02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Basın Yayın

İçindekiler
  1. Basın yayın ile ilgili tanımlar
  2. Kitle iletişim araçları
  3. Amaçlar
  4. Kitle iletişim araçlarını içeren meslekler
  5. Kitle iletişim araçları tarihçesi
  6. Etki ve Sosyoloji
  7. Etik konular ve eleştiri
  8. Gelecek

Kitle iletişim araçları veya basın yayın, kitlesel iletişim yoluyla geniş bir kitleye ulaşan çeşitlendirilmiş bir medya teknolojileri topluluğudur. Bu iletişimin üzerinden geçen teknolojiler arasında farklı satış alanları bulunur. 

Yayın medyası, film, radyo, kaydedilmiş müzik veya televizyon gibi ortamlar yoluyla bilgileri elektronik olarak aktarır. Dijital medya hem internet hem de mobil toplu iletişimden oluşur. İnternet medyası e-posta, sosyal medya siteleri, web siteleri ve İnternet tabanlı radyo ve televizyon gibi hizmetleri kapsar. Diğer birçok kitle medyası, web'de, TV reklamlarını çevrim içi olarak bağlayan veya yayınlayan araçlarla veya mobil kullanıcıları bir web sitesine yönlendirmek için açık veya basılı medyada QR Kodları dağıtarak ek bir varlığa sahip olmuştur. Bu şekilde, internetin sağladığı kolay erişilebilirlik ve ulaşma imkanlarını kullanarak, bilgiyi dünyanın birçok farklı bölgesine eş zamanlı ve düşük maliyetli bir şekilde kolayca yayınlayabilirler. Açık hava medyası, AR reklamcılık gibi medya aracılığıyla bilgi aktarır; Reklam panoları,keşif balonları, uçan reklam araçları (uçakların kuyruklarına bağlanarak sergilenen reklam afişleri), otobüsler, ticari binalar, mağazalar, spor stadyumları, metro arabaları veya trenlerin içine ve dışına yerleştirilen afişler veya tanıtım araçları, işaretler veya lazer ile gökyüzü yazısı. Baskı ortamları, kitaplar, çizgi romanlar, dergiler, gazeteler veya broşürler gibi fiziksel nesneler yoluyla bilgi iletir. Etkinlik organizasyonu ve halk ile yapılan konuşma da kitle iletişim araçlarının biçimleri olarak düşünülebilir.

Bu teknolojileri kontrol eden, film stüdyoları, yayıncılık şirketleri ve radyo ve televizyon istasyonları gibi kuruluşlar, kitle iletişim araçları olarak da bilinir.

Basın yayın ile ilgili tanımlar

20. yüzyılın sonlarında, kitle iletişim araçları kitaplar, internet, dergiler, filmler, gazeteler, radyo, kayıtlar ve televizyon olmak üzere sekiz medya sektörüne ayrılabilir. 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başında dijital iletişim teknolojisinin patlaması, hangi medya türlerinin "kitle iletişim araçları" olarak sınıflandırılması gerektiğini göz önüne koydu. Örneğin, cep telefonlarının, bilgisayar oyunlarının (MMORPG gibi) ve video oyunlarının tanımına dahil edilip edilmeyeceği tartışmalı bir hal aldı. 2000'li yıllarda "yedi kitle medyası" adı verilen bir sınıflandırma popüler oldu. Giriş sırasına göre bunlar şöyledir:

15. yüzyılın sonlarından itibaren baskı (kitaplar, broşürler, gazeteler, dergiler, vb.)

19. yüzyılın sonlarından itibaren kayıtlar (gramofon kayıtları, manyetik bantlar, kasetler, kartuşlar, CD'ler ve DVD'ler)

Yaklaşık 1900'dan itibaren sinema

Yaklaşık 1910'dan itibaren radyo

Yaklaşık 1950'den itibaren televizyon

Yaklaşık 1990dan

Yaklaşık 2000'den itibaren cep telefonları

Her kitle iletişim aracının kendine özgü içerik türleri, yaratıcı sanatçıları, teknisyenleri ve iş modelleri vardır. Örneğin, internet, ağ günlüğü, ortam akışı, web siteleri ve genel dağıtım ağı üzerine kurulmuş farklı diğer teknolojileri içerir. Altıncı ve yedinci medya, İnternet ve cep telefonlarına genelde toplu olarak dijital medya adı verilir, dördüncü ve beşinci, radyo ve televizyon yayın medyasıdır. Bazıları, video oyunlarının farklı bir kitle iletişim biçimi haline geldiğini öne sürüyor.

Telefon iki yönlü bir iletişim cihazı iken, kitle iletişim araçları büyük bir grupla iletişim kurar. Buna ek olarak, telefon internet erişimi olan bir cep telefonu haline geldi. Bunun, cep telefonlarını kitlesel bir medyaya mı yoksa basitçe kitlesel bir ortama (İnternet) erişmek için kullanılan bir cihaz haline dönüştürüp dönüştürmediğine dair bir soru ortaya çıkıyor. Pazarlamacıların ve reklamcıların uyduları kullanabildikleri ve telefon kullanıcıları tarafından istenmeyen reklamları ve reklamları doğrudan cep telefonlarına yayınlayabilecekleri bir sistem var. Milyonlarca kişiye kitlesel reklam gönderilmesi, kitle iletişiminin başka bir biçimidir. Video oyunları da kitle iletişim araçlarına dönüşebilir. Video oyunları (örneğin çok oyunculu çevrimiçi oyunlar (RuneScape gibi MMORPG'ler) dünya genelindeki milyonlarca kullanıcıya ortak bir oyun deneyimi sağlar ve aynı mesajları ve ideolojileri tüm kullanıcılarına iletir. Diğer taraftan internet üzerinden oyun oynamakla birlikte, video oyunlarını oynayanların oyun sırasında ortak bir deneyim paylaşıp paylaşmadığı sorgulanabilir.Bir arkadaşınızın hiç oynamadığı oyunları ayrıntılı bir şekilde tartışmak mümkün degildir, çünkü aynı deneyimi yaşayan kişilerle oynamalıyız. Sonra soru, bunun kitle iletişiminin bir formu olup olmadığıdır.

Basın yayın özellikleri

Cambridge Üniversitesi'nden sosyolog John Thompson kitle iletişimin beş özelliğini belirledi :

" Hem teknik hem de kurumsal üretim ve dağıtım yöntemlerini özendirir ." Bu, kitle iletişim araçları geçmişi boyunca, baskılardan internete, her birinin ticari faydalılık için uygun olduğu açıkça görülmektedir.

Malzemelerin üretimi, büyük miktarda eser üretme ve satma yeteneğine dayandığı için "sembolik formların nesnelleştirilmesi" ni gerektirir; Jas radyo istasyonları, reklamlara satılan zamanlara güveniyor, bu yüzden birçok gazete de aynı sebeple kendi alanlarına güveniyor.

