23 July 2021, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Gelişmiş Ülke

İçindekiler
 1. Gelişmiş ülke ne demek?
 2. Gelişmiş ülke özellikleri
 3. Gelişmiş ülke eşanlamları
 4. Gelişmiş ülkeler tanımı
 5. İnsani Gelişme Endeksi (İGE)-Human Development Index(HDI)
 6. Gelişmiş ülkeler listesi
 7. OECD üyelerinin net gelirleri
 8. Gallup medyan hane halkı ve kişi başına düşen gelir
 9. Diğer gelişmiş ülkeler listeleri

Gelişmiş ülke ne demek?

Gelişmiş bir ülke, sanayileşmiş ülke veya ekonomik olarak daha gelişmiş ülke; daha az endüstrileşmiş diğer uluslara kıyasla, teknolojik altyapıya sahip egemen bir devlettir. Genel olarak, ekonomik kalkınma derecesinin değerlendirilmesi için kriterler; gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), gayri safi milli hasıla (GSMH), kişi başına düşen gelir, sanayileşme seviyesi, yaygın altyapı miktarı ve genel yaşam standartlarıdır. Hangi kriterlerin kullanılacağı ve hangi ülkelerin gelişmekte olarak sınıflandırılacağı tartışma konusudur.

Gelişmiş ülke özellikleri

Gelişmiş ülkeler, sanayi sonrası ekonomilere sahiptir; bu da hizmet sektörünün sanayi sektöründen daha fazla kazanç sağladığı anlamına gelmektedir. Endüstrileşme sürecinde olan gelişmekte olan ülkeler ya da sanayi öncesi ve neredeyse tamamen tarımsal olan gelişmemiş ülkelerle tezat oluştururlar. 2015 yılından itibaren gelişmiş ülkeler, Uluslararası Para Fonu'na göre, satın alma gücü paritesine (PPP) dayalı nominal değerler, küresel GSYİH'nın % 60,8'ini ve küresel GSYİH'nın % 42,9'unu oluşturmaktadır. 2015 yılında, nominal ve satın alma gücü paritesi (PPP) açısından GSYİH'ye göre en büyük on gelişmiş ekonomi; Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler'dir.

Gelişmiş ülke eşanlamları

Gelişmiş ülkeler terimine benzer terimler; "İleri ülke", "sanayileşmiş ülke", "ekonomik olarak daha gelişmiş ülke", "Küresel kuzey ülkesi", "birinci dünya ülkesi" ve "sanayi sonrası ülke" olarak sayılabilir. Sanayileşmiş ülke terimi, tanımlanması zor olan bir süreç olduğu için, belirsizlik arz etmektedir. İlk sanayileşmiş ülke İngiltere iken onu Belçika takip eder. Daha sonra Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve diğer Batı Avrupa ülkeleri olarak sıralama devam etmektedir. Ancak Jeffrey Sachs gibi bazı ekonomistlere göre, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki mevcut bölünme, büyük ölçüde 20. yüzyılda gerçekleşmiştir.

Gelişmiş ülkeler tanımı

Ekonomik kriterler tartışmalara hükmetme eğilimindedir. Böyle bir kriter kişi başı gelir ile belirlenir. Kişi başına yüksek seviyedeki gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) olan ülkeler gelişmiş ülkeler olarak tanımlanmıştır. Bir diğer ekonomik kriter ise sanayileşmedir. Sanayide, üçüncü ve dördüncü sektörlerinin egemen olduğu ülkeler gelişmiş olarak tanımlanacaktır. Yakın zamanlarda; ekonomik önlem, milli gelir, diğer tedbirler, yaşam beklentisi ve eğitim endekslerini birleştiren İnsani Gelişim Endeksi (HDI) belirgin hale geldi. Bu kriterler gelişmiş ülkeleri çok yüksek (HDI) derecelendirmeler ile tanımlar.

Birleşmiş Milletler İstatistik Dairesine göre:

Birleşmiş Milletler sisteminde "gelişmiş" ve "gelişmekte olan" ülke veya bölgelerin belirlenmesi için ortaya konulmuş herhangi bir anlaşma mevcut değildir.

