03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Kamu Malı

İçindekiler
 1. Kamu malı nedir?
 2. Kamu malının tarihi
 3. Kamu malı telif hakkı
 4. Kamu malları türleri
 5. Değerler
 6. Türev çalışmalarla ilişkisi
 7. Sürekli telif hakkı
 8. Kamu malı işareti
 9. Telif hakkı ile korunan eserlere uygulama
 10. Patentler
 11. Ticari Markalar
 12. Kamusal alan günü

Kamu malı nedir?

İngilizcedeki "public domain" terimi, kamu malı ve kamusal alan anlamlarına gelen iki anlamlı bir terimdir. Örneğin, yayınlanan her şey kamuya açık olması anlamında kamusal alandadır. Bir kere yayınlandıklarında, telif hakları saklı tutulsa bile, kitaplardaki haberler ve bilgiler artık kamu malıdır. Fikri mülkiyet anlamında, kamu malı olan eserler, özel fikri mülkiyet haklarının sona erdiği, kaybedildiği ya da uygulanamaz olduğu eserlerdir. Örneğin, Shakespeare ve Beethoven'ın eserleri ve ilk sessiz filmlerin çoğu, ya telif hakkı var olmadan önce üretilmiş oldukları için ya da  telif hakkından vazgeçtikleri için artık kamu malıdırlar. Telif hakkının kapsamadığı, dolayısıyla kamu malı olan çalışmalar için örnekler, Newton fiziği formülleri, yemek tarifleri ve 1974'den önceki tüm yazılımlardır. Yazarları tarafından aktif olarak kamusal alana yerleştirilen işlere örnek olarak, şifreleme algoritmalarının referans uygulamaları olan NIH ImageJ ve CIA'nın Dünya Factbook'u verilebilir. Bu terim, normalde, bir eserin sahibinin kalıcı haklara sahip olduğu durumlara uygulanmaz; bu durumda eserin kullanımından "lisans altında" veya "izinli" olarak bahsedilir.

Haklar ülke bazlı olduğu ve değiştiği için, bir çalışma bir ülkede haklara tabi olabilirken başka bir ülkede aynı çalışma kamu mülkiyetinde olabilir. Bazı haklar ülke bazında yapılan kayıtlara bağlıdır ve belli bir ülkede kayıt olmaması, gerekirse o ülkedeki bir çalışma için kamu malı statüsü oluşturmaktadır.

Kamu malının tarihi

"Kamu malı" terimi, 18. yüzyılın ortalarına kadar kullanılmasa da, mülkiyet hakkı sisteminde yer alan önceden hazırlanmış bir sistem olarak, antik Roma Yasası'nda görülebilir. Romalılar, res nullius, res communes, res publicae ve res universitatis  gibi özel mülkiyete alınamayacak olan pek çok şeyi tanımlayan geniş bir mülkiyet hakları sistemine sahiptiler. Res nullius terimi henüz tahsis edilmemiş şeyler olarak tanımlandı. Res communes terimi "insanlığın müşterek biçimde yararlanabileceği hava, güneş ışığı ve okyanus gibi şeyler" olarak tanımlandı. Res publicae terimi, tüm vatandaşlar tarafından paylaşılan şeylere atıfta bulundu ve res universitatis terimi, Roma belediyelerinin sahip olduğu şeyleri ifade ediyordu. Kamu malına tarihi bir perspektiften bakıldığında, "kamu malı" fikrinin filizlenmesi, eski Roma yasasındaki res communes, res publicae ve res universitatis kavramlarıyla gerçekleşmiştir denilebilir.

İlk erken telif hakkı yasası İngiltere'de 1710'da Anne Statüsü (Statute of Anne) ile kurulduğunda, kamu malı kavramı ortaya çıkmadı. Bununla birlikte, on sekizinci yüzyılda İngiliz ve Fransız hukukçuları tarafından benzer kavramlar geliştirildi. Telif hakkı yasası kapsamına girmeyen eserleri tanımlamak için "kamu malı" yerine, publici juris veya propriété publique gibi terimleri kullandılar.

