03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Genel Seçim

İçindekiler
  1. Genel seçim ne demektir?
  2. Türkiye'de genel seçimler
  3. Hindistan'da genel seçimler
  4. Birleşik Krallık'ta genel seçimler
  5. Amerika Birleşik Devletleri'nde genel seçimler

Genel seçim ne demektir?

Genel seçim, belirli bir siyasi organın tamamının veya çoğunun seçildiği bir seçimdir. Bunlar genellikle ara seçimler ve yerel seçimlerden farklı olarak bir ulusun birincil yasama organı için yapılır. 

Başkanlık sistemlerinde, bir genel seçim, hem cumhurbaşkanının hem de ulusal yasama meclisi üyelerinin hepsinin aynı anda seçildiği, ancak vaktinden önce boşalan pozisyonların doldurulması için yapılacak özel seçimleri de içerebilen, düzenli olarak planlanan bir seçimdir. Genel seçim günü, yerel yetkililer için seçimleri de içerebilir.

Bu terim kökeni, Birleşik Krallık'ta Avam Kamarası için yapılan seçimlere dayanmaktadır.

Türkiye'de genel seçimler

Türkiye'de genel seçimler 4 yılda bir yapılır. Siyasi partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçim barajını aşarak en fazla sayıda temsilci (milletvekil) sokmak için yarışırlar. Ayrıca bağımsız aday olanlarda gerekli oy sayısına ulaşırlar ise Meclise girebilirler.

2015 yılında yapılan Türkiye genel seçim sonuçları

PartiGenel başkanOy %+/–Sandalye+/–
Adalet ve Kalkınma PartisiAhmet Davutoğlu23.681.92649,50artış8,63317artış59
Cumhuriyet Halk PartisiKemal Kılıçdaroğlu12.111.81225,32artış0,37134artış2
Milliyetçi Hareket PartisiDevlet Bahçeli5.694.13611,90azalış4,3940azalış40
Halkların Demokratik PartisiSelahattin Demirtaş
Figen Yüksekdağ
5.148.08510,76azalış2,3659azalış21
Saadet PartisiMustafa Kamalak325.9780,68azalış1,3800
Büyük Birlik PartisiMustafa Destici253.2040,53Yok0Yok
Vatan PartisiDoğu Perinçek118.8030,25azalış0,1000
Hak ve Özgürlükler PartisiFehmi Demir (vefat)108.5830,23artış0,1000
Halkın Kurtuluş PartisiNurullah Ankut83.0570,17artış0,0400
Demokrat PartiGültekin Uysal69.3190,14azalış0,0200
Komünist PartiÖzlem Şen Abay52.5270,11artış0,0800
BağımsızlarYok51.0380,11azalış0,9500
Bağımsız Türkiye PartisiHaydar Baş49.2970,10azalış0,1100
Demokratik Sol PartiMasum Türker31.8050,07azalış0,1200
Liberal Demokrat PartiCem Toker26.8160,060,0000
Millet PartisiAykut Edibali19.7140,040,0000
Doğru Yol PartisiÇetin Özaçıkgöz14.1310,03azalış0,0300


Hindistan'da genel seçimler

Beş yıllık normal sürenin bitiminden sonra Lok Sabha üyelerini seçmek için yapılan seçime Genel Seçim denmektedir. Bazı Eyalet Yasama Meclislerine seçimler, Parlamento Seçimleri ile birlikte yapılabilir. 1957 yılına kadar hem Lok Sabha hem de Devlet Meclisleri için eş zamanlı seçimler yapıldı. Bununla birlikte, erken görevden alınma ve ara seçimlerin yapılması nedeniyle ikisi birbirinden ayrıldı.

Birleşik Krallık'ta genel seçimler

Birleşik Krallık'taki genel seçim terimi, aynı gün, Parlamentonun (İngiltere Milletvekilleri) tüm seçim bölgelerinde Avam Kamarası'na yapılan seçimleri ifade eder. 2011 Sabit Süreli Parlamentolar Yasası uyarınca, bir genel seçimle diğeri arasındaki süre, Avam Kamarası hükümete güvensizlik duymadıkça 5 yıldır. Aksi halde  Avam Kamarası, üyelerinin en az üçte ikisinin desteğiyle, genel seçimin daha erken yapılması gerektiğini tespit eder.

Bu terim, tüm üyelerin seçime hazır olduğu demokratik olarak seçilmiş bir organın seçimine atıfta da kullanılabilir. Örneğin, 1998 İskoçya Yasası'nın 2. bölümü, özellikle, İskoç Parlamentosu'nun olağan seçimlerine  genel seçimler olarak atıfta bulunmaktadır.

Başlangıçta, İngiliz seçimleri, seçmenlerin ayrı günlerde oy kullandığı birkaç haftalık bir period olarak gerçekleşti. 1911 Parlamentosu Yasası, tüm parlamento seçim bölgelerindeki seçimlerin aynı gün tutulması şartını getirdi. 1930'larda yapılan bir sözleşmeye göre, İngiltere'de yapılacak olan genel seçimler Perşembe günleri gerçekleştirilmektedir. Başka herhangi bir hafta içi günü yapılan son genel seçim 1931 yılında gerçekleşmiştir. 

Bir Parlamento dönemi olarak beş yıllık sınır, bir çok organ tarafından uygulanan bir Parlamento Yasası ile değiştirilebilir. Bu, her iki Dünya Savaşları sırasında uygulanmıştır; Aralık 1910'da seçilen Parlamento Kasım 1918'e kadar ve Kasım 1935'te seçilen Parlemento Haziran 1945'e kadar sürmüştür. Lordlar Kamarası, Parlementonun ömrünü uzatacak herhangi bir yasa tasarısı üzerinde mutlak bir veto hakkına sahiptir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde genel seçimler

ABD siyasetinde genel seçimler, en az iki taraf arasındaki rekabeti içeren herhangi bir düzeydeki (örneğin şehir, ilçe, kongre bölgesi, devlet) seçimlerdir. Genel seçimler her iki yıldan altı yıla kadar ortaya çıkar (pozisyonların çoğunun dört yıl boyunca uygun pozisyonlarla bağlı olmasına göre) ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini de içermektedir, ancak parlamenter sistemlerin aksine, bu terim, önceki devlet yetkilisi tarafından erken boşaltılmış pozisyonları dolduran özel seçimleri de ifade eder (Örn. ölüm, istifa etme vb.). Parlamento sistemindeki genel seçim ile ABD genelinde iki yılda bir yapılan seçimler arasında, ABD genelinde "erken seçim çağrısı" yapılması gibi bir benzerlik olmamasına rağmen bazı paralellikler var olabilir. Seçilen ABD Senatosu üyelerinin genel seçimler de dahil olmak üzere iki yıllık aralıklarla her defasında üçte biri seçimlerle yüz yüze gelir.

Genel seçimin ara seçimlerden ayrı olduğu parlamenter sistemden farklı olarak, ABD'de genel seçimler, belirli bir yarış için bir partinin resmi adayını seçmek amacıyla yapılan parti içi seçimlerle ilgili olarak parti yönetim kuruluna referansta bulunmak için kullanılır. 

Louisiana Eyaleti'nde genel seçim ifadesi, üstün iki aday arasında gerçekleşen seçim anlamına gelmektedir.