03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Devlet Üniversitesi

İçindekiler
 1. Devlet üniversitesi ne demek?
 2. Afrika'da devlet üniversiteleri
 3. Asya'da devlet üniversiteleri
 4. Avrupa'da devlet üniversiteleri
 5. Kuzey Amerika'da devlet üniversiteleri
 6. Okyanusya'da devlet üniversiteleri
 7. Güney ve Orta Amerika'da devlet üniversiteleri

Devlet üniversitesi ne demek?

Devlet üniversitesi, özel üniversitelerden ziyade ağırlıklı olarak devlet tarafından ulusal veya yerel bir hükumet tarafından finanse edilen üniversitedir. Bir üniversitenin devlet üniversitesi olup olmadığı, verilen eğitim düzenine göre, ülkeler (veya bölgeler) arası farklılıklar gösterir.

Afrika'da devlet üniversiteleri

Mısır devlet üniversiteleri

Mısır'da, El-Azhar Üniversitesi, M.S 975 yılında dünyadaki ikinci en eski üniversite olarak açıldı. Ardından Kahire Üniversitesi (1908), İskenderiye Üniversitesi (1912), Asyut Üniversitesi (1928), Ain Shams Üniversitesi (1957), Helvan Üniversitesi (1959), Beni Süveyf Üniversitesi (1963), Benha Üniversitesi (1965), Zagazig Üniversitesi (1978) ve Süveyş Kanal Üniversitesi (1989) gibi birçok üniversite, 20. yüzyılda devlet üniversiteleri olarak açıldı ve bu üniversitelerdeki eğitim ücretleri tamamen hükumetin finansal desteği ile karşılandı.

Nijerya devlet üniversiteleri

Nijerya'da devlet üniversiteleri hem federal hükumet hem de eyalet hükumetleri tarafından kurulabilir. Örnekler arasında: Lagos Üniversitesi, Obafemi Awolowo Üniversitesi, İbadan Üniversitesi, Benin Üniversitesi, Nijerya Üniversitesi, Ahmadu Bello Üniversitesi, Abia Devlet Üniversitesi, Abubakar Tafawa Balewa Üniversitesi, Gombe Devlet Üniversitesi, Nnamdi Azikiwe Üniversitesi, Yola Federal Teknoloji Üniversitesi, Maiduguri Üniversitesi, Usmanu Danfodiyo Üniversitesi, Jos Üniversitesi ve Ladoke Akintola Teknoloji Üniversitesi sayılabilir.

Kenya devlet üniversiteleri

Kenya'daki tüm üniversiteler Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimi altındadır. 8-4-4 eğitim sistemini tamamlayan C + (4'lük sisteme göre 2.3 ve üzeri) ya da daha üzeri bir not ortalamasına sahip olan öğrenciler üniversiteye girebilir. Kenya Üniversite ve Kolej Merkezi Yerleştirme Sistemi (KUCCPS) tarafından her yıl belirlenen ölçütleri karşılayan öğrenciler, devlet bursu kazanır ve üniversite veya kolej eğitim masrafları devlet tarafından karşılanır. Ayrıca, Yüksek Öğrenim Kredi Kurulundan düşük faizli bir öğrenim kredisi almaya hak kazanırlar. Yüksek öğretimi tamamladıktan sonra krediyi geri ödemeleri beklenir.

Güney Afrika devlet üniversiteleri

Güney Afrika'da, geleneksel bir üniversite ya da meslek üniversitesi (kuramsal ve mesleki eğitim sağlayan) olarak sınıflandırılan, devlete ait 23 yüksek öğrenim kurumu mevcuttur. Güney Afrika'daki başlıca devlet üniversiteleri arasında, Johannesburg Üniversitesi, Cape Town Üniversitesi, Kuzey Batı Üniversitesi, KwaZulu-Natal Üniversitesi, Pretoria Üniversitesi, Stellenbosch Üniversitesi, Witwatersrand Üniversitesi, Rhodes Üniversitesi ve Güney Afrika Üniversitesi yer alır.

Asya'da devlet üniversiteleri

Brunei devlet üniversiteleri

Brunei'deki ulusal üniversitelerin neredeyse tümü devlet üniversiteleridir. Brunei'deki başlıca üniversiteler şunlardır:

 • Brunei Darussalam Üniversitesi
 • Brunei Teknoloji Üniversitesi 
 • Sultan Şerif Ali İslam Üniversitesi 

Bangladeş devlet üniversiteleri

Bangladeş'te 40 devlet üniversitesi bulunur. Üniversite Hibe Komisyonu, Bangladeş'teki tüm devlet üniversitelerinin yönetim organıdır. Üniversiteler hükumete doğrudan değil, üniversite hibe komisyonu aracılığı ile bağlıdır.

Yakın geçmişteki birçok özel üniversite 1992 Özel Üniversitesi Yasası uyarınca kurulmuştur.

Çin devlet üniversiteleri

Çin'de, neredeyse tüm üniversiteler ve araştırma enstitüleri devlet kurumlarıdır ve günümüzde, ülkedeki başlıca ve önemli yüksek öğretim kurumlarının tümü devlet tarafından yönetilir.

Devlet üniversiteleri genellikle vilayet idareleri tarafından yönetilir; belediye yönetimlerinin üniversiteleri yönettiği durumlar da vardır. Bazı kamu üniversiteleri ulusaldır ve doğrudan merkezi hükumet tarafından yönetilmektedir.

Özel teşebbüslerin finanse ettiği meslek yüksek okulları da üniversite eğitimi vermektedir. Bu tür üniversitelerin çoğu lisans diploması vermemektedir. Devlet üniversitelerinin itibarları genellikle yurt içinde sınırlıdır.

Hong Kong devlet üniversiteleri

Sekiz kurum, Üniversite Hibe Komitesi tarafından finanse edilmektedir. Sahne Sanatları Akademisi de hükumetten fon alır. Hong Kong Açık Eğitim Üniversitesi de bir devlet üniversitesidir, ancak büyük ölçüde kendi kendini finanse etmektedir. Shue Yan Üniversitesi, bir üniversite statüsündeki tek özel kurum olmakla birlikte, üniversite statüsünde olduğu için hükumetten bir miktar finansal destek almaktadır.