"Kamu mülkiyetine düşme" ifadesinin, on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar telif hakkı döneminin sonunu tanımlamak için kullanıldığı görülebilir. Fransız şair Alfred de Vigny telif hakkının sona ermesini, bir eserin "kamusal alanın lavabo deliğine" düşmesi olarak gördü ve kamu mülkiyetinin, fikri mülkiyet avukatlarından herhangi bir ilgi görürse, telif hakkı, patent ve ticari markalar gibi terk edilen, süresi dolan ya da vazgeçilen fikri mülkiyet haklarından biraz daha fazla muamele göreceğini ileri sürdü. Bu tarihi bağlamda Paul Torremans telif hakkını "kamusal alan okyanusundan fırlayan özel hakkın küçük mercan resifi" olarak tarif ediyor. Telif hakkı yasası ülkeden ülkeye farklı olduğundan, Pamela Samuelson, "kamu mülkiyeti, farklı zamanlarda farklı ülkelerde farklı boyutlardadır" dedi.

Kamu malı telif hakkı

Telif hakkı veya daha genel olarak fikri mülkiyetle bağlantılı olarak kamusal alan sınırlarının tanımları, kamusal alanı negatif bir alan olarak görür; başka bir deyişle kamu malı, artık telif hakkı döneminde olmayan veya hiç bir zaman telif hakkı yasası tarafından korunmamış eserlerden oluşur. James Boyle'a göre bu tanım, kamusal alan teriminin ortak kullanımının altını çiziyor ve kamusal alanı kamu mülkiyetine, telif hakkına sahip eserleri de özel mülkiyete eş tutuyor. Bununla birlikte, kamusal alan teriminin kullanımı, örneğin telif hakkı istisnaları ile izin verilen telif hakkına sahip eserlerin kullanımı da dahil olmak üzere daha ayrıntılı olabilir. Böyle bir tanım, telif hakkına sahip eseri, adil kullanım haklarına ve sahiplik kısıtlamalarına tabi olan özel mülk olarak görür. Kamusal alanın ne olması gerektiğine odaklanan Lange, kavramsal bir tanım getiriyor: "Kamusal alan, bireysel yaratıcı ifade için bir koruma alanı olmalıdır. Kamusal alan, böyle bir ifadeyi tehdit eden özel tahsis kuvvetlerine karşı olumlu bir koruma sağlayan koruma alanıdır." Patterson ve Lindberg kamusal alanı bir "alan" olarak değil, daha çok bir kavram olarak tarif ettiler: "Burada nefes aldığımız hava, güneş ışığı, yağmur, mekan, yaşam, yaratılışlar (alem), düşünceler, duygular, fikirler, sözcükler, rakamlar özel mülkiyete tabi değildir. Kültürel mirasımızı oluşturan malzemeler, tüm canlıların biyolojik hayatta kalmaları için gereken şeylerden daha az olmayacak şekilde ücretsiz olmalıdır." Kamusal alan terimi, "fikir paylaşımları", "entelektüel paylaşımlar" ve "bilgi paylaşımları" gibi kavramlar da dahil olmak üzere "kamusal çevre" ya da "halk tabakası" gibi diğer kesin olmayan ve/veya tanımlanmamış terimlerle değiştirilebilir şekilde kullanılabilir."

Kamu malları türleri

Kamu malı kitaplar

Kamu malı olan bir kitap, telif hakları olmayan bir kitap, lisans olmadan oluşturulan bir kitap veya telif hakları dolmuş ya da kaybedilmiş bir kitaptır. Aralarında Jane Austen, Lewis Carroll, Edgar Allan Poe ve HG Wells tarafından yazılan bütün kitapların bulunduğu, 1787'den (veya çoğu ülkede 1945'den) önce yazılan her kitap ve hikaye kamu malıdır.