"Bilginin üretilmesi ve alınması  arasındaki ilişkiler."

"Üreticilere kıyasla zaman ve mekan açısından çok uzak olanlara erişmesi."

"Bilgi dağılımı, ürünlerin kitlesel olarak üretildiği ve çok sayıda izleyiciye dağıtıldığı bir veya birden fazla iletişim şekli."

Kitle iletişim vs. yaygın medya ve alternatifleri

"Kitle iletişim araçları" terimi bazen yanlışlıkla "ana medya akımı " ile eş anlamlı olarak kullanılır. Medya ana akımı, içeriği ve bakış açısı ile alternatif medyadan ayrılır. Alternatif medya, kitleler genellikle ana akımdan daha az olsalarda, birçok insana ulaşabilen bir teknolojiyi kullandıkları anlamında "kitle iletişim araçları" çıkışlarıdır.

Ortak kullanımda, "kitle" sözcüğü, belli sayıda kişinin ürünü aldığını göstermez, ürünlerin prensip olarak çok sayıda alıcıya ait olduğunu gösterir.

Kitle vs. yerel ve uzmanlık

Kitle iletişim araçları, yerel medyadan farklı olarak bir ülkenin tüm nüfusu gibi çok büyük bir pazara ulaşmayı hedeflerken, yerel medya daha küçük bir nüfusa ve bölgeye ulaşır ve genellikle bölgesel haberlere odaklanır; küresel olaylar gibi. Üçüncü bir medya türü olan özel medya, TV'deki özel kanallar (spor kanalları, porno kanalları, vb.) gibi belirli nüfusa ilişkin bilgileri temin eder. Bu tanımlar değiştirilemez değildir.Bir medya kuruluşunun statüsünü yerel bir medya kuruluşundan küresel bir medya kuruluşuna kadar yükseltilmesi mümkündür. Eyalete veya il haberlerine ilgi duyan bazı yerel medya, araştırmacı gazeteciliği ve yerel bölgenin bölgesel haberleri yerine ulusal siyasetteki güncellemeleri tercih etmesiyle önem kazanabilir. Eskiden Manchester Guardian olarak bilinen Gardiyan, böyle bir medya kuruluşunun bir örneğidir.Bir zamanlar bölgesel bir günlük gazete olan The Guardian şu anda ulusal anlamda saygın bir gazetedir.

Kitle iletişim araçları

Yayın

Bir yayındaki içeriğin sıralanmasına bir program adı verilir. Tüm teknolojik çabalarla bir takım teknik terimler ve argo dili geliştirildi.

Radyo ve televizyon programları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek düzeyde düzenlenmiş frekans şeritleri üzerinden dağıtılır. Bu düzenlemede, şerit genişliği, menzil, lisanslama, kullanılan alıcı ve verici türleri ve kabul edilebilir içerik belirlenmektedir.

Kablolu televizyon programları, genellikle radyo ve televizyon programları ile birlikte yayınlanır, ancak daha kısıtlı bir kitleye sahiptir. Sinyalleri kodlayarak, alıcıların bulunduğu konumlarda bir kablo dönüştürücü kutusu gerektirir. Abone merkezli kanalları ve izlendiği kadar ödeme servislerini de etkinleştirir.

Bir yayın organizasyonu birden fazla kanal (frekans) vasıtasıyla aynı anda birkaç program yayınlayabilir, örneğin BBC Bir ve İki. Öte yandan, iki veya daha fazla kuruluş bir kanalı paylaşabilir ve her biri, Çizgi Film kanalı / Adult Swim kanalı gibi günün belirli bir bölümünde bunu kullanabilir. Dijital radyo ve dijital televizyon, aynı zamanda bir topluluk içine sıkıştırılmış birden fazla kanal, çoğaltılmış program yayınlayabilir.

Yayınlama İnternet üzerinden yapıldığında, sıklıkla web yayıncılığı terimi kullanılır. 2004'te, internetten dosya dağıtılmasını sağlayan bir teknoloji üretmek için, birkaç teknoloji bir araya geldiğinde yeni bir olgu meydana geldi. Bu internet üzerinden dosya dağıtma teknolojisi, eş zamansız yayın / dar alanlı yayın aracıdır. Adam Curry ve ortakları, Podshow, internet üzerinden dosya dağıtımının başlıca savunucularıdır.

Film

"Film" terimi, hareketli resimlerin bireysel projeler olduğu kadar, genel alanlı olmasını da kapsar. Tarihteki adını, hareketli görüntülerin kaydedilmesi ve gösterilmesi için ana ortam olan fotografik filmden alır. Diğer pek çok terim vardır: Hareketli resimler (veya sadece resimler ve resim), gümüş ekran, fotoğraf çerçeveleri, sinema, resim şovları, simgesel küçük bayraklar ve genel olarak filmler.

Filmler, insanların ve nesnelerin kameralarla kaydedilmesi veya animasyon teknikleri ve / veya özel efektler kullanılarak oluşturulması ile üretilir. Filmler bir dizi bağımsız çerçeveler oluşturur, ancak bu resimler hızlı bir şekilde art arda gösterildiğinde, hareket yanılsaması yaratılır. Çerçeveler arasındaki titreme, görme kalıcılığı olarak bilinen bir etki nedeniyle fark edilmez; bu sayede, kaynak çıkarıldıktan sonra göz, saniyenin bir kısmı için görsel bir görüntüyü muhafaza eder. Hareket algılamasına neden olan şey de, beta hareketi olarak tanımlanan psikolojik bir etkidir.

Film birçokları tarafından önemli bir sanat formu olarak düşünülür. Film izleyicilerini eğlendirir, eğitir, aydınlatır ve ilham verir. Herhangi bir film, özellikle film mesajını tercüme eden seslendirme veya alt yazıların eklenmesiyle birlikte, dünya çapında bir cazibe haline gelebilir. Filmler aynı zamanda belli  kültürleri yansıtan ve onları etkileyen eserlerdir.

Video oyunları

Bir video oyunu, monitör veya televizyon gibi bir video göstergesinin ana geri bildirim cihazı olduğu bilgisayar kontrollü bir oyundur. "Bilgisayar oyunu" terimi, sadece metin görüntüleyen (ve bu nedenle teorik olarak bir yazı makinesi (klavye), üzerinde oynanabilen) veya çok nadir olarak ses veya titreşim gibi diğer yöntemleri ana geri bildirim cihazları olarak kullanan oyunları da içerir. Bu kategorideki yeni oyunlar; genellikle düğme / oyun kolu kombinasyonları (salon oyunları), bir klavye ve fare / iztopu kombinasyonu (bilgisayar oyunları),  bir denetleyici (konsol oyunları) veya herhangi bir kombinasyon şeklinde bir çeşit giriş cihazı da olmaktadır. Ayrıca, giriş için daha fazla olağan dışı cihazlar kullanılmıştır, örneğin oyuncunun hareketi. Genellikle kurallar ve amaçlar vardır, ancak daha açık uçlu oyunlarda oyuncu sanal evrenin sınırları içinde istedikleri her şeyi yapmakta özgür olabilir.

