31 May 2023, Wednesday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Kanada Amerika Sınırı

İçindekiler
 1. Amerika Kanada sınır uzunluğu
 2. Amerika Kanada sınırı tarihçesi
 3. Uluslararası Sınır Komisyonu (1925) 
 4. Amerika Kanada sınırı güvenliği
 5. Amerika Kanada sınır kaçakçılığı
 6. Batı Hemisfer Seyahat Girişimi (WHTI) 
 7. Kanada sınırındaki Amerika eyaletlerinin sınır uzunlukları
 8. Amerika sınırındaki Kanada eyaletlerinin sınır uzunlukları
 9. Amerika Kanada sınır geçişleri
 10. Amerika Kanada sınır bölümleri

Amerika Kanada sınır uzunluğu

Resmi olarak Uluslararası Sınır diye bilinen Kanada-Birleşik Devletler sınırı, iki ülke arasında yer alan, dünyadaki en uzun uluslararası sınırdır. Yüz ölçümüne göre ikinci en büyük ülke olan Kanada ve dördüncü en büyük ülke olan Birleşik Devletler arasındaki sınırdır. Kara sınırları (Büyük Göller ile Atlantik, Pasifik ve Arktik sahillerindeki kıyı şeritlerinin sınırları dahil), 8.891 kilometre (5.525 mil) uzunluğundadır ve bu sınırın 2.475 kilometrelik (1.538 mil) bir kısmını, Kanada ile Alaska arasındaki sınır oluşturur. On sekiz ABD eyaleti (Alaska, Washington, Idaho, Montana, North Dakota, Minnesota, Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire ve Maine) sınır boyunca uzanır.

Amerika Kanada sınırı tarihçesi

Paris Antlaşması (1783) 

1783 Paris Anlaşması, Birleşik Krallık ile Birleşik Devletler arasındaki Amerikan Devrim Savaşı'nı sona erdirdi. Taraflar, Antlaşmanın ikinci maddesi uyarınca, sadece kuzeydeki Britanya Kuzey Amerikası değil, tüm Birleşik Devletler sınırları üzerine uzlaşmaya vardı. Üzerinde uzlaşılan sınırlar, Yeni İskoçya'nın kuzeybatı ucundan, Connecticut Nehrinin kuzey batı uzantısını da içine alarak, nehrin orta kesimleri boyunca kuzey enleminin 45. paraleline kadar uzanan hatta doğru ilerliyordu.

Bu paralel, 1760'larda Quebec ve New York (daha sonra Vermont eyaleti haline gelen vilayet dahil) vilayetleri arasındaki sınırı oluşturdu. Sınır, 1771-1773 yılları arasında John Collins ve Thomas Valentine tarafından ölçülerek çizilmiştir.

St. Lawrence Nehri ve Büyük Göller, batıdaki sınır haline geldi (günümüzde Ontario ve Birleşik Devletler arasındaki sınır).

Superior Gölünün kuzeybatı sınırları, Woods gölüne kadar akan nehirler boyunca uzandı. Sınırın, Woods Gölünden, Mississippi Nehrine kadar batı yönünde dosdoğru gitmesi kararlaştırıldı. Aslında, nehrin kaynağı daha güneyde olduğu için, nehir bu sınır çizgisine denk gelmemektedir.

Jay Antlaşması (1794) 

1794 tarihli Jay Antlaşması'nda (1796'da yürürlüğe girdi), ölçümler yapıp sınırların belirlenmesi için, Uluslararası Sınır Komisyonu kuruldu. Ayrıca, antlaşma uyarınca, Detroit'teki İngiliz askeri idaresi ve ABD tarafındaki diğer sınır karakolları kaldırıldı. Jay Antlaşmasının yerini, 1812 Savaşından sonra yapılan Gent Antlaşması aldı (1815 tarihinde yürürlüğe girdi) ve savaş öncesi sınırlar tekrar geçerli kılındı.

Rush-Bagot Antlaşması (1817) 

1817 Rush-Bagot Antlaşmasında, 1812 Savaşında karşı karşıya gelen iki tarafın askeri güçlerinin tahliye edilmesi için planlar yapıldı ve ayrıca Britanya Kuzey Amerikası (daha sonra Kanada) ve Birleşik Devletler arasında bir sınır çizilmesi için ön koşullar belirlendi.