Ve şu hususları not eder:

"Gelişmiş" ve "gelişmekte olan" tanımları, istatistiksel kolaylık sağlamak amacıyla tasarlanmıştır ve gelişim sürecinde belirli bir ülke veya bölge tarafından ulaşılan aşamaya ilişkin kararı mutlak manada ifade etmemektedir. 

İnsani Gelişme Endeksi (İGE)-Human Development Index(HDI)

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi, bir ülkenin insan gelişim seviyesini ölçen istatistiksel bir ölçektir. Yüksek İnsani Gelişme Endeksi (HDI) puanı ile müreffeh bir ekonomi arasında güçlü bir ilişki bulunmasına karşın, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi (BM HDI)'nin gelirden veya üretkenlikten fazlasını ifade ettiğine işaret ediyor. Kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) veya kişi başı gelirden farklı olarak İnsani Gelişme Endeksi (HDI), gelirin "eğitim ve sağlık fırsatlarına ve dolayısıyla insan gelişiminin daha yüksek seviyelerine" dönüştürülmesini hesaba katmaktadır.

1990'dan bu yana Norveç (2001-2006, 2009-2013), Japonya (1990-1991 ve 1993), Kanada (1992 ve 1994-2000) ve İzlanda (2007-2008) en yüksek İnsani Gelişme Endeksi (HDI) puanına sahipti. İlk 47 ülke, Barbados'da 0.793'ten Norveç'te 0.955'e kadar değişen puanlara sahiptir.

Uluslararası Para Fonu (IMF) veya Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından 2009 yılı itibarıyla gelişmiş" olarak listelenen birçok ülke, 2010 yılı itibarıyla 0.788'in üzerinde bir İnsani Gelişme Endeksi (HDI)'ne sahiptir. İnsani Gelişme Endeksi (HDI)'ne 2010 yılı 0.788 ve üzeri puana sahip olan birçok ülke, Uluslararası Para Fonu (IMF) veya Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından 2009 yılı itibarıyla 2009' da "gelişmiş" olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, 2009 itibariyle birçok "gelişmiş ekonomi", 0,9 veya daha yüksek bir İnsani Gelişme Endeksi (HDI) puanı ile 2007 yılı itibariyle ayırt edilmiştir. Uluslararası Para Fonu (IMF), Nisan 2016 yılından bu yana Macau'yu gelişmiş ekonomi olarak sınıflandırıyor.

En son insani gelişme endeksi 21 Mart 2017' de yayınlandı.

Gelişmiş ülkeler listesi

SıralamaÜlkeİGE
2016 sıralaması

Önceki yıla göre sırası2016 rakamları 

Önceki yıla göre değişimi 

1Aynı Norveç0.949Yükseldi 0.001
2Yükseldi (1) Avustralya0.939Yükseldi 0.002
2Aynı  İsviçre0.939Yükseldi 0.001
4Aynı Almanya0.926Yükseldi 0.002
5Yükseldi (1) Danimarka0.925Yükseldi 0.002
5Düştü (1) Singapur0.925Yükseldi 0.001
7Düştü (1) Hollanda0924Yükseldi 0.001
8Aynı İrlanda0.923Yükseldi 0.003
9Aynı İzlanda0.921Yükseldi 0.002
10Düştü (1) Kanada0.920Yükseldi 0.001
10Yükseldi (1) Amerika Birleşik Devletleri0.920Yükseldi 0.002
12Aynı Hong Kong0.917Yükseldi 0.001
13Aynı Yeni Zelanda0.915Yükseldi 0.002
14Yükseldi (1) İsveç0.913Yükseldi 0.004
15Düştü (1) Lihtenştayn0.912Yükseldi 0.001
16Aynı Birleşik Krallık0.909Yükseldi 0.001
17Aynı Japonya0.903Yükseldi 0.001
18Aynı Güney Kore0.901Yükseldi 0.002
19Aynı İsrail0.899Yükseldi 0.001
20Aynı Lüksemburg0898Yükseldi 0.002
21Yükseldi (1) Fransa0.897Yükseldi 0.003
22Düştü (1) Belçika0.896Yükseldi 0.001
23Aynı Finlandiya0895Yükseldi 0.002
24Aynı Avusturya0.893Yükseldi 0.001
25Aynı Slovenya0.890Yükseldi 0.002
SıralamaÜlkeİGE
 2016 sıralaması
Önceki yıla göre  sırası 2016 rakamlarıÖnceki yıla göre değişim

