02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Flora

İçindekiler
  1. Flora kelimesinin anlamı
  2. Flora sınıflandırmaları
  3. Floranın belgelendirilmesi
  4. Flora Resimleri

Flora, belirli bir bölgede veya zamanda, genellikle doğal olarak oluşan bitki yaşamıdır. Hayvan yaşamına karşılık gelen terim faunadır. Flora, fauna ve mantar gibi diğer yaşam biçimleri topluca biyotik olarak adlandırılır. Bazen bakteriler ve mantarlar, bağırsak florası veya cilt florası terimlerinde olduğu gibi flora olarak da adlandırılırlar.

Flora kelimesinin anlamı

"Flora" kelimesi, Roma mitolojisinde bitkiler, çiçekler ve doğurganlık tanrıçası Flora'nın Latince isminden gelir.

Vejetasyon (bir toplumun genel görünüşü) ve flora arasındaki (bir topluluğun taksonomik kompozisyonu) ayrımı, önce Jules Thurmann (1849) tarafından yapılmıştır. Bundan önce, her iki terim aynı anlamda kullanılıyordu.

Flora sınıflandırmaları

Bitkiler bölgeye (floristik bölgeler), dönemlere, özel çevreye veya iklime göre flora olarak gruplandırılır. Bölgeler, dağ ve düzlük gibi coğrafi farklı yaşam alanları olabilir. Floralar, fosil florasında olduğu gibi, tarihi bir çağın bitki ömrü anlamına gelebilir. Son olarak, floralar özel ortamlarla bölünebilir:

Yerli flora. Bir bölgenin yerli ve oraya özgü bitki örtüsü.

Tarım ve bahçe bitkileri (bahçe florası). İnsanlar tarafından bilinçli olarak yetiştirilen bitkilerdir.

Ot florası. Geleneksel olarak bu sınıflandırma, istenmeyen olarak kabul edilen bitkilere uygulanmış ve onları kontrol altına alma veya yok etme için çalışılmıştır. Bugün, atıf türü, istilacı türler (yabani ot olabilir ya da olmayabilir) ve tarımsal açıdan istenmeyen yerli ve otsuz türler olmak üzere,bu atama üç farklı türde bitki içerdiğinden , bitki yaşamının sınıflandırması olarak daha nadir kullanılmaktadır. Daha önce yabani otlar olarak kabul edilen birçok yerli bitkinin, çeşitli ekosistemler için faydalı veya gerekli olduğu gösterilmiştir.

Floranın belgelendirilmesi

Belli bir alanın veya zaman diliminin florası, "flora" olarak da bilinen bir yayımla belgelendirilebilir (genellikle kafa karışıklığına sebep olabileceğinden iki anlamın ayırt edilmesi için "Flora" olarak büyük harf kullanılır). Floralar herhangi bir etkinlik için özel botanik bilgisi gerektirebilir. Geleneksel olarak kitapları vardır, ancak bazıları şimdi CD-ROM'da veya web sitelerinde yayınlanmaktadır.

Polonya Cizvit Michał Boym'a ait Flora Sinensis'in bu bölgedeki bitki dünyasını kapsayan ve "Flora" ismini kullandığı ilk kitap olduğu söyleniyor. Bununla birlikte, kitabın adı Flora olsa da, kitap sadece bitkileri değil, aynı zamanda bölgenin bazı hayvanlarını da ele almıştır.

Yayınlanmış bir flora genellikle teşhis anahtarları içerir. Genellikle bunlar, kullanıcıya bir bitkiyi tekrar tekrar incelemesini ve bitki için en iyi uygulanan iki alternatiften hangisine karar vermesi gerektiğini öneren iki yönlü (dikotom) anahtarlardır.

Flora Resimleri