08 June 2023, Thursday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Cilt Kanseri

İçindekiler
 1. Cilt kanseri nedir?
 2. Cilt kanseri türleri
 3. Cilt kanseri belirtileri
 4. Cilt kanseri sebepleri
 5. Cilt kanseri patofizyolojisi
 6. Cilt kanserinden korunma yolları
 7. Cilt kanseri tedavisi
 8. Cilt kanseri ölüm oranı
 9. Cilt kanseri epidemiyolojisi
 10. Cilt Kanseri Resimleri

Cilt kanseri nedir?

Cilt kanseri nedir

Cilt kanserleri deride ortaya çıkan kanserlerdir. Bu kanserler vücudun diğer bölgelerine yayılma veya istila etme yeteneğine sahip olan hücrelerin gelişimine bağlıdır. Bazal hücre cilt kanseri (BBC), skuamöz hücreli cilt kanseri (SCC) ve melanoma olmak üzere cilt kanserlerinin 3 ana çeşidi bulunmaktadır. İlk ikisi daha az yaygın olmakla birlikte melonomasız, cilt kanseri (NMSC) olarak bilinmektedir. Bazal hücreli kanser yavaş büyümekte ve çevresindeki dokulara zarar verebilmektedir. Ama uzak bölgelere yayılma veya ölüm ile sonuçlanma olasılığı bulunmamaktadır. Sık sık cilt yüzeyinde ağrısız bir kabartı olarak görülmektedir ve küçük kan damarları üzerinde parlaklıklar veya ülser ile birlikte bir kabarıklık şeklinde görülebilir. Skuamöz hücreli cilt kanserinin yayılması daha muhtemeldir. Genellikle üzeri pullu bir yumru şeklinde görülmektedir, ama bu yumru ülserin bir formu da olabilir. Melenomlar en agresif çeşittir. İşaretler; büyüklüğü, şekli, rengi değişebilen, düzensiz kenarlara sahip ve birden fazla renkte olan ben, kanama veya kaşıntı içermektedir.

Cilt kanseri ve ultraviyole ışınlar

Vakaların %90'ından fazlası Güneş'ten gelen ultraviyole ışınlara maruz kalınması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu maruz kalma 2 ana tip cilt kanseri riskini de arttırmaktadır. Maruz kalma durumu ozon tabakasının incelmesi sebebiyle kısmen artmıştır. Solaryumlar diğer yaygın ultraviyole ışın kaynakları haline gelmektedir. Çocukluk dönemlerinde melanom ve bazal hücreli kansere maruz kalma özellikle zararlı olabilir. Skuamöz hücreli cilt kanseri için toplam maruz kalma ne zaman meydana geldiğine bakılmaksızın daha önemlidir. Melanomların %20 ila 30'u benlerden gelişmektedir. Açık tenli insanlar, ilaç tedavisi gören veya AIDS/HIV gibi hastalıklar sebebiyle zayıf bağışıklık sistemine sahip insanlar daha büyük risk altındadır. Hastalığın teşhisi biyopsi ile yapılmaktadır.

Melonomsuz cilt kanseri genellikle iyileştirilebilmektedir. Tedavi genellikle cerrahidir, daha az yaygın olarak radyasyon terapisi veya florourasil gibi topikal ilaçları içerebilir. Melanom tedavisi bazı cerrahi birliktelikler, kemoterapi, radyasyon tedavisi ve hedefli terapi içerebilmektedir. Vücutlarının diğer bölümlerine hastalık yayılmış olan insanlarda yaşam kalitesini arttırmak için palyatif bakım uygulanabilir. Kanserler arasında melanom daha fazla hayatta kalma oranlarına sahiptir. Birleşik Krallık'ta hastalığa sahip insanların %86'dan fazlası ve Birleşik Devletler'de %90'dan fazlası 5 yıldan daha fazla hayatta kalmaktadır.

Melanoma cilt kanseri
Göğüste kanser melanoma

Cilt kanseri, en yaygın görülen formdur ve küresel olarak vakaların en az %40'ını oluşturmaktadır. En yaygın tür yılda en az 2-3 milyon insanda görülen melonomsuz cilt kanseridir. İstatistikler iyi tutulmadığından dolayı bu sayılar kabaca bir tahmindir. Melonomsuz cilt kanserlerinin yaklaşık %80'ini bazal hücreli kanserler ve %20'sini skuamöz hücreli kanserler oluşturmaktadır. Bazal hücreli ve skuamöz hücreli cilt kanserleri nadiren ölüm ile sonuçlanmaktadır. Birleşik Devletler'de kansere bağlı tüm ölümlerden %0.1'den daha azını oluşturmaktadır. 2012 yılında küresel olarak 232.000 kişide melanom meydana geldi ve bunların 55.000'i ölümle sonuçlandı. Avustralya ve Yeni Zelanda dünyada en yüksek melanom oranlarına sahiptir. Son 20 ila 40 yılda özellikle Kafkasya'da üç ana cilt kanseri türü daha yaygın hale gelmiştir.