Londra Konvansiyonu (1818) 

1818 Antlaşması uyarınca, hem Britanya Kuzey Amerikası hem de Amerika Birleşik Devletleri sınırları batıya doğru genişleyerek,  Kuzeybatı Körfezinden (Northwest Angle), 49. paralel boyunca Woods Gölü ve Rocky Dağlarına kadar uzadı. Bu antlaşma ile, İngiltere, bu enlemin güney bölgesindeki Rupert Toprakları içinde yer alan Red River Valley ( Kızıl Nehir Vadisi) bölgesini kaybediyordu. Aynı zamanda bu anlaşma, Amerika'nın da bu hattın kuzeyinde, Louisiana'nın satın alımı ile Amerika'nın eline geçen, Missouri Nehrinin havzasındaki topraklar üzerindeki hak iddialarını sonlandırdı. Bu topraklar üç küçük bölgeden oluşuyordu: Milk Nehri drenajının kuzey kesimi (günümüzde güney Alberta ve güneybatı Saskatchewan), Poplar Nehri (Saskatchewan) ve Big Muddy Nehri (Saskatchewan).

Webster-Ashburton Antlaşması (1842) 

Sınırları belirleyen anlaşmalar üzerindeki anlaşmazlıklar ve ölçüm hataları, 1842 Webster-Ashburton Antlaşması ile sonuçlanan yeni müzakerelerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Anlaşma ile Aroostook Savaşı olarak bilinen, Maine ile Kanada'nın bir eyaleti olan New Brunswick arasındaki sınır anlaşmazlığı çözüldü ve ayrıca Amerika'nın New Hampshire, Vermont ve New York eyaletleri ile Kanada arasındaki sınırlar tekrar tanımlanarak, Champlain Gölü havzasındaki Indian Nehri anlaşmazlığı ve Fort Blunder ikilemi çözüldü.

45.paralelin Quebec ile Vermont ve New York'u birbirinden ayıran kısmı ilk kez 1771-1773 yıllarında ölçüldü ve New York (sonradan Vermont eyaleti olan bölge dahil) ile Quebec arasındaki sınırlar çizildi ve  1812 Savaşı sonrasında tekrar ölçüm yapıldı. ABD Hükumeti, sınırın hemen güneyinde yer alan Champlain Gölü civarındaki Rouses Point bölgesine surlar ve hisarlar inşa etmeye başladı. Yapının önemli bir kısmı tamamlandıktan sonra, 45. paralelin aslında ölçülen sınır hattının 1 mil (1.2 km) güneyinde kaldığı ortaya çıktı ve bu duruma göre  "Fort Blunder" ( Blunder Hisarı) olarak bilinen yapı Kanada sınırında kalıyordu. Bu durum Birleşik Devletler için bir ikilem oluşturdu ve anlaşmaya eklenen bir ek madde ile, sınırların daha önce ölçüldüğü haliyle, kıvrımlı bir hat üzerinde kalmasına karar verilerek ikilem çözülmüş oldu. Günümüzde, Superior Gölü ile Northwest Angle (Kuzeybatı Açısı) arasında yer alan, Boundary Waters boyunca uzanan, Ontario ile Minnesota arasındaki sınır tekrar belirlendi.

Oregon Antlaşması (1846) 

1844'de çıkan bir sınır anlaşmazlığında, ABD Başkanı James K. Polk yönetimi; Birleşik Devletlerin kuzey sınırlarının, Rocky Dağları'nın batısında 54° 40' kuzey enleminde (Rusya'nın Alaska Bölgesinin güney sınırına bağlı olarak) yer alması gerektiğini savunurken, Birleşik Krallık ise, sınırın Columbia Nehri boyunca Pasifik Okyanusuna kadar uzanması gerektiğini iddia etti. Anlaşmazlık, 1846 Oregon Antlaşması ile çözüldü ve Rocky Dağları üzerindeki 49. paralel sınır olarak belirlendi.

Kuzeybatı Sınırı (1857-61) 

Kuzeybatı Sınır Ölçümü (1857-61) ile kara sınırlarını belirlendi, ancak deniz suları sınırları belirli bir süre belirlenemedi. 1859'daki Domuz Savaşından (Pig War) sonra, 1872'deki tahkim kurulu kararıyla beraber, Körfez Adaları ile San Juan Adaları arasındaki sınırlar belirlendi.

