03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Kentsel Alan

İçindekiler
  1. Kentsel alan nedir?
  2. Kentsel alan tanımı

Kentsel alan nedir?

Kentsel alan, yüksek nüfus yoğunluğuna ve gelişmiş çevre altyapısına sahip olan bir insan yerleşimidir. Kentsel alanlar kentleşme sonucu ortaya çıkar ve yapısal olarak şehirler, kasabalar, mahalleler veya banliyöler olarak sınıflara ayrılır. Bu terimin zıttı; şehircilik terminolojisine göre, köy ve mezraa yerleşimleri, kentsel sosyoloji ve insan bilimine göre de doğal çevredir. Kentsel devrimlerle beraber ilk kent yerleşimlerinin ortaya çıkması, insanların uygar ve modern şehir plancılığına geçmesine yol açtı ve doğal kaynakları tahrip eden insanlar, çevre üzerinde olumsuz etkilere sebep oldu.

1950 yılında sadece 746 milyon olan kentsel nüfus, giderek artarak, günümüzde 3,9 milyara yükseldi. 2009 yılında, kentsel alanlarda yaşayan insanların sayısı (3,42 milyar) kırsal alanlarda yaşayanların sayısını (3,41 milyar) aştı ve o zamandan beri dünya, kırsaldan ziyade kentsel hale geldi. Böylece, tarihte ilke kez, dünya nüfusunun çoğunluğu kentlerde yaşamaya başlamış oldu. 2014 yılı itibarıyla, dünyanın nüfusu yaklaşık 7,25 milyardı ve küresel kent nüfusu 3,9 milyar idi. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Nüfus İdaresi, 2050 yılında kentsel nüfusun 6,4 milyara ulaşacağını ve bu oranın %37'sini üç ülkenin (Çin, Hindistan ve Nijerya) oluşturacağını öngörüyor.

Kentleşme süreciyle beraber, kentsel alanlar kurulmakta ve geliştirilmektedir. Nüfus yoğunluğunu ve kentsel dağılımı analiz etmek gibi çeşitli sebeplerden dolayı kentsel alan ölçümleri yapılmaktadır.

Büyük şehir yerleşimleri, kentsel alanlardan farklı olarak, sadece bir kentsel alanı içermekle kalmayıp, aynı zamanda sosyolojik ve ekonomik olarak çekirdek şehir ile bağlantılı, uydu kentleri ve yer yer serpiştirilmiş kırsal alanları da içerir ve  bu bağ özellikle kırsal kesimlerden, çekirdek şehre çalışmak için gidip gelenlerin oluşturduğu iş gücü ile tanımlanır.

Kentsel alan tanımı

Kentsel alan nedir? Tarihçi John Gurda şöyle yazıyor:

Milwaukee şehrinde, insanların kendi oluşturdukları yaşam temellerine bağlı olarak gelişen, toplum kimliğine dayanan kentsel yerleşimin kökenlerini ortaya çıkarmaya çalıştım. Şüphesiz ki bu temelin kökeninde ekonomi yatmaktadır. Her yaş grubundaki insanlar, sadece iklim, gezilecek yer veya kültürel cazibe nedeniyle değil, aynı zamanda iş olanaklarının daha fazla olduğu için kentlerde yaşamayı tercih etmektedir. Milwaukee'ye insanları çeken ve orada tutan ekonomik fırsatlardır. Şehirleri, ekonomik açıdan canlı insan toplulukları olarak tanımlarım. Daha basit bir ifadeyle para, bütün şehirlerin temelidir.

Kentsel alanların resmi olarak tanımı ülkeler arasında bazı farklılıklar göstermektedir. Avrupa ülkelerinde kentsel alanlar, binalar arasında 200 metreden fazla boşluk bulunmayan kentsel yerleşim alanları olarak tanımlanır ve kent sınırlarının belirlenmesi için nüfus istatistikleri değil uydu fotoğrafları kullanılır. Daha az gelişmiş bazı ülkelerde ise, kentsel yerleşim alanları ve nüfus yoğunluğuna ilave olarak, toplam nüfus oranının %75'lik bir kısmının tarım ve balıkçılık gibi kırsal faaliyetlerle uğraşmadığı durumlarda kentsel alan tabiri kullanılır.

