02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Harvard Üniversitesi

İçindekiler
 1. Harvard Üniversitesi hakkında bilgi
 2. Harvard Üniversitesi tarihi
 3. Harvard Üniversitesi kampüsleri
 4. Harvard Üniversitesi yönetimi
 5. Harvard Üniversitesi akademisyenleri
 6. Harvard'da öğrenci hayatı
 7. Harvard'dan mezun önemli insanlar
 8. Edebiyat ve popüler kültürde Harvard Üniversitesi

Harvard Üniversitesi hakkında bilgi

Özel Ivy Birliği'nin araştırma üniversitesi olan Harvard Üniversitesi 1636 yılında Cambridge, Massachusetts'de kuruldu. Harvard tarihi, nüfuzu ve zenginliği ile dünyanın en prestijli üniversitelerinden biridir. 

Harvard Üniversitesi başlangıçta Massachusetts yasama organı tarafından kurulmuştur. İlk bağışı yapan John Harvard'ın ardından Harvard olarak anılmaya başlayan üniversite, ABD'nin en eski öğrenim kurumudur. Resmi olarak Harvard Koleji üyeleri ve başkanından müteşekkil olan Harvard Şirketi de ABD'nin ilk kayıtlı kurumudur. Her ne kadar resmi olarak hiç bir mezheple bağlantısı olmasa da Kolej, ilk başlarda ağırlıklı olarak kongegrasyonalist (cemaatleri bağımsız sayan kilise yanlısı) ve üniteryen (teslis doktrinini kabul etmeyen) mezhebinin din adamlarına eğitim verdi. Kolejin müfredatı ve öğrenci yapısı 18. yy boyunca kademeli olarak sekülerleşti ve 19.yy'da Harvard Boston'un seçkin sınıfı arasında merkezi bir kültür kuruluşu olarak ortaya çıktı. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra 1869-1909 arasındaki görev süresinde, başkan Charles W. Elliot koleji ve bağlısı olan profesyonel okulları modern araştırma üniversitesine dönüştürdü. Harvard, 1900 yılında Amerikan Üniversiteler Birliği'nin kurucu üyelerindendi. Büyük Buhran ve II. Dünya Savaşı boyunca üniversiteyi yöneten James Bryant Conant müfredatı geliştirdi ve savaştan sonra üniversiteye girişi daha serbest hale getirdi. 1977'de Radcliffe College ile birleşmesinden sonra üniversitenin lisans eğitimi karma eğitime dönüştü. 

Boston metropol alanı boyunca kampüslere sahip olan üniversite, 11 akademik ünite, 10 fakülte ve Radcliffe İleri Araştırmalar Enstitüsünden oluşmaktadır. 209 dönüm alana sahip olan merkezi kampüs, Boston'un yaklaşık 5 km kuzeybatısında yer olan Cambridge Harvard Yard'da yer almaktadır. Harvard Stadyumu da dahil olmak üzere, işletme okulu ve atletizm tesisleri Boston'un Allston semtindeki Charles Nehri boyunca konuşlanmıştır ve tıp, diş ve halk sağlığı okulları Longwood Tıp Alanında bulunmaktadır. 34,5 milyar dolar ile Harvard en fazla bağışa sahip olan akademik kurumdur.

Harvard büyük bir araştırma üniversitesidir. Üniversiteye kayıt ücreti yüksektir fakat sahip olduğu yüklü bağış miktarı cömert mali yardım paketleri sunmasına imkan tanımaktadır. Üniversite 18 milyondan fazla çeşit kitap bulunan ve 79 bağımsız kütüphaneden oluşan dünyanın en büyük akademik ve özel kütüphane sistemi olan Harvard Kütüphanesi'nin yanı sıra çeşitli sanat, kültür ve bilim müzelerini işletmektedir. Harvard mezunları arasında sekiz ABD başkanı, çok sayıda yabancı devlet başkanı, 62 yaşayan milyarderi, 359 Rhodes ve 242 Marshall bursu kazanmış kişi vardır. Bugüne kadar yaklaşık 130 Nobel ödülü, 18 Matematik Ödülü (Fields Medalists) ve 13 Turing Ödülü kazanmış öğrenci, öğretim üyesi veya personel, Harvard mezunu veya çalışanıdır.

Harvard Üniversitesi tarihi

Sömürge

Harvard, Massachusetts Körfezi Kolonisi Genel Mahkemesi tarafından 1636'da kuruldu. Başlangıçta  okul "New College" ya da "New Towne'daki kolej" olarak anılmıştır. 1638'de üniversite, İngiliz Kuzey Amerikasının bilinen ilk matbaasına ev sahipliği yaptı. 1639'da, üniversite Cambridge Üniversitesi mezunu vefat etmiş bir papaz John Harvard'ın ardından Harvard Üniversitesi olarak değiştirildi. Papaz okula 779 sterlin ve yaklaşık 400 kitaptan oluşan kütüphanesini bırakmıştı. Harvard Şirketini kuran anlaşma 1650'de yapıldı.

Üniversite ilk yıllarda birçok Puritan papaz (Puritian minister) yetiştirdi. (1643 yayınındaki bir haberde, okulun amacının "öğrenmeyi ilerletmek, onu gelecek nesillerde kalıcı hale getirmek ve mevcut papazlarımız öldüğünde kiliseleri cahil kişilere bırakmaktan kaçınma'' olduğu belirtilmiştir. Okul, İngiliz üniversite modeli  klasik bir müfredat sundu. Kolonideki bir çok lider, Cambridge Üniversitesi'ne gitti ancak Puritanizmin ilkelerine uydu. Üniversite belirli bir mezhep ile bağdaştırılmamış olsa da,  ilk mezunlarından birçoğu kongragesyonel ve üniteren kiliselerinde papaz oldu.

