03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Balıkçılık

İçindekiler
 1. Balıkçılık nedir?
 2. Balıkçılık tarihi
 3. Trol ile balık avı
 4. Balıkçılığın gelişimi
 5. Balıkçılık teknikleri
 6. Elle balık tutma
 7. Balıkçı tekneleri
 8. Geleneksel balık tutma
 9. Eğlence amaçlı balıkçılık
 10. Balıkçılık endüstrisi
 11. Balıkçılık yönetimi
 12. Balıkçılık kültürü
 13. Balıkçılık Resimleri

Balıkçılık nedir?

Balıkçılık

Balık avı, balık yakalamaya çalışma faaliyetidir. Balık yakalamak için kullanılan teknikler; elle yakalama, zıpkınla yakalama, ağ ile yakalama, olta ile yakalama ve kapan ile yakalama yöntemlerini içerir. Balık avı, yumuşakçalar, kafadanbacaklılar, kabuklular ve derisidikenliler gibi balık dışında suda yaşayan diğer hayvanları yakalamayı içerebilir. Balık avı terimi, normal olarak, çiftlik balıklarının yakalanması veya balina avcılığı teriminin daha doğru olduğu balinaların yakalanması gibi faaliyetler için kullanılmaz.

Birleşmiş Milletler FAO istatistiklerine göre, toplam ticari balıkçı ve balık çiftçisi sayısının 38 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, gelişmekte olan ülkelerde 500 milyondan fazla kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlamaktadır. 2005 yılında dünya genelinde yabani balıkçılıktan elde edilen balıkların kişi başına düşen tüketim miktarı 14,4 kilogram, balık çiftliklerinden de 7,4 kilogramdır. Modern balıkçılık, yiyecek sağlamanın yanı sıra eğlendirici / dinlendirici bir meşgaledir.

Balıkçılık tarihi

Balıkçılık tarihi

Balık avı, yaklaşık 40.000 yıl önce, en azından Üst Paleolitik dönemin başlangıcına kadar uzanan eski bir uygulamadır. Doğu Asya'dan gelen 40.000 yaşında bir modern insan olan Tianyuan adamının iskelet kalıntılarının izotop analizi, düzenli olarak tatlısu balığı tükettiğini göstermiştir. Kabuk yığınları, atılmış balık kemikleri ve mağara resimleri gibi arkeolojik bulgular, deniz ürünlerinin hayatta kalmak için önemli olduğunu ve önemli miktarda tüketildiğini göstermektedir.

Bu dönemde çoğu insan avcı-toplayıcı bir yaşam biçiminde yaşadı ve sürekli olarak hareket halindeydi. Bununla birlikte, Lepenski Vir'deki gibi kalıcı yerleşimlerin erken örnekleri (kalıcı olarak yerleşmemiş olsalar bile) neredeyse her zaman  büyük bir gıda kaynağı olarak balık avıyla ilişkilidir.

Trol ile balık avı

Trol ile balık avı

İngiliz çift direkli balıkçı gemisi, 17. yüzyıldan gelen yelkenli trol (balık ağı) teknesinin erken bir türüdür. Ancak modern balıkçı teknesi, 19. yüzyılda İngiliz balıkçı limanı Brixham'da geliştirilmiştir. 19. yüzyılın başlarında, Brixham'daki balıkçılar, Güney Devon'un aşırı avlanılan sularında meydana gelen stokların süratle tükenmesi nedeniyle balıkçılık alanlarını her zamankinden daha fazla genişletmek zorundaydı. Orada gelişen Brixham trol teknesi şık bir yapıya sahipti ve tekneye, okyanustaki avlanma alanlarına uzun mesafeli geziler yapmak için yeterli hızı kazandıran uzun bir zıpkın teçhizatı vardı. Derin suda büyük troller çekmek için yeterince sağlamdılar. Brixham'da kurulan büyük trol filosu, köye "Derin Deniz Balıkçılığının Anası" unvanını kazandırdı.

Bu devrim niteliğindeki tasarım, okyanusta ilk defa mümkün olan en geniş trol avcılığını yaparak, balıkçıların İngiltere'nin güneyindeki limanlardan Scarborough, Hull, Grimsby, Harwich ve Yarmouth gibi daha kuzeydeki köylere göç etmesine neden oldu. Bunlar Atlantik Okyanusu'ndaki büyük balık avı alanlarına erişim noktalarıydı.

