02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

İmalat

İçindekiler
 1. İmalat nedir?
 2. İmalat sektörü
 3. İmalatın tarihçesi ve gelişimi
 4. İmalat ekonomisi
 5. İmalat ve yatırım
 6. En çok üretim yapan ülkeler

İmalat nedir?

İmalat; iş gücü ve makineleri, araçları, kimyasal ve biyolojik süreçleri veya formülleri kullanarak, satılan veya kullanılan malın katma değerli üretimidir. Bu terim, el sanatlarından ileri teknolojiye kadar bir dizi insan faaliyetiyle de ilgili olabilir, ancak en çok ham maddelerin büyük bir ölçekte nihai ürün haline getirildiği sanayi üretiminde kullanılır. Bitmiş ürünler uçak, ev eşyaları veya otomobil gibi daha karmaşık ürünlerin üretimi için diğer imalatçılara veya perakendecilere satış yapan toptancılara satılabilir. Sonra, perakendeciler de ürünleri kullanıcılara ve tüketicilere satar.

Üretim mühendisliği veya imalat süreci, ham maddelerin nihai bir ürüne dönüştürülmesinin adımlarıdır. Üretim süreci, ürün tasarımı ve ürünün yapılacağı malzemenin belirlenmesiyle başlar. Bu malzemeler, daha sonra gereken parçanın elde edilmesi için üretim süreçleri boyunca değiştirilir.

İmalat sektörü

İmalat her türlü ekonomik sisteme dönüşür. Serbest piyasa ekonomisinde imalat genellikle, tüketicilere kâr yoluyla satışa sunulan ürünleri, seri üretime yönlendirir. Kollektivist ekonomide imalat daha çok, sanayiyi merkezi planlı bir ekonomi sağlamaya yönlendirir. Karışık pazar ekonomilerinde imalat, birkaç hükumet düzenlemesi altında gerçekleşir.

Modern imalat, ürün bileşenlerinin üretimi ve entegrasyonu için gereken tüm ara süreçleri içerir. Yarı iletken ve çelik imalatçıları gibi bazı endüstriler imalat terimini, üretim yerine kullanmaktadır.

İmalat sektörü, mühendislik ve endüstriyel tasarım ile yakından ilişkilidir. General Motors Corporation, General Electric, Procter & Gamble, General Dynamics, Boeing, Pfizer ve Precision Castparts gibi şirketler, Kuzey Amerika'daki büyük imalatçılara örnektirler. Avrupa'daki örnekler arasında Volkswagen Group, Siemens ve Michelin bulunmaktadır. Asya'daki örnekler Sony, Huawei, Lenovo, Toyota, Samsung ve Bridgestone'dur.

İmalatın tarihçesi ve gelişimi

En erken formunda imalat, genellikle yardımcılarıyla birlikte tek bir teknik adam tarafından gerçekleştirildi. Eğitim, çıraklıkla yapılıyordu. Sanayi öncesi dünyaların çoğunda, lonca sistemi kent esnaflarının özel haklarını ve ticari sırlarını koruyordu.

Sanayi Devrimi öncesi çoğu imalat, ev bazlı imalat tarıma ek bir geçim stratejisi olarak kırsal alanlarda gerçekleşti. Halen yapılmaya devam edilmektedir. Girişimciler, putting-out system aracılığıyla bir dizi imalat evini tek bir işletmeye çevirdiler.

Ücret imalatı, özelleştirilmiş bir teçhizatla ilk firmanın ikinci bir firma için, ham madde veya yarı tamamlanmış ürünler sağladığı düzenlemedir.

İmalat yöntemleri

 • İmalat Mühendisliği
 • Seri imalat
 • Amerikan imalat sistemi
 • İngiliz fabrika imalat sistemi
 • El işi veya lonca sistemi
 • Üretim
 • Esnek imalat
 • Tam zamanında imalat
 • Yalın imalat
 • Kitlesel uyarlama (2000'ler) - 3D baskı, spor ayakkabıları için kendi web sitelerinizi tasarlama, hızlı moda
 • Seri üretim
 • Mülkiyet
 • Ambalaj ve etiketleme
 • Prefabrikasyon
 • Putting-out system
 • Hızlı imalat
 • Yeniden yapılandırılabilir imalat sistemi
 • İmalat sanayinde Sovyet kolektivizmi

İmalat ekonomisi

Bazı ekonomistlere göre imalat, bir ülkenin servet üreten sektörüdür, buna karşılık olarak da aşırı tüketime yönlendiren bir hizmet sektörüdür. Gelişmekte olan teknolojiler, Birleşik Devletler Üretim Kuşağı'nın gelişmiş imalat istihdam fırsatlarında yeni bir büyüme sağlamıştır. İmalat, ulusal altyapı ve ulusal savunma için önemli malzeme desteği sağlar.