Uluslararası Sınır (1872-76) 

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Sınırı Ölçümü adı verilen Uluslararası Sınır Ölçümü, 1872'de başladı. Bu ölçümlerle, 1818 Antlaşmasında kabul edilen sınırların korunması sağlanmaya çalışıldı. Birleşik Devletleri tarafını Archibald Campbell ve İngiltere tarafını Donald Cameron temsil etti. Bu ölçüm ile, Woods Gölünden, Rocky Dağlarının zirvesine kadar olan sınırlar ele alındı.

Alaska sınır anlaşmazlığı (1903) 

1903'te Birleşik Devletler - Kanada - ABD ülkelerinin katılımıyla oluşturulan tahkim kuruluyla, güneydoğu Alaska sınırı çizildi.

1908 Antlaşması

11 Nisan 1908 tarihinde Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler, 1908 Antlaşmasının IV. Maddesi uyarınca, Kanada ve Birleşik Devletler arasındaki sınır üzerine anlaştılar. St. Lawrence Nehri ve Büyük Göller bölgesinde, modern ölçüm tekniklerine dayanılarak yapılan yeni ölçümlerle, sınırda bir takım değişiklikler gerçekleştirildi.

Uluslararası Sınır Komisyonu (1925) 

1925 yılında Uluslararası Sınır Komisyonu, sınırın ölçülmesi ve çizilmesinden sorumlu kalıcı bir organizasyon kurdu ve sınırları belirleyen işaretçiler (uygun yere şamandıraların yerleştirilmesi de dahil) kullanılması ve  sınırların 6 metreye (20 fit) kadar çalılık ve bitki örtüsünden arındırılması planlandı. Sınır koridoru (border vista) olarak adlandırılan bu bölge, sınır çizgisinin her iki yöne doğru üçer metrelik bir alanı kapsıyordu. 49. paralel boyunca uzanan sınır koridoru, teorik açıdan düz olmakla beraber, pratikte 19. yüzyılda kullanılan sınır işaretçilerine göre çizildiği için yer yer yüzlerce metrelik farklılıklar içermektedir.

Komisyonun yıllık bütçesi yaklaşık 1,4 milyon ABD dolarıdır.

Komisyonun başkanlığı, biri Kanadalı ve diğeri de Amerikalı olmak üzere iki vekil tarafından yürütülmektedir. Temmuz 2007'de Bush yönetimi, sınır yakınında yapılan bir özel inşaatla beraber, sınır komisyonu ile ABD hükumeti arasındaki ortaya çıkan anlaşmazlıklarla bağlı olarak, komisyonun ABD vekili Dennis Schornack'ı görevinden aldı. Schornack, komisyonun ABD hükumetinin yargı alanının dışında bulunan bağımsız, uluslararası bir örgüt olduğunu ve bu nedenle 1908 antlaşmasına göre komisyon üyeliğinin ancak "ölüm, istifa veya diğer engel teşkil eden durumlar" ile sona erdirilebileceğini söyleyerek görevden alınmasına itiraz etti. Kanada hükumeti, konuyla ilgili herhangi bir görüş belirtmedi ancak komisyonun Kanada vekili Peter Sullivan, 13 Temmuz'da, Başkan Bush tarafından komisyonun ABD vekili olarak atanan, İçişleri Bakanlığı Colorado savcısı David Bernhardt ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi. 

Amerika Kanada sınırı güvenliği

Kanun uygulayıcı yaklaşım 

Uluslararası Sınır, genellikle dünyanın en uzun korunmayan sınırı olarak adlandırılır, fakat bu tabir yalnızca askeri açıdan doğrudur ve sivil yasal düzenleme sınır boyunca mevcuttur. Sınır kontrol noktaları dışında, sınırlardan geçmek yasa dışıdır. Sınırı geçen herkes kontrol edilir. Meksika - ABD sınırına (Kanada-ABD sınırının üçte biri) kıyasla, nispeten düşük güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır ve yasa dışı göç ile uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için ABD gümrük ve göçmenlik birimi, sınırlarda faal olarak devriye gezmektedir.