18. yüzyıl kamu malı kitaplar

 • Charles Brockden Brown tarafından yazılan Arthur Mervyn, Edgar Huntly, Wieland ve Sky-Walk 
 • Jonathan Dickinson tarafından yazılan Jonathan Dickinson'ın Seyir Defteri
 • Thomas Jefferson tarafından yazılan Virginia Eyaleti Hakkında Notlar
 • Royall Tyler tarafından yazılan Algerine Captive
 • Hannah Webster Foster tarafından yazılan Yatılı Okul ya da Bir Öğretmenin Öğrencilerine Dersleri ve Yosma
 • William Hill Brown tarafından yazılan Sempatinin Gücü
 • Henry Fielding tarafından yazılan Sokak Çocuğu Tom Jones'un Hikayesi
 • Ann Radcliffe tarafından yazılan Ormanın Büyüsü
 • Laurence Sterne tarafından yazılan Soylu Tristram Shandy'nin Yaşamı ve Görüşleri

19. yüzyıl kamu malı kitaplar

 • Lewis Carroll tarafından yazılan Alice Harikalar Diyarında, Snark Avı ve Aynadan Yansıyan
 • Jane Austen tarafından yazılan Emma, ​​Gurur ve Önyargı ve Mansfield Parkı
 • Charlotte Brontë tarafından yazılan Jane Eyre, Shirley, Villette ve Profesör
 • H. G. Wells tarafından yazılan Doktor Moreau Adası, Zaman Makinesi, Dünyalar Savaşı ve Görünmez Adam
 • Lord Byron tarafından yazılan "Bir Romanın Fragmanı"
 • Walter Scott tarafından yazılan Landlord Masalları ve Waverley Romanları
 • John William Polidori tarafından yazılan "Vampir"
 • Mary Shelley tarafından yazılan Frankenstein ya da Modern Prometheus, Son Adam ve Mathilda
 • Edgar Allan Poe tarafından yazılan "Rue Morgundaki Cinayetler"
 • Nathaniel Hawthorne tarafından yazılan Kırmızı Mektup
 • Charles Dickens tarafından yazılan David Copperfield, Büyük Beklentiler, Oliver Twist, Bir Noel Şarkısı ve İki Kentin Masalı
 • Herman Melville tarafından yazılan Moby-Dick
 • Harriet Beecher Stowe tarafından yazılan Tom Amca'nın Kulübesi
 • Mark Twain tarafından yazılan Tom Sawyer'ın Maceraları
 • Edward Bulwer-Lytton tarafından yazılan Pompei'nin Son Günleri
 • George Gissing tarafından yazılan Tuhaf Kadınlar
 • Edward Avery tarafından yazılan Bir Pirenin Otobiyografisi
 • Anthony Hope tarafından yazılan Zenda Tutsağı ve Hentzau'lu Rupert
 • William Makepeace Thackeray tarafından yazılan Moda Dünyası, Yeni Gelenler ve Züppeler Kitabı

20. yüzyıl kamu malı kitaplar

 • Virginia Woolf tarafından yazılan Bayan Dalloway 
 • D. H. Lawrence tarafından yazılan Gökkuşağı, Aşık Kadınlar, Kayıp Kız ve Aaron'un Asası
 • Sherwood Anderson tarafından yazılan Birçok Evlilik
 • A. Merritt tarafından yazılan Ay Havuzu
 • James Joyce tarafından yazılan Ulysses
 • Britannica Ansiklopedisi On Birinci Baskı

Bu kitaplar genellikle internette ya da PDF, Doc gibi çeşitli formatlar şeklinde kütüphanelerde bulunur ve Caliber ve Sigil'e (her ikisi de ücretsiz yazılım) bir tıklama ile EPUB'a (elektronik yayıncılık için e-kitap standardında dosya biçimi) dönüştürülebilir. Herkes, e-kitap okuyucularına, bilgisayarlara dijital yollarla onları indirebilir, kopyalayabilir, kısaltabilir ve okuyabilir ve bunları serbestçe ve kısıtlamalar olmaksızın yazdırabilir.

Kamu malı müzik

Müzik insanlar tarafından binlerce yıldır oluşturulup çalınmaktadır. Yaşı 40.000'den fazla olan, olasılıkla bir flüt (Divje Babe Flütü) olduğu düşünülen bir cisim bulunmaktadır. İnsanların müzik aletlerine sahip oldukları ve müzik yaptıkları düşünülse bile, şarkıyı yazma yoluyla koruyabilmeleri için müzikal bir notalar sistemine ihtiyaç vardı. Böyle bir sistem olan Mezopotamya notalar sistemi, 4000 yıl önce oluşturulmuştur. Onuncu yüzyılda Arezzo'lu Guido, Latin müzik notalarını tanıttı. Tüm bunlar, müzik tarihinin başlangıcından günümüze kadar kamusal alana ait küresel müziğin korunması için temel oluşturdu.