Endonezya devlet üniversiteleri

Endonezya'da kamu ve özel eğitim kurumları bulunmaktadır. Hükumet (Araştırma, Teknoloji ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı) her ilde devlet üniversiteleri, enstitüler, lise ve akademileri idare etmektedir. Özel eğitim kurumları, genelde dini kuruluşlar, kamu kuruluşları ve bazı büyük şirketler tarafından desteklenir.

Hindistan devlet üniversiteleri

Hindistan'da, çoğu üniversite ve neredeyse tüm araştırma kurumları devlet kurumudur. Genellikle mühendislik okulları olmak üzere lisans düzeyinde bazı özel eğitim kurumları mevcuttur, ancak bunların büyük çoğunluğu devlet üniversitelerine bağlıdır. Bu özel okulların bazıları kısmen ulusal veya eyalet hükumetleri tarafından desteklenmektedir. Hindistan'da ayrıca, çoğunlukla uzaktan eğitim veren "açık" bir devlet üniversitesi olan Indira Gandhi Ulusal Açık Üniversitesi (IGNOU) bulunmaktadır ve kayıtlı öğrenci sayısı açısından 4 milyondan fazla öğrenciyle dünyanın en büyük üniversitesidir.

İran devlet üniversiteleri

İran'ın saygın üniversitelerinden bazıları devlet kurumudur. Devlet tarafından işletilen üniversiteler oldukça seçkindir. İran'ın en tanınmış özel üniversitesi, tüm ülke genelinde yerleşkeleri olan İslam Azad Üniversitesi'dir.

İsrail devlet üniversiteleri

İsrail'de sekiz resmi üniversite mevcuttur. Buna ek olarak, birkaç düzine kolej ve yüksek öğrenim enstitüsünün yanı sıra, yaklaşık bir düzine yabancı üniversitelerin şubeleri bulunur. Hepsi İsrail Yüksek Öğrenim Kurulu (CHEI) tarafından akademik olarak denetlenir. İsrail'de bir üniversite ile kolej arasındaki temel fark, doktora derecesinin sadece bir üniversiteden alınabileceğidir. Kuramsal olarak, bir kolej, statüsünü üniversiteye yükseltmek için İsrail Yüksek Öğrenim Kuruluna başvurabilir.

Japonya devlet üniversiteleri

Japonya'da, devlet üniversiteleri ulusal olmamakla beraber, valilik ya da belediye gibi yerel yönetimler tarafından yönetilen eğitim kurumlarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'na göre, devlet üniversiteleri bir bölgede yüksek öğrenim için bir fırsat sağlar ve bölgedeki yerel topluluklar için entelektüel ve kültürel temelin merkezinde yer alır, üniversitelerin bölgenin kültürel kalkınması için sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan katkıda bulunması beklenir; bu durum araştırma odaklı devlet üniversitelerine tezat oluşturur.

2010 yılı itibariyle, 86 devlet üniversitesi ve 597 özel üniversitesine kıyasla, 95 kamu üniversitesi mevcuttu ve bu kurumlarda eğitim gören öğrenci sayısı 127.872 idi. Devlet üniversitelerinin sayısı son yıllarda hızla arttı; 1980'de sadece 34 kamu üniversitesi var iken 1993'te sayı 46 idi. Temmuz 2003'te, Yerel Bağımsız İdari Kurumlar Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren, devlet üniversiteleri tüzel kimliğe kavuştu. 2007 mali yılı için devlet üniversitelerindeki ortalama eğitim ücreti 536.238 Yen, ortalama giriş ücreti 399.351 Yen ve ortalama başvuru ücreti 17.095 Yen idi.

Kırgızistan devlet üniversiteleri

Kırgızistan'daki devlet üniversitesi olan Manas Üniversitesi, ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimini veren kamuya açık yüksek öğrenim kurumudur.

Makao devlet üniversitesi

Makao Üniversitesi, Makao'daki tek devlet üniversitesidir. Ayrıca, Makao Politeknik Enstitüsü ve Turizm Araştırmaları Enstitüsü, lisans eğitimi sağlayan halk eğitim enstitüsüdür.

Malezya devlet üniversiteleri

Malezya'da devlet tarafından finanse edilen ancak kendi kendini yöneten kurumlar olarak faaliyet gösteren 20 devlet üniversitesi bulunmaktadır.

Nepal devlet üniversiteleri

Tribhuvan Üniversitesi, Nepal'in ilk devlet üniversitesidir. Üniversite hem yurt dışında hem de Nepal'de oldukça tanınmıştır ve çok çeşitli akademik bilim dallarında çeşitli programlar yürütmektedir. Altı farklı fakültede faaliyet göstermektedir ve ayrıca ülke genelindeki çeşitli kolejler üniversiteye bağlıdır. Katmandu Üniversitesi de Nepal'de 1991 yılında devlet tarafından kurulan bir üniversitedir. Yüksek eğitim ücretleri ve tek bir kişi tarafından yönetilmesi nedeniyle birçok kişi bu üniversitenin özel bir üniversite olduğunu düşünmektedir ancak özel değildir. Üniversite, özellikle bilim ve teknoloji alanında, farklı fakültelerde yeni ve revaçta olan alanlarda eğitim sunmaktadır.

Pakistan devlet üniversiteleri

Pakistan'da üniversiteler, kısmen Pakistan Yüksek Öğretim Komisyonu (daha önceleri Pakistan Üniversite Hibeleri Komisyonu olarak biliniyordu) tarafından denetlenir ve rehberlik hizmetleri alır. Pakistan'da yaklaşık 107 devlet üniversitesi ve 76 özel üniversite mevcuttur. En büyük devlet üniversitesi Pencap Üniversitesidir ve arkasından Karaçi Üniversitesi gelir.