Ortak kullanımda, bir "salon oyunu", müşterilerin kullanım esasına göre, oynamak için ödeme yaptığı bir kuruluşta oynanacak bir oyun anlamına gelir. Bir "bilgisayar oyunu" veya "PC oyunu", kişisel bir bilgisayarda oynanan oyun anlamına gelir. Bir "Konsol oyunu", standart bir televizyona bağlanırken, özel olarak tasarlanmış bir cihazda oynatılan oyunu ifade eder. Bir "video oyunu" (veya "videogame"), yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Gelişmiş hesap makineleri, cep telefonları ve PDAs gibi cihazlar içinde tasarlanmış oyunları kapsar.

Ses kaydı ve üretim

Ses kayıt ve çoğaltma, genellikle müzik gibi, sesin elektriksel veya mekanik olarak yeniden oluşturulması veya güçlendirilmesidir. Bu, mikrofonlar, kayıt cihazları ve hoparlörler gibi ses cihazlarının kullanılmasını içerir. Tamamen mekanik teknikler kullanılarak fonografın keşfi ile başlayan, elektrik kaydı, 78 kayıtın seri üretimi, manyetik tel kayıt cihazı, ardından radyo kaydedicisi, vinil LP kaydı icadı ile bu alan ilerlemiştir. 1960'lı yıllardaki sıkıştırılmış kasetin icadı Sony'nin Walkman (Müzik çalar) 'ini takip eden müzik kayıtları kitle dağıtımına büyük katkı sağladı. 1983'te dijital kayıt ve sıkıştırılmış diskin icadı, sağlamlık ve kalitede büyük gelişmeler sağladı. En son gelişmeler dijital ses çalarlar da olmuştur.

Bir albüm, genel anlamıyla ticari olarak piyasaya sürülen, ilgili ses kayıtlarının oluşturduğu bir koleksiyondur.

Kayıt albümü terimi, 78 RPM fonograf (Kayıt cihazı) disk kayıtlarının, fotoğraf albümüne benzeyen bir kitapta bir araya getirilmesinden dolayı ortaya çıkmıştır. "Albüm" olarak adlandırılan ilk kayıtlar Çaykovski'nin Fındıkkıran Süiti'ydi, Nisan 1909'da Odeon kayıtları tarafından dört disk seti olarak piyasaya sürüldü. Yaklaşık 15 £ modern para birimine denk gelen ,16 şilin (İngiliz lirasının yirmide biri) satış yapılmıştır.

Bir müzik videosu (aynı zamanda reklam), bir müzik parçasına eşlik eden kısa bir filmdir. Modern müzik videoları müzik kayıtlarının satışını özendirmeyi amaçlayan bir pazarlama aracı olarak kullanılmıştır. Müzik videolarının kökeni daha da eskiye dayanmasına rağmen, 1980'lerde sadece müzik yayını yapan televizyonların kurulmasıyla yaygınlaşmıştır. 1980'lerde, "rock video" terimi sıklıkla bu eğlence şeklini tanımlamak için kullanıldı, ancak terim kullanımdan kaldırıldı.

Müzik videoları, animasyon, canlı aksiyon filmleri, belgeseller ve öykü içermeyen, soyut film de dahil olmak üzere, tüm film yapım tarzlarını içine alabilir.

İnternet

İnternet (aynı zamanda "Net" veya kısaca "Web" olarak da bilinir), daha etkileşimli bir kitle medyası aracıdır ve kısaca "network" olarak tanımlanabilir. Özgün  olarak, standart İnternet Protokolünü (IP) kullanarak paket anahtarlama yoluyla veri ileten, birbirine bağlı bilgisayar ağlarından oluşan, dünya genelinde erişilebilir bir ağdır. E-posta, çevrimiçi sohbet, dosya transferi ve birbirine bağlı internet sayfaları ve dünya çapında İnternet Ağı'nın diğer belgeleri gibi çeşitli bilgi ve hizmetleri taşıyan milyonlarca küçük konut, akademik, iş ve hükümet ağından oluşur.

Bazı yaygın kullanımların aksine, Internet ve Dünya Çapında İnternet Ağı'da eş anlamlı değildir. İnternet, bakır tellerle, fiber optik kablolarla, kablosuz bağlantılar vb. ile birbirine bağlı bilgisayar ağları sistemidir. İnternet, köprüler ve URL'lerle bağlantılı olan iç içe geçmiş belgelerdir. Dünya Çapında İnternet Ağı'na, e-posta, dosya paylaşımı ve diğer hizmetler de dahil olmak üzere İnternet üzerinden erişilebilir.

20. yüzyılın sonlarına doğru, Dünya Çapında İnternet Ağı'nın ortaya çıkışı, çoğu bireyin kitle iletişim araçlarıyla karşılaştırılabilir derecede çok geniş bir kitleye etki edebilmeye sahip olmasını sağladı. Bir internet sitesine sahip herkes çok geniş kitlelere ulaşma şansına sahip olsa da internet sitesine yüksek oranda ziyaretçi çekebilmek hala çok masraflı bir iştir. Peer-to-peer teknolojisinin yükselişi, bant genişliği maliyetinin, daha düşük hale getirilmesi sürecine başlamış olması mümkündür. Her ne kadar büyük miktarda bilgi, görüntü ve yorum ("içerik") sağlanmış olsa da, internet sayfalarında yer alan bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini belirlemek genellikle zordur. İnternetin keşfi, birkaç dakika içinde dünyaya ulaşmak için haberler yayınlanmasına da izin verdi. Anlık, merkezi olmayan iletişimin hızla büyümesini, kitle iletişim araçlarını ve topluma olan ilişkisini değiştirmesi olasıdır.

"Çapraz medya", aynı mesajın, farklı medya kanalları ile dağıtımını ifade eder. Benzer bir fikir haber endüstrisinde "yakınsama" olarak ifade edilir. Çoğu yazar, çapraz medya yayıncılığını, el ile dönüştürme çabası olmadan, hem basılı olarak hem de web'de yayınlayabildiğini anlıyor. Karşılıklı uyumsuz veri ve ekran formatlarına sahip kablosuz cihazlar artan sayıda "bir kez oluştur, çok yayınla" hedefini gerçekleştirmeyi daha da zorlaştırıyor.

İnternet, hızla kitle iletişim araçlarının merkezi haline geliyor. Her şey internet üzerinden ulaşılabilir hale geliyor. İnsanlar, gazete almak veya saat 10 haberlerini izlemek yerine, istedikleri habere ulaşmak için, istedikleri zaman internete girebiliyorlar. Örneğin, pek çok işçi, masasında radyo dinlerken interneti kullanır.