Trol ile balık avcılığı

Grimsby'nin küçük köyü 19. yüzyılın ortalarında dünyanın en büyük balıkçı limanı haline geldi. Parlamento Yasası ilk olarak 1796'da elde edildi ve bu sayede yeni rıhtımların inşasına ve limanın dip taramasına izin verildi. Böylece liman daha derin hale getirildi. Balıkçılık endüstrisindeki muazzam genişleme, 1846 yılında Grimsby Dock Company (Grimsby Rıhtım Şirketi) kurulduğunda gerçekleşti. Kraliyet Rıhtımı için temel taşı, 1849 yılında Prens Albert'ın eşi tarafından atıldı. İskele 25 dönümlük bir alanı kapladı ve ilk modern balıkçı limanı olarak 1854 yılında Kraliçe Victoria tarafından resmi olarak açıldı.

Şık Brixham trol teknesi, dünyanın dört bir yanına yayıldı ve balıkçı filolarını her yerde etkiledi. 19. yüzyılın sonunda, Grimsby'de neredeyse 1.000'i bulan balıkçı trol teknesinin İngiltere'deki toplam sayısı 3.000'in üzerindeydi. Bu trol tekneleri, Hollanda ve İskandinavya'dan gelen balıkçılara satıldı. On iki trol, Alman balıkçı filosunun çekirdeğini oluşturmaya devam etti.

Balıkçılığın gelişimi

Allan'ın buharlı teknesi

Buharla çalışan balıkçı tekneleri ilk kez 1870'lerde ortaya çıktı. Balıkçılıkta trol sisteminin yanı sıra halatlar ve sürükleme ağları kullanıldı. Bunlar, yaklaşık 6,1m genişliğinde, genellikle 24-27 m uzunluğunda büyük teknelerdi. 40-50 ton ağırlığındaydılar ve 17-20 km/saat hızla yolculuk ettiler. İlk inşa edilen balıkçı gemileri, Mart 1875'de  İskoçya Leith'de David Allan tarafından tasarlanmış ve bir trol balıkçı teknesini buhar gücüyle çalışır şekle dönüştürmüştür. Allan, 1877'de dünyadaki ilk vidalı buhar trol gemisini inşa etmiştir.

Buhar trolleri, 1880'lerde Grimsby ve Hull'da tanıtıldı. 1890'da Kuzey Denizi'nde 20.000 erkeğin olduğu tahmin ediliyordu. Buharlı trol teknesi, ringa balığı balıkçılığında 1897 yılına kadar kullanılmamıştır. Son yelkenli balıkçı trolü 1925 yılında Grimsby'de inşa edilmiştir. Trol tasarımları Birinci Dünya Savaşı'nda yelken yerine kömür yakıtlı buhar gücüne; İkinci Dünya Savaşı'nın sonuyla birlikte de dizel ve türbinlere dönüşmüştür.

1931'de, ilk elektrikli tambur Laurie Jarelainen tarafından yapılmıştır. Tambur, teknenin yanına yerleştirilen ve ağlarda çekilecek dairesel bir cihazdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, radyo navigasyon aygıtları ve balık bulma araçları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İlk trol tekneleri, kıç taraf yerine yan taraftan avlanırdı. İlk balık avı amaçlı inşa edilen kıç trol gemisi, 1953'de  Aberdeen, İskoçya'da inşa edilen Fairtry'dir. Gemi, o zaman faaliyetteki diğer trol gemilerinden çok daha büyüktü ve "süper trol" dönemini açtı. Gemi, ağlarını kıç tarafına çektiği için, 60 tona kadarki bir ağırlığı kaldırabiliyordu. Gemi, devam eden on yıllarda dünyanın dört bir yanında "süper troller" in genişlemesi için bir temel oluşturdu.