Filipinler devlet üniversiteleri

Özellikle Filipinler Üniversitesi olmak üzere, Filipinler'deki üniversiteler ve kolejler Yüksek Öğretim Komisyonu tarafından kontrol edilir ve yönetilir. Ülkede, devlet tarafından yönetilen, 500'den fazla yüksek öğretim kurumu arasında; uydu yerleşkeleri dahil 436 devlet üniversitesi ve koleji, 31 yerel kolej ve üniversite ve bir avuç topluluk üniversitesi bulunmaktadır. 2008 yılında 9500 sayılı Cumhuriyet Yasası ile Filipin Üniversitesi, diğer bütün devlet üniversitelerinden ve kolejlerinden ayırt edilebilmesi için Ulusal Üniversite statüsüne getirilmiştir.

Filipinler'in yanı sıra, takımadalarda da diğer önemli devlet üniversiteleri ve kolejleri de mevcuttur. Bu üniversiteler arasında, Filipinler Politeknik Üniversitesi, Filipinler Teknolojik Üniversitesi, Filipinler Öğretmen Yetiştirme Üniversitesi ve Mindanao Eyalet Üniversitesi yer alır.

2008 yılında devlet üniversitelerinin ve kolejlerinin bütçesi 26,2 milyar Filipinler Pezosu idi ve bu bütçenin 19,4 milyar Filipinler Pezosu doğrudan devlet tarafından karşılandı.

Sri Lanka devlet üniversiteleri

Sri Lanka'daki üniversitelerin sadece 15 tanesi devlet üniversitesidir (www.ugc.ac.lk) ve çoğu Üniversite Hibeleri Komisyonu aracılığı ile lisans eğitimi ve personel ataması için devlet tarafından finanse edilir. Dolayısıyla bu üniversiteler bağımsız kurumlar değildir. Fakat son yıllarda devlet eğitimi özelleştirmeyi desteklemektedir. Günümüzde ada genelindeki birçok kurum ve hatta küçük dersliklerde faaliyet gösteren çok sayıda özel kurs, diploma vermekte ve üniversite olduklarını iddia etmektedir. Ücret ve eğitim standartlarını düzenleyen bir devlet organı bulunmamaktadır.

Suriye

 • Şam Üniversitesi
 • Halep Üniversitesi 
 • Tishreen Üniversitesi 
 • Al-Baath Üniversitesi 
 • Hama Üniversitesi 
 • Al-Furat Üniversitesi 
 • Suriye Sanal Üniversitesi 
 • Tiyatro Sanatları Yüksek Enstitüsü 
 • Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Yüksek Enstitüsü 

Tayvan devlet üniversiteleri

Tayvan'da 150'den fazla üniversite bulunur, üçte ikisi 1980'lerden sonra kurulmuştur ve sadece üçte biri devlet üniversitesidir. Devlet üniversitelerindeki öğrenim ücretleri, özel üniversitelerin öğrenim ücretlerinin yarısından azdır, çünkü Tayvan hükumeti devlet üniversitelerine daha fazla kaynak ayırmaktadır. Buna ek olarak, Tayvan'da 1980'den önce kurulan 10 devlet üniversitesi daha saygın ve itibarlıdır ve en üst düzey okulların çoğunluğu devlet üniversitesidir. Bu nedenle, çoğu öğrenci yüksek öğretim için devlet üniversitelerini seçmektedir.

Tayland devlet üniversiteleri

 Tayland'da güncel olarak 24 devlet üniversitesi bulunmaktadır.

19. yüzyılın sonlarında, Tayland'ın merkezi yönetiminde profesyonel iş gücüne olan talep artmıştır. Feodal Tay toplumunu modernize edilmiş bir hale dönüştürmeyi amaçlayan Kral V. Rama'nın bürokratik reformlarının bir sonucu olarak Siyam ortaya çıkmıştır. Kral 1899'da, Kraliyet Sarayının kuzey kapısı yakınlarında Sivil Memurlar Eğitim Okulunu kurdu (Tayca : โรงเรียน สำหรับ ดึหรับ ดึหรับ ดึหรับ วิชา ข้าราชการ ฝ่าย พลเรือน). Okuldan mezun olanlar kraliyet sarayında peyk olurlardı. Kraliyet sarayına peyk olarak atananlar, Siyam bürokrasisine girmek için geleneksel bir yöntem sayılan, Kral ile yakın işbirliğinde yönetim organizasyonunu öğrenirdi. Kraliyet peykleri olarak atananlar, daha sonraları Mahattai Bakanlığında veya diğer devlet bakanlıklarında görev yapardı.

