03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Küresel Rekabet Endeksi

İçindekiler
 1. Küresel Rekabet Raporu
 2. Küresel Rekabet Endeksi nedir?
 3. 2017-2018 sıralaması
 4. 2016-2017 sıralaması

Küresel Rekabet Raporu

Küresel Rekabet Raporu (GCR), Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan yıllık bir rapordur. 2004 yılından bu yana, Küresel Rekabet Raporu, ülke sıralamasını Xavier Sala-i-Martin ve Elsa V. Artadi tarafından geliştirilen Global Rekabet Endeksi'ne dayanarak yapmaktadır. Bundan önce, makro ekonomik sıralamalar Jeffrey Sachs'ın Büyüme Geliştirme Endeksi'ne ve mikro ekonomik sıralama ise Michael Porter'ın İş Rekabet Endeksi'ne dayanıyordu. Küresel Rekabet Endeksi, rekabetin makro ekonomik ve mikro / işletme yönlerini entegre ederek tek bir listede belirtir.

Raporda, ülkelerin mevcut vatandaşlarına yüksek refah seviyeleri sağlayabilmesi değerlendirilmekte ve bu da bir ülkenin mevcut kaynakları nasıl verimli bir şekilde kullanacağına bağlanmaktadır. Bu nedenle, Küresel Rekabet Endeksi, kurumları, tedbirleri ve sürdürülebilir güncel ve orta vadeli ekonomik refah düzeylerini ölçmektedir.

Küresel Rekabet Endeksi nedir?

Rapor, 2004 yılından bu yana dünya ülkelerini Küresel Rekabet Endeksi'ne göre sıralamaktadır. Raporun, güncel teorik ve deneysel araştırmalara dayandığı ifade edilmektedir. Rapor, 110'dan fazla varyasyon içermekte ve bu varyasyonların üçte ikisi yetkili merciler tarafından yapılan anketler ve üçte biri de Birleşmiş Milletler gibi halka açık kaynaklardan elde edilmektedir. Varyasyonlar on iki sütuna ayrılmıştır ve her bir sütunda, rekabetçiliğin önemli bir belirleyicisi olarak kabul edilen bir faktör belirtilmiştir.

Raporun bir kısmı yetkili mercilerce hazırlanan anket sonuçlarına dayanır ve anketleri hazırlayanlar ülkedeki iş piyasasının öncüleridir.

Ankete cevap veren kişilerin sayıları her yıl artmış ve 2010 yılı itibarıyla 42 ülkede 13.500'ün üzerinde olmuştur.

Rapor, bir ulusun gelişmesiyle birlikte maaşların artma eğiliminde olduğunu ve bu daha yüksek geliri sürdürebilmek isteyen ulusun rekabet edebilmesi için iş verimliliğini artırması gerektiğini belirtmektedir. Ek olarak, İsveç'te üretkenliği yaratan olgu, Gana'daki olgudan farklıdır. Bu yüzden, Küresel Rekabet Endeksi, ülkeleri üç farklı aşamada değerlendirmektedir: Faktör odaklı, verimlilik odaklı ve yenilik odaklı; her biri ekonominin işleyişinde karmaşıklığın gittikçe arttığını belirten unsurlardır.

Rapor, rekabet unsurlarını on iki farklı kolonda listeliyor. Bunlar:

 1. Kurumlar
 2. Uygun altyapı
 3. İstikrarlı bir makro ekonomik sistem
 4. İyi bir sağlık ve ilköğretim programı
 5. Yüksek öğretim ve eğitim
 6. Yeterli ürün piyasaları
 7. Verimli işgücü piyasaları
 8. Gelişmiş finansal piyasalar
 9. Mevcut teknolojilerden istifade edebilme kabiliyeti
 10. Hem iç hem de dış pazar büyüklüğü
 11. En sofistike üretim süreçlerini kullanarak yeni ve farklı mal üretebilme
 12. Yenilik

Faktör odaklı aşamada ülkeler, sahip oldukları unsurlarla, özellikle vasıfsız iş gücü ve doğal kaynaklara dayalı olarak rekabet eder. 

Şirketler fiyat bazında rekabet eder ve ülkedeki gelir düzeyinin düşük olmasından etkilenen düşük profilli üretim yelpazesinde temel tüketim ürün ve mallarını satarlar.

Gelişmenin bu aşamasında, rekabetçiliği sürdürmek için, iyi işletilen kamu kurumları ve özel kuruluşlar (sütun 1), uygun altyapı (sütun 2), istikrarlı bir makro ekonomik sistem (sütun 3) ve İyi bir sağlık ve ilköğretim programı (sütun 4) faktörleri önem kazanır.

Maaşların yükselmesiyle beraber, ülkeler gelişme sürecinde yeterlilik odaklı aşamaya gelir ve bu aşamadan sonra ürün kalitesini arttırabilmek için daha etkili üretim süreçleri geliştirmeleri gerekir. Bu noktada, rekabet giderek; yüksek eğitim ve öğretim (sütun 5), yeterli ürün  piyasaları (sütun 6), verimli iş gücü piyasaları (sütun 7), gelişmiş finansal piyasalar (sütun 8), Mevcut teknolojilerden istifade edebilme kabiliyeti (sütun 9) ve hem iç hem de dış pazar büyüklüğü (sütun 10) faktörlerine odaklanır.