Eğlenceli balıkçılık tarihçesi

Eğlence amaçlı balıkçılık tarihçesi

Eğlence amaçlı olarak balık avlamanın erken gelişimi net değildir. Örneğin, Japonya'da sinekli balık avı (bir oltanın ucuna suni bir sinek takarak balık avlama) için anekdot (fıkra) türünde bir kanıt mevcuttur. Ancak sinekli balık avı, eğlenceden ziyade muhtemelen bir hayatta kalma aracı olmuştu. Eğlence amaçlı balıkçılıkla ilgili en eski İngiliz makalesi, Benedictine Sopwell Rahibe Manastırı baş rahibesi Dame Juliana Berners tarafından 1496'da yayımlandı. Makale ''Treatyse of Fysshynge wyth an Angle'' başlığını taşıyordu ve balıkçı suları, olta ve misinaların yapımı ve doğal yemler ile yapay sineklerin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi içeriyordu.

Eğlence amaçlı balıkçılık, İngiliz İç Savaşı'ndan sonra büyük bir sıçrama yaptı ve o dönemde bu konuda yazılmış birçok kitap ve antlaşmada yerini aldı. Compleat Angler, Izaak Walton tarafından 1653'te yazılmıştı (Walton buna yirmi beş yıl boyunca eklemeler yapmaya devam etse de) ve balık avlamayı Derbyshire Wye'de tanımladı. Bu, nesir ve nazım halinde balıkçılık sanatının ve ruhunun kutlanmasıydı. Kitaba ikinci bir kısım Walton'un arkadaşı Charles Cotton tarafından eklendi.

Charles Kirby, 1655'te günümüze göre değişmemiş olan gelişmiş bir balık kancası tasarladı. Kirby, bugün hala yaygın olarak kullanılan, ofset noktalı özel bir çengel olan ''Kirby bükmesi''ni  icat etti.

18. yüzyıl, esasen bir önceki yüzyılda geliştirilen tekniklerin pekiştirilmesi çağıydı. Oltaların yanı sıra koşu halkaları ortaya çıkmaya başladı. Bu da avcılara fırlatılan misina üzerinde daha fazla kontrol sağladı. Oltaların kendileri de giderek sofistike olarak  farklı roller için uzmanlaşıyorlardı. Eklemli oltalar yüzyılın ortalarından itibaren yaygınlaştı. Oltanın üst kısmı için bambu kullanıldı. Bambu daha fazla güç ve esneklik kazandırdı.

Eğlence amaçlı balık tutmak

Endüstri de ticarileştirildi. Oltalar ve takımlar tuhafiye mağazasında satıldı. 1666'daki Büyük Londra Ateşi'nden sonra esnaflar, 1730'lardan itibaren balıkçılıkla ilgili ürünlerin üretim merkezi haline gelen Redditch'e taşındı. Onesimus Ustonson 1761 yılında kendi ticaret dükkanını kurdu ve kuruluşu bir sonraki yüzyıl için pazar lideri olarak kaldı. Ustonson, bir Kraliyet Emri aldı ve bu dönem boyunca Kral IV. George'tan başlayarak birbirini izleyen üç kralın balıkçı takımı resmi tedarikçisi oldu. Ayrıca çarpan vincini icat etti. Sektörün ticarileştirilmesi, aristokrasinin üyeleri için eğlenceli bir hobi olarak balık avcılığına olan ilginin arttığı bir dönemde geldi.

Endüstriyel Devrim'in etkisi, ilk önce sinek misinalarının üretiminde hissedildi. Kendi misinalarını yapan balıkçılar yerine -zahmetli ve zaman alan bir süreç- yeni tekstil eğirme makineleri, çeşitli inceltilmiş misinaların kolayca üretilip pazarlanmasına izin veriyordu.

İngiliz sinekli balık avcılığı, sinek bağlama ve sinekli avlanma teknikleri konularında birçok kitabın ortaya çıkışının yanı sıra sinekli balık avcılığı kulüplerinin ortaya çıkması  ile 19. yüzyılda gelişmeye devam etti.

19. yüzyılın ortalarından sonlarına doğru, orta sınıf ve alt sınıflar için eğlence olanaklarının genişlemesi, sürekli kitlesel olarak çekici bulunan sinekli balık avcılığına etkisini göstermeye başladı. İngiltere'deki demiryolu ağının genişlemesi, ilk kez deniz kıyısına ya da nehirlere balık tutmak için haftasonu yolculuğu yapmanın daha ucuz olmasına imkan verdi. Zengin hobi tutkunları yurt dışında sinekli balık avcılığına daha fazla cesaret ettiler. Büyük miktarda somon balığı tüketen Norveç'in geniş nehirleri, yüzyılın ortalarında İngiltere'den çok sayıda balıkçıyı çekmeye başladı. Jones'un Norveç rehberi ve 1848'de yayınlanan somon balıkçısının cep kitabı Frederic Tolfrey tarafından yazıldı ve ülkenin popüler bir rehberi oldu.