Uluslararası Sınırın bir kısmı, dağlık arazilerden veya yoğun ormanlık alanlardan geçerken, büyük bir kısmı da geniş düzlükler ve Büyük Göller ile Saint Lawrence Nehri boyunca uzanır ve ayrıca Atlantik, Pasifik ve Kuzey Kutbu Okyanuslarındaki su sınırlarını da içerir. Sınır, Akwesasne bölgesinin ortasından geçer ve hatta sınırların çizildiği tarihlerden önce inşa edilen, Vermont ve Quebec vilayetlerindeki bazı binaları ortadan ayırır. Maine-New Brunswick sınırındaki, Aroostook Vadisi Taşra Klübü sınırın iki tarafına da uzanır.

ABD ve Kanada sınır güvenlik personelinin gerçek sayısı bilinmemektedir; yalnızca Meksika-ABD sınırında 17.000'den fazla Birleşik Devletler Sınır Muhafız personeli bulunmaktadır.

11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen terörist saldırıların ardından sınır boyunca güvenlik, her iki ülke tarafından hem yerleşim bölgelerinde hem de kırsal bölgelerde, ciddi ölçüde sıkılaştırıldı. Her iki ülke de detaylı ve kapsamlı, taktik ve stratejik istihbaratları birbiriyle paylaşmaktadır.

Aralık 2010'dan itibaren, Kanada ve Birleşik Devletler, "Sınırlar Ötesi: Çevre Güvenliği ve Rekabetçilik İçin Ortak Bir Vizyon" başlığı altında, sınır güvenliği ve göçmen kontrolleri konusunda ABD'ye daha fazla yetki verilmesini ve Kanada'nın, Amerika ile daha fazla bilgi paylaşmasını öngören, bir anlaşma üzerine müzakere etmektedir.

Sınır güvenlik önlemleri

Sınır boyunca arazi ve mülkiyete sahip olan her iki ülke vatandaşları, kendi arazileri üzerinde meydana gelen herhangi bir fiziksel sınır geçişini kendi hükumetlerine bildirmekle yükümlüdür ve bu yükümlülük, Uluslararası Sınır Komisyonunda belirtilmiştir. Gerekirse, çitler veya sınır oluşturacak setler kullanılmalıdır. Sınırdan geçen tüm kişiler, her bir ülkedeki ilgili gümrük ve göçmenlik birimlerine bilgi vermekle yükümlüdürler. Sınır gümrüklerinin bulunmadığı uzak bölgelerde, yollarda ve geçiş noktalarının yakınlarında, birçok patikada, demir yolunda ve ağaçlandırılmış alanlarda serpiştirilen gizli algılayıcılar olsa da, her iki ülkede de düzenlenebilecek saldırılara müdahale edebilecek, yeterli sayıda sınır personeli bulunmamaktadır. Sınır bölgesi de bulunmamaktadır; ABD Gümrük ve Sınır Koruma teşkilatı, ABD topraklarında 160 kilometreye kadar rutin kontrol noktaları oluşturmaktadır.

Amerika Kanada sınır kaçakçılığı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'nın bazı bölgelerinde, 1920'li yıllarda alkol tüketiminin yasaklanmasıyla beraber, Alkollü içeceklerin kaçakçılığı ("içki kaçakçılığı") yaygınlaşmıştı.

Son yıllarda, Kanada yetkilileri ABD üzerinden yapılan, uyuşturucu, sigara ve ateşli silah kaçakçılığından ve ABD'li yetkililer de, Kanada üzerinden yapılan uyuşturucu kaçakçılığından şikayetçiydi.

Kolluk kuvvetleri, Temmuz 2005'te Britanya Kolumbiyası ile Washington arasındaki sınırın altından geçen, 130 metrelik bir tüneli esrar kaçakçılığı için kullanmak üzere kazdıkları belirlenen üç kişiyi tutukladı. Bu tünel iki ülke sınırı arasında kaçakçılık için kazılan ilk tüneldi.

Konumu nedeniyle, Cornwall, Ontario'ya, Birleşik Devletler üzerinden, çoğunlukla tütün ve ateşli silah kaçakçılığı yapılmaktadır. Akwesasne bölgesinin mahallelerinden Mohawk bölgesi, Ontario-Quebec-New York sınırları üzerinde ve Kanada Kızılderilileri (First Nations) bağımsız bölgesinde yer aldığı için bu bölgede meydana gelen kaçakçılıklar, Ontario Eyalet Polisi, Kanada Kraliyet Atlı Polis Birlikleri, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı, Kanada Sahil Güvenliği, Birleşik Devletler Sınır Devriyesi, Birleşik Devletler Sahil Güvenlik ve New York Eyaleti Polisinin yetki alanın dışında kalmaktadır.

