02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Dinsizlik

İçindekiler
  1. İnsan hakları
  2. Mezhep farkı gözetmeyen
  3. Demografik bilgiler
  4. Ülkelerin ateist oranları

Dinsizlik, dine karşı yokluk, önemsememe, reddetme veya karşıtlıktır.

Dinsizlik, dini inanışları reddetme olarak ele alındığında, ateizm, agnostisizm, deizm, dine karşıtlık, materyalizm ve seküler hümanizm'in tamamını kapsar. Dini inancın yokluğu olarak nitelendirildiğinde, "ruhsal fakat dinsel olmayan"(SBRN), pandeizm, ignostisizm, nonteizm, panentezizm ve serbest düşünce gibi akımlar dahil edilebilir. Dine karşı kayıtsızlık olarak tanımlandığında, tanrı umursamazlık olarak ta aktarılır. Dine düşmanlık olarak karakterize edildiğinde, antiteizm, din-karşıtlığı ve tanrıdan nefreti kapsar.

Dinsizlik, karşı tanımı yapılan dini bağlama bağlı olarak teizmin bazı biçimlerini içerebilir; Örneğin, 18. yüzyıl Avrupa'sında, dinsizliğin özü deizmdir. Pew Araştırma Merkezi araştırmasına göre, dinsizlik geçici olarak artmasına rağmen, üreme oranları ve yaşlanmanın daha düşük olmasından ötürü  2050 yılına kadar önemli ölçüde azalma olacaktır.

İnsan hakları

1993'te Birleşmiş Milletlerin insan hakları komitesi Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 18. maddesinin "herhangi bir dini ya da inancı paylaşma hakkı yanında, teistik, teorik ve ateist inançları koruduğunu" beyan etti. Komite ayrıca, "bir dine veya inanca sahip olma veya benimseme özgürlüğünü, bir din veya inanç seçme özgürlüğünü, mevcut dini veya inancını bir diğeri ile değiştirme veya ateist görüşleri benimseme hakkına herkes sahiptir." ifadesini kullandı. Sözleşmeyi imzalayan taraflar, inançlarını geri çevirmek veya dönüştürmek için "inanları veya inanmayanları zorlamak için fiziksel güç tehdidi veya cezai yaptırım kullanmayı' yasaklamıştır.

Çoğu batılı demokrasi inanç özgürlüğünü koruma altına alır ve herhangi bir dini incelemeyi ve inanmamayı düşünce özgürlüğü sayar.

Çin Halk Cumhuriyeti Anayasasının (1982 yazılmış) 36 maddesi bir kaç belirsiz istisna dışında açıkça dinsizliğe izin vermiştir; "Hiçbir devlet organı, kamu kurumu veya belirli kişilerin vatandaşları inanmaya ve inanmamaya zorlayamazlar.'Her hangi bir dine inanan veya inanmayan vatandaşlara karşı ayrımcılık yapılamaz.' Ayrıca 1978 yılında yapılan anayasanın 46 maddesi  "Dine inanma inanmama ve ateizm propagandası yapma özgürlüğüne sahiptirler." ifadeleri açıkça kullanılır.

Mezhep farkı gözetmeyen

Mezhep farkı gözetmeyen bir kişi veya kuruluş, belirli ve spesifik bir dinin mezhebiyle sınıflandırılamazlar. Bu ifadeyi, Jainizm, Bahai İnancı, Zerdüştlük, Üniteryan Evrenselcilik, Paganizm, Hıristiyanlık, İslam, Yahudilik, Hinduizm, Budizm ve Wicca gibi çeşitli inançlar kendi bağlamlarında kullanılmışlardır.Dinsel mezheplere karşıtlık içinde duruluyor.

Demografik bilgiler

Aşağıda listelenen 11 ülkenin ekseriyeti dinsiz olmasına rağmen, bu ülkelerin herhangi bir dinsel gruba ait olmadığı anlamına gelmemektedir.Örneğin, İsveç nüfusunun % 67.5'i Lutheran Hristiyan Kilisesi'ne aitken, Arnavutların % 58.7'si kendilerini Müslüman ilan etmektedir.Ayrıca İskandinav ülkeleri Avrupa'da ki en yüksek dinsiz ve ateist oranına sahip olsalar da, bu ülkelerdeki yaşayan ateistlerin % 47'si halen ulusal kiliselerin üyesidirler.