Eğitim sistemi bile internete dayanıyor. Öğretmenler bir e-posta göndererek tüm sınıfıyla iletişim kurabiliyorlar. Öğrencilerin sınıf taslaklarının veya ödevlerin başka bir kopyasını alabilecekleri internet siteleri bulunmaktadır. Bazı sınıfların öğrencilerinin, haftalık olarak göndermek zorunda oldukları sınıf internet günlükleri var, öğrenciler katkıları üzerinden derecelendiriliyorlar.

Bloglar (web günlükleri)

Bloglama (internet günlüğü) 'da yaygın bir medya haline dönüştü. Bir internet günlüğü, normalde bir yorum, olayların açıklamaları, görüntüler veya video gibi etkileşimli medyayla bir kişi tarafından tutulan bir internet sitesidir. Girişler genel olarak ters kronolojik sırayla gösterilir, en son yayınlananlar en üstte gösterilir. Birçok internet günlüğü belirli bir konuda yorum veya haber verir. Diğerleri daha özel çevrimiçi günlükler olarak işlev görür. Tipik bir internet günlüğü, metin, resim ve diğer grafikleri birleştirir ve diğer internet günlüklerine, internet sayfalarına ve ilgili medyaya bağlanmasını sağlar. Okuyucuların yorumlarını etkileşimli bir biçimde bırakma yeteneği, birçok internet günlüğünün önemli bir parçası olmuştur. Çoğu internet günlüğü, öncelikle metinsel olmakla beraber, sanat (sanat günlüğü), fotoğraflar (fotoğraf günlüğü), skeç günlüğü,  videolar (video günlüğü), müzik (MP3 günlüğü), ses (internetten bildirim yoluyla indirilebilen medya dosyaları) gibi bazı alanlar daha geniş sosyal medya ağının bir parçası olmuştur. Küçük internet günlükleri, çok kısa mesaj içeren internet günlüklerinden oluşan bloglamanın başka bir türüdür.

RSS beslemeleri

RSS, Wired gibi önemli haber siteleri, Slashdot gibi haber odaklı topluluk siteleri ve kişisel internet günlükleri de dahil olmak üzere haberlere ve haber benzeri sitelerin içeriğini ortak olarak sunmaktır. İnternet günlüğü girdileri, haber başlıkları ve podcast'ler gibi sık güncellenen içerikleri yayınlamak için kullanılan bir İnternet ağı bildirim türleri ailesidir. Bir RSS belgesi ("bildirim" veya "internet bildirimi" veya "kanal" olarak adlandırılır), ilişkili bir web sitesindeki içeriğin bir özetini veya tam metni içerir. RSS, insanların özel programlara veya filtrelenmiş görüntülere yönlendirilebilecek otomatik internet sitelerine bir şekilde ayak uydurmasını sağlar.

Podcast

Bir podcast (medyanın internet üzerinden bildirim yolu ile indirilmesi), taşınabilir medya oynatıcıları ve bilgisayarlarda oynatma için sendikasyon bildirimleri kullanarak İnternet üzerinden dağıtılan bir dizi dijital medya dosyasını içerir. Podcast terimi, yayın gibi, ya içerikler dizisine ya da sendikasyon yöntemine değinebilir. Sonuncusu podcasting olarak da adlandırılır. Bir podcast'in sunucusu veya yazarına genellikle bir podcaster (podkastçı) denir.

Mobil

Cep telefonları 1979'da Japonya'da tanıtıldı, ancak ilk indirilebilir zil sesleri Finlandiya'da tanıtıldıktan sonra yalnızca 1998'de kitlesel bir medya haline gelmiştir. Yakın zamanda birçok medya içeriği, cep telefonlarında, tabletlerde ve diğer taşınabilir cihazlarda tanıtıldı.Bugün, mobil ortamda tüketilen medyanın toplam değeri, internet içeriğinin birçoğunu aştı ve 2007'de 31 milyar doları aştığı gözlemlendi (kaynak Informa). Mobil medya içeriği, 8 milyar dolardan fazla mobil müziği (zil sesleri, geri zil sesleri, gerçek sesler, MP3 dosyaları, karaoke, müzik videoları, müzik akış hizmetleri vb.) içinde barındırır. 5 milyar dolardan fazla mobil oyun, çeşitli haberler, eğlence ve reklam hizmetleri. Japonya'da cep telefonu kitapları o kadar popüler ki, en çok satılan on basılı kitaptan beşi ilk olarak cep telefonu kitapları olarak piyasaya çıkarıldı.

İnternet, aynı şekilde etkileşimli bir medya aracıdır fakat 2007 sonunda 1,3 milyar internet kullanıcısına oranla (kaynak ITU) 3.3 milyar cep telefonu kullanıcısı ile daha geniş bir alana sahiptir. İnternetteki e-postalara benzer şekilde, cep telefonundaki en iyi uygulama kişisel mesajlaşma hizmetidir, ancak SMS metin mesajlaşması 2,4 milyardan fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Neredeyse tüm internet hizmetleri ve uygulamaları, arama, çok oyunculu oyunlardan sanal dünyalara, internet günlüklerine benzer kuzenlere sahiptirler. Birçok mobil medya uzmanı,mobilin taşınabilir ve her zaman internet bağlantısının olması sebebiyle TV ve PC'lerden daha güçlü bir medya haline geldiğini belirtmiştir. Mobil, en doğru kitleye sahiptir. Herhangi bir kredi kartı, internetten ödeme  hesabı veya yaş sınırı olmadan herkes tarafından kullanılabilen dahili bir ödeme kanalına sahip olan tek kitle medyasıdır. Mobil'e genellikle 7. Kitle aracı ve dördüncü ekran (sinema, TV ve PC ekranları sayılırsa) veya üçüncü ekran (yalnızca TV ve PC sayılırsa) denir.

Basılı medya

Dergi

Bir dergi, genel olarak reklam veya okuyucular tarafından satın alınarak finanse edilen çeşitli makaleler içeren süreli yayın niteliğindedir.

Dergiler genel olarak haftalık, iki haftada bir, aylık, iki ayda bir veya üç ayda bir yayımlanır. Bunlar, gerçekte basıldığı tarihten önce olan kapak üzerinde gösterilir. Kaplanmış kağıda renkli bir şekilde yazdırılırlar ve yumuşak bir kılıfla bağlanırlar.

Dergiler, iki geniş kategori olarak sınıflandırılır: tüketici dergileri ve iş dergileri. Uygulamada, dergiler süreli yayınların bir alt kümesidir.Sadece abonelik amaçlı, daha pahalı, dolaşımda sınırlı olan bilimsel, sanatsal, akademik veya özel ilgi yayıncıların ürettikleri süreli yayınlardan farklılık gösterir ve genellikle çok az reklam yayınlanır  veya hiç yayınlanmaz.

Dergiler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

Genel ilgi dergileri (örneğin Frontline, India Today, The Week, The Sunday Times vb.)

Özel ilgi dergileri (kadınlar, spor, iş, tüplü dalış vb.)