Ünlü Boston rahibi Increase Mather, 1685'ten-1701'e kadar okula başkanlık yaptı. 1708'de din adamı olmayan ilk başkan seçilen John Leverett, üniversitenin püritenizmden entellektüel bağımsızlığa doğru geçişinin dönüm noktası oldu. 

19. yüzyıl

18. yüzyıl boyunca, akıl ve özgür irade gücü gibi aydınlanma fikirleri, Kongregasyonist papazlar arasında yaygınlaştı ve bu papazların ve cemaatlerinin daha gelenekçi ve Kalvinist gruplarla anlaşmazlığa düşmesine sebep oldu. 1803'te Hollis'in İlahiyat Profesörü David Tappan ve ondan bir yıl sonra Harvard Üniversitesi başkanı Joseph Willard öldüğünde, yerlerine geçecek kişiler için mücadele başladı. Henry Ware 1805'te kürsü başkanı seçilmesi ve iki yıl sonra liberal Samuel Webber Harvard'ın başkanlığına atanması Harvard'daki geleneksel fikirlerin egemenliğinden liberal, Arminian fikirlerin (Gelenekçiler tarafından Unitarian fikirleri olarak tanımlanmıştır) hakimiyetine doğru değişimin işareti oldu. 

1846'da Louis Agassiz'in doğal tarih dersleri hem New York'ta hem de Harvard Koleji'ndeki kampüste beğeniyle karşılandı. Agassiz'in yaklaşımı belirgin bir şekilde idealistti ve Amerikalılara İlahi Doğa'ya katılım ve entellektüel varlıkları anlama imkânı verdı. Agassiz'in bilim hakkındaki bakış açısı, önseziyle gözlem ile bir insanın tüm olaylardaki ilahi planı kavrayabileceği varsayımını birleştirdi. Yaşam biçimlerini açıklamaya geldiğinde, Agassiz maddelerin şekillerinin kabul edilmiş prototiplere bağlayarak kendi varsayımı için bir kanıt olarak ortaya koydu. Bu ikili bilgi görüşü, o zamanki Harvard müfredatının bir parçası olan İskoç filozof Thomas Reid ve Dugald Stewart'dan esinlenmiş Common Sense Realism'in öğretileri ile uyumluydu. Agassiz'in Plato ile uçma çabalarının popülaritesi Harvard öğrencilerinin o dönemde okuduğu Ralph Cudworth, John Norris'in platonik yazıları ve Samuel Taylor Coleridge'in romantik akımından yola çıkmıştı. Harvard'daki kütüphane kayıtları, 19. yüzyılda Plato ve onun ilk çağdaş ve romantik takipçilerinin yazılarının dönemin resmi felsefesi olan İskoç okulunun daha deneysel ve dini yazıları kadar düzenli olarak okunduğunu ortaya koymaktadır.

1869-1909 yılları arasında başkan olan Charles W. Eliot, müfredattan Hristiyanlığın tercih ettiği konumu kaldırarak tercihi öğrencinin kendisine bıraktı. Eliot, Amerikan yüksek öğreniminin sekülerleşmesindeki en önemli figürdü. Bu çalışmasındaki motivasyonu eğitimi seküler hale getirmekten ziyade Transandantalist Unitarian inançlarına olan bağlılıydı. William Ellery Channing ve Ralph Waldo Emerson'dan türeyen bu inançlar, insan doğasının haysiyeti ve değeri, her insanın gerçeği algılama hakkı ve yeteneği ve her insanda Tanrı'nın olduğu inancı üzerine odaklanmıştı.

20. yüzyıl

20. yüzyılda Harvard'a yapılan bağışların büyümesi okulun uluslararası ününü artırdı ve tanınmış profesörler üniversitenin faaliyet alanını genişletti. Yeni lisansüstü kayıtların başlaması ve lisans eğitimi veren kolej kısmı büyüyünce okula kayıtlar büyük oranda arttı. 1879 yılında Harvard Üniversitesi'ne kardeş okul olarak  kurulan Radcliffe Koleji, Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlar gidebileceği en ünlü okullardan biri haline geldi. Harvard 1900'de Amerikan Üniversiteler Birliği'nin kurucu üyesi oldu.

20. yüzyılın başlarında, öğrenciler çoğunlukla eskiye ait diyebileceğimiz, yüksek statüdeki Protestanlar, özellikle Pispokoposlar, Kongragasyonalistler ve Presbiteryenlerden oluşmaktaydı. Bu grup daha sonra "WASPs" (Beyaz Anglo-Saxon Protestanlar) olarak adlandırdı. 1970'lere gelindiğinde öğrenci profili daha çok çeşitlendi.

1933 ile 1953 arasında Harvard'ın başkanlığını yapmış olan James Bryant Conant, okulun araştırma enstitüleri arasındaki üstünlüğünü garanti altına almak için yaratıcı bursları güçlendirdi. Conant yüksek öğrenimi zenginlerin kayıt yaptırabileceği bir yerden ziyade,  yetenekli bireyler için bir fırsat aracı olarak görüyordu. Bu yüzden Conant, yetenekli gençleri bulmak, okula kayıt yaptırmak ve desteklemek için programlar geliştirdi.

