02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Fauna

İçindekiler
  1. Fauna'nın Alt Bölümleri
  2. Bilimsel Eserler
  3. Fauna Resimleri
Fauna

Bir bölgede veya belirli bir zamanda yaşayan hayvanların oluşturduğu topluluğa fauna adı verilir. Bitkiler için karşılık gelen terim flora'dır. Flora, fauna ve mantarlar gibi diğer yaşam biçimleri topluca biyotik olarak adlandırılır. Zooloji uzmanları ve paleontologlar, belirli bir zaman ya da yerde bulunan tipik bir hayvan topluluğuna atıfta bulunmak için fauna kelimesini kullanırlar. Örneğin "Sonoran Çölü faunası" veya "Burgess Shale faunası" gibi. Paleontologlar bazen "faunal evre" sözcüğünü benzer fosilleri içeren bir dizi kayaya atıfta bulunmak içinde kullanırlar.

Fauna İsminin Kökeni

Fauna adı, Roma'da ormanın ruhları adı verilen, toprak ve doğurganlığı simgeleyen Faunus ve Fauns isimlerinden geliyor. Her üç sözcük Yunan tanrısı Pan'ın adının kökeni ve panis ise fauna'nın Yunan eşdeğeridir. Terim, ilk olarak İsveç'li bilim adamı Carl Linnaeus'un 1745 tarihli "Fauna Suecica" adlı eserinde kullanılmıştır.

Fauna'nın Alt Bölümleri

Cryofauna

Cryofauna, buzda yaşayan veya buzul bölgeye çok yakın olan hayvanlardır.

Kriptofauna

Kriptofauna, korunan veya gizlenmiş mikro habitatlarda bulunan faunalardır.

Infauna

Infauna, bir su kütlesinin altındaki alt katmanında, özellikle en alt okyanusal çökellerde yaşayan bentik organizmalardır. Bakteri ve mikroalgler, alt çöküntü aralıklarında da yaşayabilir. Genel olarak infaunal hayvanlar, artan su derinliği ve kıyıdan uzaklaştıkça giderek daha küçük ve daha az miktarda bulunurken, bakteriler bol miktarda sabitlik gösterir. Çatlaklar arasındaki deniz suyunun bir mililitresinde yaklaşık bir milyon hücre bulunur.

Epifauna

Epibenthos olarak da adlandırılan Epifauna, alt zemin üzerinde yaşayan su canlılarıdır. Yani deniz tabanındaki tortu yüzeyi üzerinde yaşayan bentik faunadır.

Macrofauna

Macrofauna, 0,5 mm'lik bir elek üzerinde tutulmuş olan bentik veya toprak organizmalarıdır. Derin denizde yapılan çalışmalar makrofauna'yı, taksonların birçoğunun küçüklüğünü hesaba katmak için 0,3 mm'lik bir elek üzerinde tutulan hayvanlar olarak tanımlar.

Megafauna

Megafauna, belirli bir bölgenin veya zamanın büyük hayvanlarıdır. Örneğin, Avustralya megafaunası gibi.

Meiofauna

Meiofauna hem deniz hem de tatlı su ortamlarında yaşayan küçük bentik omurgasızlardır. Meiofauna terimi, bir grup organizmayı boyutlarına göre esnek olarak tanımlamaktadır. Mikrofauna'dan daha büyük fakat makrofauna'dan daha küçüktür. Taksonomik bir gruplama değildir. Meiofauna nemli kumların arasında bulunur.

Uygulamada bunlar, 0,5 ile1 mm'lik bir ağ üzerinden yaralanmadan geçebilen ancak 30-45 μm'lik bir örgüyle korunacak olan hayvanlardır. Ancak kesin boyutlar araştırmacıdan araştırmacıya değişebilir. Sınıflandırmada bir organizmanın 1 mm'lik bir örgüden geçip geçmediğine ve canlı olup olmadığına da bakılır.

Mesofauna

Mesofauna, artropodlar (eklem bacaklılar) veya nematodlar (yuvarlak solucanlar) gibi makroskopik toprak omurgasızlarıdır. Mezofauna çok çeşitlidir. Sadece sıçrar kuyruklular (Collembola) göz önüne alındığında, 1998 yılından günümüze yaklaşık 6.500 tür tespit edilmiştir.

Microfauna

Microfauna mikroskopik veya çok küçük hayvanlardır. Protozoonlar (tek hücreli organizmalar) ve rotiferler bunlara örnektir.

Diğer Faunalar

Diğer terimler arasında "kuş faunası" anlamına gelen avifauna ve "balık faunası" anlamına gelen piscifauna da bulunur.

Bilimsel Eserler

Klasik faunalar

İsveçli biyolog Carolus Linnaeus'un 1746'da yayımladığı "Fauna Suecica" adlı eseri. 

Fauna Resimleri