Burgonya Kralı
 • Luxemburg Kontluğu
Zikmund Zhořelecka radnice.jpg
Kutsal Roma İmparatoru
Sigismund Arms.svg Kutsal Roma İmparatoru Silahları (c.1433-c.1450) .svg
Hanedan Arması
Sigismund
(1368-1437)
10 Eylül 14109 Aralık 1437IV. Charles'ın oğlu 
 • Almanya Kralı
 • İtalya Kralı
 • Bohemya Kralı
 • Macaristan ve Hırvatistan Kralı


Habsburg hanedanlığı


PortreHanedan ArmasıAdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanları
Frederick III, Holy Roman Emperor.jpgFrederick III Silahları, Holy Roman Emperor.svgIII. Frederick, The Pecaful (1415-1493) 
2 Şubat 144019 Ağustos 1493II. Lothair'ın torunu
 • Almanya Kralı
 • Avusturya Arşidükü
Maximilian IJPG'ye göre imparatorMaximilian'ın Silahları, Holy Roman Emperor.svgMaximilian
(1459-1519)
19 Ağustos 149312 Ocak 1519III. Frederick'in oğlu 
 • Almanya Kralı
 • Avusturya Arşidükü
Francesco Terzio 001.jpgCharles V Kutsal Roma İmparatoru, Charles Ben, İspanya Kralı olarak Silahlar - Ya da kalkan rengi variant.svgV. Charles  
(1500-1558)
28 Haziran 1519 16 Ocak 1556I. Maximilian'ın torunu  
 • Almanya Kralı
 • İtalya Kralı
 • Avusturya Arşidükü
 • İspanya Kralı
 • Hollanda Lordu ve Burgonya Dükü
Ferdinand Ben, Holy Roman Emperor.jpgFerdinand Silahları, Kutsal Roma İmparatoru (variant) .svgFerdinandar
(1503-1564)
16 Ocak 1556 25 Temmuz 1564V.Charles' ın kardeşi 
 • Almanya Kralı
 • Bohemya kralı
 • Macaristan kralı
 • Hırvatistan Kralı
 • Avusturya Arşidükü
Nicolas Neufchâtel 002.jpgFerdinand Silahları, Kutsal Roma İmparatoru (variant) .svgII.Maximilian  
(1527-1576)
25 Temmuz 156412 Ekim 1576I. Ferdinand'ın oğlu 
 • Almanya Kralı
 • Bohemya kralı
 • Macaristan kralı
 • Hırvatistan Kralı
 • Avusturya Arşidükü
Martino Rota - İmparator Rudolf II Zırhında - WGA20140.jpgRudolph II Silahları, Kutsal Roma İmparatoru (variant) .svgII. Rudolph  
(1552-1612)
12 Ekim 157620 Ocak 1612II.Maximilian'ın oğlu 
 • Almanya Kralı
 • Bohemya kralı
 • Macaristan kralı
 • Hırvatistan Kralı
 • Avusturya Arşidükü
Ritratto di Mattia d'Asburgo.jpgRudolph II Silahları, Kutsal Roma İmparatoru (variant) .svgMatthias
(1557-1619)
13 Haziran 161220 Mart 1619II.Rudolf'un kardeşi 
 • Almanya Kralı
 • Bohemya kralı
 • Macaristan kralı
 • Hırvatistan Kralı
 • Avusturya Arşidükü
Ferdinand II Kral Bohemya Kutsal Roma Emperor.jpgRudolph II Silahları, Kutsal Roma İmparatoru (variant) .svgII.Ferdinand  
(1578-1637)
28 Ağustos 161915 Şubat 1637Matthias'ın kuzeni 
 • Almanya Kralı
 • Bohemya kralı
 • Macaristan kralı
 • Hırvatistan Kralı
 • Avusturya Arşidükü
Jan van den Hoecke - İmparator Ferdinand III.jpg portresiFerdinand III Silahları, Kutsal Roma İmparatoru-Veya kalkan variant.svgIII.Ferdinand  
(1608-1657)
15 Şubat 16372 Nisan 1657II.Ferdinand'ın oğu 
 • Almanya Kralı
 • Bohemya kralı
 • Macaristan kralı
 • Hırvatistan Kralı
 • Avusturya Arşidükü
İmparator Leopold I.jpg'i engelleLeopold'un Silahları, Kutsal Roma İmparatoru (variant) .svgI.Leopold  
(1640-1705)
18 Temmuz 16585 Mayıs 1705III. Ferdinand'ın oğlu 
 • Almanya Kralı
 • Bohemya kralı
 • Macaristan kralı
 • Hırvatistan Kralı
 • Avusturya Arşidükü
Jožef I. (1705-1711) .jpgJoseph Silahları, Kutsal Roma İmparatoru (varyant) .svgI.Joseph  
(1678-1711)
5 Mayıs 170517 Nisan 1711I. Leopold'un oğlu 
 • Almanya Kralı
 • Bohemya Kralı
 • Macaristan Kralı
 • Hırvatistan Kralı
 • Avusturya Arşidükü
Johann Gottfried Auerbach 002.JPGCharles VI'nın Kolları, Kutsal Roma İmparatoru-Veya kalkan variant.svgVI. Charles  
(1685-1740)
12 Ekim 171120 Ekim 1740I. Joseph'in kardeşi