Cilt kanseri türleri

Bazal hücre cilt kanseri (bazal hücreli karsinom- BCC), skuamöz hücreli deri kanseri (skuamöz hücreli karsinom- SCC) ve kötü huylu melanom olmak üzere üç ana cilt kanseri türü bulunmaktadır.

Bazal hücreli karsinomalar cildin güneşe maruz kalan bölgelerinde, özellikle yüzde bulunmaktadır. Nadiren metastaz yaparlar ve nadiren ölüme sebep olurlar. Cerrahi veya radyasyon ile kolaylıkla tedavi edilmektedirler. Skuamöz hücreli cilt kanseri yaygın olarak görülmektedir. Fakat bazal hücreli cilt kanserinden daha az yaygın olarak görülmektedir. BCC'lerden daha az sıklıkla metastaz yapmaktadır. Bağışıklık sistemi baskılanmış ve dudak ve kulağında SCC bulunan insanlarda bile metastaz oranı oldukça düşüktür. Melanom yaygın 3 cilt kanseri çeşidinden en az sıklıkla görülen türdür. Sıklıkla metastaz yaparlar ve yayıldıktan sonra potansiyel olarak ölüme neden olabilirler.

Cilt kanseri türlerinden BCC

Daha az yaygın cilt kanserleri dermatofibrosarkom protoplazmaları, Merkel hücreli karsinom, Kaposi sarkomu, keratoakantom, iğsi hücreli tümörler, yağlı karsinomalar, mikrokistik adneksiyal karsinoma, memede görülen Paget hastalığı, atipik fibroksantom, leiyomiyosarkom ve anjiyosarkomu içermektedir.

UVB radyasyonunun doğrudan DNA hasarına sebep olması sebebiyle oluşan BCC ve SCC, UV imzalı bir mutasyon belirtisi taşımaktadır. Ancak kötü huylu melanoma, UVA radyasyonun dolaylı olarak DNA hasarı oluşturması sonucu oluşmaktadır. Dolaylı DNA hasarına serbest radikaller ve reaktif oksijen türleri sebep olmaktadır. Araştırma, UV'ye 60 dakikalık bir maruz kalma ile birlikte, üç güneş kremi bileşeninin cilde emilmesinin, çok az miktarda ve çok seyrek olarak uygulandığında bile ciltte serbest radikallerin artmasına neden olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte araştırmacılar, daha yeni kremlerin bu spesifik bileşikleri içermediğini ve diğer bileşenlerin kombinasyonunun derinin yüzeyindeki bileşikleri koruma eğilimi gösterdiğini eklemektedir. Ayrıca sık sık yeniden uygulama radikal oluşum riskini azalmaktadır.

Cilt kanseri belirtileri

Farklı cilt kanseri semptom çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar ciltteki iyileşmeyen değişiklikleri, ciltte yara oluşumunu, cildin renksizleşmesini ve var olan benlerin pürüzlü kenarlara sahip olmasını ve genişlemesini içermektedir.

Yüksek çözünürlüklü basal cilt kanser görüntüsü

Bazal hücre cilt kanseri

Bazal hücre cilt kanseri (BCC), baş, boyun veya omuz gibi güneşe maruz kalan bölgelerde yumuşak ve inciye benzer bir kabartı olarak görülmektedir. Bazen küçük kan damarları (telenjiektazi olarak adlandırılır) tümör içinde görülebilir. Tümörün merkezinde kanama ve pıhtılaşma sıklıkla gerçekleşmektedir ve genellikle iyileşmeyen bir yara ile karıştırılabilir. Bu tür cilt kanseri en az ölümcül olan türdür ve uygun tedavi ile yara izi kalmaksızın ortadan kaldırılabilir. 