Batı Hemisfer Seyahat Girişimi (WHTI) 

2006'nın sonlarında, Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), ABD vatandaşları ve ABD'ye giriş yapan uluslararası yolcular için yeni kimlik belirleme şartlarıyla ilgili bir genelge yayınladı. 23 Ocak 2007'de yürürlüğe giren bu genelgeyle beraber, Batı Yarı küre Seyahat Yasasının (WHTI ) son hükmünde yer alan ilk maddede tanımlandığı üzere; sınırlar arasında yasal dolaşımı mümkün kılan altı geçerli kimlik belgesi uygulamasına başlandı. Bu geçerli kimlik belgeleri: Amerika'ya hava yollarıyla gelenler için, geçerli bir pasaport, pasaport kimlik kartı, bazı eyaletlerden alınan ehliyetler (Michigan, New York, Vermont, Washington, British Columbia, Manitoba, Minnesota, Ontario, ve Quebec), Batı Yarı küre Seyahat Yasasınca kabul edilen veya güvenilir bir seyahat programı kartı (NEXUS, FAST veya SENTRI), Deniz yollarıyla seyahat edenler için geçerli bir ticari denizci belgesi veya geçerli bir ABD askeri kimlik kartı olarak belirlendi.

Haziran 2009'dan bu yana, kara veya deniz yolları (limanlara yanaşan gemiler dahil) ile seyahat eden her yolcu, sınırı geçebilmek için yukarıdaki kimlik belgelerinden birini ibraz etmek zorundadır.

Kanada sınırındaki Amerika eyaletlerinin sınır uzunlukları

 1. Alaska 2.475 km (1.538 mi)  
 2. Michigan 1.160 km (721 mi)  
 3. Maine 983 km (611 mi) 
 4. Minnesota 880 km (547 mi)  
 5. Montana 877 km (545 mi)  
 6. New York 716 km (445 mi)  
 7. Washington 687 km (427 mi)  
 8. North Dakota 499 km (310 mi)  
 9. Ohio 235 km (146 mi) 
 10. Vermont 145 km (90 mi) 
 11. New Hampshire 93 km (58 mi) 
 12. Idaho 72 km (45 mi) 
 13. Pennsylvania 68 km (42 mi)

Amerika sınırındaki Kanada eyaletlerinin sınır uzunlukları

 1. Ontario 2.760 km (1,715 mi)
 2. British Columbia 2.168 km (1,347 mi) 
 3. Yukon 1,210 km (752 mi)
 4. Quebec 813 km (505 mi)
 5. Saskatchewan 632 km (393 mi)
 6. New Brunswick 513 km (318 mi)
 7. Manitoba 497 km (309 mi)
 8. Alberta 298 km (185 mi)      

Amerika Kanada sınır geçişleri

Önemli köprü / tünel geçitleri

Batıdan doğuya:

 • Baudette - Rainy Nehri Uluslararası Köprüsü - Baudette, Minnesota ve Rainy Nehri, Ontario
 • Fort Frances-International Falls Uluslararası Köprüsü - Fort Frances, Ontario ve International Falls, Minnesota 
 • Sault Ste. Marie Uluslararası Köprüsü - Sault Ste. Marie, Michigan ve Sault Ste. Marie, Ontario 
 • Blue Water Köprüsü - Huron Limanı, Michigan ve Sarnia, Ontario 
 • St. Clair Tüneli 
 • Detroit-Windsor Tüneli - Windsor, Ontario ve Detroit, Michigan 
 • Michigan Merkez Demiryolu Tüneli - Windsor, Ontario ve Detroit, Michigan 
 • Ambassador (Büyük Elçi) Köprüsü - Windsor, Ontario ve Detroit, Michigan 
 • Peace (Barış) Köprüsü - Fort Erie, Ontario ve Buffalo, New York 
 • Rainbow (Gökkuşağı) Köprüsü - Niagara Şelalesi, Ontario ve Niagara Şelalesi New York 
 • Whirlpool Rapids (Girdaplar) Köprüsü - Niagara Şelalesi, Ontario ve Niagara Şelalesi, New York 
 • Lewiston-Queenston Köprüsü - Queenston, Ontario ve Lewiston, New York 
 • Thousand Islands Köprüsü - Wellesley Adası, New York ve Hill Adası, Ontario 
 • Ogdensburg-Prescott Uluslararası Köprüsü - Ogdensburg, New York ve Johnstown, Ontario 
 • Three Nations Crossing (Üç Ülke Geçidi) - Cornwall, Ontario ve Massena, New York