Balıkçılıkta teknolojik gelişmeler

Balıkçılıkta misinalar

Modern makara tasarımı, 18. yüzyılın son döneminde İngiltere'de başlamıştı ve kullanımdaki hakim model "Nottingham makarası" olarak biliniyordu. Makara  serbestçe sarılan geniş bir tamburdu  ve yemlerin akımla birlikte dışarı doğru sürüklenmesini sağlamak için idealdi. Dişli çarpma makaraları İngiltere'de hiç bir zaman başarılı bir şekilde tutulmadı. Ancak  benzer modeller Kentucky'li George Snyder tarafından 1810'da ilk Amerikan tasarımı yem fırlatma makarasına dönüştürüldü ve Birleşik Devletler'de daha başarılı oldu.

Olta çubuğunun kendisi için kullanılan malzeme İngiltere'ye özgü ağır kerestelerden, yurt dışından, özellikle de Güney Amerika ve Batı Hint Adaları'ndan ithal edilen daha hafif ve daha elastik çeşitlere dönüştü. Bambu çubukları, 19. yüzyılın ortalarından itibaren genel olarak tercih edilen bir seçenek haline geldi ve malzemenin birkaç şeridi tırtıklı şekillendirilmiş bambu kamışından kesildi. Daha sonra, daha öncekilerden daha üstün, katı bir dolgu ile hafif, güçlü, altıgen çubuklar oluşturmak üzere bir araya getirilip yapıştırıldı. George Cotton ve selefleri uzun çubuklarla ve rüzgârın sinekleri balıklara ulaştırması işinin çoğunu yapmasını sağlayan hafif misinalarla balıkları avladılar.

Balıkçılıkta teknoloji ve makaralar

Balıkçı takımı tasarımı 1880'lerden itibaren gelişmeye başladı. Sinek çubuklarının imalatı için yeni kerestelerin getirilmesi, sinekleri, at kılı yerine ipek misinalarla rüzgara salmayı mümkün kıldı. Bu misinaların fırlatma mesafesi çok daha fazla oldu. Bununla birlikte, bu ilk sinek misinaları, su üstünde yüzdürülebilmeleri için çeşitli şekillerde kaplanmaları ve su dolu olmalarını önlemek için her dört saatte bir makaradan çıkarılıp kurutulmaları gerektiğinden zahmetliydiler. Bir diğer olumsuz sonuç ise, daha uzun bir halatın dolaşmasının kolaylaşması oldu. Buna İngiltere'de 'arapsaçı' ve ABD'de 'laçka' deniyordu. Bu problem, misinanın düzgün bir şekilde sarılmasını sağlamak ve dolaşmayı önlemek için regülatörün icadını getirdi.

Amerikalı Charles F. Orvis, makara tarihçisi Jim Brown tarafından "Amerikan makara tasarımının brenchmark'ı" ve ilk tamamen modern sinek makarası olarak tanımlanan yeni bir makara ve sinek tasarımını 1874'de üretti ve dağıttı.

Bir tekstil patronu olan Birinci Illingworth Baronu Albert Illingworth, 1905'te modern sabit bobinli iplik makarasının patentini aldı. Illingworth'un makara tasarımında misina fırlatılırken makaranın ön kenarından çekilip bırakıldı ancak sabit makaranın etrafında dönen bir makine olan bir misina toplayıcı ile tutulup geriye sarıldı. Misina, dönen bir makaraya ters olarak çekmek zorunda kalmadığı için, geleneksel makaralardakinden daha hafif yemler atılabilirdi.

1950'lerin başında ucuz fiberglas sinek oltaları ve sentetik sinek misinalarının geliştirilmesi ve monofilament (tek tel elyaftan yapılan iplik) sinekli balık avının popüleritesini canlandırdı.