Skuamöz hücreli deri kanseri

Sküamoz hücreli cilt kanseri (SCC), güneşe maruz kalan bölgelerde genellikle kırmızı, kalın bir yükselti olarak görülmektedir. Bazıları sağlam nodüller ve kubbe şekilli keratoakantom şeklindedir. Ülser ve kanama oluşturabilir. SCC tedavi edilmez ise gelişip büyük bir kütle haline gelebilir. Skuamöz hücreli, en yaygın ikinci cilt kanseridir. Melanom kadar tehlikeli değildir fakat ciddiye alınmalıdır.

Çap değişimli melanoma kanseri semptomu

Melanom

Çoğu melanom kahverengiden siyaha kadar çeşitli renklerden oluşmaktadır. Az sayıda melanom pembe, kırmızı veya et rengi olabilir. Bu tip melanomlara amelanotik melanom denilmektedir ve daha agresif olma eğilimindedir. Kötü huylu melanom belirtileri benin boyut, şekil, renk veya yüksekliğine göre değişmektedir. Yeni benin görünümündeki diğer işaretler, yetişkinlikte veya ağrı sırasında kaşınma, ülser oluşumu ve kızarıklık veya kanama şeklindedir. Çoğunlukla kullanılan bir hafıza yöntemi olan "ABCDE": "asimetrik" için A, sınırlar için "B" ( düzensiz Maine Kıyısı işareti), renk için "C" (alacalı), çap için "D" ( 6 mm'den daha büyük- kurşun kalem silgisi boyutunda) ve "gelişme" için E şeklindedir.

Diğer cilt kanseri semptomları

Merkel hücreli karsinom genellikle hızlı büyüyen, acısız veya kaşıntısız, hassas olmayan kırmızı, mor veya cilt renginde şişlikler olarak görülmektedir. Bir kist veya başka bir kanser türü ile karıştırılabilirler.

Cilt kanseri sebepleri

Cilt kanseri sebeplerinden sigara kullanımı

Güneş ışığı aracılığıyla maruz kalınan mor ötesi radyasyon, cilt kanserinin başlıca çevresel nedenidir. Rol oynayan diğer risk faktörleri şunları içermektedir:

 • Sigara kullanımı.

 • HPV enfeksiyonları skuamöz hücreli cilt kanseri riskini arttırmaktadır.

 • Doğuştan melanositik nevüs sendromu da dahil olmak üzere doğumda mevcut olan veya doğumdan sonraki 6 ay içinde görülen çeşitli büyüklükte nevüslerin (doğum lekeleri veya benlerin) varlığı bazı genetik sendromlar ile karakterize edilmektedir. Boylarında 20 mm'den büyük olan hücreler daha fazla kanser riski altındadır.

Cilt kanseri sebeplerinden X ışınları
 • Kronik iyileşmeyen yaralar. Bunlara Marjolin ülseri adı verilir ve içinde skuamöz hücreli cilt kanseri oluşabilir.

 • X ışınları, çevresel kanserojenler, suni UV ışınlarını (örneğin solaryum) dahil olmak üzere iyonize radyasyon, yaşlanma ve açık ten rengi diğer nedenler arasında bulunmaktadır. Solaryumun yüz binlerce bazal ve skuamöz hücreli cilt kanserine sebep olduğuna inanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü suni bronzlaşma yatakları kullanan insanları cilt kanseri için en yüksek risk kategorisine yerleştirmektedir. Alkol tüketimi, özellikle aşırı tüketim güneş yanığı riskini artırmaktadır.

 • Birçok immünosupressif ilaç kullanımı cilt kanseri riskini arttırmaktadır. Bir kalsineurin inhibitörü olan siklosporin A, riski yaklaşık 200 kat ve azatioprin yaklaşık 60 kat arttırmaktadır.

Cilt kanseri patofizyolojisi

Cilt kanseri patofizyolojisi

Epidermide, skuamoz mukozada veya skuamöz metaplazi bölgelerinde ortaya çıkan malign epitel tümörü, skuamoz hücreli karsinom olarak adlandırılmaktadır.

Makroskopik olarak, tümör sıklıkla yükselir, mantarlaşır veya düzensiz sınırlarla ülserleşebilir. Mikroskopik olarak, tümör hücreleri temel membranı yok eder ve alttaki bağ dokusunu (dermis) istila eden kompakt kütleler veya tabakalar oluştururlar. İyi farklılaşmış karsinomlarda, tümör hücreleri pleomorfik / atipiktir, ancak dikenli tabakadan (büyük, çokgen, bol eozinofilik-pembe sitoplazmalı ve merkezi çekirdekli) normal keratinositleri andırmaktadır.