1943'te James Bryant Conant fakültenin, orta öğrenim ve üniversite seviyesinde genel eğitimin nasıl olması gerektiği konusunda net bir tanım yapmasını istedi. 1945 yılında yayımlanan sonuç raporu, 20'nci yy. Amerikan eğitim tarihinin en etkin manifestolarından biriydi.   

1945-1960 yıllarında, daha geniş yelpazeye sahip öğrenci kabul politikası başlatıldı. Artık Harvard sadece seçkin New England okul mezunlarını kabul eden bir okul değildi, okulun lisans bölümü devlet okullarından mezun orta sınıfa mensup öğrencilerede açıktı. Harvard'a daha fazla Yahudi ve Katolik kabul edilmekteydi fakat Siyahlar, Hispanikler ve Asyalıların sayısı azdı.

19. yüzyılın sonlarında, Harvard lisansüstü bölümleri, az sayıda da olsa kadınları kabul etmeye başladı ve II. Dünya Savaşı sırasında Radcliffe Koleji (1879'dan beri Harvard profesörlerine kadın öğrencilere aynı dersleri vermek için ödeme yapmaktaydı) öğrencileri Harvard sınıflarında erkeklerle aynı sınıflarda ders görmeye başladı. 1945 yılında kadınlardan oluşan ilk sınıf Harvard Tıp Okulu'na kabul edildi. 1970'lerden bu yana Harvard, esas olarak kadınların kayıt, eğitim ve lisans hayatının her yönünden sorumluydu. Radcliffe Koleji 1999 yılında Harvard'la resmen birleşti.

21'inci yüzyıl

Radcliffe Dekanı Drew Gilpin Faust, 2007'de Harvard'ın ilk kadın başkanı oldu.

Harvard Üniversitesi kampüsleri

Cambridge

Harvard'ın 209 dönümlük ana kampüsü, Boston şehir merkezinin yaklaşık 5 km batısında, Cambridge'in Harvard Yard'ında bulunmakta ve Harvard Meydanı çevresinde uzanmaktadır. Harvard Yard'da, merkezi yönetim ofisleri, üniversitenin ana kütüphaneleri, Sever Salonu ve Üniversite Salonunu da içeren akademik binalar, Memorial Kilisesi ve birinci sınıf öğrenci yurtlarının büyük bir bölümü bulunmaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri dokuzu Harvard Yard'ın güneyinde Charles Nehri boyunca ya da yakınlarında olan on iki yurtta kalmaktadır. Geriye kalan üç yurt Quadrangle'daki (genellikle Quad olarak anılmaktadır) Yard'ın yarım mil kadar kuzeybatısındaki yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. Bu üç yurt Harvard'la yurt sistemini birleştirene kadar Radcliffe öğrencilerine hizmet vermekteydi. Her yurtta lisan öğrencileri, yurttan sorumlu öğretmenler, öğretim görevlileri için odalar, yemekhane ve kütüphane bulunmaktadır. Bu tesisler Yale Üniversitesi mezunu Edward Harkness tarafından Harvard'a bağışlanmıştır.

Eskiden Radcliffe College kampüsünün merkezi olan ve şimdi Harvard Üniversitesi'nde Radcliffe İleri Eğitim Enstitüsü'ne ev sahipliği yapan Radcliffe Yard, Eğitim Enstitüsüne ve Cambridge Common parkına bitişiktir.

2011-2013 yılları arasında Harvard Üniversitesi Cambridge kampusünde 104 cinsel istismar, 55 soygun, 83 ağırlaştırılmış saldırı, 89 hırsızlık ve 43 araç hırsızlığının yaşandığını duyurdu.

Harvard ayrıca Cambridge ve Allston'da emlak vergisi ödediği ticari gayrimenkullere sahiptir. Bu gayrimenkullere, Allston Doubletree Hoteli, The Harvard Inn ve Harvard Square Hoteli de dahildir.

Allston

Harvard Stadyumu da dahil olmak üzere, Harvard Ekonomi Okulu ve üniversitenin spor tesislerinin çoğu, Cambridge kampüsündeki Charles Nehri karşısındaki Boston mahallesi olan Allston'daki 358 dönümlük kampüste bulunmaktadır. Charles Nehri üzerindeki yaya köprüsü olan John W. Weeks Köprüsü iki kampüsü birbirine bağlamaktadır. Arazisini genişletmek niyetinde olan Harvard Üniversitesinin Allston'da sahip olduğu arazi Cambridge'de olandan daha fazladır. On yıllık planlamada 1,4 milyon metre kare yeni inşaat ve 500.000 metre kare renovasyon yapılması planlanmaktadır. Planlamada Harvard Ekonomi Okulu için yeni ve yenilenmiş binalar, otel ve konferans merkezi, çok amaçlı enstitü binası, lisansüstü öğrenci yurtları  ve Harvard Stadyumunun yenilenmesi, yeni spor tesisleri, John A. Paulson Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu için yeni laboratuvarlar ve sınıflar; Harvard Eğitim Portalı'nın genişlemesi ve bölge enerji tesisi bulunmaktadır.