Balıkçılık teknikleri

Balıkçı tekneleri ile balıkçılık

Balık yakalamak için pek çok balık avı tekniği ve taktiği vardır. ''Balık avı tekniği'' terimi, yumuşakçalar (kabuklu deniz hayvanları, kalamar, ahtapot) ve yenilebilir deniz omurgasızları gibi diğer su hayvanlarını yakalama yöntemleri için de kullanılabilir.

Balık tutma teknikleri elle toplama, zıpkınla vurma, ağ ile yakalama, olta ile tutma ve kapanla yakalamayı içerir. Eğlence amacıyla balık tutan balıkçılar, ticari amaçlı balıkçılar ve esnaf balıkçıları farklı teknikleri ve bazen de aynı teknikleri kullanırlar. Eğlence amaçlı balıkçılar zevk veya spor için balık tutarken, ticari balıkçılar kar elde etmek için balık tutarlar. Esnaflar, üçüncü dünya ülkelerinde hayatta kalmak için geleneksel, düşük teknolojili yöntemleri kullanmaktadırlar. Diğer ülkelerde ise bu teknikler, kültürel bir miras olarak kullanılmaktadır. Genellikle eğlence amaçlı balıkçılar olta ile avlama yöntemini,  ticari balıkçılar ise ağ ile yakalama yöntemini kullanırlar.

Çeşitli balıkçılık teknikleri ve balıklar hakkındaki yaşam alanları ile göç ve yiyecek arama gibi davranışlarıyla ilgili bilgi arasında karmaşık bir bağ vardır. Balıkçılık tekniklerinin etkin kullanımı genellikle ek bilgiye bağlıdır. Bazı balıkçılar, balık beslenme modellerinin güneşin ve ayın pozisyonundan etkilendiğini iddia eden balıkçılık folklörünü takip ederler.

Elle balık tutma

Oltayla balık tutma

Balıkçı takımı, balıkçıların balık tutma esnasında kullandığı ekipmanları ifade eden genel bir terimdir.

Balıkçılık için kullanılan hemen hemen tüm ekipman veya teçhizat balıkçı takımı olarak adlandırılabilir. Bunlara bazı örnekler, kancalar, misinalar, olta kurşunları, şamandıralar, olta çubukları, makaralar, yemler, zıpkınlar, ağlar, kapanlar, uzun balıkçı çizmeleri ve takım çantalarıdır.

Bir balıkçı misinasının sonuna takılı olan donanıma, uç takımı adı verilir. Buna, kancalar, olta kurşunları, şamandıralar, fırdöndüler, bölünmüş halkalar ve tel, çıtçıtlar, boncuklar, kaşıklar, bıçaklar, dönen balık yemleri ve çatallar dahildir.

Balıkçı takımı ile balık tutma teknikleri birbirinden farklıdır. Balıkçı takımı terimi, balık tutma esnasında kullanılan fiziksel ekipmanı, balıkçılık teknikleri terimi ise, balık tutarken bu ekipmanların nasıl kullanıldığını ifade etmektedir.

Balıkçı tekneleri

Balıkçılık teknikleri

Bir balıkçı teknesi, denizde, gölde veya nehirde balık yakalamak için kullanılan kayık veya gemidir. Mesleki, ticari ve eğlence amaçlı balıkçılık için birçok farklı türde tekne kullanılır.

FAO'ya göre, 2004'te dört milyon ticari balıkçı teknesi vardı. Bunların yaklaşık 1,3 milyonu kapalı alanlarla donatılmış güverteli teknelerdir. Bu güverteli teknelerin neredeyse tamamı mekanize olup, bunların 40.000'i 100 tonu aşmaktadır. Diğer taraftan, güvertesiz teknelerin üçte ikisi (1,8 milyon), yelken ve kürek ile hareket ettirilen çeşitli geleneksel gemilerdir. Bu tekneler esnaf balıkçılar tarafından kullanılır.