Arjantin'de kentsel alan

Arjantin oldukça kentleşmiş bir ülkedir. On büyük şehir alanında yaşayan insanların sayısı toplam nüfusun yarısına karşılık gelir ve her on kişiden bir kişi oranından daha az bir nüfus kırsal alanlarda yaşar. Buenos Aires Şehri ve Buenos Aires büyük şehir alanında yaşayan insanların sayısı yaklaşık 13 milyondur ve böylece, Buenos Aires dünya üzerindeki en kalabalık kentsel alanlardan biridir.

Córdoba, Rosario, Mendoza ve Tucumán büyük şehir alanlarının her birinin nüfusu 1,3 milyon civarı iken, La Plata, Mar del Plata, Salta ve Santa Fe, şehirlerinin her birinde en az yarım milyon insan yaşamaktadır.

İlçeler arasındaki nüfus dağılımı: Kentsel nüfusun yaklaşık %60'ı (toplam alanın yaklaşık %21'i); Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe ilçelerinde ve özerk Buenos Aires şehrinde, her birinde 3 milyon olmak üzere, Pampa bölgesinde yaşamaktadır. Nüfusu bir milyonun üzerinde olan, diğer yedi şehir bulunmaktadır: Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Salta, Chaco, Corrientes ve Misiones. Tucuman ilçesi kilometrekare başına yaklaşık 60 kişi (160 / mil kare) ile en kalabalık ilçedir ve Arjantin'deki, dünya ortalamasının üzerinde nüfus yoğunluğuna sahip olan tek yerleşim yeridir. Güneydeki Santa Cruz ilçesindeki yoğunluk ise kilometrekare başına 1 kişidir (2,6 / mil kare).

Avustralya'da kentsel alan

Avustralya'da kentsel alanlar kent merkezleri olarak adlandırılır ve en az 1000 kişilik bir topluluğun yaşadığı ve km2 başına en az 200 kişinin (518 / mil kare) düştüğü yerler bu tanımın içine dahil edilir. Avustralya en çok kentleşme yaşanan ülkelerden biridir. Nüfusun %50'sinden fazlası 5 büyük şehirde yaşamaktadır.

Brezilya'da kentsel alan

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) verilerine göre, nüfusun %84,35'i kentsel alanlarda yaşamaktadır ve Güneydoğu bölgesinin nüfusu ise 80 milyonun üzerindedir. Brezilya'nın en büyük büyük şehir alanları 20, 12 ve 5 milyon nüfuslarıyla sırasıyla, São Paulo, Rio de Janeiro ve Belo Horizonte şehirleridir ve hepsi de güney bölgesinde yer alır. Espírito Santo'nun başkenti Vitória ve Santa Catarina'nın başkenti Florianópolis hariç, eyalet başkentleri, aynı zamanda eyaletlerin en büyük şehirleridir. Ayrıca bazı eyaletlerde başkent olmamakla beraber büyük şehir statüsünde olan şehirler de vardır: São Paulo (Campinas, Santos ve Paraíba Vadisi), Minas Gerais (Steel Vadisi), Rio Grande do Sul (Sinos Vadisi) ve Santa Catarina (Itajaí Vadisi).

Kanada'da kentsel alan

Kanada İstatistik kurumuna göre, Kanada'daki bir kentsel alan, nüfusu en az 1000 kişi ve nüfus yoğunluğu da kilometre kare başına en az 400 kişi (1.000 / mil kare) olan yerleşim yeridir. İki veya daha fazla kentsel alan birbirlerine 2 km (1,2 mil) mesafeden yakın ise, yoğunluk açıdan büyük şehir nüfus idaresi sınırlarına girmemek kaydıyla, bu alanlar birleştirilerek tek bir kentsel alana dönüştürülür.