Diğer sınır geçişleri (havaalanları, limanlar, tren istasyonları)

ABD, Kanada'dan Amerika'ya uluslararası uçuşların yapıldığı sekiz hava alanında (Calgary, Edmonton, Halifax, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver ve Winnipeg), gümrük belgelerini düzenleyen göçmen büroları barındırmaktadır. Bu hizmetler sayesinde, Kanada üzerinden Amerika'ya yapılan uçuşlarda, uluslararası prosedürler uygulanmadığı için, yolcu işlemleri hız kazanmaktadır. ABD üzerinden Kanada'ya yapılan uçuşlar, Kanada üzerinden ABD'ye yapılan uçuşlara kıyasla sınırlı sayıda olduğu için; Kanada'nın, ABD hava alanlarında bu tür bir birimi ve personeli bulunmamaktadır.

Büyük Kanada limanlarında benzer bir uygulama ile daha önceden onaylanan belirli ithalat gemilerinin, ABD'ye doğrudan girişi sağlanmaktadır.

Ayrıca, Vancouver Pasifik Merkez İstasyonunda, Seattle eyaletine bağlantı yapan Amtrak Cascades trenine binerken, sınır boyunca başka kontrol noktası olmadığından, yolcular Amerika gümrük ofislerinden geçmek ve valizlerini X-ışınları ünitesinden geçirmek zorundadır. Bu gümrük ofisleri, New York City ile Montreal (Adirondack) veya Toronto (Maple Leaf)  hatlarında hizmet vermemektedir. Çünkü, bu hatlar üzerindeki trenler Montreal ya da Toronto ve sınırlarda durmaktadır. Bu yüzden, yolcular, gümrük işlemlerini sınırda bulunan bir istasyonda  gerçekleştirmek durumundadır.

Feribot hizmetleri, New Brunswick eyaleti ile Maine eyaleti arasında, ayrıca Britanya Kolumbiyası eyaleti ile Washington eyaleti ve Alaska eyaleti arasında faaliyet gösterir. Büyük Göllerde, Ontario eyaleti ile Michigan eyaleti, New York eyaleti ve Ohio eyaleti arasında faaliyet gösteren birkaç feribot seferi bulunmaktadır. Maine ile Yeni İskoçya arasındaki feribot, 2009 yılında seferlerine son verdi ancak 2014 yılında tekrar faaliyete geçti.

St. Lawrence Nehri üzerinde yer alan Heart Adası'ndaki Boldt Kalesi, adanın bir sınır kontrol noktası olmakla birlikte, Kanada tarafında belirli bir kontrol noktası yoktur. Kanadalılar, adaya kimlik kartları ile girebilmektedir.

Sınır ötesi havaalanları

Kanada-ABD sınırında başka bir ilgi uyandıran konu ise, altı hava alanının sınır çizgisinin her iki tarafına da yayılmasıdır. Hava alanları, ABD'nin II. Dünya Savaşına girmesinden önce, Lend-Lease Yasası hükümleri uyarınca Amerika'da üretilen Lockheed Hudson gibi uçaklarının, yasal olarak Kanada'ya girebilmesi için yapılmıştı. Tarafsızlığı korumak adına, ABD askeri pilotlarını, Kanada'ya savaş uçakları ile girmesi yasaklandı. Uçaklar sınıra kadar uçtuktan sonra yere iniyor, sonrasında gece boyunca traktör veya atlarla sınırın diğer tarafına çekiliyordu. Ertesi gün uçaklar Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotları ve mürettebatı ile diğer bölgelere ve özellikle Batı Kanada'daki hava üslerine uçuyordu. Oradan da İngiltere'ye uçup, Atlantik Savaşı'nda konuşlandırılıyordu.