Avrupa'da devlet üniversiteleri

Avrupa Kıtası

 • Avusturya'da üniversitelerin çoğu devlet kurumudur. Öğrenim ücretleri de devlet tarafından düzenlenir ve tüm kamu üniversiteleri için aynıdır. Özellikle tıp olmak üzere bazı araştırma dalları hariç, "Yeterlilik" (Matura) sınavını geçip üniversiteye girmeye hak kazanan her birey, herhangi bir devlet üniversitesine katılma hakkına sahiptir. Özel ihtisas gerektiren dallarda, öğrenciler ya fakülteye başlamadan ya da ilk sene okunan hazırlık sınıfı sonunda yeterlilik sınavından geçmek zorundadır. Özellikle biyoloji, kimya ve fizik gibi bilimsel konularda, fakültedeki ilk yıllarda belirli bir yeterlilik gerektiren zor sınavlar mevcuttur. Öğrenciler seçtikleri müfredata bağlı olarak kendi ders çizelgelerini oluştururlar. Üniversiteler, ortak ders programları ve bireysel olarak düzenlenen müfredatlara katılım için seçenekler sunmaktadır, ancak organizasyon öğrenci bazlıdır ve yönetim üst düzeydir. Özel üniversiteler 1999'dan beri mevcuttur, ancak devlet üniversitelerinden daha kolay olarak kabul edilir ve bu nedenle saygınlık dereceleri daha düşüktür.
 • Danimarka'da hemen hemen tüm üniversiteler devlet kurumudur ve özel üniversitelerden daha fazla saygınlık görmektedirler. Danimarka'da üniversite eğitimi ücretsizdir. 
 • Finlandiya'da tüm üniversiteler devlet kurumudur ve ücretsizdir. 
 • Fransa'da, çoğu yüksek öğretim kurumu (üniversiteler ve grandes écoles) devlet okuludur ve bu kurumlarda çok düşük öğretim ücretleri (yılda yaklaşık € 400 Avro) talep edilmektedir. HEC Yönetim Okulu gibi işletme okulları istisnadır. Yüksek öğrenim yasasının L731-14 sayılı maddesine göre "Özel yüksek öğrenim kurumları hiçbir durumda, üniversite unvanını alamazlar. Ancak Lyon'daki Katolik Üniversitesi gibi birçok özel kuruluş pazarlama açısından "üniversite" ibaresini kullanmaktadır. 
 • Almanya'da, çoğu yüksek öğretim kurumları kamuya açıktır, devlet tarafından işletilmektedir ve tüm profesörler devlet memurlarıdır. Genel olarak, devlet üniversiteleri, özel üniversitelerden daha fazla saygınlık görmektedir. 1972'den 1998'e kadar, devlet üniversiteleri öğretim ücretlerinden muaf idi; ancak o zamandan bu yana bazı eyaletlerde düşük öğrenim ücretleri uygulanmaya başlandı. 
 • Yunanistan'da, tüm üniversiteler kamuya açıktır ve hukuki olarak kurumsal özerkliğe sahiptir ancak pratikte bu özerklik, öğrenci kaydı, akademik işe alma ve finansman gibi konularda bakanlık müdahalelerine maruz kalır. Helenik Açık Üniversite haricinde, Yunan vatandaşları için lisans ve yüksek lisans programları ücretsizdir. Eğitim, devletin anayasal bir sorumluluğu olarak görülmektedir ve özel üniversitelerin kurulması, anayasa ile engellenmektedir. 
 • İtalya'da hemen hemen tüm üniversiteler kamuya açıktır, ancak pratikte, Yunanistan'da olduğu gibi hukuksal olarak kurumsal özerkliğe sahiptir. Fonların çoğunluğu devletten gelir ve bu nedenle öğrenciler, her üniversitenin kararlaştırdığı ve çoğunlukla öğrencinin ailelerin gelir düzeylerine ve öğrencilerin ders ve sınavlardaki performanslarına göre oldukça düşük öğretim ücretleri ödemektedir. Maddi durumu kısıtlı olan başarılı öğrenciler için, hem lisans hem de lisansüstü düzeyde birkaç eğitim bursu sağlanmaktadır. Araştırma dalları için bile ücretler, Avrupa'nın çoğu ülkesine kıyasla ya çok düşüktür ya da tamamıyla ücretsizdir. 
 • Hollanda'da neredeyse tüm üniversiteler kamuya açıktır ve büyük ölçüde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Lisans ve / veya yüksek lisans derecesine kaydolan diğer Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşları ve Hollanda vatandaşları, üniversiteye veya programa bakılmaksızın, yıllık olarak belirlenen eğitim ücretine tabidir. Ücret 2015 yılında 1.951 Avro olarak belirlenmiştir. Avrupa Birliği dışından gelen öğrenciler ve ikinci bir lisans veya yüksek lisans derecesini tamamlamak isteyen öğrenciler, ''yasal eğitim ücreti'' adı altında, devlet tarafından karşılanmayan ek ücretleri ödemek zorundadır. Bu ücretler, yaklaşık 7.000 (nispeten ucuz lisans programları için) ile 30.000 avro (tıp alanında uzmanlık programları için) arasında değişir. Özel üniversiteler de dahil olmak üzere tüm üniversiteler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. 
 • Norveç'te neredeyse tüm üniversiteler devlet tarafından finanse edilmektedir. 
 •  Polonya'da üniversiteler birkaç kategoriye ayrılır: Özel vatandaşlar, toplumlar veya şirketler tarafından işletilen özel üniversiteler ve Parlamento Yasaları tarafından kurulmuş kamu üniversiteleri. Devlet, öğrencilerin tüm öğrenim ücretlerini ve diğer masraflarını öder. Çoğu özel üniversite, öğretim ücretini doğrudan öğrencilerden alır ve bu kurumlar genelde kamu üniversitelerine göre daha düşük saygınlığa sahiptir. 1918'de kurulan II. İoannes Paulus Lublin Katolik Üniversitesi ve Polonya Katolik Piskoposluğu Üniversitesi gibi birkaç özel üniversite ücretsizdir ve tüm masrafları Polonya Hükumeti tarafından karşılamaktadır. 
 • Portekiz'de 13 devlet üniversitesi, bir üniversite enstitüsü ve bir uzaktan eğitim veren üniversite bulunmaktadır. Portekiz'de devlet tarafından işletilen kurumlar tarafından verilen yüksek öğrenim ücretsiz değildir ancak özel üniversitelerin öğrenim ücretlerinden çok daha düşüktür. Yasalara göre, devlet üniversitelerindeki en yüksek öğrenim ücreti 2017 yılı itibariyle yılda € 1063 Avrodur. Devlet üniversiteleri arasında, yüksek rekabet gücü ve ülke çapında saygınlığıyla dikkat çeken, seçkin ve büyük talep gören yüksek öğrenim kurumlarından bazıları yer almaktadır. 
 • İspanya'da toplam 74 üniversite mevcuttur. Çoğu (52), en prestijli olanlar da dahil olmak üzere devlet üniversitesidir ve bağlı oldukları özerk yapı (yani federal devlet) tarafından finanse edilmektedir. Bu nedenle, üniversiteye ayrılan finansman miktarı, üniversitenin hangi İspanyol bölgesinde yer aldığına bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilir. Bununla birlikte, merkezi hükumet, tüm devlet üniversiteleri için yasal olarak birbirine yakın öğrenim ücretleri belirler ve bu ücretler, özel üniversite ücretlerinden çok daha düşüktür. Yasalar çerçevesinde belirlenen en yüksek öğrenim ücreti, 2010 yılı itibarıyla, akademik kredi başına 14,97 avro / yıl olmak üzere, ortalama 60 kredilik tam zamanlı eğitim için yaklaşık 840 avro / yıl idi. Özel üniversitelerdeki öğretim ücretleri ise yılda 18.000 avroya ulaşabilmekte idi. Devlet üniversiteleri devlete aittir, ancak öz yönetim açısından büyük ölçüde bağımsızdırlar; bununla birlikte, mal varlıklarını serbestçe kullanamazlar (başka bir deyişle özel bir şirket gibi alıp satamazlar) ve devletin diğer herhangi bir kamu kurumu gibi İspanyol idare hukukuna tabidirler. Buna karşılık, devlet üniversitesi yöneticileri, öğretim görevlileri ve profesörlere belirli bir görev süresi boyunca memur statüsü verilir; çünkü İspanyol yasalarına göre bir memurun işine ancak olağanüstü durumlarda ve geçerli sebeplerden dolayı son verilebilir. Araştırma fonları, özerk topluluklar ya da merkezi hükumet tarafından tahsis edilebilir. Birinci durumda, finansman miktarı ve koşulları özerk topluluklar arasında farklılıklar gösterebilir. 
 • İsveç'te çoğu üniversite devlet üniversitesidir. İsveç'te eğitim ücretsizdir ve üniversitelerde öğrenim ücreti alınmamaktadır. 