Öte yandan, birçok imalat, önemli sosyal ve çevresel sorunlara yol açabilir. Örneğin, tehlikeli atıkların temizleme maliyetleri, onu oluşturan bir ürünün faydalarından daha ağır olabilir. Tehlikeli maddeler, işçileri sağlık riski olan durumlara maruz bırakabilir. Bu sorunlar artık iyi biliniyor ve verimliliği artırarak, atıkları azaltarak, endüstriyel ortak yaşamı kullanarak ve zararlı kimyasalları elimine ederek, sorunların giderilmesine çabalanmaktadır. 3D baskı gibi teknolojilerin artan kullanımı, dağıtılan imalat yoluyla tamamlanmış ürünlerin çevresel etkisini azaltma potansiyeline de sahiptir.

İmalatın olumsuz sorunları yasal olarak da ele alınabilir. Gelişmiş ülkeler, imalat faaliyetlerini iş kanunları ve çevre kanunlarıyla düzenlemektedir. İmalatçılar, üretim faaliyetlerinin çevresel sorunlarını dengelemek için tüm dünyadaki düzenlemelere ve kirlilik vergilerine tabi olabilirler. İşçi sendikaları ve zanaat loncaları, işçi hakları ve ücretlerin müzakere edilmesinde tarihi bir rol oynamıştır. Gelişmiş ülkelerde mevcut olan çevre yasaları ve iş güvenceleri, üçüncü dünya ülkelerinde olmayabilir. Haksız yasa ve ürün sorumluluğu, imalat üzerine ilave maliyetler getirir. Bunlar, üretim maliyetlerinin "gelişmiş dünya" ekonomilerinden önemli ölçüde daha düşük olan "gelişmekte olan ülkelerin" ekonomilerine kuralları yerleştiren, imalat temelli endüstrilerin son birkaç on yıl içinde ortaya çıkmakta olan, devam eden sürecin önemli dinamikleridir.

İmalat ve yatırım

Dünyadaki imalat ve yatırım trendleri ve meseleleri üzerine yapılan anketler ve analizler şu konularda yoğunlaşmaktadır:

 • İmalat ve daha geniş endüstriyel-ekonomik büyüme düzeylerinde, ulusal çapta ortaya çıkan önemli değişkenliklerin doğası ve kaynakları,
 • Rekabetçilik, 
 • Yabancı dürüst yatırımcılar için çekicilik.

Genel görüşlere ek olarak, araştırmacılar imalat gelişiminin belli başlı yönlerini etkileyen özellikleri ve faktörleri incelemişlerdir. Batılı ve Batılı olmayan bir dizi ülkenin üretim ve yatırımlarını karşılaştırmış ve önemli bireysel endüstrilerde ve piyasa-ekonomi sektörlerinde büyüme ve performansın durum incelemelerini sunmuşlardır.

General Electric CEO'su Jeff Immelt, 26 Haziran 2009'da ABD'ye imalat bazlı istihdamı, iş gücünün %20'sine yükseltmesi için seslendi ve ABD'nin bazı alanlarda çok fazla kaynak harcamış olduğunu ve artık finansal sektöre ve tüketici harcamaları talebine güvenilemeyeceğini belirtti. Ayrıca, ABD imalat sanayi, ABD ekonomisinin geri kalanına kıyasla iyi performans göstermesine rağmen, araştırmalar, diğer yüksek ücretli ülkelerdeki imalat sanayisinin üretimiyle karşılaştırıldığında, daha düşük performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Toplamda 3,2 milyon - altı ABD imalat işinden birisi - 2000 ile 2007 yılları arasında ortadan kalktı. İngiltere'de EEF imalatçılar kuruluşu, finansal servislere daha az güvenilip İngiltere ekonomisinin dengelenmesi için çağrıda bulunmuş ve aktif olarak imalat gündemini düzenlemiştir.

En çok üretim yapan ülkeler

Dünya Bankası'na göre en iyi 20 imalat sanayi ülkesinin toplam üretilen değeri ABD doları olarak belirtilmektedir.

SırasıÜlke / Bölge ABD Doları (Milyon)Yıl
 Dünya125786272014
1 Çin3.713.3002014
 Avrupa Birliği2.566.0702014
2 Amerika Birleşik Devletleri2.068.0802014
Logo Avrupa Merkez Bankası.svg Euro Bölgesi1.946.8572014
3 Japonya850.9022014
4 Almanya787.5032014
5 Güney Kore389.5822014
6 Hindistan321.7212014
7 İtalya296.6112014
8 Fransa283.6642014
9 Birleşik Krallık282.6752014
10 Rusya248.4812014
11 Brezilya218.7992014
12 Meksika216.7732014
13 Endonezya186.7442014
14 İspanya166.5942014
15 Kanada162.0742014
16  İsviçre128.8812014
17 Türkiye126.3652014
18 Tayland112.2142014
19 Hollanda95.6832014
20 Avustralya93.4612016