26Yükseldi (1) İtalya0.887Yükseldi 0.006
27Düştü (1) ispanya0.884Yükseldi 0.002
28Aynı Çek Cumhuriyeti0.878Yükseldi 0.003
29Aynı Yunanistan0.866Yükseldi 0.001
30Aynı Brunei0.865Yükseldi 0.001
30Yükseldi (1) Estonya0.865Yükseldi 0.002
32Aynı Andorra0.858Yükseldi 0.001
33Yükseldi (1) Kıbrıs0.856Yükseldi 0.002
33Yükseldi (2) Malta0.856Yükseldi 0.003
33Aynı Katar0.856Yükseldi 0.001
36Aynı Polonya0.855Yükseldi 0.003
37Aynı Litvanya0,848Yükseldi 0.002
38Aynı Şili0.847Yükseldi 0.002
38Aynı Suudi Arabistan0.847Yükseldi 0.002
40Aynı Slovakya0.845Yükseldi 0.003
41Aynı Portekiz0.843Yükseldi 0.002
42Aynı Birleşik Arap Emirlikleri0.840Yükseldi 0.004
43Aynı Macaristan0.836Yükseldi 0.002
44Aynı Letonya0.830Yükseldi 0.002
45Aynı Arjantin0.827Yükseldi 0.001
45Yükseldi (1) Hırvatistan0.827Yükseldi 0.004
47Düştü (1) Bahreyn0,824Yükseldi 0.001
48Düştü (1) Karadağ0.807Yükseldi 0.003
49Düştü (1) Rusya0.804Düştü 0.001
50Yükseldi (1) Romanya0.802Yükseldi 0.004
51Düştü (1) Kuveyt0.800Yükseldi 0.001


Birleşmiş Milletler üyesi olmayan Tayvan hükumeti, 2011 yılında 0.882'lik kendi İnsani Gelişim Endeksi (HDI)'ni hesapladı. Buna ek olarak, Hong Kong'un Çin özel idari bölgesi için İnsani Gelişim Endeksi (HDI), Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hesaplanırken, özel yönetim bölgesi Macau buna dahil edilmemiştir. Macanese hükumeti, bölgenin İnsani Gelişim Endeksi (HDI)'sini 2011 yılında 0.868 olarak hesapladı. Bu değerler hem Tayvan'ı hem de Makao'yu "Çok yüksek insani gelişme" olan ülkeler listesine yerleştirdi. Ayrıca, 2009 yılında Birleşmiş Milletler projesi üyelerinin yanı sıra Tayvan, Makao ve birçok bağımlı bölge için İnsani Gelişim Endeksi (HDI)'ni hesapladı. Resmi yıllık YYİ raporlarına dahil edilmeyen San Marino ve Monako ülkelerinin İnsani Gelişim Endeksi (HDI) değerleri sırasıyla 0.961 ve 0.956 olarak bulunmuştur. Bu değerler her iki ülkeyi de "Çok yüksek insan gelişimine" sahip ülkeler kategorisinde sağlamca konumlandırmıştır. Jersey, Kayman Adaları, Bermuda, Guernsey, Cebelitarık, Norfolk Adası, Faroe Adaları, Man Adası, İngiliz Virgin Adaları, Falkland Adaları, Aruba, Porto Riko, Martinique, Grönland ve Guam gibi ülkelerde İnsani Gelişim Endeksi (HDI) değerlerine sahip bağımlı bölgeler vardı. Not: 2009 yılındaki raporunda İnsani Gelişim Endeksi (HDI) değerleri eski İnsani Gelişim Endeksi (HDI) formülünü kullanarak hesaplanırken, 2010 yılından sonraki İnsani Gelişim Endeksi (HDI) değerleri farklı bir formülle hesaplanmaktadır.