Piney Pinecreek Sınırı Hava Alanı, Manitoba ve Minnesota'da bulunmaktadır. Kuzeybatı / güneydoğu yönündeki pist sınırı geçmekte ve  biri ABD'de diğeri Kanada'da olmak üzere iki rampası bulunmaktadır. Hava alanı, Minnesota Ulaştırma Dairesi ve Manifestik Piney yerel yönetiminin ortak mülküdür. ABD hava alanı kodu 48Y ve Kanada hava alanı kodu JX2 olarak belirlenmiştir.

Uluslararası Peace Garden Hava Alanı, Manitoba ve North Dakota'da Uluslararası Barış Bahçesinin (International Peace Garden) bitişiğinde yer alır. Pist tamamen Kuzey Dakota tarafındadır ancak uçakların Kanada gümrüğüne erişebilmesi için sınır boyunca uzanan bir rampa bulunmaktadır. Her iki tarafa ait ortak bir mülk olmamakla beraber, Uluslararası Barış Bahçesinin bir birimi olduğundan, gümrük işlemleri uluslararası bir tesiste yapılmaktadır.

Coronach / Scobey Sınır İstasyonu Hava Alanı, Saskatchewan ve Montana'da yer alır. Doğu batı pisti tam olarak sınırda konuşlanmıştır. Hava alanı Kanada ve ABD hükumetlerinin ortak mülkü olup, ABD hava alanı kodu 8U3 ve Kanada hava alanı kodu CKK3 olarak belirlenmiştir.

Coutts / Ross Uluslararası Hava Alanı, Alberta ve Montana'da yer alır. Coronach / Scobey hava alanında olduğu gibi doğu-batı pisti tam olarak sınırdadır. Tamamen Montana Havacılık Bakanlığına aittir. ABD hava alanı kodu 7S8 ve Kanada hava alanı kodu CEP4 olarak belirlenmiştir.

Whetstone Uluslararası Hava Alanı ya da Del Bonita / Whetstone Uluslararası Havaalanı, Alberta ve Montana'da yer alır ve benzer şekilde, doğu-batı pisti tam olarak sınırdadır. ABD hava alanı kodu H28 ve Kanada hava alanı kodu CEQ4 olarak belirlenmiştir.

Avey Field Eyalet Hava Alanı, Washington ve Britanya Kolumbiyası'nda yer alır. Özel mülk olan hava alanı çoğunlukla ABD tarafındadır, ancak kuzey-güney pistinin yüz metre kadarlık kısmı Kanada'ya kadar uzanmaktadır ve Kanada ve ABD gümrükleri mevcuttur. ABD hava alanı kodu 69S olarak belirlenmiştir fakat Kanada hava alanı kodu tanımlanmamıştır.

Sınır ötesi binalar

Haskell Bağımsız Kütüphanesi ve Opera Binası, Vermont eyaletinin Derby Line ilçesi ile Quebec'teki Stanstead sınırının her iki tarafı üzerinde yer alır. Maine'de bulunan Estcourt İstasyonu ile Pohénégamook, Quebec arasındaki özel malikaneler, sınırın her iki tarafında da alan işgal ederler. Beebe Plain, Quebec ve Beebe Plain, Vermont arasındaki özel evler; Alburgh, Vermont ve Noyan, Quebec arasında yer alan sezonluk bir ev, Alburgh'daki Matthias Lane ile Noyan'daki Chemin au Bord du L'eau'nun kesiştiği yerde bulunan mevsimlik bir ev; Quebec, Richmond, Vermont ve Abercorn arasındaki bir ev sınır ile bölünmüştür ve bu mülkler sınırın her iki tarafında alan işgal eder.

Taillon Uluslararası Oteli olarak da bilinen bir taverna olan Halfway House, Dundee, Quebec ile Fort Covington, New York arasındaki sınırda yer almaktadır. Sınır çizilmeden önce, 1820 yılında inşa edilmiştir.

Amerika Kanada sınır bölümleri

Özerk Bölge

Gerçek anlamda uluslararası bir özerk bölge ya da toprak parçası, bu bölge ile ana vatan toprakları arasında karasal sınırların veya diğer ulaşım yollarının olmadığı ve ulaşımın ancak, diğer ülke ve ülkeler üzerinden sağlanabildiği durumda ortaya çıkar. Eksklav ya da özerk bölgelere benzer olarak, fiili özerk bölgeler, ana vatan ile kara sınırlarını paylaşmaz ve kara ulaşımı sadece diğer ülke ve ülkeler üzerinden mümkündür. Fiili özerk bölgeler, ekslav olarak da bilinen özerk bölgelerden ayrı olarak, tamamıyla yabancı ülke toprakları ile çevrili değildir. Dolayısı ile tam olarak anlamını içermese de fiili olarak özerk sayılan bölgeler mevcuttur.