Gazete

Bir gazete, genellikle gazete kağıdı diye adlandırılan, düşük maliyetli kağıda basılan haber, bilgi ve reklam içeren bir yayın aracıdır. Genellikle günlük veya haftalık olarak yayınlanır. Genel veya özel ilgi alanlarına hitap edebilir. İlk basılmış gazete 1605'de yayınlandı. Radyo ve televizyon gibi teknolojiler ile rekabet halindeyken bile gelişmeyi başarmıştır. Bununla birlikte, internet üzerindeki son gelişmeler iş modeli üzerinde büyük tehdit unsuru oluşturur. Çoğu ülkede ücretli dolaşım azalmaktadır ve bir gazete gelirinin büyük bölümünü oluşturan reklam gelirleri, yazılı şekilden çevrimiçi duruma geçmektedir. Bununla birlikte, bazı yorumcular, yeni medyanın mevcut varlığının radyo ve televizyonun yerini tamamen  alamadığını vurguluyorlar.

Dış mekan medyası

Açık hava medyası, ticari binaların / eşya dükkanlarının / otobüsler, uçan billboardlar (uçakların kuyruklarına bağlanarak sergilenen reklam afişleri), keşif balonları, gökyüzü yazısı ve AR Reklamcılık alanının içine ve dışına yerleştirilen reklam panolarını, levhalarını, işaret levhalarını içeren bir kitle medyası biçimidir. Birçok ticari reklamcı, spor stadyumlarında reklam yaparken bu kitle medyasını kullanıyor. Tütün ve alkol üreticileri, reklam panolarını ve diğer açık hava medyalarını yoğun bir şekilde kullandılar. Bununla birlikte, 1998'de, ABD ve tütün endüstrileri arasındaki Ana Uzlaşma Anlaşması ile reklam panolarının sigara reklamları yasaklanmıştır. 1994 Chicago'da yapılan bir araştırmada, Diana Hackbarth ve arkadaşları, tütün ve alkol tabanlı reklam panolarının, yoksul mahallelerde nasıl yoğunlaştıklarını açıkladı. Diğer şehir merkezlerinde, alkol ve tütün reklam panoları, beyaz mahallelerde olduğundan daha çok Afrikalı-Amerikalı mahallelerde yoğunlaşmıştı.

Amaçlar

Kitle iletişim araçları, bazen haberlerden çok daha fazlasını kapsar, ancak bazen bu şekilde yanlış anlaşılırlar. Çeşitli amaçlarla kullanılabilir:

Bunlar, hem iş hem de sosyal endişeler için savunuculuktur. Buna reklamcılık, pazarlama, propaganda (bir düşünceyi yaymak için yapılan çalışma), halkla ilişkiler ve politik iletişim de dahildir.

Geleneksel olarak oyunculuk, müzik, spor ve TV şovları ile hafif okumalarla eğlence; 20. yüzyılın sonlarından itibaren ayrıca video ve bilgisayar oyunları aracılığıyla da devam etmiştir.

Kamu hizmeti duyuruları ve acil durum uyarıları, propaganda amaçlı halkla iletişim kurmak için siyasi aygıt olarak kullanılabilir.

Kitle iletişim araçlarını içeren meslekler

Gazetecilik

Gazetecilik, mevcut olaylar, eğilimler, konular ve insanlarla ilgili bilgiyi toplamak, analiz etmek, doğrulamak ve sunmak için kullanılan bir düzendir. Gazetecilik yapanlara, gazeteci denir.

Haber odaklı gazetecilik bazen, "tarihin ilk kaba taslağı" olarak tanımlanır (Phil Graham'a atfedilmiştir), çünkü gazeteciler çoğu zaman önemli olayları kaydeder ve kısa tarihler hakkında haberler üretirler. Habercilerle ilk olma baskısı altında iken, haber medya kuruluşları genellikle raporlarını yayınlanmadan önce düzenliyor,düzeltiyor ve her bir kuruluşun doğruluk, kalite ve biçim standartlarına bağlı kalıyor. Birçok haber kuruluşu, hükümet yetkililerini ve kurumları kamuya açıklamaktan gurur duyan gelenekleri iddia ederken, medya eleştirmenleri, basının kendisini mesleki gazetecilik standartlarından sorumlu tutma konusuyla ilgili soruları ortaya koydu.

Halkla ilişkiler

Halkla ilişkiler, bir organizasyon ile halk arasındaki iletişimin pozitif görüntüsünü oluşturma, yönetme ve sürdürebilme bilimi ve sanatıdır. Örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Şirketler, doğrudan satış çabalarını desteklemek için ürettikleri ürünlerle veya potansiyel müşterilere sağladıkları hizmetler hakkında bilgi aktarmak için pazarlama halkla ilişkilerinden faydalanmaktadır. Tipik olarak, kısa ve uzun vadede satışları destekler, şirketin güçlü olması ve pazarını devam ettirebilmesi için markasını oluşturur ve düzeltirler.

Ayrıca şirketler,halkla ilişkileri, yasama organlarına ve diğer politikacılara ulaşmak için, elverişli vergi, düzenleme ve diğer muameleler için bir araç olarak kullanıyor.İnsan kaynakları işe alım programlarını desteklemek için kendilerini aydınlanmış işveren olarak göstermek amacıyla halkla ilişkilerden yararlanıyorlar.

Okullar, üniversiteler, hastaneler,sosyal hizmet kurumları da dahil olmak üzere kar amacı gütmeyen kuruluşlar, bilinçlendirme programlarını destekleme, toplama programları geliştirme, personel alımı gibi halkla ilişkiler faaliyetlerini kullanır ve hizmetlerinin patronajını (yönetimini) arttırır.

Politikacılar, halkla ilişkileri oy kullanmak ve para toplamak için kullanıyor ve oy sandıklarında başarılı oldukları zaman bir sonraki seçime ya da kariyer sonunda kendi mirasına sahip çıkarak hizmetlerini teşvik ediyor ve savunuyorlar.

Yayıncılık

Yayıncılık, literatür (herhangi bir alandaki yazı ve yapıtların tümü) veya bilgilerin üretilmesi ile ilgilenen endüstri - bilgileri halka açık hale getirme faaliyetidir. Bazı durumlarda yazarlar kendi yayıncıları olabilir.

Geleneksel olarak bu terim, kitaplar ve gazeteler gibi basılı eserlerin dağılımını ifade eder. Dijital bilgi sistemlerinin ve internetin ortaya çıkışı ile birlikte, yayınlama kapsamı internet siteleri, internet günlükleri ve benzerlerini içerecek şekilde genişledi.

Bir iş olarak yayıncılık, gazete, dergi, kitap, edebi eser, müzik eseri, yazılım ve bilgi ile ilgili diğer eserlerin geliştirilmesi, pazarlanması, üretimi ve dağıtımını içerir.

Yayınlama, hukuki bir kavram olarak da önemlidir. Şirketlerin iflası veya şirket evlilikleri gibi resmi bir işlemin veya hakaret davalarındaki sürecin yayınlanması gerekir.