OECD üyelerinin net gelirleri

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH), bir ülkenin ne kadar gelişmiş olduğunu ölçmek için sıklıkla kullanılsa da, bir vatandaşın yaşam standardına katkıda bulunmayan bileşenler içerir. Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) artabilirken, çoğunluk için gerçek gelir azalabilir. Bununla birlikte, yalnızca hane gelirinin ölçülmesi, bir ülkenin yaşam standardının daha doğru resmini verir. Tablolar, Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) Vergi Veri Tabanı'nda yıllık olarak yayınlanan net gelir rakamlarını göstermektedir. Vergilerin ve vergi dışı zorunlu ödemelerin düşülmesi sonucunda, aile tarafından her yıl alınan toplam net eve giren para miktarını yansıtırlar. Satın alma gücü paritesi (PPP) dönüşümü, geliri karşılaştırmak için yaygın kabul gören bir yöntem olduğu için, Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) verileri ABD doları satın alma gücü paritesi (PPP) cinsinden yayınlar. Ortalama maaş seviyesini belirlemek için iki ana aile tipi seçilmiştir. Bunlar, evli ve iki çocuklu aile ile bekar ve çocuksuz ailelerdir. Bunların aldıkları maaş ortalama hesapta kullanılır.

Gallup medyan hane halkı ve kişi başına düşen gelir

2013 yılında yapılan halkoyu araştırması (Gallup), kişi başı ortalama ve hane halkı geliri olan ülkelerin bir listesini yayınladı. Ortalama gelir yerine medyan değer kullanılması orta sınıfın ortalama gelirinin çok daha doğru bir resmini ortaya çıkarır.Çünkü veriler aşırı uçlardaki kazanımlar ve anormallikler tarafından çarpıtılamaz. Rakamlar, satın alma gücü paritesini kullanarak uluslararası dolar bazında ve 2006 yılından 2012 yılına toplanan verilerle her ülkede en az 2.000 erişkinden gelen yanıtlara dayanmaktadır.

Diğer gelişmiş ülkeler listeleri

Bazı kuruluşlar, gelişmiş ülkeler listesi oluşturdu, bunlar; Birleşmiş Milletler (BM) (listede gösterilmiştir), Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve bazı borsa endeksleri sağlayıcılarıdır (FTSE Grubu, MSCI, S & P, Dow Jones, STOXX, vb.).

Bununla birlikte, diğer birçok kurum gelişmiş ülkeleri tartışırken atıfta bulunulan daha genel listeler hazırlamıştır. Örneğin, Uluslararası Para Fonu (IMF) 39 "gelişmiş ekonomi" tanımlamaktadır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 35 üyesi "gelişmiş ülkeler kulübü" olarak bilinir. Dünya Bankası 79 "yüksek gelirli ülke" tanımlar.

Dünya Bankası yüksek gelirli ekonomileri

Dünya Bankası'na göre, aşağıdaki 79 ülke "yüksek gelirli ekonomiler" olarak sınıflandırılır. Parantez içindeki yıllar, 1987 yılında başlamasından bu yana ülkelerin hangi yıllarda sınıflandırılmaya tabi olduğunu gösterir.