İrlanda devlet üniversiteleri

İrlanda'da neredeyse tüm üniversiteler, teknoloji enstitüleri, eğitim kolejleri ve bazı diğer üçüncü düzey eğitim kurumları devlete bağlıdır ve lisans öğrencilerinin eğitim masrafları devlet tarafından karşılanır. İrlanda Ulusal Koleji gibi birkaç özel yüksek öğrenim kurumu vardır, ancak hiçbiri üniversite statüsüne sahip değildir ve büyük oranda özel ihtisas dallarında eğitim verirler.

Rusya devlet üniversiteleri

Rusya'da yaklaşık 7,5 milyon öğrenci yüzlerce üniversitede eğitim görmekteler.

Türkiye devlet üniversiteleri

2016 akademik yılı itibarı ile Türkiye'de toplam 183 üniversite ve akademi vardı: Bunlardan 118'i Devlet Üniversitesi (beşi teknik üniversite, ikisi teknoloji enstitüsü, biri de güzel sanatlar üniversitesi) idi. Türkiye'de, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yönetilen yüksek öğrenim kurumları giderek daha fazla uluslararası öğrenciyi kabul etmektedir. Mevcut 65 özel vakıf üniversitesinden yedi tanesi iki yıllık ön lisans programı sunmaktadır. Buna ek olarak, "özel" olarak adlandırılan kategoriye dahil olan dört askeri akademi ve bir polis akademisi bulunmaktadır.

Birleşik Krallık devlet üniversiteleri

İngiltere'de, bir kurumun "Üniversite" veya "kolej" olarak adlandırılabilmesi için, 1992 yılında Yüksek Öğrenim Yasası uyarınca kurulan Özel Kurul tarafından onaylanması şarttır. 1992 yılından önce üniversite ve kolej statüsü Kraliyet Tüzüğü veya Parlamento Yasası ile veriliyordu ya da bu terimler eski üniversiteler için geleneksel olarak kullanılıyordu.

Çoğu İngiliz üniversitesi kısmen kamu tarafından finanse edilir ve yönetilir. Hükumet, eğitim ücretlerini, öğrenci finansmanını, öğrenci kredilerini ve komisyonları, araştırma değerlendirmelerini ve müfredatı düzenler. Avrupa ülkelerinin aksine, İngiltere'de üniversiteler devlete ait değildir ve üniversite personeli devlet memuru statüsünde sayılmazlar. İngiltere Yüksek Öğretim Finansman Komisyonu (HEFCE) gibi kurumlardan finansal destek sağlayan eğitim kurumları devlet denetimine tabidir ve prensipte herhangi bir üniversite, yasal olarak İngiltere Yüksek Öğretim Finansman Komisyonundan ayrılabilir. Eylül 2012'den bu yana eğitim ve araştırmalar için sağlanan fon desteği önemli ölçüde azaltılmıştır ve bir araştırmaya göre 2015 yılında devletin eğitim ve araştırmalar için üniversitelere ayırdığı fon, üniversitelerin gelirlerinin sadece %15'ini oluşturacağını göstermiştir. 2014 yılı itibariyle, Londra Üniversitesi Koleji (büyük araştırma üniversitesi, geliri 1 milyar Pound), Durham Üniversitesi (küçük araştırma üniversitesi, geliri 300 milyon Pound) ve Hertfordshire Üniversitesi (öğretim odaklı üniversite, geliri 240 milyon Pound) gibi farklı gelir düzeyindeki üniversiteler için finansman konseyi fonundan ayrılan rakamlar, üniversitelerin gelirlerinin %15-19'unu oluşturmuştur. Bununla birlikte, günümüzde, Birleşik Krallık'ta tam teşekküllü birkaç özel üniversite bulunmaktadır.

İskoçya'da, eğitim görülen ilk üniversite ücretsizdir ve masraflar İskoç hükumeti tarafından karşılanır. Aynı zamanda öğrenciler bir eğitim yılı sonunda herhangi bir para cezası veya ilave ücret ödemeksizin ders ve bölüm değiştirebilir.

Kuzey Amerika'da devlet üniversiteleri

Kanada devlet üniversiteleri

Kanada'da eğitim, her vilayetin anayasal sorumluluğudur. İlk kurulan üniversitelerin çoğu özeldi (örneğin McGill Üniversitesi) ya da kiliseye bağlı mezhepler tarafından kuruldu (örneğin Laval, Saint Mary's, Queen's, Dalhousie, Mount Allison, McMaster ve Ottawa Üniversiteleri), ancak 20. yüzyılda devlet tarafından finanse edilmeye başlandı ve laik eğitim sistemine geçildi. Vilayet idareleri, Toronto Üniversitesi ve diğer üniversiteleri (Alberta, Manitoba vb.), Amerikan devlet üniversitelerinde olduğu gibi Oxbridge modeli üzerine kurdu. Tüm büyük Kanada üniversiteleri günümüzde devlet tarafından finanse edilmektedir, ancak öğrenci kabulü, müfredat ve yönetim açısından kurumsal özerkliğe sahiptir.