Rakam yüksek olmasına rağmen, kaç eğlence amaçlı balıkçı teknesinin olduğunu tahmin etmek zordur. Çoğu eğlence amaçlı tekne, zaman zaman balıkçılık için de kullanıldığından, bu terim değişkendir. Ticari balıkçı teknelerinin çoğundan farklı olarak eğlence amaçlı balıkçı tekneleri genellikle sadece balık tutmaya yönelik değildir. Bir balıkçı, periyodik olarak balık yakalamak niyetiyle gemiye bindiği sürece, su üstünde kalacak herhangi bir şey eğlence amaçlı bir balıkçı teknesi olarak adlandırılabilir. Balıklar; ahşap kanolar, kayıklar, sallar, duba tekneleri ve küçük sandallardan küçük motorlu teknelere, kamaralı kruvazörlere ve seyir yatlarından geniş, yüksek teknolojili ve lüks büyük gemilere kadar uzanan çeşitli türdeki teknelerden rekreasyon amaçlı olarak yakalanırlar. Eğlence amaçlı balıkçılık düşünülerek üretilen daha büyük tekneler, genellikle kıç tarafında balık avlamaya elverişli olacak biçimde tasarlanmış geniş, açık kokpitlere sahiptir.

Geleneksel balık tutma

Geleneksel balık avı, küçük ölçekli, ticari veya geçim amaçlı balıkçılık uygulamalarının, olta ve takım, oklar ve zıpkınlar, fırlatma ağları ve sürükleme ağları gibi geleneksel teknikler kullanılarak yapılmasıdır.

Eğlence amaçlı balıkçılık

Eğlence amaçlı balıkçılık

Eğlence ve sportif amaçlı balık tutma, öncelikle zevk veya rekabet için balık avlama faaliyetidir. Eğlence amaçlı balıkçılığın balık tutma biçimini sınırlayan adetler, kurallar, lisans kısıtlamaları ve kanunlar vardır. Tipik olarak, bunlar ağların kullanılmasını ve balıkların ağızdan olmayacak biçimde çengellerle yakalanmasını yasaklar. Eğlence amaçlı balıkçılığın en yaygın biçimi bir çubuk, makara, misina, kanca ve suni sinekler gibi çok çeşitli yemlerden herhangi biri ile yapılır. Balıkları kanca ile yakalamaya çalışmak genellikle olta ile avlanma olarak bilinir. Olta ile avlanmada, bazen balıkların suya geri gönderilmesi (yakalanması ve bırakılması) beklenir veya gerekir. Eğlence ve sportif amaçlı balıkçılar avlarını kaydedebilir veya balıkçılık yarışmalarına katılabilirler.

Sportif balıkçılığı orkinos, köpekbalığı ve Atlantik kılıç balığı gibi geniş açık su türlerini yakalamak için teknelerden balık avlamaktır. Sportif amaçlı balıkçılık (bazen oyun balıkçılığı), başlıca ödülün, balık etinin mutfak veya finansal değerinden ziyade balık bulma ve yakalamanın zorluğu olduğu eğlence amaçlı balıkçılıktır. Aranan balıklar arasında Atlantik kılıç balığı , ton balığı, tarpon, yelken balıkları, köpekbalığı, uskumru ve diğerleri bulunur.

Balıkçılık endüstrisi

Balıkçılık endüstrisi

Balıkçılık endüstrisi, balık veya balık ürünlerinin alınması, kültürlenmesi, işlenmesi, saklanması, depolanması, taşınması, pazarlanması veya satılması ile ilgili herhangi bir endüstri veya faaliyeti içerir. FAO tarafından, eğlence amaçlı, geçim amaçlı ve ticari amaçlı balıkçılık, toplama, işleme ve pazarlama sektörleri olarak tanımlanır. Ticari faaliyet, insan tüketimi veya diğer endüstriyel süreçlerde ham madde olarak kullanılmak üzere balık ve diğer deniz ürünlerinin dağıtımını amaçlamaktadır.

Üç temel endüstri sektörü vardır:

 • Ticari sektör, yakalama veya yetiştirme kaynaklarıyla ilişkili işletmeler ve bireyleri ve bu kaynakların çeşitli şekillerde satışa dönük ürünlere dönüştürülmesini içerir. Buna "deniz ürünleri endüstrisi" de denir. İnci gibi gıda dışı ürünler de bu gruba dahil edilmiştir.
 • Geleneksel sektör, Aborijinlerin geleneklerine uygun ürünler ürettiği balıkçılık kaynaklarıyla ilişkili işletmeler ve bireyleri kapsar.
 • Eğlence amaçlı balıkçılık sektörü, eğlence, sportif veya beslenme amaçlıdır ve satış amacı dışındaki balıkçılık kaynaklarıyla ilişkili işletmeler ve bireyleri kapsar.