Yazılım yayıncılığı

Bir yazılım yayıncısı, yazılım endüstrisinde geliştirici ve dağıtımcı arasındaki bir yayıncılık şirketi olarak tanımlanır. Bazı şirketlerde bu rollerden üçünün ikisi birden (ve özellikle paylaşılabilir yazılım olması durumunda tek bir kişide bulunabilir) birleştirilebilir.

Yazılım yayıncıları, genellikle, zaman sınırı veya coğrafi bölge gibi belirli sınırlamalara sahip geliştiricilerin yazılım lisansını alırlar. Lisanslama koşulları çok çeşitlidir ve genellikle gizlidir.

Geliştiriciler, yayıncıları daha büyük pazarlara veya dış pazarlara ulaşmak için, ya da pazarlamaya odaklanmaktan kaçınmak için kullanabilir. Yayıncılar, yayıncının tespit ettiği bir piyasa ihtiyacını karşılamak için geliştiriciler kullanarak yazılımlar oluşturabilir.

Kitle iletişim araçları tarihçesi

Kitle iletişim araçları tarihi, çeşitli eski kültürlerde tiyatro oyunlarının yapıldığı günlere kadar uzanabilir. Bu, bir medya biçiminin daha geniş bir kitleye "yayın" yaptığı ilk şey olmuştur. Bilinen ilk tarihli basılı kitap, 868'de Çin'de basılan "Elmas Sutra" dır, ancak kitapların daha önce basılmış olduğu bellidir. Taşınabilir kil tipi, 1041 yılında Çin'de icat edilmiştir. Bununla birlikte, Çin'deki kitlelere okur yazarın yavaş yayılması ve nispeten yüksek kağıt maliyeti nedeniyle, en eski basılı kitle aracı muhtemelen, yaklaşık 1400'lerden itibaren Avrupa'daki popüler baskılar olmuştur. Bunlar büyük sayılarda üretilmelerine rağmen 1600'den önce basılanların çoğu günümüze ulaşmamıştır. "Kitle iletişim araçları" terimi, bugünkü terimi kullandığımız gibi, kitle iletişim araçlarının ilk örneği olarak dikkat çeken basılı medyanın oluşturulmasıyla meydana getirilmiştir. Bu medya biçimi Avrupa'da, Orta Çağ'da başladı.

Johannes Gutenberg'in basılı yayının icadıyla kitapları çoğalmak suretiyle ülke genelinde popüler oldu. 1453'te hareketli bir matbaaya, ilk kitap olan Latin İncilini yazdırdı. Basım makinesinin icadı, kitapların ve gazetelerin çok daha geniş bir kitleye yayılmasını sağlayarak kitle iletişiminin ilk biçimlerini ortaya çıkardı. Bu biçimler daha önce var olanlardan daha büyüktür. Buluş, bundan sonra en az yüz yıl boyunca kitlesel bir araç olarak adlandırılmak için gerçekten çok pahalıya mal olmuş olsa da, dünyanın basılı materyalleri alma şeklini de değiştirdi. 1620'de İngilizce'de ilk örneği olan yaklaşık 1612'de gelişen gazeteler, ancak doğrudan bir kitleye ulaşmak için, 19. yüzyıla kadar bu şekilde ilerlediler. İlk tirajlı ( bir defada basılan gazetelerin adedi ) gazeteler, ''The Times'' gibi, 1800'lü yılların başında Londra'da ortaya çıktı ve yüksek hızlı, döner buhar baskı makinelerinin keşfi ve geniş coğrafi alanlarda büyük ölçekli dağıtım imkanı sağlayan demiryolları sayesinde, mümkün oldu. Bununla birlikte dolaşımdaki artış, okurlardan geri bildirimde ve etkileşimde bir düşüşe yol açarak gazeteleri daha da tek yönlü bir araç haline getirdi.

"Medya" ifadesi, 1920'lerde kullanılmaya başlandı. "Kitle medyası" kavramı, İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar genellikle, radyo, televizyon ve video gibi piyasaya sürülmüş olan basılı medyayla sınırlıydı. Renk ve ses, izleyicileri / dinleyicileri etkilediği için hem bilgi hem de eğlence sağladığı için görsel-işitsel tesisler çok popüler hale geldi ve aktif olarak okumaktan çok televizyon izlemek ya da radyo dinlemek halkın  daha kolayına geldi. Son zamanlarda, İnternet en yeni ve en popüler kitlesel medya haline dönüştü. Bilgiler, internet siteleri ve arama motorları aracılığıyla kolayca erişilebilir hale geldi. Birisi aynı yerde, oyun oynamak, müzik dinlemek ve sosyal paylaşım ağı gibi birbirinden bağımsız olarak birçok etkinlik yapabilir. Diğer türdeki kitle iletişim araçlarının sundukları bilgi türünde sınırlamalar olsa da, internet, Google Kitaplar gibi şeyler aracılığıyla insan bilgisinin toplamından büyük bir kısmını oluşturur. Modern kitle iletişim araçları, internet, cep telefonları, internet günlükleri, internet aracılığıyla indirilmiş dosyalar ve RSS yayınlarını içerir.

20. yüzyılda, kitle iletişim araçlarının gelişimi, malzemenin çoğaltılmasını sağlayan teknolojiler de dahil olmak üzere, teknoloji tarafından yönlendirildi. Baskı, kayıt sıkıştırma ve film kopyaları gibi fiziksel kopyalama teknolojileri, gazete ve filmlerin düşük fiyatlarla kitlesel olarak çoğaltılmasını sağladı. Radyo ve televizyon, ilk defa elektronik olarak bilginin çoğaltılmasına izin verdi. Kitle iletişim araçları doğrusal kopyalama ekonomisine sahipti: Tek bir işle para kazanabilirdi. Riel ve Neil'in teorisine bir örnekti. Satılan kopya sayısıyla orantılı olarak, hacim arttıkça birim maliyetler düştü ve kar marjlarını daha da arttırdı. Kitlesel medyada büyük şanslar kurulacaktı. Demokratik bir toplumda medya, seçmenlere hükumet ve kurumsal birimlerle ilgili konularda hizmet edebilirdi. Bazıları, medya sahipliği yoğunluğunu demokrasiye yönelik bir tehdit olarak görüyordu.

Etki ve Sosyoloji

Sınırlı etkiler teorisi, aslında 1940'larda ve 1950'lerde test edildi. İnsanlar, daha önce inanmış olduklarına dayanarak hangi medyayla etkileşime gireceklerini seçtikleri için, medya ihmal edilebilir bir etki yaratıyordu. Sınıf egemen teori, medyanın onu kontrol eden bir azınlık elitinin görüşünü yansıttığını iddia eder. 1980 ve 1990'larda geliştirilen kültürel teori, diğer iki kuramı birleştirir ve insanların medyayla aldıkları imgelerden ve mesajlardan kendi anlamlarını oluşturmak için etkileşime girdiğini ileri sürer. Bu teori, izleyici üyelerinin kitle iletişim araçlarıyla ilgili olarak pasif bir rol yerine aktif bir rol oynadığını belirtmektedir.

