03 April 2020, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Hükumet

İçindekiler
  1. Hükumet ne demektir?

Hükumet ne demektir?

Hükumet, bir devlet veya topluluğun kontrol edildiği sistemdir. Bu geniş kapsamlı tanımla ilgili olarak, hükumet normalde kanun koyucular, yöneticiler ve hakemlerden oluşur. Devlet, hükumetin politikasını uygulama ve belirleme mekanizmasıdır. Hükumet veya devlet yönetim biçimleri, iktidarın örgütlenmesini oluşturan politik sistem ve kurumlar zincirini oluşturur. Hükumetler, gönüllü ya da mecburen ekonomiyi, sosyal özgürlükleri ve siyasi sistemleri kontrol altına alır ve uygular.

Milletler Topluluğu içinde, dar anlamıyla hükumet sözcüğü; devletin yürütme otoritesini veya yönetim kabinesini, yürütmenin bir parçası olarak kullanan topluluklarda kolektif (ortaklaşa) yönetici bakanlığı anlamını belirtmek için kullanılır. Bu sözcük kullanımı Amerikan İngilizcesinde "yönetim" olarak adlandırılan kavrama benzemektedir. Özellikle Amerikan İngilizcesi'nde, devlet ve hükumet kavramları, siyasi olarak organize edilmiş bir idari mekanizma üzerinde otoriteyi yürüten kişi veya idare mekanizmaları ile eş anlamlı olarak kullanılabilir. Son olarak da hükumet sözcüğü bazen yönetim ile eş anlamlı olarak kullanılır.

Yukarıdaki siyasi anlamlara ek olarak, dil bilgisi ve kuramsal dil bilimlerinde hükumet ya da alternatif hükumet (muhalefet), bir sözcük ve onunla bağlantılı kişiler arasındaki ilişkiyi ifade eder.