Musopen projesi, kayıtları kamuya açık (kamu malı) olan bu müziği, müzik aletleri ve ses kayıt ekipmanı kullanarak kaydetmeye adanmıştır. Müzikal yazıları genel halka açıktır ve müziğin kendisi de sesli bir biçimde Flac gibi mümkün olan en yüksek kaliteyi veren formatlarda ve aynı zamanda .ogg dosyaları ile düşük kaliteli bir formatta (internetin ilk yıllarında çok faydalıydı ve taşınabilir medya oynatıcının ilk nesliydi) da genel halka açıktır. Archive.com, Museopen projesi tarafından kaydedilen tüm bu klasik müzik koleksiyonunu saklamaktadır. Böylece, her şarkı serbestçe indirilebilir ve dağıtılabilir. Buna bir örnek, Musopen projesinin kaydettiği ve Flac formatında saklanan Ludwig van Beethoven'ın Coriolanus Overture adlı eseridir.

Kamu malı filmler

Kamu malı olan bir film, yaratıcısı tarafından kamusal alanda yayınlanmasına izin verilen ya da telif hakkı süresi dolmuş olan filmdir. Günümüzde kamusal alanda, müzikallerden romantik filmlere, korku filmlerinden animasyon filmlerine ve suç filmlerinden western filmlerine kadar her türden 2000'den fazla film bulunmaktadır.

Değerler

Pamela Samuelson, kamu alanındaki bilgi ve çalışmalardan doğabilecek sekiz "değer" tespit etti.

Olası değerler şunlardır:

 1. Yeni bilgi oluşturmak için yapı taşları, veri içeren örnekler, gerçekler, fikirler, teoriler ve bilimsel ilke.
 2. Antik Yunan metinleri ve Mozart'ın senfonileri gibi bilgi kaynakları aracılığıyla kültürel mirasa erişim.
 3. Bilginin, fikirlerin ve bilimsel ilkelerin yaygınlaştırılması yoluyla eğitimin desteklenmesi.
 4. Örneğin süresi dolmuş patentler ve telif hakkı sayesinde yeniliklerin ara vermeden devam etmesini sağlama.
 5. Sahibinin yerini belirlemeye örneğin, süresi dolmuş olan telif hakkı kapsamındaki eserler ya da patentler yoluyla, hak ödemesini veya telif ücreti ödemesini müzakere etme ihtiyacı ve orijinal olmayan veri derleme gereksinimi olmadan, bilgiye düşük maliyetli erişimi sağlama.
 6. Bilgi ve bilimsel ilkeler yoluyla halk sağlığı ve güvenliğini teşvik etmek.
 7. Haberler, yasalar, yönetmelik ve hukuki görüş yoluyla demokratik süreci ve değerleri desteklemek.
 8. Örneğin, süresi dolmuş patentler ve telif hakkı veya patent korumasına uygun olmayan kamuya açık teknolojiler aracılığıyla rekabete dayanma.

Türev çalışmalarla ilişkisi

Türev çalışmalar arasında çevirilerin, müzik düzenlemelerinin ve bir eserin oyunlaştırılmasının yanı sıra uyarlamalar ya da diğer dönüştürme biçimleri de bulunmaktadır. Telif hakkı bulunan eserler telif hakkı sahibinin izni olmaksızın türev çalışmalar için kullanılamazken, kamu mülkiyetindeki  eserler türev çalışmalar için serbestçe kullanılabilir. Kamu mülkiyetindeki sanat eserleri de fotografik veya sanatsal olarak yeniden üretilebilir veya yeni, yorumsal eserlerin temeli olarak kullanılabilir. Kamusal alan çalışmalarından elde edilen eserlerin telif hakları saklı tutulabilir.

Eserler kamusal alana girdikten sonra, Frances Hodgson Burnett'in 1987'de kamusal alana giren Gizli Bahçe adlı romanında olduğu gibi, kitap ve film uyarlamaları olan türev çalışmaları belirgin bir şekilde artabilir. 1999 ile birlikte Shakespeare'in oyunları, hepsi kamu malı olarak, 420'den fazla uzun metrajlı filmde kullanılmıştır. Basit uyarlamaya ek olarak, bunlar, Tom Stoppard'ın yazdığı Rosencrantz ve Guildenstern Öldü ve Troma Entertainment'ın yaptığı Tromeo ve Juliet gibi dönüştürücü uyarlamalar için başlatma noktası olarak kullanılmıştır. Marcel Duchamp tarafından yapılan L.H.O.O.Q., Leonardo da Vinci'nin kamusal alana dayalı resmin binlerce türev çalışmalarından biri olan Mona Lisa'nın bir türevidir.