Son olarak, ülkeler yenilik odaklı aşamaya geçince, daha yüksek ücret ve daha yüksek bir yaşam standardını sürdürebilmelerinin tek yolu, işletmelerin yeni veya benzersiz ürünler piyasaya çıkararak rekabet piyasasında tutunabilmeleri gerekir. Bu aşamada şirketler, en sofistike üretim süreçlerini (sütun 11) ve yenilikçiliği (sütun 12) kullanarak yeni ve farklı mallar üreterek rekabet etmelidir.

Bu nedenle, her sütunun rekabet üzerindeki etkisi, ekonomik gelişme aşamalarının bir fonksiyonu olarak ülkeler arasında değişir. Dolayısıyla, Küresel Rekabet Endeksi hesaplanmasında, her bir kolon, ülkenin kişi başına düşen gelirine bağlı olarak farklı değerler gösterir. Kullanılan ölçüler, son yıllarda büyümeyi en iyi açıklayan değerlerdir. Örneğin, gelişmişlik ve yenilik faktörleri nihai puanlara, faktör ve verimlilik odaklı ekonomilerde %10, yenilik odaklı ekonomilerde ise %30 katkıda bulunur. Aşamalar arasındaki geçişlerde ekonomiler için ara değerler kullanılır.

Küresel Rekabet Endeksi'nin yıllık raporları, Ekonomik Gelişimi Etkileyen Faktörlere dayanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ne ve Ekonomik Özgürlük Endeksi'ne biraz benzer (ancak Küresel Rekabet Raporu kadar değil).

2017-2018 sıralaması

2017-2018 raporunun en iyi 30'u:

 1.   İsviçre  5.86 (-)
 2.  ABD  5,85 (+1)
 3.  Singapur  5.71 (-1)
 4.  Hollanda  5.66 (-)
 5.  Almanya  5.65 (-)
 6.  Hong Kong  5,53 (+3)
 7.  İsveç  5.52 (-1)
 8.  Birleşik Krallık  5.51 (-1)
 9.  Japonya  5.49 (-1)
 10.  Finlandiya  5.49 (-)
 11.  Norveç  5.40 (-)
 12.  Danimarka  5.39 (-)
 13.  Yeni Zelanda  5.37 (-)
 14.  Kanada  5.35 (+1)
 15.  Tayvan  5,33 (-1)
 16.  İsrail  5.31 (+8)
 17.  Birleşik Arap Emirlikleri  5,30 (-1)
 18.  Avusturya  5.25 (+1)
 19.  Lüksemburg  5.23 (+1)
 20.  Belçika  5.23 (-3)
 21.  Avustralya  5.19 (+1)
 22.  Fransa  5,18 (-1)
 23.  Malezya  5.17 (+2)
 24.  İrlanda  5.16 (-1)
 25.  Katar  5.11 (-7)
 26.  Güney Kore  5,07 (-)
 27.  Çin  5.00 (+1)
 28.  İzlanda  4.99 (-1)
 29.  Estonya  4.85 (+1)
 30.  Suudi Arabistan  4.83 (-1)


2016-2017 sıralaması

2016-2017 raporunun en iyi 30'u:

 1.   İsviçre 5.81 (-) 
 2.  Singapur 5.72 (-) 
 3.  Amerika Birleşik Devletleri 5,7 (-) 
 4.  Hollanda 5.57 (+1) 
 5.  Almanya 5.57 (-1) 
 6.  İsveç 5,53 (+3) 
 7.  Birleşik Krallık 5,49 (+3) 
 8.  Japonya 5,48 (-2) 
 9.  Hong Kong 5.48 (-2) 
 10.  Finlandiya 5.44 (-2) 
 11.  Norveç 5,44 (-) 
 12.  Danimarka 5.35 (-) 
 13.  Yeni Zelanda 5,31 (+3) 
 14.  Tayvan 5,28 (+1) 
 15.  Kanada 5.27 (-2) 
 16.  Birleşik Arap Emirlikleri 5.26 (+1) 
 17.  Belçika 5.25 (+2) 
 18.  Katar 5.23 (-4) 
 19.  Avusturya 5.22 (+4) 
 20.  Lüksemburg 5,2 (-) 
 21.  Fransa 5.2 (+1) 
 22.  Avustralya 5.19 (-1) 
 23.  İrlanda 5.18 (+1) 
 24.  İsrail 5,18 (+3) 
 25.  Malezya 5.16 (-7) 
 26.  Güney Kore 5,03 (-) 
 27.  İzlanda 4.96 (+2) 
 28.  Çin 4.95 (-) 
 29.  Suudi Arabistan 4.84 (-4) 
 30.  Estonya 4,78 (-)