Kanada 2011 nüfus sayımlarında, Kanada İstatistik Kurumu yeni bir "nüfus bazlı" kentsel alan tanımlaması yaptı ve bu tanıma göre kentsel alanlar ve kırsal alanlar arasındaki katı kurallı ayrım tanımlaması kaldırılarak, farklı yerleşim birimlerinin birbirlerini tamamlayan bir yapı çerçevesinde değerlendirilmesi olgusu benimsendi. Örneğin, istatistiksel tanıma göre kentsel alanda yaşayan bir topluluk, kalabalık bir nüfusa sahip olmadığı veya sosyal ve ekonomik açılardan başlı başına bir kentsel alanı teşkil etmeyip başka bir kentsel alanın banliyölerinde yer aldığı veya coğrafi açıdan diğer kentsel topluluklardan uzakta yer aldığı için; kentsel alan tanımına uymayabilir. Buna bağlı olarak, üç farklı yerleşim yeri tanımı meydana çıktı: Düşük nüfus yoğunluğuna sahip olan yerleşim yerleri (nüfusu 1.000 ile 29.999 arası), orta nüfus yoğunluğuna sahip olan yerleşim yerleri (nüfusu 30.000 ile 99.999 arası) ve yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olan yerleşim yerleri (nüfusu 100.000 ve daha çok). Bununla birlikte, terminolojideki değişikliğe rağmen, yoğun nüfus alanı tanımı ile kentsel alan tanımı arasında fark oluşmadı ve nüfusu en az 1000 kişi ve nüfus yoğunluğu da kilometre kare başına en az 400 kişi (1.000 / mil kare) olan yerleşim yeri olarak kaldı.

Kolombiya'da kentsel alan

Kolombiya'da yer alan en geniş büyük şehir alanı, yaklaşık 9,8 milyon nüfusu ve Cota, La Calera, Chía, Soacha, Usaquen, Suba gibi belediyeleri ile Bogota şehridir. Bogota, kültür, ticaret ve edebiyat şehridir ve Uluslararası Kitap Şehri seçilmiştir. Şehirde, Monserrate, Torre Colpatria, Bolivar Meydanı, BD Bacatá, Corferias, Devlet Üniversiteleri gibi benzersiz yerler bulunur.

Çin'de kentsel alan

2000 yılından bu yana, Çin'deki şehirler yıllık olarak ortalama %10 oranında genişledi. Çin'deki kentsel nüfusun 2050 yılına kadar 292 milyon kişi artarak, toplam şehir nüfusunun 1 milyarın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. 1978 ve 2009 yılları arasında, ülkede meydana gelen kentleşme oranı, insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir ölçek olan %17,4'ten % 46,6'ya yükseldi. 150 ile 200 milyon arası göçmen işçi, büyük şehirlerde yarı zamanlı olarak çalışmakta ve para kazandıktan sonra kırsal kesime dönmektedir.

Günümüzde, Çin'de, Pekin, Hong Kong ve Şangay gibi küresel şehirlerin de içinde yer aldığı, bir düzineden fazla şehrin her birinde bir milyondan fazla insan ikamet etmektedir ve 2025 yılına kadar nüfusu 1 milyonun üzerinde olan şehir sayısının 221 olacağı tahmin edilmektedir. Aşağıdaki tabloda yer alan rakamlar, 2008 nüfus sayımına göre derlenmiştir ve sadece idari şehir sınırları içindeki kentsel nüfus tahminleridir; Toplam belediye nüfusu (banliyö ve kırsal nüfuslar dahil) dikkate alındığında farklı bir sıralama söz konusudur. Göçmen işçilerin değişken nüfus sayısı, kentsel alanlarda nüfus sayımı yapılmasını zorlaştırmaktadır.

Finlandiya'da kentsel alan

Diğer Kuzey ülkelerine benzer bir şekilde, Finlandiya'da bir yerleşim yerinin kentsel alan (Fince taajama) sayılabilmesi için, her 200 metrede en az bir bina ve 200 kişi yer almalıdır. Bir kentsel alanın, istatistiksel amaçlarla bir kasaba veya şehir (kaupunki) olarak değerlendirilmesi için, en az 15.000 nüfusa sahip olması gerekir. Bu terim, belediyeler tarafından kullanılan şehir / kasaba terimiyle karıştırılmamalıdır.

