08 June 2023, Thursday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Buzul Dönemi

İçindekiler
  1. Buzul Çağı nedir?
  2. Kuvaterner buzul yaşı
  3. Son buzul dönemi
  4. Gelecek buzul dönemi

Buzul Çağı nedir?

Buzul dönemi (alternatif olarak buzul çağı veya buzul devri), daha soğuk hava sıcaklıklarıyla buzulların arttığı (binlerce yılı kapsayan) bir zaman aralığıdır. Diğer yandan, buzul çağları arasında daha sıcak buzul dönemleri vardır. Son buzul dönemi yaklaşık 15.000 yıl önce sona ermiştir. Holosen çağ, şu anki buzul dönemleri arası dönemdir. Dünya üzerinde hiçbir buzulun olmadığı zaman, bir sera iklimi durumu olarak düşünülür.

Kuvaterner buzul yaşı

Kuvaterner buzullaşması içerisinde (bugüne değin 2,6 milyar yıl) bir takım buzul ve buzullar arası dönem olmuştur.

Son buzul dönemi

Son buzul dönemi, yaklaşık 110.000 yıl önce başlayan ve yaklaşık 15.000 yıl önce sona eren Pleistosen çağında meydana gelen ve mevcut buzul çağındaki en son buzul dönemi idi. Bu buzul döneminde meydana gelen buzulasyonlar Kuzey Yarıküre'nin birçok alanını kaplar ve coğrafi dağılışlarına göre farklı isimler taşırlar: Wisconsin (Kuzey Amerika), Devensian (İngiltere), Midlandian (İrlanda), Würm Alps, Weichsel (Kuzey Orta Avrupa'da), Dali (Doğu Çin'de), Beiye (Kuzey Çin'de), Taibai (Şangay'da) Luojishan (Güneybatı Siçuan'da), Zagunao (Kuzeybatı Siçuan'da), Tianchi (Tianshan Dağları'ndaki) Qomolangma (Himalaya'da) ve Llanquihue (Şili'de). Buzullaşmanın ilerlemesi azami 18.000 yıl öncesine değin sürdü. Avrupa'da, buz tabakası Kuzey Almanya'ya kadar ulaştı.

Gelecek buzul dönemi

Yörüngesel değişim tahmin edilebilir olduğundan beri, yörünge çeşitlerini iklimle ilişkilendiren bilgisayar modelleri, gelecekteki iklim ihtimallerini öngörebilmektedir. Bu noktada iki uyarı yapılmalıdır: İnsan kaynaklı etkilerin (insan kaynaklı küresel ısınma) kısa vadede daha büyük bir etki oluşturması muhtemeldir; ayrıca yörünge zorlamasının iklimi nasıl etkilediği mekanizması iyi anlaşılmamıştır. Berger ve Loutre'nin çalışmaları, mevcut sıcak iklimin 50.000 yıl daha sürebileceğini önermektedir.