02 June 2023, Friday
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Ekosistem

Bir ekosistem, canlı organizmalar topluluğunun yaşadıkları çevrenin canlı olmayan bileşenleri (hava, su ve mineral toprak gibi şeyler) ile bağlantılı olarak oluşturduğu sistemdir. Bu canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) bileşenler, besin döngüleri ve enerji akışı vasıtasıyla birbirine bağlı olarak kabul edilir. Ekosistemler, organizmalar arasındaki etkileşim ile bu organizmalar ve çevreleri arasındaki bağı tanımladığı için, herhangi bir boyutta olabilir, ancak genellikle belirli ve sınırlı alanları kapsar (bazı bilim adamlarına göre tüm gezegen bir ekosistemdir).