Fransa'da kentsel alan

Fransa'da bir kentsel alan (Fransızca: aire urbain), imar açısından gelişmiş bir yerleşim bölgesini kapsayan bir alandır ve kentsel yerleşim birimi  (unité urbaine) olarak adlandırılır. Kuzey Amerika'da kullanılan kentsel alan tabiri ile eşdeğer bir banliyöler topluluğudur. Amerika'da kentsel alan ve büyük şehir alanı tabirleri, Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Kurumu'na (INSEE) göre, benzer tanımlar içermektedir ve Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Kurumu, ülkedeki en geniş büyük şehir alanlarını tanımlamak için ''aire métropolitaine ''terimini kullanır.

Fransa'nın en büyük kentleri, Paris (12.405.426), Lyon (2.237.676), Marsilya (1.734.277), Toulouse (1.291.517), Bordeaux (1.178.335), Lille (1.175.828), Nice (1.004.826) ), Nantes (908.815), Strazburg (773.447) ve Rennes (700.675).

Almanya'da kentsel alan

Almanya'da bir çok büyük şehir mevcuttur. Almanya'da resmi olarak tanınan 11 büyük şehir alanı yer alır ve 2006 yılından bu yana Regiopolis olarak adlandırılan ve büyük şehre dönüşme olasılığına sahip 34 şehir tanımlanmıştır.

En büyük birleşik kentsel alan Rhine-Ruhr bölgesidir (2008 yılında 11,7 milyon) ve Düsseldorf (Kuzey Ren-Vestfalya'nın başkenti), Köln, Bonn, Dortmund, Essen, Duisburg ve Bochum şehirlerini kapsar.

Hindistan'da kentsel alan

Hindistan'daki 2011 sayımlarına göre, kentsel alanın tanımı aşağıdaki gibidir:

Belediye, kurum, savunma bakanlığı bünyesinde kurulan heyet veya şehir meclisi içeren her yerleşim birimi.

Aşağıdaki ölçütleri karşılayan diğer tüm yerleşim birimleri:

En az 5.000 nüfus;

Toplam erkek nüfusunun, en az %75'i tarım harici bir iş kolunda çalışmalı; 

Kilometrekare başına en az 400 kişilik (1000 / mil) nüfus yoğunluğuna sahip omalı,

Kaynak: 11 Nisan 2012'de Hindistan'da yapılan sayımda, ''1. Veri Derlemesi'' olarak adlandırılan bir Taşınabilir Belge Biçimi ( PDF) oluşturulmuştur. 

Japonya'da kentsel alan

Japonya'da kentsel alanlar, birbirine bitişik ve kalabalık bir nüfus yoğunluğuna sahip olan alanlar ve nüfus sayımlarına göre  kilometrekare başına 4.000 (10,000 / mil kare) nüfusa sahip olan yerleşim birimleri olarak tanımlanmıştır.

Hollanda'da kentsel alan

Hollanda, kilometrekare başına düşen 404,6 nüfusla (1,048 / mil kare), ya da sadece karasal alanlar hesaba katılırsa, kilometrekare başına 497 (1,287/mil kare) kişiyle, dünyanın en kalabalık 30. ülkesidir. Ülkenin batısında bulunan Randstad, ülkenin en büyük yerleşim bölgesidir ve dört büyük şehri kapsar: Kuzey Hollanda eyaletindeki Amsterdam, Güney Hollanda eyaletindeki Rotterdam ve Lahey, ve Utrecht eyaletindeki Utrecht şehirleri. Randstad, 7 milyonluk bir nüfusa sahiptir ve Avrupa'nın en geniş büyük şehir alanıdır.