''Toplum Üzerine Kitle Medyası Etkisi'' başlıklı bir makalede, ABD'deki medyanın tema parkları da dahil olmak üzere tüm kitle iletişim araçlarının % 95'ine sahip olduğu beş büyük şirketin (Time Warner, VIACOM, Vivendi Universal, Walt Disney ve News Corp) hakim olduğunu iddia ediyor.Bunlar:Film stüdyoları, televizyon ve radyo yayın ağları ve programlama, video haberleri, spor eğlenceleri, telekomünikasyon, kablosuz telefonlar, video oyunları yazılımları, elektronik medya ve müzik şirketleridir. Tarihsel olarak şirketlerde daha fazla çeşitlilik mevcutken, son zamanlarda insanların görüş ve inançlarını şekillendirme yetkisine sahip bir elit oluşturmak için birleştiler. İnsanlar satın alma kararlarını etkileyebilen TV, gazete veya dergilerdeki çeşitli şirketlerin, binlerce reklamını gördükten sonra satın alımları gerçekleştirirler. Toplum tarafından kabul edilebilir olanlar medya tarafından belirlenir. Bu güç, örneğin çocukları spor yapmak için teşvik etmek gibi iyi şeyler için kullanılabilir. Bununla birlikte, film yıldızlarının içtiği purolardan etkilenen çocuklar, cinsel imajlara maruz kalmaları, şiddet imgelerine maruz kalmaları ve önemsiz gıda reklamlarına maruz kalmaları gibi çocuklar için de kötü alanlarda kullanılabilir. Büyük belgesel, McDonalds gibi şirketlerin geçmişte nasıl dava açtığını anlatıyor. Davacılar, ürünlerini satın almalarını "zorla kabul ettikleri" endişe verici ve bilinçaltı reklamlarının bir kusuru olduğunu ortaya atıyor. 1950'lerin Barbie ve Ken bebekleri, bazen günümüz toplumunda kadınların sıska olmasını ve erkeklerin yanında garipsenmesini takıntılı kılmanın başlıca sebebi olarak gösterilir. 9/11 saldırılarından sonra medya olayı, kapsamlı bir şekilde ele aldı ve yetkililer tarafından söylenen saldırı ve bilgilere dayanarak Usame Bin Ladin'in suçunu açıkladı. Bu, teröre karşı savaşı desteklemek için kamuoyunu şekillendirdi ve daha sonra Irak savaşı oldu. Temel kaygılar, kitlesel medyanın (kamuoyunu yönlendiren) muazzam gücünden dolayı, yanlış bilgi alan medya, kamuoyunun yanlış davayı desteklemesine neden olabilir.

Matthew P. McAllister, ''Amerikan Kültürü'nün Ticarileştirilmesi'' adlı kitabında "vatandaşlarını bilgilendiren ve öğreten gelişmiş bir medya sisteminin, demokrasinin ideal durumuna doğru ilerlemesine yardımcı olduğunu" söyledi.

1997 yılında JR Finnegan Jr. ve K. Viswanath, kitle iletişim araçlarının 3 önemli etkisini veya işlevini tespit ettiler:

Bilgi Boşluğu: Kitle iletişim araçları, "içeriğin çekici olduğu oranda, bilgi kanallarının erişilebilir ve arzu edilme derecesi ve topluluktaki toplumsal çatışma ve çeşitlilik miktarı" gibi etkenlerden kaynaklanan bilgi boşluklarına etki eder.

Gündem Ayarı: Medya, halkın tüketiminde seçeceği seçici nitelik nedeniyle konular hakkındaki düşünceleri etkiliyor.New York Belediye Başkanı (medyanın yardımıyla) Rudolph Giuliani, 2000 yılı New York Senatosu seçimlerinden önce prostat kanseri (erkeklerde görülen kestanecik kanseri) olduğunu açıkça kamuya açıkladıktan sonra, insanların bilinçliliğinde kansere karşı büyük öneme sahip bir yükselmeye yol açtı. Bunun nedeni, haber medyasının prostat kanseri riskleri hakkında rapor vermeye başlamış olmasıydı ve bu da hastalık ve tarama ihtiyacı hakkında halkın daha fazla farkındalığının oluşmasına neden oldu. Medyanın, halkın düşüncelerini ve davranışlarını değiştirebilmesi için bu yeteneği başka vesilelerle gerçekleştirdi. 1970'lerin ortalarında,o sırada Başkan'ın ve sonra Başkan Yardımcısının eşleri olan Betty Ford ve Happy Rockefeller'a göğüs kanseri teşhisi kondu. JJ Davis, "özellikle medyada riskler vurgulanırken, gündem belirleme derecesi; kamuoyunun, öfke ve tehdit duygularının kışkırttığı dereceye dayanıyor" diye belirtiyor. Bir gündem belirlemek istendiğinde, çerçeveleme, bir kitle iletişim örgütü için çok değerli bir şekilde faydalı olabilir. Çerçeveleme, "bir konuyla ilgili kamusal söylemin düzenlenmesinde liderlik rolünün üstlenilmesini" içerir. Medya, kapsama alanında denge arzusundan etkilendi ve ortaya çıkan baskılar, belirli siyasi eylem ve savunma pozisyonlarına sahip gruplardan gelmeye başladı. Finnegan ve Viswanath, "grupları, kurumları ve savunucuları, sorunları tanımak, onları kamu gündemine taşımak ve konuları sembolik olarak tanımlamak için rekabet gerekir" diyor.

Algıların Yetiştirilmesi: Medyanın, zaman içinde izleyicilerin algılarını şekillendirdiği ölçüde, yetiştirme olarak bilinir. Televizyon, özellikle homojenleştirici (aynı türden olan) bir ajan (SW Littlejohn) olarak tanımlanabileceği noktaya kadar, Birleşik Devletler gibi yerlerde ortak bir deneyim halindedir. Bununla birlikte, sadece TV'nin bir sonucu olmak yerine, genellikle sosyoekonomik faktörlere etki etmeye dayanıyor. Televizyona veya film şiddetine uzun süre maruz kalmak, bir izleyiciyi, topluluk şiddetinin bir sorun olduğunu düşünebilir veya alternatif olarak haklı bulabilir. Bunun sonucunda ortaya çıkan inanış, insanların nerede yaşadığına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Sinema, radyo ve TV, nüfusun büyük bir yüzdesi için ilk ya da tek bilgi kaynağı haline gelmeye başlayan,1950'lerden itibaren bu, medya toplu denetimin merkezi araçları olarak görülmeye başlandı. Bir ülke yüksek bir sanayileşme seviyesine ulaştığı zaman, ülkenin kendisinin "iletişimi denetleyen kişiye ait olduğu" fikri ortaya çıkar.