Wittelsbach hanedanlığı

PortreHanedan ArmasıAdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanları
Charles VII, Holy Roman Emperor.PNGCharles VII Albert, Kutsal Roma İmparatoru-Or kalkan variant.svg'nin kollarıVII. Charles 
(1697-1745)
12 Şubat 174220 Ocak 1745II. Ferdinand'ın büyük büyük büyük torunu  
 • Bohemya Kralı
 • Bavyera Başkanı


Habsburg-Lorraine hanedanlığı

PortreHanedan ArmasıAdıSaltanatıSelefi ile ilişkisiDiğer ünvanlar
Joseph II Portrait with crown.jpgFrancis'in Silahları, Kutsal Roma İmparatoru-Veya kalkan variant.svgI. Francis 
(1708-1765)
13 Eylül 174518 Ağustos 1765III.Ferdinand'ın büyük torunu; VI. Charles'ın damadı
 • Almanya Kralı
 • Avusturya Arşidükü
 • Toskana Büyük Dükası
 • Lorraine Dükü
Kaiser Joseph II als Feldherr.JPGJoseph II Silahları, Kutsal Roma İmparatoru-Veya kalkan variant.svgII.Joseph  
(1741-1790)
18 Ağustos 176520 Şubat 1790I.Francis'in büyük oğlu 
 • Almanya Kralı
 • Bohemya kralı
 • Macaristan ve Hırvatistan Kra
 • Avusturya Arşidükü
Leopold II, Holy Roman Emperor.jpgLeopold II ve Francis II Silahları, Kutsal Roma İmparatorları-Veya kalkan variant.svgII.Leopold  
(1747-1792)
30 Eylül 17901 Mart 1792I. Francis'in oğlu 
 • Almanya Kralı
 • Bohemya kralı
 • Macaristan Kralı ve Hırvatistan 
 • Avusturya Arşidükü
 • Toskana Büyük Dükası
Francis II, Kutsal Roma İmparatoru 25 yaşında, 1792.pngLeopold II ve Francis II Silahları, Kutsal Roma İmparatorları-Veya kalkan variant.svgII.Francis  
(1768-1835)
5 Temmuz 17926 Ağustos 1806II.Leopold'un oğlu 
 • Almanya Kralı
 • Bohemya Kralı
 • Macaristan ve Hırvatistan Kralı 
 • Avusturya Arşidükü


Taç giyme

İmparator, geleneksel olarak Roma'daki Papa tarafından gerçekleştirilen özel bir törenle taç giyerdi. Bu taç giyme olmadan, tüm gücünü kullanmasına rağmen hiç bir kral kendisini İmparator olarak adlandıramazdı. 1508'de Papa II. Julius, I. Maximilian'ın Roma'da taç giymeksizin İmparator unvanını kullanmasına izin verdi; ancak ünvan, Electus Romanorum Imperator olarak tanımlandı. ("Romalıların Seçilmiş İmparatoru"). Maximilian'ın halefleri, genellikle Kutsal Roma İmparatorluğu'nun tek hükümdarı olduklarında aynı ünvanı benimsediler. Maximilian'ın ilk halefi V. Charles, imparator olarak taç giyen son hükümdar oldu.