Yeni Zelanda'da kentsel alan

Yeni Zelanda İstatistik Kurumu, kentsel alanları, herhangi bir idari alt birim bölgesi ile yasal bir zeminde bağımlı olmayan alanlar olarak tanımlamaktadır. Kentsel alanlar üç gruba ayrılmıştır: Nüfusları 30.000 ve üzerinde olan 17 adet büyük kentsel alan; nüfusları 30.000'in altında ve 10.000'in üzerinde olan 14 adet ikincil kentsel alan ve nüfusları en az 1.000 ve en çok 10.000 kişi olan 103 küçük kentsel alan bulunmaktadır. Her nüfus sayımından sonra kentsel alanlar yeniden sınıflandırılır, bu nedenle sayımlar arasında meydana gelen nüfus değişiklikleri kentsel alan sınıflandırmasını değiştirmez. Örneğin, Rolleston (nüfus 13.100) kentinin nüfusu 2013 Nüfus Sayımında 10.000'in altında olduğu için halen küçük bir kentsel alan olarak sınıflandırılmıştır.

Norveç'te kentsel alan

Norveç İstatistik Kurumu, kentsel alanları (tettsteder), diğer Kuzey ülkelerinde olduğu gibi tanımlar. Danimarka ve İsveç'ten farklı olarak parklar, sanayi bölgeleri, nehirler gibi alanlar nedeniyle istisnalar yapıldığı halde, her bina arasındaki mesafe 50 m'den az olmalıdır. Kentsel alanın merkezine 400 m'den daha kısa mesafedeki evlerin olduğu yerler kentsel alana dahil edilir.

Filipinler'de kentsel alan

Tahmini nüfusu 16,3 milyon olan Manila Büyük Şehir Belediyesi (Metro Manila), Filipinler'deki en kalabalık büyük şehir ve dünyadaki en büyük 11. büyük şehir alanıdır. Bununla birlikte, büyük kentsel alan, 20.654.307 kişilik (2010 yılı tahmini) nüfusu ile dünyanın en kalabalık 5. kentsel alanıdır. Metro Manila'nın yanı sıra Filipinler'de, Ulusal Ekonomik ve Kalkınma İdaresi (NEDA) tarafından tanımlanan on iki büyük şehir alanı mevcuttur. Metro Angeles, Metro Bacolod, Metro Bagang, Metro Batangas, Metro Cagayan de Oro, Metro Cebu, Metro Dagupan, Metro Davao, Metro Iloilo-Guimaras, Metro Naga, Metro Olongapo.

9009 sayılı Cumhuriyet Yasası uyarınca, bir şehir haline gelmek için yerel yönetim birimi şunları yerine getirmelidir:

Son iki yıl üst üste, Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığı üzere, en az 100 milyon Filipinler Pezosu (2000 yılı rakamları baz alınarak) yerel gelir.

Ulusal İstatistik Ofisi (NSO) tarafından onaylanan 150.000 veya üzerinde bir nüfus; Arazi Yönetim Bürosu tarafından tescillenmek üzere, 100 kilometrekarelik birbirine bitişik yerleşim alanları. Bu yerleşim alanları iki veya daha fazla ada üzerinde yer almamalı, yani tek bir ada üzerinde yer almalıdır.

Polonya'da kentsel alan

Polonya'da, kentsel alanların resmi tanımı basittir ve kasaba (miasta) statüsünde yer alan yerleşim alanları kentsel alan olarak tanımlanır. Kırsal nüfus, bu kasabaların sınırları dışındaki tüm alanlardaki nüfustur. Bu ayrım bazı durumlarda yanıltıcı bir izlenime yol açabilir, çünkü köy statüsüne sahip bazı yerleşim birimleri, daha küçük kasabalardan daha büyük ve daha yoğun nüfusa sahip olabilir.

Rusya'da kentsel alan

Rusya'da, sadece nüfusun yoğun olarak yaşadığı, şehirler / kasabalar ve kent tarzı yerleşim birimleri kentsel alan olarak kabul edilir. Şehir / kasaba /  kent tarzı yerleşim birimleri tanımı, genellikle nüfusun çoğunluğunun tarım dışı alanlarda istihdam edildiği anlamına gelmekle birlikte kesin tanımlar, federe yönetimlere göre farklılık göstermektedir.