Ticari balıkçılık

Ticari balıkçılık ekipmanlar

Ticari balıkçılık, balıkların ticari amaçlarla yakalanmasıdır. Bu balıkçılık türünü tatbik edenler, olumsuz koşullar altında, karadan uzaktaki balıkları takip etmelidirler. Ticari balıkçılar, ton balığı, morina ve somon balığı, karides, krill, ıstakoz, istiridye, kalamar ve yengeç gibi çeşitli balıkları ve hemen hemen tüm sucul türleri toplayabilirler. Ticari balıkçılık yöntemleri, büyük ağlar ve açık denize uygun işleme fabrikaları kullanılarak çok verimli hale getirilmiştir. Bireysel avlanma kotaları ve uluslararası anlaşmalar, yakalanan tür ve miktarları kontrol etmeye çalışır.

Ticari bir balıkçılık işletmesi, elle atılan ağlara veya birkaç pot tuzağına sahip küçük bir teknesi olan bir balıkçıdan, her gün tonlarca balık işleyen büyük bir trol filosuna kadar değişiklik gösterebilir.

Ticari balıkçılık ve karides

Ticari balıkçılık teçhizatı, ağırlıkları, ağları (örneğin çanta ağı), büyük ağları (örneğin plaj ağı), trolleri (örneğin dip trolü), tarayıcıları, kancaları ve halatları (örneğin uzun halat ve el halatı), kaldırma ağlarını, solungaç ağını, dolaştırma ağlarını ve kapanları içerir .

Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, 2000 yılında toplam dünya balık avcılığı üretimi 86 milyon ton (FAO 2002) olarak gerçekleşti. En çok üreten ülkeler sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti (Hong Kong ve Tayvan hariç), Peru, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Endonezya, Rusya, Hindistan, Tayland, Norveç ve İzlanda'ydı. Bu ülkeler, dünya üretiminin yarısından çoğunu oluşturuyordu. Çin tek başına dünya üretiminin üçte birini oluşturdu. Bu üretimin %90'ından fazlası denizden, %10'undan azı diğer sulardandı.

Az sayıdaki tür, dünya balıkçılığının çoğunu desteklemektedir. Bu türe ait bazıları ringa balığı, morina, hamsi, ton balığı, pisi balığı, kefal, kalamar, karides, somon, yengeç, ıstakoz, istiridye ve deniz tarağıdır. Son dördü hariç hepsi 1999'da dünya çapında bir milyon tonun üzerindeki bir miktarda yakalanmıştır. Aynı yıl ringa balığı ve sardalya 22 milyon metrik tondan fazla bir miktarda yakalanmıştır. Birçok diğer tür de daha az miktarlarda avlanır.

Balık çiftlikleri

Balık çiftlikleri

Su ürünleri yetiştiriciliğinin başlıca şekli balık çiftçiliğidir. Diğer yöntemler ise deniz yetiştiriciliği altında ele alınabilir. Balık çiftçiliği tanklarda veya çevrilmiş yerlerde, genellikle gıda için ticari olarak balık yetiştirmeyi içerir. Yavru balıkları, eğlence amaçlı balıkçılık için ya da bir türün doğal sayılarını tamamlamak için doğaya bırakan bir tesise genellikle balık üretme çiftliği denir. Balık çiftlikleri tarafından yetiştirilen balık türleri arasında somon, sazan, tilapia, yayın balığı ve alabalık sayılabilir.

Ticari balıkçılık yoluyla yabani balıkçılık taleplerinin artması yaygın aşırı avlanmaya neden olmuştur. Balık yetiştiriciliği, balık ve balık proteinleri için giderek artan pazar talebine alternatif bir çözüm sunmaktadır.

Balık ürünleri

Balık ürünleri

Balık ve balık ürünleri dünya genelinde gıda olarak tüketilmektedir. Diğer deniz ürünleriyle birlikte balık, dünya genelinde tüketilen hayvan proteininin yüzde 14-16'sını teşkil ederek yüksek kaliteli bir protein kaynağı sağlamaktadır. Bir milyardan fazla insan hayvan proteinlerinin başlıca kaynağı olarak balıklara güvenmektedir.