Cilt kanseri patofizyolojisi ve cerrahisi

Atılmaları normal epidermis ile benzerlik gösterme eğilimindedir ve çevredeki olgunlaşmamış/ bazal hücreler tümör kitlelerinin merkezinde daha olgun olmaktadır. Tümör hücreleri keratinizasyonlu yassı hücrelere dönüşürler ve "hücre yuvaları" veya "epitel / keratin yapılı inciler" olarak adlandırılan konsantrik, laminasyonlu katmanlara sahip yuvarlak nodüller oluştururlar. Çevreleyen stroma azaltılır ve inflamatuar infiltrat (lenfositler) içerir. Az farklılaşmış skuamöz karsinomalar daha pleomorfik hücreler içermekte ve keratinizasyon içermemektedir.

Hastalık sürecinde yer alan moleküler bir faktör, sonik kirpi sinyal yolunda önemli bir rol oynayan PTCH1 geninde meydana gelen mutasyondur.

Cilt kanserinden korunma yolları

Cilt kanserinden korunma yolları

Güneş kremi etkili olması nedeniyle melanom ve skuamöz hücreli karsinomayı önlemek için tavsiye edilmektedir. Fakat bazal hücreli karsinomayı engellediğine dair çok az kanıt bulunmaktadır. Cilt kanseri oranını düşürmek için yapılan diğer öneriler güneş yanığından kaçınma, koruyucu elbiseler giyme, şapka ve güneş gözlüğü kullanma, güneşe maruz kalmadan kaçınma veya güneş ışınlarının en yoğun olduğu periyottan kaçınmayı içermektedir. ABD Koruyucu Hizmetler Görev Gücü, 9 ila 25 yaşları arasındaki kişilerin ultraviyole ışıktan kaçınmalarını önermektedir.

Cilt kanserinden korunma ve güneşe maruz kalma

Cilt kanseri gelişme riski, suni bronzlaşmayı azaltma, gündüz güneşe maruz kalmadan sakınma, güneş kremi kullanımını artırma ve tütün ürünlerinin kullanılmasını önleme gibi birçok tedbir ile azaltılabilir.

Cilt kanseri taraması için veya taramaya karşı yeterli kanıt bulunmamaktadır. Vitamin takviyeleri ve antioksidan takviyelerinin önlemede bir etkisi olduğu bulunmamıştır. Beslenme diyetlerinin fayda sağladığı ise kesin değildir.

Çinko oksit ve titanyum oksit güneş kremlerinde UVA ve UVB (UV ışın çeşitleri) aralıklarından yaygın bir koruma sağlamak için sıklıkla kullanılmaktadır.

Bazı gıdalar yemek güneş yanığı riskini azaltabilir, ancak güneş koruyucularından çok daha az koruma sağlamaktadır.

Cilt kanseri tedavisi

Cilt kanseri tedavi türleri

Tedavi kanserin türüne, bulunduğu yere, kişinin yaşına ve kanserin primer veya tekrarlanabilir olup olmamasına bağlıdır. Tedavi aynı zamanda spesifik kanser türüne göre belirlenmektedir. Genç bir bireydeki küçük bazal hücreli kanser, en iyi tedavi oranı (Mohs cerrahisi veya CCPDMA) ile endike olabilir. Birden fazla komplike sağlık sorunları yaşayan zayıf ve yaşlı bir adamda burun bazal hücreli cilt kanseri hücrelerinin çıkarılmasının zor olması sebebiyle radyasyon tedavisi (biraz daha düşük iyileşme hızı) uygulanması gerekmektedir veya hiç tedavi uygulanmamalıdır. Topikal kemoterapi, yüzeysel bazal hücreli karsinom için iyi kozmetik sonuç gösterse de, invaziv nodüler bazal hücreli karsinom veya invaziv skuamöz hücreli karsinom için yetersiz olabilir. Genel olarak melanom radyasyona veya kemoterapiye iyi yanıt vermemektedir.

Düşük riskli hastalıklar için, radyasyon terapisi (dış radyasyon radyoterapisi veya brakiterapi), topikal kemoterapi (imiquimod veya 5-fluorourasil) ve kriyoterapilerin (kanseri dondurma) hepsi hastalığın yeterli kontrolünü sağlayabilir. Ancak belirli tipteki cerrahilerden daha az toplam iyileşme oranı içermektedirler. Fotodinamik tedavi, topikal kemoterapi, elektrotek- kasyon ve küretaj gibi diğer tedavi yöntemleri, bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom tartışmalarında bulunabilir.