 •  Andorra  (1990-)
 •  Antigua ve Barbuda  (2002, 2005-2008, 2012-)
 •  Aruba  (1987-1990, 1994-)
 •  Avustralya  (1987-)
 •  Avusturya  (1987-)
 •  Bahamalar  (1987-)
 •  Bahreyn  (1987-1989, 2001-)
 •  Barbados  (1989, 2000, 2002, 2006-)
 •  Belçika  (1987-)
 •  Bermuda  (1987-)
 •  İngiliz Virgin Adaları  (2015-)
 •  Brunei  (1987, 1990-)
 •  Kanada  (1987-)
 •  Kayman Adaları  (1993-)
 •  Manş Adaları  (1987-)
 •  Şili  (2012-)
 •  Curaçao  (1994-) b
 •  Kıbrıs  (1988-)
 •  Çek Cumhuriyeti  (2006-)
 •  Danimarka  (1987-)
 •  Estonya  (2006-)
 •  Faroe Adaları  (1987-)
 •  Finlandiya  (1987-)
 •  Fransa  (1987-)
 •  Fransız Polinezyası  (1990-)
 •  Almanya  (1987-)
 •  Umman  (2007-)
 •  Palau  (2016-)
 •  Polonya  (2009-)
 •  Portekiz  (1994-)
 •  Porto Riko  (1989, 2002-)
 •  Katar  (1987-)
 •  Saint Kitts ve Nevis  (2012-)
 •  Saint Martin  (2010-)
 •  San Marino  (1991-1993, 2000-)
 •  Suudi Arabistan  (1987-1989, 2004-)
 •  Seyşel Adaları  (2014-)
 •  Singapur  (1987-)
 •  Sint Maarten  (1994-) 
 •  Slovakya  (2007-)
 •  Slovenya  (1997-)
 •  İspanya  (1987-)
 •  İsveç  (1987-)
 •   İsviçre  (1987-)
 •  Tayvan  (1987-)
 •  Trinidad ve Tobago  (2006-)
 •  Turks ve Caicos Adaları  (2009-)
 •  Birleşik Arap Emirlikleri  (1987-)
 •  Birleşik Krallık  (1987-)
 •  Amerika Birleşik Devletleri  (1987-)
 •  Uruguay  (2012-)
 •  ABD Virgin Adaları  (1987-)
 •  Cebelitarık  (2009-2010, 2015-)
 •  Yunanistan  (1996-)
 •  Grönland  (1987-)
 •  Guam  (1987-1989, 1995-)
 •  Hong Kong  (1987-)
 •  Macaristan  (2007-11, 2014-)
 •  İzlanda  (1987-)
 •  İrlanda  (1987-)
 •  Man Adası  (1987-1989, 2002-)
 •  İsrail  (1987-)
 •  İtalya  (1987-)
 •  Japonya  (1987-)
 •  Güney Kore  (1995-1997, 2001-)
 •  Kuveyt  (1987-)
 •  Letonya  (2009, 2012-)
 •  Lihtenştayn  (1994-)
 •  Litvanya  (2012-)
 •  Lüksemburg  (1987-)
 •  Makao  (1994-)
 •  Malta  (1989, 1998, 2000, 2002-)
 •  Monako  (1994-)
 •  Hollanda  (1987-)
 •  Yeni Kaledonya  (1995-)
 •  Yeni Zelanda  (1987-)
 •  Kuzey Mariana Adaları  (1995-2001, 2007-)
 •  Norveç  (1987-)


IMF gelişmiş ekonomileri

Uluslararası Para Fonu'na göre, aşağıdaki 39 ekonomi "gelişmiş ekonomiler" olarak sınıflandırılıyor:

 •  Avustralya
 •  Avusturya
 •  Belçika
 •  Kanada
 •  Kıbrıs
 •  Çek Cumhuriyeti
 •  Danimarka
 •  Estonya
 •  Finlandiya
 •  Fransa
 •  Almanya
 •  Yunanistan
 •  Hong Kong
 •  İzlanda
 •  İrlanda
 •  İsrail
 •  İtalya
 •  Japonya
 •  Letonya
 •  Litvanya
 •  Lüksemburg
 •  Makao
 •  Malta
 •  Hollanda
 •  Yeni Zelanda
 •  Norveç
 •  Portekiz
 •  Porto Riko
 •  San Marino
 •  Singapur
 •  Slovakya
 •  Slovenya
 •  Güney Kore
 •  ispanya
 •  İsveç
 •   İsviçre
 •  Tayvan
 •  Birleşik Krallık
 •  Amerika Birleşik Devletleri

Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA), Uluslararası Para Fonu (IMF)'nun İleri Ekonomiler listesinin eski versiyonunu değiştirdi ve Uluslararası Para Fonu (IMF)'nun İleri Ekonomiler listesinin "bazı küçük ülkeleri de kapsayacağını" söyledi. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Yüksek gelirli OECD üyeleri

Dünya Bankası tarafından belirlendiği üzere, yüksek gelirli  OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) kategorisinde 33 üye bulunmaktadır. Yüksek gelirli OECD üyeliği aşağıdaki gibidir:

Avrupa'daki 25 ülke:

 •  Avusturya
 •  Belçika
 •  Çek Cumhuriyeti
 •  Danimarka
 •  Estonya
 •  Finlandiya
 •  Fransa
 •  Almanya
 •  Yunanistan
 •  Macaristan
 •  İzlanda
 •  İrlanda
 •  İtalya
 •  Letonya
 •  Lüksemburg
 •  Hollanda
 •  Norveç
 •  Polonya
 •  Portekiz
 •  Slovakya
 •  Slovenya
 •  ispanya
 •  İsveç
 •   İsviçre
 •  Birleşik Krallık

Asya'da 3 ülke:

 •  İsrail
 •  Japonya
 •  Güney Kore

Amerika'da 3 ülke:

 •  Kanada
 •  Şili
 •  Amerika Birleşik Devletleri

Okyanusya'da 2 ülke:

 •  Avustralya
 •  Yeni Zelanda

Kalkınma Yardımları Komitesi üyeleri

Gelişmekte olan ülkelerde kalkınma yardımı ve yoksulluğun azaltılması ile ilgili konuları görüşmek üzere bir araya gelen Kalkınma Yardım Komitesi (DAC) üyesi 29 ülke (28'i Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği üyesi) dünyanın önde gelen yardım sağlayıcı ülkeleridir. Aşağıdaki listedeki Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) üye ülkeleri aynı zamanda Kalkınma Yardım Komitesi (DAC) üyeleridir:

23 ülke tamamen veya kısmen Avrupa'da:

 •  Avusturya
 •  Belçika
 •  Çek Cumhuriyeti
 •  Danimarka
 •  Finlandiya
 •  Fransa
 •  Almanya
 •  Yunanistan
 •  Macaristan
 •  İzlanda
 •  İrlanda
 •  İtalya
 •  Lüksemburg
 •  Hollanda
 •  Norveç
 •  Polonya
 •  Portekiz
 •  Slovakya
 •  Slovenya
 •  ispanya
 •  İsveç
 •   İsviçre
 •  Birleşik Krallık

Asya'da 2 ülke:

 •  Japonya
 •  Güney Kore

Kuzey Amerika'da 2 ülke:

 •  Kanada
 •  Amerika Birleşik Devletleri

Okyanusya'da 2 ülke:

 •  Avustralya
 •  Yeni Zelanda

Paris Kulübü üyeleri

Borçlu ülkeler tarafından yaşanan ödeme zorluklarına koordine etmek ve sürdürülebilir çözümler bulmak görevini üstlenen alacakları büyük olan ülkeler, Paris Kulübüne (Fransızca: Club de Paris) bağlı 22 daimi üye durumundadırlar.

15 ülke tamamen veya kısmen Avrupa'da:

 •  Avusturya
 •  Belçika
 •  Danimarka
 •  Finlandiya
 •  Fransa
 •  Almanya
 •  İrlanda
 •  İtalya
 •  Hollanda
 •  Norveç
 •  Rusya
 •  ispanya
 •  İsveç
 •   İsviçre
 •  Birleşik Krallık

Asya'da 3 ülke:

 •  İsrail
 •  Japonya
 •  Güney Kore

Amerika'da 3 ülke:

 •  Brezilya
 •  Kanada
 •  Amerika Birleşik Devletleri

Okyanusya'da 1 ülke:

 •  Avustralya