Pew'in 2015 yılında din ve dinsizlik ile ilgili küresel tasarısına göre 2010 ve 2050 yılları arasında dinsiz olanların sayısı bazı sıçrayışlar gösterecek ardından küresel doğurganlık oranındaki düşüklük nedeniyle 2050 yıllarında tekrardan bir düşüş yaşanacaktır.Sosyolog Phil Zuckerman'ın ateizm üzerindeki küresel ölçekte araştırmalarına göre, dünyadaki dinsiz ülkelerdeki düşük doğum oranı nedeniyle küresel ateizm nüfusunun düşüşe geçeceğini ve dindar ülkelerdeki yüksek doğum oranının da yükselişe geçeceğini belirlemiştir.

Anketler

Pew Araştırma şirketinin 2012 yılında 230 ülke ve bölgeyi kapsayan araştırma sonuçlarına göre dünya nüfüsunun %16'sı bir dine bağlı değil %84'ü ise bir dine mensuptur.Bu konuda Gallup International tarafından yürütülmüş diğer anketler; 2012 yılında 57 ülkeyi kapsayan sonuçlara göre dünya nüfusunun %59'ü kendini inançlı olarak tanımlarken, %23'ü dinsiz, %13'ü 'ikna olmuş ateist' olarak tanımlamıştır ve ayrıca 2005 yılındaki 39 ülkenin ortalamasıyla kıyaslandığında kendini inançlı olarak tanımlayanlarda %9'luk bir düşüş yaşanmıştır.

Dinsiz olmak kesin bir şekilde ateist veya agnostik olmakla eşdeğer değildir.Pew Araştırma Şirketinin 2012 yılında küresel ölçekteki araştırmasına göre; dinsiz olanların aslında bir çok dinsel inanca sahip olduklarını not etmiştir.Örneğin Amerika da ki dinsiz yetişkinlerin 68% Fransa da ki dinsiz yetişkinlerin %30'u Çin de ki dinsiz yetişkinlerin %7'si 'tanrı inancı ve yüksek gücü' paylaştıkları gözlemlendi.Küresel ölçekteki dinsiz nüfusun %76'ı Asya ve Pasifikte ikamet etmekte, geri kalan kısmı ise 12%'si Avrupa da %5 Kuzey Amerika da %4'ü Latin Amerika ve Karayipler de %2'si Sahra Altı Afrika da ve %1 den az kısmı ise Orta doğu ve Kuzey Afrika da yaşıyor.

Ülkelerin ateist oranları

Aşağıdaki tablo, bir ülke nüfusunun dinsiz olanlarının yüzdesini en yüksekten en düşüğe doğru sıralar.

ÜlkeDinsiz  nüfus yüzdesiSıralama
Estonya70,41
Hollanda682
Çek Cumhuriyeti67,83
Vietnam634
Danimarka615
İsveç546
Arnavutluk527
Japonya528
Azerbeycan519
Çin50,510
Uruguay4711
Fransa4412
Küba4413
Rusya43,814
Belarus43,515
Güney Kore4316
Finlandiya42,917
Macaristan42,618
İzlanda4219
Yeni Zelanda41,920
Letonya40,621
Birleşik Krallık37,922
Belçika35,423
Almanya21-3424
Lüksemburg29,925
Slovenya29,926
Şili25,027
İsviçre23,928
Kanada23,929
İspanya23,330
Slovakya23,131
ABD22,832
Avustralya29,633
Botsvana20.634
Litvanya19,435
El Salvador18,636
Singapur17-18,537
İtalya17,838
Ukrayna16,339
Arjantin16,040
Nikaragua15,741
Belize15,642
Güney Afrika15,143
Hırvatistan13,244
Guatemala12,545
Avusturya12,246
Portekiz11,447
Kosta Rika11,348
Porto Riko11,149
Bulgaristan11,150
Filipinler10,951
Honduras9,052
Brezilya853
İngiltere7,954
İrlanda755
Meksika756
Hindistan6,657
Venezuela658
Sırbistan5,859
Peru4,760
Polonya4,661
Yunanistan4,062
Panama3,063
Türkiye2,564
Romanya2,465
Tanzanya1,766
Malta1,367
İran1,168
Uganda1,169
Nijerya0,770
Tayland0,2771
Bangladeş0,172