Cilt kanseri tedavi metodları

Mohs'un mikroskobik cerrahisi ( Mohs cerrahisi) çevredeki doku bakımından az miktarda kanser bulunduğunda, kanserin kaldırılması için uygulanan tekniktir ve eğer tümör bulunursa kenarlar hemen kontrol edilmektedir. Bu teknik az miktarda dokuyu kaldırmakla beraber en uygun kozmetik sonucu sağlamaya imkan vermektedir. Bu durum özellikle yüz gibi derinin kısıtlı olduğu bölgelerde önemlidir. Tedavi oranları geniş eksizyon ile eşdeğerdir. Bu tekniği uygulamak için özel eğitim gereklidir. Alternatif bir yöntem CCPDMA'dır ve Mohs cerrahisine aşina olmayan bir patolog tarafından uygulanabilmektedir.

Yayılmış hastalık (metastaz) durumunda, başka cerrahi işlemler veya kemoterapi gerekebilir.

Metastatik melanom tedavileri, biyolojik immünoterapi ajanları ipilimumab, pembrolizumab ve nivolumab; Vemurafenib ve dabrafenib gibi BRAF inhibitörleri; ve bir MEK inhibitörü traminetibi içermektedir.

Günümüzde cilt kanseri estetiği ameliyatları

Cilt kanserinde estetik

Günümüzde cerrahi eksizyon cilt kanserleri için en yaygın tedavi şeklidir. Rekonstrüktif cerrahinin amacı, normal görünüm ve işlevin restorasyonudur. Tekrar yapılan tekniğin seçimi, kusurun büyüklüğü ve yeri tarafından belirlenmektedir. Yüzdeki cilt kanserlerinin eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, oldukça görülebilir olduğundan ve yüzde fonksiyonel anatomik yapıların bulunması nedeniyle genellikle daha zorlayıcı olmaktadır.

Cilt boyutu kusurları küçük olduğunda çoğunlukla cilt kenarları birbirine yaklaştırılır ve dikişler ile kapatılabilir. Bu yöntem doğrusal bir yaraya sebep olmaktadır. Düzeltme doğal cilt katlanması veya kırışıklık çizgisi boyunca yapılırsa yara izi daha zor görünür olacaktır. Daha büyük kusurların olduğu durumlarda, cilt grefti, lokal deri flebi, pedikel deri flebi veya mikrovasküler serbest flep ile onarımı gerektirebilir. Deri greftleri ve lokal deri flepleri listelenen diğer seçeneklerden çok daha yaygındır.

Cilt kanserinde estetik ameliyatlar

Deri grefti, vücudun başka bir yerinden alınan deri ile kusurlu bölgeye yama yapılması şeklindedir. Deri grefti kusurlu bölgenin kenarlarına dikilir ve bir pansuman grefti desteklemesi ve iyileşene kadar hareketsiz durması için 7 ila 10 gün süreyle greftin üzerine yerleştirilir. Bölünmüş kalınlık ve tam kalınlık olmak üzere 2 çeşit deri aşılama türü bulunmaktadır. Bölünmüş kalınlıktaki cilt greftinde, jilet benzeri bir traş aleti karın veya kalça bölgelerinden deri almak için kullanılır. Verici bölge kendini yeniler ve 2 hafta içinde iyileşir. Tam kalınlıkta bir deri greftinde, derinin bir kısmı tamamen çıkarılır ve verici alanın dikilip kapatılması gerekir.

Bölünmüş kalınlıktaki greftler daha büyük kusurları onarmak için kullanılabilir. Ama greftler kozmetik görünüm açısından daha alt seviyededir. Tam kalınlıkta deri greftleri kozmetik bakımdan daha kabul edilebilirdir. Bununla birlikte, tam kat greftler yalnızca küçük veya orta büyüklükteki kusurlar için kullanılabilir.

Lokal deri kapakları, kusurun renk ve kalitesi ile yakından eşleşen ve birbirine yakın kusurları kapatmak için kullanılan bir metottur. Kusurlu bölgenin çevresindeki deri harekete geçirilir ve açığı dolduracak şekilde yeniden konumlandırılır. Çevreleyen dokuların bozulmasını en aza indirgemek ve rekonstrüksiyonun kozmetik sonucunu maksimize etmek için çeşitli lokal kapak biçimleri tasarlanabilir. Pediküllü deri kapakları, vücudun yakın bir bölgesinden sağlam bir kan temini ile deri transfer metodudur. Bu yeniden yapılandırmaya örnek olarak burunda bulunan büyük bir deri hasarını düzeltmek için alından pediküllü kapak elde edilmesidir. Kapak bir kez kan akışı kaynağı için yeni bir yatak formu geliştirdiğinde vasküler pedikül ayrılabilir.