Longwood

Daha güneyde Cambridge kampüsünün yaklaşık 5,3 km güneyi ve Boston şehir merkezinin güneybatısında bulunan  Longwood Tıp ve Akademik Bölgesindeki 21 dönümlük arazide Harvard Tıp Fakültesi, Harvard Diş Hekimliği Fakültesi ve Harvard Halk Sağlığı Yüksekokulu bulunmaktadır. Boston'daki Jamaica Plain'daki Arnold Arboretası (botanik bahçe), Harvard Üniversitesine aittir ve okul tarafından işletilmektedir.

Diğer kampüsler

Harvard ayrıca Washington DC'de bulunan Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonunun, Petersham, Massachusetts'teki Harvard Ormanının, Concord, Massachusetts'teki Estabrook Woods'taki Concord Field İstasyonunun, İtalya Floransa'daki  Villa I Tatti Araştırma Merkezinin ve  Çin'deki Harvard Şanghay Merkezlerinin sahibi ve işletmenidir.

Harvard Üniversitesi yönetimi

Yönetim

Harvard, Harvard Üniversitesi Başkanını da atayan Denetleme Kurulu ve Harvard Üniversitesi Başkan ve Yönetim Kurulu (Harvard Corporation olarak da bilinir) tarafından yönetilir. Üniversitede 7.200 lisans ve 14.000 lisansüstü öğrenciye 2.400 profesör, öğretim görevlisi ve öğretim üyeleri dahil 16.000 personel ve öğretim üyesi eğitim vermektedir.

Fen ve Edebiyat Fakültesi,  Harvard Koleji, Fen ve Edebiyat Fakültesi yüksek lisans kısmı, Yaz ve Uzaktan Eğitim Okulunu da bünyesinde bulunduran Harvard Sürekli Eğitim Bölümünün eğitiminden sorumludur. Radcliffe İleri Araştırmalar Enstitüsü'ne ek olarak Harvard Üniversitesinde yüksek lisans ve  meslek yüksekokulu fakültesi bulunmaktadır.

Massachusetts Institute of Technology ile ortak programlar arasında Harvard-MIT Sağlık Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü, Broad Enstitüsü, Ekonomik Karmaşıklık Gözlemevi ve edX bulunmaktadır.

Harvard'a bağışlar

Harvard, dünyadaki en büyük maddi kaynağa sahip üniversitedir. Eylül 2011 itibarıyla, 2008 krizinde yaşanan kayıp neredeyse tamamen telafi edildi. Harvard'ın değeri 2009  yılında 26 milyar dolar, 2010 yılında 28 milyar dolar ve 2011 yılında 32 milyar dolardı. 2008-09 döneminde üniversite %30 oranında bir değer kaybına uğradı. Aralık 2008'de Harvard, bağışlarının Temmuz 2008'den Ekim 2008'e kadar %22 oranında (yaklaşık 8 milyar dolar) azaldığını ve bunun bütçe kesintilerinin gerektirdiğini açıkladı. Daha sonraki raporlar, bu kaybın gerçekte  açıklanan oranın iki katında fazla olduğunu gösterdi. Sadece yılın ilk dört ayında yapılan bağışlarda %50 azalma görüldü. Forbes Mart 2009'da kaybı yaklaşık 12 milyar dolar olarak tahmin etti. Harvard'ın bütçesini dengelemeye çalışmasının en göze çarpan sonuçlarından biri, 2011 yılına kadar tamamlanması planlanan 1.2 milyar dolarlık Allston Bilim Kompleksi inşaatının durdurulmasıydı. Alınan bu karar yerel sakinlerin protestolarına neden oldu. 2012 yılı itibariyle, Harvard Üniversitesi öğrencileri için toplam 159 milyon dolarlık burs rezervi ve 4.093 milyon dolarlık öğrenim kredisine (Pell Grant) sahipti.

Harvard protestoları

1970'lerden bu yana, Harvard Üniversitesinin apartheid Güney Afrika, tütün endüstrisi, Darfur soykırımı süresince Sudan ve fosil yakıt endüstrisi yatırımlarına karşı mücadele ve gösteriler oldu.

1980'lerin sonlarında Harvard Üniversitesinin Güney Afrika'daki yatırımları karşısında öğrenci aktivistler Harvard Yard'da sembolik bir "gecekondu kenti" inşa etti ve Güney Afrika Başkonsolosu Kent Brown'un konuşmasını engelledi. Harvard Yönetim Şirketi Güney Afrika'daki yatırımlarında vazgeçmek istemedi ve "işletme masraflarının gerçekçi olmayan kısıtlamalar veya sıradan ya da bazı özel çıkar gruplarının boş konuşmalarında etkilenmeceğini" belirtti. Bununla birlikte, üniversite sonunda yapılan baskı neticesinde  Güney Afrika'daki varlıklarını 400 milyon ABD Dolarından 230 milyon dolarla azalttı.

Harvard Üniversitesi akademisyenleri

Harvard'a kabul

Carnegie Vakfı Harvard Üniversitesi lisans seviye eğitime kabulü "daha seçici ve diğer üniversitelerden daha az öğrenci transferi" olarak nitelendirilmektedir. Harvard, 2019 sınıfı için başvuruların  %5.3'ünü kabul etti. Bu oran tüm ulusal üniversiteler arasında en düşük ikinci kabul oranıydı. Harvard Üniversitesi, düşük gelirli ve az temsil edilen azınlık öğrencilerinin iyi üniversitelere başvurularında dezavantajlı olduğu gerekçesiyle erken kabul programını 2007'de bitirdi, ancak 2016 sınıfı için Erken Eylem programı yeniden başlatıldı.