U15, ülkenin önde gelen on beş yoğun araştırma üniversinin organizasyonudur. Buna ek olarak, McGill Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki altmış devlet ve özel eğitim kurumu ile birlikte Amerikan Üniversiteler Birliği üyesidir. Kanada'daki özel üniversiteler nispeten yenidir ve çoğunlukla lisans düzeyinde eğitim verirler.

Amerika Birleşik Devletleri devlet üniversiteleri

Birleşik Devletlerde, çoğu devlet üniversitesi, eyalet idareleri tarafından kurulan ve işletilen devlet üniversiteleridir.

Eyalet üniversitelerinde farklı eyaletlerden gelen öğrencilerden daha yüksek ücretler talep edilmektedir. Farlı eyaletlerden gelen öğrencilerden daha yüksek ücretler talep edilmesinin nedeni ise; teorik olarak, aynı eyaletteki öğrenciler ve aileleri ödedikleri vergiler ile eyalete katkıda bulunurken farklı eyaletlerden gelen öğrenciler ve ailelerinin vergi anlamında, mevcut eyalete katkıları yoktur.

Her ABD eyaletinde en az bir devlet üniversitesi bulunur ve en büyük eyaletlerde bu sayı otuzdan fazladır. Bu durumda, 1862 yılında çıkarılan Morrill Arazi Hibe Yasasının kısmen de olsa etkisi vardır. Bu yasayla beraber eğitim ve sanat kurumlarının finansmanı için, her eyalete 30.000 dönüm (12.141 hektar) devlet arazisini satma hakkı tanınmıştır. 1964 Sivil Haklar Yasası, 1965 Yüksek Öğretim Yasası ve 1972 Eğitim İyileştirme yasalarıyla beraber devlet üniversitelerine kadınların, azınlıkların ve düşük gelirli bireylerin katılımı artmıştır.

Devlet üniversiteleri finansal yardımları ağırlıklı olarak bağlı oldukları eyaletlerden alır. Özel ve devlet kurumlarına ait tarihi veriler, devlet kurumlarının özel kurumlara kıyasla daha çok dışarıdan destek aldıklarını ortaya koymaktadır. Son zamanlarda, devlet üniversitelerine verilen eyalet desteğinin azalmasıyla beraber, bir çok kamu üniversitesi özel finansal destek aramaya başlamıştır. Devlet üniversitelerinde eğitim için eyaletlerin sağladığı finansman miktarı, 1974'te 30 milyar dolar iken 2000'de neredeyse 60 milyar dolara çıkarak ikiye katlamıştır. Bu arada, devlet üniversitelerinde öğrenci başına düşen ve eyalet tarafından yapılan ödeneği yüzdesi, 1974'te %78 iken, 2000 yılında % 43'e düşmüştür. Devlet desteğinin azalmasının göstergesi, devlet üniversitelerinde eğitim veren yardımcı öğretim görevlilerinin sayısının giderek artmış olmasıdır. Telafi etmek için, hukuk, işletme ve tıp alanlarındaki bazı mesleki yüksek lisans programları neredeyse tamamen özel finansmana dayanmaktadır.

En eski devlet üniversiteleri, Chapel Hill'de yer alan Kuzey Karolina Üniversitesi, Rutgers Üniversitesi ve Georgia Üniversitesidir. William & Mary Koleji ise, 1693 yılında özel bir üniversite olarak kurulmuş ve sonraları devlet üniversitesine dönüştürülmüştür. Güney Karolina Üniversitesi (1801), sürekli olarak desteklenen en eski devlet üniversitesidir; Ohio Üniversitesi (1804), açılışından beri faaliyette olan en eski devlet üniversitesidir.

Pek çok ABD devlet üniversitesi öğretmen yetiştirme kurumları olarak açılmış ve sonrasında kapsamlı üniversitelere dönüştürülmüştür. Örnekler arasında eski adıyla Kaliforniya Eyaleti Öğretmen Okulunun güney şubesi olan Kaliforniya Üniversitesi (UCLA); başlangıçta Tempe Öğretmen Okulu olarak açılan Arizona Devlet Üniversitesi; daha önce Milwaukee Öğretmen Okulu olan Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi; ve daha önce Güneybatı Missouri Devlet Öğretmenleri Koleji olan Missouri Devlet Üniversitesi yer alır.

ABD Anayasasında hükumetin federal bir üniversite sistemi kurabileceği yönünde bir yetkisi yer almamaktadır; Federal olarak tanınan mevcut devlet üniversiteleri, Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı tarafından idare edilen Amerika Birleşik Devletleri Hizmet akademileri ve askeriye ile ilgili eğitim kurumlarıdır. Buna ek olarak, Washington DC eyaletinde yer alan Georgetown Üniversitesi (1815) federal olarak tanınmış ilk özel üniversitedir ve bu üniversiteyi Columbia vilayetindeki Gallaudet Üniversitesi (1864), Howard Üniversitesi (1867) ve Amerika Üniversitesi (1893) gibi diğer üniversite ve kolejler izler.

Tarihsel olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki saygın üniversitelerin çoğu özeldir ve Sarmaşık Ligi (Ivy  League) olarak bilinen, ABD'nin kuzeydoğusundaki sekiz vakıf üniversitesinin oluşturduğu birlik kayda değerdir. Bununla birlikte, bazı devlet üniversiteleri de son derece saygın ve seçkindir: Richard Moll, bu saygın devlet üniversitelerine Devlet Sarmaşıkları (Public Ivies) adını takmıştır. Özgür Sanatlar Devlet Yüksek Okulları Konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu birçok özgür sanatlar devlet üniversitesi bulunmaktadır.