Cilt kanseri ölüm oranı

Dünyada cilt kanserinden ölüm oranları

Bazal hücreli ve skuamöz hücreli karsinomanın mortalite oranı %0,3 civarında olup, ABD'de yılda 2000 ölümle sonuçlanmaktadır. Buna karşılık, melanomun mortalite oranı %15-20'dir ve yılda 6500 ölüme neden olmaktadır. Çok daha seyrek olmasına rağmen kötü huylu melanom tüm cilt kanseri ile ilişkili ölümlerin %75'inden sorumludur.

Melanoma hastalarında sağ kalım oranı tedaviye ne zaman başladıklarına bağlıdır. Melanom erken evrelerde tespit edildiğinde ve cerrahi olarak kolaylıkla çıkarılabildiğinde, iyileşme oranı çok yüksektir. Melanoma vücudun diğer bölgelerine yayıldığında prognoz daha az elverişlidir. 2003 yılı itibariyle, tekrarlayan bazal hücreli karsinom için uygulanan Mohs'un mikrografik cerrahisi ile beş yıllık iyileşme oranı %95 civarında olmuştur.

Avustralya ve Yeni Zelanda dünyada en yüksek cilt kanseri oranları sergilemektedir. Bu oran neredeyse ABD, Birleşik Krallık ve Kanada'nın oluşturduğu oranlardan 4 kat daha fazladır. 434.000 civarında insan melonomsuz cilt kanseri tedavisi ve 10.300 insan melanom tedavisi görmektedir. Melanom her iki ülkede de 15-44 yaş arası insanlarda en yaygın görülen kanser çeşididir. Cilt kanseri sıklığı artmaktadır. Avrupalı Auckland sakinleri arasında melanom sıklığı 1995 yılında, yılda 100.000 kişide 77,7 vaka ile azalma göstermiştir. 21. yüzyılda yerel stratosferik ozon tabakasının tükenmesi ve güneşe maruz kalmadan dolayı melanom gelişiminin" artması öngörülmüştür.

Cilt kanseri epidemiyolojisi

Cilt kanserinin ölüm oranına oranı

2010 yılı itibarı ile cilt kanseri sebebiyle 80.000 ölüm gerçekleşmiştir. Bu ölümlerin 49.000'i melanom ve 31.000'i melonomsuz cilt kanseri sebebiyle gerçekleşmiştir. Bu sayı 1990 yılında 51.000'den fazla idi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 3,5 milyondan fazla cilt kanseri vakası teşhisi konduğundan bu kanser o ülkedeki en yaygın kanser haline gelmektedir. Her beş Amerikalı'dan biri hayatlarının bir noktasında cilt kanseri geliştirecektir. Cilt kanserinin en yaygın şekli bazal hücreli karsinom ve sonrasında skuamöz hücreli karsinomdur. Diğer kanserlerden farklı olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde bazal ve skuamöz hücre cilt kanseri kayıtları bulunmamaktadır.

Melanom cilt kanseri

Basal ve Melanom cilt kanseri

2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 59.695 insana melanom teşhisi konulmuş ve 8.623 ölüm ile sonuçlanmıştır. Avusturalya'da her yıl 12.500'den daha fazla yeni melanom vakası rapor edilmektedir ve bunların 1.500'ten fazlası ölümle sonuçlanmaktadır. Avustralya dünyada kişi başı en yüksek melanom sıklığına sahip ülkedir.

Ulusal Kanser Enstitüsü raporlarına göre Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kanser oranının düşmesine rağmen 2004 yılında 68.729 melanom teşhisi ile melanom sıklığı artmıştır.

Melanom, İngiltere'de beşinci en sık rastlanan kanserdir (2011'de yaklaşık 13.300 kişiye melanom teşhisi konulmuştur) ve hastalık, tüm kanser ölümlerinin %1'ini oluşturmaktadır (2012'de yaklaşık 2.100 kişi hayatını kaybetmiştir).

Melanomsuz cilt kanseri

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl bazal ya da skuamöz cilt kanseri ( melonomsuz cilt kanseri) sebebiyle 2000 kişi hayatını kaybetmektedir. Bu oran son yıllarda düşmüştür. En fazla ölümler yaşlı, kanserin yayılmasına kadar doktora gitmeyen ve bağışıklık sistemi bozukluğu olan insanlarda gerçekleşmektedir.

Cilt Kanseri Resimleri