Üniversitenin lisans öğrenci kabul ofisinin Harvard mezunlarının çocuklarına öncelik vermesi ve genel olarak Kafkasyalı ve zengin aileleri tercih etmesi liyakata dayalı kabul sistemi ile çeliştiği için tartışma konusu olmuş ve bu durum detaylı olarak inceleme altına alınmıştır.

Harvard Üniversitesinde eğitim ve öğretim

Harvard büyük bir yerleşkeye sahip araştırma üniversitesidir. Üniversite, 1929 yılından bu yana New England Okullar ve Kolejler Birliği tarafından akredite edilmiştir. Üniversite, 46 lisans, 134 yüksek lisans ve 32 profesyonel bölümde eğitim sunmaktadır. Harvard, 2008-2009 akademik yılında  1.664 lisans, 400 yüksek lisans, 512 doktora ve 4.460 profesyonel mezunu verdi.

Dört yıllık tam zamanlı lisans programı, üniversiteye kayıtların küçük bir oranını oluşturmakta ve bu dönemde "sanat ve bilim odaklı" eğitime ağırlıklık verilmektedir. 1978-2008 yılları arasında Harvard'a kabul alan öğrenciler kendi bölümlerine ilaveten çekirdek müfredat olarak tabir edilen yedi dersi tamamlaması gerekmekteydi. 2008 yılından bu yana lisans öğrencileri genel eğitim kategorisinin sekiz ders olan Estetik ve Yorumlayarak Anlama, Kültür ve İnanç, Ampirik ve Matematiksel Muhakeme, Etik Muhakeme, Yaşayan Sistemlerin Bilimi, Evren Bilimi, Dünyadaki Topluluklar ve Dünya'da Amerika Birleşik Devletleri derslerini tamamlamakla yükümlüdürler.  Harvard, kapsamlı bir doktora programı sunmaktadır ve yüksek lisans ve lisans dereceleri arasında yüksek seviyede etkileşim mevcuttur. Carnegie Öğretim Geliştirme Vakfı, New York Times ve bazı öğrenciler, Harvard Üniversitesi'nden lisans eğitiminin bazı derslerine yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin girmesinden dolayı eleştirdiler. Eleştiriyi yapanlar bu uygulamanın eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilediğini düşünmektedirler. 

Harvard'ın akademik programları Eylül başında başlamakta ve Mayıs ayının ortalarında sona ermektedir. Lisans öğrencileri genellikle dönem başına dört ders alır ve tam zamanlı olarak kabul edilebilmeleri için dört ders ortalamasını muhafaza etmeleri gerektirmektedir. Birçok bölümde öğrenciler temel bir programı seçebilir ya da daha başarılı öğrenciler tezli veya ileri düzey ders gerektiren programları takip edebilir. Ders başarısı olarak sınıfın en üst %4-5'lik diliminde olan öğrencilere summa cum laude (Latince not ortalaması derecesidir, en iyilere summa cum laude, daha sonrakilere magna cum laude ve bir sonraki başarılı öğrencilere cum laude derecesi verilir.) derecesi, sınıfın %15'lik diliminde olan öğrencilere magna cum laude ve sonraki %30'lik dilimde olan öğrenciye cum laude verilir. Harvard'ın Phi Beta Kappa gibi akademik onur topluluklarının bölümleri vardır ve her yıl birçok departman ve komite yüzlerce ödül vermektedir. Harvard, diğer üniversitelerle birlikte öğrenci notlarını şişirmekle suçlanmıştır, ancak bununla birlikte okulun öğrenci kalitesi ve motivasyonununda artış olduğu kanıtlanmıştır. Harvard , not ortalamasına göre verilen Latin Ödüllerini 2004'te %90 olan oranı  2005'te %60'a indirmiştir. John Harvard ve Harvard Üniversitesi Bursu da mezuniyette ilk %5'e ve her sınıfın %5'ine giren öğrencilere verilecektir.

Üniversite kopya çekme kültürünü caydırmak için akademik sahtekârlık yapan öğrencileri üniversiteden atmaktadır. 2012'de onlarca öğrenci, 120'den fazla öğrencinin soruşturulmasından sonra kopya çekmekten dolayı okuldan atıldı. 2013'te hazırlanan bir rapor gelen öğrencilerin %42'sinin üniversiteye girmeden önce ev ödevlerini yaparken kopya çektiğini ortaya koymuştur. Yaşanan bu olaylar üniversitenin dürüstlük kuralları (honor code) oluşturmasını gerekli kılmıştır. 

2012-13 eğitim yılı için, yıllık eğitim maliyeti 38.000 dolar olmak üzere toplamda 57.000 dolardı. 2007 yılından itibaren, yıllık geliri 60.000 doların altında olan aileler yurt masrafları dahil olmak üzere herhangi bir ücret ödememektedir. Yıllık geliri 60.000 ila 80.000 dolar arasında olan aileler yılda sadece birkaç bin dolar ödeme yapmakta ve geliri 120.000 ila 180.000 dolar olan aileler ise yıllık gelirlerinin %10'undan fazlasını ödememektedir. 2009'da Harvard, on bir bölümüne 414 milyon dolar yardım yaptı. Bu paranın 340 milyon doları kurumsal fonlardan, 35 milyon doları federal yardımdan ve geriye kalan 39 milyon dolar diğer dış yardımlardan geldi. Lisans öğrencilere yapılan harcamaların %88 yardımlardan, %8 banka kredilerinden ve %4'de işbaşı eğitiminden sağlanmaktadır.

