23 July 2021, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Gayri Safi Milli Hasıla

İçindekiler
  1. Gayri safi milli hasıla nedir?
  2. GSMH'nın kullanımı

Gayri safi milli hasıla nedir?

Gayri safi milli hasıla (GSMH), bir ülkenin vatandaşları tarafından sağlanan emek ve mülkiyetle bir yıl içinde üretilen tüm ürün ve hizmetlerin piyasa değeridir. Üretimin coğrafi konumuna dayalı olarak tanımlanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH)'nın aksine, GSMH mülkiyet sahibini temel alarak tahsis edilen üretimi belirtir. Aslında, geliri mülkiyet ve ikametgaha göre hesaplar ve bu nedenle adı da daha az belirsiz olan gayri safi milli gelirdir.

GSMH, GSYH'ye vatandaşların yurt dışı yatırımlarından elde edilen gelirin eklenip yabancı yatırımcıların yurt içinde yaptıkları yatırımlardan elde edilen gelirin çıkarılmasıyla elde edilen ekonomik bir istatistiktir. 

GSMH, teknik zanaatin nitel iyileştirmelerini (örneğin, bilgisayarın işlemci hızını arttırmak) ve mallardaki niceliksel artışı (örneğin, üretilen bilgisayar sayısını) ayırmaz ve her ikisinin de bir "ekonomik büyüme" biçimi olduğunu düşünür.

Bir ülkenin sermayesi veya emek kaynaklarının ülke sınırları dışında çalıştığı veya yabancı bir firmanın kendi topraklarında faaliyet gösterdiği durumlarda GSYH ve GSMH, toplam çıktı için farklı ölçümler getirebilir. Örneğin 2009'da ABD, GSYİH'sını 14.119 trilyon, GSMH'sını 14.265 trilyon olarak hesapladı.

Gayri safi milli gelir, uluslararası istatistiklerde kademeli olarak Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yerine geçti. Kavramsal olarak özdeş olmakla birlikte, kesin hesaplama yöntemi ad değişikliği ile birlikte değişiklik gösterir.

GSMH'nın kullanımı

Birleşik Devletler, GSMH'yi, GSYİH'yi kullanmaya başladığı 1991 yılına kadar toplam ekonomik faaliyete ilişkin birincil ölçüm olarak kullandı. Geçiş sürecinde, Ekonomik Analiz Bürosu, GSYİH'nın Birleşik Devletler'deki diğer ekonomik faaliyet ölçümlerini karşılaştırmayı kolaylaştırdığını belirtti  ve "neredeyse tüm diğer ülkeler zaten GSYH'yi üretimlerinin temel ölçütü olarak kabul ettiler" dedi. Çoğu ekonomist, anlamlı bir GSMH'nın veya GSYİH'nin, bir ülkenin ekonomik refahının bir ölçütü olup olmadığını sorguladı; çünkü bu ölçümler çoğu ücretsiz işi saymıyor ve verimli olmayan ya da aslında yıkıcı bir çok ekonomik faaliyeti hesaba katmıyor.