31 May 2023, Wednesday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Bölgesel Güç

İçindekiler
  1. Bölgesel güçlerin özellikleri
  2. Mevcut bölgesel güçler 

Uluslararası ilişkilerde bölgesel güç, bir coğrafi bölgede güce sahip olan bir devlettir. Bir bölgede karşı konulamayan güce  ve etkiye sahip olan devletler bölgesel hegemonyasını ilan eder.

Bölgesel güçlerin özellikleri

Bölgesel güçler bir bölgenin kutuplaşmasını şekillendirir. Genellikle, bölgesel güçlerin iktidarları kendi bulundukları bölgede önem arz eder fakat küresel ölçekte bu gücün önemi yoktur. Bölgesel güç tanımları arasında çelişkiler vardır. Avrupa Siyasi Araştırmalar Konsorsiyumu bölgesel gücü şöyle tanımlıyor: "Coğrafi sınırlarla çevrili bir bölgede; ekonomik ve askeri açıdan hakim olan, bölgede hegemonya kurabilen, küresel ölçekte etkili payı olan, bölgedeki güç kaynaklarını kullanıp, sınır ülkeler tarafından tanınmak ve hatta bölge lideri olarak kabul görmek isteyen devlettir.

Alman Küresel ve Yerel Araştırmaları Enstitüsü, bölgesel güç olma şartlarını tanımlarken:

Öz niteliklere sahip, tanımlanabilen bir bölge olmalı.

Bölgesel bir güç olduğunu savunmalı (bölgesel bir gücün öz nitelikleri)

Bölgenin coğrafi sınırları ve ideolojik yapısı üzerinde belirleyici bir etki

Nispeten yüksek askeri, ekonomik, demografik, politik ve ideolojik güç ve kapasitesi

Bölge ile iyi bir entegrasyon

Bölgesel güvenlik konusunda söz sahibi olması

Bölgedeki diğer güçler, özellikle de diğer bölgesel güçler, tarafından bölgesel bir güç olarak kabul edilmesi

Bölgesel ve küresel bağlarının kuvvetli olması

Mevcut bölgesel güçler 

Aşağıda, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi akademisyenleri, analistler veya diğer uzmanlar tarafından bölgesel güçler olarak tanımlanan devletler bulunmaktadır. Bu devletler, yukarıda açıklandığı üzere bölgesel güç statüsüne sahip olma kriterlerini bir ölçüde karşılamaktadır. Farklı uzmanların, hangi devletlerin bölgesel güçler olduğuna dair farklı görüşleri vardır. Devletler kendi bölgelerine ve alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. İleri gelen, başlıca büyük bölgesel güçler (güç odakları olarak da bilinirler) analistler tarafından belirlenen önemli bölgelerde yer alır. Orta ölçekli veya ikincil bölgesel güçler güç odaklarının alt bölgelerinde listelenmiştir. Büyük bölgesel güçler koyu ve küçük bölgesel güçler de normal yazı fontuyla belirtilmiştir.

Afrika'nın en güçlü ülkeleri

Mısır, Nijerya ve Güney Afrika, genel olarak Afrika kıtasındaki en büyük bölgesel güçler olarak kabul edimektedir.

Kuzey Afrika'nın en güçlü ülkeleri

Cezayir

Mısır

Güney Afrika'nın en güçlü ülkesi

Güney Afrika

Doğu Afrika'nın en güçlü ülkesi

Etiyopya

Batı Afrika'nın en güçlü ülkesi 

Nijerya

Kuzey Amerika'nın en güçlü ülkeleri

Kanada

Amerika Birleşik Devletleri

Latin Amerika'nın en güçlü ülkeleri

Güney Amerika'nın en güçlü ülkeleri

Arjantin

Brezilya

Kuzey Amerika'nın en güçlü ülkesi

Meksika

Asya'daki bölgesel güçler

Geçmişte Çin doğu Asya'da hakim güç olmuştur. Bununla birlikte, onlarca yıl sonra, Japonya İmparatorluğu, 1. Dünya Savaşı sahnesinde Müttefiklerden biri olarak önemli bir rol üstlenmiş, sonrasında ekonomik krizin patlaması ve Milletler Cemiyeti'nden çıkarılmasıyla ve topraklarını genişletmek amacıyla II.Dünya Savaşı'nda Mihver Devletleri arasında yer almış;Çin ise II. Dünya Savaşı'nda Müttefik Kuvvetler tarafında kilit oyuncu olmuştur. Son yıllarda Çin ve Hindistan arasındaki askeri ve ekonomik güç dengelerinin değişmesi, Asya'nın jeopolitik yapısında önemli değişikliklere yol açmıştır. Çin, Japonya ve Kuzey Kore, Asya dışındaki bölgeler üzerine de büyük etki sahibi olmuşlardır.

Doğu Asya'nın en güçlü ülkeleri

Çin

Japonya

Güney Kore

Güney Asya'nın en güçlü ülkeleri

Hindistan

Pakistan

Güneydoğu Asya'nın en güçlü ülkesi

Endonezya

Batı Asya'nın en güçlü ülkeleri

İran

İsrail

Suudi Arabistan

Avrupa'nın en güçlü ülkeleri

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Avrupa'nın Büyük Dörtlüsü olarak kabul edilmektedir. Geçmişte, bu bölgedeki egemen güçler dünya çapında büyük sömürge imparatorlukları kurmuştur (İngiliz İmparatorluğu, Fransız İmparatorluğu veya İtalyan İmparatorluğu gibi). Kıtanın büyük bir kısmı Avrupa Birliği'nin genişlemesinin bir sonucu olarak birleşmiştir

Fransa

Almanya

İtalya

Birleşik Krallık

Kıtalararası bölgesel güçler

Rusya gibi kıtalararası ülkeler, dünyada geniş çapta etki yaratabilmektedir.

Rusya

Türkiye

Okyanusya'nın en güçlü ülkesi

Avustralya