''Pene-exclave'' (Sözde özerk) terimi, Robinson'a göre (1959) "bir ülkenin topraklarında, özellikle de tekerlekli araç trafiği ile, ancak başka bir ülkenin toprakları üzerinden rahatça ulaşılabilen kısımlar" olarak tanımlanmıştır. Sözde özerk bölgeler ayrıca, işlevsel özerk veya fiili özerk bölgeler olarak da adlandırılır. Dolayısıyla, fiilen özerk olan bir bölge, diğer bölgelerle kara sınırları paylaşır fakat diğer bölgelerin kara veya deniz sularıyla tamamen çevrili değildir. Catudal (1974) ve Vinokurov (2007), Point Roberts bölgesi gibi örnekler üzerinde daha da ayrıntılı bir şekilde dururlar. 

"Point Roberts bölgesinin su yolları bağlantıları, fiziksel olarak tamamıyla ABD sularında yer almış olsa da, kara yolları ile bağlantı, ancak Kanada üzerinden sağlanabilmektedir'' diye belirtirler. Fiili özerk bölgeler, bir eyaletin karasularında yer alıp deniz yolu ile ulaşımı mümkün kılsa da, Point Roberts örneğinde olduğu gibi, kara sınırları başka bir bölgede yer alabilir.

Kanada'nın özerk bölgeleri

 • Akwesasne: Kuzeyinde St. Lawrence Nehri, doğusunda Rivière-aux-Saumons ve güneyinde ABD'nin New York eyaleti yer alan, Quebec eyaletinin Akwesasne havzası, Kanada'nın filli bir özerk bölgesidir. Kanada üzerinden bu havzaya kara yolu ile ulaşım ancak New York Eyaleti üzerinden sağlanır.
 • Campobello Adası, Cobscook Körfezi girişinin yanı başındaki Passamaquoddy Koyunun girişinde ve Fundy Körfezinde yer almaktadır. Ada, Charlotte Vilayeti, New Brunswick'in bir parçasıdır, ancak aslında fiziksel olarak Franklin Delano Roosevelt Köprüsü ile Amerika Birleşik Devletlerinin doğu ucundaki Lubec, Maine üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. 

Birleşik Devletler'in özerk bölgeleri

 • Alaska eyaleti, Britanya Kolumbiyası ve Yukon, Arktik Okyanusu, Bering Denizi ve Pasifik Okyanusu ile çevrelenmiştir (Ayrıca, arazi şartlarından dolayı Alaska'nın güneydoğu bölgesindeki birçok beldeye ulaşım ancak Kanada üzerinden kara yolu ile mümkündür.
 • Washington eyaletine bağlı Point Roberts; Britanya Kolumbiyası, Georgia Boğazı ve Boundary Körfezi ile çevrelenmiştir. 
 • Kuzey Dakota'da yer alan, üzerinde yerleşim olmayan ve adı konulmayan bir yarımada, Manitoba ve Manitoba'daki Gunnville Gölünün güneyinde, Kuzey Dakota'ya bağlı St. John kasabasının batı ve kuzeybatısında yer alan isimsiz bir göl tarafından çevrelenmiştir. 
 • Minnesota'ya bağlı Elm Point ve batısındaki iki ıssız arazi (Buffalo Körfezi Noktası) Manitoba ve Woods Gölü ile çevrelenmiştir. 
 • Minnesota'daki Kuzeybatı Açısı (Northwest Angle), Manitoba ve Orman Gölü ile çevrelenmiştir. 
 • Vermont'taki Alburgh Tongue, Quebec ve Champlain Gölü ile çevrelenmiştir. 
 • Vermont'ta bulunan Province Point, Quebec ve Champlain Gölü ile çevrelenmiştir. 

Amerika Kanada sınır anlaşmazlıkları 

 • Machias Fok Balığı Adası ve Kuzey Kayalıkları (Maine / New Brunswick)
 • Dixon Entrance (Girişi) (Alaska / Britanya Kolumbiyası) 
 • Beaufort Denizi (Alaska / Yukon)