Kitlesel medya, toplumsal algıları, çeşitli önemli konularda, hem kendileri aracılığıyla verilen bilgiler vasıtasıyla hem de bu bilgilere kattıkları yorumlar yoluyla şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, belli bir inanç, değer ve gelenek setini, (yaşamın bütün bir yolunu) gerçek olarak seçip tasvir ederek modern kültürün şekillendirilmesinde büyük bir rol oynarlar. Yani, gerçekliğin belli bir yorumunu tasvir ederek, gerçeği bu yoruma daha çok uyacak biçimde şekillendirirler. Kitle iletişim araçları, hükumet karşıtı gösteriler, ayaklanma ve genel iş bırakımı gibi sivil ayaklanma aktivitelerinin yayılmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Yani, radyo ve televizyon alıcılarının kullanımı şehirler arasında huzursuzluğu sadece şehirlerin coğrafi konumu değil, aynı zamanda kitle iletişim araçları dağıtım ağları arasındaki yakınlık nedeniyle de etkiliyor.

Irkçılık ve kalıplaştırma

Kitle medyası kaynakları, çerçeveleme ve gündem belirleme gibi teoriler aracılığıyla, belirli gerçekler ve bilgiler vurgulanırken (Medya etkisi) bir hikayeyi etkileyebilir. Bu, kişilerin aldığı tek medya kapsamı çok kısıtlı olabilir ve hikaye veya durumun tamamını yansıtmayabileceği için, bireylerin belli grupları nasıl algıladıklarıyla doğrudan ilişkilendirilebilir; Hikayeler, belirli bir nüfusu hedeflemek için belirli bir perspektifi yansıtacak şekilde kaplıdır.

Örnek

Central Connecticut Eyalet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Afro Amerikan Çalışmaları Öğretim Görevlisi Stephen Balkaran'a göre, kitle iletişim araçları beyaz Amerikalıların Afrikalı Amerikalıları algılama biçiminde büyük bir rol oynamıştır. Medya suç, uyuşturucu kullanımı, çete şiddeti ve diğer anti-sosyal davranış biçimleri bağlamında Afrikalı-Amerikalı üzerine odaklandı. Afrika kökenli Amerikalıların çarpık ve zararlı bir kamuoyu algısının oluşmasına neden oldu. Afrikalı Amerikalılar, son birkaç yüz yıldır ezilmeye ve ayrımcılığa maruz kalmışlardır. Stephen Balkaran'ın Kitle İletişim ve Irkçılık adlı makalesinde "Medya bu tarihsel baskının devam ettirilmesinde ve Afrikalı Amerikalıların ikinci sınıf vatandaş statüsünü devam ettirmesine katkıda bulunmada önemli bir rol oynamıştır" dedi. Bu, beyaz Amerikalılar arasında Afrikalı-Amerikalıların gerçek doğasının gerçekten ne olduğu konusunda bir belirsizlik ile sonuçlanmasını sağladı. Ortaya çıkan ırk ayrımına rağmen, bu insanların inkar edilemez bir biçimde Amerikalı olması beyaz adamın değer sistemi hakkında şüphe uyandırdı. Bu, bazı Amerikalılar arasında beyaz Amerikalı'nın siyah etki ile kirlendiği konusunda bir miktar "şüphe" olduğu anlamına geliyor. Kitlesel medya ve propaganda ( bir düşünceyi yayma düşüncesi ) basmakalıpları halka yayma eğilimindedir.

Etik konular ve eleştiri

Yerel ya da özel lokal odağın olmaması, kitlesel medyanın ortak bir eleştirisi olarak görülür. Kitlesel bir haber medyası, geniş bir nüfus bilimi malzemesini karşılaması ve bunlarla alakalı olması nedeniyle ulusal ve uluslararası haberleri sık sık zorla yükümlü kılmaktadır. Bu nedenle, birçok ilginç veya önemli yerel hikayeleri atlamak zorundadırlar çünkü, izleyicilerinin büyük bir kısmını ilgilendirmiyorlar. WiseGeek internet sitesi tarafından verilen bir örnek şunu söyler: "Bir topluluğun sakinleri, kalkınma konusundaki mücadelelerini eleştirel olarak görüyor olabilirler ancak hikaye, mücadele tartışmalara başlandığı takdirde ya da bazı biçimlerin emsallerini belirlediyse, kitlesel medyanın dikkatini çekecekti "dedi.

"Kitle" terimi, medya ürünlerinin alıcılarının pasif, farklılaşmamış bireylerin muazzam bir deniz oluşturduğunu göstermektedir. Bu, "kitle kültürü" ve kitle toplumu hakkındaki daha önceki bazı eleştirilerle ilişkili bir görüntüdür; toplu iletişim gelişiminin, modern sosyal yaşam üzerinde büyük oranda olumsuz bir etkisi vardır ve bireyleri zorlamadan ağırlar nitelikte mülayim ve homojen (türdeş) bir kültür ortaya koyar. Bununla birlikte, etkileşimli dijital medyanın daha önceki yayın medyasının tek okunur örneğine meydan okuduğu da gözlemlenir.

Bazıları kitlesel medyayı, "kitlelerin afyonu" olarak nitelendirirken bazıları insan toplumlarının hayati bir yönü olduğunu ileri sürüyor. Kitle iletişim araçlarını anlamak suretiyle, toplum kendi nüfus ve kültürünü daha derin bir anlayışla analiz edebilir ve öğrenebilir. Bu değerli ve güçlü yetenek, medya araştırmaları alanının popüler olmasının bir nedeni olmuştur. WiseGeek'in dediği gibi, "bir ulusun kitle iletişim araçlarını izlemek, okumak ve etkileşim kurmak, özellikle de farklı kitle iletişim araçları çeşitleri incelendiğinde insanların nasıl düşündüğü konusunda ipucu verebilir".

1950'lerden itibaren, sanayileşme düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde, sinema, radyo ve televizyon kitle iletişim araçları içerisinde politik gücün kilit bir rolüne sahip oldu.

Çağdaş araştırmalar, pek çok medya sektörünün halihazırda çok az sayıdaki firmalara yoğunlaştığını, egemen olduğunu ve medya sahipliğinin yoğunluğunu arttırdığını gösteriyor.

Gelecek

Arnold Kling, 2002'de "gazete işinin önümüzdeki yirmi yıl içinde öleceğini, gazete yayıncılığının hayırsever bir girişim olarak devam edeceğini" yazdı. Jim Pinkerton, 2006 yılında kitlesel medyanın geleceğini şu şekilde anlattı: "Uluslararası alanda azimli olan her ülke yakında kendi devletine destek olmak için medyaya sahip çıkacak."

İnternet aracılığıyla indirilebilir medya ağı kurucusu Leo Laporte, "hikayeleri araştıran ve bunları açıklayan hikaye anlatıcılarına her zaman ihtiyaç duyulacak" diyor.