Harvard'da araştırmalar

Harvard, Amerikan Üniversiteler Birliği'nin kurucu üyesidir ve sanat, bilim, mühendislik ve tıp alanlarında çok yüksek araştırma etkinliğine ve kapsamlı bir doktora programına sahip bir araştırma üniversitesi olmaya devam etmektedir. 2011 yılında araştırma ve geliştirme harcamalarına ayırdığı 649,7 milyon dolar ile ABD üniversiteleri arasında 27. sırada yer aldı.

Harvard Üniversitesi kütüphaneleri ve müzeleri

Harvard Üniversitesi Kütüphane Sisteminin merkezi Harvard Yard'daki Widener Kütüphanesi'nde toplanmıştır ve 18 milyondan fazla kitap ile yaklaşık 80 ayrı kütüphaneden oluşmaktadır. Amerikan Kütüphane Derneğine göre Harvard Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ve Dünya'daki en büyük akademik kütüphanelerinden biridir. Cabot Bilim Kütüphanesi, Lamont Kütüphanesi ve Widener Kütüphanesi lisans öğrencileri için kolay erişim ve merkezi konumlar ile en popüler kütüphanelerdendir. Harvard'ın kütüphanelerinde nadir bulunan kitaplar, el yazmaları ve diğer özel koleksiyonlar vardır. Houghton Kütüphanesi, Amerika'da Kadın Tarihi hakkındaki Arthur ve Elizabeth Schlesinger Kütüphanesi ve Harvard Üniversitesi Arşivleri nadir bulunan ve benzersiz materyallerden oluşmaktadır. Amerika'nın en eski haritaları, gazeteleri ve yeni ve eski atlasları Pusey Kütüphanesi'nde saklanır ve bu kütüphane halka da açıktır. Doğu Asya dışındaki en büyük Doğu-Asya dil materyali koleksiyonu Harvard Yenching Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.

Harvard, çeşitli sanat, kültür ve bilim müzeleri işletmektedir. Harvard Sanat Müzeleri üç müzeden oluşmaktadır. Arthur M. Sackler Müzesi, Antik Çağ, Asya, İslam ve Hint sanatının koleksiyonlarını, eskiden Germen Müzesi olan Busch Reisinger Müzesi, Orta ve Kuzey Avrupa sanatını ve Fogg Sanat Müzesi de Orta Çağ'dan günümüze Rönesans İtalyası, Rafalite dönemi öncesi İngiltere ve 19'uncu yüzyıl Fransasını vurgulayan Batı sanatını sergilemektedir. Harvard Doğal Tarih Müzesi, Harvard Mineraloji Müzesi, Blaschka Cam Çiçeklerinin sergileyen Harvard Üniversitesi Bitki Koleksiyonunu ve Karşılaştırmalı Zooloji Müzesini içerir. Diğer müzeler arasında Le Corbusier tarafından tasarlanan ve film arşivine ev sahipliği yapan  Carpenter Görsel Sanatlar Merkezi, batı yakasındaki kültürel tarihi ve medeniyetleri konusunda uzmanlaşmış Peabody Arkeoloji ve Etnoloji Müzesi ve Orta Doğu kazılardan elde edilen eserleri sergileyen Semitik Müzesi'dir.

Üniversite sıralamaları

Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralaması (ARWU) ve Dünya İtibar Sıralamaları yayınlandıkları tarihten itibaren yaptıkları genel sıralamada üs üste her yıl Harvard'ı ilk sıraya koymuştur. 2004-2009 yılları arasında QS ve THE, THE QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması ortaklığıyla yayınlandıklarında, Harvard her yıl en üst sırada yer almıştır.

Üniversitelerin sıralamasını belirli göstergelere göre sıralayan 2015-2016 Üniversiteler Akademik Performans Sıralaması ve Mines Paris Tech'in yayınladıkları listede de Harvard birinci olmuştur. Dünya Üniversitelerinin Profesyonel Sıralamasını (2011) ortaya koyan Mines ParisTech Fortune Global da yayınlanan 500 şirketin CEO'ların mezun olduğu üniversitelere göre sıralamayı yapmaktadır. The Princeton Review tarafından 2016 yapılan ankete göre Harvard, hem öğrenciler hem de ebeveynler için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikinci rüya kolejidir. Üniversite Döneminde Yapılan Harcamaların Dönüşüm Raporu (ROI: Return On Investment) sonuçlarına göre PayScale 2016 yılındaki sonuçlarına göre Harvad 22'inci sıraya konulmuştu.

Harvard'da öğrenci hayatı

Öğrenci nüfusu

Son altı yılda, Harvard'ın öğrenci nüfusu, tüm programlarda 19.000 ila 21.000 arasında değişiklik göstermiştir. Harvard, lisans programlarına 6.655 öğrenci, lisansüstü programda 3.738 öğrenci ve mesleki programda 10.722 öğrenci kayıt olmuştur. Lisans öğrencilerinin %51, yüksek lisans  öğrencilerinin %48 ve profesyonel öğrencilerin %49 kadındır.