Sürekli telif hakkı

Bazı eserler hiç bir zaman tamamen kamusal alana düşmeyebilir. İngiltere'de İncil'in Kral James Onaylı Versiyonu için kalıcı bir kraliyet telif hakkı düzenlenmiştir.

JM Barrie tarafından alınan Peter Pan'ın (Peter Pan ya da Büyümeyen Çocuk oyunu ve Peter ve Wendy romanı) telif hakkı süresi İngiltere'de sona ermiş olmasına rağmen, 1988 Telif Hakkı, Proje ve Patent Yasası uyarınca (Ek 6), Büyük Ormond Sokak Hastanesi (Barrie'nin telif hakkına sahip olduğu) var olduğu sürece, Peter Pan'ın hikayesinin İngiltere'deki ticari performansları, basım ve yayınları için telif ücreti alınmasını gerektiren özel bir istisna tanındı.

Kamu malı işareti

Creative Commons 2010'da bir eserin bilinen telif hakkı kısıtlamaları yüzünden ücretsiz olduğunu ve dolayısıyla da kamusal alanda bulunduğunu belirtmek için sembol olarak Kamu Malı Markasını (Public Domain Mark (PDM)) önerdi. Telif hakkı markası, telif hakkını gösteren uyarı işlevini gören telif hakkı simgesine benzer. Europeana veritabanları bunu kullanmaktadır ve örneğin Şubat 2016'daki Wikimedia Commons'da  2,9 milyon eser (tüm eserlerin yaklaşık %10'u) PDM olarak listelenir.

Telif hakkı ile korunan eserlere uygulama

Telif hakkı yasası kapsamına girmeyen eserler

Bir eserin oluşturulmasında ifade edilen temel düşünce, genel olarak telif hakkı yasasının konusu olamaz. Dolayısıyla  yazılım biçimindeki ifadeleri telif hakkı kapsamında olmadığı ölçüde, matematik formülleri genel olarak kamusal alanın bir parçasını oluşturacaktır.

Telif hakkı ve patent yasaları var olmadan önce oluşturulan eserler de kamusal alanın bir parçasını oluşturur. Örneğin, İncil ve Arşimet'in buluşları kamu malıdır, ancak telif hakkı, çevirilerde ya da yeni formülasyonlarda ya da bu eserlerin dijital ortam yayınlarında mevcut olabilir. Bu yüzden örneğin, İncil'in çoğu yabancı dil çevirilerinin ve bu çevirilerin dijital ortam yayınlarının telif hakları saklıdır.

Telif hakkı süresinin dolması

Bir telif hakkının geçerliliğinin sona ermesinin belirlenmesi, eserin kaynağı olan ülkedeki telif hakkının incelenmesine bağlıdır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir eserin kamusal alana girip girmediğini veya halen telif hakkı kapsamına girip girmediğini belirlemek oldukça karmaşık olabilir. Çünkü telif hakkı süreleri, 20. yüzyıl boyunca muhtemel bir yenileme dönemine sahip, ilk yayın esasına dayanan bir süreden, önce yazarın ölümünden sonra elli, daha sonra da yetmiş yıla uzatılan bir süreyi kapsayacak şekilde değiştirilerek birden çok kez genişletilmiştir. "1923 öncesi eserlerin kamuya açık olduğu" iddiası yalnızca yayınlanmış eserler için doğrudur. Yayınlanmamış eserler, en azından yazarın ömrü artı 70 yıl boyunca federal telif hakları kapsamındadır.

Berne Konvansiyonuna imza koyan birçok diğer ülkede, telif hakkı süresi yazarın yaşam süresine dayandırılır ve yazarın ölümünden sonraki 50 veya 70 yılı da kapsar.

