03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Ilıman İklim Kuşakları

İçindekiler
  1. Ilıman kuşaklar ve iklimler

Yeryüzünde ılıman ilkim kuşağının coğrafi yerleşimi tropikal bölgeler ve kutuplar arasında uzanır. Bu bölgelerde hava ne çok sıcak ne de çok soğuk olmamakla beraber yaz ve kış ayları arasındaki geçişler de genellikle yumuşaktır.

Ilıman kuşaklar ve iklimler

Kuzey ılıman kuşak Yengeç Dönencesi'nden (yaklaşık 23.5 ° kuzey enlemi) Kuzey Kutup Dairesi'ne (yaklaşık 66.5 ° kuzey enlemi) kadar uzanır. Güney ılıman kuşak, Oğlak Dönencesi'nden (yaklaşık 23.5 ° güney enlemi) Güney Kutup Dairesi'ne (yaklaşık 66.5 ° güney enlemi) uzanır.

Bazı iklim sınıflandırmalarında ılıman kuşak, enlem derecesine bağlı olarak, genellikle daha küçük birkaç iklim bölgesine ayrılır. Bunlar arasında Ilıman dönence altı iklim, Akdeniz iklimi, Okyanus iklimi ve Karasal iklim yer alır.

Dönence altı iklimler 23.5 ° ile 35.0 ° kuzey veya güney enleminde, ana karaların doğusunda yer alır. Yazlar uzun ve genelikle sıcak, kışlar kısa ve hafif geçer. Yıllık yağış havanın en sıcak olduğu dönemlerde yoğunlaşır. Bu iklimler Güney Asya, Amerika Birleşik Devletleri'nin güney doğusu, Avustralya'nın doğusunda ve Güney Amerika'nın doğu kıyılarında görülebilir.

Akdeniz iklimleri, ana karanın batı kanadında, 30 ° ile 42 ° kuzey ve güney enlemleri arasında yer alır. Yazlar uzun ve sıcak, kışlar kısa ve hafif geçer. Dönence altı iklim kuşağının tam tersine yağışlar serin havalarda ve kış aylarında zirve yapar. Bu iklim, Akdeniz kıyılarında, Avustralya'nın batısında, Kaliforniya'da ve Güney Afrika'nın en güney kıyılarında görülür.

Okyanus iklimleri 45 ° - 60 ° kuzey ve güney enlemleri arasındaki orta yüksek enlemlerde görülür. Yukarı enlemlerdeki okyanuslardan batıya doğru karasal akım neticesinde meydana gelir. Bu durum yazların serin, kışların ise nispeten ılık geçmesine sebep olur. Yağışlar yıl geneline yayılır. Bu iklime sahip bölgeler Batı Avrupa, Kuzey Amerika'nın kuzey batısı ve Yeni Zelanda'nın bazı kısımlarıdır.

Karasal iklim orta bölgelerde, 35 ° veya 40 ° - 55 ° enlemleri arasında yer alır. Bu iklimler, normalde ana karanın iç kısımlarında yer alır. Yazlar kurak ve kışlar serttir. Mevsimler arasında büyük sıcaklık farklılıkları vardır. Bu iklime sahip bölgeler arasında Kuzey Asya kuşağı, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyi, güney Kanada ve kuzeydoğu Avrupa'nın bazı bölgeleri yer alır.

Dünyada nüfusunun büyük çoğunluğu, daha geniş topraklara sahip olması nedeniyle, özellikle kuzey yarım kürede ılıman bölgelerde bulunmaktadır. Dünyadaki en zengin ılıman flora, Güney Afrika'da yaklaşık 24.000 taksonanın (türlerin ve çok küçük spesifik taksonların) tanımlandığı bölgedir.