Atletizm

Harvard Crimson (Harvard Üniversitesinin Amerikan Futbol Takımı) NCAA Division I Ivy League'de 42 tane üniversitelerarası spor dalında yarışmaktadır. Harvard  ve Yale Üniversitesi arasında spor müsabakalarında büyük bir rekabet vardır. Bu rekabet  Harvard ve Yale Üniversiteleri arasında oynanan ve The Game olarak adlandırılan Amerikan Futbol müsabakasında doruğa çıkmaktadır. Bunun yanında Harvard-Yale kürek çekme yarışı (regatta) amerikan futbol müsabakalarından çok daha önce başlamıştır. Harvard ile Yale arasındaki arasındaki müsabakalar Harvard ve Yale takımlarının birleşerek Oxford ve Cambridge takımlarına karşı mücadele etmesinden dolayı iki yılda bir yapılmaktadır. Bu müsabakalar Dünyada halen devam eden en eski uluslarası amatör yarışmadır.

Harvard ile Yale arasıdan her spor dalında büyük bir rekabet vardır ve bu rekabet geçmişi 1875 yılına dayanan ve genellikle "Oyun" olarak adlandırılan yıllık amerikan futbol karşılaşmasında zirveye ulaşmaktadır. Her ne kadar Harvard'ın futbol takımı geçen yüzyılda olduğu gibi en iyi takımlardan birisi olmamasına rağmen, (1920'de Rose Bowl kazandı) hem Yale hem de Yale oyunun oynanma biçimini etkilemiştir. 1903'te Harvard Stadyumu, ülkede o tarihe kadar inşa edilmiş ilk betonarme stadyum olarak futbolda yeni bir dönem başlattı. Stadyumun yapısı gerçekte kolej oyununun gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Walter Camp (Yale futbol takımının eski kaptanı), spor dalında yaşanan ölümlerin ve ciddi yaralanmaların sayısını azaltması için oyun alanını genişletmeyi önerdi. Ancak stadyumun yapısı oyun alanına genişletecek bir yapıda olmaması başka adımların atılmasını zorunlu hale getirdi. Walter Camp 1906 sezonunda devrim niteliğinde yeni kuralları destekledi. Yeni kararlar  arasında spor tarihindeki en önemli kural değişikliği olan ileri pasın kabul edilmesiydi. 

Harvard, basketbol takımlarına ev sahipliği yapan çok maksatlı Lavietes Pavilion arena gibi çeşitli spor olanaklara sahiptir. "MAC" olarak bilinen Malkin Atletizm Merkezi, hem üniversitenin eğlence merkezi hem de çeşitli spor branşları için yedek bir yer olarak hizmet vermektedir. Beş katlı binada iki kardiyo odası, olimpik yüzme havuzu, akuerobik ve diğer aktiviteler için daha küçük bir havuz, her türlü dersin düzenlendiği bir asma kat, bir kapalı bisiklet stüdyosu, üç ağırlıklı odası ve basketbol oynamak için üç kortluk bir alan bulunmaktadır. MAC, kişisel eğitmenler ve özel dersler sunmaktadır. Harvard voleybolu, eskrim ve güreş  takımlarının ev sahipliği yapmaktadır. Okul takımlarının antrenörlerinin birçoğunun ofisi MAC'dedir.

Weld Boathouse ve Newell Boathouse, sırasıyla kadınların ve erkeklerin kürek takımlarını barındırmaktadır. Erkekler takımı ayrıca Connecticut Ledyard'daki Red Top kompleksini yıllık Harvard-Yale yelkenli yarışları için eğitim kamp yeri olarak kullanmaktadır. Bright Hokey Merkezi, Harvard hokey takımlarına ev sahipliği yapmaktadır. Murr Merkezi hem Harvard'ın squash ve tenis takımlarına, hem de tüm spor dallarına kondisyon ve güç merkezi olarak hizmet etmektedir.

2013 yılı itibariyle, Harvard'daki kadınlar ve erkekler için 42 ayrı spor branşında takım bulunmaktadır. Harvard ülkedeki NCAA Division I üniversiteleri arasında en çok spor takımına sahip okuldur. Diğer Ivy League üniversitelerinin aksine Harvard spor bursu vermemektedir.

Harvard -Yale Amerikan Futbol Musabakası olan The Game'den 23 yıl önce başlayan Harvard-Yale kürek çekme yarışı iki okul arasındaki spor rekabetin esas kaynağıdır. Yarışma  her yıl Haziran ayında doğu Connecticut'taki Thames Nehri üzerinde düzenlenmektedir. Harvard ekibi, kürek çekme konusunda ülkenin en üst düzeydeki takımlarından biridir. Bugün Harvard birçok spor branşında en iyi takımlara sahiptir. Bunlar arasında Harvard Crimson erkekler buz hokeyi takımı (Cornell'a karşı güçlü bir rekabete sahiptir) ve squash takımı bulunmaktadır. Erkekler ve Kadınlar Eskriminde Harvard takımı NCAA başarısı kazandı. Harvard ayrıca 2003'te Üniversitelerarası Ulusal Yelken Federasyonu Şampiyonasını kazandı.

Harvard'ın erkek buz hokeyi takımı, 1989'daki  takım sporlarında okulun ilk NCAA Şampiyonasını kazandı. Harvard ayrıca kadın lacrosse takımı 1990'da NCAA Şampiyonasını kazandığında bir kadın sporunda NCAA şampiyonluğunu kazanan ilk Ivy League Üniversitesi olma başarısını göstermiştir.

Harvard Lisans Bölümü Televizyonu, tarihi oyunlardan ve 2005  Harvard-Yale Oyunundan önceki taraftar şovlarını da içeren görüntülere sahiptir.