Singapur'da kentsel alan

Singapur, Güneydoğu Asya'da bir ada şehir-devletidir. 700 kilometre karelik alanda (270 mil kare), yaklaşık 5,2 milyon kişi yaşayıp çalışmaktadır ve Singapur, başka bir şehir devleti olan Monaco'dan sonra dünyanın en yoğun nüfuslu üçüncü ülkesidir. Adanın güney doğusundaki Orta Bölge, ülkenin şehir merkezidir. Şehir merkezinin etrafında banliyö yerleşimleri yer alır. Bu yerleşim birimleri, yerli halk tarafından MRT olarak adlandırılan Hızlı Toplu Taşımacılık Sistemiyle, Orta Bölge'ye ve birbirlerine, yollar, otobanlar ve raylı sistemler ile bağlıdırlar. Singapur, tek merkezli bir yasama organı ile oldukça merkezi, birleşik bir hükumete sahiptir (Kent Konseyi ve Kırsal Kurul 1960'larda kaldırılmıştır). Singapur'da belediye meclisleri ve belediye başkanları mevcut olsa da, bu yetkililer esas itibariyle kendi seçim bölgelerindeki toplu konut yönetimlerinden sorumlu olan mülki amirlerdir. Yasama ve yürütme organları açısından, ulusal hükumetten bağımsız olarak, yerel yönetimleri temsil etmezler.

Güney Kore'de kentsel alan

Güney Kore'deki büyük şehirler, vilayetler ile eşit statülere sahiptir. En büyük şehir ve başkent olan Seul, Özel Şehir anlamına gelen ''teukbyeolsi'' terimi ile tanımlanır. Diğer en büyük 6 şehir ise büyük şehir anlamına gelen ''gwangyeoksi''  terimi ile tanımlanır. Küçük şehirler, şehirler anlamına gelen ''si'' ibaresi ile tanımlanır ve idari açıdan ilçelerle aynı seviyededir.

İsveç'te kentsel alan

İsveç'teki kentsel alanlar (tätorter) ülkenin idari alt bölümünden tamamen bağımsız olarak istatistiksel olarak tanımlanmış konumlardır. İsveç'te bu tür bir konum tanımına uyan 1.956 yerleşim birimi mevcuttur ve nüfusları 200 ile 1.372.000 arasında değişmektedir.

Tayvan'da kentsel alan

Aşağıdaki şemada, 2011 tahminlerine göre, kentsel nüfus alanında yer alan 20 idari birim listelenmiştir; büyük şehir alanındaki toplam nüfus sayılarına göre farklı sınıflandırmalar ortaya çıkar (Örneğin, Taipei-Keelung büyük şehri nüfus yoğunluğu açısından, açık ara en büyük kentsel alandır). 

Birleşik Krallık'ta kentsel alan

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi, 1951 yılından beri kentsel alanların nüfus kayıtlarını tutmaktadır ve 1981'den beri Ordu Donatım Harita Ölçümlerinde belirtildiği üzere, geri döndürülemez kentsel yerleşim alanları üzerine kayıtları tutmaktadır. Tanım, en az 0.2 km2'lik bir alanda en az 1.500 kişilik bir nüfusu olan yerleşim birimlerini kapsar. 200 metreden daha yakın mesafede olan alanlar dahil edilir. İngiltere'de nüfusu bir milyondan fazla olan beş ve yüz binden fazla olan 69 kentsel alan bulunur.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kentsel alan

Amerika Birleşik Devletleri'nde, kentsel alanlar iki sınıfa ayrılır. 50.000 veya daha fazla kişinin yaşadığı yerleşim birimleri kentsel alan olarak sınıflandırılır. 50.000 kişinin altında nüfusa sahip olan yerleşim birimlerine ise kentsel kümeler denir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, kentsel alanlar sınıflandırması ilk kez 1950 nüfus sayımında ve kentsel kümelerin sınıflandırması ise ilk kez 2000 sayımında yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1.371 kentsel alan ve 10.000'den fazla kentsel kümelenme mevcuttur.

Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu, bir kentsel alanı şöyle tanımlıyor: ''Merkez nüfus kütükleri, km2 başına 386 (mil kare başına 1.000) kişiden daha yoğun bir nüfusa sahip olan ve merkezin çevresindeki yerleşim bölgelerinde km2 başına en az 193 (mil kare başına 500) kişilik bir nüfus yoğunluğuna sahip olan yerleşim birimleri.''

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük kentsel alan New York büyük şehir alanıdır. Büyük şehir alanının merkezini oluşturan New York'un nüfusu 8,5 milyon kişi iken, büyük şehir istatistik alanında 20 milyonun üzerinde bir nüfus yaşamaktadır ve toplam idari alan nüfusu 23 milyondan fazladır. ABD'de yer alan diğer 6 büyük kentsel alan Los Angeles, Chicago, Miami, Philadelphia, San Francisco ve Houston'dur. Birleşik Devletlerin nüfusunun yaklaşık yüzde 82'si Aralık 2010'dan bu yana kentsel alanların sınırları içinde yaşamaktadır. Bu bölgelerin toplam nüfusu, Birleşik Devletlerin yaklaşık yüzde 2'sine denk gelir. Birçok Amerikalı, büyük şehir alanında yer alan en büyük şehirlerin kentsel alanlarında, banliyölerinde ve kasabalarında yaşamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu tarafından tanımlanan Kentsel Alanlar kavramı, genellikle bir kentin büyüklüğü ile ilişkilendirilir; çünkü, eyalet ve şehirlere göre kentsel alan sınırları farklılıklar gösterir. Örneğin, Güney Carolina eyaletine bağlı Greenville şehrinin nüfusu 64.000'ün biraz üzerindedir ve kentsel alan nüfusu ise 400.000'in üzerindedir; Kuzey Carolina eyaletine bağlı Greensboro şehrinin ise nüfusu 285.000'in üzerinde iken kentsel nüfusu yaklaşık 310.000 kişidir. Yani, Greenville şehri, bazı ölçülere göre daha büyük bir kentsel alan olmakla beraber, vergilendirme ve yerel seçimler gibi hususlarda, daha büyük olarak sınıflandırılmaz.

ABD Tarım Bakanlığı'nın doğal kaynaklar envanterinde, kentsel alanlar resmi olarak, gelişmiş alanlar veya bayındır alanlar olarak bilinir. Bu alanlar içinde, şehirler, köyler, 0,04 km2'den büyük diğer imar alanları, endüstriyel alanlar, demir yolları, mezarlıklar, hava alanları, golf sahaları, poligonlar, kurumsal ve kamusal alanlar gibi yerler de girer. 1997 ulusal kaynakları envanteri kayıtlarına göre bu kategori içine giren 400.000 km2'lik bir alan belirtilmiştir. 1982 verilerine göre, 100.000 km2'lik bir artış yaşanmıştır.

Vietnam'da kentsel alan

Vietnam'da 6 tür kentsel alan bulunur:

Özel kentsel alan (2 belediye): Hanoi ve Ho Chi Minh Şehri

  • 1.Tip kentsel alan (12 vilayet ve 3 belediye): Thanh Hóa, Hạ Long, Việt Trì, Thái Nguyên, Nam Định, Víng Tàu, Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn, Nha Trang, Huế, Vinh, Cản Thơ , Đà Nẵng ve Hải Phòng
  • 2.Tip kentsel alan (21 vilayet ve 1 ilçe): Đồng Hới, Uông Bí, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Bạc Liêu, Bà Rịa, Thái Bình, Rạch Giá, Cà Mau, Long Xuyên, Mỹ Tho, Phan Rang - Tháp Chàm, Tuy Hòa, Phan Thiết, Pleiku, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Hải Dương, Vĩnh Yên, Lào Cai ve Phú Quốc 
  • 3.Tip kentsel alan (31 vilayet ve 12 kasaba) 
  • 4.Tip kentsel alan (35 kasaba ve 35 bucak) 
  • 5.Tip kentsel alan (586 bucak ve 54 yerel idare)