Balıklar ve diğer suda yaşayan organizmalar, köpekbalığı derisi, mürekkepbalığının mürekkep salgılarından üretilen pigmentler (boya/renk maddesi), şarap ve biranın berraklaştırılması için kullanılan balık tutkalı, gübre olarak kullanılan balık emülsiyonu, balık yağı ve balık unu gibi çeşitli gıda ve gıda dışı ürünlere de işlenir.

Balıklar ayrıca araştırma için veya akvaryum ticareti için canlı olarak toplanır.

Balıkçılık yönetimi

Balıkçılık yönetimi

Balıkçılık yönetimi, balıkçılık kaynaklarını korumanın yollarını bulmak için balıkçılık bilimini kullanır. Böylece sürdürülebilir bir kullanma mümkün olur. Modern balıkçılık yönetimi genellikle, tanımlanmış amaçlara dayalı bir yönetim kuralları hükümet sistemi olarak adlandırılır. Denetim ve gözetim izleme sistemi tarafından koyulan kuralları uygulamak için yönetim araçlarının bir karışımıdır.

Balıkçılık bilimi, balıkçılık yönetim ve anlayışının akademik disiplinidir. Çok disiplinli bir bilim olup, balıkçılığın bütünleşik bir resmini sunmak amacıyla oşinografi (okyanus coğrafyası), deniz biyolojisi, denizin korunması, ekoloji, popülasyon (nüfus) dinamikleri, ekonomi ve yönetim disiplinlerini içerir. Bazı durumlarda, biyoekonomi gibi yeni disiplinler ortaya çıkmıştır.

Balıkçılıkta sürdürülebilirlik

Balıkçılıkta sürdürülebilirlik

Balıkçılığın uzun vadeli sürdürülebilirliğiyle ilgili konular arasında aşırı avlanma, kaçak avlanma, deniz kirliliği, balıkçılığın çevresel etkileri, iklim değişikliği ve balık yetiştiriciliği sayılabilir.

Koruma konuları deniz koruma konusunun bir parçasıdır ve balıkçılık bilim programlarında ele alınmaktadır. Kaç tane yakalanmak için müsait balık olduğu ile insanlığın onları yakalama arzusu arasında giderek artan bir boşluk bulunmaktadır. Dünya nüfusu arttıkça bu durum daha da kötüye gitmektedir.

Diğer çevre sorunlarına benzer şekilde, geçim kaynakları için balıkçılıkla uğraşan balıkçılar ile balıkçılık bilim adamları arasında çatışma olabilir. Çünkü bilim adamları, eğer gelecekteki balık popülasyonları sürdürülebilir olacaksa, o zaman balıkçılık faaliyetlerinin sınırlandırılması veya durdurulması gerektiğini farkeden kişilerdir.

Balıkçılık kültürü

Topluluk

Balıkçı köyleri gibi topluluklar için balıkçılık sadece bir gıda kaynağı değil aynı zamanda bir topluluk ve kültürel kimlik de sağlamaktadır.

Anlamsal

Balıkçılık kültürü

Bir "balık avı seferi", bir görüşmecinin, ortaya koymak istediğinden daha fazla bilgi açığa çıkarmak adına hedefini kandırmak için gerçekte olduğundan fazlasını bildiğini ima ettiği bir durumdur. Olumsuz bir çağrışım taşıyan balıkçılık terimlerinin diğer örnekleri şunlardır: "Övgü için balık avı", "aptal kanca, misina ve olta kurşunu olmak" (sadece ''yemi alma''nın ötesinde kandırılmış olmak) ve üçüncü tarafın, kullanıcının hassas bilgileri (banka kodları gibi) koyacağı bir web sitesini kopyaladığı Phishing'in internet aldatmacası.

Dini

Balıkçılık, İslam, Hristiyanlık, Budizm, Jainizm, Zerdüştlük, Hinduizm ve çeşitli yeni çağ dinleri dahil olmak üzere bütün büyük dinleri etkilemiştir. İsa'ya balık tutma gezilerine katılması söylendi. Roma Katolik inancına göre ilk Papa Havari Peter bir balıkçıydı. Bir dizi mucize ve İncil'de bildirilen birçok kıssa ve öykü balık ya da balık avıyla ilgilidir. Papa'nın geleneksel cübbesi, balık şeklinde bir şapkayı ve balıkçının yüzüğünü içermektedir.

Balıkçılık Resimleri