Meksika devlet üniversiteleri

Meksika'da yer alan Meksika Ulusal Otonom Üniversitesi (Universidad Nacional Autónoma de Mexico) ya da basit adıyla "Ulusal Meksika Üniversitesi" 1910'da kurulmuştur. Ülkenin en büyük üniversitesidir ve lise düzeyi eğitim dahil, 250.000'den fazla öğrenciyle dünyanın en büyük üniversitelerinden biridir. Yüzdesel olarak ülkenin akademik araştırma ve kültürel gelişimine en fazla katkıda bulunur. Aynı zamanda, Instituto Politécnico Nacional gibi önemli kamu kurumları ve federal devlet üniversiteleri de mevcuttur.

Okyanusya'da devlet üniversiteleri

Avustralya devlet üniversiteleri

Avustralya'da 37 devlet üniversitesi ve 3 özel üniversite mevcuttur. Özel üniversiteler Bond Üniversitesi ve Notre Dame Avustralya Üniversitesidir. Adelaide'de kampüsleri bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi (ABD) ve Cranfield Üniversitesi (İngiltere) olmak üzere iki yabancı üniversite bulunmaktadır.

Avustralya'nın devlet üniversitelerinin bir kısmı aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Sekizler Grubunda yer alan bazı üniversiteler, Avustralya'nın en eski ve saygın kamu üniversiteleridir ve Avustralya Ulusal Üniversitesi ve Monash Üniversitesi ile birlikte Queensland, Sidney, Melbourne, Yeni Güney Galler, Adelaide ve Batı Avustralya'daki üniversiteleri içerir. Bu üniversitelerden üçü, 19. yüzyılda kurulmuştur.

Avustralya Teknoloji Ağı üniversiteleri, eski Teknoloji Enstitülerinden oluşarak genişlemiştir ve aralarında RMIT Üniversitesi, Queensland Teknoloji Üniversitesi, Curtin Üniversitesi, Teknoloji Üniversitesi, Sidney ve Güney Avustralya Üniversitesi yer alır. 1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında, dönemin İstihdam, Eğitim ve Öğretim Bakanı John Dawkins'in reformlarının bir sonucu olarak üniversite statüsünü kazanmışlardır.

Yenilikçi Araştırma Üniversitelerinin çoğu, yoğun araştırma enstitülerini temsil eder ve bu enstitülerin çoğu, 1960 ile 1970'lerde kurulmuştur. Aralarında; Gruba Charles Darwin Üniversitesi, Flinders Üniversitesi, Griffith Üniversitesi, James Cook Üniversitesi, La Trobe Üniversitesi, Murdoch Üniversitesi ve Newcastle Üniversitesi yer alır.

Bölgesel Üniversiteler Ağı, altı üniversitenin, Avustralya'nın farklı bölgelerinde ve özellikle eyalet başkentlerinde yer alan yerleşkelerini ve bazı uluslararası yerleşkeleri içerir. Bu grupta yer alan üniversiteler; Central Queensland Üniversitesi, Southern Cross Üniversitesi, Federasyon Üniversitesi, Güney Queensland Üniversitesi, Sunshine Coast Üniversitesi ve New England Üniversitesidir (Avustralya).

Yeni Zelanda devlet üniversiteleri

Yeni Zelanda'da bulunan sekiz üniversitenin tamamı devlet üniversitesidir. Kamu finansmanı araştırma yardımı ile desteklenmektedir. En eskisi Otago Üniversitesi, 1869 yılında Vilayet Yönetmeliği uyarınca kurulmuştur. Yeni Zelanda Üniversitesi, 1870-1961 yılları arasında yetkin olan tek bir üniversite yapılanması idi ve Auckland, Wellington, Christchurch ve Dunedin'de kolejleri bulunuyordu. 1961'de bu üniversiteye bağlı olan kolejler Yeni Zelanda Parlamentosu tarafından Auckland Üniversitesi, Wellington Victoria Üniversitesi, Canterbury Üniversitesi ve Otago Üniversitesi olmak üzere dört bağımsız üniversiteye ayrıldı. Bu değişimle beraber, Hamilton'da, Waikato Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurdu. İki ortak ziraat okulu Massey ve Lincoln, daha sonraları sırasıyla 1963 ve 1990'da üniversitelere dönüştü. Sekizinci üniversite olan Auckland Teknoloji Üniversitesi, 2000 yılında, 1989 Eğitim Yasası uyarınca çıkan konsey kararıyla kurulmuştur.

Güney ve Orta Amerika'da devlet üniversiteleri

Arjantin devlet üniversiteleri

Arjantin'de "Kamu veya Devlet tarafından işletilen Üniversiteler" olarak da adlandırılan Ulusal Üniversiteler, Ulusal Kongre Yasasının yürürlüğe girmesinden sonra açılan üniversitelere atıfta bulunur ve yasanın çıktığı tarihten önce kurulan, Cordoba Ulusal Üniversitesi ve Buenos Aires Üniversitesi gibi örnekler bu tanımın dışında kalır. Kamu Hukuku yasal çerçevesinde tüzel kimlikleri vardır ve işletme fonları, yıllık ulusal bütçe kanununda belirtilen hususlara göre devlet bütçesinden karşılanır.

Devlet üniversitelerinin, Arjantin üniversite sisteminde büyük bir payı vardır. Ülkedeki lisans programlarının %80'inden fazlası devlet üniversitelerinde verilir ve yerleşkeler ulusal sınırlar dahilinde yer alan tüm vilayetlere dağılmıştır. Ülkedeki bilimsel araştırmalarının %50'sinden fazlasını içeren devlet üniversiteleri, ayrıca hem kamu hem de özel sektöre teknik destek sağlamaktadır.

Devlet üniversiteleri tamamen ücretsizdir (eğitim sırasında ücret alınmaz) ve üniversitelerin kütüphanelerindeki kitaplara erişim de ücretsizdir. 

Bununla birlikte, kütüphaneden kitap, çalışma notu, kitap fotokopileri gibi hizmet ve ürünlerin satın alınması ücrete tabidir ve öğrenciler tarafından ödenir. Düşük gelirli öğrenciler için çeşitli burs imkanları bulunmaktadır.