Okul rengi koyu kımızıdır. Bu renk Harvard spor takımlarının ve üniversitenin günlük gazetesi olan The Harvard Crimson'ın ismidir. Kırmızı renk öğrencilerin 1875 yılında gayri resmi olarak yaptığı oylama ile kabul edilmiştir. Her ne kadar okulun kırmızı renk ile olan ilişkisi 1858 yılına kadar gitse de, esas olarak daha sonra Harvard'ın en uzun süre başkanlığını yapacak olan genç bir mezun olan Charles William Eliot'un kürek çekme yarışlarında yarışmacıların seyirciler tarafından daha kolay ayırt edilebilmesi için kırmızı bandana alması ile başladığı kabul edilmektedir.

Harvard şarkısı

Harvard'ın, özellikle amerikan futbol müsabakalarında söylenen "On Bin Adam Harvard" ve "Harvardiana" gibi pek çok şarkısı vardır. "Fair Harvard" şarkısı okul genelinde bilinirken, "On Bin Adam" üniversitenin dışındakiler tarafından daha iyi bilinmektedir. Harvard Üniversitesi Bandosu, şarkı ve tezahüratları futbol ve hokey maçlarında çalmaktadır. Bu şarkı ve tezahüratlar Harvard mezunu olan Tom Lehrer tarafından öğrencilik yıllarında  "Fight Fiercely, Harvard" adlı şarkısında bestelenmiştir.

Harvard'dan mezun önemli insanlar

Mezunlar

John Adams, John Quincy Adams, Rutherford B. Hayes, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Helen Keller, John F. Kennedy, Ellen Johnson Sirleaf, Benazir Bhutto, George W. Bush, Bill Gates, Ban Ki-moon, Elena Kagan, Michelle Obama, Barack Obama, Mark Zuckerberg.

Fakülte

Harvard'ın öğretim görevlileri arasında, biyolog EO Wilson, psikoloji uzmanı Steven Pinker, fizikçiler Lisa Randall ve Roy Glauber, kimyagerler Elias Corey, Dudley R. Herschbach ve George M. Whitesides, bilgisayar bilimcileri Michael O. Rabin ve Leslie Valiant, Shakespeare uzmanları Stephen Greenblatt, yazar Louis Menand, eleştirmen Helen Vendler, tarihçiler Henry Louis Gates, Jr. ve Niall Ferguson, ekonomistler Amartya Sen, N. Gregory Mankiw, Robert Barro, Stephen A. Marglin, Don M. Wilson III ve Martin Feldstein, politik filozoflar Harvey Mansfield , Baroness Shirley Williams ve Michael Sandel, Fields Medalist matematikçi Shing-Tung Yau, siyaset bilimciler Robert Putnam, Joseph Nye ve Stanley Hoffmann, akademisyen / besteci Robert Levin ve Bernard Rands, astrofizikçi Alyssa A. Goodman ve hukuk uzmanları Alan Dershowitz ve Lawrence bulunmaktadır.

Geçmiş öğretim üyeleri arasında Michael Walzer, Stephan Thernstrom, Robert Nozick ve Cornel West bulunmaktadır.

Edebiyat ve popüler kültürde Harvard Üniversitesi

Harvard'ın önde gelen bir araştırma ve eğitim kurumu geçmişi hem akademik hem de popüler kültürde önemli bir etkiye sahiptir. Dahası, Harvard'ın seçkin bir başarı ya da ayrıcalık merkezi olarak algılanması onu sık sık edebiyat ve sinemada gündeme getirdi. Film eleştirmeni Paul Sherman, "Filmin gramerinde Harvard hem gelenek hem de belli miktarda tutuculuk anlamına gelmektedir" dedi.

Edebiyat

 • William Faulkner'ın Ses ve Öfkesi (1929) ve Absalom! Absalom! (1936) Harvard'ın öğrenci hayatını tasvir etmektedir.
 • Harvard günlerindeki ikinci kişiliğini de içeren, Thomas Wolfe'nin kurgusal özgeçmişini anlatan Zaman ve Nehir Hakkında (1935). 
 • 1937 yılında Pulitzer Ödülünü kazanan John P. Marquand'ın Merhum George Apley, 20. yüzyılın başlangıcında Harvardlı adamları parodileştirmektedir. 
 • John P. Marquand, Jr'un İkinci En Mutlu Gün (1953) eseri, İkinci Dünya Savaşı nesli dönemindeki Harvard'ı tasvir etmektedir. 

Harvard filmleri

1970 yılından bu yana Harvard kendi üniversite alanında film çekilmesine nadiren izin vermiştir. Bu nedenle Harvard'da (havadan çekilen görüntüler ve Harvard Meydanı gibi ortak alanların çekimleri hariç) çekilen çoğu sahne özellikle iç mekanlar olmak üzere aslında başka yerlerde çekilmiştir.

 • Zengin bir hokey oyuncusu Ryan O'Neal ile parlak fakat orta gelirli bir Radcliffe öğrencisi olan Ali MacGraw arasında romantizmi konu alan Erich Segal'in Aşk Hikayesi (1970), her yıl yeni gelen öğrenciler için oynatılmaktadır.
 • Paper Chase (1973) 
 • Prozac Nation (2001) 
 • Bu Nasıl Sarışın (2001) 
 • Stealing Harvard (2002) 
 • Sosyal Ağ (2010)