08 June 2023, Thursday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

İki Savaş Arası Dönem

İçindekiler
  1. Savaşlar arası dönem nedir?
  2. İki savaş arası dönem hakkında özet bilgi

Savaşlar arası dönem nedir?

20. Yüzyıl tarihi bağlamında, savaşlar arası dönem ya da "interbellum" (Latince: bellum (savaş), "inter (arası)), I. Dünya Savaşı'nın sona ermesi (1914-18) ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı (1939-45) arasındaki dönemdir. Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren 11 Kasım 1918 Mütarekesi ve ardından 1919'da Paris Barış Konferansı ile başlayan ve Eylül 1939'da Polonya'nın Alman istilasına uğraması ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla sona eren dönem.

İki savaş arası dönem hakkında özet bilgi

Tarihin bu dönemi Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımından ve Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu gibi bir çok monarşinin dağılmasının sarsıcı etkilerinden doğan istikrarsızlıkları telafi etme çabaları nedeniyle kargaşayla damgalandı. Daha sonra bunu önemli bir refah dönemi (Kükreyen Yirmili) izledi. Ancak 1929'da Büyük Buhran'ın başlamasıyla birlikte bu durum ciddi şekilde değişti. Bu dönemde Almanya'daki Weimar Cumhuriyeti'ndeki iki bölümlük siyasi ve ekonomik çalkantı,  ilk olarak 1923 Alman hiper enflasyonu ve aynı yıl gerçekleşen başarısız Birahane Darbesi ile doruğa ulaştı. Dünya çapındaki bunalımın getirdiği ikinci sarsıntı Nazizm'in yükselişiyle sonuçlandı.  Asya'da, Japonya, özellikle Çin açısından daha da iddialı bir güç haline geldi. Milletler Cemiyeti Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya güvenlik ve barışını korumak ve üye ülkeler arasındaki ekonomik büyümeyi teşvik ederek dengeyi sağlamak amacıyla kurulan ana kurumdu. Cemiyet başından beri Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin katılmaması ve daha sonra Mussolini İtalyası, Nazi Almanyası ve Japonya İmparatorluğu'nun tarafsızlığı nedeniyle zayıf kalmıştı. Bu liderlerin çoğu meşruiyetlerini ve etkinliklerini sorgulamaya başladılar. Bir dizi uluslararası kriz, cemiyetin sınırlarını zorladı; bunların en başta gelenleri Mançurya'nın Japonya tarafından işgali ve İtalya' nın o tarihteki son bağımsız Afrika uluslarından biri olan Etiyopya'ya (Abyssinia) saldırdığı, 1934-36 yıllarındaki Abyssinian Krizi'ydi. Cemiyet, İtalya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya çalıştı, ancak bu bir işe yaramadı. Bu olay Fransız ve İngilizlerin İtalya' yı yabancılaştırıp bir müttefik olarak kaybetme konusundaki isteksizliklerine bir örnek olarak, zayıflıklarını ortaya çıkardı. Batılı güçlerin aldığı yetersiz önlemler, Mussolini'nin İtalya'sını Hitler'in Almanya'sıyla ittifaka itti. Abyssinian Savaşı Hitler'e cemiyetin ne kadar zayıf olduğunu gösterdi ve Hitler'in İspanyol İç Savaşı'na katılımını teşvik etti. Ayrıca Hitler, Rheinland'ı, Versay Antlaşması'na aykırı olarak yeniden silahlandırdı. Bu, Eylül 1939'da Polonya'nın istilası ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla sonuçlanan bir dizi provokatif eylemin ilkiydi.  Ayrıca Rif Savaşı gibi, büyük Avrupa uluslarının karıştığı nispeten daha küçük çatışmalar da oldu.