Hukuki gelenekler, kamu malı haline gelmiş bir eserin tekrar kendi telif hakkına sahip olup olamayacağı konusunda farklılık göstermektedir. Avrupa Birliği'nde Telif Hakkı Süresi Direktifi, daha önce kamusal alanda bulunan materyal üzerindeki telif hakkı koşullarını iade ederek ve süresini uzatarak geriye dönük olarak uygulanmıştır. ABD ve Avustralya tarafından yapılan uzatma çalışmaları genel olarak eserleri kamusal alandan kaldırmadı. Bunun yerine eserlerin kamusal alana eklenmesini erteledi. Bununla birlikte, Birleşik Devletler, Uruguay Turu Anlaşmaları Yasası ile bu gelenekten uzaklaştı. Bu yasa, ABD merkezli formalite şartlarına uymaması yüzünden daha önce ABD'de telif hakkına sahip olmayan çok sayıda yabancı kaynaklı eseri kamusal alandan kaldırdı. Dolayısıyla, ABD'de yabancı kaynaklı eserler ile ABD kaynaklı eserlere artık farklı muamele ediliyor. Yani, yabancı kaynaklı eserler formalitelere uymaksızın telif hakkı altında kalırken yurt içi kaynaklı eserlerin o zaman var olan formalite gerekliliklerine uymaması halinde kamusal alanda bulunması mümkündür. Bu durum, bazı akademisyenler tarafından tuhaf, ABD merkezli bazı hak sahipleri tarafından da adil olmayan bir durum olarak nitelendirilmektedir.

Devlet işleri ve telif hakları

Birleşik Devletler Hükümetinin ve diğer çeşitli hükümetlerin eserleri telif hakkı yasalarından çıkarılmıştır ve bu nedenle kendi ülkelerinde kamusal alanda oldukları kabul edilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, telif hakkıyla korunan materyal kanunla yürürlüğe girdiğinde kamusal alana girer. Böylece örneğin, bina kanunları, yürürlüğe girdiğinde kamu malıdır. Ayrıca, diğer ülkelerde de kamusal alanda olabilirler. Kamusal alandaki materyalin, telif hakkı alınmış bir eserle birleştirildiğinde bile telif hakkıyla korunmayacağı açıktır.

Çalışmaları halka açık hale getirmek

Telif hakkı bildirimi olmadan yayın

1988'den önce ABD'de eserler, açık bir Telif hakkı bildirimi olmadan yayın izni verilerek kolayca kamusal alana sokulabilirdi. 1988 Berne Sözleşmesi Uygulama Yasası ile (ve 1978'de yürürlüğe giren 1976 tarihli Telif Hakkı Yasası), tüm eserler varsayılan telif hakkı ile korunuyordu ve bir feragatname/telif hakkı ihlal uyarısı ile aktif bir şekilde kamusal alana verilmesi gerekiyordu. Tüm hukuk sistemlerinin kamusal alana güvenilir şekilde bağışta bulunma süreçleri yoktur (örneğin kıta Avrupası medeni kanunları). Bu bile telif hakkı sahiplerinin yasalarla otomatik olarak sunulan haklardan vazgeçmesini, özellikle de ahlaki haklardan vazgeçme girişimini etkili bir şekilde yasaklayabilir.

Lisanslar ve kamu malları

Alternatif olarak, telif hakkı sahipleri, kamuoyuna mümkün olduğunca çok sayıda hakkı geri alınamaz bir şekilde veren bir lisans yayınlayabilir. Taşınmaz kamu malı, onu ortaya koyan kişilerin iznini gerektirmediğinden ("İzin kültürü") lisansları gereksiz kılar. Eserlerin kamusal alanda yayınlanmasına izin verilmesini amaçlayan birden fazla lisans bulunmaktadır. 2000 yılında WTFPL'nin, yazılım lisansı gibi kamu malı olarak yayınlanmasına izin verildi. 2009 yılında Creative commons, kamusal alana tahsis edilme konseptine sahip olmayan hukuk alanlarıyla uyumluluk sağlamak için kurulan CC0'yu yayınladı. Bu, feragatın mümkün olmadığı hallerde, bir kamu malı feragat beyanı ve bir tamamen izinli geri çekilme lisansı ile gerçekleştirilir. 2010'da yayınlanan Unlicense, Telif hakkı dışı mesaj üzerine odaklanmaktadır. Unlicense, izinli lisanslardan esinlenerek ancak ona atıf yapmadan kamusal alan benzeri bir geri çekilme lisansı ile bir kamusal alan feragat metni sunar.