Brezilya devlet üniversiteleri

Brezilya'da federal veya eyalet hükumetleri tarafından finanse edilen birkaç yüz devlet üniversitesi bulunmaktadır ve bu üniversiteler arasında Sao Paulo Üniversitesi ve Campinas Üniversitesi gibi ülkedeki en tanınmış üniversiteler yer alır. Profesörler kamu görevlileri olup, çoğunlukla uluslararası araştırma makalelerinin işe alınmada önemli bir ölçüt olduğu kamuya açık yarışmalarla seçilip işe alınır. Müfredat genellikle hafiftir ve araştırmalar için yeterince zaman ayrılmıştır. Buna karşın, çoğu özel üniversitede, öğretmenlere saat başı ücret verilir ve özel üniversiteler, devlet üniversitelerine kıyasla çok daha az araştırma yapan kar amacı güden işletmelerdir. Bu duruma istisna olan, çoğunlukla dini kuruluşlarla bağlantılı ve özel olmakla beraber kar amacı gütmeyen bazı üniversiteler vardır. Bu üniversiteler arasında, São Paulo Mackenzie Presbiteryen Üniversitesi ve Rio de Janeiro Papalık Katolik Üniversitesi yer alır. Kamu üniversiteleri, Brezilya'daki doktora ve uzmanlık gibi tüm yüksek lisans derecelerinin neredeyse tamamını karşılamaktadır (Portekizce "doutorado" ve "mestrado"). Devlet üniversitelerindeki bu lisansüstü programlar da Brezilya akademik araştırmalarının ana kaynağıdır.

Devlet üniversitelerinde eğitim veya giriş ücreti yoktur (Brezilya Federal Anayasasında belirtilmiştir), ancak harç ve kayıt ücreti alınmadığı için her yıl binlerce başvuru yapılmaktadır ve sadece en iyi öğrenciler giriş sınavında başarılı olup üniversiteye yerleşebilmektedir. Birçok üniversitede, orta öğretim (lise) eğitiminin tamamı devlet tarafından finanse edilen bir okulda tamamlayan öğrencilere, genellikle %50 oranında kontenjan ayrılır. Irksal olarak da kontenjan ayrılır fakat bu kontenjan da özellikle devlet okulundan mezun olan öğrencilere öncelik tanır. Brezilya'nın en büyük federal üniversitesi olan Minas Gerais Federal Üniversitesi (UFMG) gibi bazı üniversiteler, kontenjan ayırmak yerine giriş sınavlarında ek puan vermektedir. Minas Gerais Federal Üniversitesinde, devlet okulundan gelen bir lise öğrencisine, kendisi kabul ettiği takdirde sınav notunun üzerine  %10'luk bir ek puan verilir. Siyahi ya da melez (pardos) ırktan olduklarını beyan eden devlet lisesi öğrencilerine, kabul ettikleri takdirde sınav notunun üzerine %15'lik bir ek puan verilir. Son yıllarda devlet tarafından finanse edilen yüksek öğretim çok gelişmiştir. 2005 yılından bu yana Brezilya Hükumeti, yoksul öğrencilerin özel üniversitelere girebilmelerini sağlamak için sınırlı sayıda öğretim yardımı önermektedir.

Şili devlet üniversiteleri

Şili'de, "geleneksel" olarak adlandırılan eski üniversiteler, 1980'den sonra kurulan üniversitelerden daha saygındır. Bu geleneksel üniversitelerin bazıları kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar olmasına rağmen, Consejo de Rectores (Rektörler Konseyi) adlı bir üst komisyona tabidir. Rektörler Konseyinin, Prueba de Selección Universitaria ya da PSU olarak adlandırılan ve temelde Üniversite Giriş Yetenek Sınavına (SAT) benzer bir sınav sistemi vardır. Devlet üniversiteleri özel üniversitelerden çok daha ucuz olmasına rağmen, ücretsiz eğitim verilmemektedir. BM'nin gelişmiş ülkeler için öngördüğü eğitim harcamalarının GSYİH'nın %7'si olmasına rağmen, Şili'nin eğitime harcadığı oranın yalnızca %4 olması dikkate değer bir gerçektir. Şili'de, özel ve devlet üniversiteleri finansmanının %75'lik bir oranını ailelerden elde edilen katkı payları oluşturur. Şili'deki en saygın üniversiteler; Universidad de Chile devlet üniversitesi, devlet desteği alan Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción ve Universidad Técnica Federico Santa María özel üniversiteleridir. Bu dört üniversite PSU olarak adlandırılan üniversite giriş sınavında en yüksek puan alan öğrencilerin en çok rağbet ettiği ve araştırma konularında en yoğun eğitim gördüğü üniversitelerdir (Liste başı Universidad de Chile üniversitesidir). Geleneksel olmayan üniversiteler çoğunlukla kar amacı güden üniversitelerdir ve birkaç istisna dışında yukarıda belirtilen geleneksel üniversitelerle aynı saygınlığa sahip değildirler.

Kosta Rika devlet üniversiteleri

Kosta Rika'da bulunan, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia, Universidad Técnica Nacional ve Instituto Tecnológico de Costa Rica gibi üniversitelerin hepsi devlet üniversitesidir ve ülke genelindeki en saygın eğitim kurumları arasında yer alırlar. BM sponsorluğundaki Barış Üniversitesi ve INCAE Ticaret Fakültesi (Nikaragua ve Kosta Rika'da yerleşkeleri bulunur) gibi kurumlar da eşit ölçüde saygındır.

Peru devlet üniversiteleri

Peru'da, ulusal (devlet) üniversitelere kabul edilmek için giriş sınavında daha yüksek puanlar almak gerekir. Dört asırlık San Marcos Ulusal Üniversitesi (Mayıs 1551'de kurulan Amerika'nın en eski üniversitesi), ülkedeki en saygın devlet eğitim kurumu olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, Ulusal Tarım Üniversitesi, Ulusal Mühendislik Üniversitesi ve Federico Villarreal Üniversitesi gibi birçok diğer devlet üniversitesi, San Marcos üniversitesinin izinden gitmektedir.