Ekim 2014'te Açık Bilgi Vakfı, kamusal alana içerik tahsis etmek için Creative Commons CC0 lisansını ve veri için Open Data Commons Public Domain Dedication and License'ı (PDDL) önermektedir.

Patentler

Çoğu ülkede, patentlerin süresi veya hakları 20 yıldır ve bundan sonra buluş, kamu alanının bir parçası haline gelir. Birleşik Devletler'de, patent içeriği, Birleşik Devletler'deki dosyalanma tarihinden itibaren yirmi yıl boyunca veya 35 USC 120, 121 veya 365 (c) altındaysa ilk dosyalama tarihinden itibaren yirmi yıl boyunca geçerli ve uygulanabilir sayılır. Bununla birlikte, bir patentteki metin ve çizimler, esasen onları çizen kişinin kişiliğini maddi olarak yansıtmadığı sürece, telif hakkı korumasına tabi değildir. Bu, az önce bahsedilen patent haklarından ayrıdır.

Ticari Markalar

Bir ticari marka tescili süresiz olarak yürürlükte kalabilir veya yaşına özel olarak bakmaksızın geçerliliğini yitirebilir. Bir ticari marka tescilinin geçerliliğini sürdürebilmesi için, sahibi markayı kullanmaya devam etmelidir. Ticari marka haklarının kullanılmaması, hakları tayin etmede başarısızlık ya da kullanım amacına bakılmaksızın kamu tarafından yaygın olarak kullanılması gibi bazı durumlarda, ticari marka tescili genel hale gelebilir ve dolayısıyla kamu mülkiyetinin bir parçası olabilir.

Ticari markalar hükümetlere kayıtlı olduğundan, bazı ülkeler veya ticari marka sicilleri bir markayı tanıyabilirken bazıları bu markanın genel olduğuna ve bir marka olarak o sicilde izin verilemeyeceğine karar verebilir. Örneğin, "asetilsalisilik asit" (2-asetoksibenzoik asit) ilacı, Amerika Birleşik Devletleri'nde aspirin (genel bir terim) olarak daha iyi bilinmektedir. Bununla birlikte, Kanada'da, büyük bir  A harfli "Aspirin", hala Alman şirketi Bayer'in ticari markası iken, küçük "a" harfli olan aspirin Bayer'in değildir. Bayer, Versay Antlaşması'nın bir parçası olarak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşik Devletler, İngiltere ve Fransa'da ticari markayı kaybetti. Savaş sırasında birçok taklitçi ürün piyasaya girdi ve sadece üç yıl sonra genel olarak kabul edildi.

Bayer, Aspirin'in markasını almadan bir yıl önce markasını aldığı "Heroin" markasını da kaybetti.

Hormel, piyasadaki genel kullanımı yüzünden kendini geri çekmesine rağmen, diğer firmalar aracılığıyla "spam" ın bilgisayar ürünleri ile ilişkili bir ticari marka olarak sicile geçmesine yönelik girişimlerde bulundu.

Kamusal alan günü

Kamusal Alan Günü, telif haklarının sona erdiği ve eserlerin kamu alanına girdiği zamana riayet etmedir. Telif hakkı eserlerinin kamusal alana bu yasal geçişleri, her bir ülkenin telif hakkı yasalarına göre genellikle her yıl 1 Ocak'ta gerçekleşir.

Bir "Kamusal Alan Günü" ne uyulması başlangıçta gayrı resmiydi. Bilinen en eski Kamusal Alan Gününden bahseden söz, Lawrence Lessig tarafından yansıtılan fikri destekleyerek 2004'te Wallace McLean (Kanadalı kamu alanı aktivisti) tarafından söylenmiştir. 1 Ocak 2010'dan itibaren, bir Kamusal Alan Günü web sitesinde, eserleri kamusal alana giren yazarların isimleri listelenmektedir. Tüm dünyadaki ülkelerde çeşitli kuruluşlar tarafından Kamusal Alan Günü afişi altında yapılan faaliyetler bulunmaktadır.